Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліографія праць вчених університету


Покажчики, створені за період
2001-2014 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна

СІЛІН РАДОМИР ІВАНОВИЧЗ М І С Т
Передмова
Основні віхи життя, наукової та педагогічної діяльності Р. І. Сіліна
Від упорядника
Наукові праці
Авторські свідоцтва
Патенти
Наукові праці іноземними мовами
Інтерв’ ю
Р. І. Сілін (про нього)
 

ПЕРЕДМОВА

   Радомир Іванович Сілін – відомий вчений і винахідник, доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук, Української технологічної академії, Міжнародної Академії інформатизації, заслужений працівник народної освіти України, ректор Технологічного університету Поділля. Він учасник Великої Вітчизняної війни.
    Талант вченого і винахідника виявився вже в перші роки трудової діяльності Р. І. Сіліна у Львівському політехнічному інституті, де він працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента, після захисту докторської дисертації в 1973 році - на посаді професора.
     Глибокі знання, широта думки і тонка інтуїція дозволили Р. І. Сіліну розробити наукові основи створення автоматичних завантажувальних пристроїв вібраційного типу, вібраційних живників, перспективних технологій об’ємної віброобробки, а також здійснити їх широкомасштабне впровадження у виробництво.
    Маючи великий досвід науково-дослідної роботи, Радомир Іванович очолив важливий її напрямок, пов’язаний з проблемами автоматизації виробничих процесів у машинобудуванні.
    У творчому доробку Радомира Івановича Сіліна понад 200 наукових праць, серед них – 7 монографій, 47 авторських свідоцтв на винаходи. Зокрема, це відомі машинобудівникам монографії та навчальні посібники "Автоматизація рахунку і розфасовки дрібних деталей", "Вібраційні пристрої в машинобудуванні", "Основи автоматики і автоматизації виробничих процесів", "Вібраційне обладнання і технологія для доводки сполучених деталей" та інші.
    З 1974 року Радомир Іванович Сілін очолює Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування (ХТІПО). Тут він повною мірою виявив талант видатного організатора вищої освіти і науки.    Під його керівництвом технологічний інститут перетворився в Технологічний університет Поділля із сучасною інфраструктурою, матеріально-технічною базою і висококваліфікованими кадрами. Тут Р. І. Сілін створив наукову школу машинобудівників, у якій підготував 8 докторів і 12 кандидатів наук. Під його керівництвом отримані цінні для науки і практики результати, впроваджені у виробництво. Вчений нагороджений 2-ма бронзовими медалями ВДНГ СРСР за наукові розробки. У листопаді 1981 року він брав участь у Міжнародному конгресі ЮНЕСКО з питань науки, технології освіти і національного розвитку у складі делегації України.
    З 1998 року Радомир Іванович очолює Національний комітет України з машинознавства Міжнародної федерації з теорії механізмів і машин. Він – член Дослідницької колегії радників та дійсний член академії Американського Біографічного інституту США (обраний як видатна особистість з присвоєнням почесної посади), інтернаціональна Людина тисячоліття (обраний міжнародним біографічним центром Кембриджа– Англія – за заслуги в освіті),"Людина року – 2000" (обраний Американським Біографічним інститутом США на основі його видатних досягнень, які служать значним прикладом для його сучасників і всього суспільства), Почесний громадянин м. Хмельницького, державний і громадський діяч. Так відзначено особистий вклад Р. І. Сіліна у розвиток вітчизняної науки, підготовку висококваліфікованих фахівців для підприємств, установ та організацій міста Хмельницького, створення та розбудову першого в місті вищого навчального закладу освіти.
      Р. І. Сілін відзначений багатьма урядовими нагородами, користується високим авторитетом в наукових та громадських колах, серед студентів та працівників університету.
 
 

С. Г. Костогриз,
доктор технічних наук, професор
 
ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ, НАУКОВОЇ ТА
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Р. І. СІЛІНА
1931 р., 27 вересня в м. Курську в сім’ї службовців народився Радомир Іванович Сілін 
1943–1945 рр.  перебував у діючій армії у військах Другого Українського фронту на посаді рядового топографічної служби 
1945 р.  нагороджений медалями "За перемогу над Німеччиною", "За взяття Відня" 
1951 р.  закінчив середню школу з срібною медаллю в м. Львові 
1951–1956 рр.  студент Львівського політехнічного інституту 
1956–1962 рр.  асистент кафедри "Технології машинобудування, металоріжучих верстатів та інструментів" Львівського політехнічного інституту 
1962 р.  захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 
1962–1966 рр.  старший викладач, доцент кафедри "Напівпровідникове та електровакуумне машинобудування" Львівського політехнічного інституту 
1964 р.  затверджений у науковому званні доцента 
1965 р. нагороджений ювілейною медаллю "Двадцять років перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр." 
1965–1966 рр.  наукове стажування в університеті Мічигану (США) 
1966–1974 рр.  доцент, старший науковий співробітник, професор кафедри "Автоматизація і комплексна механізація машинобудівної промисловості" Львівського політехнічного інституту 
1970 р.  відзначений медаллю "За доблесну працю" 
1973 р.  захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук 
З 1974 р.  ректор Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування, Хмельницького технологічного інституту, Технологічного університету Поділля (м. Хмельницький) 
1975 р.  нагороджений ювілейною медаллю "Тридцять років перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр." 
1975 р.  голова правління обласної організації "Знання" 
1976 р.  затверджений у науковому званні професора 
1981 р.  брав участь у Міжнародному конгресі ЮНЕСКО з питань науки, технології освіти і національного розвитку в складі делегації України 
1985 р.  нагороджений орденом Вітчизняної війни II ступеня, медаллю "Ветеран праці" 
1993 р.  присвоєно почесне звання "Заслужений працівник народної освіти України" 
1997 р.  нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня 
1999 р.  нагороджений медаллю "Захисник Вітчизни", орденом "За мужність" III ступеня 
1999 р.  присудження звання першого "Почесного громадянина міста" 
2000 р.  обраний Американським Біографічним інститутом Людиною року, а Кембриджським Біографічним центром – Людиною тисячоліття, внесений до еліти Міжнародної академії інформатизації 
2001р.  введений до складу 500 світових лідерів впливу, обраний радником Генерального директора Міжнародного Біографічного центру Кембриджа (Англія) 


ВІД УПОРЯДНИКА

    Біобібліографічний покажчик видається до 70-річчя з дня народження відомого українського вченого, ректора Технологічного університету Поділля Радомира Івановича Сіліна.
    В покажчику висвітлюються основні дати життя, наукової та педагогічної діяльності доктора технічних наук, професора Р. І. Сіліна. Покажчик знайомить читача з доробком вченого, його внеском у підготовку кадрів вищої кваліфікації.
    Покажчик охоплює монографії, наукові статті, тези доповідей, авторські свідоцтва, патенти, навчально-методичні розробки українською, російською та англійською мовами.
    При відборі літератури до покажчика були використані каталоги та картотеки бібліотеки ТУП, фонди ЦНТЕІ, а також авторський екземпляр.
    Матеріали в покажчику розташовані за алфавітом назв. Список авторських свідоцтв та патентів наводиться за номерами.
    Довідково-пошуковий апарат покажчика включає список співавторів, список періодичних видань, статті з яких увійшли до покажчика.
    В списку співавторів посилання відповідають номерам праць в покажчику.
    Бібліографічні описи включених матеріалів виконані відповідно до ГОСТ 7.1 – 84 Библиографическое описание документа.
    Покажчик розрахований на викладачів вузів, наукових працівників, студентів.
    Відбір матеріалу закінчено до 1 серпня 2001 року.
 
 

НАУКОВІ ПРАЦІ

1. Автомат АСРД-19 для счета и расфасовки дискообразных деталей / Р. И. Силин, В. А. Повидайло // Реферативная информация о закон- ченных НИР в вузах УССР. – К.: Вища школа, 1971. – Вип. 8. 
2. Автомат для счета движущихcя металлических изделий / Р. И.  Си- лин, В. Н. Блохин // Приборы и системы управления. – 1977. –  № 4. – С. 38. 
3. Автомат для счета и расфасовки газопоглотителей / Р. И. Силин,     А. Л. Беспалов // Реферативная информация о законченных НИР в вузах УССР. – К.: Вища школа, 1974. – Вып. 14. 
4. Автомат для точного счета мелких металлических деталей  / Р. И. Силин, Б. С. Филюшин // Применение новых устройств для кон- троля размеров и счета готовых деталей. – М., 1964. –  С. 17–24. 
5. Автоматизация бесцентрового шлифования метчиков / Р. И. Силин, В. А. Повидайло // Станки и инструменты. – 1958. – № 2. 
6. Автоматизация бесцентрового шлифования с поперечной подачей / Р. И. Силин, В. А. Повидайло // Бюллетень технической информа- ции Львовского совнархоза. – 1958. –   № 9. 
7. Автоматизация герметизации микромодулей / Р. И. Силин, В. П. Кошель, Н. Н. Косиюк // Тез. докл. Всесоюз. конф. – Тула, 1976. 
8. Автоматизация контроля на вибрационных доводочных станках /   Р. И. Силин, В. В. Третько // Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении. – 1990. – Вып. 29. – С. 82–83.
9. Автоматизация полирования плашек / Р. И. Силин, В. А. Повидайло // Бюллетень технической информации Львовского совнархоза. – 1959. – № 4. 
10. Автоматизация проектирования кулачков токарно-револьверных
 автоматов / Р. И. Силин, М. А. Фетисов, М. К. Зварич // Автома- тизация производственных процессов в машиностроении и прибо- ростроении: Респ. межвед. науч.-техн. сб. – Львов, 1982. – Вып. 21. – С. 134–136. 
11. Автоматизация процесса герметизации микроизделий эпоксидны- ми компаундами / Р. И. Силин, Н. Н. Косиюк, Я. Ф. Стадник, В. П. Кошель // Обмен опытом в радио-электронной промышленности. – 1984. – № 1. – С. 1–3. 
12. Автоматизация процесса герметизации при сборке микромодулей / Р. И. Силин, В. П. Кошель, Н. Н. Косиюк // Научно-технический прогресс в технологии, механизации и автоматизации сборочных работ в машиностроении: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. – М., 1976. 
13. Автоматизация процесса дозировки и применение охлаждения для окончательной обработки / Р. И. Силин, В. П. Кошель, Н. Н. Коси- юк, А. С. Тельнов // Прогрессивные технологические процессы об- работки деталей и сборки приборов. – К.: Знание, 1976. 
14. Автоматизация процесса дозировки при герметизации микромоду- лей / Р. И. Силин, Н. Н. Косиюк, В. П. Кошель // Прогрессивные технологические процессы обработки деталей и сборки приборов: Сб. – К.: Знание, 1976. – С. 265–266. 
15. Автоматизация процесса контроля на резонансных вибро-дозовоч- ных машинах / Р. И. Силин, В. А. Повидайло, В. В. Третько // Тез. докл. Всесоюз. конф. по вибрационной технике. – Тбилиси, 1987. 
16. Автоматизация процесса обработки мелких пластмассовых деталей / Р. И. Силин, М. А. Фетисов, А. С. Тельнов // Автоматизация про- изводственных процессов в машиностроении и приборостроении: Межвед. респ. науч.-техн. сб. – Львов: Вища школа, 1983. – Вып. 22. – С. 77–80. 
17. Автоматизация процесса сборки плоских микромодулей / Р. И. Си- лин, Я. Ф. Стадник, Н. Н. Косиюк // Прогрессивные технологи- ческие процессы в приборостроении. – К.: Знание, 1976. – С. 
38–39. 
18. Автоматизация счета деталей на базе вибрационных бункерных пи- тателей / Р. И. Силин // Вибрационная техника в машиностроении: Тез. докл. Всесоюз. конф. – М., 1967. 
19. Автоматизация счета деталей приборов в процессе их изготовления / Р. И. Силин // Усовершенствование технологии и организации ин- струментального производства в приборостроении и машинострое- нии: Сб. – К.: Знание, 1974. 
20. Автоматизация счета и расфасовки мелких деталей / Р. И. Силин. – М.: Машиностроение, 1965. – 167 с.
21. Автоматизация счета и расфасовки мелких деталей / Р. И. Силин,   Л. Н. Рабинович // Автоматизация в машиностроении: Науч. зап. Львовского политехнического ин-та. – Львов, 1961. – Вып. 77. –    С. 63–84. 
22. Автоматизация счета и расфасовки мелких деталей / Р. И. Силин // Механизация и автоматизация в машиностроении. – 1963. – Вып. 2. 
23. Автоматизация счета и расфасовки мелких деталей / Р. И. Силин. – М.: ЦИТЭИН, 1960. 
24. Автоматизация счета и расфасовки плоских металлических дисков / Р. И. Силин, А. Л. Беспалов // Механизация и автоматизация производства. – М., 1974. – № 12. – С. 4–5. 
25. Автоматизация счета и расфасовки плоских прямоугольных изделий / Р. И. Силин, Ю. И. Гребень // Механизация и автоматизация про- изводства. – М., 1972. – № 2. – С. 11–12. 
26. Автоматизация упаковки электролитических конденсаторов   / Р. И. Силин, М. А. Фетисов, Е. А. Горбатюк, В. Л. Думанский // Автома- тизация производственных процессов в машиностроении и прибо- ростроении: Сб. – Львов: Вища школа, 1984. – Вып. 23. 
27. Автоматизація виробничих процесів: Методичні вказівки до лабо - рат. робіт для студ. спец. "ТМ" всіх форм навчання / Уклад. Р. І Сілін, Я. Ф. Стаднік, В. В Третько; Відп. за вип. М. П. Мазур. – Хмельниць- кий: ТУП, 1999. – 32 с. 
28. Автоматизація складальних процесів: Робоча програма, метод. ре- ком. та питання для самоконтролю для студ. спец. "ТМ" всіх форм навчання / Уклад. Р. І Сілін, Я. Ф. Стаднік, В. В. Третько; Відп. М. П. Мазур. – Хмельницький: ТУП, 2000. – 15 с. 
29. Автоматизація складальних процесів: Методич. вказів. до лаборат. робіт з курсу для студ. спец. "Технологія машинобудування" усіх форм навч. / Уклад. Р. І. Сілін, Я. Ф. Стаднік, В. В. Третько. – Хмель- ницький, 2000. – 43 с. 
30. Автоматизована система наукових досліджень процесу металооб- робки / Р. І. Сiлiн, А. О. Мясіщев, С. В. Ситник // Технологічний уні- верситет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 1995. – С. 283. 
31. Автоматические системы для счета и расфасовки мелких изделий / Р. И. Силин. – К: Вища школа, 1986. – 195с. 
32. Автоматический высокопроизводительный счет и расфасовка дета- лей / Р. И. Силин // Сб. тез. докл. ХХIV науч.-техн. конф., посвящен- ной 50-летию Советской власти. – Львов, 1967. 
33. Автоматическое загрузочное устройство вибрационного типа / Р. И. Силин, В. А. Повидайло // Машиностроитель. – 1959. –      № 4. 
34. Автоматичний контроль поверхонь тіл обертання на биття / Р. І. Сi- лін, Я. Ф. Стаднік // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1998. – № 1. – С. 11–15. 
35. Автоматичний цанговий патрон / Р. І. Сілін, Я. Ф. Стаднік, В. П. Вовк // Наукові основи сучасних прогресивних технологій: Тез. доп. наук.-практ. конф. з нагоди презентаціі ТУП. – Хмельницький, 1994. – С. 73. 
36. Автоматичний цанговий патрон з приводами затискання та подачі прутка / Р. І. Сілін, Я. Ф. Стаднік, В. П. Вовк // Автоматизація вироб- ничих процесів у машинобудуванні: Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів, 1993. – Вип. 31. 
37. Анализ процесса снятия стружки металла режущим клином /  Р. И. Силин, А. А. Мясищев, С. С. Ковальчук // Известия вузов. Машино- строение. – 1989. – № 2. – С. 145–149. 
38. Анализ процесса снятия стружки режущим клином со скруглением / Р. И. Силин, А. А. Мясищев, С. С. Ковальчук // Известия вузов. Ма- шиностроение. – 1992. – № 10. – С. 110–113. 
39. Анализ процесса формообразования стружки / Р. И. Силин,   А. А. Мясищев, З. Э. Купис // Наукові основи сучасних прогресивних тех- нологій: Тез. доп. наук.-практ. конф. з нагоди презентаціі ТУП. – Хмельницький, 1994. – С. 62. 
40. Аналитические исследования параметров гидропульсационного ус- тройства для мойки / Р. И. Силин, А. И. Гордеев, Ю. В. Савицкий // Технологічний університет в системі реформування освітньої та нау- кової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 1995. – Ч. 2. – С. 311–312. 
41. Аналитический метод расчета режимов термовиброобъемной раз- мерной обработки изделий из твердых сплавов С-Со / Р. И. Силин, Р. В. Юревич // Автоматизация производственных процессов в ма- шиностроении и приборостроении. – Львов, 1971. – Вып. 2. – С. 40–46. 
42. Аналитический расчет усилий деформирования для инструмента с фаской / Р. И. Силин, А. А. Мясищев, З. Э. Купис // Проблеми три- бології. – 1996. – № 1. – С. 28–39. 
43. Аналитическое исследование параметров гидроимпульсного ус- тройства для мойки / Р. И. Силин, А. И. Гордеев, Ю.В. Савицкий // Вибрации в технике и технологиях. – Винница, 1996.
44. Аналіз динамічних процесів у вібраційних гідропульсаторах / Р. І. Сі- лін, А. І. Гордєєв, Ю. В. Савицький, В. В. Третько // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2000. – № 3. – С. 44–46. 
45. Быстродействующее электронное счетное устройство для штучных изделий и заготовок / Р. И. Силин // Обмен опытом в радиоэлект- ронной промышленности. – 1960. – № 5. 
46. Важливий напрямок ринкового реформування економіки України / Р. І. Сілін // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2001. – № 2, Ч. 1. – С. 7–9. 
47. Взаимодействие газожидкостного потока с вязким загрязнением /   Р. И. Силин, А. И. Гордеев,Ю. В. Савицкий // Проблеми сучасного машинобудування: Зб. наук. праць. – Хмельницький: ТУП, 1996. –  С. 17–18. 
48. Взаимодействие двухфазного турбулентного потока жидкости с вяз- ким загрязнением / Р. И. Силин, А. И. Гордеев, Ю. В. Савицкий // Проблеми трибології. – № 1. – С. 87–88. 
49. Вибрационная обработка и ее автоматизация в США / Р. И. Силин // Вибрационная техника в машиностроении: Тез. докл. Всесоюз. конф. – М., 1967. 
50. Вибрационная обьемная обработка металлов / Р. И. Силин // Авто- матизация производственных процессов в машиностроении и при- боростроении: Межвед. респ. науч.-техн. сб. – Львов,1969. – Вып. 7. – С. 155–165. 
51. Вибрационная притирка прецизионных деталей / Р. И. Силин, В. П. Кошель, В. В. Третько, Н. Н. Косиюк // Реферативная информация о законченных НИР в вузах УССР. Сер. Машиностроение и металло- обработка. – 1978. – Вып. 21. – С. 81–82. 
52. Вибрационная притирочная машина / Р. И. Силин, В.А. Повидайло, Н. А. Костенко // Машиностроитель. – 1970. – № 3. – С. 15. 
53. Вибрационная притирочная машина / Р.И. Силин, В.А. Повидайло, Н. А. Костенко, С. А. Димаров // Реферативная информация о закон- ченных НИР в вузах УССР. – К.: Вища школа, 1971. – Вып. 7. 
54. Вибрационные процессы в технологических системах и технологи- ях / Р. И. Силин, А. Г. Кузьменко. А. А. Петров и др. // Применение колебаний в технологиях, расчет и проектирование машин для реа- лизации технологии. – Винница, 1994. 
55. Вибрационные устройства в машиностроении / Р. И. Силин, В. А. Повидайло, В. А. Щигель. – М.: Машгиз, 1962. – 110 с. 
56. Вибрационный питатель-подъемник / Р.И. Силин, В.А. Повидайло // Машиностроитель. – 1960. – № 6. 
57. Вибробарботажная очистка деталей и узлов приборов / Р. И. Силин, В. П. Кошель, Н. Н. Косиюк // Прогрессивные технологические про- цессы обработки деталей приборов: Тез. докл. респ. конф. – К., 1976. 
58. Виброструйный способ очистки деталей машин / Р. И. Силин, А. И. Гордеев // Применение колебаний в технологиях. Расчет и проекти- рование машин для реализации технологий: Материалы ІІ между- нар. науч.-техн. конф. – Винница, 1994.
59. Вивчення системи керування робототехнологічним комплексом: Метод. вказівки до лаборат. роботи / Р. І. Сілін, Я. Ф. Стаднік, А. І. Гордєєв. – Хмельницький: ТУП, 1997. – 10 с. 
60. Визначення характеристики деформаційної здатності пульсаційної камери устаткування для очищення / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Ю. В. Савицький та ін. // Вимірювальна та обчислювальна тех-ніка в тех- нологічних процесах. – 1997. – № 2. – С. 67–69. 
61. Використання вібраційних гідропульсаторів в технологічних проце- сах сільського господарства / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Ю. В. Савиць- кий // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі техно-логії життєза- безпечення людини: Праці 3-ї міжнар. наук.-практ. конф. – К., 1998. 
62. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління промисловими під- приємствами / Р. І. Сілін, С. В. Манзій, Аль Зин Бишар // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки: Матеріали II міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький: ТУП, 1999. – С. 3–7. 
63. Влияние аэродинамических сил на режим отрывного вибро-транс- портирования в счетных автоматах / Р. И. Силин // Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостро- ении: Сб. – Львов: Вища школа, 1975. – Вып. 14. – С. 113–120. 
64. Влияние термовиброобъемной обработки на физико-механические свойства сплава WC-8% Co / Р. И. Силин, В. И. Туманов, Р. В. Юре- вич, Ф. Л. Сапожников // Физико-химическая механика материалов. – 1972. – Т. 8, № 1. – С. 66–68. 
65. Влияние упругих свойств изделий и явления прилипания на эф- фективность вибротранспортирования / Р. И. Силин // Автомати- зация производственных процессов в машиностроении и прибо- ростроении: Межвед. респ. науч.-техн. сб. – Львов, 1985. – Вып. 24. – С. 86–89. 
66. Влияние упругих свойств изделий на режим транспортирования в вибрационных питателях / Р. И. Силин // Автоматизация производ- ственных процессов в машиностроении и приборостроении: Сб. – Львов, 1972. – Вып. 12.
67. Гідравлічний вібратор пульсаційного типу / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Ю. В. Савицький // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. – 2000. – № 5, Ч. 1. – С. 77–79. 
68. Датчик для вимірювання миттєвих тисків / Р. І. Сілін, А. І. Гордєєв, Ю. В. Савицький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в тех- нологічних процесах. – 1997. – № 2. – С. 57–60. 
69. До нових висот в освіті / Р. І. Сілін // Вісник Технологічного універ- ситету Поділля. Економічні науки. – 1998. – № 3. – С. 3–6.
70. До умови контролю поверхонь тіл обертання в призмах / Р. І. Сілін, Я. Ф. Стаднік, В. М. Войтюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. – 1999. – № 4, Ч. 2. – С. 109–112. 
71. Дослідження динаміки процесу доводки на резонансних вібраційних верстатах / Р. І. Сілін, В. В. Третько // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 1995. – С. 284–285. 
72. Євро-американський менеджмент на Хмельниччині / Р. І. Сілін // Підприємництво на Хмельниччині: історія й сучасність. – Хмель- ницький, 1998. 
73. Застосування гідропульсаторів у технології чистки та мийки / Р. І. Сі- лін, А. І. Гордєєв, Ю. В. Савицький // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 1995. – С. 322. 
74. Збірник основних нормативних актів та положень, що стосуються діяльності факультетів та кафедр / Р. І. Сілін, С. Г. Костогриз, М. Є. Скиба, І. Л. Андрієнко. – Хмельницький: ТУП, 2000. 
75. Изменение режимов транспортирования в вибропитателях счетных автоматов под действием центробежных сил / Р. И. Силин // Авто- матизация производственных процессов в машиностроении и при- боростроении: Межвед. респ. науч.-техн. сб. – Львов, 1975. –Вып. 14. – С. 124–136. 
76. Индуктивный виброметр с механической системой измерения ам- плитуды вибрации / Р. И. Силин, В. А. Повидайло // Автоматика и приборостроение: Сб. – К., 1962. – № 1. 
77. Интеграция вузовской и академической науки на примере Хмель- ницкого технологического института бытового обслуживания / Р. И. Силин // Повышение надежности и долговечности материалов и де- талей машин на основе новых методов термической и химико-тер- мической обработки: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. – Хмель- ницкий, сент. 1988 г. – М., 1988. – С. 3. 
78. Интенсификация очистки деталей и узлов приборов / Р. И. Силин, В. П. Кошель, Н. Н. Косиюк // Реферативная информация о закон- ченных НИР в вузах УССР. Сер. Машиностроение и металлообра- ботка.– К., 1978. – Вып. 21. 
79. Исследование автоматической балансировки роторов с вертикаль- ной осью вращения / В. П. Ройзман, Р. И. Силин,  А. В. Малыгин // Труды IFToMM. – 1999. – Т. 5. – С. 2192–2197. 
80. Исследование вибробарбатажного способа очистки и создание конструкции установки для очистки часовых механизмов / Р. И. Силин, В. П. Кошель, А. И. Гордеев // Совершенствование техно- логии и организации производства на предприятиях бытового об- служивания: Тез. мататеріалів респ. науч.-техн. конф. – Хмельниц- кий, 1981. – С. 330–331. 
81. Исследование влияния нормальных и касательных напряжений пульсирующего газожидкостного потока на процесс очистки дета- лей / Р. И. Силин, А. И. Гордеев, Ю. В. Савицкий // Вибрации в тех- нике и технологиях. – 1998. – № 1(5). – С. 54–57. 
82. Исследование гидропульсаторов и использование их в устройствах для обработки поверхности деталей / Р. И. Силин, А. И. Гордеев // Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении. – 1990. – Вып. 29. – С. 54–59. 
83. Исследование и выбор эффективных режимов термовибрационной обработки изделий из твердых сплавов ВК8, ВК8В, ВК8ВК / Р. И. Силин, Р. В. Юревич // Вибрационная техника в машиностроении и приборостроении: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. – Львов, 1973. 
84. Исследование методов счета и расфасовки мелких деталей и штуч- ных заготовок: Автореф. дис. канд. техн. наук / Р. И. Силин. – К., 1962. 
85. Исследование модели вибротранспортирования плоского изделия с помощью ЭЦВМ / Р. И. Силин // Вибрационная техника в маши- ностроении и приборостроении: Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. – Львов, 1973. 
86. Исследование обрабатываемости сплава Н 36 /ИНВАР/ / Р. И. Си- лин, В. П. Кошель, В. В. Третько, Н. Н. Косиюк // Реферативная ин- формация о законченных НИР в вузах УССР. Сер. Машиностроение и металлообработка. – 1978. – Вып. 21. –  С. 79–80. 
87. Исследование основных зависимостей размерной обработки твер- досплавных изделий методом окисления поверхностного слоя с последующей виброобъемной обработкой / Р. И. Силин, В. А. Пови- дайло, Р. В. Юревич // Физико-химическая механика материалов. – К., 1970. – Т. 6, № 6. 
88. Исследование, проектирование и изготовление автомата для счета и расфасовки германиевых и кремниевых кристаллов типа "Квад- рат": Реферат отчета по НИР / Р. И. Силин // Сборник рефератов о НИР и ОКР. Сер. 12. – 1971. – Вып. 5. 
89. Исследование проскальзывания в подшипниках качения / В.П. Ройзман Р.І. Сілін // Механіка 2000: Зб. пр.- Жешув, 2000.
90. Исследование процесса стружкообразования пластичного деформируемого материала острым резцом / Р. И. Силин, А. А. Мясищев, З. Э. Купис // Проблеми сучасного машинобудування: Зб. наук. праць. – Хмельницький: ТУП, 1996. – С. 5–7. 
91. К вопросу управления переходными процессами вибрационных питателей / Р. И. Силин // Автоматизация производственных про- цессов в машиностроении и приборостроении: Межвед. респ. науч.-техн. сб. – Львов, 1973. – Вып. 13. – С. 100–106. 
92. Кавітаційна обробка та її вплив на склад води. Повідомлення 1./ Р.І.Сілін, А.І.Гордєєв, В.В.Третько, І.І.Сорока// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2002.- №3,Т.2.- С. 253-257.
93. Каким быть инженеру / Р. И. Силин, А. П. Головня // Служба быта. – 1976. – №9. – С. 37–39. 
94. Коаксиальный вибрационный лоток-транспортер КВЛТ-2 / Р. И. Силин, В. А. Повидайло, В. А. Щигель // Реферативная информация о законченных НИР в вузах УССР. – К., 1967. 
95. Комп’ютерна мережа технологічного університету Поділля / Р. І. Сі- лін, А. А. Мясіщев, З. Е. Купіс // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.-практ. Конф. – Хмельницький: ТУП, 1995. – С. 288. 
96. Контактные взаимодействия на поверхностях инструмента при ре- зании металлов / Р. И. Силин, А. А. Мясищев, С. С. Ковальчук // Ка- чество и надежность узлов трения: Тез. докл. межресп. науч.-техн. конф. – Хмельницкий, 1992. 
97. Метод и устройство для обеспечения работы стиральных машин без повышенной вибрации / В. П. Ройзман, Р. И. Силин, А. В. Малыгин // Труды IFToMM. – 1999. – Т. 4. – С. 1734–1739. 
98. Метод и устройство для обеспечения работы стиральных машин без повышения вибрации / В.П. Ройзман, Р.И. Силин,А.В. Малыгин, Р.Г. Чоловский // Труды IFToMM .- 1999 .-
Т. 4.- С. 1734-1739.
99. Метод исследования удаления облоя с пластмассовых армирован- ных деталей / Р. И. Силин, М. А. Фетисов, А. С. Тельнов // Иссле- дование и проектирование машин и агрегатов легкой промышлен- ности: Тез. докл. Всесоюз. семинара. – М., 1978. –  С. 75–76. 
100. Метод підвищення точного розмірного контролю поверхонь деталей / Р. І. Сілін, Я. Ф. Стаднік // Технологічний університет в системі реформування освітної та наукової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук. -практ. конф. – Хмельницький, 1995. – С. 289. 
101. Метод повышения точности контроля поверхностей тел вращения: Информ. листок / Р. И. Силин, Я. Ф. Стадник, О. П. Полищук. – Хмельницкий: ЦНТЭИ, 1996. – № 5. 
102. Методика и установка для исследования процессов вибрационного перемещения деталей и сопутствующих ему явлений / Р. И. Силин, В. А. Повидайло // Новые методы исследований шумов и вибраций и кибернетическая диагностика машин и механизмов: Материалы Всесоюз. симп. – Каунас, 1970. 
103. Методические указания к выполнению курсовой работы по курсу "Автоматизация производственных процессов в машиностроении" / Р. И. Силин, Я. Ф. Стадник, В. В. Третько. – Хмельницкий: ХТИБО, 1987. – 32 с. 
104. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Тео- рія автоматичного управління" / Р. І. Сілін, Я. Ф. Стаднік. – Хмель- ницький: ХТІ, 1993. – 16 с. 
105. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу "Авто- матизація виробничих процесів" / Р. І. Сілін, Я. Ф. Стаднік, В. В. Третько. – Хмельницький: ТУП, 1998. – 37 с. 
106. Методичні вказівки до лабораторних робіт "Математичний опис об’єкту регулювання за експериментальними даними" / Р. І. Сілін, Я. Ф. Стаднік. – Хмельницький: ТУП, 1996. – 11 с. 
107. Методичні вказівки до лабораторної роботи "Визначення статичної характеристики підсилювача типу "соплозаслінка" / Р. І. Сілін, Я. Ф. Стаднік, А. І. Гордєєв. – Хмельницький: ТУП, 1997. – 8 с. 
108. Методы автоматизации счета и расфасовки мелких деталей / Р. И. Силин // Автоматизация технологических процессов в машиностро- ении: Сб. тез. докл. респ. конф. – К.: МВССО УССР, 1968. 
109. Механизация процесса очистки деталей при ремонте часов и слож- ной бытовой техники / Р. И. Силин, В. П. Кошель, Н. Н. Косиюк, А. И. Гордеев // Рост технического потенциала и совершенствование системы управления в службе быта в 10-й пятилетке: Тез. докл. респ. конф. – К.: Мин-быт УССР, 1976. –        С. 265–266. 
110. Механизм автоматического действия / Р. И. Силин, Я. Ф. Стадник: Информ. листок. – Хмельницкий: ЦНТЭИ, 2000.
111. Механизм интенсификации процесса мойки деталей машин легкой промышленности в пульсирующем газожидкостном потоке: Сооб- щение 1 / Р. И. Силин, А. И. Гордеев, Н. А. Сивченко // Известия вузов. Технология легкой промышленности. – 1985. – Т. 28, № 5. – С. 121–124. 
112. Механизм интенсификации процесса мойки деталей машин в пуль- сирующем газожидкостном потоке: Сообщение 2 / Р. И. Силин, А. И. Гордеев, Н. А. Сивченко // Известия вузов. Технология легкой промышленности. – 1985. – Т. 28, № 6. – С. 128–131. 
113. Модернизированный робототехнологический комплекс токарной обработки на базе станка IH6II ПМР3 / Р. И. Силин,Я. Ф. Стадник, В. П. Вовк, А. В. Бойчук: Информ. листок. – Хмельницкий: ЦНТИ, 1990. – № 7. 
114. Модуль механической обработки корпусных деталей / Р. И. Силин, Я. Ф. Стадник, А. В. Бойчук и др. // Механизация и автоматизация производства. – 1987. – № 7. – С. 1–2.
115. Наука, бізнес, влада: перспективи співробітництва / Р. І. Сілін // Еко- номіст. – 2000. – № 1. – С. 36–38. 
116. Наука "трибологія" в Технологічному університеті Поділля / Р. І. Сі- лін // Проблеми трибології. – Хмельницький, 1996. – № 1. –  С. 3–4. 
117. Научно-технический прогресс и вопросы совершенствования под- готовки специалистов для предприятий бытового обслуживания / Р. И. Силин // Рост технического потенциала и совершенствование системы управления в службе быта в 10-й пятилетке: Тез. докл. респ. конф. – Хмельниц-кий: Минбыт УССР, 1976. – С. 13–17. 
118. Некоторые предложения по совершенствованию экологического образования в высшей и средней школах Подольского региона / Р. И. Силин, В. И. Семенюк, В. А. Венгржановский // Еколого-еконо- мічна освіта в Подільському регіоні: Матеріали наук.-практ. конф. – Хмельницький, 1995. – С. 10–11. 
119. Нові горизонти науки./ Р.І.Сілін - Хмельницький: ТУП, 2002. -50 с.
120. О важности знаний тотального менеджмента для руководителей предприятий и экономистов / Р. И. Силин // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки: Матеріали міжнар. 
наук.-практ. конф. – Хмельницький: ТУП, 1996. – С. 9–11. 
121. Об активных формах обучения / Р. И. Силин, Б. С. Кругляк, В. С. Любовецкий // Бухгалтерский учет. – 1992. – № 7. – С. 32–34. 
122. Об эффективности использования телевидения при изучении курса "Материаловедение" / Р. И. Силин, В. П. Кошель // Оптические и радиоактивные методы и средства неразрушающего контроля качес- тва материалов и изделий: Тез. докл. Всесоюз. межвуз. науч.-техн. конф. – Фергана, 1981. 
123. Обеспечение надежности счета штучных изделий при их транспор- тировании по лотку вибропитателя / Р. И. Силин // Вибрационная техника в машиностроении и приборостроении: Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. – Львов, 1973. 
124. Обладнання автоматизованого виробництва: Учб. посіб. / В. М. Бочков, Р. І. Сілін. – Львів: Львівська політехніка, 2000. – 380 с. 
125. Обработка пластмассовых армированных деталей приборов / Р. И. Силин, М. А. Фетисов, А. С. Тельнов // Вестник машиностроения. – 1978. – № 6. – С. 28–29. 
126. Общие вопросы оптимизации режима работы автоматов для счета деталей и штучных заготовок / Р. И. Силин // Аннотированная про- грамма 26 юбилейной науч.-техн. конф., посвященной 125-летию ЛПИ. – Львов, 1967. 
127. Определение граничных условий возникновения пульсирующего газожидкостного потока / Р. И. Силин, А. И. Гордеев, Ю. В. Савиц- кий // Проблеми сучасного машинобудування: Зб. наук. праць. – Хмельницький: ТУП, 1996. – С. 12–14. 
128. Определение параметров контактной зоны при резании материа- лов, охрупченных методом водородного насыщения / Р. И. Силин, Н. П. Мазур, Я. Н. Гладкий // Проблеми трибології. – 1996. – № 1. – С. 24–28. 
129. Определение скорости струи при изменении различных параметров гидропульсатора / Р. И. Силин, А. И. Гордеев, Ю. В. Савицкий // Ак- туальні проблеми техніки та суспільства: Зб. ст. викл. ТУП. – Хмель- ницький: ТУП, 1996. – Вип. 2. – С. 58–66. 
130. Определение температур и контактных нагрузок на поверхностях режущего инструмента методом конечных элементов / Р. И. Силин, Я. Н. Гладкий, М. П. Мазур и др. // Актуальні проблеми техніки та суспільства: Зб. ст. викл. ТУП. – Хмельницький: ТУП, 1996. – Вип. 2. – С. 84–91. 
131. Оптимизация параметров виброструйной установки очистки дета- лей машин / Р. И. Силин, А. И Гордеев // Применение колебаний в технологиях. Расчет и проектирование машин для реализации тех- нологий: Материалы II меж-дунар. науч.-техн. конф. – Винница, 1994. 
132. Оптимизация процесса отделки деталей приборов в ротационной установке / Р. И. Силин, М. А. Фетисов, А. С. Тельнов // Прогрес- сивные технологические процессы в приборостроении. – К.: Зна- ние, 1977. 
133. Оптимизация работы автоматов для счета и расфасовки деталей приборов / Р. И. Силин // Тез. докл. 1 респ. науч.-техн. конф. по прогрессивным технологическим процессам в приборостроении. – К.: НТО приборпром, 1971. 
134. Организация прибыльной работы малого бизнеса / Дж. Р. Коуп, Р. И. Силин. – Хмельницкий: ТУП, 1996. – 155 с. 
135. Основні напрями реформування вищої освіти в Україні / Р. І. Сілін // Технологічний університет в системі реформування освітньої та нау- кової діяльності Подільського регіону: Тез. доп. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 1995. – Ч. 1. – С. 1. 
136. Основы автоматики и автоматизации производственных процес- сов: Сб. задач / Р. И. Силин, Я. Ф. Стадник, В. В. Третько. – Львов: Вища школа, 1984. – 120 с. 
137. Основы расчета и проектирования автоматических систем для счета и расфасовки штучных изделий: Автореф. дис... д.т.н. / Р. И. Силин. – Львов: ЛПИ, 1973. 
138. Особенности подготовки кадров для отрасли быта в условиях науч- но-технического прогресса / Р. И. Силин // Проблемы совершен- ствования планирования и управления научно-техническим про- грессом в бытовом обслуживании населения: Тез. докл. респ. науч.-техн. конф. – Хмельницкий, 1986. – С. 19– 21. 
139. Переходные режимы работы вибропитателей автоматов для счета и расфасовки изделий / Р. И. Силин, В. Н. Блохин // Вибрационная техника в машиностроении и приборостроении: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. – Львов, 1973. 
140. Перспективи розвитку техносфери XXI століття / Л.П. Рибак, Р.І. Сілін, В.Д. Кіптик // Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века: Сб. тр. междунар. науч.-техн. конф., Севастополь, 11-17 сент.2000 г.- Донецк, 2000. - С. 104-108.
141. Підвищення надійності технологічних операцій по умові міцності ріжучої кромки / Р. І. Сілін, А. А. Мясіщев, С. С. Ковальчук // Наукові основи сучасних прогресивних технологій: Тез. доп. наук.-практ. конф. з нагоди презентації ТУП. – Хмельницький, 1994. – С. 67. 
142. Підвищення працездатності ріжучого інструмента шляхом нанесення спеціальних покриттів на його поверхню / Р. І. Сілін, В. А. Остаф’єв, Я. М. Гладкий // Машинознавство. – 1999. – № 2. – С. 24–30. 
143. Повышение качества пропитки деталей приборов с помощью ви- браций / Р. И. Силин, В. П. Кошель, Н. Н. Косиюк // Прогрессив- ные технологические процессы обработки деталей приборов. – К.: Знание, 1975. – С. 6–7. 
144. Повышение стойкости инструмента способом вибрационной объ- емной обработки / Р. И. Силин, Н. А. Кудря, В. А. Повидайло и др. // Цветная металлургия: Науч.-техн. бюл. – М., 1971. – № 20. 
145. Погляд на вищу технічну освіту/ Р.І.Сілін // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.7-9.
146. Практика тотального менеджменту: Учб. посіб. / Р. І. Сілін, Дж. Р. Коуп; Технологічний університет Поділля. – Хмельницький: ТУП, 2000. – 248 с. 
147. Предельные режимы транспортирования вибропитателей счетных автоматов / Р. И. Силин // Вопросы динамики и прочности: Сб. – Рига: Зинатне, 1973. – Вып. 27. – С. 41–52. 
148. Применение метода конечных элементов для моделирования про- цесса стружкообразования / Р. И. Силин, А. А. Мясищев, З. Э. Ку- пис // Оснастка-94: Тез. докл. междунар. конф. – К.: Знание, 1994. 
149. Применение охлаждения для окончательной обработки пластмас- совых и резиновых изделий / Р. И. Силин, М. А. Фетисов, А. С. Тельнов // Прогрессивные технологические процессы обработки деталей приборов: Тез. докл. – К., 1976. – С. 27. 
150. Применение резонансных вибрационных доводочных станков для изготовления оснастки и инструмента / Р. И. Силин, В. В. Третько // Оснастка-94: Тез. докл. меж-дунар. конф. – К.: Знание, 1994. 
151. Проблеми екологічної освіти у Подільському регіоні / Р. І. Сілін, В. А. Семенюк, В. А. Шмигований // Еколого-економічна освіта в Поділь- ському регіоні: Матеріали наук.-практ. конф. – Хмельницький, 1995. – С. 3–7. 
152. Проблемы высшего технического образования / Р. И. Силин // Інже- нерна освіта на межі тисячоліть: минуле, сучасне, майбутнє: Матері- али міжнар. наук.-метод. конф. – К., 1998. 
153. Проблемы подготовки специалистов для отрасли бытового обслу- живания / Р. И. Силин, А. П. Головня // Социально-экономические проблемы развития сельской службы быта: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. – Хмельницкий, 23–25 окт. 1984 г. – М., 1984. – С. 25–27, 129–130. 
154. Рабочая программа, методические указания, вопросы для самопро- верки по курсу "Автоматизация производственных процессов" / Р. И. Силин, Я. Ф. Стадник. – Хмельницкий, 1984. – 40 с. 
155. Развитие научных исследований и требования практики / Р. И. Си- лин // Совершенствование технологии и организации производства на предприятиях бытового обслуживания: Тез. материалов респ. науч.-техн. конф. – Хмельницкий, 1981. – С. 6–10. 
156. Разделение потока изделий, движущихся по лотку вибропитателя, с помощью воздушной струи / Р. И. Силин, А. Л Беспалов // Вибра- ционная техника в машиностроении и приборостроении: Тез. докл. Всесоюз. науч. конф. – Львов, 1973. 
157. Роботизированный модуль токарной обработки деталей из прутко- вого материала на базе станка с ЧПУ / Р. И. Силин, В. П. Кошель, Я. Ф. Стадник и др. // Механизация и автоматизация производства. – 1984. – № 2. – С. 26–28. 
158. Робоча програма, методичні вказівки та питання для самоконтролю згідно з курсом "Теорія автоматичного керування" / Р. І. Сілін, Я. Ф. Стаднік. – Хмельницький: ТУП, 1997. – 16 с. 
159. Розробка теоретичнних основ трибології процесу різання інструментами із зносостійкими покриттями та практика їх використання в сучасному машинобудуванні (заключний):Звіт про НДР/Керівник НДР Сілін Р.І.- Шифр теми 2Б-2001;ДР 0101U005057;Інв.№ 0204U003211.- Хмельницький:ХДУ, 2003.- 182с.
160. РТК токарной обработки деталей из прутка / Р. И. Силин, Я. Ф. Стадник, В. П. Вовк, А. В. Бойчук // Механизация и автоматизация производства. – 1989. – № 3. – С. 3–4. 
161. Снижение упругих свойств поверхности лотка вибропитателя с по- мощью синтетических материалов / Р. И. Силин // Применение синтетических материалов: Сб. – Кишинев: Картя молдовеняске, 1975. – С. 40–41. 
162. Соотношения для анализа конечных упругопластических деформа- ций методом конечных элементов / А. А. Мясищев, Р. И. Силин, С. С. Ковальчук // Известия вузов. Машиностроение. – 1988. – № 6. – С. 113–116. 
163. Специнструмент / Р. И. Силин // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах і конверсії виробництва: Зб. мате- ріалів наук.-техн. конф. – Хмельницький, 1995. – С. 217. 
164. Специфика работы вибропитателей счетных автоматов / Р. И. Си- лин // 7 науч.-техн. конф. Тульского политехнического ин-та, Туль- ского НТО Машпром и Тульского филиала, семинара АН СССР по основным проблемам ТММ: Сб. тез. докл. – Тула, 1971. 
165. Способ и инструмент для снятия заусенцев / Р. И. Силин, А. И. Гор- деев // Оснастка-94: Тез. докл. междунар. конф. – К.: Знание, 1994. 
166. Способы управления режимом работы вибропитателя с электромаг- нитным приводом / Р. И. Силин, В. Н. Блохин // Вибрационная тех- ника в машиностроении и приборостроении: Тез. докл . Всесоюз. науч. конф. – Львов, 1973. 
167. Стратегическое планирование высокого участия: когда реализуются люди и их идеи: Практ. пособие / Дж. Р. Коуп; Пер. с англ. Р. И. Си- лина. – Хмельницкий: Поділля, 1993. – 131 с. 
168. Структура автоматических систем для счета деталей приборов / Р. И. Силин // Прогрессивные технологические процессы обработки деталей приборов. – К: Знание, 1975. 
169. Структура современных автоматов для счета и расфасовки штучных изделий / Р. И. Силин // Технология и автоматизация машиностро- ения: Тр. Волгоград. Политехн. ин-та. – Волгоград, 1972. – С. 103–116. 
170. Теорія автоматичного керування: Метод. вказ. до лаборат. робіт для студ. Всіх форм навч. / Уклад. Р. І. Сілін, Я. Р. Стаднік, А. І. Гордєєв., В. І. Третько; Відп. За вип. Р. І. Сілін. – Хмельницький: ТУП, 1999. – 26 с. 
171. Теорія автоматичного керування: Метод. вказ. До вик. контр. Робіт для студ. спец. "Технологія машинобудування", "Металорізальні верстати" / Уклад. Р. І. Сілін, Я. Ф. Стаднік. – Хмельницький, 2001. – 16 с. 
172. Термовиброобъемная размерная обработка металлокерамических изделий / Р. И. Силин, Р. В. Юревич // Автоматизация производ- ственных процессов в машиностроении и приборостроении: Меж- вед. респ. науч.-техн. сб. – Львов, 1971. – Вып. 10. – С. 34–40.
173. Технологічий університет в системі навчально-науко во-виробни- чого комплексу / Р. І. Сілін // Наукові основи сучасних прогресивних технологій: Тез. доп. з нагоди презен-тації ТУП. – Хмельницький, 1994. – С. 3. 
174. Технологічний університет Поділля – науковий і культурний центр Подільського краю / Р. І. Сілін // Вісник Технологічного університету Поділля. Сер. 1, Технічні науки. – 1997. – № 1. – С. 3–4. 
175. Технологічний університет Поділля: шляхи становлення та розвитку / Р. І. Сілін, О. П. Григоренко // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1998. – № 4, Ч. 2. – С. 5–9. 
176. Технологические возможности резонансных вибрационных станков для доводки плоских поверхностей / Р. И. Силин, В. В. Третько // Применение колебаний в технологиях. Расчет и проектирование машин для реализации технологий: Материалы П междунар. науч.-техн. конф. – Винница, 1994. 
177. Технологічні особливості абразивної доводки циліндричних та сфе- ричних поверхонь деталей машин і приладів / Р. І. Сілін, В. В. Треть- ко, Є. В. Кірнос // Вісник Технологічного університету Поділля. Сер. 1, Технічні науки. – 1997. – № 1. – С. 18–21. 
178. Технология обработки деталей из резины и пластмас / Р. И. Силин, М. А. Фетисов, А. С. Тельнов и др. // Технология и организация производства. – 1978. – № 2. – С. 61– 62. 
179. Технология обработки пластмассовых армированных деталей / Р. И. Силин, М. А. Фетисов, А. С. Тельнов // Технология и организация производства. – 1976. – № 5. – С. 59. 
180. Тотальный менеджмент / Дж. Р. Коуп; Пер. с англ. Р. И. Силина. – Хмельницкий, 1993. – 104 с. 
181. Улучшение использования труда на предприятиях бытового обслу- живания / Р. И. Силин, А. П. Головня // Пути эффективного исполь- зования трудовых ресурсов Хмельницкой обл.: Материалы обл. науч.-практ. конф. Хмельницького ОК КПУ. – Хмельницкий, 1977. 
182. Улучшение качества очистки тел качения с целью повышения дол- говечности подшипниковых узлов / Р. И. Силин, В. П. Кошель, А. И. Гордеев, Н. Н. Косиюк // Управление качеством в механосборочном производстве: Тез. докл. науч.-техн. конф. – Пермь: ППИ, 1977. 
183. Умова автоматизації контролю поверхонь тіл обертання на биття в призмі / Р. І. Сілін, Я. Ф. Стаднік, О. П. Поліщук // Проблеми сучас- ного машинобудування: Зб. наук. праць. – Хмельницький, 1996. – С. 37. 
184. Університет розв’язує соціальні проблеми / Р. І. Сілін, В. Г. Камбург // Подільські вісті. – 2001. – 29 травня. – С. 3. 
185. Упаковочный автомат: Информ. листок / Р. И. Силин, Е. А. Горба- тюк, В. Г. Буряк. – Хмельницкий: ЦНТЭИ, 1991. – № 17. 
186. Управление качеством поверхности при вибрационной доводке прецизионных плоских деталей / Р. И. Силин, В. П. Кошель, В. В. Третько // Управление качеством в механосборочном производстве: Тез. конф. – Пермь, 1977. 
187. Управление процессом формоизменения твердосплавных изделий посредством режимов и условий термовиброоброботки / Р. И. Си- лин, Р. В. Юревич // Автоматизация производственных процессов в машиностроении и приборостроении: Сб. – Львов, 1971. – Вып. 2. – С. 46–50. 
188. Управление работой вибрационных питателей счетно-расфасовоч- ных автоматов / Р. И. Силин // Вибрационные машины производ- ственного назначения: Материалы конф. – М.: ДНТП, 1971. 
189. Управление трудовыми ресурсами высшего менеджерского звена / Р. И. Силин // Управління трудовими ресурсами: проблеми і пер- спективи розвитку: Тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Хмель- ницький, 1997. – С. 5–6. 
190. Установка автоматического контроля поверхностей тел вращения / Р. И. Силин, Я. Ф. Стадник: Информ. листок. – Хмельницкий: ЦНТЭИ, 1998. 
191. Установка для мойки деталей машин легкой промышленности / Р. И. Силин, А. И. Гордеев, Н. А. Сивченко // Известия вузов. Техноло- гия легкой промышленности. – 1983. – № 1. – С. 129–131. 
192. Устойчивость дискообразных изделий на лотке вибропитателя счетного автомата / Р. И. Силин // Автоматизация производствен- ных процессов в машиностроении и приборостроении: Сб. – Львов: Вища школа, 1973. – Вып. 13. – С. 116–119. 
193. Учебное телевидение – комплексное средство обучения / Р. И. Си- лин, В. П. Кошель // Эффективность учебного телевидения: Сб. – Одесса, 1980. 
194. Учебное телевидение – комплексное средство обучения / Р. И. Си- лин, В. П. Кошель, В. И. Спиридонов // Эффективность технических средств в учебном процессе: Сб. – Одесса, 1980. 
195. Человеческий фактор во внедрении современного тотального упра- вления качеством / Р. И. Силин // Вісник Технологічного університе- ту Поділля. Економічні науки. – 1998. – № 6, Ч. 1. – С. 5–7. 
196. Электронное устройство быстродействующих счетных автоматов / Р. И. Силин // Приборостроение. – 1961. – № 6. – С. 22 – 23. 

АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

197.    А. с. 123020 СССР, МКИ В 24 В 31/06. Вибрационное бункерное загрузочное устройство / В. А. Повидайло, Р. И. Силин (СССР). – № 593660/25; Заявлено 3.03.58; Опубл. 5.03.59, Бюл. № 19 // Откры- тия. Изобретения. – 1959. – № 19. 
198. А. с. 124778 СССР, МКИ В 66 Д 1/00. Ориентирующий механизм к вибрационным бункерным загрузочным устройствам для деталей, имеющих одностороннюю фаску / Р. И. Силин, В. А. Повидайло (СССР). – № 615334/25; Заявлено 30.12.58; Опубл. 3.03.59, Бюл. № 23 // Открытия. Изобретения. – 1959. – № 23. 
199. А. с. 126038 СССР, МКИ В 65 G 47/24. Вибрационный лоток для подачи заготовок в рабочую зону станка / Р. И. Силин, В. А. Пови- дайло (СССР). – № 622003/25; Заявлено 16.03.59; Опубл. 5.05.60, Бюл. № 3 // Открытия. Изобретения. – 1960. – № 3. 
200. А. с. 131905, МКИ G 01 М 7/00. Индуктивный виброметр с механи- ческой системой отсчета амплитуды вибрации / Р. И. Силин, В. А. Повидайло (СССР). – № 649251/26; Заявлено 3.01.60; Опубл. 10.08.60, Бюл. № 18 // Открытия. Изобретения. – 1960. – № 18. 
201. А. с. 132046 СССР, МКИ В 65 В 1/00. Способ определения опти- мальных режимов работы вибрационных питателей / Р. И. Силин, В. А. Повидайло (СССР).
202. А. с. 145432 СССР, МКИ В 65 В 1/00. Вибропитатель / Р. И. Силин, А. Н. Рабинович, В. А. Повидайло, В. А. Щигель (СССР).
203. А. с. 146234 СССР, МКИ В 24 В 31/067. Вертикальный вибрацион- ный транспортер / Р. И. Силин, А. Н. Рабинович, В. А. Повидайло и др. (СССР). – № 697277/27–11; Заявлено 9.02.61; Опубл. 7.07.62, Бюл. № 7 // Открытия. Изобретения. – 1962. – № 7. 
204. А. с. 147040 СССР, МКИ G 01 В. Высококачественный индуктив- ный датчик для счета металлических деталей и обнаружение час- тиц металла / Р. И. Силин, И. А. Прудвиблох (СССР). – № 692984/26; Заявлено 14.01.61; Опубл. 5.05.62, Бюл. № 9 // 
открытия. Изобретения. – 1962. – № 9. 
205. А. с. 151928 СССР, МКИ В 65 В 1/00. Вибрационный двухмассо- вый питатель / Р. И. Силин, В. А. Повидайло, А. Н. Рабинович, В. А. Щигель (СССР). – № 757072/27–11; Заявлено 23.11.61; Опубл. 7.08.62, Бюл. № 22 // Открытия. Изобретения. – 1962. – № 22. 
206. А. с. 174547 СССР, МКИ В 24 В 31/06. Вибрационный трубчатый транспортер / А. Н. Рабинович, Р. И. Силин, В. А. Повидайло, В. А. Щигель (СССР). – № 812001/25–8; Заявлено 02.01.63; Опубл. 27.08.65, Бюл. № 17 // Открытия. Изобретения. – 1965. – № 17. 
207. А. с. 175875 СССР, МКИ В 24 В 31/06. Вертикальный вибрацион- ный подъемник / Р. И. Силин, А. Н. Рабинович, В. А. Повидайло, В. А. Щигель (СССР). – № 786926/27–11; Заявлено 14.07.62; Опубл. 09.10.65, Бюл. № 20 // Открытия. Изобретения. – 1965. – № 20. 
208. А. с. 218691 СССР, МКИ В 24 В 31/06. Вибрационная установка для плоской притирки (доводки) деталей / В. А. Повидайло, Р. И. Силин (СССР). – № 1120736/25–8; Заявлено 23.12.66; Опубл. 17.05.68, Бюл. № 1 // Открытия. Изобретения. – 1968. – № 17. 
209. А. с. 241801 СССР, МКИ G 01 В Устройство для автоматического счета легких деталей / В. А. Повидайло, Р. И. Силин, В. А. Щигель, В. В. Лопушенко (СССР). – № 1203200/18–24; Заявлено 14.12.67; Опубл. 18.04.69, Бюл. № 14. 
210. А. с. 246347 СССР, МКИ В 29 С 17/12. Вибрационная притирочная машина / В. А. Повидайло, Р. И. Силин, Н. А. Костенко, С. А. Ди- маров (СССР). – № 1239648/25–18; Заявлено 05.05.68; Опубл. 11.06.69, Бюл. № 20 // Открытия. Изобретения. – 1969. – № 20. 
211. А. с. 275090 СССР, МКИ В 29 С 17/12. Способ обработки изделий / Р. И. Силин В. А. Повидайло, В. И Кармалюк и др. (СССР). – № 1307524/22–1; Заявлено 13.02.69; Опубл. 3.07.70, Бюл. № 22 // Открытия. Изобретения. – 1970. – № 22. 
212. А. с. 287825 СССР, МКИ В 24 В 31/06. Вибрационный питатель- подъемник / Р. И. Силин, В. А. Повидайло, В. А. Щигель, В. И. Яку- бович (СССР).
213. А. с. 354939 СССР, МКИ В 22 F 3/00; С 21 Д 7/06. Способ обработ- ки металлокерамических изделий / Р. И. Силин, В. И. Туманов, Р. В. Юревич (СССР). – № 1628424/22–1; Заявлено 26.02.71; Опубл. 16.10.72, Бюл. № 31 // Открытия. Изобретения. – 1972. – № 31. 
214. А. с. 358381 СССР, МКИ С 21 Д 1/00. Устройство для термической обработки цилиндрических изделий / В. А. Повидайло, Р. И. 
Силин, Р. В. Юревич (СССР). – № 144166/ 22–1; Заявлено 03.06.70; Опубл. 3.11.72, Бюл. № 34 // Открытия. Изобретения. – 1972. – № 34. 
215. А. с. 374145 СССР, МКИ В 23 Д 7/00. Загрузочное устройство / Р. И. Силин, В. А. Повидайло, Н. А. Костенко, С. А. Димаров (СССР). – Заявлено 29.03.71; Опубл. 20.03.73, Бюл. № 15 // Открытия. Изо- бретения. – 1973. – № 15. 
216. А. с. 399898 СССР, G 01 R 11/00. Высокочастотный индуктивный датчик для счета мелких металлических изделий / Р. И. Силин, И. Д. Прудвиблох, В. Н. Блохин (СССР). – Заявлено 01.02.72; Опубл. 03.10.73, Бюл. № 39 // Открытия. Изобретения. – 1973. – № 39. 
217. А. с. 404722 СССР, МКИ В 65 Д 27/02. Вибрационный питатель / В. А. Повидайло, Р. И. Силин, Н. А. Костенко (СССР). – № 1602587/27–11; Заявлено 06.12.70; Опубл. 22.10.73, Бюл. № 44 // Открытия. Изобретения. – 1973. – № 44. 
218. А. с. 477076 СССР, МКИ В 65 Д 27/08. Устройство для вибрацион- ного транспортирования материалов / В. А. Повидайло, Р. И. Си- лин, А. Г. Гринбаум (СССР). – № 1611613/27–11; Заявлено 13.01.71; Опубл. 15.07.75, Бюл. № 26 // Открытия. Изобретения. – 1975. – № 26. 
219. А. с. 482303 СССР, МКИ В 28 В 1/26 Устройство для литья керами- ческих изделий из шликера / В. А. Повидайло, Р. И. Силин, Н. А. Иофис и др. (СССР). – № 1366509/29–33; Заявлено 03.10.69; Опубл. 30.08.75, Бюл. № 32 // Открытия. Изобретения. – 1975. – № 32. 
220. А. с. 515588 СССР, МКИ В 22 F 3/24; С 22 С 29/00. Способ размер- ной поверхностной обработки спеченных изделий из твердых сплавов / В. А. Повидайло, Р. И. Силин, Р. В. Юревич (СССР). – № 1738188/22–1; Заявлено 17.01.72; Опубл. 30.05.76, Бюл. № 20 // Открытия. Изобретения. – 1976. – № 20. 
221. А. с. 537794 СССР, МКИ В 24 В 31/06. Вибрационная установка для обработки деталей / В. А. Повидайло, Р. И. Силин, И. М. Гна- тив (СССР). – № 2072726/25–08; Заявлено 10.11.74; Опубл. 5.12.76, Бюл. № 45 // Открытия. Изобретения. – 1976. – № 45. 
222. А. с. 678087 СССР, МКИ С 23 G 3/00. Устройство для мойки / Р. И. Силин, В. П. Кошель, Н. Н. Косиюк и др. (СССР). – № 2483930/22–02; Заявлено 03.05.77; Опубл. 5.08.79, Бюл. № 29 // От- крытия. Изобретения. – 1979. – № 29. 
223. А. с. 721937 СССР, МКИ Н 05 К 13/00. Устройство для заливки радиотехнических изделий многокомпонентными смесями / Р. И. Силин, В. П. Кошель, Я. Ф. Стадник и др. (СССР). – № 2496182/18–21; Заявлено 13.06.77; Опубл. 15.03.80, Бюл. № 10 // Открытия. Изобретения. – 1977. – № 10. 
224. А. с. 766830 СССР, МКИ В 23 Q 17/02. Поворотноделительное устройство / Р. И. Силин, В. П. Кошель, Я. Ф. Стадник, Н. Н. Коси- юк (СССР). – № 2658621/25–08; Заявлено 29.08.78; Опубл. 30.09.80, Бюл. № 36 // Открытия. Изобретения. – 1980. – № 36. 
225. А. с. 775108 СССР, МКИ С 08 Д 7/02. Способ удаления облоя с де- талей и фенопластов / Р. И. Силин, М. А. Фетисов, Л. И. Ганзюк и др. (СССР). – № 2661052/23–05; Заявлено 29.08.78; Опубл. 30.10.80, Бюл. № 40 // Открытия. Изобретения. – 1980. – № 40. 
226. А. с. 843334 СССР, МКИ Н 05 К 13/00. Способ герметизации ра- диоэлементов / Р. И. Силин, В. П. Кошель, Я. Ф. Стадник и др. (СССР). – № 2617387/18–21; Заявлено 16.05.78; Опубл. 30.06.81, Бюл. № 24 // Открытия. Изобретения. – 1981. – № 24.
227. А. с. 843335 СССР, МКИ Н 05 К 13/00. Способ сборки радиоэле- ментов и устройство для его осуществления / Р. И. Силин, В. П. Ко- шель, Я. Ф. Стадник и др. (СССР). – № 2617387/18–21; Заявлено 16.05.78; Опубл. 30.06.81, Бюл. № 24 // Открытия. Изобретения. – 1981. – № 24. 
228. А. с. 880519 СССР, МКИ В 08 В 3/10. Устройство для промывки деталей / Р. И. Силин, В. П. Кошель, А. И. Гордеев (СССР). – № 2869224/28; Заявлено 17.12.79; Опубл. 15.11.81, Бюл. № 42 // От- крытия. Изобретения. – 1981. – № 42. 
229. А. с. 903150 СССР, МКИ В 29 С 17/12. Устройство для удаления облоя из полимерных материалов / Р. И. Силин, М. А. Фетисов, Л. И. Ганзюк, А. С. Тельнов (СССР). – № 2893193/23–05; Заявлено 17.03.80; Опубл. 07.02.82, Бюл. № 5 // Открытия. Изобретения. – 1982. – № 5. 
230. А. с. 918744 СССР, Г 26 В 15/12. Установка для сушки и полиме- ризации штучных изделий / Р. И. Силин, Я. Ф. Стадник, В. П. Ко- шель и др. (СССР). – № 2836631/ 24–06; Заявлено 5.11.79; Опубл. 07.04.82, Бюл. № 13 // Открытия. Изобретения. – 1982. – № 13. 
231. А. с. 954329 СССР, МКИ В 63 Н 1/36. Судовая гребная установка / М. Д Генкин, Р. И. Силин, А. А. Петров и др. (СССР). – № 2895287/27–11; Заявлено 17.03.80; Опубл. 30.08.82, Бюл. № 32 // Открытия. Изобретения. – 1982. – № 32. 
232. А. с. 984084 СССР, МКИ Н 05 К 13/02. Устройство для ориентации и установки радиоэлемента в корпус / Р. И. Силин, В. П. Кошель, Я. Ф. Стадник и др. (СССР). – № 3316557/18–2; Заявлено 15. 07. 81; Опубл. 23.12.82, Бюл. № 47 // Открытия. Изобретения. – 1982. – № 47. 
233. А. с. 986743 СССР, МКИ В 24 В 31/06. Устройство для вибрацион- ной обработки / Р. И. Силин, В. А. Повидайло, А. А. Петров и др. (СССР). – № 3001853/25–08; Заявлено 15.09.80; Опубл. 7.01.83, Бюл. № 1 // Открытия. Изобретения. – 1983. – № 1. 
234. А. с. 996267 СССР, МКИ В 65 В 9/02. Устройство для упаковки стержнеобразных предметов / Р. И. Силин, М. А. Фетисов, Е. А. Горбатюк и др. (СССР). – № 2858913; Заявлено 21.12.79; Опубл. 15. 02. 83, Бюл. № 6 // Открытия. Изобретения. – 1983. – Бюл. № 6. 
235. А. с. 1042963 СССР, МКИ В 24 В 31/06. Устройство для вибра- ционной обработки / А. А. Ерохин, Р. И. Силин, В. В. Третько, В. А. Повидайло (СССР). – № 3319674/25– 08; Заявлено 15.07.81; Опубл. 23.09.83, Бюл. № 35 // Открытия. Изобретения. – 1983. – № 35. 
236. А. с. 1098767 СССР, МКИ В 24 В 31/06. Устройство для вибраци- онной обработки / Р. И. Силин, А. А. Петров, А. А. Спиридонов и др. (СССР). – № 3440048/25–08; Заявлено 15.09.80; Опубл. 23.07.84, Бюл. № 23 // Открытия. Изобретения. – 1984. – № 23. 
237. А. с. 1106994 СССР, МКИ G 01 F 13/00. Устройство для пропорци- онального дозирования двух или нескольких жидкостей / Р. И. Си- лин, В. П. Кошель,Я. Ф. Стадник и др. (СССР). – № 3595680/18–10; Заявлено 19.05.83; Опубл. 7.08.84, Бюл. № 29 // Открытия. Изобре- тения. – 1984. – № 29. 
238. А. с. 1130422 СССР, МКИ В 08 В 3/10. Устройство для мойки мел- ких деталей / А. И. Гордеев, Р. И. Силин, Н. А. Сивченко (СССР). – № 361313/28–12; Заявлено 15.04.83; Опубл. 23.12.84, Бюл. № 47 // Открытия. Изобретения. – 1984. – № 47. 
239. А. с. 1184614 СССР, МКИ В 23 В 31/20. Цанговый патрон / Р. И. Силин, Я. Ф. Стадник, В. П. Вовк и др. (СССР). – № 3726782/25–08; Заявлено 21.04.84; Опубл. 15.10.85, Бюл. № 38 // Открытия. Изобретения. – 1985. – № 38. 
240. А. с. 1400851 СССР, МКИ В 23 Q 7/00. Устройство для автомати- ческой смены спутников на металлорежущем станке / Р. И. Силин, В. П. Кошель, Я. Ф. Стадник и др. (СССР). – № 4159083/25–08; Заявлено 10.12.86; Опубл. 7.06.88, Бюл. № 21 // Открытия. Изобре- тения. – 1988. – № 21. 
241. А. с. 1427121 СССР, МКИ F 16 Н 21/12. Передача Петрова / А. А. Петров, Р. И. Силин, Л. Ф. Козлов и др. (СССР). – № 4020768/25–28 ; Заявлено 11.02.86; Опубл. 30.09.88, Бюл. № 36 // Открытия. Изобретения. – 1988. – № 36. 
242. А. с. 1491042 СССР, МКИ C 23 C 10/00. Способ получения бугрис- тых покрытий / Р. И. Силин, О. В. Цыгулев, В. Г. Каплун и др. (СССР).

ПАТЕНТИ

243. Пат. 22093 А Україна, 5 С 23 С 16/00, С 21 D 7/02 Спосіб підвищен- ня тріщиностійкості інструмента / Р. І. Сілін, Я. М. Гладкий, В. І. Се- менюк. – № 96020516; Заявл. 13.02.96; Опубл. 30.04.98 // Промисло- ва власність: офіційний бюлетень. – 1998. – № 2. . – С. 3.1.156. 
244. Пат. 23912 А Україна, 6 В 23 H 3/00, C 23 C 16/00. Спосіб підвищен- ня стійкості ріжучого інструменту та оброблюваності конструкцій- них матеріалів / Р. І. Сілін, Я. М. Гладкий, А. А. Бурлаков, В. О. Ос- таф’єв. – № 97020492; Заявл. 06.02.97; Опубл. 31.08.98 // Промисло- ва власність: офіційний бюлетень. – 1998. – № 4, Ч 1. – С. 3.1.106. 
245. Пат. 2030619 РФ, 6 F 02 M 7/00, F 02 D 41/00. Способ регулирова- ния состава топливовоздушной смеси карбюраторного двигателя внутреннего сгорания / Р. И. Силин. – № 4955343/06; Заявл. 16.06.91; Опубл. 10.03.95, Бюл. № 7. 

 НАУКОВІ ПРАЦІ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ
 
246. About the possibility of prediction of corrosion – technological media influence on wear-resistance and cyclic crack persistence of metals and alloys / R. Silin, A. Kuzmenko // Tenth world congress on the theory of machines and mechanisms. Proceedings, Vol 6, University of Ouly, Finland, June 20–24. – 1999. – P. 2547–2552. 
247. Method and device for providing the operation of washing machines without increased vibration / R. I. Silin, V. P. Rois-man, F. V. Malygin, R. Cholovsky // Tenth World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms, Proceedings, Vol 5, University of Ouly, Finland, June 20–24, 1999. 
248. Slipping in rolling bearings / R. I. Silin, V. P. Roisman // Proceedings of the International Scientific Conference "Mechanics 2000", Rzeszow, June, 2000.
249. Technological possibilities and fea tures of abrasive finishing / R. I. Silin, R. Koup // Proceedings of the International Scientific Conference "Mechanics 2000", Rzeszow, June, 2000. 
250. The rescarch into the automatic balanciny orocess of rotors with vertical axis of rotation / R. I. Silin, V. P. Roisman, A. V. Malygin, I. Borko, R. Cholovsky // Tenth World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms, Proceedings, Vol 4, University of Ouly, Finland, June 20–24, 1999. 
251. The rescarch of structural aspects of constructional materials orthogonal cutting under hydrogen influence with acoustic emission method use / R. I. Silin, A. A. Burlacov, V. P. Roisman // Надійність та прогнозування їх ресурсу: Доп. міжнар. наук.-техн. конф. – Івано-Франківськ, 2000. – Т. 2. – С. 492–500. 
252. The structural aspects of instrumental materials hydroqen wear / R. I. Silin, A. A. Burlacov // The second international scientific conference mechanics. – Rzeszow, 2000. – P. 345–351. 
253. Zapewnienie, wymiarowej stabilnosci spezyowych piers cieni uszczelniajacych / R. I. Silin, Y. N. Hladky, S. Boos // Technika i technologia montazu maszyn: Materialy IV medzynarodowej konferencji Naukowo-Technicznej.– Rzeszow, 2001. 

ІНТЕРВ’Ю

254.  Вбирайте сили вічної весни / Р. І. Сілін // Корчагінець. – 1977. – 8 вересня. 
255. Вища школа – це, все-таки, професіоналізм плюс традиції Р. І. Сілін // Подільські вісті. – 1998. – 21 квітня. – С. 3. 
256. Впевненим поступом – уперед / Р. І. Сілін // Проскурів. – 1994. – 13 липня. 
257. Вчитися у нас престижно / Р. І. Сілін // Голос України. – 1997. – 9 грудня. – С. 4. 
258. Двадцять п’ять запитань ректору / Р. І. Сілін // Подільські вісті. – 1999. – 2 грудня. – С. 2. 
259. Для навчання – простір: Стан та перспективи розвитку освіти в м. Хмельницькому / Р. І. Сілін // Хмельниччина. – 1993. – 27 серпня. 
260. За підготовче заплатили, а діти не вступили / Р. І. Сілін // Подільські вісті. – 1995. – 14 вересня. 
261. Многая літа, технологічний: 25-річчя ХТІ / Р. І. Сілін // Подільські вісті. – 1992. – 1 жовтня. – С. 3. 
262. Незалежним може стати лише суспільство інтелектуальне / Р. І. Сілін // Проскурів. – 1992. – 26 вересня. – С. 3. 
263. "Обличчя" вузу визначає ринок / Р. І. Сілін // Подільські вісті. – 1992. – 8 серпня. – С. 2. 
264. Перші кроки інтеграції / Р. І. Сілін // Радянське Поділля. – 1986. – 31 серпня. 
265. Технологічному університету Поділля – 30 років / Р. І. Сілін // Хмель- ниччина. – 1997. – 3 жовтня. – С. 1. 
266. Учиться или жениться: Решение проблемы жилья семейных сту- -дентов в ХТИБО / Р. И. Силин // Комсомольское знамя. – 1985. – 10 декабря. 

Р. І. С І Л І Н (про нього)

267. Войнаренко М., Григоренко О. Про колегу. Доброго ранку, профе- соре! // Подільські вісті. – 1996. – 26 вересня. – С. 3. 
268. Глінська М. Визнали у світі // Подільські вісті. – 2000. – 27 жовтня. – С. 1. 
Про ректора ТУП. Р. І. Сіліна визнано Людиною року-2000, Людиною тисячоліття.
269. Григоренко О. ХТІПО – ХТІ – ТУП: їм усім – 30 літ // Подільські вісті. – 1997. – 30 вересня. – С. 3. 
270. К 65-летию Р. И. Силина // Вибрации в технике и технологиях. – 1997. – № 1 . – С. 89. 
271. Кабачинська С. 20 літ з погляду вічності і одного життя // Проскурів. – 1994. – 30 листопада. – С. 2. 
272. Красовська О. Нова мантія нестарого вузу // Проскурів. – 1994. – 5 жовтня. – С. 1. 
273. Маринич Н. Бути першим – не просто // Освіта. – 2000. – № 13–14. – С. 14; Проскурів. – 2000. – 16 лютого. – С. 4. 
Ректор ТУП Р. І. Сілін – почесний громадянин міста.
274. Маринич Н. Ректор під номером першим // Майбуття. – 2000. – № 5. – С. 1–2. 
275. Перший почесний громадянин Хмельницького // Хмельниччина. – 2000. – 7 січня. – С. 1. 
276. Сілін Радомир Іванович // Хто є хто в Україні. – К.: К.І.С., 1997. – С. 471. 
277. Ткач В. Уміти повноцінно жити й завжди залишатись людиною. Ректор Технологічного університету Поділля – Людина року // Освіта України. – 2001. – 22 лютого. – С. 11. 


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail