Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліографія праць вчених університету


Покажчики, створені за період
2001-2014 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна

ГРИГОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧЗМІСТ

Від упорядника
Передмова
Основні віхи життя і діяльності
Книги та монографії
Автореферати дисертацій
Статті в журналах і наукових збірках
Рецензування книг та монографій
Участь у роботі редакційних колегій книг, журналів, наукових збірників
Публіцистичні статті
Публікації про О.П.Григоренка
Іменний покажчик

ВІД  УПОРЯДНИКА   

   У покажчику представлені матеріали, які відображають життєвий шлях і наукову діяльність доктора історичних наук, професора Хмельницького національного університету, академіка Міжнародної академії інформатизації, дійсного члена Центру дослідження історії Поділля і Південно-Східної Волині Інституту історії України НАН України Олександра Петровича Григоренка.
   Літературу бібліографічного покажчика згруповано у хронологічному порядку; в межах року – позиції розташовані за алфавітом.
   Джерельною базою відбору документів слугували фонди наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
   Довідково-пошуковий апарат містить іменний покажчик, у якому наведено прізвища співавторів, упорядників, редакторів та інших осіб, відомості про яких є в бібліографічних записах.
   Бібліографічний опис та скорочення здійснено за чинними в Україні стандартами.
   Покажчик адресований вченим, викладачам, аспірантам, студентам, всім, хто цікавиться наукою в Україні.
   Відбір матеріалу виконано станом на 1 червня 2014 року.
   Висловлюємо особливу подяку завідуючій інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Опрі Тамарі Миколаївні за допомогу у відборі та підготовці матеріалу до покажчику.

ПЕРЕДМОВА    

   
   З подільської землі вийшло багато людей, які прославили свій край і стали відомими в усій країні. До цієї славетної когорти належить автор багатьох монографічних узагальнень, посібників, наукових статей з різних галузей знань гуманітарного напрямку доктор історичних наук, професор Хмельницького національного університету Олександр Петрович Григоренко.
   Олександр Григоренко народився 28 вересня 1948 р. в селі Сербинівка Старокостянтинівського району Хмельницької області. Мальовничий цей куточок Хмельниччини. Щедро обдарувала його природа родючими землями, синьою стрічкою обвиває цей населений пункт тихоплинна річка Случ. Тут майбутній історик провів своє дитинство, дістаючи перші уроки життєвої мудрості від своєї сім’ї, родичів, односельчан. З дитинства привчений до роботи на землі, у домашньому господарстві, шанобливого ставлення до людей. Вже в підлітковому віці його руки вправно володіли серпом, косою, ціпом. Під час канікул щорічно працював нарівні з дорослими на збиранні врожаю, за що неодноразово нагороджувався керівництвом сільгосппідприємства. Навчаючись в школі, проявляв неабияку схильність до гуманітарних наук, особливо історії, хоча й інші навчальні дисципліни також викликали жваву цікавість.
   В 1967–1969 рр. О.П. Григоренко відбував строкову службу в армії. Служити довелося в елітному підрозділі радянських збройних сил спочатку в Ленінградському, а згодом в Московському військових округах. Виконуючи особливо важливі доручення, перебуваючи в надзвичайно екстремальних умовах, він ще більше загартував свій характер, волю до перемоги, наполегливість, витривалість, віру в свої сили, невибагливість до особистих потреб.
   З 1 вересня 1969 р. поріг навчальних аудиторій тоді Кам’янець-Подільського педагогічного інституту переступив молодий юнак. Збулася його мрія стати вчителем історії. Мрія, бажання і покликання навчати і виховувати молоде покоління. Щоб вони йшли у широкий світ самостійного життя не лише із добре засвоєними основами знань певних наук, а й з широким світоглядним кругозором, патріотами свого рідного краю, Батьківщини, прагнули своїми власними руками і творчою діяльністю примножити славу своїх попередників.
   Лекції, семінарські заняття, колоквіуми, диспути захоплювали у вир студентського життя. Непомітно пролетів перший рік навчання. В заліковій книжці за результатами складання екзаменів були виставлені відмінні оцінки. Але все це давалося внаслідок напруженої праці. Адже вимоги до навчання на історичному факультеті були дуже високими. Викладачі факультету, особливо тодішній декан А.О. Копилов (згодом ректор вузу), вимогливо ставилися до організації навчального процесу, прискіпливо розглядали кожне порушення з боку як студентів, так і викладачів на виробничих нарадах, зборах і засіданнях громадських організацій, вченій Раді факультету. Надзвичайно багато доводилося надолужувати з вивчення іноземної мови. Та наполегливість і зусилля давали позитивний результат.
   На другому курсі навчання необхідно було виконати курсову роботу. О. Григоренко кілька разів уважно перечитував пропонований перелік тем. Та бажаної для себе теми так і не міг вибрати. Одні теми здавалися йому надто відомими в історичній літературі, щоб робити на них свій вибір, інші просто не цікавими і такими, що мало що могли дати в майбутній практичній педагогічній діяльності. Своїми сумнівами щодо цього поділився з тоді ще зовсім молодим викладачем, якого недавно запросили на викладацьку роботу, В.С. Степанковим (згодом відомим українським істориком, доктором історичних наук, професором, академіком). Валерій Степанович відвів другокурсника до професора Л.А. Коваленка. Так почалася для студента О.П. Григоренка нова сторінка в його житті.
   Професора Л.А. Коваленка зацікавила допитливість і працьовитість студента, і він запропонував йому працювати під своїм керівництвом. Леонід Антонович був дружнім порадником, проймався долями і болями інших, міг захопити ідеями молодих дослідників. З його ініціативи вперше в Україні Міністерство освіти УРСР дозволило студентам педагогічних інститутів захист дипломних робіт на державних екзаменах. Він виявляв талановитих студентів, пропонував їм теми курсових і дипломних робіт, консультував і давав наукове спрямування. З такого творчого студентського гурту згодом вийшли доктори історичних наук, професори Л.В. Баженов, В.С. Степанков, директор Інституту історії України НАН України, академік В.А. Смолій. До них належить і доктор історичних наук, професор О.П. Григоренко. Співпраця з цим відомим у всій країні науковцем і педагогом визначила подальшу життєву і творчу долю Олександра Григоренка.
   В студентські роки О.П. Григоренко опублікував ряд газетних статей. У лютому 1973 р. в м. Смоленську відбувалася Всесоюзна конференція викладачів історіографії університетів і педагогічних вузів. О.П. Григоренко був єдиним із студентів всього колишнього Радянського Союзу, хто виступив на цій конференції. Його повідомлення "Історіографія історичних творів Т.Г. Шевченка" викликало дискусію, що засвідчила про високу ерудицію, аналітичний підхід до важливих концептуальних проблем сучасної української історіографії. Дипломна робота О.П. Григоренка "Народне повстання 1768 року на Правобережній Україні у висвітленні революціонера-демократа Т.Г. Шевченка. Поема "Гайдамаки", виконана під керівництвом Л.А. Коваленка, державною екзаменаційною комісією була оцінена як оригінальне, самостійне дослідження і дістала високу оцінку. Рада історичного факультету від 21 червня 1973 р. ухвалила рекомендувати випускника О.П. Григоренка для вступу в аспірантуру Інституту історії АН УРСР.
   Пізніше, неодноразово розмовляючи з викладачами історичного факультету, О.П. Григоренко говорив, що спілкування в студентські роки з професором Л.А. Коваленком – це кращі сторінки на шляху його творчої праці. Його світлий розум, кришталева чесність, порядність, людяність, скромність, інтелігентність, працелюбство і безкорисливість викликали загальну повагу. Талановитий і мудрий, подвижник і порадник, простий і доступний, він служив взірцем для майбутнього науковця. Таким був і залишився наставник у вдячній пам’яті свого вихованця.
   Після закінчення навчання працював за направленням вчителем історії та суспільствознавства в Камінській середній школі Дзержинського району Житомирської області. Незважаючи на те, що до вступу в аспірантуру ретельно готувався, а деякі науковці Інституту історії АН УРСР слухали його повідомлення на Всесоюзній конференції в м.Смоленську і прихильно ставилися до нього, до стаціонарної аспірантури цього академічного інституту він поступив лише з третьої спроби. У той час на розвиток історичної науки згубно впливала офіційна радянська ідеологія, що носила яскраво виражений антиукраїнський характер. Довелося займатися зовсім іншими науковими проблемами. Але О.П. Григоренко ніколи не забував, що основне покликання історика, науковця має одну мету – правду задля правди. Кандидатська дисертація на тему "Шефська допомога робітничого класу колгоспному селянству в 1971–1975 рр. (На матеріалах Української РСР)" була захищена достроково. Його наукові успіхи були помічені і дирекція Інституту історії АН УРСР запропонувала йому залишитися працювати на посаді молодшого наукового співробітника відділу сучасної історії України.
   Перед молодим науковцем відкривалися нові можливості для реалізації творчих задумів. Наполегливість в досягненні поставленої мети, працелюбство, самодисципліна з одного боку, неконфліктність, прагнення вирішувати всі життєві й виробничі проблеми з позицій порозуміння й компромісів, з іншого, сприяли цьому. В наукових колективах, де часто амбітність й прагнення бути першим серед перших будь-якою ціною часто-густо приводить до нездорової атмосфери, інтриганства, пліток та анонімок, працювати не легко. Але це все О.П. Григоренка не стосувалося. За чотирьохрічне перебування в Інституті історії АН УРСР в його трудовій книжці записано дві подяки від дирекції за сумлінне виконання службових обов’язків та вагомі наукові здобутки.
   В 1979 р. колишній декан історичного факультету, а тоді вже ректор А.О. Копилов звернувся до свого недавнього випускника перейти на викладацьку роботу в рідний вуз. В ті роки склалася дуже складна ситуація з кадрами викладачів на суспільствознавчих кафедрах. Новий ректор енергійно взяв курс на розбудову вузу, що передбачало відкриття нових спеціальностей. Саме життя владно диктувало такий розвиток подій і час згодом переконливо підтвердив це. Але для цього передусім потрібно було зміцнити кадровий склад викладацького корпусу, посилити існуючі і відкрити нові кафедри. Олександр Григоренко прийняв пропозицію А.О. Копилова і десять років плідно працював у вузі, який недавно закінчив сам.
   За сімейними обставинами в 1989 р. О.П. Григоренко переїжджає в м. Хмельницький. Це був час, коли остаточно розвалювалася тоталітарна суспільно-політична система в СРСР. На порядок денний ставало питання: у всіх без виключення вузах молодої незалежної Української держави потрібно вивчати історію своєї власної країни. В Хмельницькому технологічному інституті, де став працювати Олександр Петрович, в цій справі були ті ж проблеми, що і в інших вузах країни. Найголовнішою із них на перших порах була відсутність навчальної літератури. Та поступово всі труднощі долалися. Нового викладача схвально зустріли в новому колективі. Саме в ці роки, готуючись до захисту докторської дисертації, він опублікував найбільшу кількість своїх наукових праць. В окремі роки їх кількість складала до сорока найменувань: брошур, статей, тез. Своєю науковою діяльністю він вніс певний внесок в те, що в 1994 р. Хмельницький технологічний інститут був реорганізований в Технологічний університет Поділля. В цьому вузі Олександр Григоренко був завідувачем кафедри історії та культури, а згодом кафедри історії держави та права.
   В грудні 1995 р. О.П. Григоренко захистив докторську дисертацію в Інституті історії України НАН України на тему: "Участь молоді в сільськогосподарському виробництві України: Проблеми. Уроки (1960–1980-і рр.)". Це був перший доктор наук гуманітарного профілю в цьому вузі. Дослідженню проблеми життя і праці сільської молоді він віддав понад двадцять років наполегливої праці. Це дослідження, присвячене актуальним проблемам розвитку українського села, дістало схвальний відгук наукової громадськості. В ньому вперше в українській історіографії проаналізовані питання підготовки молоді до праці в сільськогосподарському виробництві, організація праці сільської молоді, форми і методи її участі в аграрному виробництві. О.П. Григоренко довів, що участь молоді в цій галузі економіки могла б мати ще більше значення, якби держава мала чітку і послідовну аграрну політику. Він також запропонував державним органам ряд слушних рекомендацій, направлених на активізацію праці молоді в сільському господарстві. В 1997 р. йому присвоєно вчене звання професора.
   Значну увагу в своєму творчому доробку дослідник приділяє соціально-економічному розвитку подільського села другої половини XX століття та інших аспектів історії краю. Він брав участь в роботі V–XII Подільської і III–X Вінницької обласних історико-краєзнавчих конференцій. Перу О.П. Григоренка належить цикл статей про видатних людей українського села, новаторів сільськогосподарського виробництва: Г.І. Ткачука, Д.В. Бойка, М.А. Брагу, М.О. Посмітного, С.Д. Виштак, М.А. Марцун, М.О. Озерного; науковців М.П. Войнаренка, І.В. Іваха, Л.А. Коваленка, М.П. Мазура, Б.М. Олексієнка, В.П. Ройзмана, Є.М. Свіргунця, Р.І. Сіліна, які своєю працею уславили український народ як споконвічну хліборобську націю, прославили Поділля в світовому науковому співтоваристві і які по праву належать до світової трудової і наукової еліти. Наукове значення і практична цінність цих статей полягає в тому, що імена цих видатних людей, які яскравими літерами вписані у літопис героїчної праці українського народу, надихають нові покоління на творчу, високопродуктивну працю, важливу умову поліпшення добробуту населення молодої Української держави.
   В 1976 р. вийшла в світ перша наукова робота О.П. Григоренка. З того часу він опублікував більше 320 праць. Серед них дві монографії: "Підготовка молоді України до праці в сільському господарстві. 1960–1994" (Хмельницький, 1995); і "Молодь і соціально-економічні відносини на селі" (Хмельницький, 1998). В останні роки опубліковані навчальні посібники та навчально-методичні видання: "Актуальні проблеми історії України" (19,76 ум. друк. арк.); "Методика проведення семінарських занять з навчальної дисципліни "Актуальні проблеми історії України" (9,18 ум. друк. арк.); "Історія України. Курс лекцій" (22,5 ум. друк. арк.); "Самостійна робота курсантів при підготовці до занять з вітчизняної історії" (22,90 ум. друк. арк.), за якими навчаються студенти та курсанти вищих військових навчальних закладів. Його наукові праці друкувалися також в Болгарії, Естонії, Польщі, Росії. Коло наукових інтересів дослідника досить широке. Крім актуальних проблем вітчизняної історії, він активно досліджує питання релігієзнавства, культурології, всесвітньої історії, педагогіки, соціології, економіки, літературознавства, історичного краєзнавства тощо. Тісні творчі контакти підтримує О.П. Григоренко вже впродовж багатьох років з такими відомими в усій країні вченими як з В. Верстюком, Л. Баженовим, В. Газіним, В. Горбиком, О. Гуржієм, В. Даниленком, М. Котлярем, С. Копиловим, С. Кульчицьким, П. Панченком, В. Смолієм, В. Степанковим, А. Слюсаренком, П. Троньком, А. Філінюком.
   В умовах становлення і розвитку молодої Української держави виникла гостра необхідність в підготовці прикордонників для охорони і захисту її кордонів. До проголошення незалежності Україна не мала своїх власних військових навчальних закладів для підготовки кадрів прикордонників. Їх стали готувати в м.Хмельницькому на базі розформованого артилерійського училища. Ректор Національної академії Прикордонних військ України імені Б. Хмельницького генерал-лейтенант Б.М. Олексієнко в 1998 р. запросив О.П. Григоренка на роботу в академію. Тут сповна розкрився його науковий і педагогічний хист. Він обирається членом Вченої ради академії, членом спеціалізованої Вченої ради для захисту дисертацій. За період роботи в академії за сумлінне виконання конституційного обов’язку по підготовці офіцерських кадрів для Прикордонних військ України він двічі нагороджувався ректором академії Почесними грамотами, подяками від Голови Державного комітету з охорони державного кордону України. В 2001 р. О.П. Григоренко нагороджений нагрудним знаком "Відмінний прикордонник" II ступеня. 13 грудня 2002 р. з нагоди святкування десятої річниці від дня заснування Національної академії Прикордонних військ України імені Б. Хмельницького командувач Прикордонними військами України генерал-полковник М.М. Литвин за вагому наукову і викладацьку діяльність нагородив службовця Прикордонних військ України, доктора історичних наук, професора О.П. Григоренка цінним подарунком.
   З 1 серпня 2007 р. О.П. Григоренко знову працює в Хмельницькому національному університеті. Він завжди в творчому неспокої. Залучає молодь до наукової роботи, консультує здобувачів і аспірантів, рецензує наукові праці, виступає опонентом на захистах дисертацій. Ніколи не пориває зв’язків з викладачами історичного факультету, при найменшій нагоді прагне з’явитись в місто своєї студентської юності. Завжди розпитує кам’янчан про університетські і факультетські справи, радіє з успіхів своїх колишніх колег і знайомих.
   Перед колегами і студентами вчений постає як неординарна і цікава людина, яка володіє енциклопедичними знаннями. Колеги часто консультуються з ним не лише з історичних питань, а й з інших гуманітарних дисциплін. Це емоційна, товариська, щедра людина, яка цінує і сама творить гумор. Водночас, як зазначає ректор Хмельницького національного університету професор М.Є. Скиба, залишається принциповим, коли вирішуються серйозні виробничі, чи наукові проблеми.
   О.П. Григоренко свою дружину Марію Олександрівну знає з дитинства, навчався з нею в одному класі. В їхній родині завжди панує атмосфера взаєморозуміння і довіри, високого почуття взаємної відповідальності. Вони виростили синів Олега і Володимира, які вже йдуть самостійною життєвою дорогою, прищепили їм почуття гідності, віру в людину, щедрість, доброзичливість, принциповість. Особливо радує Олександра Петровича онучка Люба.
   Незважаючи на немолоді роки, Олександр Петрович в душі залишається романтиком. Продовжує займатися фізичною культурою і спортом. В м. Хмельницькому його знають не лише як науковця, але й як бігуна на довгі дистанції. В березні 2008 р. в складі делегації депутатів міської ради здійснив сходження на найвищу вершину України гору Говерла і встановив там прапор міста Хмельницького.
   У таких людей, як О.П. Григоренко, життєвий принцип: якщо ставити завдання, то лише реальні і неодмінно домагатися їх виконання; якщо штурмувати, то лише вершини. На науково-педагогічній ниві Олександр Петрович робить все залежне від нього, щоб прислужитися розбудові молодої Української держави, трансформації вищої освіти та розвитку історичної науки. Цим він заслужив визнання авторитетного дослідника вітчизняної історії, досвідченого педагога, громадського діяча і державотворця.

[Джерело: Завальнюк О. М. Вчений, педагог, людина (до 60-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора О.П. Григоренка) / О. М. Завальнюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Т. 12 : Матеріали восьмого круглого столу "Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі. Присвячено 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка". – С. 366–373.]ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ, НАУКОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ О. П. ГРИГОРЕНКА
28 вересня 1948 року – народився у с. Сербинівка Старокостянтинівського району Хмельницької області
1966 р. – закінчив середню школу
1966-1967 рр. – працював у будівельній організації с. Остропіль Хмельницької області
1967-1969 рр. – служба в армії (Ленінградський і Московський військові округи)
1969-1973рр. – студент Кам’янець-Подільського педагогічного інституту
1973 р. – закінчив з відзнакою історичний факультет Кам’янець-Подільського педагогічного інституту
1973-1975 рр. – працював за направленням вчителем історії і суспільствознавства Камінської середньої школи Житомирської області
1975-1978 рр. – навчався в аспірантурі Інституту історії АН України
1978-1979 рр. – молодший науковий співробітник Інституту історії АН України
1979 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему "Шефська допомога робітничого класу колгоспному селянству в 1971–1975 рр. (На матеріалах Української РСР)", присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук
1979-1989 рр. – працював на кафедрі суспільних наук Кам’янець-Подільського педагогічного інституту старшим викладачем, доцентом
1989 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри історії КПРС та політичної економії
1989-1998 рр. – працює у Хмельницькому технологічному інституті (Технологічному університеті Поділля) на посадах старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри
1995 р. – захистив докторську дисертацію на тему "Участь молоді в сільськогосподарському виробництві України: Проблеми. Уроки (1960–1980-і рр.)", присуджено науковий ступінь доктора історичних наук
1997 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри історії держави і права
1998-2007 рр. – професор Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького
з 2007 р. – професор Хмельницького національного університету
2008-2013 рр. – завідувач кафедри міжнародної інформації

КНИГИ ТА МОНОГРАФІЇ

1. По ленинскому кооперативному плану : метод. разработка / Л. В. Баженов, А. П. Григоренко. – Хмельницкий, 1982.
2. У пам ’яті народній : метод. розробка / О. П. Григоренко [та ін.] – Хмельницький, 1983.
3. Несостоятельность буржуазных фальсификаций исторического опыта КПСС : метод. разработки : (метод. рек.) / А. П. Григоренко. – Каменец-Подольский, 1984.
4. Актуальні питання історії України : навч. посіб. Ч. 2 / Є. Є. Мручко, М. П. Олійник, В. І. Яременко, В. Ф. Цимбалістий, О. П. Григоренко. – Хмельницький : ТУП, 1995. – 48 с.
5. Підготовка молоді України до праці в сільському господарстві. 1960–1994 / О. П. Григоренко. – Хмельницький, 1995.  
6. Історія України : посіб. для практ. занять і самост. роботи студ. / О. П. Григоренко, Є. Є. Мручко, М. П. Олійник, В. І. Яременко, В. Ф. Цимбалістий. – Хмельницький : ТУП, 1996. – 41 c.
7. Актуальні питання історії України : навч. посіб. Вип. 4 / Є. Мручко, М.  Олійник, В. Цимбалістий, В. Яременко, М. Кабачинський, О. П. Григоренко. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 186 с.
8. Молодь і соціально-економічні відносини на селі / О. П. Григоренко, В. С. Лісовський. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 197 с.
9. Хмельниччина – мій рідний край в історії України : навч. посіб. для старшокласників / О. П. Григоренко. – Хмельницький, 1998.
10. Актуальні проблеми історії України : навч. посіб. / О. П. Григоренко. – Хмельницький : НАДПСУ, 2004. – 339 с.
11. Методика проведення семінарських занять з навчальної дисципліни "Актуальні проблеми історії України" : навч.-метод. посіб. / О. П. Григоренко. – Хмельницький : НАДПСУ, 2006. – 162 с.
12. Історія України : курс лекцій / О. П. Григоренко. – Хмельницький : НАДПСУ, 2007. – 386 с.
13. Самостійна робота курсантів при підготовці до занять з вітчизняної історії : навч.-метод. посіб. / О. П. Григоренко. – Хмельницький : НАДПСУ, 2007. – 395 с.
14. Микола Скиба: людина, вчений, ректор / О. М. Завальнюк, О. П. Григоренко ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 19 с.
15. Радомир Іванович Сілін: життєвий шлях і творчі вершини вченого / О. Григоренко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України , Хмельниц. нац. ун-т. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 52 с.
16. Володимир Захар'єв: "...Й до скону буду тільки ним ідти" : (з нагоди 50-річного ювілею) / О. П. Григоренко ; Хмельн. обл. осередок Всеукр. творчої спілки "Конгрес літераторів України". –  Хмельницький : Цюпак А. А., 2013. –  128 с. –  (Бібліотечка альманаху "Медобори" ; вип. 9)

АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ   

17. Шефська допомога робітничого класу колгоспному селянству в 1971–1975 рр. (На матеріалах Української РСР) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Григоренко Олександр Петрович.
18. Участь молоді в сільськогосподарському виробництві України: Проблеми. Уроки (1960–1980-ті рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Григоренко Олександр Петрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К., 1995. – 48 с.

СТАТТІ В ЖУРНАЛАХ І НАУКОВИХ ЗБІРКАХ   

  1975
19.  [Выступление на конференции] / А. П. Григоренко // Вопросы историографии в высшей школе : Всесоюз. конф. преподавателей историографии истории СССР и всеобщей истории ун-тов и пед. ин-тов, Смоленск, 31 янв.–3 февр. 1973 г. – Смоленск, 1975. – С. 77. – [Прения].
  1979
20. Важлива подія в житті колгоспного села (до 10-річчя Третього всесоюзного з’їзду колгоспників) / О. П. Григоренко, П. П. Панченко // Укр. Іст. Журн. – 1979. – № 11. – С. 133–137.
21. Наміченим курсом / О. Григоренко // Хлібороб України. – 1979. – № 11. – С. 4–5.
22. Робітничий клас в умовах розвинутого соціалізму. Всесоюзний симпозіум у Києві / О. П. Григоренко // Вісн. АН УРСР. – 1979. – № 8. – С. 101–102.
  1980
23. Шефська допомога робітників Поділля працівникам сільського господарства в 70-ті рр. / О. П. Григоренко // Тези доп. V Поділ. іст.-краєзн. конф., верес. 1979 р. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського. – Кам'янець-Подільський, 1980. – С. 8–9.
  1981
24. Музей історії колгоспу "Україна" Городоцького району Хмельницької області / П. П. Панченко, Л. В. Баженов, О. П. Григоренко // Укр. іст. журн. – 1981. – № 9. – С. 157–158.
25. Трудові ресурси сільського господарства Хмельницької області і деякі проблеми їх розвитку / О. П. Григоренко // Продуктивні сили і природа Хмельницької області : тези доп. наук. геогр. конф. – Кам'янець-Подільський, 1981. – С. 17–18.
  1982
26. Виникнення і розвиток руху п’ятисотенниць на Хмельниччині / Л. В. Баженов, О. П. Григоренко // Проблеми історичної географії Поділля : тези доп. обл. наук. конф. – Кам'янець-Подільський, 1982. – С. 77–78.
27. Колгоспи ордена Леніна на карті Хмельницької області / О. П. Григоренко // Проблеми історичної географії Поділля : тези доп. обл. наук. конф. – Кам'янець-Подільський, 1982. – С. 75–77.
28. Музей історії колгоспу "Україна" Городоцького району Хмельницької області / О. Григоренко, П. Панченко // Соц. культура. – 1982. – № 7. – С. 24–26.
  1984
29. Из опыта проведения педагогической практики в школе / Л. В. Баженов, А. П. Григоренко, В. Д. Сусляк // Пути совершенствования учебно-воспитательного процесса и повышения качества подготовки учителей истории : тез. докл. и сообщ. Всесоюз. науч.-практ. конф. / Луц. гос. пед. ин-т. – Луцк, 1984. – С. 93–94.
30. Сім’я орденоносної Летави / П. Панченко, О.  Григоренко // Хлібороб України. – 1984. – № 7. – С. 20–21.
  1985
31. До питання про стан вивчення історії колгоспів Поділля / О. П. Григоренко // VІ Подільська історико-краєзнавча конференція, присвячена 40-річчю Перемоги Радянського народу у Великий Вітчизняній війні. Секція історії радянського періоду : тези доп., 21–23 трав. 1985 р. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського. – Кам'янець-Подільський, 1985. – С. 22–24.
32. Единство морального и материального стимулирования передовиков сельскохозяй­ствен­ного производства (на примере ордена Ленина колхоза "Украина" Городокского района / А. П. Григоренко, А. Ф. Суровый // Актуальные проблемы морального стимулирования труда в условиях развитого социализма : тез. докл. обл. науч.-практ. конф. – Каменец-Подольский, 1985. – С. 65–66.
33. Участь молоді Хмельниччини в розвитку сільського господарства / О. П. Григоренко, А. К. Яблонський // VІ Подільська історико-краєзнавча конференція, присвячена 40-річчю Перемоги Радянського народу у Великий Вітчизняній війні. Секція історії радянського періоду : тези доп., 21–23 трав. 1985 р. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського. – Кам'янець-Подільський, 1985. – С. 34–35.
  1986
34. Житлове культурно-побутове і господарське будівництво в ордена Леніна колгоспі "Україна" Городоцького району / Л. В. Баженов, О. П. Григоренко // Проблеми етнографії Поділля : тези доп. наук. конф. – Кам'янець-Подільський, 1986. – С. 49–51.
  1987
35. История совхозов и колхозов Украинской ССР: основные итоги и задачи изучения проблемы / А. П. Григоренко, И. В. Рыбак // Первая Всесозная конференция по историческому краеведению (г. Полтава, октябрь 1987 г.). – К. , 1987. – С. 115–116.
36. Комуністичні суботники на Поділлі / О. П. Григоренко, В. С. Конфітовський, С. Г. Стадник // VII Подільська історико-краєзнавча конференція (70-річчю Великого Жовтня присвячується). Секція історії радянського періоду : тези доп., жовт. 1987 р. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського [та ін.]. – Кам'янець-Подільський, 1987. – С. 87–88.
37. Роль музею історії ордена Леніна колгоспу "Україна" Городоцького району Хмельницької області у комуністичному вихованні сільської молоді / О. П. Григоренко // VII Подільська історико-краєзнавча конференція (70-річчю Великого Жовтня присвячується). Секція історії радянського періоду : тези доп., жовт. 1987 р. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського [та ін.]. – Кам'янець-Подільський, 1987. – С. 121–123.
38. Увінчення пам’яті Устима Кармалюка в Летичеві / А. П. Гаврищук, О. П. Григоренко // Народний герой Устим Кармалюк (до 200-річчя від дня народження) : тези доп. наук. конф. – Кам’янець-Подільський, 1987. – С. 40–42.
  1988
39. Вшанування пам’яті В. П. Затонського на Поділлі / П. П. Панченко, О. П. Григоренко, Т. І. Колотило // Видатний партійний і державний діяч В. П. Затонський (до 100-річчя від дня народження) : тези доп. наук. конф.  – Кам’янець-Подільський, 1988. – С. 93–94.
40. З історії Кам’янець-Подільського педінституту імені В. П. Затонського / А. П. Гаврищук, О. П. Григоренко // Видатний партійний і державний діяч В. П. Затонський (до 100-річчя від дня народження) : тези доп. наук. конф. – Кам’янець-Подільський, 1988. – С. 96–98.
41. Особисте підсобне господарство сільських трудівників Хмельниччини / О. П. Григоренко, П. І. Натикач // Проблеми економичної географії Поділля : тези доп. наук. конф. – Кам’янець-Подільский, 1988. – С. 85–87.
42. Розвиток сільської індустрії і її вплив на формування трудових ресурсів села / Л. В. Баженов, О. П. Григоренко // Проблеми економичної географії Поділля : тези доп. наук. конф. – Кам’янець-Подільский, 1988. – С. 75–77.
43. Роль самостоятельной работы студентов в процессе интенсификации учебы в вузе / А. П. Григоренко // Повышение уровня подготовки специалистов на основе интенсификации учебно-воспитательного процесса : метериалы межвуз. науч.-метод. конф. – Каменец-Подольский, 1988.
44. Славный юбилей колхоза / А. П. Григоренко // Механізація сільського господарства. – 1988. – № 3.
45. Социально-экономическое развитие сел Волыни в современных условиях / А. П. Григоренко // Прошлое и современное Волыни : тез. докл. и сообщ. ІІ Волын. ист.-краевед. конф. – Луцк, 1988.
46. Сын земли / А. П. Григоренко // Хлібороб України. – 1988. – № 4.
47. Усовершенствование организации труда в с/х Винничины / А. П. Григоренко // Тезисы докладов шестой Винницкой областной историко-краеведческой конференции. – Винница, 1988.
  1989
48. Розвиток тваринництва на Хмельниччині і деякі питання охорони навколишнього середовища / О. П. Григоренко, А. А. Цвяк // Проблеми екології Поділля : тези доп. наук. конф. – Кам’янець-Подільський, 1989. – С. 83–85.
49. Шевченківські  дні 1914 року на Поділлі / О. П. Григоренко // Т. Г. Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченко. – Каменец-Подольский, 1989. – Ч. 1. – С. 39–41.
  1990
50. В. І. Тищенко як дослідник фольклору / О. П. Григоренко, Т. І. Колотило // Народна творчість та етнографія. – 1990. – № 1. – С. 41–44.
51. Трудівники села Хмельниччини в боротьбі за виконання завдань ХІІ п'ятирічки / О. П. Григоренко // VIIІ Подільська історико-краєзнавча конференція. Секція історії радянського періоду : тези доп., 15–17 листоп. 1990 р. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського [та ін.]. – Кам'янець-Подільський, 1990. – С. 63–64.
  1991
52. Молодіжна політика колгоспу імені Ілліча Старокостянтинівського району Хмельницької області / О. П. Григоренко // Розвиток історичного краєзнавства в контексті національногоі культурного відродження України : V Всеукр. конф. (жовт. 1991 р.) : тези доп. та повідомл. – К. ; Кам’янець-Подільський, 1991. – С. 265–267.
  1993
53. Кузня інженерних кадрів Поділля / О. П. Григоренко, А. П. Гаврищук, П. І. Натикач // Культура Поділля: історія і сучасність : матеріали другої наук.-практ. конф., присвяч. 500-річчю м. Хмельницького, 27–29 серп. 1993 р. – Хмельницький, 1993. – С. 42–44.
54. Нові документальні джерела з історії кармалюкіани на Поділлі / О. П. Григоренко, В. В. Дячок // Рідний край очима допитливих : матеріали Хмельниц. обл. краєзн. конф. учнів. молоді, присвяч. 500-річчю заснування м. Хмельницького, 28–30 серп. 1993 р. – Хмельницький, 1993. – С. 25–27.
  1994
55. Виховний і культурний центр Хмельницького державного технологічного університету Поділля / О. П. Григоренко, А. Г. Філінюк // Духовні витоки Поділля: творці історії краю : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 9–11 верес. 1994 р., м. Кам’янець-Подільський. – Хмельницький, 1994. – Ч. 1. – С. 241–244.
56. Дискримінаційна політика держави стосовно села і міграція сільської молоді в міста. 60–80-ті рр. / О. П. Григоренко // Тоталітарна держава і політичні репресії в Україні у 20–80-ті роки : матеріали міжнар. наук. конф. (15–16 верес. 1994 р.) – К., 1998. – С. 85–95.
57. Закріплення молоді в селах Подільської Волині / О. П. Григоренко, А. Г. Філінюк // Велика Волинь: минуле і сучасне : матеріали міжнар. наук. краєзн. конф., жовт. 1994 р. – Хмельницький ; Ізяслав ; Шепетівка, 1994. – С. 185–189.
58. Людина високого обов’язку / О. П. Григоренко // Духовні витоки Поділля: творці історії краю: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 9–11 верес. 1994 р., м. Кам’янець-Подільський. – Хмельницький, 1994. – Ч. 1. – С. 324–328.
59. Підприємства колективної власності сільськогоспо­дарського виробництва / О. П. Григоренко // Створення і функціонування підприємств колективної власності в Україні : матеріали наук.-практ. конф. – К., 1994. – С. 24–26.
60. Сільська жіноча молодь і стабілізація трудових колективів на селі / О. П. Григоренко // Жіночий рух в Україні: історія і сучасність : міжнар. наук.-метод. конф., Одеса, жовт. 1994 р. : тез. доп. – К., 1994. – С. 219–220.
61. Сільська молодь Подільської Волині в 60–80-ті роки / О. П. Григоренко // Велика Волинь: минуле і сучасне : матеріали міжнар. наук. краєзн. конф., жовт. 1994 р. – Хмельницький ; Ізяслав ; Шепетівка, 1994. – С. 189–193.
62. Сільські бібліотеки Хмельниччини в 1960–1990 роках / О. П. Григоренко // Духовні витоки Поділля: творці історії краю : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 9–11 верес. 1994 р., м. Кам’янець-Подільський. – Хмельницький, 1994. – Ч. 1. – С. 238–241.
  1995
63. Виробничо-побутові умови праці і життя працівників тваринництва Полонського району / О. П. Григоренко // Полонному 1000 років : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Полонне, 15–17 черв. 1995 р. – Кам'янець-Подільський, 1995. – С. 86–89. – ( Серія "Духовні витоки Поділля").
64. Вплив сімейного виховання на підготовку молоді до праці в сільському господарстві / О. П. Григоренко // Матеріали ІХ-ої Подільської історико-краєзнавчої конфкренції, присвяченої 50-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, 14–15 жовт. 1995 р. / Кам'янець-Поділ. держ. пед ін-т ім. В. П. Затонського [та ін.]. – Кам'янець-Подільський, 1995. – С. 378–381.
65. Зростання культурно-технічного і професійного рівня молоді Хмельниччини (1960–1990 роки) / О. П. Григоренко, В. О. Григоренко // Південно-Східна Волинь: наука, освіта, культура : матеріали регіон. наук. краєзн. конф. – Хмельницький ; Шепетівка, 1995. – С. 212–215.
66. Наставництво у вихованні сільської молоді / О. П. Григоренко, А. П. Гаврищук, В. Й. Бондарчук // Матеріали ІХ-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 50-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, 14–15 жовт. 1995 р. / Кам'янець-Поділ. держ. пед ін-т ім. В. П. Затонського [та ін.]. – Кам'янець-Подільський, 1995. – С. 373–375.
67. Партизанський рух на Поділлі проти німецько-австрійських окупантів (1918 р.) / А. П. Гаврищук, О. П. Григоренко, В. Й. Бондарчук // Матеріали ІХ-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 50-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, 14–15 жовт. 1995 р. / Кам'янець-Поділ. держ. пед ін-т ім. В. П. Затонського [та ін.]. – Кам'янець-Подільський, 1995. – С. 248–252.
68. Сільська молодь Хмельниччини. 1960–1990 роки / О. П. Григоренко // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження : наук. зб. – Хмельницький, 1995. – С. 180–182.
69. Соціально-економічний розвиток сільських населених пунктів Полонського району / О. П. Григоренко, А. Г. Філінюк // Полонному 1000 років : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Полонне, 15–17 черв. 1995 р. – Кам'янець-Подільський, 1995. – С. 89–92. – (Серія "Духовні витоки Поділля").
70. Участь українців у французькому русі Опору проти фашизму / В. Й. Бондарчук, А. П. Гаврищук, О. П. Григоренко // Матеріали ІХ-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 50-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, 14–15 жовт. 1995 р. / Кам'янець-Поділ. держ. пед ін-т ім. В. П. Затонського [та ін.]. – Кам'янець-Подільський, 1995. – С. 59–62.
71. Формування в сільської молоді Південно-Східної Волині активної життєвої позиції (1960–1990 роки) / О. П. Григоренко // Південно-Східна Волинь: наука, освіта, культура : матеріали регіон. наук. краєзн. конф. – Хмельницький ; Шепетівка, 1995. – С. 208–211.
  1996
72. Вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка на Поділлі в 1914 році / О. П. Григоренко // Малинщина у просторі і часі : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф., 25–27 верес. 1996 р. – Малин, 1996. – С. 131–132.
73. Трудова активність сільської молоді України (1960–1980 роки) / О. П. Григоренко // Актуальні проблеми техніки та суспільства : зб. ст. – Хмельницький, 1996. – Вип. 1. – С. 119–142.
  1997
74. Давид Бойко : [двічі Герой Соціалістичної Праці, голова правління колгоспу ім. Леніна Чемеровецького району] / О. Григоренко // Хмельниччина: роки становлення та поступу (1937–1997) : матеріали Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., 26 верес. 1997 р. – Хмельницький, 1997. – С. 44–49.
75. Дунаєвеччина в роки Великої Вітчизняної війни / О. П. Григоренко // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій : матеріали наук. краєзн. конф. – К., 1997. – С. 125–128.
76. Іван Івах : [кандидат фізико-матемачних наук, професор, ректор Кам’янець-Подільського державного педінституту] / А. Гаврищук, О. Григоренко // Хмельниччина: роки становлення та поступу (1937–1997) : матеріали Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., 26 верес. 1997 р. – Хмельницький, 1997. – С. 64–69.
77. Л. А. Коваленко — організатор краєзнавчих досліджень на Поділлі / О. П. Григоренко // VIII Всеукраїнська наукова конференція "Історичне краєзнавство і культура" : наук. доп. та повідомл. : збірник. – К. ; Х., 1997. – С. 109–111.
78. Леонід Коваленко : [учений, педагог, громадський діяч, доктор історичних наук, професор Кам’янець-Подільського державного педінституту]/ Л. Баженов, О. Григоренко // Хмельниччина: роки становлення та поступу (1937–1997) : матеріали Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., 26 верес. 1997 р. – Хмельницький, 1997. – С. 50–54.
79. Литовсько-руський період в контексті українського державотворення / О. Григоренко,  В. Яременко // Незалежність України: історичні витоки та перспективи : матеріали наук.-практ. конф., 22 серп. 1996 р. – К., 1997. – С. 23–26.
80. Марія Марцун – видатна представниця українського селянства / О. П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Сер. 3, Соц.-гуманіт. і природн. науки. – 1997. – № 1. – С. 146–149.
81. Міграція сільського населення як молодіжна проблема / О. П. Григоренко, В. Ф. Цимбалістий // Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку : зб. доп. міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 1997. – Ч. 2. – С. 330–333.
82. Мотивація праці як фактор розвитку трудової активності сільської молоді / О. П. Григоренко, В. С. Лісовський // Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку : зб. доп. міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 1997. – Ч. 2. – С. 340–343.
83. Остропіль: історичний нарис / О. П. Григоренко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. – Кам’янець-Подільський, 1997. – Т. 1 (3) : Іст. науки. – С. 202–212.
84. Політична наука Центральної Ради / О. П. Григоренко, В.  І. Яременко // Українська національна ідея: історія і сучасність : наук. зб. – Житомир, 1997. – С. 13–14.
85. Радомир Сілін : [доктор технічних наук, професор, академік, заслужений працівник народної освіти України, ректор Технологічного університету Поділля] / О. Григоренко // Хмельниччина: роки становлення та поступу (1937–1997) : матеріали Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., 26 верес. 1997 р. – Хмельницький, 1997. – С. 107–111.
86. Роль сільської індустрії в забезпеченні цілорічною зайнятістю населення / О. П. Григоренко, В. Ф. Цимбалістий, П. І. Натикач // Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку : зб. доп. міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 1997. – Ч. 2. – С. 376–379.
  1998
87. Бойова і трудова слава Старосинявщини / О. П. Григоренко, В. О. Григоренко // Поділля і Південно-Східна Волинь в роки визвольної війни українського народу середини XVII століття : матеріали Всеукр. іст.-краєзн. наук.-практ. конф., 19 верес. 1998 р. – Стара Синява, 1998. – С. 314–318.
88. В. А. Смолій і В. С. Степанков як історики української національної революції / О. П. Григоренко // Поділля і Південно-Східна Волинь в роки визвольної війни українського народу середини XVII століття : матеріали Всеукр. іст.-краєзн. наук.-практ. конф., 19 верес. 1998 р. – Стара Синява, 1998. – С. 92–94.
89. Вплив культурного розвитку села на участь молоді в сільськогосподарському виробництві / О. П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1998. – № 1. – С. 124–127.
90. Деякі питання формування трудових ресурсів сільського господарства України. 1960–1980-ті роки / О. П. Григоренко // Соціально-політичні та правові проблеми формування особистості і держави : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 23–24 жовт. 1997 р. – Хмельницький, 1998. – С. 94–97.
91. Дискримінаційна політика держави стосовно села і міграція сільської молоді в міста 60–80-ті рр. / О. П. Григоренко // Тоталітарна держава і політичні репресії в Україні у 20–80-ті роки : матеріали міжнар. наук. конф., 15–16 верес. 1994 р. – К., 1998. – С. 86–95.
92. Історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету як центр історико-краєзнавчих досліджень Поділля / О. П. Григоренко // Поділля і Південно-Східна Волинь в роки визвольної війни українського народу середини XVII століття : матеріали Всеукр. іст.-краєзн. наук.-практ. конф., 19 верес. 1998 р. – Стара Синява, 1998. – С. 205–209.
93. Підготовка механізаторських кадрів для сільського господарства України 1960–1980-ті роки / О. П. Григоренко, В. О. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1998. – № 4, ч. 1. – С. 105–110.
94. Підсобні виробництва і промисли у сільськогосподарському виробництві // Проблеми праці, економіки та моделювання : зб. наук. пр. – Хмельницький, 1998. – Ч. 2. – С. 25–29.
95. Поляки на терені сучасної Хмельниччини : Сторінки історії / О. П. Григоренко // Національні меншини Правобережної України: історія і сучасність : наук. зб. – Житомир : Волинь, 1998. – С. 132–134.
96. Роль засобів масової інформації, літератури і мистецтва у формуванні в сільської молоді України високих моральних якостей. 1960–1980-ті роки / О. П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1998. – № 2. – С. 155–159.
97. Роль сільської загальноосвітньої школи у підготовці трудової зміни села. 1960–1980-ті роки / О. П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1998. – № 2. – С. 148–154.
98. Священник Ю. Сіцінський і дослідження Подільського краю / О. Григоренко // Християнство і культура: історія, традиції, сучасність : [зб. наук. пр]. – Полтава, 1998. – С. 47–51.
99. Старокостянтинівщина у роки Другої світової війни (червень 1941 березень 1944 рр.) / О. П. Григоренко // Творчі вершини вченого : зб. наук. пр. до 60-річчя від дня народж. проф. М. Г. Кукурудзяка. – Кам’янець-Подільський, 1998. – С. 261–265.
100. Старосинявська твердиня / Ю. І. Блажевич, О. П. Григоренко // Поділля і Південно-Східна Волинь в роки визвольної війни українського народу середини XVII століття : матеріали Всеукр. іст.-краєзн. наук.-практ. конф., 19 верес. 1998 р. – Стара Синява, 1998. – С. 318–323.
101. Сторінки волинської шевченкіани за матеріалами "Шевченківського словника" / О. Григоренко // Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край : матеріали IX наук. іст.-краєзн. міжнар. конф. 20–23 січ. 1998 p. – Луцьк, 1998. – С. 209–210.
102. Студентське фізкультурно-спортивне життя ТУП / Є. М. Свіргунець, О. П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1998. – № 4, ч. 1. – С. 17–22.
103. Технологічний університет Поділля: шляхи становлення та розвитку / Р. І. Сілін, О. П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1998. – № 4, ч. 2. – С. 5–9.
104. Участь жіноцтва в діяльності громад (60–80 pp. XIX ст.) / Л. О. Смоляр, О. П. Григоренко // Соціально-політичні та правові проблеми формування особистості і держави : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 23–24 жовт. 1997 р.). – Хмельницький, 1998. – С. 90–94.
105. Хмельницькій області – 60 років / О. П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1998. – № 1. – С. 128–132.
  1999
106. Деякі питання викладання курсу "Історія України" як важливого фактору виховання молоді / О. П. Григореноко // Гуманітарна освіта: досвід і проблеми : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Трансформація гуманітарної освіти", Ужгород, 25–27 трав. 1998 р. – Ужгород, 1999. – С. 163–168.
107. Етнонаціональні знання в системі національного виховання / В. В. Чупира, О. П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – № 1. – С. 87–90.
108. Житлове будівництво в сільській місцевості України. 1960–1980 роки / О. П. Григоренко, П. І. Натикач // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – № 3. – С. 152–154.
109. З досвіду вивчення питань краєзнавчого характеру українсько-польських стосунків в курсі "Історія України" / О. П. Григоренко // Поляки на Хмельниччині: погляд крізь віки : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук. конф. (23–24 черв. 1999 р.). – Хмельницький : Поділля, 1999. – С. 57–64.
110. Історіографія проблеми участі молоді в сільськогосподарському виробництві України. 1960–1980-ті роки / В. О. Григоренко, О. П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – № 6. – С. 41–46.
111. Марк Брага : трудові вершини хлібороба / В. А. Махович, В. О. Григоренко, О. П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. Психол.-пед. науки. – 1999. – № 4, ч. 2. – С. 159–161.
112. Марко Озерний – видатний представник української трудової еліти / Т. А. Гордєєва, В. О. Григоренко, О. П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. Психол.-пед. науки. – 1999. – № 4, ч. 2. – С. 155–158.
113. Перекладач Біблії українською мовою І. І. Огієнко : богослов, державотворець, проводир нації / О. П. Григоренко // Християнство і національна ідея : наук. зб. – Київ ; Тернопіль ; Краків, 1999. – С. 24–31.
114. Перекладач Біблії українською мовою І. І. Огієнко: богослов, державотворець та проводир нації / О. Григоренко // Наук. записки / Острозька академія. – Острог, 1999. – Т. 2, ч. 2 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. – С. 325–331.
115. Питання релігії в світлі поглядів політичних партій та виборчих блоків на виборах до Верховної Ради України / О. П. Григоренко, В. О. Григоренко // Історія релігій в Україні : матеріали ІХ Міжнар. конф. – Львів : Логос, 1999. – Кн.1. – С. 110–112.
116. Участь молоді України у вирощуванні цукрових буряків. 1960–1980 роки / В. О. Григоренко, О. П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – № 3. – С. 154–156.
117. Фізична культура і спорт у передвиборних програмах політичних партій та виборчих блоків на виборах до Верховної Ради України у 1998 році / О. П. Григоренко // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному вихованні учнівської молоді : матеріали регіон. наук.-метод. конф. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 17–18.
118. Фізична культура і спорт як засіб гармонійного розвитку людини / О. П. Григоренко // Роль фізичної культури і спорту у гармонійному вохованні учнівської молоді : матеріали регіон. наук.-метод. конф. – Івано-Франківськ, 1999. – С. 17–18.
119. Ціновий паритет на сільськогосподарську і промислову продукцію / Ю. В. Балашова, В. О. Григоренко, О. П. Григоренко // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 черв. 1999 р., м. Хмельницький). – Хмельницький, 1999. – С. 23–27.
  2000
120. Газифікація – важливий фактор поліпшення виробничо-торгових умов праці і життя сільських трудівників / О. П. Григоренко, А. О. Орловська, В. О. Григоренко // Матеріали X-ої Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 55-ій річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, груд. 2000 р. / Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т [та ін.]. – Кам'янець-Подільський, 2000. – С. 456–459.
121. Голод 1946–1947 років: трагічна сторінка в історії України / О. П. Григоренко, В. Т. Довбеус // Зб. наук. пр. / Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2000. – № 12, ч. 2. – С. 94–97.
122. Етнонаціональні аспекти історії України у вищій школі / О. П. Григоренко, В. В. Чупира // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Іст. науки. – Кам'янець-Подільський, 2000. – Т. 4 (6). – С. 41–51.
123. Життєвий і трудовий подвиг С. Д. Виштак / О. П. Григоренко, В. О. Григоренко // Зб. наук. пр. / Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2000. – № 12, ч. 2. – С. 89–93.
124. Міграція сільської молоді України в 1960–1980-х роках / Ю. В. Балашова, В. О. Григоренко, О. П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 2000. – № 1. – С. 163–165.
125. Остропіль: нове в історії містечка / О. П. Григоренко, В. О. Григоренко // Болохівщина: земля і люди : матеріали Всеукр. наук. конф. "Велика Волинь" (23–24 черв. 2000 р.). – Хмельницький ; Стара Синява ; Любар, 2000. – Т. 20. – С. 202–205.
126. Підсобні промисли у сільськогосподарському виробництві: погляд у минуле / К. Скиба, О. Григоренко, В. Григоренко // Болохівщина: земля і люди : матеріали Всеукр. наук. конф. "Велика Волинь" (23–24 черв. 2000 р.). – Хмельницький ; Стара Синява ; Любар, 2000. – Т. 20. – С. 182–186.
127. Розвиток фізичної культури і спорту на Дунаєвеччині / О. П. Григоренко, В. О. Григоренко, Д. В. Іщенко // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій : зб. наук.-краєзн. пр. – К. ; Дунаївці ; Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 177–179.
128. Сільська молодь України у 1960–1980 роках / В. О. Григоренко, О. П. Григоренко, К. М. Скиба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. – 2000. – № 6, ч. 1. – С. 71–76.
129. Стан та розвиток виробничо-побутових умов працівників тваринництва України. 1960–1980 роки / К. М. Скиба, В. О. Григоренко, О. П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, ч. 1. – С. 81–85.
130. Тарасова гора – національна святиня українського народу / О. Григоренко, В. Чупира // Тарас Шевченко і українська культура XXI століття : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. симп. (19–20 трав. 2000 р.). – Кам’янець-Подільський, 2000. – С. 222–225.
  2001
131. Деякі питання професійної орієнтації і підготовки молоді до праці в сільському господарстві. 1960–1980-ті роки. / К. М. Скиба, В. О. Григоренко, О. П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2001. – № 1, ч. 2. – С. 120–127.
132. Машинно-тракторні станції України: погляд крізь час / О. П. Григоренко, В. О. Григоренко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський, 2001. – Т. 5 (7). – С. 154–157.
133. Михайло Васильович Остроградський видатний математик і педагог / В. О. Григоренко, О. П. Григоренко // Зб. наук. пр. / Нац. акад. прикордон. військ України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2001. – № 18, ч. 2. – С. 178–182.
134. Мотивація праці в сільськогосподарському виробництві / О. П. Григоренко, В. О. Григоренко, К. М. Скиба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. – 2001. – № 3, ч. 2. – С. 101–103.
135. Соціальний розвиток сил Південно-Східної Волині в другій половині XX століття / О. П. Григоренко, В. О. Григоренко, В. О. Корольов // Зб. наук. пр. / Нац. акад. прикордон. військ України.– Хмельницький, 2001. – № 16, ч. 2. – С. 235–241.
136. Участь молоді в аграрному виробництві України.1960–1980-ті роки / О. П. Григоренко, В. О. Григоренко // Зб. наук. пр. / Нац. акад. прикордон. військ України. – Хмельницький, 2001. – № 16, ч. 2. – С. 242–249.
  2002
137. Національна академія прикордонних військ України ім. Б. Хмельницького – висококваліфікована кузня офіцерських кадрів / О. П. Григоренко, В. О. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський, 2002. – Т. 2. – С. 161–166.
138. Сімейне виховання як педагогічна проблема підготовки молоді до праці в сільськогосподарському виробництві / О. П. Григоренко, М. О. Григоренко // Зб. наук. пр. / Нац. акад. прикордон. військ України. – Хмельницький, 2002. – № 19, ч. 2 : Спец. вип. – С. 124–133.
139. Участь учнівської молоді України в сільськогосподарських роботах / О. Григоренко, В. Григоренко, К. Скиба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. – 2002. – № 2, ч. 2. – С. 9–14.
  2003
140. Внесок молоді України в розвиток громадського тваринництва (1960–1980-ті роки) / О. П. Григоренко, В. О. Григоренко  // Зб. наук. пр. / Нац. акад. прикордон. військ України. – Хмельницький, 2003. – № 24, ч. 2 : Спец. вип. – С. 43–55.
141. Вчення О. Чаянова про сімейно-трудові селянські господарста / О. П. Григоренко, В. В. Нечитайло // Фермерські господарства на Поділлі: історична ретроспектва і сучасний стан : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (22–23 квіт. 2003 р.). – Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 54–58.
142. І. І. Огієнко (Митрополит Іларіон) – видатна постать української нації / О. Григоренко, В. Григоренко // Релігія і Церква в Подільському регіоні: історія та сучасність : наук. зб. / за заг. ред.: В. М. Олуйка, А. М. Колодного. – Хмельницький : В-во Хмельниц. ін-ту регіон. упр. та права, 2002. – С. 218–225.
143. Радомир Іванович Сілін педагог, ректор, людина / О. П. Григоренко, В. О. Григоренко // Освіта, наука і культура : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 3. – С. 208–216.
144. Федір Павлович Шевченко: сторінки життя і наукової діяльності / В. В. Нечитайло, Д. О. Новожен, О. П. Григоренко // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій : зб. наук.-краєзнав. пр. – К. ; Дунаївці ; Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 312–317.
  2004
145. Молодь і формування трудових колективів у сільськогосподарському виробництві України 1960-1980-х років / О. П. Григоренко, В. О. Григоренко, Ю. І. Сердюк // Зб. наук. пр. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2004. – № 28, ч. 2. – С. 33-37.
146. Підготовка молоді Поділля до праці в сільському господарстві / В. О. Григоренко, О. П. Григоренко // Матеріали XI Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 60-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників, 25–26 листоп. 2004 р. / Кам'янець-Поділ. держ. ун-т [та ін.] – Кам'янець-Подільський, 2004. – С. 359–365.
147. Професор В. П. Ройзман – видатний представник наукової еліти нашої держави / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський, 2004. – Т. 4. – С. 164–170.
148. Соціально-економічні регулятори сільськогосподар­ських підприємств України щодо формування трудових ресурсів 1960–1980-ті роки / М. П. Олійник, О. П. Григоренко, Н. І. Кром // Зб. наук. пр. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2004. – № 28, ч. 2. – С. 93–97.
149. Фізична культура і спорт на Хмельниччині: сторінки історії / О. П. Григоренко, В. О. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Т. 4. – С. 339-346.
150. Хмельницький національний університет – перший вищий навчальний заклад в місті Хмельницькому / О. П. Горигоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2004. – Т. 5. – С. 276–278.
  2005
151. Іван Огієнко (Митрополит Іларіон) – перекладач Біблії українською мовою / О. П. Григоренко // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – Київ-Хмельницький, 2005. – Вип. 32. – С. 427–433.
152. Історичні знання — важливий чинник підготовки висококваліфікованих спеціалістів у вищій школі / О. П. Григоренко, Ю. І. Сердюк // Зб. наук. пр. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький, 2005. – № 33, ч. 2. – С. 38–41.
153. Творче співробітництво Національної академії державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького і Хмельницького міського товариства української мови імені Т. Шевченка "Просвіта" / О. Григоренко, А. Сіцінський // "Просвіта" в духовно-культурному піднесенні України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю з часу створення "Просвіти" на Поділлі, м. Хмельницький, 7 груд. 2005 р. – Хмельницький, 2005. – С. 46–56.
154. Участь молоді Поділля в сільськогосподарському виробництві: 1960–1980-ті роки / О. П. Григоренко // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. Іст. науки. – Кам'янець-Подільський, 2005. – Т. 15 : На пошану професора Л. В. Баженова. – С. 459–467.
155. Хмельницький національний університет – перший вищий навчальний заклад в місті Хмельницькому / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Т. 5. – С. 272–281.
  2006
156. Генерал Борис Олексієнко – перший ректор Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць. – Кам'янець-Подільський, 2006. – Т. 7. – С. 178–185.
157. Знаний подільський краєзнавець, педагог і публіцист А. Сваричевський / О. П. Григоренко, В. О. Алексеєнко // Місто Хмельницький в контексті історії України : матеріали наук. конф., присвяч. встановленню дати "1431 рік" датою найдавнішої згадки про Хмельницький в історичних документах. – Хмельницький ; Кам’янець-Подільський, 2006. – С. 149–155.
158. Михайло Войнаренко – науковець, педагог, особистість / О. П. Григоренко, О. В. Діденко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. – Т. 6 : Матеріали другого круглого столу "Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у XVIII – на початку XXI ст.". – С. 165–178.
159. Сільська молодь України другої половини ХХ століття / О. П. Григоренко // Наук. праці Кам'янець-Поділ. держ. ун-ту. Історичні науки. – Кам'янець-Подільський, 2006. – Т. 16: На пошану професора А. О. Копилова. – С. 148–156.
160. Соціально-психологічні аспекти міграційних процесів у сільській місцевості України в 1960-1980-ті роки / О. П. Григоренко, К. М. Мандзюк // Зб. наук. пр. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2006. – № 36, ч. 2. – С. 161–166.
161. Формування патріота та громадянина – основний зміст навчальної дисципліни "Актуальні проблеми історії України" / О. П. Григоренко // Зб. наук. пр. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2006. – № 37, ч. 2. – С. 55-58.
  2007
162. Деякі аспекти російщення населення Поділля в період становлення православної Подільської єпархії в перші десятиліття   XIX  ст. / В. В. Чупира, О. П.  Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Т. 9 : Матеріали п'ятого круглого столу "Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі". – С. 69–78.
163. Микола Скиба – ректор Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Видатні постаті міста Хмельницького : матеріали ІІ наук.-практ. конф. "Місто Хмельницький в контексті історії України", 19 верес. 2007 р. – Кам'янець-Подільський, 2007. – С. 196–203.
164. Михайло Войнаренко – відома особистість в освіті, наукці і культурі / О. П. Григоренко // Видатні постаті міста Хмельницького : матеріали ІІ наук.-практ. конф. "Місто Хмельницький в контексті історії України", 19 верес. 2007 р. – Кам'янець-Подільський, 2007. – С. 133–143.
165. Професор В. П. Ройзман – видатна постать нашої держави / О. П. Григоренко // Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Української національно-демократичної революції, 70-річчю утворення Хмельницької області, 22–23 листоп. 2007 р. / Кам'янець-Поділ. держ. ун-т [та ін.]. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Т. 1. – С. 491–498.
166. Радомир Іванович Сілін – почесний громадянин міста Хмельницького / О. П. Григоренко // Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзначої конференції, присвяченої 90-річчю Української національно-демократичної революції, 70-річчю утворення Хмельницької області, 22–23 листоп. 2007 р. / Кам'янець-Поділ. держ. ун-т [та ін.]. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Т. 1. – С. 498–508.
167. Ректор Хмельницького національного університету професор Микола Скиба – видатний організатор вищої освіти на Поділлі / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Т. 10. – С. 78–88.
168. Репресивна політика радянської тоталітарної держави стосовно українського селянства / О. П. Григоренко, О. В. Діденко // Голодомор 1932-1933 років в Україні : соціально-демографічні та економіко-правові аспекти : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2007. – С. 43–48.
169. Реферати як складова самостійної роботи студентів у вивченні вітчизняної історії / О. П. Григоренко, О. В. Торічний, К. М. Мандзюк // Сучасні психолого-педагогічні тенденції розвитку освіти у вищих навчальних закладах України : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф., 18-19 жовт. 2007 р. – Хмельницький : НАДПСУ, 2007. – С. 14–16.
170. Роль краєзнавства у питанні формування українського народу в процесі вивчення вітчизняної історії / О. П. Григоренко // Матеріали ХІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Української національно-демократичної революції, 70-річчю утворення Хмельницької області, 22–23 листоп. 2007 р. / Кам'янець-Поділ. держ. ун-т [та ін.]. – Кам'янець-Подільський, 2007. – Т. 1. – С. 16–27.
171. Самостійна робота як важливий фактор підготовки до семінарських занять у вищій школі / О. П. Григоренко, О. В. Торічний // Сучасні психолого-педагогічні тенденції розвитку освіти у вищих навчальних закладах України : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф., 18-19 жовт. 2007 р. – Хмельницький : НАДПСУ, 2007. – С. 16–17.
172. Соціально-психологічні аспекти формування трудових колективів у сільськогосподарському виробництві / О. П. Григоренко // Зб. наук. пр. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2007. – № 38, ч. 2. – С. 168–170.
173. Фізична культура і спорт як важливий фактор виховання молоді / О. П. Григоренко // Зб. наук. пр. / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. – Хмельницький : НАДПСУ, 2007. – № 38, ч. 2. – С. 82–84.
  2008
174. Глодомори 1932–1933, 1946–1947 років як засіб політичних репресій проти українського селянства / О. П.  Григоренко // Геноцид: голодомор 1932–1933 pp. на Хмельниччині: причини, жертви, наслідки : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (19–20 лист. 2008 р.). – Хмельницький ; Кам'янець-Подільський, 2008. – С. 157–165.
175. Джерела до історії Хмельницького національного університету: аналіз археографічних видань / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Т. 12 : Матеріали восьмого круглого столу "Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі, присвяч. 90-річчю Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка". – С. 430–437.
176. Доктор технічних наук, професор Микола Мазур гордість Антонінського краю / О. П. Григоренко // Велика Волинь : наук. зб. – Ж., 2008. – Вип. 39, т. 2 : Антонінський край у просторі і часі. – С. 217–224.
177. Заслужений працівник фізичної культури і спорту, професор Євген Свіргунець перший завідувач кафедри фізичного виховання Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання, спорту та фізичної реабілітації : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 40-річчю каф. здоров’я людини та фіз. виховання. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – С. 163–167.
178. Історичне краєзнавство як важливий фактор національного та громадянського виховання / О. П. Григоренко, О. В. Торічний // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 14 листоп. 2008 р. – Хмельницький : НАДПСУ, 2008. – С. 251–252. – (Психолого-педагогічні й філологічні науки).
179. Навчальна дисципліна "Історія України" в системі гуманітарної освіти вищих навчальних закладів / О. П. Григоренко, О. В. Торічний // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 14 листоп. 2008 р. – Хмельницький : НАДПСУ, 2008. – С. 56–58. – (Психолого-педагогічні й філологічні науки).
180. Петро Якович Слободянюк – людина, вчений патріот / О. П.  Григоренко // Михайлова С. Р. Натхненний Кліо і Орфеєм : науково-мистецька діяльність П. Я. Слободянюка / С. Р. Михайлова. – Кам'янець-Подільський, 2008. – С. 223–227.
181. Професор Євген Свіргунець – фундатор розвитку фізичної культури і спорту Хмельницького національного університету / О. П.  Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Т. 12 : Матеріали восьмого круглого столу "Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі, присвяч. 90-річчю Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка". – С. 352–362.
182. Ректори Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання, спорту та фізичної реабілітації : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 40-річчю каф. здоров’я людини та фіз. виховання. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – С. 7–13.
183. Старосинявщина – край бойової і трудової слави на карті України / О. П.  Григоренко // Пилявецька битва 1648 р. в історії України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 360-річчю Битви під Пилявцями, (19 верес. 2008 р). – Хмельницький, 2008. – С. 248–254.
  2009
184. Академік В. М. Ремесло – видтний представник вітчизняної аграрної інтелігенції / О. П.  Григоренко // Інтелігенція і влада : матеріали П'ятої Всеукр. наук. конф., 24–25 груд. 2009 р., м. Одеса.  – О. : Астропринт, 2009. – Ч. 3. – С. 66–72.
185. Актуальні питання формування стійкої зацікавленості студентської молоді до занять фізичною культурою і спортом / О. П. Григоренко // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали регіон. наук.-практ. семінару. – Тернопіль, 2009. – С. 14–20.
186. Аналіз співробітництва США та Канади: досвід для України в співробітництві з Росією / І. Пантєлєєва, О. П. Григоренко // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. студ. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – Вип. 4, т. 1. – С. 233–235.
187. Вивчення питань краєзнавчого характеру історії Меджибожа і краю при вивченні вітчизняної історії / О. П. Григоренко // Стародавній Меджибіж в історичко-культурній спадщині України : наук. зб. – Меджибіж-Хмельницький, 2009. – Ч. 2. – С. 292–299.
188. Випускники Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка – викладачі кафедри здоров'я людини та фізичного виховання Хмельницього національного університету / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – Т. 14. – С. 228–242.
189. Деякі аспекти впливу ЗМІ на національну безпеку України / О. Тихончук, О. П. Григоренко // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. студ. – Хмельницький : ХНУ, 2009.– Вип. 4, т. 1. – С. 235-237.
190. Історичне краєзнавство як важливий фактор дослідження проблеми формування і консолідації українсього народу / О. П. Григоренко // VII Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині "Руська бесіда", Чернівці, 27–28 листоп. 2009 р. : тези. – Чернівці, 2009. – С. 112–115.
191. Науково-педагогічна та організаторська діяльність ректора Хмельницького національного університету професора М. Є. Скиби / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – Т. 14. – С. 282–296.
192. Питання фізичної культури і спорту у вузівському курсі "Історії Укаїни" як важливий фактор виховання молоді / О. П. Григоренко,  О. В. Торічний // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : тези доп. II Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 20 листоп. 2009 р.). – Хмельницький, 2009. – С. 65–66. – (Психолого-педагогічні й філологічні науки).
193. Поляки на Поділлі й Південно-Східній Волині на початку ХХ ст. (1910–1914 рр.) / О. П. Григоренко // Наукові записки : зб. пр. молодих вчен. та асп. – К., 2009. – Т. 17. – С. 321–328.
194. Професор Хмельницького національного університету Євген Свіргунець – заслужений працівник фізичної культури і спорту України / О. П. Григоренко, О. В. Мозолюк // 100 років спорту на Поділлі: історичні витоки, сучасний стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. – Кам'янець-Подільський, 2009. – С. 26–36.
195. Психолого-педагогічні аспекти використання української народної творчості як важливого джерела виховання молодої юдини / О. П. Григоренко,  О. В. Торічний // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : тези доп. II Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 20 листоп. 2009 р.). – Хмельницький, 2009. – С.  242–243. – (Психолого-педагогічні й філологічні науки).
196. Ректор Хмельницького національного університету професор М. Є. Скиба: вчений, педагог, людина / О. П. Григоренко // Скиба Микола Єгорович – ректор Хмельницького національного університету: літопис творчих звершень : збірник. – Хмельницький, 2009. – С. 16–24.
197. Розвиток фізичної культури і спорту: завжди на крок попереду / О. П. Григоренко, Є. М. Свіргунець // Скиба Микола Єгорович – ректор Хмельницького національного університету: літопис творчих звершень : збірник. – 2009. – С. 59–64.
198. Село Остропіль Старокостянтинівського району: сторінки історії / О. П. Григоренко // Болохівщина: осягнення історії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2009. – С. 14–22.
199. Семен Михайлович Ганжуров – перший ректор Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Т. 13. – С. 222–227.
200. Уродженець Вінничини академік В'ячеслав Рудницький – видатний вчений сучасності / О. П. Григоренко // Вінничина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження :  матеріали ХХІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., 22 жовт. 2009 р. – Вінниця, 2009. – С. 511–518.
  2010
201. В. М. Петрицька і наукова бібліотека Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 2. – С. 57–66.
202. Виховний потенціал матеріалу краєзнавчого характеру при вивченні вітчизняної історії / О. П. Григоренко // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : матеріали IIІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 19 листоп. 2010 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. – С. 61–63. – (Психолого-педагогічні й філологічні науки).
203. Голодомори в Україні як репресивна політика тоталітарної держави щодо українського селянства / О. П. Григоренко // Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини, соціально-психологічні та демографічні наслідки, правова оцінка : матеріали VIII Всеукр. наук.-теорет. конф. – Хельницький : ПП Мельник А.А., 2010. – Вип. 4. – С. 29–39.
204. Духовний геноцид українського селянства в умовах радянської тоталітарної держави – об'єкт історичної науки / О. П. Григоренко // Діяльність архівних, культурологічних, науково-освітніх установ у дослідженні явищ геноциду протиукраїнського народу :  матеріали Поділ. наук.-краєзн. конф. (24 листоп. 2009 р., м. Хмельницький). – Хмельницький, 2010. – С. 16–27.
205. Засліжені діячі науки і техніки України В. П. Ройзман і М. П. Войнаренко – професори Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Матеріали ХІІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження І. С. Винокура, 18–19 листоп. 2010 р. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2010. – С. 733–744.
206. Знання з історії розвитку фізичної культури і спорту як важливий чинник патріотичного виховання молоді / О. П. Григоренко // Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму : II міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 жовт. 2010 р. : тези доп. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2010. – С. 29–31.
207. Історія міст і містечок Волинської губернії у працях краєзнавця другої половини ХІХ ст. Аполлонія Сендульського / О. П. Григоренко // Матеріали ХІІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження І. С. Винокура, 18–19 листоп. 2010 р. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2010. – С. 62–65.
208. Музей історії вищого навчального закладу – важливий центр виховної роботи з молоддю / О. П. Григоренко // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : матеріали IIІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 19 листоп. 2010 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. – С. 63–66. – (Психолого-педагогічні й філологічні науки).
209. Музей історії Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 120-й річниці заснування Кам'янець-Подільського державного музею-заповідника. – Кам'янець-Подільський, 2010. – С. 161–167.
210. Науково-дослідна робота колективу Хмельницького національного університету в сучасних умовах / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – Т. 16 : Матеріали круглого столу "Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі", 22 жовт. 2010 р. – С. 206–224.
211. Розвиток фізичної культури і спорту в Хмельницькому національному університеті /  О. П. Григоренко, О. В. Мозолюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – Т. 15 : Присвячено 65-річчю Великої Перемоги.  – С. 146–156.
212. Роль Хмельницької обласної (крайової) організації народного руху України в суспільно-політичному житті краю / О. П. Григоренко // Матеріали ХІІІ Подільської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження І. С. Винокура, 18–19 листоп. 2010 р. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2010. – С. 592–600.
213. Формування публічних бібліотек у містах Подільської губернії в другій половині ХІХ  на початку ХХ століття / О. П. Григоренко // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 2. – С. 117–123.
214. Хмельницький національний університет: етапи розвитку / О. П. Григоренко // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область :  [наук. вид.]. – К. : Знання України, 2010. – C. 293–314.
  2011
215. Барські сторінки в науковій біографії академіка В. Б. Рудницького / О. П. Григоренко // Наукові записки : зб. наук. пр. Сер. Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ВДПУ. – Вип. ХІХ. – С . 98–104.
216. Видання про новітню історію Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2011. – Т. 18 : Матеріали круглого столу "Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі", 22 жовт. 2011 р. – С. 588–596.
217. Виховання національно свідомого громадянина засобами навчальної дисципліни "Історія України" / О. П. Григоренко, О. В. Торічний // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 18 листоп. 2011 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2011. – С. 221-223.
218. Внесок у краєзнавчу скарбницю / О. П. Григоренко // Освіта, наука та культура на Поділлі : зб. наук. пр. Т. 17 : Пам’яті академіка Петра Тимофійовича Тронька. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2011. – С. 580–583.
219. Деякі питання використання знань з вітчизняної історії для активізації занять студентською молоддю фізичною культурою і спортом / О. В. Торічний, О. П. Григоренко // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 18 листоп. 2011 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2011. – С. 348–350.
220. Доктор технічних наук, професор Р.І. Сілін – видатний вчений і педагог сучасності / В. П. Ройзман, О. П. Григоренко // Вібрації в техниці та технологіях. – 2011. – № 2 (62). – С. 5–11.
221. Доктор технічних наук, професор Р.І. Сілін – видатний організатор вищої школи і розвитку науки / О. П. Григоренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Техн. науки. – 2011. – № 2. – С. 7–9.
222. Доктор технічних наук, професор Радомир Іванович Сілін – ректор Хмельницького національного університету (1974–2001 рр.) / О. П. Григоренко // Матеріали ХХІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції "Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення", 20–21 жовт. 2011 р. : до 100-річчя заснування Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : [б. в.], 2011. – С. 289–299.
223. Заслужений працівник фізичної культури та спорту України, професор Євген Свіргунець – видатний організатор розвитку фізичної культури і спорту вищих досягнень / О. П. Григоренко // Матеріали ІІІ науково-краєзнавчої конференції "Місто Хмельницький в контексті історії України" / Хмельниц. обл. краєзн. музей [та ін.]. – Хмельницький, 2011. – С. 599–612.
224. Знання з вітчизняної історії як важливий чинник до занять з студентською молоддю фізичною культурою і спортом / О. П. Григоренко // Проблеми дидактики історії : зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський, 2011. – Вип. 3. – С. 36–44.
225. Історія створення та розвитку Подільського культурно-просвітительського центру імені М. К. Реріха / С. Л. Крук, О. П. Григоренко // Матеріали ІІІ науково-краєзнавчої конференції "Місто Хмельницький в контексті історії України" / Хмельниц. обл. краєзн. музей [та ін.]. – Хмельницький, 2011. – С. 437–442.
226. Кластеризація регіонів України за допомогою Deductor / О. П. Григоренко, М. М. Заверач // Проблемы развития внешнеэкономических связей, предпринимательского и рекреационного потенциала региона в процессе экономических реформ : материалы ІІІ Междунар. науч.-практ. конф., 9 дек. 2011 г. – Симферополь, 2011. – С. 41–42.
227. Михайло Войнаренко – видатна постать Подільського краю / О. П. Григоренко // Вісн. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Іст. науки. – Кам'янець-Подільський, 2011. – Вип. 4 : На пошану професора А. О. Копилова. – С. 463–475.
228. Міжнародні зв'язки Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Матеріали ІІІ науково-краєзнавчої конференції "Місто Хмельницький в контексті історії України" / Хмельниц. обл. краєзн. музей [та ін.]. – Хмельницький, 2011. – С. 452–465.
229. Місто Бар Подільської губернії на сторінках адрес-календарів кінця ХІХ ст. / О. П. Григоренко // Наукові записки : зб. наук. пр. Сер. Історія / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : ВДПУ. – Вип. ХІХ. – С. 291–295.
230. Музей історії Хмельницького національного університету – важливий центр культурно-освітньої роботи в процесі підготовки майбутніх фахівців протягом навчання / О. П. Григоренко // Забезпечення наступності змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти: українські традиції та європейська практика : тези доп. II Всеукр. наук.-метод. конф., 27 жовт. 2011 р. – Хмельницький, 2011. – С. 177–183.
231. Музей історії Хмельницького національного університету – центр культурно-освітньої роботи у вихованні молоді / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2011. – Т. 18 : Матеріали круглого столу "Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі", 22 жовт. 2011 р. – С. 144–161.
232. Науковий практикум : метод. вказівки до викон. звіту з дисциплін для студ. спец. "Міжнародна інформація" / уклад.: О. В. Малигін, О. П. Григоренко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 22 с.
233. Основні етапи життєвого і наукового шляху ветерана Другої світової війни академіка Р. І. Сіліна / О. П. Григоренко // Науковий вісник "Межибіж" : матеріали ІV наук.-краєзн. конф. "Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України". – Меджибіж-Хмельницький : ПП Мельник А. А, 2011. – С. 458–468.
234. Основні етапи формування і діяльності Хмельницької обласної "крайової" організації народного Руху України / О. П. Григоренко // Народний Рух України: місце в історії та політиці : матеріали VIII Всеукр. наук. конф., присвяч. 20-річчю Незалежності України, 25-26 трав. 2011 р., м. Одеса. – О. : Астропрнит, 2011. – С. 76–89.
235. Перший ректор Кам’янець-Подільського державного українського університету І. І. Огієнко (Митрополит Іларіон) — видатний представник українського еміграційного простору / О. П. Григоренко // Подільська еміграція в контексті європейської та світової культури: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 17–18 берез. 2011 р. – Хмельницький, 2011. – С. 220–227.
236. Події та пам’ятки козацької доби Хмельницької області / О. П. Григоренко, С. М. Єсюнін // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Звичай Русі, що став козацьким. Уклад конституції республіки Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика)", 21–22 берез. 2011 р. / редкол. Білий Л. Г. (голова) та ін. – Хмельницький, 2011.  
237. Поділля в житті видатного представника української діаспори Євгена Онацького / О. П. Григоренко, С. М. Єсюнін // Подільська еміграція в контексті європейської та світової культури: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 17–18 берез. 2011 р. – Хмельницький, 2011. – С. 228–234. 
238. Проскурівське комерційне училище на початку XX ст. / О. П. Григоренко, С. М. Єсюнін // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Т. 17 : Пам’яті академіка Петра Тимофійовича Тронька. – С. 27–31.
239. Ретроспективний контент-моніторинг як складова аналізу ЗМІ / О. В. Малигін, О. П. Григоренко // Украина и  современный мир : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. ученых, руководителей, специалистов и преподавателей, 13 мая 2011 г. – Сімферополь : ІСВА, 2011 – С. 36–39.
240. Селянство України, як об'єкт репресій радянської тоталітарної держави / О. П. Григоренко // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Іст. науки. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Т. 21 : На пошану професора О. М. Завальнюка. – С. 312–324.
241. Спорт вищих досягнень в Україні, як один з важливих чинників консолідації українського народу / О. П. Григоренко // Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму : III Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 жовт. 2011 р. : тези доп. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – С. 53–56.
242. Ставлення Російської імперії щодо "різновірних" шлюбів на Поділлі наприкінці ХVIII в першій половині ХІХ ст. / О. П. Григоренко, В. В. Чупира // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам'ятка української національної культури : матеріали Всеукр. міждисциплінар. наук. конф., присвяч. 450-річчю написання Пересопницького Євангелія. – Ізяслав-Острог, 2011. – С. 159–171.
243. Становлення і розвиток Хмельницького національного університету в експозиціях музею історії ВНЗ / О. П. Григоренко // Науковий вісник "Межибіж" : матеріали ІV наук.-краєзн. конф. "Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України". – Меджибіж-Хмельницький : ПП Мельник А. А, 2011. – С. 102–116.
244. Сторінки історії релігійного життя поляків на теренах сучасної Хмельниччини / О. П. Григоренко // Пересопницьке Євангеліє – видатна пам'ятка української національної культури : матеріали Всеукр. міждисциплінар. наук. конф., присвяч. 450-річчю написання Пересопницького Євангелія. – Ізяслав-Острог, 2011. – С.144–158.
245. Уродженець міста Хмельницького Є. С. Меламед – визначна постать в культурному і суспільно-політичному житті держави Ізраїль / О. П. Григоренко // Подільська еміграція в контексті європейської та світової культури : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 17–18 берез. 2011 р. – Хмельницький, 2011. – С. 51–56.
246. Участь молоді України у виробництві продукції рослинництва (1960–1980-ті рр.) / О. П. Григоренко // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи : дослідження, спогади, документи, бібліографія / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2011. – С. 151–161.
  2012
247. Бібліотекар за покликом душі / О. П. Григоренко // Духовні витоки Поділля: жінки в історії краю : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 1 берез. 2012 р. – Хмельницький, 2012. – С. 329–334.
248. Бібліотечна справа в містах Подільської губернії у другій половині ХІХ на початку ХХ століття / О. П. Григоренко // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали  IV міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 25 жовт. 2012 р. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – С. 577–590.
249. Видатна постать ректора Хмельницького національного університету доктора технічних наук, професора Миколи Єгоровича Скиби / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Хмельниччині (до 75-річчя утворення Хмельницької області) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2012. – С. 94–103.
250. Визвольна війна 1648–1657 рр. в історії Хмельницької області і Старокостянтинова: події та пам'ятки / О. П. Григоренко,  С. М. Єсюнін // Старокостянтинів і край в Україно-Руській історії доби XVI-XVIII ст. : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2012 р. – Старокостянтинів, 2012. – С. 6–15.
251. Визвольна війна 1648–1657 рр. в історії Хмельницької області: події та пам’ятки / О. П. Григоренко, С. М. Єсюнін // XXIV Вінницька Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція "Козацтво в історії України" (до 360-річчя битви під Батогом): 1–2 черв. 2012. – Вінниця, 2012. – С. 104–115.
252. Виховний вплив використання подій і пам'яток козацької доби на Хмельниччині при вивченні навчальної дисципліни "Історія України" / О. П. Григоренко, О. В. Торічний // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : V Всеукр. наук.-практ. конф. (7 груд. 2012 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2012. – С. 193–195.
253. Відданість бібліотечній справі / О. П. Григоренко // Бібліотека університету : витоки та сучасність : зб. наук. ст. та матеріалів, присвяч. 50-річчю з дня заснування наук. б-ки ун-ту. – Хмельницький, 2012. – С. 82–90. 
254. Вчені Хмельницького національного університету в міжнаодному науковому співробітництві / О. П. Григоренко // Краєзнавець Хмельниччини : наук.-краєзн. зб. – Кам'янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 21–29.
255. Деякі питання краєзнавчого характеру з історії міста Старокостянтинова і краю при вивченні навчальної дисципліни "Історія України" / О. П. Григоренко // Старокостянтинів і край в Україно-Руській історії доби XVI-XVIII ст. : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2012 р. – Старокостянтинів, 2012. – С. 167–180.
256. Дисципліни "Історія фізичної культури і спорту" та "Історія України" як важливі засоби патріотичного виховання студентської молоді / О. Григоренко, Є. Свіргунець // Здоров'я, фізичне виховання і спорт в умовах сьогодення : зб. праць наук.-практ. конф., присвяч. Року спорту та здорового способу життя і 50-річчю Хмельн. нац. ун-ту, 21–22 верес. 2012 р.– Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 139–143.
257. Діяльність Хмельницької обласної (крайової) організації НРУ в боротьбі за незалежність та утвердження Української держави / О. П. Григоренко // Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2012. – Вип. V. – С. 252–264.
258. Доктор історичних наук, професор Ф. П. Шевченко видатний історик і організатор архівної справи / О. П. Григоренко // Сучасні засоби збереження документів та нові методологічні підходи до наукових досліджень і застосування документів Національного архівного фонду України : наук. зб. за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 20–21 верес. 2012 р. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 365–373.
259. Ефективність праці молоді в сільськогосподарському виробництві України (1960–1980-ті рр.) / О. П. Григоренко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Вип. 11, т. 1. – С. 22–23.
260. Життя віддане фізичній культурі і спорту / О. П. Григоренко // Духовні витоки Поділля: жінки в історії краю : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 1 берез. 2012 р. – Хмельницький, 2012. – С. 335–340.
261. З історії становища релігійного життя польської національної меншини на Поділлі / О. Григоренко // Україна і Польща: історичне сусідство : матеріали міжнар. наук. конф., 17–18 трав. 2012 р. – Вінниця, 2012. – С. 156–168.
262. З історії становлення і розвитку публічних бібліотек в містах подільської губернії другої половини ХІХ – на початку ХХ ст. / О. П. Григоренко // Четверта Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція (28-29 верес. 2012 р.). – Кам'янець-Подільський, 2012. – С.180–187.
263. З історії студентського фізкультурно-спортивного життя Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Здоров'я, фізичне виховання і спорт в умовах сьогодення : зб. праць наук.-практ. конф., присвяч. Року спорту та здорового способу життя і 50-річчю Хмельн. нац. ун-ту, 21-22 верес. 2012 р. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 120-126.
264. Іван Огієнко (Метрополит Іларіон) – культурно-освітній, державний і релігійний діяч в історії України / О. П. Григоренко // Педагогіка духовності : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2012. – С. 134–144.
265. Інтелектуальний портрет видатного сучасного історика, доктора історичних наук, професора Кам'янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка Стефанії Едуардівни Баженової / О. П. Григоренко, С. М. Єсюнін // Хмельниччина в контексті історії України : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. – Хмельницький, 2012. – С. 444–449.
266. Історик-краєзнавець з Лісовод / О. П. Григоренко // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України : наук. вісн. "Межибіж". – Меджибіж-Хмельницький, 2012. – Ч. 1. – С. 62–67.
267. Історичне краєзнавство як важливий фактор патріотичного виховання студентської молоді в процесі вивчення вітчизняної історії / О. П. Григоренко, О. В. Торічний // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : V Всеукр. наук.-практ. конф. (7 груд. 2012 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2012. – С. 48–50.
268. Історія становлення та розвитку кафедри здоров’я людини та фізичного виховання Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Хмельниччині (до 75-річчя утворення Хмельницької області) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2012. – С. 104–112.
269. Комуністична диктатура і політика духовного геноциду українського народу / О. П. Григоренко // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. – 2012. – Вип. 5 : На пошану професора М. Б. Петрова. – С. 238–247.
270. Музей історії Хмельницького національного університету про студентське фізкультурно-спортивне життя ВНЗ / О. П. Григоренко // Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 18-19 жовт. 2012 р. – Запоріжжя, 2012. – С. 45–49.
271. Науковий круглий стіл Центру Мархоцькознавства / О. П. Григоренко // Краєзнавець Хмельниччини : наук.-краєзн. зб. – Кам'янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 137.
272. Події та пам'ятки козацької доби Хмельницької області / О. П. Григоренко, С. М. Єсюнін // Звичай Русі, що став козацьким. Уклад Конституції республіки Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика). – Хмельницький, 2012. – С. 66–78.
273. Професійні і лідерські якості директора наукової бібліотеки ХНУ Олени Борисівни Айвазян / О. П. Григоренко // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю наук. б-ки Хмельниц. нац. ун-ту, 15–16 берез. 2012 р. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 186–194. 
274. Професія у спадок : [про директора НБ ХНУ О. Б. Айвазян] / О. П. Григоренко // Бібліотека університету: витоки та сучасність : зб. наук. ст. та матеріалів, присвяч. 50-річчю з дня заснування наук. б-ки ун-ту. – Хмельницький, 2012. – С. 90–101. 
275. Професор В. Б. Рудницький – видатний представник вітчизняної технічної науки / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2012. – Т. 19 : 130-річчю від дня народження Івана Огієнка присвячується. – С. 226–236.
276. П'ятдесят років пошуку і здобутків у фізичному вихованні / О. Григоренко, Є. Свіргунець, В. Свіргунець // Здоров'я, фізичне виховання і спорт в умовах сьогодення : зб. пр. наук.-практ. конф., присвяч. Року спорту та здорового способу життя і 50-річчю Хмельниц. нац. ун-ту, 21–22 верес. 2012 р.– Хмельницький : ХНУ, 2012. – С. 13–26.
277. Роль поляків в органах міського самоврядування на Поділлі в кінці XIX – на початку XX ст. / Н. І. Стрельбіцька, О. П. Григоренко // XXIV Вінницька Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція "Козацтво в історії України" (до 360-річчя битви під Батогом), 1–2 черв. 2012 р. : зб. матеріалів. – Вінниця, 2012. – С. 210–215.
278. Рух сільської молоді України за оволодіння технічними спеціальностями (1960–1980-ті рр.) / О. П. Григоренко // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України : наук. вісн. "Межибіж". – Меджибіж-Хмельницький, 2012. – Ч. 1. – С. 68–78.
279. Семидесятип'ятирічний шлях становлення та розвитку Хмельницької області / О. П. Григоренко // Хмельниччина в контексті історії України : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. – Хмельницький, 2012. – С. 10–14.
280. Сімейно-трудові селянські господарства в науковій спадщині О. В. Чаянова / О. П. Григоренко // Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2012. – Вип. V. – С. 40–49.
281. Унікальна постать уродженця міста Летичева професора Вілена Петровича Ройзмана / О. П. Григоренко // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України : наук. вісн. "Межибіж". – Меджибіж-Хмельницький, 2012. – Ч. 2. – С. 195-204.
282. Уродженець міста Старокостянтинова професор Лев Васильович Баженов / О. П. Григоренко // Старокостянтинів і край в Україно-Руській історії доби XVI-XVIII ст. : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2012 р. – Старокостянтинів, 2012. – С. 212–222.
283. Фізична культура і спорт в Хмельницькому національному університеті / О. П. Григоренко // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 25–27 жовт. 2012 р. – Т., 2012. – С. 209–215.
284. Хмельниччина в життєвій долі ректора Хмельницького національного університету академіка М. Є. Скиби / О. П. Григоренко // Хмельниччина в контексті історії України : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. – Хмельницький, 2012. – С. 449–455.
285. Хмельниччина в історико-краєзнавчих дослідженнях Володимира Анатолійовича Захар'єва / О. П. Григоренко // Хмельниччина в контексті історії України : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. – Хмельницький, 2012. – С. 460–464.
  2013
286. Акція "Вісла" в історичній долі етнічних українців Польщі / О. П. Григоренко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1. – С. 9-10.
287. Акція "Вісла" та її наслідки для українців Польщі / О. П. Григоренко // Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття (до 65-х роковин операції "Вісла") : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2013. – Вип. VI. – С. 205–213.
288. Антирелігійна політика радянської влади в 1941-1991 роках / О. П. Григоренко // Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття (до 65-х роковин операції "Вісла") : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2013. – Вип. VI. – С. 73–81.
289. Бібліотекар В.М. Петрицька: самовіддана праця на ниві духовності / О. П. Григоренко // Історія, культура та освіта: християнський вимір (до 1925-річчя Хрещення Київської Русі та 20-річчя Хмельницької єпархії УПЦ) : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2013. – С. 150–159.
290. В день гайового свята, запровадженого графом-реформатором / О. П. Григоренко // Наук. записки Центру Мархоцькознавства / упоряд. В. А. Захар'єв. – Хмельницький, 2013. – Т. 4. – С. 101–108.
291. Важливе джерело з розуміння феномену "Миньковецької держави" – свята Церери / О. П. Григоренко // Наук. записки Центру Мархоцькознавства / упоряд. В. А. Захар'єв. – Хмельницький, 2013. – Т. 5. – С. 77–98.
292. Використання каменів у поховальному обряді жителів Центрального Поділля / О. П. Григоренко, В. А. Захар’єв // Археологічні студії "Межибіж" :  наук. щорічник. – Хмельницький, 2013. – № 1. – С. 39–48.
293. Виховання національно свідомого громадянина і патріота – головне завдання музею історії Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження : матеріали XXV Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., 11–12 жовт. 2013 р. – Вінниця, 2013. – С. 510–524.
294. Відомий історик-краєзнавець, музеєзнавець, журналіст (до 45-річчя Сергія Миколайовича Єсюніна) / О. П. Григоренко // Краєзнавець Хмельниччини : наук.-краєзн. зб. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 177–180.
295. Володимир Анатолійович Захар’єв – археолог Поділля, дослідник Миньковецької держави, краєзнавець-популяризатор / О. П. Григоренко // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій : зб. наук.-краєзн. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-краєзн. конф. "Дунаєвеччина в контексті історії України", присвяч. 610-ій річниці з часу першої письмової згадки про м. Дунаївці і про 90-річчя утвор. Дунаєвецького р-ну, 13 верес. 2013 р. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 75–90.
296. Володимир Анатолійович Захар’єв: невтомний дослідник та популяризатор давнини / О. П. Григоренко // Археологічні студії "Межибіж" : наук. щорічник. – Хмельницький, 2013. – № 1. – С. 26–38.
297. Володимир Захар'єв: краєзнавець, журналіст, учений (до 50-річчя від дня народження) / О. П. Григоренко, С. В. Трубчанінов // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський, 2013. - Т. 20 : 95-річчю заснування Кам'янець-Подільського державного українського університету присвячується. – С. 376–386.
298. Граф Мархоцьий і його послідовники / О. П. Григоренко // "Буря в стакані" або достовірна і неупереджена історія однієї пустої образи Б. Грищука. – Хмельницький, 2013. – С. 49–60.
299. Деякі питання антирелігійної політики Радянської влади в процесі вивчення навчальної дисципліни "Релігієзнавство" / О. П. Григоренко, О. В. Торічний // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : VI Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 15 листоп. 2013 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2013. – С. 344–348.
300. Деякі питання вивчення теми "Національна революція XVII століття в Україні" в процесі викладання навчальної дисципліни "Історія України" у вищій школі / О. П. Григоренко // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України : наук. вісн. з пробл. регіон. історії та пам'яткознавства. – Хмельницький, 2013. – Ч. 2. – С. 47–59.
301. Доктор історичних наук, професор С.Е. Баженова – сучасний український історик / О. П. Григоренко // Краєзнавець Хмельниччини : наук.-краєзн. зб. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 4. – С. 140–143.
302. Експозиція "Ректори ВНЗ" музею історії Хмельницького національного університету як джерело для вивчення історії першого вищого навчального закладу в місті Хмельницькому / О. П. Григоренко // Краєзнавець Хмельниччини : наук.-краєзн. зб. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 94–100.
303. Єсюнін Сергій Миколайович – історик, краєзнавець, музеєзнавець / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр.– Кам'янець-Подільський, 2013. – Т. 20: 95-річчю заснування Кам'янець-Подільського державного українського університету присвячується. – С. 387–392.
304. Життєвий і науковий шлях талановитого дослідника історії українського козацтва академіка В. А. Смолія / О. П. Григоренко // Козацька доба в історії Поділля та Південно-Східної Волині : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 365-річчю Пилявецької битви. – Хмельницький, 2013. – С. 133–138.
305. Запрацював музей графа-реформатора Ігнація Мархоцького / О. П. Григоренко // Краєзнавець Хмельниччини : наук.-краєзн. зб. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 4. – С. 14–15.
306. Інтелектуальний та духовний світ доктора історичних наук, професора Кам’янець-Подільського національ­ного університету імені Івана Огієнка С. Е. Баженової / О. П. Григоренко // Історія, культура та освіта: християнський вимір (до 1925-річчя Хрещення Київської Русі та 20-річчя Хмельницької єпархії УПЦ) : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2013. – С. 208–219.
307. Литовсько-Руський період в аспекті українського державотворення та сучасних концепцій викладання історії / О. П. Григоренко, В. І. Яременко // Проблеми дидактики історії : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 4. – С. 15–21.
308. Межиріччя Ікви та Південного Бугу – Герри місцевих представників культури кулястих амфор? / О. П. Григоренко,  В. Захар’єв // Археологічні студії "Межибіж" : наук. щорічник. – Хмельницький, 2013. – № 2. – С. 96–107.
309. Міжнародне наукове співробітництво в експозиції музею історії Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України : наук. вісн. з пробл. регіон. історії та пам'яткознавства. – Хмельницький, 2013. – Ч. 1. – С. 36–48.
310. Містечко Остропіль на Волині і його засновник князь К. Острозький / О. П. Григоренко // Козацька доба в історії Поділля та Південно-Східної Волині : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 365-річчю Пилявецької битви. – Хмельницький, 2013. – С. 157–165.
311. Наукові студії з історії Національної революції XVII століття в Україні в дослідженнях академіків В.А. Смолія і В.С. Степанкова / О. П. Григоренко // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України : наук. вісн. з пробл. регіон. історії та пам'яткознавства. – Хмельницький, 2013. – Ч. 2. – С. 59–69.
312. Пам’яткоохоронна і музеєзнавча діяльність подільського археолога та дослідника історії Миньковецької держави Володимира Анатолійовича Захар’єва / О. П. Григоренко // Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України : наук. вісн. з пробл. регіон. історії та пам'яткознавства. – Хмельницький, 2013. – Ч. 1. – С. 48–58.
313. Педагог, науковець, керівник і неординарна особистість / О. П. Григоренко // Анатолій Філінюк: на службі українській освіті й науці (з нагоди 60-річчя від дня народження і 35-річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) : наук.-довід. вид. – Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 168–173.
314. Питання краєзнавчого характеру з історії Деражнянщини при вивченні вітчизняної історії у вищій школі / О. П. Григоренко // Деражнянщина: минуле і сучасне : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф. – Хмельницький : Мельник А. А., 2013. – С. 25–32.
315. Подолянин Володимир Степанович Мороз: вірність покликанню / О. П. Григоренко // Краєзнавець Хмельниччини : наук.-краєзн. зб. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 4. – С. 85–93.
316. Правовий статус української селянки за звичаєвим правом в XIX на початку ХХ століття / О. П. Григоренко // Збірка наукових праць за матеріалами засідання круглого столу "Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні". (12 грудня 2012 р.). – Хмельницький, 2013. – С. 69–78.
317. Професійна орієнтація молоді до праці в сільськогосподарському виробництві України (1960–1980 рр.) / О. П. Григоренко // Вісн. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Іст. науки. – Кам'янець-Подільський, 2013. – Вип. 6 : На пошану професора А. Г. Філінюка. – С. 296–306.
318. Професор А. Г. Філінюк – авторитетний педагог, відомий історик, досвідчений керівник і непересічна особистість / О. П. Григоренко // Ізяславщина. Від давнини до сучасності. – Ізяслав, 2013. – Вип. 1. – С. 132–143.
319. Релігійне життя українського селянства в умовах радянської руїни віри / О. П. Григоренко // Історія, культура та освіта: християнський вимір (до 1925-річчя Хрещення Київської Русі та 20-річчя Хмельницької єпархії УПЦ) : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2013. – С. 58–69.
320. Релігія і українське суспільство в 1960–2013 роках / О. П. Григоренко // Збірка наукових праць за матеріалами засідання круглого столу "Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні". (12 груд. 2012 р.). – Хмельницький, 2013. – С. 62–69.
321. Роль Народного Руху України в суспільно-політичному житті країни / О. П. Григоренко // Українська мова і нація : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2013. – Вип. 4. – С. 102–108.
322. Селянство України як об'єкт репресій радянської тоталітарної держави / О. П. Григоренко // Наук. пр. Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Іст. науки. – Кам'янець-Подільський, 2013. – Т. 23: На пошану професора С. А. Копилова. – С. 423–436.
323. Створення Народного Руху України і активізація суспільно-політичного життя на Хмельниччині / О. П. Григоренко // Українська мова і нація : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2013. – Вип. 4. – С. 86–99.
324. Сторінки історії кафедри здоров’я людини та фізичного виховання Хмельницького національного університету / О. П. Григоренко // Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (14 листоп. 2013 року). – Хмельницький, 2013. – С. 39–42.
325. Суспільно-політичне життя в Україні у другій половині 1980-х років / О. П. Григоренко // Українська мова і нація : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2013. – Вип. 4. – С. 37–46.
326. Суспільно-політичні процеси в Україні у 1950–1970-х роках / О. П. Григоренко // Українська мова і нація : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2013. – Вип. 4. – С. 12–20.
327. Українське селянство як об’єкт репресій і дискримінаційної політики радянської тоталітарної держави (1920–1980 рр.) / О. П. Григоренко // Українська мова і нація : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2013. – Вип. 4. – С. 108–120.
328. Унікальна постать доктора історичних наук, професора, видатного вченого сучасності і талановитого організатора вищої школи Олександра Михайловича Завальнюка / О. П. Григоренко // Духовні витоки Поділля: педагоги в історії краю : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. ( м. Хмельницький, 21 берез. 2013 р.). – Хмельницький, 2013. – С. 162–168.
329. Уродженець Надзбруччя граф-реформатор Ігнацій Сцібор Мархоцький у просвітницькій діяльності подільського науковця Володимира Захар’єва / О. П. Григоренко // Матеріли Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Краєзнавча музеологія: минуле, сьогодення, перспективи" (До 100-річчя Тернопільського обласного краєзнавчого музею). – Тернопіль, 2013. – С. 3–9.
330. Уродженці Дунаєвеччини доктори історичних наук, професори Ф.П. Шевченко і В.С. Прокопчук – видатні історики, організатори архівної справи та історико-краєзнавчих досліджень / О. П. Григоренко // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій : зб. наук.-краєзн. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-краєзн. конф. "Дунаєвеччина в контексті історії України", присвяч. 610-ій річниці з часу першої письмової згадки про м. Дунаївці і про 90-річчя утвор. Дунаєвецького р-ну, 13 верес. 2013 р. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 585–603.
331. Формування національної самосвідомості студентської молоді при вивченні теми "Національна революція XVII століття в Україні" / О. В. Торічний, О. П. Григоренко // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : VI Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 15 листоп. 2013 р.). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2013. – С. 558–559.
332. Хмельницький Національний університет в особах / О. П. Григоренко // Духовні витоки Поділля: педагоги в історії краю : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. ( м. Хмельницький, 21 берез. 2013 р.). – Хмельницький, 2013. – С. 56–65.
333. Центр Мархоцькознавства: вагомий результат громадської ініціативи / О. П. Григоренко // Козацька доба в історії Поділля та Південно-Східної Волині : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 365-річчю Пилявецької битви. – Хмельницький, 2013. – С. 138–147.
334. Центр Мархоцькознавства: віхи діяльності / О. П. Григоренко // Наук. записки Центру Мархоцькознавства / упоряд. В. А. Захар'єв. – Хмельницький, 2013. – Т. 4. – С. 79–95.

РЕЦЕНЗУВАННЯ КНИГ ТА МОНОГРАФІЙ

335. Островський, К. С. Підготовка фахівців в Україні: проблеми, перспективи на порозі третього тисячоліття (історико-освітній, психолого-педагогічний, соціальний аспекти : монографія / К. С. Островський. – Хмельницький : ЦНТЕІ, 2002. – 345 с. 
336. Цимбалістий, В. Теорія міжнародних відносин : навч. посіб. Ч. 1 / В. Цимбалістий. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 116 с. 
337. Цимбалістий, В. Ф. Теорія міжнародних відносин : навч. посіб. Ч. 1 / В. Ф. Цимбалістий. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 144 с. 
338. Олійник, М. Історія України : навч. посіб. / М. Олійник, І. Ткачук. – Львів : Новий Світ - 2000, 2005. – 264 с. 
339. Цимбалістий, В. Ф. Теорія міжнародних відносин : навч. посіб. Ч. 1 / В. Ф. Цимбалістий. – Львів : Новий Світ, 2005. – 354 с. 
340. Яременко, В. І. Зовнішня політика України : курс лекцій / В. І. Яременко. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 105 с.
341. Олійник, М. Історія України : навч. посіб. / М. Олійник, І. Ткачук. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий Світ - 2000, 2006. – 264 с. 
342. Цимбалістий, В. Ф. Теорія міжнародних відносин : навч. посіб. / В. Ф. Цимбалістий. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ, 2006. – 324 с. 
343. Олійник, М. Історія України : навч. посіб. / М. Олійник, І. Ткачук. – 3-тє вид., випр. та доповн. – Львів : Новий Світ - 2000, 2007. – 264 с. 
344. Цимбалістий, В. Ф. Теорія міжнародних відносин : навч. посіб. / В. Ф. Цимбалістий. – 3-тє вид., доповн. та випр. – Львів : Новий Світ, 2007. – 360 с. 
345. Чупира, В. В. Проблема етногенезу українського народу : навч. вид. / В. В. Чупира. – Х. : ХНУ, 2007. – 84 с. 
346. Завальнюк О. М. Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка у добу незалежної України : [наук. вид.] / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 768 с.
347. Опря А. В. Православне духовенство в реформаційному та національно-визвольному русі України (1900 – лютий 1917 р.) : монографія  / А. В. Опря. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2008. – 192 с.
348. Філінюк А. Г. Життя, віддане справі: трудова, громадська та науково-педагогічна діяльність Івана Степановича Зеленюка : історичний нарис / А. Г. Філінюк. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 332 с.
349. "Курська дуга" на Поділлі : Проскурівсько-Чернівецька операція – видатна подія Другої світової війни : зб. док. і матеріалів / упоряд.: М. П. Вавринчук, О. М. Завальнюк, П. Я. Слободянюк. – Хмельницький,  2009. – 385 с.
350. Баженова С. Е. Від романтизму до реалізму " Українська школа " в польській літературі 20-90-х років ХІХ ст.: етапи діяльності, історія України в творчості її представників : монографія / С. Е. Баженова. – Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2009. – 400 с.
351.  Реабілітовані історією. У 27-ми томах. Хмельницька область. Кн. 2. – Хмельницький : Мельник А.А., 2009. -1182 с.
352.  Цимбалістий, В. Ф. Теорія міжнародних відносин : навч. посіб. / В. Ф. Цимбалістий. – 3-тє вид., доповн. та випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2009. – 360 с. 
353.  Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Сер.: історична та філологічна [редкол.: О. М. Завальнюк (гол. ред.), Є. І. Сохацька (відп. ред.) та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. - Вип. VII. – 360 с.
354.  Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Сер.: історична та філологічна [редкол.: О. М. Завальнюк (гол. ред.), Є. І. Сохацька (відп. ред.) та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. - Вип. VIIІ. – 416 с.
355.  Опря І. Становище та діяльність пізньопро­тестантських громад Правобережної України (1894-1917) : монографія / І. Опря. - Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2010. - 288 с.
356.  Про книгу О. М. Завальнюка, В. С. Прокопчука, А. П. Гаврищука "Кам'янець-Подільський державний учительський інститут у роки Великої Вітчизняної війни", або що криється за хронікою університету воєнної доби? / О. П. Григоренко// Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Т. 15. – С. 477–483. – Рец. на кн.: Завальнюк О. М. Кам'янець-Подільський державний учительський інститут у роки Великої Вітчизняної війни / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук, А. П. Гаврищук. – Кам'янець-Подільський : Оіюм, 2010. – 448 с. : іл.
357.  Реабілітовані історією. У 27-ми томах. Хмельницька область. Кн. 3. - Хмельницький : Мельник А.А., 2010. - 1126 с.
358. Видання про новітню історію Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. праць – Кам'янець-Подільський, 2011. – Т. 18. – С. 588–596. – Рец на кн.: Прокопчук В. С. Від університету педагогічного – до університету національного (2001–2011 рр.) : Дослідження. Документи / В. С. Прокопчук, О. Б. Комарніцький. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 680 с.
359. Внесок у краєзнавчу скарбницю / О. П. Григоренко // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам'янець-Подільський, 2011. – Т. 17: Пам'яті академіка Петра Тимофійовича Тронька. – С. 580–583. – Рец. на кн.: "Наукові записки Центру мархоцькознавства" / уклад. В. Захар'єв ; голов. ред. Л. В. Баженов. – Хмельницький : Заколодний М. І. ; Миньківці на Ушиці, 2011. – Т. 3. – 240 с. : фото.
360. Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка  / [редкол.: С. А. Копилов (відп. ред.) та ін.]. - Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.  - 2011. - Вип. 8. - 148 с. ; 2012. - Вип. 9. - 95 с.
361. Олійник С. В. Історія України  : конспект лекцій для студ. неіст. ф-тів вищих навч. закладів України / С. В. Олійник, С. А. Сидорук. - Кам'янець-Подільський : Сисин О.В., 2011. - 172 с.
362. Опря А. В. Єпархіальні з'їзди православного духовенства та мирян України в 1917 р. / А. В. Опря. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. - 160 с.
363. [Рецензія] / О. П. Григоренко // Наук. праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Т. 22: На пошану проф. П. Ф. Лаптіна. – С. 504–507. – Рец. на кн.: Земський Ю. С. Польська, російська та українська еліти в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ ст. / Ю. С. Земський. – Хмельницький, 2011. – 350 с. : іл.
364. Талановитий педагог, відомий методист і провідний краєзнавець : матеріали круглого столу до 90-річчя від дня народження Б.М. Кушніра, м. Кам'янець-Подільський, 24 трав. 2011 року / редкол.: О. М. Завальнюк [та ін.]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. - 72 с.
365. Філінюк А. У пошуках нової якості історичної освіти та історичної правди / А. Філінюк ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. - 67 с.
366. Красносілецький Д. П. Історія України до 1900 року : навч.-метод. посіб. / Д. П.  Красносілецький.– 2-е вид., випр. і доп. - Хмельницький : ФО-П Сторожук О.В., 2012. - 452 с.
367. Політичні аспекти формування та охорони державного кордону / Т. В. Бунєєв [та ін.]. – Хмельницький, 2013. – 386 с.
368. Праздник Цереры (из воспоминаний польского шляхтича о событиях в Юго-Западном крае 1819–1824 гг.) / О. Л. ; адаптовано О. П. Григоренком. – [Передрук: журн. "Киевская Старина", 1897, декабрь. С. 312-331] // Наукові записки Центру Мархоцькознавства / упоряд. В. А. Захар'єв. – Хмельницький, 2013. – Т. 5. – С. 78–98.

УЧАСТЬ У РОБОТІ РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЙ КНИГ, ЖУРНАЛІВ І НАУКОВИХ ЗБІРНИКІВ

369. Соціологія : навч. посіб. для студ. вузів / Техн. ун-т Поділля ; за ред. О. П. Григоренка. – Хмельницький : Подділля, 1997. – 334 с.
370. Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм – 1998. – Т. 1. – 232 с. ; 2002. – Т. 2. – 272 с. ; 2003. – Т. 3. – 288 с. ; 2004. – Т. 4. – 376 с. ; 2005. – Т. 5 : Матеріали круглого столу "Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у XVIII- на початку XXI ст. – 376 c. ; 2006. – Т. 6 : Матеріали другого круглого столу "Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у XVIII – на початку ХХІ ст.". – 376 с. ; 2006. – Т. 7 : Матеріали третього круглого столу "Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі у XVIII – на початку ХХІ ст.". – 416 с. ; 2006. – Т. 8 : Матеріали четвертого круглого столу "Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі". – 456 с. ; 2007. – Т. 9 : Матеріали п'ятого круглого столу "Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі". – 512 с.  ; 007. – Т. 10 : Матеріали шостого круглого столу "Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі". – 520 с. ; 2008. – Т. 11 : Матеріали сьомого круглого столу "Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі. Присвячено 90-річчю Кам'янець-Подільського національного університету". – 520 с. ; 2009. – Т. 12 : Матеріали восьмого круглого столу "Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі. Присвячено 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка".– 520 с. ; 2009. – Т. 13 : Присвячено 90-річчю Кам’янецької доби УНР. – 524 с.; 2009. – Т. 14. – 528 с. ; 2010. – Т. 15 : Присвячено 65-річчю Великої Перемоги. – 496 с. ; 2010. – Т. 16 : Матеріали круглого столу "Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі", 22 жовт. 2010 р. – 608 с. ; 2011. – Т. 17 : Пам’яті академіка Петра Тимофійовича Тронька. – 592 с. ; 2011. – Т. 18 : Матеріали круглого столу "Освіта, культура і просвітницький рух на Поділлі". 22 жовт. 2011 р. – 608 с. ; 2012. – Т. 19 : 130-річчю від дня народження Івана Огієнка присвячується. – 536 с ; 2013. – Т. 20 : 95-річчю заснування Кам'янець-Подільського державного українського університету присвячується. – 607 с.
371. Соціально-політичні та правові проблеми формування особистості і держави : зб. наук. пр. : за матеріалами міжнар. наук.- практ. конф., м. Хмельницький, 23-24 жовт. 1997 р. / Технол. ун-т Поділля ; редкол. : О. П. Григоренко [та ін.]. - Хмельницький : [б.в.], 1998. - 192 с.
372. Фермерські господарства на Поділлі: історична ретроспектива і сучасний стан : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.- практ. конф. (22-23 квіт. 2003 р.) / Ін-т історії НАН України та ін. ; [Редкол.: О. П. Григоренко (голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – 157 с.
373. Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки : зб. наук. пр. викл. гуманіт. ін-ту, підготовл. за результами н.-д. роботи. – Хмельницький : ХНУ. – 2004.– 211 с. ; 2005. – 165 с.
374. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. студ. – Хмельницький : ХНУ. – 2005. – 199 с. ; 2006. – Т. 1. – 203 с. ; 2006. – Т. 2. – 161 с. ; 2007. – Вип. 2, т. 1. – 225 с. ; 2007. – Вип. 2, т. 2. – 247 с. ; 2008. – Вип. 3, т. 1. – 233 с. ; 2008. – Вип. 3, т. 2. – 229 с. ; 2009. – Вип. 4, т. 1. – 263 с. ; 2009. – Вип. 4, т. 2. – 239 с. ; 2010. – Вип. 5, т. 1. – 219 с. ; 2010. – Вип. 5, т. 2. – 241 с. ; 2011. – Вип. 6. – 207 с. 
375. Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. – Хмельницький : ХНУ –  2005. – 163 с. ; 2006. – 206 с. ; 2007. – 163 с. ; 2007. – Вип. 3. – 147 с. ; 2008. – Вип. 4. – 166 с. ; 2009. – Вип. 5. – 178 с.
376. Краєзнавець Хмельниччини : наук.-крвєзн. зб. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам'янець-Подільський, 2010. – Вип. 1. – 116 с. ; 2011. – Вип. 2. – 216 с. ; 2012. – Вип. 3. – 176 с. ; 2013. – Вип. 4. – 148 с.

ПУБЛІЦИСТИЧНІ СТАТТІ

377. Іменем поета : [про відзначення ювілею Т. Г. Шевченка у м. Кам’янці-Подільському 1964 року] / О. Григоренко // Рад. Поділля. – 1973. – 18 берез. 
378. Вінок народної пам’яті : [Шевченко на Житомирщині, восени 1846 р.] / О. Григоренко // Рад. Житомирщина. – 1974. – 10 берез. 
379. І мене в сім’ї великій… : [святкування дня народж. Т. Шевченка на Поділлі] / О. Григоренко // Прапор Жовтня. – 1980. – 7 берез. – С. 4.
380. Шляхом неухильного зростання / О. Григоренко // Прапор Жовтня. – 1980. – 31 груд.
381. В. І. Ленін про молодь / О. Григоренко, А. Гаврищук // Корчагінець. – 1981. – 5 лют.
382. Полум’яний трибун (90 років з дня народження В. Володарського / О. Григоренко, А. Гаврищук // Радянське Поділля. – 1981. – 11 груд.
383. Курсом завершення соціалістичного будівництва : [перед-з’їздівські бесіди] / О. Григоренко // Прапор Жовтня. – 1985. – Число 12.
384. Жива творчість мас: ХХVІІ з’їзд КПРС: наш лекторій / О. Григоренко // Рад. Поділля. – 1986. – 11 листоп.
385. Буревісники революції / О. Григоренко // Рад. Поділля. – 1987. – 7 жовт.
386. Непорушний союз : [ХХVІІ з’їзд КПРС: наш лекторій] / О. Григоренко // Рад. Поділля. – 1987. – 16 січ.
387. Вікопомний акт : 18 січня – 335 років возз’єднання України з Росією / О. Григоренко // Рад. Поділля. – 1989. – 18 січ.
388. Про колегу. Доброго ранку, професоре ! : [до 65-річчя ректора ТУПу, проф. Р. І. Сіліна] / М. Войнаренко, О. Григоренко // Поділ. вісті. – 1996. – 26 верес. – С. 3.
389. ХТІПО–ХТІ–ТУП: їм усім – 30 літ / О. Григоренко // Поділ. вісті. – 1997. – 30 верес. – С. 3.
390. Людина та її зірка : [про зав. каф. фізвиховання ТУПу Є. Свіргунця] / О. Григоренко // Проскурів. – 1999. – 28 квіт. – С. 8.
391. Вчений, педагог, патріот : [до 70-річчя доктора технічних наук, професора, зав. кафедри прикладної механіки ХНУ Вілена Петровича Ройзмана] / О. Григоренко // Поділ. вісті. – 2005. – № 41–42. – С. 3.
392. Грані таланту Михайла Войнаренка / О. Григоренко // Університет. – 2007. – № 8 (71). – С. 12.
393. Визначна постать на науковому горизонті : [ректор ХНУ, проф. М. Є. Скиба відзначає славний  60-річний ювілей] / О. Григоренко // Пед. газета. – 2009. – Груд. (№ 12). – С. 8.
394. Вчений, педагог, організатор. Професору Євгену Свіргунцю – 70 років! / О. Григоренко // Університет. – 2009. – № 3 (72). – С. 6.
395. Добрі справи професора Свіргунця : [до 70-річчя професора кафедри фізичного виховання ХНУ Є. М. Свргунця] / О. Григоренко // Поділ. вісті. – 2009. – 10 квіт. (№ 47). – С. 2.
396. Завжди на висоті : [до 60-річчя ректора ХНУ, проф. М. Є. Скиби] / О. Григоренко // Поділ. вісті. – 2009. – 15 груд. (№ 179). – С. 2.
397. Йому притаманний природний талант керівника : [до кола  видатних постатей Подільського краю належить ректор ХНУ М. Скиба] / О. Григоренко // Освіта України. – 2009. – 11 груд. (№ 92–93). – С. 7.
398. Михайло Войнаренко – видатна постать сучасності / О. Григоренко // Освіта України. – 2010. – 16 лип. (№ 53–54). – С. 6.
399. Історію творять особистості : [до 80-річчя від дня народж. проф. Радомира Івановича Сіліна] / О. Григоренко // Університет. – 2011. – № 6 (88). – С. 8.
400. Віра Гнатівна Свіргунець – яскрава і багатогранна особистість [Текст] / О. Григоренко // Університет. – 2014. – № 1 (102). – С. 15.
401. Ним гордиться Подільська земля [Текст] : [75 років з дня народження Є. М. Свіргунця] / О. Григоренко // Університет. – 2014. – № 2 (103). – С. 6.
402. Фізкультурник і тренер – професор Євген Свіргунець [Текст] / О. Григоренко // Проскурів. – 2014. – 10 квіт. (№ 14). – С. 13.

Публікації про О.П.Григоренка

1. Лисюк В. Випробування / В. Лисюк // Рад. студ. : орган Кам’янець-Поділ. пед. ін-ту. – 1972. – 1 трав.
2. Григоренко Олександр Петрович // Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ–ХХ ст. Історіографія. Біобібліографія. Матеріали. / Л. В. Баженов. – Кам’янець-Подільський, 1993. – С. 177.
3. Журко О. Книга доцента О.Григоренка "Підготовка молоді до праці в сільському господарстві. 1960–1994" / О. Журко, В. Співачук // Інформ. вісн. упр. освіти Хмельниц. обл. держ. адмін. – 1995. – № 6 (7).
4. Павлюк Г. Про сільську молодь / Г. Павлюк // Поділ. вісті. – 1995. – 10 серп.
Чорний В. Наукове по­пов­нення / В. Чорний // Поділ. вісті. – 1996. – 18 січ.
5. Олександр Григоренко // Дивокрай : наук.-краєзн. альманах. – Хмельницький, 1997. – Вип 2 : Хмельниччина подільська. – С. 100.
6. Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 1998 р. – Хмельницький, 1997. – С. 13.
7. Гаврищук А. П. Талановитий, мудрий, простий і доступний / А. П. Гаврищук // ACADEMIA на пошану професора Леоніда Антоновича Коваленка. Іст. дослідж. – Кам’янець-Подільський, 1997. – С. 17.
8. Завальнюк О. М. Олександр Петрович Григоренко / О. М. Завальнюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 698–705.
9. Баженов Л. В. Григоренко Олександр Петрович / Л. В. Баженов // Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – К., 2006. – Т. 6. – С. 427.
10. Завальнюк О. М. Вчений, педагог, людина (до 60-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора О.П. Григоренка) / О. М. Завальнюк // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Т. 12 : Матеріали восьмого круглого столу "Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі. Присвячено 90-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка". – С. 366–373.
11. Опря А. В. Вагомий слід на ниві історичної науки та вищої освіти (до 100-річчя від дня народження професора П. Ф. Лаптіна / А. В. Опря // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський, 2012. – Т. 22: На пошану проф. П. Ф. Лаптіна. – С. 17. – [Згадка про участь О. П. Григоренка в роботі Всесоюзної конференції у Смоленську, 1973 року].

Іменний покажчик

Айвазян О. Б. 273*, 274*
Алексеєнко В. О. 157
Баженов Л. В. 1, 24, 26, 29, 34, 42, 78, 282*, 359, 404, 412
Баженова С. Е. 265*, 301*, 306*, 350
Балашова Ю. В. 119, 124
Блажевич Ю. І. 100
Бойко Д. 74*
Бондарчук В. Й. 66, 57, 70
Брага М. 111*
Вавринчук М. П. 349
Виштак С. Д. 123*
Войнаренко М. П. 158*, 164*, 205*, 227*, 392*, 398*
Володарський В. 382*
Гаврищук А. П. 38, 40, 53, 66, 67, 70, 76, 356, 382, 410
Ганжуров С. М. 199*
Гордєєва Т. А. 112
Григоренко В. О. 65, 87, 93, 110-112, 115, 116, 119, 120, 123-129, 131-133, 134-140, 142, 143, 145, 146, 149
Діденко О. В. 158, 168
Довбеус В. Т. 121
Дячок В. В. 54
Єсюнін С. М. 236, 237, 238, 250, 251, 265, 272, 294*, 303*
Журко О. 405
Завальнюк О. М. 14, 328*, 346, 349, 353, 354, 356, 364, 411, 413
Заверач М. М. 226
Затонський В. П. 39*, 40*
Захар’єв В. А. 16*, 285*, 290-292, 295*, 296*, 297*, 308, 312*, 329, 359, 368
Зеленюк І. С. 348*
Земський Ю. С. 363
Івах І. 76*
Іщенко Д. В. 127
Кабачинський  М. 7
Кармалюк У. 38*
Коваленко Л. А. 77*, 78*
Колодний А. М. 142
Колотило Т. І. 39, 50
Комарніцький О. Б. 346, 358
Конфітовський В. С. 36
Копилов А. О. 246
Копилов С. А. 360
Корольов В. О. 135
Красносілецький Д. П. 366
Кром Н. І. 148
Крук С. Л. 225
Кушнір Б. М. 364
Лисюк В. 403
Лісовський В. С. 8, 82
Мазур М. 176*
Малигін О. В. 232, 239
Мандзюк К. М. 160, 169
Мархоцький І. 298*, 305*, 329*
Марцун М. 80*
Махович В. А. 111
Меламед Є. С. 245*
Михайлова С. Р. 180
Мозолюк О. В. 194, 211
Мороз В. С. 315*
Мручко Є. Є. 4, 6, 7
Натикач П. І. 41, 53, 86, 108
Нечитайло В. В. 141, 144
Новожен Д. О. 144
Огієнко І. І. (Митрополит Іларіон) 113*, 114*, 142*, 151*, 235*, 264*, 353*, 354*
Озерний М. 112*
Олексієнко Б. 156*
Олійник М. П. 4, 6, 7, 148, 338, 341, 343
Олійник С. В. 361
Олуйко В. М. 142
Онацький Є. 237*
Опря А. В. 347, 355, 362, 414
Орловська А. О. 120
Островський К. С. 335
Остроградський М. В. 133*
Острозький К. 310*
Павлюк Г. 406
Пантєлєєва І. 186
Панченко П. П. 20, 24, 28, 30, 39
Петрицька В. М. 201*, 289*
Прокопчук В. С. 330*, 356, 358
Ремесло В. М. 184*
Ройзман В. П. 147*, 165*, 205*, 220, 281*, 391*
Рудницький В. Б. 200*, 215*, 275*
Рыбак И. В. 35
Сваричевський А. 157*
Свіргунець Є. М. 102, 177*, 181*, 194*, 197, 223*, 256, 276, 390*, 394*, 395*, 400-402*
Сендульський А. 207*
Сердюк Ю. І. 145, 152
Сидорук С. А. 361
Сілін Р. І. 15*, 85*, 103, 143*, 166*, 220*, 221*, 222*, 233*, 388*, 399*
Сіцінський Ю. 98*, 153
Скиба К. М. 126, 128, 129, 131, 134, 139
Скиба М. Є. 14*, 163*, 167*, 191*, 196*, 197*, 249*, 284*, 393*, 396*, 397*
Слободянюк П. Я. 180*, 349
Смолій В. А. 88*, 304*, 311*
Смоляр Л. О. 104
Сохацька Є. І. 353, 354
Співачук В. 405
Стадник С. Г. 36
Степанков В. С. 88*, 311*
Стрельбіцька Н. І. 277
Суровый А. Ф. 32
Сусляк В. Д. 29
Тихончук О. 189
Тищенко В. І. 50*
Ткачук І. 338, 341, 343
Торічний О. В. 169, 171, 178, 179, 192, 195, 217, 219, 252, 267, 299, 331
Трубчанінов С. В. 297
Філінюк А. Г. 55, 57, 69, 313*, 318*, 348, 365
Цвяк А. А. 48
Цимбалістий В. Ф. 4, 6, 7, 81, 86, 336, 337, 339, 342, 344,352
Чаянов О. В. 141*, 280*
Чорний В. 407
Чупира В. В. 107, 122, 130, 162, 242, 345
Шевченко Т. Г. 49*, 72*, 377-379*
Шевченко Ф. П. 144*, 258*, 330*
Яблонський А. К. 33
Яременко В. І. 4, 6, 7, 79, 84, 307, 340  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail