Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліографія праць вчених університету


Покажчики, створені за період
2001-2014 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна
ГЛАДКИЙ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

ЗМІСТ

Передмова
Наукові праці
Авторські свідоцтва

ПЕРЕДМОВА

   Бібліографічний покажчик підготовлений до 30-річчя від дня заснування Технологічного університету Поділля.
   В покажчику представлені матеріали, які відображають наукову та педагогічну діяльність доцента, кандидата технічних наук, декана факультету заочного навчання Гладкого Ярослава Миколайовича.
   Основні напрямки наукової діяльності Я.М. Гладкого пов’язані з дослідженнями в галузі підвищення зносостійкості та міцності різального інструменту, обробки важкооброблювальних конструкційних матеріалів.
   Він займається розробкою наукових основ підвищення працездатності різального інструменту шляхом використання спецтехнологій, розробкою технологій підвищення тріщиностійкості інструментальних матеріалів, їх зносостійкості та корозійної стійкості. Запропоновані технології можуть бути використані для обробки різних типів інструментів, які використовуються для токарних, фрезерних, свердлувальних операцій. Технологія відрізняється від існуючих своєю простотою, дешевизною і високою ефективністю. Зносостійкість підвищується у 2...3 рази. Для підвищення продуктивності механічної обробки конструкційних матеріалів розроблена технологія нанесення водень містких покрить.
   Покажчик охоплює наукові статті, авторські свідоцтва, навчально-методичні розробки українською та російською мовами.
   При відборі літератури до покажчика були використані каталоги та картотеки бібліотеки ТУП, а також авторський екземпляр.
   Матеріали в покажчику розташовані за алфавітом назв.
   Відбір матеріалу закінчено до 1 червня 1998 року.

НАУКОВІ ПРАЦІ

 1. Влияние вида поверхностного упрочнения на износостойкость стали ШХ 15 /Я.Н. Гладкий // овые технологические процессы в машиностроении: Тез. докл. науч. конф. - Одесса, 1993.
 2. Влияние коррозионной среды на рост трещин усталости в термически упрочненных сталях / Я Н. Гладкий, О.Н. Романив, Л.П. Лазько // Седьмая Всесоюз. конф. по коллоидной химии и физико-химической механике: Тез. докл. - Минск, 1977.
 3. Влияние параметров ионного азотирования на выносливость стали 40 Х в кислой среде / В.Г. Каплун, А.Е. Рудык, Я.Н. Гладкий, М.С. Стецишин // Физико-химическая механика материалов. - 1986. - № 5. - С. 101-103.
 4. Влияние способа производства на циклическую трещиностойкость быстрорежущих инструментальных сталей / Я.Н. Гладкий, А.А. Пасечник // Управление триботехническими и прочностными свойствами механических систем: Сб. науч. тр. - К.: УМК ВО, 1990. - С. 67-71.
 5. Влияние способа производства на циклическую трещиностойкость быстрорежущих инструментальных материалов / Я.Н. Гладкий, М.А. Фетисов, Е.А.Горбатюк // Управление триботехническими и прочностными свойствами деталей машин и инструмента. - Махачкала, 1989.
 6. Влияние способа упрочняющей обработки на усталостную трещиностойкость и износостойкость инструментальных сталей / Я.Н. Гладкий, В.В. Ковалевский, А.А. Пасечник // Новые материалы и ресурсосберегающие технологии термической и химико-термической обработки деталей машин и инструмента. - Махачкала, 1989.
 7. Влияние структурных факторов на кинетику трещин усталости в конструкционных сталях / О.Н. Романив, Я.Н. Гладкий, Ю.В. Зима // Физико-химическая механика материалов. - 1978. - № 2.- С. 3-14.
 8. Влияние структуры высокопрочных конструкционных сталей корозионной среды на кинетику трещин при циклическом нагружении: Автореферат дис. ... канд. техн. наук / Я.Н. Гладкий. - Львов, 1979. - 20 с.
 9. Влияние технологии выплавки и внепечного рафинирования на усталость и трещиностойкость высокопрочных низкоотпущенных сталей / Я.Н. Гладкий, В.Н. Симинькович, Г.А. Хасин и др. // Физико-химическая механика материалов. - 1978. - № 4. - С. 102-106.
 10. Влияние технологии упрочняющих обработок инструментальных сталей на обрабатываемость конструкционных материалов / Я.Н. Гладкий, М.А. Фетисов, Е.А. Горбатюк // Новые материалы и ресурсосберегающие технологии термической и химико-термической обработки деталей машин и инструментов: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. - Махачкала, 1989.
 11. Воздействие воды на кинетику усталостных трещин в термически упрочненной пружинной стали / О.Н. Романив, Я.Н. Гладкий, А.Н. Курощенов // Физико-химическая механика материалов. - 1976. - № 2. - С. 54-59.
 12. Воднева крихкість - як метод підвищення продуктивності механічної обробки конструкційних матеріалів / Я.М. Гладкий, М.Н. Фельдман // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.-практ. конф. Ч.2. - Хмельницький: ТУП, 1995. - С. 305.
 13. Вплив дифузійного покриття на умови різання твердосплавним інструментом / О.В. Снозик, Я.М. Гладкий // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.-практ. конф. Ч.2. - Хмельницький: ТУП, 1995. - С.309.
 14. Вплив корозійних середовищ на циклічну тріщиностійкість інструментальних сталей / Я.М. Гладкий // Вісник Технологічного університету Поділля. Сер. 1. - 1997. - № 1. - С. 27- 34.
 15. Водородное изнашивание. Проблемы и реальность / Я.Н. Гладкий, А.А. Бурлаков, С.С. Бысь // Проблеми трибології.- 2000.- № 1.- С. 94-99.
 16. Водородное изнашивание. Проблемы и реальность. Ч.2 / Я.Н. Гладкий, А.А. Бурлаков, С.С. Бысь, Н.Д. Липский // Проблеми трибологїї. - 2000. - № 3-4. - С. 57-67.
 17. Вплив водню на формування поверхні тертя та трибологічні властивості матеріалу/ Я.М.Гладкий, С.С.Бись// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- Ч.1.- С. 90-95.
 18. Вплив механічних характеристик на тертя та зношування матеріалів/ Я.М.Гладкий, С.С.Бись// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №4,Ч.2.- С. 14-18.
 19. Вплив мікропластичності та поверхневої міцності на трибологічні характеристики матеріалів/ Я.М.Гладкий, Б.С.Волинський, С.С.Бись// Проблеми трибології.- 2003.- №2.- С. 158-162.
 20. Вязкость разрушения стали с мартенситно-ферритной структурой / О.Н. Романив, А.Н. Ткач, Я.Н. Гладкий, Ю.В. Зима // Физико-химическая механика материалов. - 1977. - № 3. - С. 31-36.
 21. До розрахунку важільного механізму затискання ливарних машин для переробки пластмас / Я.М. Гладкий, О.М. Хіблін // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 1999.- № 4.-С. 44-46.
 22. Дослідження ефективності іонного зміцнення твердосплавного інструменту / В.Г. Каплун, Я.М. Гладкий, О.В. Снозик // Проблеми трибології. - 1996. - № 1. - С. 81-84.
 23. Дослідження ефективності обробки ріжучого інструменту методом водневого насичення / Я. М. Гладкий, М.П. Мазур, М.Н. Фельдман // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.-практ. конф. Ч.2. - Хмельницький: ТУП, 1995. - С. 320.
 24. Дослідження фізико-механічних властивостей конструкційної сталі ст. 3 під впливом водню з використанням методу акустичної емісії / Я.М. Гладкий, А.А. Бурлаков // Вісник Технологічного університету Поділля. Сер. 1. - 1997. - № 1. - С. 22-26.
 25. Изнашивание как процесс зарождения и развития трещин / А.Г. Кузьменко, Я.Н. Гладкий // Проблеми трибології. - 1997. - № 1. - С. 46-64.
 26. Использование ЭВМ при проектировании металлорежущих станков: Методические указания для студ. спец. 0501 / Я.Н. Гладкий, А.А. Петров,В.П. Стукалов. - Хмельницкий: ХТИ, 1982. - 36 с.
 27. Исследование деформации пяточной части обувной колодки при нагружениях ее на операциях изготовления обуви / Я.Н. Гладкий, Г.А. Пискорский,Л.К. Семенов // Известия вузов. Технология легкой промышленности. - 1982. - № 4. - С.65-67.
 28. Исследование подходов механики разрушения для оценки обрабатываемости конструкционных сплавов / Я.Н. Гладкий, О.Н. Романив, В.М. Мехеда, Ю.В. Зима // Тез. докл. на втором Всесоюз. симпозиуме по механике разрушения.- Житомир, 1985.
 29. Износостойкость инструментальных материалов в среде газообразного водорода / Я.Н. Гладкий, А.А. Бурлаков, А.Н. Грипачевский, В.В. Тихонович // Проблеми трибології.- 2000.- №1.-С. 61-66.
 30. Исследование особенностей разрушения конструкционных материалов под воздействием водорода с применением метода акустической эмиссии / Я.Н. Гладкий, А.А. Бурлаков, И.И. Ковтун, А.А. Пасечник // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. - 2000. - № 3, Ч.2. - С. 198-202.
 31. Зародження тріщин малоциклової сталі в інгібованому нейтральному середовищ/ О.В. Капінос, Я.М. Гладкий // Вісник Технологічного університету Поділля .- 1999.- № 6.- С. 170-174.
 32. Кинетика и микромеханизм роста усталостной трещины в термически упрочненных конструкционных сталях / Я.Н. Гладкий, Н.А. Деев, Н.Л. Кукляк // Структура и прочность стали и сплавов: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. - Киев, 1976.
 33. Корозионная стойкость стали 45 Х азотированной в тлеющем разряде / В.Г. Каплун, Я.Н. Гладкий, И.М. Пастух, Л.А. Силина // Защитные покрытия на металлах. - Вып. 21. - С. 75-77.
 34. Комплекс для дослідження процесів в зоні різання/ Я.М.Гладкий, М.П.Мазур, С.К.Підченко, В.В.Мілько // Проблеми трибології.- 2001.- №1.- С.157-158
 35. Комплексні покриття для водневодифузійної обробки конструкційних матеріалів/ Я.М.Гладкий, О.М.Маковкін// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 45-47.
 36. Комплексні покриття для водневодифузійної обробки конструкційних матеріалів/ Я.М.Гладкий, А.А.Бурлаков, О.М.Маковін// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2002.- №5, Ч.1.- С. 178-181
 37. Контактні напруженя при різанні інструментами із воденьмісткими покриттями / Я.М.Гладкий, М.П. Мазур // Вісник Тернопільського державного технічного університету .- 1999.-Т.4, № 4 .- С. 93-97.
 38. Корозионно-усталостное разрушение малоугле-родистой стали, азотированной в тлеющем разряде, в синтетической морской воде/ А.В Капинос, В.Г. Каплун, Я.Н. Гладкий // Проблеми трибології .- 1999.- № 2.- С. 30-32.
 39.   Математическое моделирование предварительного смещения в номинально неподвижном контакте / С.Г. Костогрыз, Я.Н. Гладкий // Проблеми трибології. - 1996. - № 1. - С. 5-14.
 40. Математичне описання процесу водневого окрихчення під час різання сталей / Я.М. Гладкий, Л.В. Рудишина, В.Д. Рудишин // Технологічний університет в ситстемі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.-практ. конф. Ч.1-2. - Хмельницький: ТУП, 1995. - С. 304.
 41. Машины для исследования циклической трещиностойкости конструкцион- ных сплавов / Я.Н. Гладкий, А.О. Крыськив, И.С. Сорокивский // Методы и средства оценки трещиностойкости конструкционных материалов: Сб. науч. тр. - К.: Наукова думка, 1980.
 42. Металлорежущие станки: Альбом кинематических схем для самостоятельной подготовки студентов / Я.Н. Гладкий, М.А. Фетисов. - Хмельницкий: ХТИБО, 1981. - 82 с.
 43. Металлорежущие станки: Альбом кинематических схем для самостоятельной подготовки. Ч.1. / М.А. Фетисов, Я.Н. Гладкий. - Хмельницкий: ХТИБО, 1987. - 30 с.
 44. Металлорежущие станки: Альбом кинематических схем для самостоятельной подготовки студентов. Ч.2. / Я.Н. Гладкий, М.А. Фетисов // Хмельницкий: ХТИБО, 1987. - 30 с.
 45. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов вечерней и заочной форм обучения / Я.Н. Гладкий, С.Г. Костогрыз, З.Б. Савченко. - Хмельницкий: ХТИБО, 1983.
 46. Методические указания к контрольной работе № 2 по курсу “ Металлоре-жущие станки и промышленные роботы” для студ. спец. 0501 / Я.Н. Гладкий , М.А. Фетисов, Е.А. Урбанюк. - Хмельницкий: ХТИБО, 1987. - 60 с.
 47. Методические указания к лабораторной работе “Изучение устройства и определение точности позиционирования промышленных роботов” по курсу “Металлорежущие станки и промышленные роботы” для студ. спец. 1202 “Металлорежущие станки и инструменты” / Я.Н. Гладкий, М.А. Фетисов,
 48. Е.А. Урбанюк. - Хмельницкий: ХТИ, 1989. - 43 с.
 49. Методические указания к лабораторной работе “Изучение устройства токарно-винторезного станка мод. 1А616П и настройка его на нарезание резьб / М.А. Фетисов, Я.Н. Гладкий, Е.А. Урбанюк. - Хмельницкий: ХТИ, 1989. - 29 с.
 50. Методичні аспекти оцінки впливу водного окрихчення на оброблюванність конструкційних матеріалів / Я.М. Гладкий, А.А. Бурлаков, О.Б. Светловський, А.М. Слободян // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.- практ. конф. Ч.1-2. - Хмельницький: ТУП, 1995. - С. 313.
 51. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Дослідження шумових характеристик” з курсів “Дослідження верстатів”, “Експлуатація верстатів”, “Експлуатація і технічне обслуговування” для студ. спец. “ Технологія машинобудування”, “Металорізальні верстати” / Я.М. Гладкий, В.В. Милько. - Хмельницький: ТУП, 1997. - 18 с.
 52. Механіка водневого окрихчення при різанні конструкційних матеріалів /
  Я.М. Гладкий // Третій міжнар. симпозіум українських інженерів-механіків у
  Львові: Тез. доп. - Львів: Львівська політехніка, 1997.
 53. Микрофактографические особенности кинетики роста усталостной трещины в конструкционной стали под воздействием водной среды / Я.Н. Гладкий,
  О.Н. Романив, В.Н. Симинькович, Ю.В. Зима // Влияние морских условий на
  свойства металлических конструкционных материалов: Тез. докл. межотрасл.
  науч.-практ. конф. - Батуми, 1977.
 54. Микрофактографический анализ кинетических диаграмм усталости конструкционных сталей / Я.Н. Гладкий, О.Н. Романив, Ю.В. Зима,
  Ю.Д. Петрина // Циклическая прочность и повышение несущей способности
  изделий : Тез. докл. науч.-техн. конф. - Пермь, 1978.
 55. Некоторые особенности влияния остаточного аустенита на усталость и трещиностойкость низкоотпущенных сталей / О.Н. Романив, Я.Н. Гладкий,
  Н.А. Деев // Физико-химическая механика материалов. - 1975. - № 4. - С. 63-69.
 56. Об одной расчетной гипотезе, предложенной для оценки влияния агрессивных сред на циклическую трещиностойкость металлов и сплавов / Я.Н. Гладкий, О.Н. Романив, Г.Н. Никифорчин // Физико-химическая механика материалов. -1978. - № 5.
 57. О некоторых физических особенностях стружкообразования в зоне резания / Я.Н. Гладкий // Актуальні проблеми техніки та суспільства: Зб. ст. викладачів та наукових співробітників ТУП. Вип. 2. - Хмельницький: ТУП, 1996. - С. 106-113.
 58. Определение параметров контактной зоны при резании материалов, охрупченных методом водородного насыщения / Р.И. Силин, Н.П. Мазур,
  Я.Н. Гладкий // Проблеми трибології. - 1996. - № 1. - С. 24-28.
 59. Определение температур и контактных нагрузок на поверхностях режущего инструмента методом конечных элементов / Р.И. Силин, Я.Н. Гладкий, Н.П. Мазур и др. // Актуальні проблеми техніки та суспільства: Зб. ст. викладачів та наукових співробітників ТУП. Вип. 2. - Хмельницький: ТУП, 1996. - С. 84-90.
 60. О роли структурных факторов в кинетике трещин усталости в конструкционных сталях / Я. Н. Гладкий, О.Н. Романив // Тез. пленарных докл. на седьмом Всесоюз. совещании по усталости металлов. - М., 1978.
 61. Особливості корозійного та механічного впливу рідких середовищ на корозійно-ерозійне руйнування сталей / Г.М.Никифорчин, О.Т. Цирульник, А.І. Бассараб, Я.М.Гладкий // Проблеми трибології .- 1999.- № 3.- С. 3-11.
 62. Підвищення працездатності різального інструменту при його обробці холодом / Я.М. Гладкий // Проблеми трибології. - 1996. - № 2. - С. 17-22.
 63. Повышение изностостойкости металлорежущего интсрумента / Я.Н. Гладкий, Ю.Г. Чумак // Современная технология упрочнения, восстановления и механической обработки деталей с покрытиями: Тез. докл. конф. - К., 1993.
 64. Повышение изностостойкости режущего интструмента химической обработкой / Я.Н. Гладкий, Е.А. Горбатюк, М.А. Фетисов. - К., 1989.
 65. Повышение износостойкости химически обработанных режущих инструментов / Я.Н. Гладкий, Е.А. Горбатюк, М.А. Фетисов // Прогрессивные процессы механической обработки: Респ. конф. - Мариуполь, 1989.
 66. Повышение работоспособности быстрорежущей стали Р6М5 фрикционной обработкой / Я.Н. Гладкий, А.А. Пасечник // Качество и надежность узлов трения: Тез. докл. межресп. науч.-техн. конф. - Хмельницкий: ХТИ, 1992. - С. 123-124.
 67. Построение кинетических диаграмм усталости по результатам испытаний на машине с нагружением образцов разной толщины / Я.Н. Гладкий // Методы и средства оценки трещиностойкости конструкционных материалов: Сб. науч. тр. - К.: Наукова думка, 1980.
 68. Применение перегрева при закалке для повышения трещиностойкости высокопрочных сталей / О.Н. Романив, А.Н. Ткач, Я.Н. Гладкий, Ю.В. Зима // Физико-химическая механика материалов. - 1976. - № 5.- С.41-48.
 69. Проблеми підвищення зносостійкості сталі ШХ 15 / О.С. Дробот, Я.М. Гладкий // Технологічний університет в системі реформування освітньої діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.-практ. конф. Ч.1-2. - Хмельницький: ТУП, 1995. - С.133.
 70. Проект плана социального и экономического развития Северо-западного региона УССР 1990 и 2005 г.: ДСП / Я.Н. Гладкий, Р.И. Силин, А.П. Головня.- К., 1983.
 71. Підвищення зносостійкості хімічно зміцнених ріжучих інструментів/ Я.М.Гладкий, Є.О.Горбатюк, А.Є.Безносов // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1.- С.41-43.
 72. Підвищення працездатності ріжучого інструмента шляхом нанесення спеціальних покриттів на його поверхню /Р.І.Сілін, Я.М. Гладкий, М.П. Мазур, В.В. Мілько // Машинознавство .- 1999.- №2.- С. 24-30.
 73. Про визначення сил і коефіцієнта тертя на задній поверхні різального інструмента / М.М. Мазур, Я.М. Гладкий, В.В. Милько // Проблеми трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 9-11.
 74. Работоспособность быстрорежущей стали Р6М5 с низкотемпературными покрытиями / Я.Н. Гладкий // Проблем трибології. - 1997. - № 1. - С. 37-41.
 75.  Розрахунок необхідної концентрації водню на поверхні стальної заготовки для наводнювання на величину припуску обробки / Я.М. Гладкий, В.І. Семенюк, Л.В. Рудишин, О.О. Овчинніков // Наукові основи сучасних прогресивних технологій: Тез. доп. наук.-практ. конф. з нагоди презентації Технологічного університету Поділля. - Хмельницький: ТУП, 1994. - С. 69.
 76. Роль структурных факторов и рабочих сред в формировании усталостной трещиностойкости инструментальных сталей / Я.Н.Гладкий, А.А. Пасечник // Технологические методы повышения изностостойкости и усталостной прочности конструкционных материалов: Тез. докл. респ. семинара. - Хмельницкий: ХТИ, 1989.Способ повышения стойкости режущего инструмента / Я.Н. Гладкий, Ю.Г. Чумак // Информлисток № 91-72. - Хмельницкий: ЦНТИ, 1991.
 77. Роль дистанційної освіти в формуванні сучасної особистості // Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи: Матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф. - Хмельницький, 2003. - С.47-53
 78. Роль поверхні тертя у формуванні трибологічних властивостей матеріалу/ Я.М.Гладкий, С.С.Бись// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2002.- №5, Ч.1.- С. 181-186.
 79. Теоретические аспекты водородного охрупчивания в зоне резания за счет бегущего водородного облака / Я.Н. Гладкий, Л.В. Рудышина, В.Д. Рудышин // Ресурсо- и энергосберегающие технологии в машиностроении: Тез. докл. науч.-практ. конф. - Одесса, 1995.
 80. Теоретическое описание процесса водородного охрупчивания во время трения и резания материалов при помощи “бегущего водородного облака” / В.Д. Рудышин, Я.Н. Гладкий, Л.В. Рудышина // Проблеми сучасного машинобудування: Зб. наук. пр. - Хмельницький: ТУП, 1996. - С. 22-25.
 81. Трещиностойкость резьбовых соединений / Я.Н. Гладкий // Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. - Уфа, 1981
 82. Трибология резания в водородовоздушной среде/ Я.Н.Гладкий, Н.П.Мазур, А.А.Бурлаков, С.С.Бысь // Проблеми трибології.- 2001.- №1.- С.159-165.
 83. Усталостное распространение трещин в инструментальной стали 9ХС / Я.Н. Гладкий, М.Н. Фельдман, Н.А. Хасан, Нассер Гасан Ахмед // Проблеми сучасного машинобудування: Зб. наук. пр. - Хмельницький: ТУП, 1996. - С.32-35.
 84. Установка для обработки дисковых фрез / Я.Н. Гладкий, Е.А. Горбатюк, В.Л. Бернацкий, Ю.Г. Чумак // Информлисток № 90-15. - Хмельницкий: ЦНТИ, 1990.
 85. Установка для обработки химическими растворами твердосплавных сверл / Я.Н. Гладкий, М.А. Фетисов, В.Л. Бернацкий, Ю.Г. Чумак // Информлисток № 90-27. - Хмельницкий: ЦНТИ, 1990.
 86. Фрактографическое исследование роста усталостных трещин в низкоотпущенных сталях / О.Н. Романив, Н.А. Деев, Я.Н. Гладкий, А.З. Студент // Физико-химическая механика материалов. - 1975. - № 5. - С. 23-34.
 87. Фрактографическое исследование трещиностойкости стали 45ХН2МФА / Я.Н. Гладкий, В.М. Мехеда // Тез. докл. на 11 межвуз. науч.-техн. конф. - Хмельницкий: ХВАКУ, 1984.Фрикц ионная обработка как метод повышения работоспособности быстрорежущей стали / Я.Н. Гладкий, Ю.И. Бабей, А.А. Пасечник // Физико-химическая механика материалов . - 1989. - № 5. - С. 100-101.
 88. Хіміко-термічні методи нанесення зносотійких покрить/ Я.М.Гладкий, Є.О.Горбатюк, В.Д.Каразей, С.С.Бись // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1.- С.47-49.
 89. Циклічна тріщиностійкість швидкорізальних сталей у корозійних середовищах / В.В. Швець, Ю.І. Бабей, А.А. Пасічник, Я.М. Гладкий // Физико-химическая механика материалов. - 1990. - № 4. - С. 26-28.
 90. Электрофрикционное упрочнение как метод повышения работоспособности стали 45ХН2МФА / Я.Н. Гладкий, А.А. Пасечник // Повышение свойств конструкционных сталей легированием и термообработкой: Тез. докл. респ. науч.-техн. конф. - К., 1989.
 91. Энергетика бессервисных трибосистем/ И.А.Кравец, В.В.Щепетов, Я.Н.Гладкий// Проблеми трибології.- 2002.- №2.- С. 12-14.

АВТОРСКІ СВІДОЦТВА

70. А.с. 750324 СССР, МКИ G 01№ 1/28 Способ изготовления образца с трещиной / О.Н. Романив, В.Н. Симинькович, Я.Н. Гладкий и др. (СССР). - № 2698419/25-28; Заявлено 18.12.78; Опубл. 23.07.80, Бюл. № 27 // Открытия. Изобретения. Промышленные образцы. Товарные знаки. - 1980. - № 27. - С.202.

 


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail