Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліографія праць вчених університету

Покажчики, створені за період
2001-2014 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна
БЕГНЯК ВІРА ІВАНІВНА

ЗМІСТ
ВІД УПОРЯДНИКА

   Бібліографічний покажчик підготовлений до 30-річчя від дня заснування Технологічного університету Поділля. В покажчику представлені матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність кандидата технічних наук, доцента, декана заочного факультету інженерів побутового обслуговування Віри Іванівни Бегняк.
    Напрямок наукової роботи В.І.Бегняк пов’язаний з удосконаленням конструкції взуттєвих колодок, підвищення їх довговічності та надійності. Розроблена нею конструкція шарнірного з’єднання взуттєвої колодки захищена авторським свідоцтвом та впровадженна на Київському об’єднанні “Полімер”. Викладаючи курс “Конструювання виробів із шкіри”, В.І.Бегняк разом з колегами багато зробила для його методичного забезпечення, для покращення якості практичної підготовки інженерів-конструкторів. Покажчик охоплює наукові статті, тези доповідей, авторські свідоцтва, навчально-методичні розробки українською та російською мовами.
   При відборі літератури до покажчика були використані каталоги та картотеки бібліотеки ТУП, а також авторський екземпляр. Матеріали в покажчику розташовані в алфавітному порядку видань. Список авторських свідоцтв наводиться за номерами.
   Відбір матеріалу виконано станом на 25 травня 1997 року.

НАУКОВІ ПРАЦІ

1. Анализ исследования производственной мощности фабрик индпошива и ремонта обуви / В.И.Бегняк, В.И.Кухар, Н.И.Шапавал // Тезисы докладов республиканской конференции.- Хмельницкий - Киев, 1976. 

2. Анализ состояния бытового обслуживания населения в Белгородском районе и пути его повышения / О.М.Вели-Улла, Т.Е.Корж, В.И.Бегняк, Н.И.Шаповал // Повышение эффективности сельской службы быта: Материалы научно-технической конференции.- Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1974.- С.49-51.

3. Безконтактний спосіб одержання умовної розгортки бокової поверхні взуттєвої колодки. Побудова "кістяка" поверхні взуттєвої колодки. Повідомлення 1/ Н.С.Храмова, В.І.Бегняк// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2002.- №1.- С.138-140.

4. Влияние конструкции шарнира на долговечность пластмассовых колодок / В.И.Бегняк, Л.А.Тонковид, В.С.Вировка, А.Т.Кузнецов // Кожевенно-обувная промышленность.- 1980.- №10.- С. 38-39.

5. Встановлення залежності та зв'язку основних антропометричних ознак гомілки від довжини ступні / Н.С. Храмова, В.П.Коновал, В.І. Бегняк // Вісник Технологічного університету Поділля .-1999.- № 2.- С. 48-49.

6. Зависимость давления стопы на след обуви от высоты приподнятости пяточной части / В.П.Лыба, В.И.Бегняк, И.Н.Ляпота, В.А.Фукин // Известия вузов. Технология легкой промышленности.- 1986.- № 2.- С. 60-64.

7. Исследование взаимодействий частей сочлененной колодки при выполнении основных операций изготовления обуви / В.И.Бегняк, В.И.Толочко, Ю.П.Несведов, Г.И.Рослик и др. // Известия вузов. Технология легкой промышленности.- 1981.- №1.- С. 53-56.

8. Исследование возможности применения стереофотограмметрии при снятии мерки и конструированнии обуви по индивидуальным заказам / Н.И.Шаповал, В.М.Калина, В.С.Янковский, В.И.Бегняк // Повышение эффективности сельской службы быта: Материалы научно-технической конференции- Кишинев.: Картя Молдовеняскэ, 1974.- С. 69-71.

9. Исследование деформации обувных колодок при приклеивании подошвы / В.И.Бегняк, Л.А.Тонковид, А.Е.Степанов, А.А.Нижерадзе // Известия вузов. Технология легкой промышленности.- 1980.- № 3.- С. 51-53.

10. Исследование долговечности пластмассовых колодок / В.И.Бегняк, В.В.Кравчук // Кожевенно-обувная промышленность.- 1983.- № 7.-С. 48-50.

11. Исследование напряженного состояния обувных пластмассовых колодок / В.И.Бегняк, В.С.Вировка // Совершенствование технологии и организации производства на предприятиях бытового обслуживания: Тезисы материалов республиканской научно-технической конференции.- Хмельницкий, 1981.- С. 133-231.

12. Исследование напряженного состояния усовершенствованных обувных колодок / В.И.Бегняк, Л.А.Тонковид // Известия вузов. Технология легкой промышленности.- 1983.- № 2.- С. 94-96.

13. Исследование напряжений в обувных колодках сочлененной конструкции / В.И.Бегняк, Л.А.Тонковид // Известия вузов. Технология легкой промышленности.- 1980.- № 3.- С.61-63.

14. Исследование напряжений в пластмассовых колодках при приклеивании подошв / В.И.Бегняк, Л.А.Тонковид, В.Д.Барабаш, К.И.Мазур // Кожевенно-обувная промышленность.- 1980.- № 9.- С. 51-52.

15. Исследование некоторых факторов, влияющих на долговечность пластмассовых колодок при массовом производстве обуви / В.И.Бегняк, Л.А.Тонковыд, Н.И.Шаповал // Совершенствование химических и физических процессов технологии обуви: Тезисы сообщений Всесоюзной научной конференции: Каунас, 10-12 октября 1978 г.- Вильнюс, 1978.- С. 23-25.

16. Бегняк В.И. Исследование факторов, влияющих на надежность и долговечность пластмассовых колодок с целью совершенствования их конструкции: Дис. ... канд. техн. наук.- К., 1981.- 172 с.

17. Бегняк В.И. Исследование факторов, влияющих на надежность и долговечность пластмассовых колодок с целью совершенствования их конструкции: Автореф.дис. ... канд. техн. наук.- М., 1981.- 23 с.

18. Исследование характера распределения напряжения в обувных колодках / В.И.Бегняк, А.Р.Футерко, Е.Н.Колесник // Совершенствование методов конструирования и технологии изделий из кожи: Сборник научных трудов МТИЛП.- М., 1983.- С.6-9.

19. К расчету некоторых прочностных характеристик обувной пластмассовой колодки / В.И.Бегняк, Н.И.Шаповал, Н.И.Васильева, И.М.Пастух // Известия вузов. Технология легкой промышленности.- 1977.-№5.- С. 147-149.

20. Лабораторний практикум з “Конструювання виробів із шкіри” для студентів спеціальності 28.08. Ч. І-ІІІ / В.І.Бегняк, Т.Є.Корж, В.П.Либа, А.Б.Домбровський.- Хмельницький: ТУП, 1997.- 250 с.

21. Лабораторный практикум по курсу “Конструирование изделий из кожи с элементами САПР”. Ч. 1/ В.И.Бегняк, Т.Е.Корж, В.П.Лыба.- К.: ГП ППО Укрвузполиграф, 1988.- 108с.

22. Лабораторный практикум по курсу “Конструирование изделий из кожи с элементами САПР”. Ч. 1/ В.И.Бегняк, Т.Е.Корж, В.П.Лыба.- К.: ГП ППО Укрвузполиграф, 1990.- 64 с.

23. Лабораторный практикум по курсу “Конструирование изделий из кожи с элементами САПР”. Ч. 2/ В.И.Бегняк, Т.Е.Корж, В.П.Лыба.- К.: ГП ППО Укрвузполиграф, 1988.- 92 с.

24. Лабораторный практикум по курсу “Конструирование изделий из кожи с элементами САПР”. Ч. 3/ В.И.Бегняк, Т.Е.Корж, В.П.Лыба.- К.: ГП ППО Укрвузполиграф, 1988.- 68 с.

25. Методичні вказівки до дипломного проектування з спеціальності 28.08.03. “Конструювання взуття” / В.І.Бегняк, Т.Є.Корж, В.Є.Ребрик.- Хмельницький, 1996.- 32 с.

26. Методичні вказівки до курсового проекту з курсу “Конструювання виробів із шкіри” для студентів спеціальності 28.08.03. / В.І.Бегняк, Т.Є.Корж, В.П.Либа.- К.: ВІПОЛ, 1993.- 20с.

27. Методичні вказівки до курсового проекту “Конструювання виробів із шкіри з елементами САПР” для студентів спеціальності 28.08.01 / В.І.Бегняк, Т.Є.Корж, В.П.Либа.- К.: РОВО Укрвузполіграф, 1992.- 20 с.

28. Методичні рекомендації до вивчення термінології із спеціальності “Технологія та конструювання виробів із шкіри” / В.І.Бегняк, Л.Л.Станіславова, А.П.Грицева.- К.:ГПППО /Укрвузполіграф, 1990.- 76 с.

29. Методические указания к выполнению курсового проекта по курсу “Конструирование изделий из кожи с элементами САПР” для студентов специальности 28.08 заочной формы обучения / В.И.Бегняк, Т.Е.Корж, В.П.Лыба.- К.:ВІПОЛ, 1993.- 24с.

30. Методические указания к курсовому проекту по “Конструированию изделий из кожи” для студентов специальности 1108 / В.И.Бегняк, В.П.Лыба, Т.Е.Корж.- К.: Межвузполиграф, 1987.- 19 с.

31. Методические указания к курсовому проекту по курсу “Конструирование изделий кожи с єлементами САПР” для студентов специальности 28.08.03 / В.И.Бегняк, Т.Е.Корж, В.П.Лыба.- К.: РОВО Укрвузполиграф, 1992.- 16 с.

32. Методические указания по выполнению дипломного проекта / И.С.Стоянов, О.М.Вели-Улла, В.К.Исаенко, В.И.Бегняк, Л.И.Овдий, Г.П.Якимова.- К.: Межвузполиграф, 1984.

33. Методические указания к дипломному проекту по конструированию изделий из кожи / В.И.Бегняк, В.П.Лыба, Т.Е.Корж.- К.: Межвузполиграф, 1985.

34. Организация практической подготовки студентов / В.И.Бегняк, Т.Е.Корж // Опыт и проблемы перестройки учебного процеса в вузе на основе взаимодействия “вуз - предприятие”: Тезисы докладов Всесоюзной научно-методической конференции, г.Сумы, 1-3 октября 1991.- К., 1991.

35. Особенности работы райбыткомбинатов Киевской, Ленинградской и Московской областей / В.И.Бегняк, Н.И.Шаповал, О.М.Вели-Улла, Т.Е.Корж, В.С.Янковский // Повышение эффективности сельской службы быта: Материалы научно-технической конференции.- Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1974.- С. 98-100.

36. Применение матметодов для определения рациональных параметров внутренней формы обуви / В.И.Бегняк, В.П.Лыба: Сборник научных трудов МТИЛП.- М., 1990.

37. Програма курсу, контрольні завдання з конструювання виробів із шкіри для студентів спеціальності 28.08. заочної форми навчання / В.І.Бегняк, Т.Є.Корж.- Хмельницький, 1997.- 30с.

38. Проектирование рациональной колодки для изготовления обуви по индивидуальным заказам / В.П.Лыба, В.И.Бегняк, Г.П.Якимова, Т.Е.Корж // О передовом производственно-техническом опыте: Информлисток.- № 57 - 86. Серия 285. Бытовое обслуживание.- Хмельницкий: ЦНТИ, 1986.- 4 с.

39. Рабочая программа учебной практики по специальности 1108 “Технология изделий из кожи” / В.И.Бегняк.- К.: Межвузполиграф, 1982.- 7 с.

40. Разработка и исследование усовершенствованных сочлененных колодок / В.И.Бегняк, В.П.Лыба, Л.А.Тонковид, В.С.Вировка // Известия вузов. Технология легкой промышленности.- 1984.- № 5.

41. Расчет форморазмеров колодки на микро-ЭВМ / В.И.Бегняк, В.П.Лыба, Т.Е.Корж: Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции.- Шахты, 1988.

42. Расчеты форморазмеров колодки на микро-ЭВМ / В.И.Бегняк, В.П.Лыба, Т.Е.Корж // Совершенствование методов моделирования и конструирования обуви, изготовляемой по индивидуальным заказам: Тезисы докладов Всесоюзной научно-технической конференции.- М., 1988.- С. 19-20.

43. Реализация компьютерной технологии обучения в телевизионно-дисплейном классе таймерного типа / В.И.Бегняк, А.И.Демчишин, С.Г.Костогрыз, В.Ф.Бардаченко: Тезисы докладов Всесоюзной конференции.- М., 1988.

44. Сквозная программа производственной практики по специальности 1108 “Технология изделий из кожи” / В.И.Бегняк, Л.И.Прохорова, И.С.Стоянов, О.М.Вели-Улла.- К.: Межвузполиграф, 1982.

45. Сквозная программа практической подготовки студентов специальности 28.08.03. “Конструированние обуви” / В.И.Бегняк, В.П.Лыба, Т.Е.Корж.- К.: ВІПОЛ, 1993.- 24 с.

46. Совершенствованние конструкции обувных сочлененных колодок / В.И.Бегняк // О передовом производственном опыте: Информационный листок.- № 13-80. Серия 285. Бытовое обслуживание.- Хмельницкий: ЦНТИ, 1980.- Вып. 3.- 4 с.

47. Совершенствование конструкции, способов проектирования и изготовления обувной колодки / В.И.Бегняк, Н.И.Шаповал, И.М.Пастух и др. // Реферативная информация о НИР в вузах УССР.- 1978.- № 11.- С. 19-20.

48. Совершенствование методов проектирования рациональной внутренней формы обуви с целью улучшения ее качества / В.И.Бегняк: Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции.- К., 1990.

49. Совершенствование методики распластывания слепка при получении развертки колодки / В.И.Бегняк, Т.Е.Корж, И.С.Маруняк // Якість і конкурентна здатність товарів широкого вжитку: Наукові праці учасників науково-технічної конференції країн СНД.- Хмельницький, 1993.- С. 9-10.

50. Спосіб проектування верху взуття / Н.С Храмова, В.П. Коновал, В.І. Бегняк // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 6.- С. 136-137.

51. Структура технології процесу проектування взуття у САПР/ Н.С. Храмова, В.П.Коновал, В.І. Бегняк // Вісник Технологічного університету Поділля.- 1998.-№ 3.- С. 53-55.

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

48. А.с. 847982 СССР, МКИ А 43 03/02 Колодка / В.И.Бегняк, Л.А.Тонковид, В.С.Вировка (СССР).- №2796399/28-12; Заявлено 06.07.79; Опубликовано 23.07.81, Бюл./ №27.

ДОПОВНЕННЯ

49. Анализ технического состояния предприятий индпошива и ремонта обуви УССР и разработка мероприятий по повышению эффективности их работы: Отчет о НИР/ Минвуз УССР, ХТИБО; Руководитель Н.И.Шаповал / В.В.Окишева, В.И.Бегняк.- Шифр темы 58; ГР 750020292; Инв. № Б 697481.- Хмельницкий, 1976.


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail