Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


назад

Бібліографія праць вчених університету


Покажчики, створені за період
2001-2014 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна
АБРАМОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

ЗМІСТ

Від упорядника
Наукові праці
Авторські свідоцтва

ВІД УПОРЯДНИКА

   Бібліографічний покажчик підготовлений до 30-річчя від дня заснування Технологічного університету Поділля.
   В покажчику представлені матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність кандидата технічних наук, доцента, декана механічного факультету Олексія Олексійовича Абрамова
   Основний напрямок наукової роботи О.О. Абрамова - дослідження в галузі металургії. В останні роки предметом його досліджень стали: розробка технології виробництва твердих вольфрамо-кобальтових сплавів методом порошкової металургії та вивчення якісних характеристик спечених виробів. Відпрацьовані технології виготовлення сумішів та пресування з них твердосплавних пластин на станках-автоматах; технологія виробництва фільєр, матриць та довгомірних пуансонів для волочильних станків та штампів.
   Покажчик охоплює наукові статті, тези доповідей, авторські свідоцтва, навчально-методичні розробки українською та російською мовами.
   При відборі літератури до покажчика були використані каталоги та картотеки бібліотеки ТУП, а також авторський екземпляр.
   Матеріали в покажчику розташовані в алфавітному порядку видань. Список авторських свідоцтв наводиться за номерами.
   Відбір матеріалу виконано станом на 10 серпня 1997 року.
   Доповнення внесені станом на 11.05.2005 року.

НАУКОВІ ПРАЦІ

1. Аналіз впливу параметрів моделі руху автомобіля на підшипник ковзання кульової опори/ О.О.Абрамов, В.М. Кушнір // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. - 2000.- № 5, Ч.1. - С.103-105.

2. Влияние емкости дуговых печей на потери металла при выплавке и разливке / А.А.Абрамов, Ю.А.Пыльнев, А.И.Строганов // Бюллетень ЦНИИЧМ.- 1970.- № 17.- С. 32-36.

3. Влияние раскисления металла силикокальцием и присадки соды к синтетическому шлаку на загрязненность неметаллическими включениями стали марки ШХ15 / А.А.Абрамов, В.Г.Пегов, М.Е.Анисимова // Сборник трудов ЦНИИЧМ.- М.: Металлургия, 1970.- Вып. 75.

4. Влияние рафинировочного шлака на неметаллические включения в стали ШХ15 / А.А.Абрамов, С.Г.Воинов, В.Г.Пегов // Известия вузов. Черная металлургия.- 1970.- № 11.

5. Выбор рациональной технологии рафинирования подшипниковой стали / А.А.Абрамов, С.Г.Воинов, В.Г.Пегов // Сталь.- 1973.- № 3.

6. Выравнивание химического состава стали продувкой ее аргоном в ковше / А.А.Абрамов, Г.Е.Шматко // Бюллетень ЦНИИЧМ.- 1972.- № 7.

7. Глобулярные неметаллические включения в стали ШХ15 / А.А.Абрамов, Г.Б.Ширнер, В.Камельников // Инструментальные и подшипниковые стали: Сборник научных трудов.- М.: Металлургия, 1973.- №1.

8. Експериментальне визначення швидкості якоря лінійного електромагнітного двигуна / О.С Поліщук, А.К.Кармаліта, О.О. Абрамов, О.О. Нікітін //Вісник Технологічного університету Поділля.-1998.- № 4, Ч. 2 . - С. 75-77.

9. З комп'ютером на "ти" / О.О. Абрамов, С.С.Ковальчук//Освіта України.-1998.-9 вересня.- С. 3.

10. Завдання, варіанти розв'язків, технічні результати олімпіади "Системи автоматизованого проектування та комп'ютерного моделювання в машинобудуванні" / С.С. Ковальчук, О.О. Абрамов.- Хмельницький: ТУП, 1999. -60 с.

11. Зварювання плавленням. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання спеціальності "Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій"/ О.О. Абрамов, В.М. Кушнір.- Хмельницький: ТУП, 2003 .-41 с.

12. Зварювання плавленням:Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів усіх форм навчання спеціальності "Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій"/ О.О. Абрамов, В.М. Кушнір.- Хмельницький: ТУП, 2001. -69 с.

13. Исследование влияния факторов металлургического производства на качество стали ШХ15 / А.А.Абрамов, С.Г.Воинов, Г.Б.Ширнер // Сталь.- 1970.- № 6.- С. 514-517.

14. Исследование эффективности центробежного дозирования трудносыпучих композиционных материалов / А.А.Абрамов, В.Ф.Вельбой // Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техніки: Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції.- Хмельницький, 1993.- С. 74-75.

15. Кафедрі прикладної механіки ТУП 10 років/ О.О. Абрамов // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2000.- № 6, Ч. 3..- С. 7-10.

16. Конструкції дискових гальмівних систем / О.О. Абрамов, В.М. Кушнір // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин: Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції.- Хмельницький, 2001.- С. 57.

17. К вопросу о распределении кислорода при рафинировании синтетическим шлаком шарико-подшипниковой стали / А.А.Абрамов, В.Г.Пегов, С.Г.Воинов // Сборник трудов ЦНИИЧМ.- М.: Металлургия, 1972.- Вып. 1.

18. К вопросу об окисленности подшипниковой стали, рафинируемой синтетическим шлаком в ковше / А.А.Абрамов, В.Г.Пегов, С.Г.Воинов // Теория металлургических процессов: Сборник трудов ЦНИИЧМ.- М.: Металлургия, 1974.

19. Кафедрі прикладної механіки технологічного університету Поділля 10 років / О.О.Абрамов // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 7-10.

20. Лабораторные работы по курсу “Материаловедение” для студентов специальности 0569 / А.А. Абрамов, Б.С. Волынский, О.С. Дробот.- Хмельницкий: ХТИБО, 1982.

21. Лабораторные работы по курсу “Материаловедение” для студентов специальности 0501 очной формы обучения / А.А.Абрамов, Б.С.Волынский, О.С.Дробот.- Хмельницкий: ХТИБО, 1982.

22. Металлические корольки в электропечном шлаке по ходу плавки / А.А.Абрамов, А.И.Строганов, Ю.А.Пыльнев // Современные проблемы электрометаллургии стали: Сборник трудов ЧПИ.- 1973.

23. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине “Конструкционные материалы” для студентов специальностей 1105 и 1108 / А.А.Абрамов, В.Ф.Вельбой.- Хмельницкий: ХТИБО, 1986.

24. Методические указания к лабораторным работам по “Материаловедению”: Рукопись / А.А.Абрамов.- Хмельницкий: ХТИБО, 1987.

25. Методические указания к лабораторным работам по технологии конструкционных материалов: Рукопись / А.А.Абрамов, В.Ф.Вельбой.- Хмельницкий:ХТИ, 1990.

26. Методические указания к лабораторным работам по технологии конструкционных материалов для студентов немеханических специальностей / А.А.Абрамов, В.Ф.Вельбой, С.Н.Тараненко.- Хмельницкий: ХТИБО, 1984.

27. Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения специальности 0501 по курсу “Охрана труда” / А.А. Абрамов, А.А.Синиченко.- Хмельницкий: ХТИБО, 1979.

28. Напрямки наукової діяльності механічного факультету / О.О. Абрамов // Проблеми сучасного машинобудування: Збірник наукових праць.- Хмельницький, 1996.- С. 3-4.

29. Оформлення документів на технологічні процеси зварювання та відновлення деталей наплавленням. Методичні вказівки для виконання індивідуальних завдань студентами спеціальності "Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій" / О.О. Абрамов, В.М. Кушнір.- Хмельницький: ТУП, 2002. -81 с.

30. О механизме образования глобулярных неметаллических включений при рафинировании синтетическим шлаком подшипниковой стали / А.А. Абрамов, В.Г. Пегов, С.Г. Воинов // Сборник трудов ЦНИИЧМ.- М.: Металлургия, 1972.- Вып. 1.

31. Окислительные процессы на поверхности раздела под- и на- метал в сталеплавильной ванне / А.А. Абрамов, А. Строганов, Ю.А. Пыльнев // Вопросы производства и обработки стали: Сборник трудов ЧПИ.- 1973.

32. Особенность растворения ферросилиция в стали при продувке аргоном в ковше / А.А. Абрамов, В.Г. Пегов, Г.А.Шматко // Производство стали: Тематический отраслевой сборник.- М.: Металлургия, 1975.

33. Підвищення ресурса роботи шарової опори автoмобіля / О.О. Абрамов, В.М. Кушнір // Надійність машин та прогнозування їх ресурсу: Доп. Міжнар. наук.-техн. конф. - Івано-Франківськ, 2000.

34. Підвищення ресурсу роботи шарової опори автомобіля ВАЗ-2105/ О.О Абрамов, В.М. Кушнір // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2000.- № 5, Ч. 2.-С.

35. Програма виробничої практики студентів 3 курсу спеціальності 7.092.303 "Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій" та 6.0923 "Зварювання"/ О.О. Абрамов.-Хмельницький: ТУП, 1998. -10 с.

36. Програма навчальної практики студентів спеціальності "Обладнання та технологія підвищення зносостійкості і відновлення деталей машин"/ О.О Абрамов, О.О. Прошин.- Хмельницький: ТУП, 1997.- 13 с.

37. Програма та збірник завдань з комплексного іспиту / О.О. Абрамов, Г.М.Драпак, О.В. Диха та інш.- Хмельницький: ТУП.-2002 -146 с.

38. Пневматнический закалочный пресс / А.А. Абрамов, В.Ф. Вельбой, А.А. Прошин и др. // О научно-техническом достижении: Информлисток.- № 85-07.- Хмельницкий: ЦНТИ, 1985.

39. Прогрессивная технология изготовления деталей машин сложного профиля / А.А. Абрамов, В.Ф. Вельбой // Вдосконалення обладнання легкої промисловості та складної побутової техніки: Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції.- Хмельницький, 1993.- С. 74.

40. Продувка стали аргоном в ковше новых конструкций / А.А. Абрамов, В.Г. Немченко, Н. Бастроков // Сталь.- 1973.- №3.

41. Пути снижения дорожно-транспортных происшествий на автотранспорте системы бытового обслуживания населения УССР / А.А. Абрамов, В.Б. Соколов, В.Я. Дрига, А.АСиниченко // О передовом производственно-техническом опыте.

42. Разливка электростали с теплоизолирующими и экзотермическими смесями / А.А. Абрамов, А. Проничкин, В.Г. Пегов // Бюлетень ЦНИИЧМ.- 1975.- № 13.

43. Разработка и исследование малоотходной и высокопроизводительной технологии изготовления деталей деревообрабатывающего оборудования в условиях Городокского станкостроительного завода: Отчет о НИР / Минвуз УССР;. ХТИБО; Руководитель А.А. Абрамов.- Шифр темы 20-81; ГР01027591; Инв. № 02830058663.- Хмельницкий, 1983.- 110 с.

44. Разработка износостойких композитов с целью замены импортных материалов и повышение надежности работы и эффективности ремонта технологического оборудования завода “Оргсинтез”: Отчет о НИР / Минвуз УССР;. ХТИБО; Руководитель А.А. Абрамов.- Шифр темы 10-83; ГР01830027337; Инв. №02860113664.- Хмельницкий, 1985.- 115 с.

45. Разработка технологии производства деталей и твердосплавных дисковых ножей с повышенной износостойкостью: Отчет о НИР / Минвуз УССР; ХТИ; Руководитель А.А. Абрамов.- Шифр темы 43-89; ГР01890046530; Инв. №02910045680.- Хмельницкий, 1990.- 79с.

46. Расчет режимов электрической сварки плавлением низкоуглеродистых и низколегированных сталей: Методические указания к дисциплине "Сварка плавлением" / А.А. Абрамов.- Хмельницький: ТУП., 1998.-24 с.

47. САПР прес-форми для виготовлення підшипника кульової опори ВАЗ-2109 / О.О. Абрамов, В.М. Кушнір // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. - 2000. - № 3, Ч.2. - С.197-198.

48. Система обеспечения и регулирования температуры нагревательных плит гидравлического пресса / А.А. Абрамов, В.Ф. Вельбой, Н.Ф. Федчук, С.А.Войтович // О передовом производственно-техническом опыте: Информлисток.- № 21-86. Сер.7. Промышленная энергетика.- Хмельницкий: ЦНТИ, 1986.- Вып. 2.- 4 с.

49. Совершенствование профессионально-практической подготовки студентов 1-го курса специальностей 1201 и 1202 / А.А. Абрамов, В.Ф. Вельбой, А.А. Прошин // Пути совершенствования самостоятельной работы и профессионального мастерства студентов: Тезисы докладов конференции, 1989.

50. Совершенствование технологии изготовления металлоизделий из листового проката и модернизация оборудования: Отчет о НИР / Минвуз УССР; ХТИБО; Руководитель А.А. Абрамов.- Шифр темы 14-79; ГР 79021000; Инв. № 02812009599.- Хмельницкий, 1980.- 111 с.

51. Соляная ванна для термической обработки плоского дереворежущего инструмента / А.А. Абрамов, В.Ф. Вельбой, А.А.Иванов, Г.С. Ольберт // Металловедение и термообработка.- 1985.- № 6.- С. 48-49.

52. Соляная ванна для термической обработки плоского дереворежущего инструмента / А.А. Абрамов, В.Ф. Вельбой, А.А.Прошин // О научно-техническом достижении: Информлисток № 86-05.- Хмельницкий: ЦНТИ, 1986.- 4 с.

53. Теорія зварювальних процесів. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності "Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій"/ О.О Абрамов., В.М. Кушнір.- Хмельницький: ТУП, 2001. -56 с.

54. Теория сварочных процессов. Методические указания к решению типовых задач для студентов всех форм обучения специальности "Технология и оборудование восстановления и повышения износостойкости машин и конструкцій"/ А.А. Абрамов.- Хмельницький: ТУП, 2000. -57 с.

55. Термическая обработка плоского дереворежущего инструмента из стали ХВГ / А.А. Абрамов, О.С. Дробот, С.Г. Ушаков // Технология и организация производства: Сборник.- К.: УкрНИИТИ, 1982.- № 1.

56. Термическая обработка полотен кельм / А.А. Абрамов, В.Ф. Вельбой, И.Ф.Федчук // Технология и организация производства: Сборник.- К.: УкрНИИТИ, 1986.- № 2.

57. Технологія виготовлення твердосплавних пуансонів / О.О.Абрамов, В.П.Вельбой // Наукові основи сучасних прогресивних технологій: Тези доповідей науково-практичної конференції з нагоди презентації Технологічного університету Поділля.- Хмельницький, 1994.- С. 169.

58. Технология выплавки в 100 т дуговых печах стали ШХ15 / А.А.Абрамов, С.Г.Воинов, Г.А.Шматко // Бюллетень ЦНИИЧМ.- 1973.-№ 1.

59. Технология получения твердосплавных заготовок рабочих элементов штампов / А.А.Абрамов, В.Ф.Вельбой, Н.Т.Школяр // Проблеми сучасного машинобудування: Збірник наукових праць.- Хмельницький, 1996.- С. 64-66.

60. Уменьшение загрязненности подшипниковой стали кислородными включениями / А.А.Абрамов, С.Г.Воинов, М.Е.Анисимова // Инструментальные и подшипниковые стали: Сборник.- М.: Металлургия, 1975.

61. Универсальный блок / А.А.Абрамов, В.Ф.Вельбой // О передовом производственно-техническом опыте: Информлисток.- № 06-91.- Хмельницкий: ЦНТИ, 1991.- 4 с.стали: Сборник.- М.: Металлургия, 1975.

62. Факультет інженерних та інформаційних технологій (механічний). Проспект / О.О.Абрамов, О.В. Диха.- Хмельницький, 2001.-36 с.

63. Факультету інженерних та інформаційних технологій (механічному) 35 років / О.О.Абрамов // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.9-12.

64. Характер зміни коефіцієнта тертя при волочінні / О.О.Абрамов, М.Т. Школяр // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин: Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції.- Хмельницький, 2001.- С. 57.

65. Шарова опора автомобіля з підвищеною зносостійкістю / О.О. Абрамов, В.М. Кушнір // Зносостійкість і надійність вузлів тертя: Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції.- Хмельницький, 2000.

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

66. А.с. 372417 СССР, МКИ F 27 В 3/18 Устройство для слива металла из электропечи / Л.К.Кузнецов, Н.А.Степанов, К.П.Жаворонков, А.А.Абрамов и др. ( СССР ).- № 1721512/22-2; Заявлено 06.12.71; Опубликовано. 01.03.73, Бюл. № 13 // Открытия. Изобретения.- 1973.- № 13.- С. 112. 

67. А.с. 390343 СССР, МКИ F 27 Д 3/14 Устройство для слива стали из электропечи / И.Ю.Зинуров, Л.К.Кузнецов, С.Ф.Тимофеев, А.А.Абрамов и др. ( СССР ).- № 1695318/22-2; Заявлено 06.09.71; Опубликовано. 11.07.73, Бюл. № 30 // Открытия. Изобретения.- 1973.- № 30.- С. 128.

68. А.с. 404864 СССР, МКИ С21 С 7/00 Способ получения стали / С.Г.Воинов, А.Г.Шалимов, Г.Б.Ширнер, А.А.Абрамов и др. ( СССР ).- №1775470/22-2; Заявлено 21.04.72; Опубликовано. 22.10.73, Бюл. № 44 // Открытия. Изобретения.- 1973.- №44.- С.90.


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail