Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Бібліографія праць вчених університету


Покажчики, створені за період
2001-2014 рр.
Войнаренко Михайло Петрович
Григоренко Олександр Петрович
Йохна Микола Антонович
Калда Галина Станіславівна
Кіницький Ярослав Тимофійович
Костогриз Сергій Григорович
Кузьменко Анатолій Григорович
Локазюк Віктор Миколайович
Нижник Віктор Михайлович
Параска Георгій Борисович
Рудницький В'ячеслав Броніславович
Сілін Радомир Іванович
Скиба Микола Єгорович
Покажчики, створені за період 1997-2000 рр.
Абрамов Олексій Олексійович
Бегняк Віра Іванівна
Венгржановський Віктор Антонович
Гладкий Ярослав Миколайович
Каплун Віталій Грогорович
Косєнков Володимир Данилович
Кошель Василь Павлович
Орлов Олівер Олексійович
Ройзман Вілен Петрович
Торгова Лідія Володимирівна

ВОЙНАРЕНКО МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
(до 60 - річчя від дня народження)ЗМІСТ

Передмова
Основні віхи життя, наукової та педагогічної діяльності М.П. Войнаренка
Від упорядника
Монографії, розділи в колективних монографіях, підручники та брошури
Дисертації, автореферати дисертацій
Статті в журналах та наукових збірках
Праці, опубліковані іноземними мовами та за кордоном
Депоновані рукописи
Навчально-методичні праці
Рецензування монографій, навчальних посібників та наукових збірників
Редагування книг та журналів
Наукове керівництво дисертаціями
Керівництво науково-дослідною роботою
Публіцистичні статті та буклети
Рецензії на книги М. П. Войнаренка
Посилання на праці М. П. Войнаренка
Публікації про М. П. Войнаренка
Згадки про М. П. Войнаренка  в друкованих виданнях
Поетична творчість
Іменний покажчик

ПЕРЕДМОВА    

   
   Михайло Петрович Войнаренко - відомий учений і педагог, громадський діяч і творча особистість, який зробив помітний внесок в історію Хмельницького національного університету, у створення іміджу європейського навчального закладу, примноження його наукової, мистецької  і міжнародної слави.
   Пройшов шлях від студента до професора, доктора економічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, проректора з науково-педагогічної роботи.
Пройшов шлях від студента до професора, доктора економічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, Войнаренко М. П. закінчив з відзнакою Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю "Економіка і організація побутового обслуговування". Починаючи з студентських років, його життя стає багатовекторним, проявляється його талант організатора молоді. Він поєднує навчання з роботою на виробництві, громадські обов’язки з педагогічною діяльністю, наукові пошуки з поетичною творчістю, роботу керівника підрозділу інституту з роботою координатора міжнародних проектів тощо. На третьому курсі його обирають головою студентської ради гуртожитку, а через рік - секретарем комсомольської організації  інженерно-економічного факультету. Його відрізняє не лише наполегливість в навчанні, але й ініціативність у науковій та громадській роботі. Був дипломантом республіканських конкурсів студентських науково-дослідних робіт, командиром студентських будівельних загонів на спорудженнях корпусів рідного інституту, а також в Казахстані та Тюмені. У 1975 році, коли ще був студентом п’ятого курсу, його обирають  секретарем комітету комсомолу інституту з правами райкому, членом бюро міськкому комсомолу, членом обкому комсомолу.  В 1975 році за значні успіхи в навчанні, участь у науковій роботі і громадську активність, на честь 40-річчя Перемоги у Великій вітчизняній війні був сфотографований  у складі Хмельницької делегації біля Прапора Перемоги у м.Москві. А студентський будівельний загін "Поділля-76", командиром якого був Михайло Войнаренко, став переможцем республіканського змагання будівельних загонів Казахстану й був нагороджений Почесною Грамотою Міністра сільського будівництва СРСР та Центрального Комітету профспілки робітників будівництва і промисловості будівельних матеріалів СРСР. Про його сумлінну працю на комсомольській роботі свідчать десятки Почесних Грамот різного ґатунку, від Центрального Комітету ВЛКСМ і республіки до обласних і міських організацій.
   У 1980 році перейшов на викладацьку роботу. Його здібності були помічені тодішнім ректором інституту професором Сіліним Р. І. , проректором з наукової роботи Головнею А. П., які рекомендували його для вступу до аспірантури. Керівники навчального закладу тоді не помилилися, адже за 15 років він як педагог пройшов шлях від асистента до професора. В інституті М. П. Войнаренко працював старшим викладачем, доцентом кафедри економіки і організації побутового обслуговування,  заступником декана інженерно-економічного факультету. У 1983 році захистив кандидатську дисертацію, а в 1984 році йому було присвоєно звання доцента. У 1989 році Михайла Петровича обирають на найпрестижнішу у будь-якому навчальному закладі  посаду, з точки зору наукової і педагогічної ваги, – завідувачем кафедри. Він очолює кафедру бухгалтерського обліку, статистики і фінансів Хмельницького технологічного інституту. Протягом 1990-1994 років навчався в докторантурі, а після успішного її закінчення і захисту докторської дисертації в Інституті економіки НАН України, у 1995 році знову почав працювати завідувачем кафедри обліку та аудиту, професором, проректором з економічних питань, проректором з навчальної роботи Технологічного університету Поділля, а потім - проректором з науково-педагогічної роботи, першим проректором Хмельницького національного університету. Під час навчання в докторантурі брав участь у підготовці двох законів України "Про підприємства в Україні" і "Про державну податкову службу в Україні",  які були прийняті Верховною Радою України. 
   Опікуючись питаннями навчання і виховання студентської молоді, приділяє велику увагу розвитку студентського самоврядування в університеті, проведенню культурних і мистецьких заходів, розвитку фізичної культури і спорту, організаційній підтримці студентських ініціатив виховного характеру тощо. 
   Паралельно з педагогічною роботою Михайло Войнаренко активно займається науковими дослідженнями. Професором Войнаренком М. П. в університеті створена наукова школа з проблем реформування економіки України через пошук нової парадигми економічного розвитку України і Подільського регіону; розробки концепцій залучення інвестицій та впровадження інновацій в регіональну економіку на засадах кластерних технологій об’єднання підприємницьких структур; удосконалення систем управління господарськими об’єктами у промисловості та сфері послуг через побудову оптимальних варіантів організаційних структур суб’єктів господарювання; удосконалення фінансових показників діяльності  підприємств (установ) та системи оподаткування;  розробки та удосконалення систем оплати праці; трансформації національної системи обліку до міжнародних стандартів тощо.
   Войнаренко М. П. є членом Ради Західного наукового центру НАН України і МОН України. Войнаренко М. П. є членом Експертної ради з економіки Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України, членом Наукової ради Міністерства освіти і науки України у галузі економіки для проведення наукової експертизи з питань техніко-економічної обґрунтованості фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт, що фінансуються з державного бюджету, з метою оцінки їх економічної доцільності. У 1997 році він брав участь у 15-му Конгресі Світу з наукових обчислень, моделювання і прикладної математики в Берліні. За короткий термін під його керівництвом підготовлені і захищені дві докторських і дванадцять кандидатських дисертацій. Він і сьогодні має двох докторантів, і близько двох десятків  аспірантів, десять здобувачів наукового ступеня кандидата наук.
   Войнаренко М. П. є головою спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій К70.052.01 Хмельницького національного університету, членом спецради з захисту докторських дисертацій Київського національного університету харчових технологій, головою редколегії секції "Економічні науки" Вісника Хмельницького національного університету, членом редколегій українського журналу "Економіст" (м.Київ), російського журналу "Экономическое возрождение России" (м. Санкт-Петербург) та Часопису Хмельницького університету управління та права, членом Міжнародної асоціації українських економістів (МАУЕ) і є віце-президентом Асоціації "Поділля-Перший", співголовою Громадської ради Державної податкової адміністрації у Хмельницькій області, головою Хмельницького обласного товариства "Знання" України.  Очолюючи товариство "Знання" на Хмельниччині, ініціював і провів цілий ряд цікавих заходів, які стали відомими за межами краю. Серед них слід виділити сходження делегації знанівців області на гору Говерлу на честь 60-річчя товариства "Знання" України, а також підготовку і видання серії методичних матеріалів для лекторів товариства щодо виховання студентської і шкільної молоді. 
   У 1997 році М. П. Войнаренко обраний дійсним членом (академіком) Міжнародної академії інформатизації (м. Москва), у 2000 році - дійсним членом Академії економічних наук України, а у 2001 році – дійсним членом Української академії економічної кібернетики. У 2008 році обраний дійсним членом (академіком) Міжнародної  академії наук екології і безпеки життєдіяльності, яка асоційована при ООН (Росія). За ряд публікацій монографій, підручників і статей у російських виданнях, рішенням Президії Міжнародної  академії наук екології і безпеки життєдіяльності № 170 від 28.02.2008 року (м. Санкт-Петербург, Росія) йому присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки" з нагородженням "Зіркою вченого".
   Загалом опубліковано більше 350 наукових праць М. П. Войнаренка , в тому числі - 12 монографій (п’ять  з них у видавництвах "Наукова думка" і "Логос" (м. Київ),  7 підручників і навчальних посібників, 5 брошур, а також 2 книги і 8 статей, видано за кордоном.
   Михайло Петрович нагороджений Почесними грамотами Міністерства освіти України (1996 та 1999 рр.), нагрудним знаком "Відмінник освіти України" № 630-К  від 19.09.1997 року. У 2002 році присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України". У 2005 році відзначений урядовими нагородами: Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та Почесною грамотою Верховної Ради України, а також отримав Подяку Міністра оборони України. У 2009 р. нагороджений першим на Хмельниччині нагрудним знаком „За сприяння податковим органам" ДПА України.
   Окрема сторінка життєвої біографії М. П. Войнаренка – то участь у міжнародних освітянських проектах. Ніхто на Хмельниччині, а, можливо, і в Україні не вигравав для рідного університету стільки грантів міжнародних організацій (безповоротної фінансової допомоги) на реалізацію економічних і освітянських програм для прогресивного, конкурентоздатного і соціального розвитку регіону.  
   У  1995 році тодішній ректор Р. І. Сілін запропонував йому стати координатором з реалізації одного із проектів Програми TACIS "Перепідготовка та працевлаштування колишніх офіцерів в Україні" на Хмельниччині. Але для цього потрібно було виграти це право серед більше ніж 40 вищих навчальних закладів України, які брали участь у конкурсі на гранти за оголошеною програмою. Під безпосереднім керівництвом М. П. Войнаренка і за підтримкою декана інженерно-економічного факультету М. І. Бондаренка були підготовлені матеріали для отримання на конкурсній основі гранту Європейського Союзу. Університет виграв два етапи цього конкурсу, отримавши обладнання і валютних коштів на суму більше 100 тис. доларів США. Після завершення програми TACIS, в кінці 2002 року, вже досвідчена група працівників центру  виграла на конкурсній основі новий аналогічний грант у Міністерства оборони Великобританії, і в січні 2003 року був створений  перший в Україні Хмельницький Українсько-Британський центр перепідготовки і працевлаштування колишніх військових офіцерів, директором якого був призначений М. П. Войнаренко. За новим грантом на реалізацію даної програми університет отримав від британської сторони безповоротної фінансової допомоги  на суму більше 1,25  млн. грн. Після завершення фінансування українсько-британської програми у квітні 2005 року працівники центру під керівництвом М. П. Войнаренка та за підтримки міжнародних менеджерів Дональда Сміта та Крістофера Штаудта постійно вели пошук нових грантів і підготували пропозиції для продовження проекту під патронатом і фінансуванням Північно-Атлантичного Альянсу. 15 жовтня 2005 року відбулась презентація їхнього проекту у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі . Проект отримав підтримку щодо першого траншу фінансової допомоги на 2006 рік. З 2006 р. М. П. Войнаренко - директор центру з реалізації програми за підтримки Трастового фонду програми НАТО "Партнерство заради миру". Цей проект продовжується і сьогодні, а Хмельницький національний університет отримує на його реалізацію щорічно більше  2,5 млн. грн. безповоротної фінансової допомоги.
   І неможливо не відмітити ще одну надзвичайну обдарованість Михайла Войнаренка, що характеризує його як непересічну людину, цікаву особистість. Його хобі – поезія. Як писав у передмові до його першої збірки віршів "Істина" відомий подільський письменник, Заслужений журналіст України Броніслав Грищук "...якби Михайло Войнаренко написав тільки вірш "Повернення", з якого я оце процитував кілька рядків, то й тоді можна було б сказати "Поет народився!".  Але крім згаданої збірки близько чотирьох десятків віршів опубліковані у різних періодичних виданнях, газетах, журналах, альманахах. На його поетичні твори написано більше двох десятків пісень, які виконують зірки української естради, а також відомі подільські артисти. Дуже визначним для університету є те, що Михайло Войнаренко і Олег Слободенко написали прекрасний Гімн Хмельницького національного університету, який пробуджує в душах студентів патріотичні почуття до рідної Альма-матер.
   Войнаренко М. П. користується заслуженим авторитетом в колективі університету і серед громадськості міста, займає активну державницьку позицію, і, мабуть, тому його поважають друзі і колеги не тільки на Хмельниччині, а й у столиці, інших містах України.  

Ректор Хмельницького національного університету,
доктор технічних наук, професор, академік АІН та ТАН України, 
заслужений працівник освіти України
Микола СкибаОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ, НАУКОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ М. П. ВОЙНАРЕНКА

1950 р., 22 липня– народився в с. Струга, Новоушицького району, Хмельницької області, Української РСР, в селянській сім’ї;
1957-1967 рр.– учень Струзької середньої школи;
1967-1968 рр.– робітник Кам’янець-Подільського цукрового заводу;
1968-1969 рр.– учень Кам’янець-Подільського індустріального технікуму;
1969-1971 рр.– служба в Армії (Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків ім. Ленінського комсомолу);
1975 р.– за успіхи у навчанні, науковій і громадській роботі сфотографований біля Прапора Перемоги у м. Москві  у складі Хмельницької делегації;
1976 р.– з відзнакою закінчив інженерно-економічний факультет Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування (ХТІПО);
1975-1980 рр.– громадський діяч і асистент кафедри економіки ХТІПО;
1980 р.– перша наукова публікація "Экономико-математическая модель планирования производства бытовых услуг", м. Уфа;
1980-1983 рр.– аспірант Інституту економіки Академії наук України;
1983 р.– захист кандидатської дисертації на тему "Совершенствование организационной структуры хозяйственных подразделений службы быта (на примере промышленных видов бытовых услуг Украинской ССР)";
1983-1989 рр.– старший викладач, доцент кафедри економіки і організації побутового обслуговування ХТІПО;
1984-1989 рр.– заступник декана інженерно-економічного факультету ХТІПО;
1989-1990 рр.– завідувач кафедри бухгалтерського обліку, статистики і фінансів Хмельницького технологічного інституту (ХТІ);
1990-1994 рр.– докторант Інституту економіки НАН України;
1992 р. - до цього часу– член Міжнародної асоціації українських економістів (МАУЕ);
1993 р.– вийшла у видавництві "Наукова думка", м. Київ, перша наукова монографія "Проблемы автоматизации функционально-стоимостного анализа", обсягом 236 с. ;
1994-1995 рр.– доцент кафедри бухгалтерського обліку, статистики та фінансів ХТІ;
1995 р.– захистив докторську дисертацію на тему "Організаційно-економічні основи розвитку сфери обслуговування населення в Україні";
1995 рр. - до цього часу– завідувач кафедри обліку та аудиту  Технологічного університету Поділля (ТУП);
1996 р.– координатор з реалізації на Хмельниччині одного із проектів Програми перепідготовки та працевлаштування офіцерів запасу в Україні (програма TACIS);
1996 р.– присвоєно наукове звання професора
1996 р.– проходив місячне стажування за  кордоном (Франкфурт-на-Майні, Німеччина);
1996 р. - до цього часу– член, з 2002 р. - голова Спеціалізованої вченої ради К70.052.01 з захисту кандидатських дисертацій з економічних наук в Технологічному університеті Поділля (нині Хмельницькому національному університеті);
1997 р.– обраний дійсним членом Міжнародної академії інформатизації (м. Москва);
1997 р.– нагороджений нагрудним знаком Міністерства освіти України "Відмінник освіти України";
1997 р.– брав участь у 15-му Конгресі Світу з наукових обчислень, моделювання і наукової математики у м. Берліні;
1997 р. - до цього часу– голова редколегії секції "Економічні науки" Вісника Технологічного університету Поділля (нині Хмельницького національного університету);
1998 р.– проходив місячне стажування за кордоном (Берлін, Німеччина та Париж-Ліон, Франція);
1998 р. - до цього часу– директор Хмельницького регіонального центру перепідготовки та працевлаштування(програма TACIS);
1998 р. - до цього часу– член, віце-президент Асоціації "Поділля-Перший", яка впроваджує вперше на Поділлі і в Україні кластерні моделі об’єднання підприємств;
1998 р. - до цього часу– член редколегії українського журналу "Економіст", м. Київ;
1999 – 2001рр.– проректор з економічних питань Технологічного університету Поділля
2001 р. - до цього часу– проректор з навчальної роботи Технологічного університету Поділля;
2000 р.– обраний дійсним членом Академії економічних наук України,  м. Київ;
2001 р.– обраний дійсним членом Української академії економічної кібернетики,  м. Київ;
2001 р.– член Спеціалізованої вченої ради К 26.058.01 з захисту кандидатських (з 2005 р. Д 26.058.01 докторських) дисертацій з економічних наук при Національному університеті харчових технологій (м. Київ)
2001 р.– член координаційної економічної ради при Хмельницькій облдержадміністрації;
2002 р.– вийшла у видавництві "Наукова думка" (м. Київ) колективна монографія "Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики" під загальною редакцією і авторськими розділами, обсягом  718с. ;
2002 р.–  проходив місячне стажування  за  кордоном, школа бізнесу Манчестерського університету, Великобританія;
2002 р.– Президентом України присвоєно Почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України";
2002-2005 рр. –  директор першого в Україні Хмельницького українсько-британського центру перепідготовки та працевлаштування колишніх військовослужбовців;
2004 р.– проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету;
2004 р.– вийшов у видавництві "Гуманістика" перший підручник за кордоном "Организация предпринимательской деятельности" російською мовою, обсягом  448 с., м. Санкт-Петербург;
2005 р.– нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України;
2005 р.– нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України;
2005 р.–  отримав Подяку Міністра Оборони України;
2006 р.– проректор з науково-педагогічної роботи, перший проректор Хмельницького національного університету;
2006 р.– директор Хмельницького центру перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців за Програмою НАТО "Партнерство заради миру";
2007 р.– обраний співголовою Громадської ради Державної податкової адміністрації у Хмельницькій області;
2008 р. – обраний дійсним членом (академіком) Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності, яка асоційована при ООН (Росія);
2008 р. -  присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки" з нагородженням "Зіркою вченого" (м. Санкт-Петербург, Росія);
2009 р. – нагороджений першим на Хмельниччині вищою відзнакою ДПА України, нагрудним знаком „За сприяння податковим органам";
1980-2010 рр.–  опублікував більше 350 наукових праць, в тому числі 12 наукових монографій, 7 підручників і навчальних  посібників, 5 брошур (2 книги і 8 статей опубліковані за кордоном).

ВІД  УПОРЯДНИКА   

   Біобібліографічний покажчик підготовлений до 60-річчя від дня народження доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, проректора з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету Войнаренка Михайла Петровича.
   В покажчику представлені матеріали, які відображають наукову, педагогічну, творчу та громадську діяльність вченого.
   Покажчик складається з 16 розділів. В усіх розділах літературу згруповано у зворотному хронологічному порядку; в межах року позиції розташовані за алфавітом.  
   Під час відбору документів джерельною базою слугували фонди наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України, а також авторський екземпляр.
   Довідково-пошуковий апарат включає іменний покажчик.
   Бібліографічний опис та скорочення здійснено за чинними в Україні стандартами.        
   Покажчик адресований науково-педагогічним працівникам, аспірантам, студентам, а також всім, хто цікавиться науковим та творчим доробками вченого.
   Відбір матеріалу виконано станом на 1 липня 2010 року.

МОНОГРАФІЇ,  РОЗДІЛИ В КОЛЕКТИВНИХ МОНОГРАФІЯХ, ПІДРУЧНИКИ  ТА БРОШУРИ

1. Економічний потенціал підприємства: обліково-статистичний та інформаційно-технологічний контексти : монографія / М. П. Войнаренко, О. Г. Осауленко, Л. В. Скоробагата, В. О. Шевчук ; за наук. ред. чл.-кор. НАН України О. Г. Осауленка. – К. : Держкомстат України, 2010. – 282 с.
2. Інноваційний розвиток промислових підприємств: аналіз та оцінки : монографія /  М. П. Войнаренко, А. В. Череп, Л. Г. Олейнікова, О. В. Череп. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 437 с.
3. Стимулювання праці в туристичній сфері : монографія / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, А. В. Юр’єва-Юрій. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2010. – 196 с.
4. Податковий облік і аудит : підручник / М. П. Войнаренко, Г. В. Пухальська. – К. : Академія, 2009. – 376 с. – (Альма-матер). 
5. Ринок цінних паперів: системний аналіз підприємницької діяльності : навч. посіб. / А. М. Асаул, М. П. Войнаренко, Н. А.  Пономарьова. – Хмельницький : ІНТРАДА, 2009. – 487 с.
6. Соціально незахищена категорія студентів: проблеми формування особистості : посіб. на допомогу лекторам, кураторам, вихователям / М. Є. Скиба, М. П. Войнаренко, Л. Е. Байдич, Л. М. Дунець. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 115 с.
7.   Бізнес-клімат на Поділлі – 2007 : соціологічне дослідження / М. П. Войнаренко, Л. А. Рибчинська, М. В. Хоменко ; пер. на англ. І. М. Савюк. – Хмельницький : ПП "Мельник A.A", 2008. – 138 с.
8. Ділова активність підприємств: проблеми аналізу та оцінки : монографія / М. П. Войнаренко, Т. Г. Рзаєва. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 284 с.
9. Економічна безпека підприємства в конкурентному середовищі : монографія / за наук. ред. проф. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 312 с.
10. Кластери в економіці: аналіз теорії і практики : монографія / М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 220 с.
11. Корпоративные ценные бумаги как инструмент инвестиционной привлекательности компаний : монография / А. Н. Асаул, М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарева, Р. А. Фалтинский ; под ред. проф. А. Н. Асаула. – СПб. : АНО "ИПЭВ", 2008. – 288 с.
12. Обери здоров'я - обери життя! : посіб. на допомогу лекторам, кураторам, вихователям / М. П. Войнаренко, М. Є. Скиба, Л. Е. Байдич, Л. М. Дунець. – К. : Знання, 2007. – 108 с. 
13. Бізнес-клімат на Поділлі: соціологічні дослідження – 2005 / М. П. Войнаренко,  Л. А. Рибчинська, В. В. Третяк ; пер. на англ. Меган Тетрік. – Хмельницький : ПП "Ковальський В. В.", 2006. – 102 с.
14. Корпоративні цінні папери: обліково-фінансовий аспект : монографія / М. П. Войнаренко, С. З. Мошенський, Н. А. Пономарьова. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 260 с.
15. Податковий облік і аудит : навч. посіб. / М. П.  Войнаренко, Г. В. Пухальська. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 338 с. 
16. Проблеми розвитку фінансових установ за умов ринку (на прикладі банківських установ) : монографія / М. П.  Войнаренко, Л. М. Білорусець, В. С. Ченаш. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 131 с. 
17. Организация предпринимательской деятельности : учебник / А. Н. Асаул, М. П. Войнаренко, П. Ю. Ерофеев ; под ред. д-ра экон. наук  проф. А. Н. Асаула. – СПб. : : Гуманистика, 2004. – 448 с. 
18. Соціологічне дослідження бізнес-клімату на Поділлі у 2003 році / М. П. Войнаренко, Є. В. Безвушко, Л. А.. Рибчинська. – Хмельницький : Поділля, 2004. – 88 с.
19. Управління матеріально-технічним забезпеченням (менеджмент постачально-збутових процесів). Ч. 1 : навч. посіб. / М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ХДУ, 2003. – 111 с. 
20. Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики / за ред. проф. М. П. Войнаренка.– К. : Наук. думка, 2002. – 718 с.
21. Организация предпринимательской деятельности : учеб. пособ. / А. Н. Асаул, М. П. Войнаренко ; предисл. проф. Р. И. Силин. – СПб.; Хмельницький : "Универ" ТУП, 2001. – 391 с.
22. Проблеми реформування економіки України : монографія / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька,  В. Р. Філінюк. – К. : Логос, 1999. – 259 с. 
23. Проблемы автоматизации функционально-стоимостного анализа : монография / М. П. Войнаренко, А. М.  Холоденко ; отв. ред. В. М. Геец ; АН Украины,  Ин-т экономики. – К. : Наук. думка, 1994. – 234 с.
24. Непроизводственная сфера в условиях перехода к рыночной экономике / отв. ред. В. Н. Новиков ; М. П. Войнаренко. – К. : Наук. думка, 1993. – 198 с. 
25. Развитие перспективной структуры в отраслях, производящих товары народного потребления, и в сфере услуг / М. П. Войнаренко // Стратегия изменения структуры экономики Украины / отв. ред. В. М. Геец. – К. : Наук. думка, 1993. – С. 120-192.
26. Приватизация: вопросы и ответы / Л. Т. Верховодова, М. П. Войнаренко, А. М. Кошик, В. П. Мельник. – К. : Знание, 1992.– 56 с.
27. Роль и задачи обслуживания населения в связи с переходом к интенсивному типу воспроизводства / М. П. Войнаренко. – Хмельницкий : Знание, 1982. – 40 с.

ДИСЕРТАЦІЇ, АВТОРЕФЕРАТИ ДИСЕРТАЦІЙ

28. Організаційно-економічні основи розвитку сфери обслуговування населення в Україні : дис. ... д-ра екон. наук : 08.02.01  / М. П. Войнаренко ; НАН України, Ін-т економіки. – К. , 1995. – 365 л.
29. Організаційно-економічні основи розвитку сфери обслуговування населення в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.02.01 / М. П. Войнаренко ; НАН України, Ін-т економіки. – К. , 1995. – 38 с.
30. Совершенствование организационной структуры хозяйственных подразделений службы быта (на примере промышленных видов бытовых услуг Украинской ССР) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / М. П. Войнаренко ; АН УССР, Ин-т экономики. – К., 1983. – 220 л.
31. Совершенствование организационной структуры хозяйственных подразделений службы быта (на примере промышленных видов бытовых услуг Украинской ССР) :  автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / М. П. Войнаренко ; АН УССР, Ин-т экономики. – К., 1983. – 25 с.

СТАТТІ В ЖУРНАЛАХ ТА НАУКОВИХ ЗБІРКАХ

 

2010

32. Ефективність запровадження спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого бізнесу: практичні аспекти / М. П. Войнаренко, Л. В. Ємчук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2010. – № 3, т. 3. – С. 21-25.
33. Оцінка альтернативних способів оподаткування суб’єктів малого бізнесу / М. Войнаренко, Л. Ємчук // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / Терноп. нац. екон. ун-т. – 2010. – Вип. 6. – С. 353-356.
34. Пути оптимизации уровня деловой активности относительно эффективности использования финансовых ресурсов / М. П. Войнаренко // Проблемы инновационного экономического роста в условиях кризиса : материалы междунар. науч-практ. конф., 27-28 апр. 2010 г. / Тихоокеан. гос. ун-т. – Хабаровск : ТОГУ, 2010. – Т. 1. – С. 381-383.
 

2009

35. Кластери в промисловості: тенденції і перспективи розвитку / М. П. Войнаренко // Розвиток національної промисловості у сучасному контексті: пріоритети, проблеми, регулювання : тези доп. і повідомл. міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовт. 2009 р. – Донецьк, 2009. – Т. 1. – С. 209-213.
36. Кластери як центри економічного зростання регіонів за умов кризи / М. П. Войнаренко // Развитие инновационных кластеров в современных условиях реструктуризации экономики :  материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 1-2 июня 2009 г. – Севастополь : ТПП, 2009. – С. 16-29.
37. Корпоративне управління в забезпеченні інтересів акціонерів / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова // Формування ефективного механізму корпоративного управління – сучасний стан та перспективи :  тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – Миколаїв : НУК, 2009. – С. 14-16.
38. Критерії вибору франчайзингової пропозиції / М. П. Войнаренко // Вісн. Запорізьк. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 1. – С. 174-178.
39. Методика вибору ефективної системи управління запасами на підприємствах харчової промисловості / М. Войнаренко, Л. Юрчишена // Економіст. – 2009. – № 4. – С. 48-51.
40. Опыт внедрения систем экологического менеджмента на предприятиях машиностроительной отрасли / С. М. Злепко, М. П. Войнаренко, С. Г. Зинченко // ІІ Всеукр. з’їзд екологів з міжнар. участю (Екологія/Ecology-2009) : зб. наук. ст., 23-26 верес. 2009 р. – Вінниця : ФОП Данилюк,  2009. – С. 545-548.
41. Поєднання процесів навчання і виховання – ключ до підготовки висококваліфікованих фахівців та патріотів України / М. П. Войнаренко // Скиба Микола Єгорович – ректор Хмельницького національного університету: літопис творчих звершень. – Хмельницький : Тріада-М, 2009. – С. 31-41.
42. Проблеми реформування економіки України на рівні регіону / М. П. Войнаренко, Л. А.  Рибчинська // Основи інноваційно-наукових напрямів діяльності  Хмельницького національного університету : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – С. 141-149.
43. Проблеми формування конкурентоспроможної національної економіки / М. П. Войнаренко, Т. М. Аксьонова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 2, т. 2. – С. 7-10.
44. Проблеми формування облікової політики підприємства / М. П. Войнаренко, Т. М. Аксьонова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 4, т. 3. – С. 96-99.
45. Ризики у франчайзинговій діяльності підприємства / М. П.  Войнаренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 6, т. 1. – С. 218-222.
46. Ринок цінних паперів України в період світової фінансової кризи і перспективи його подальшого розвитку / М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарьова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 5, т. 2. – С. 101-105.
47. Соціально-економічні аспекти трудової міграції в Україні  / М. П. Войнаренко, О. М. Баксалова // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Міграційні процеси в умовах поліетнічного середовища регіону : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т регіон. дослідж. ; відп. ред. Є. І. Бойко. – Л., 2009. – Вип. 6 (80). – С. 486-494.
48. Стратегії розвитку легкої промисловості України / М. П. Войнаренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 6, т. 1. – С. 13-19.
49. Сучасний стан та проблеми розвитку вільних економічних зон в Україні / М. П. Войнаренко, А. А. Береза // Вісн. Житомир. держ. технол. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 2. – С. 153-155.
50. Формування якості праці в контексті трансформацій трудового потенціалу / М. П. Войнаренко, А. С. Тельнов // Розвиток продуктивних сил України: від В. І. Вернадського до сьогодення : матеріали міжнар. наук. конф., 20 берез. 2009 р. / НАН України, РВПС України. – К., 2009. – Ч. 2. – С. 76-79.
 

2008

51. Вітаємо з ювілеєм видатного українця в Росії / М. Войнаренко,  Н. Пономарьова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 6, т. 2. – С. 336-337.
52. Вступ у СОТ: реалії і прогнози зміни зовнішньоекономічного законодавства / М. П. Войнаренко, Н. С. Заболотна // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 6, т. 2. – С. 122-126.
53. Інноваційний потенціал промислових підприємств: сутність, структура, особливості оцінки та перспективи розвитку / М. П. Войнаренко, Р. В. Скалюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 1, т. 2. – С. 7-12.
54. Кластери як засіб залучення інвестицій в економіку регіону / М. П. Войнаренко // Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. ІІ Междунар. науч. конф., Нетания (Израиль), 25 сент.-2 окт. 2008 г. – Хмельницкий : ХНУ, 2008. – С. 201-204.
55. Кластери як полюси зростання конкурентоспроможності регіонів / М. Войнаренко // Економіст. – 2008. – № 10. – С. 27-30.
56. Науково-теоретичні і методичні засади створення комплексної тарифної сітки оплати праці робітників / М. П. Войнаренко, О. М. Баксалова // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 4, т. 2. – С. 7-10.
57. Організація соціально-економічного управління умовами праці в системі забезпечення якості праці / М. П. Войнаренко, А. С. Тельнов // Економіка та держава. – 2008. – № 3. – С. 100-103.
58. Оцінка основних аспектів обліку організації віртуального бізнесу та проведення інтернет-розрахунків / М. П.  Войнаренко, Н. С. Заболотна // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 2, т. 2. – С. 7-10. 
59. Оцінка передумов створення брендових товарів на вітчизняному ринку / М. В. Образцов, М. П. Войнаренко // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення та перспективи : зб. наук. пр. студ. та молодих вчен. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – Т. 1. – С. 157-159.
60. Оцінка теоретичних аспектів відображення в обліку операцій з випуску та первинного розміщення цінних паперів інститутів спільного інвестування / М. П. Войнаренко, Л. А. Рибчинська Д. В. Богнен // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 1, т. 2. – С. 168-171.
61. Податкові аспекти нарахування і сплати податку на додану вартість / А. А. Пономарев, М. П. Войнаренко // Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення та перспективи : зб. наук. пр. студ. та молодих вчен. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – Т. 2. – С. 100-103.
62. Регіональні аспекти вдосконалення податкової політики депресивних територій / М. П. Войнаренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 6, т. 1. – С. 7-10.
63. Управління економічною безпекою підприємств на основі відхилень від порогових показників / М. Войнаренко, О. Яременко // Економіст. – 2008. – № 12. – С. 60-63.
64. Формування інноваційно-інвестиційної політики регіонів України на засадах кластерних технологій  / М. П.                   Войнаренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 3, т. 1. – С. 263-266.
65. Формування та оцінка механізму управління ризиками інноваційної діяльності промислових підприємств / М. П. Войнаренко, Р. В. Скалюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2008. – № 5, т. 2. – С. 144-148.
 

2007

66. Аудит бюджетних установ / І. Я. Криворучко, М. П. Войнаренко // Зб. наук. пр. студ. ін-ту екон. та упр. за  2006-2007 н. р. – Хмельницький, 2007. – Т. 2. – С. 228-232.
67. Використання позабалансових рахунків щодо обліку потенційних втрат і компенсацій за умов недобросовісної конкуренції / М. П. Войнаренко, Г. І. Рзаєв // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 2. – С. 114-116. 
68. Захист економічної конкуренції: питання обліку втрат і компенсацій на рівні суб’єкта господарювання / М. П. Войнаренко, Г. І. Рзаєв // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки.  – 2007. – № 1. – С. 53-55.
69. Кластерні моделі об’єднання підприємств у легкій промисловості / М. П. Войнаренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 4, т. 2. – С. 218-222.
70. Кластерные модели объединения предприятий в Украине / М. П. Войнаренко // Экономическое возрождение России. – 2007. – № 2. – С. 75-86 ; № 4. – С. 68-82.
71. Комп’ютерні технології в системі перепідготовки та працевлаштування / М. Войнаренко, С. Слободянюк //  Комп’ютерні технології в Хмельницькому національному університеті : інформ. зб. / за ред. С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ,  2007. – С. 51-58.
72. Оцінка податкового потенціалу на базі фактичних податкових надходжень регіону / М. П. Войнаренко, П. В. Гнатюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 6, т. 2. – С. 7-11.
73. Правові засади формування, розвитку та перспектив становлення конкуренційних відносин / Г. І. Рзаєв, М. П. Войнаренко // Зб. наук. пр. студ. ін-ту екон. та упр. за  2006-2007 н. р. – Хмельницький, 2007. – Т. 2. – С. 74-78.
74. Роль ціноутворення в управлінні підприємствами сфери послуг / М. П. Войнаренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 6, т. 3. – С. 364-367.
75. Страхування від несчасних випадків в Україні / Ю. Р. Марчак, М. П. Войнаренко // Зб. наук. пр. студ. ін-ту екон. та упр. за  2006-2007 н. р. – Хмельницький, 2007. – Т. 2. – С. 236-238.
76. Теоретичні аспекти реалізації інноваційних ресурсозберігаючих стратегій машинобудівних підприємств / М. П. Войнаренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 5, т. 3. – С. 7-12.
77. Теоретичні основи концептуального розвитку регіональної економіки малого і середнього бізнесу / М. П. Войнаренко // Економіст. – 2007. – № 7. – С. 56-57.
78. Трансакційні витрати на якість праці / М. П. Войнаренко, А. С. Тельнов // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 4. – С. 25-42.
79. Формирование стратегии управления машиностроительным предприятием с применением стандартов ISO 9000  / М. П. Войнаренко, С. Г. Зинченко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2007. – № 6, т. 3. – С. 385-391.
 

2006

80. Аналіз методів оцінки запасів та можливості їх використання в практиці плодоовочевих переробних підприємств / М. Войнаренко, І. Білик // Економіст. – 2006. – № 11. – С. 59-61.
81. Державне регулювання інвестиційної діяльності / М. П. Войнаренко, Л. А. Бушовська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – № 6, т. 3. – С. 22-26.
82. Економічна конкурентоспроможність та інвестиційна     привабливість України / М. Войнаренко, О. Фурманюк // Економіст. – 2006. – № 12. – С. 25-28.
83. Економічна конкуренція та заходи щодо мінімізації негативного впливу процесу монополізації / М. П. Войнаренко, Г. І. Рзаєв // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – № 4, т. 3. – С. 16-21. 
84. Інвестиційна привабливість регіонів / М. П. Войнаренко, Д. Ф. Кабанюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – № 3. – С. 201-204.
85. Іноземний банківський капітал в Україні і перспективи його розвитку / М. П. Войнаренко, Л. В. Грабчак // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – № 1, т. 2. – С. 210-213.
86. Передмова / М. П. Войнаренко // Михайловська І. М.  Гроші та кредит : навч. посіб. / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. – Л. : Новий світ-2000, 2006. – С. 8-10.
87. Проблеми оплати праці за умов ринкових відносин / М. П. Войнаренко, В. Є. Козак, І. І. Гаврилюк // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2006. – № 5, т. 1. – С. 12-14.
 

2005

88. Конкурентоспроможність підприємств: становлення, розвиток, стан нормативно-законодавчої бази / М. П. Войнаренко, Г. І. Рзаєв // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2005. – № 4, ч. 2, т. 2. – С. 10-14.
89. Міжнародний досвід становлення правової бази щодо регулювання рівня конкурентоспроможності суб’єктів господарювання / М. П. Войнаренко,  Г. І. Рзаєв // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2005. – № 6, т. 3. – С. 90-94.
90. Напрями і форми державної підтримки регіонального розвитку підприємницьких об’єднань в Україні  / М. П. Войнаренко, Л. А. Рибчинська // Економіка: проблеми теорії та практики : зб наук. пр. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 207, т. 5. – С. 1264-1272.
91. Особливості формування регіональної інвестиційної політики на засадах кластерних технологій / М. П. Войнаренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2005. – № 2, т. 1. – С. 12-16.
92. Перспективи функціонування кластерів в системі підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника / М. П. Войнаренко, Л. А. Рибчинська // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2005. – № 5, ч. 2, т. 3. – С. 14-18.
93. Пріоритети інвестиційно-інноваційного розвитку Подільського регіону / М. Войнаренко // Будівельний кластер – Європейський шлях розвитку. – Хмельницький : Тріада-М, 2005. – С. 14-17.
94. Ради Хмельниччини на межі тисячоліть / М. П. Войнаренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2005. – № 3, т. 2. – С. 257.
95. Формування цілісної концепції функціонування складних виробничо-господарських систем / М. П. Войнаренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2005. – № 6, т. 2. – С. 7-13.
 

2004

96. Бідність як соціальний наслідок знецінення суспільної праці і питання зростання доходів населення / М. П. Войнаренко, О. І. Смагач // Реалізація цілей розвитку тисячоліття ООН в Україні: подолання бідності та підвищення рівня життя населення / ІДСД НАН України. – К., 2004. – С. 25-28.
97. Думки з приводу... / М. П. Войнаренко // Економіст. – 2004. – № 5. – С. 74.
98. Кластерные модели объединения предприятий и распространение передового опыта их создания в Украине / М. П. Войнаренко // Принципи оцінки конкурентоздатності регіонів / Ін-т конкурентоздатності. – К., 2004. – С. 59-70.
99. Пріоритети економічного розвитку регіону / М. П. Войнаренко  // Тр. Одес. политехн. ун-та. Спец. вып. – 2004. – Т. 1. – С. 46-51.
100. Развитие строительства в Украине и России на основе реализации кластерной концепции / А. Н. Асаул, М. П.  Войнаренко //  Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки  / Хмельниц. нац. ун-т. – 2004. – № 3, т. 1. – С. 15-22.
101. Регіональні аспекти відшкодування податку на додану вартість експортерам: проблеми та шляхи вирішення / М. П. Войнаренко, В. Д. Король, Ю. Ю. Єрмоленко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2004. – № 1, ч. 2, т. 1. – С. 31-35.
102. Соціально-економічні пріоритети розвитку Подільського регіону / М. П. Войнаренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки / Хмельниц. нац. ун-т. – 2004. – № 6. – С. 7-12.
 

2003

103. Вдосконалення методики про рух грошових коштів / М. А. Кривицька, М. П. Войнаренко // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту ТУП. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 396-405.
104. Відомий вчений-економіст. До 80-річчя доктора економічних наук, професора В. Є. Козака / М. П. Войнаренко // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т економіки. – К., 2003. – Вип. 35-36. – С. 186-189.
105. Застосування логістичного підходу в діяльності вантажних автотранспортних підприємств / С. Й. Ядуха, М. П. Войнаренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2003. – № 2, т. 2. – С. 137-139.
106. Кафедра обліку та аудиту: від перших кроків до наших днів / М. П. Войнаренко, І. Х. Ткачук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2003. – № 5, ч. 2, т. 1. – С. 7-11. 
107. Кластерні технології в мережевих структурах / М. П. Войнаренко // Проблеми економічної кібернетики : тези доп. VIII Всеукр. наук.-метод. конф., присвяч. 35-річчю каф. екон. кібернетики Донец. нац. ун-ту, Алушта, 6-8 жовт. 2003 р. – Донецьк, 2003. – С. 153-155.
108. Кластерні технології в системі підтримки конкурентоздатності та розвитку підприємницьких структур / М. П. Войнаренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2003. – № 6, ч. 2. – С. 7-10.
109. Кластерні технології в системі підтримки розвитку підприємництва / М. П. Войнаренко // Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва : матеріали українсько-польскої наук. конф., Сатанів, 16-18 жовт. 2003 р.  – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 181-182.
110. Нові підходи до розвитку та підтримки підприємництва на Поділлі / М. П. Войнаренко // Розвиток ринкової економіки на Поділлі: здобутки, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю Хмельниц. ін-ту економіки і права (1993-2003), Хмельницький-Волочинськ, 23 жовт. 2003 р. – Хмельницький,  2003. – С. 193-198.
111. Особливості вибору методу нарахування амортизації в сучасних умовах / В. В. Кузь, М. П. Войнаренко // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту ТУП. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 405-417.
112. Особливості впровадження комп'ютерної форми обліку на підприємстві / М. П. Войнаренко, В. Г.  Лопатовський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2003. – № 5, ч. 2, т. 1. – С. 72-76.
113. Особливості навчання та підготовки фахівців  для роботи у кластерних структурах / М. П. Войнаренко // Нові виробничі системи і економічний розвиток України : матеріали екон. самміту, Луцьк, 30 січ. 2003 р. – К., 2003. – С. 48-54.
114. Планування постійних витрат за місцями їх виникнення та сферами відповідальності / С. А. Чайковський, М. П. Войнаренко // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту ТУП. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 422-426.
115. Проблеми заробітної плати та шляхи їх вирішення / І. В. Непиталюк, М. П. Войнаренко // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту ТУП. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 417-422.
116. Стабілізація фінансового стану підприємств: проблеми та умови забезпечення / М. І. Іванов, М. П. Войнаренко // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту ТУП. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 388-396.
117. Стратегія державної підтримки механізму реформування системи оплати праці в Україні / М. П. Войнаренко, Л. А. Рибчинська // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2003. – № 1, ч. 2. – С. 7-10.
118. Управління дебіторською заборгованістю в системі аналізу та управління грошовими потоками підприємств / М. П. Войнаренко, І. В. Зозуля // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2003. – № 5, ч. 2, т. 1. – С. 185-190.
119. Функціонування малого та середнього бізнесу за умов стабілізації національної економіки / М. П. Войнаренко, Н. М. Валігура // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2003. – № 5, ч. 2, т. 2. – С. 85-89. 
120. Цінова політика держави та її вплив на механізм формування витрат агропромислового комплекса / М. П. Войнаренко, Л. Рибчинська // Економіст. – 2003. – № 12. – С. 28-32.
 

2002

121. Актуальні проблеми залучення інвестицій в економіку регіону / М. П. Войнаренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2002. – № 5, ч. 2, т. 3. – С. 87-89.
122. Аналіз інвестиційної політики та інвестиційного клімату в Україні / М. П. Войнаренко, Л. Д. Федорук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2002. – № 2, ч. 1. – С. 113-117.  
123. Корпорація як організаційна форма підприємництва в післяреформений період / А. Н. Асаул, М. П. Войнаренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2002. – № 4, ч. 2. – С. 12-17.
124. Локальні виробничі системи та мережі підприємств                            / М. П. Войнаренко // Нові виробничі системи і прискорений розвиток регіонів : матеріали міжнар. екон. форуму, 16 листоп. 2001 р. – К. : Логос, 2002. – С. 87-95.
125. Регулювання грошових потоків підприємств / М. П. Войнаренко, І. В. Зозуля // Механізми регулювання соціальної сфери : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т економіки, Прогр. розв. ООН в Україні ; відп. ред. В. М. Новіков. – К., 2002. – С. 75-78.
126. Сучасні погляди щодо розвитку внутрішнього аудиту в Україні / М. П. Войнаренко, В. Є. Козак, Д. М. Хома // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2002. – № 5, ч. 2, т. 1. – С.  219-222.
 

2001

127. Актуальні проблеми регулювання соціальної сфери  / М. П. Войнаренко, Н. В. Скринник // Державні і ринкові методи регулювання соціальної сфери : зб. наук. пр. / відп. ред. В. М. Новіков ; НАН України, Ін-т економіки. – К., 2001. – С. 68-77.
128. Бізнес-інкубатори як спосіб підтримки розвитку малого бізнесу  / М. П. Войнаренко // Стан та засоби підвищення підприємницької діяльності : матеріали наук.-практ. конф., 22-23 берез. 2001 р. – Миколаїв, 2001. – С. 167-173.
129. Віра у молоді сили / М. П. Войнаренко // Ректор Радомир Сілін. Технологічнй університет Поділля. – Хмельницький : ТУП, 2001. – С. 30-34.
130. Маркетингові аспекти розвитку підприємництва / М. П. Войнаренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2001. – № 6. – С. 207-210.
131. Механізми адаптації кластерних моделей до політико-економічних реалій України / М. П. Войнаренко // Світовий та вітчизняний досвід запровадження нових виробничих систем (кластерів) для забезпечення економічного розвитку територій : матеріали конф., 1-2 листоп. 2001 р. / Спілка економістів України. – К., 2001. – С. 25-33.
132. Моделювання бізнес-процесів при реформуванні промислового комплексу / М. П. Войнаренко, О. М. Костюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2001. – № 6. – С. 16-25.
133. Побудова математичної моделі врожайності цукрових буряків / М. П. Войнаренко, О. П. Кочетов, В. М. Нянько // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 2001. – № 7. –  С. 457-461.
134. Прогнозування діяльності підприємства з урахуванням фінансових результатів / М. П. Войнаренко, О. В. Косенкова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.– 2001. – № 2, ч. 1. – С. 31-35.
135. Реструктуризація промислових підприємств за умов ринку / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, В. Р. Філінюк // Шляхи активізації вітчизняного виробництва: теорія та практика, проблеми підготовки фахівців : матеріали Всеукр. наук. конф., 25-26 трав. 2001 р. – Хмельницький : ХІЕП, 2001. –  С. 120-123.
136. Розвиток сфери послуг у процесі економічного зростання / М. П. Войнаренко // Україна на порозі ХХІ століття: уроки реформ та стратегія розвитку : матеріали наук. конф. / НТУУ КПІ. – К., 2001. – С. 240-247.
137. Роль менеджера в процесі управління ризиком / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька // Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. пр. за матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2001. – С. 79-81.
 

2000

138. Асоціація "Поділля-Перший". Річний звіт-2000 : буклет / М. П. Войнаренко, М. М. Іванюк. – Хмельницький, 2000. – 20 с.
139. Деякі підходи щодо реформування бухгалтерського обліку / М. П. Войнаренко, С. С. Сіліна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, ч. 2. – С. 122-124.
140. До нової парадигми побудови бухгалтерського обліку в Україні / М. П. Войнаренко, К. Леонтович-Пелих // Розвиток науки про бухгалтерський облік : зб. тез та текстів виступів на міжнар. наук. конф., 23-24 листоп. 2000 р. – Житомир : ЖІТІ, 2000.
141. Застосування електронних таблиць Excel в економічному аналізі / М. П. Войнаренко, Н. В. Іванова  // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, ч. 3. – С. 141-145.
142. Значення аналізу платоспроможності для оптимізації діяльності підприємства / М. П. Войнаренко, О. А. Запривода // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, ч. 2. – С. 148-151.
143. Концепція кластерів – новий підхід до інвестування регіональних програм розвитку виробництва / М. П. Войнаренко // Вісн. Терноп. акад. нар. гос-ва. Спец. вип. – 2000. – № 15, ч. 5. – С. 256-261.
144. Концепція кластерів – шлях до відродження виробництва на регіональному рівні / М. П. Войнаренко // Економіст. – 2000. – № 1. – С. 29-33.
145. Науково-практичні засади соціально-орієнтованого реформу-вання управління підприємницькими структурами / М. П. Войнаренко // Соціальна сфера в перехідній економіці : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т економіки. – Київ, 2000. – С. 11-27.
146. Проблеми реформування і шляхи транзиції бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів / М. П. Войнаренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, ч. 2. – С. 9-13.
147. Соціально-нормативні прогнози у сфері праці / М. П. Войнаренко, В. М. Нижник // Соціальні пріоритети на ринку праці в умовах структурної модернізації економіки : матеріали наук.-практ. конф. / НАН України, Рада по вивченню продуктив. сил України. – К., 2000. – С. 56-59.
148. Удосконалення системи менеджменту на підприємстві  / М. П. Войнаренко, А. Г. Черномазюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 2. – С. 3-10.
149. Швейний кластер: програма діяльності, каталог підприємств : буклет / М. П. Войнаренко, І. М. Баннова, Н. В. Кос. – Хмельницький,  2000. – 24 с.
 

1999

150. Економіко-математичні моделі комерційно-виробничої діяльності підприємств та оподаткування / М. П. Войнаренко, М. В. Ігнатишин  // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 1999. – № 5, ч. 1. – С. 120-127.
151. Економічна ефективність впровадження нових енергозберігаючих технологій на рівні регіону / М. П. Войнаренко, Б. М. Петришин // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 черв. 1999 р. – Хмельницький : ТУП, 1999. – С. 46-50.
152. Місцеві податки і збори: сучасний стан та перспективи удосконалення / Н. В. Кос, М. П. Войнаренко // Проблеми економіки, обліку та менеджменту : зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту ТУП. – Хмельницький : ТУП, 1999. – С. 3-18.
153. Моделювання перехідних процесів великих економічних систем / М. П. Войнаренко, М. А. Ткаченко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – № 4. – С. 11-15.
154. Моделювання складних господарських систем / М. П. Войнаренко, М. А. Ткаченко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – № 4. – С. 10-15.
155. Передумови запровадження нового плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків / М. П. Войнаренко, Н. М. Соболь // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 черв. 1999 р. – Хмельницький : ТУП, 1999. – С. 69-75.
156. Підтримка розвитку виробництва на Поділлі шляхом застосування концепції кластерів / В. Прайс, М. П. Войнаренко, О. В. Костишина // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – № 4. – С. 21-24.
157. Проблеми відродження промислового виробництва шляхом застосування концепції кластерів / М. П. Войнаренко, В. Прайс, О. В. Костишина // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – № 4. – С. 22-25.
158. Регіональні фактори розвитку виробництва (досвід та перспективи Хмельницької області) / М. П. Войнаренко // Поглиблення ринкових реформ та стратегія економічного розвитку України до 2010 року : матеріали наук. конф. / УкрІНТЕІ. – К., 1999. – Т. 2, ч. 2. – С. 141-146.
159. Тенденції розвитку регіональної політики України в перехідний період / М. П. Войнаренко, А. Г. Мазур, Г. С. Лоянич // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 1999. – № 2. – С. 54-56.
 

1998

160. Європейський Союз, Україна, Хмельниччина: проблеми і перспективи співпраці / М. П. Войнаренко // Підприємництво на Хмельниччині: історія і сучасність : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 3-4 лип. 1998 р. – Хмельницький, 1998. – С. 127-136. 
161. Нові підходи до питання стратегії управління в перехідному періоді / М. П. Войнаренко, М. А. Ткаченко, А. М. Холоденко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 1998. – № 5. – С. 22-25.
162. Нові системи автоматизації обліку в Україні / М. П. Войнаренко, В. С. Ченаш // Нові інформаційні технології навчання в учбових закладах України : матеріали VІ  Укр. наук.-метод. конф. / ОДМУ. – Одеса, 1998. – Ч. 1. – С. 149-150.
163. Облікова інформація та перспективи її застосування в управлінні підприємствами / М. П. Войнаренко, Т. В. Литвинчук, В. П. Сухораб // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 1998. – № 3. – С. 70-74.
164. Перспективи залучення інвестицій в Україну / М. П. Войнаренко // Проблеми економічної теорії і практики на сучасному етапі : зб. наук. пр. – Хмельницький : ТУП, 1998. – С. 20-23.
165. Перспективи поліпшення інвестиційного клімату в регіонах України / М. П. Войнаренко // Удосконалення соціальної інфраструктури у трансформаційній економіці : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т економіки. – К., 1998. – С. 21-29.
166. Проблеми обліку, аудиту та фінансів: погляд з минулого в майбутнє / М. П. Войнаренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 1998. – № 3. – С. 53-57.
167. Проблеми ступеневої підготовки спеціалістів вищої кваліфікації / М. П.  Войнаренко, Г. О.  Дарманська // Проблеми праці, економіки та моделювання : зб. наук. пр.  – Хмельницький : ТУП, 1998. – Ч. 2. – С. 14-16.
168. Система показників використання трудових ресурсів / М. П. Войнаренко, Г. Ф. Наконечна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. Спец. вип. – 1998. – № 6, ч. 1. – С. 62-67.
169. Система показників використання трудових ресурсів. До питання аналізу Президентських таблиць / М. П. Войнаренко, Г. Ф. Наконечна // Економіст. – 1998. – № 6. – С. 36-38.
 

1997

170. Деякі аспекти вдосконалення економічного аналізу / М. П. Войнаренко, Т. Г. Рзаєва // Методологія економіко-статистичного дослідження в умовах ринку : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 173-174.
171. Деякі аспекти управлінського обліку / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Сер. 2, Екон. науки. – 1997. – № 1. – С. 61-64.
172. Деякі вимоги до розробки системи показників ділової активності суб’єкта господарювання / М. П. Войнаренко, Т. Г. Рзаєва // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Сер. 2, Екон. науки. – 1997. – № 1. – С. 51-54.
173. До питання удосконалення структури управління промисловими підприємствами / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька // Проблеми суднобудування: стан, ідеї, рішення : матеріали міжнар. наук.-практ. симп., 8-10 трав. 1997 р. – Миколаїв : УДМТУ, 1997. – С. 336-338.
174. Залучення інвестицій на Хмельниччину: проблеми і перспективи / М. П. Войнаренко, О. М. Костюк // Старокостянтинів і край в просторі часу : матеріали Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. "Велика Волинь", присвяч. 470-річчю від дня народж. князя К. В. Острозького, 29-30 трав. 1997 р. – Хмельницький-Старокостянтинів-Самчики, 1997. – С. 259-262.
175. Методологічні аспекти побудови інформаційного забезпечення аналізу використання трудових ресурсів / М. П. Войнаренко, Л. В. Скоробагата // Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку : зб. доп. міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1997. – Ч. 1. – С. 167-170.
176. Про деякі методологічні аспекти помилкового реформування вітчизняної економіки і перспективи її виходу з кризи / М. П. Войнаренко // Старокостянтинів і край в просторі часу : матеріали Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. "Велика Волинь", присвяч. 470-річчю від дня народж. князя К. В. Острозького, 29-30 трав. 1997 р. – Хмельницький-Старокостянтинів-Самчики, 1997. – С. 256-259.
177. Соціальні аспекти кризового стану економіки України  / М. П. Войнаренко // Перспективи розвитку сфери послуг : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т економіки. – К., 1997. – С. 17-23.
178. Україна: шлях до ринку / М. П. Войнаренко // Поділ. вісті. – 1997. – № 83. – С. 2.
179. Україна: який вибрати шлях? / М. П. Войнаренко // Економіка України. – 1997. – № 6. – С. 91-92.
180. Управління трудовими ресурсами як засіб підвищення ділової активності суб’єктів господарювання / М. П. Войнаренко, Т. Г. Рзаєва // Управління трудовими ресурсами: проблеми і перспективи розвитку : зб. доп. міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1997. – Ч. 1. – С.  179-181.
181. Управління фінансами підприємства за нових економічних відносин / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Н. А. Хрущ // Проблеми праці, економіки та моделювання : зб. наук. пр. / ТУП. – Хмельницький, 1997. – Ч. 2. – С. 207-216.
 

1996

182. Аналіз можливостей експортного потенціалу Хмельниччини / М. П. Войнаренко, В. Ф. Войткова // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1996. – С. 81-84.
183. Деякі проблеми оцінки активів і нарахування амортизації за умов інфляції / М. П. Войнаренко, В. Ф. Савчук, О.В. Тарашевська // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1996. – 184-185.
184. До нової парадигми в оцінці суспільної праці та формуванні інтелектуального потенціалу нації / М. П. Войнаренко // Національна еліта та інтелектуальний потенціал України : тези доп. міжнар. наук. конф. / М-во освіти України. – Л., 1996. – С. 25-26.
185. Методологічні та інформаційні аспекти оперативного аналізу руху грошових коштів / М. П. Войнаренко, Т. В. Михальчик, Л. В. Скоробагата // Тези. доп. міжнар. наук. конф., присвяч. 25-річчю каф. екон. аналізу і 30-річчю ін-ту обліку і аудиту. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. 41-43.
186. Передмова / М. П. Войнаренко // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1996. – С. 3-4.
187. Порівняльні аспекти розвитку малого бізнесу в Україні і Сполучених Штатах / М. П. Войнаренко, О. М. Костюк // Динаміка і форми соціальних процесів у перехідній економіці : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т економіки ; відп. ред. В. М. Новіков. – К., 1996. – С. 80-87.
188. Роль інформаційного забезпечення в ефективності економічного аналізу підприємств / М. П. Войнаренко, Г. О. Дарманська // Тези доп. міжнар. наук. конф., присвяч. 25-річчю каф. екон. аналізу і 30-річчю ін-ту обліку і аудиту. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. 36-37.
189. Сфера послуг України: зміна структури та прогноз розвитку / М. Войнаренко // Україна в світовому економічному просторі : матеріали ІІ конгр. міжнар. укр. екон. асоц. / НАН України, Ін-т економіки ; відп. ред. М. Герасимчук, Ю. Чучман. – К., 1996. – С. 78-85.
190. Тенденції реформування власності в основних галузях народного господарства Хмельниччини / М. П. Войнаренко, В. Ф. Войткова // Проблемы постприватизации : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. – Хмельницкий, 1996. – Ч. 1. – С. 50-51.
 

1995

191. Діалоговий алгоритм розв’язання задачі вибору оптимальних варіантів розвитку підприємств / М. П. Войнаренко, А. М. Холоденко // Економіка України. – 1995. – № 6. – С. 85-88.
192. До нових підходів в оплаті праці за умов ринку / М. П. Войнаренко, В. Є. Козак // Проблемы экономики, оплаты и нормирования труда в условиях формирования рыночных механизмов : сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. – Хмельницкий : ТУП, 1995. – С. 76-77.
193. Малі підприємства: проблеми становлення і розвитку / М. П. Войнаренко, Л. В. Овод // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону : тези доп. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1995. – Ч. 3. – С. 271-273.
194. Нові підходи до оцінки суспільної праці в економічній теорії / М. П. Войнаренко, В. Є. Козак // Экономические проблемы развития промышленного производства : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф. – Одесса, 1995. – Ч. 1. – С. 60-61.
195. Нові підходи до оцінки суспільної праці та формування інтелектуального потенціалу нації / М. П. Войнаренко // Технологічний університет в системі реформування освітньої та наукової діяльності Подільського регіону : тези доп. наук.-практ. конф. – Хмельницький : ТУП, 1995. – Ч. 2. – С. 38-39.
 

1994

196. До створення автоматизованої системи управління соціально-економічним розвитком України / М. П. Войнаренко, А. М. Холоденко // Автоматика – 94 : тези доп. І Укр. конф. з автомат. керування / НАН України; Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. – К., 1994. – Ч. 2. – С. 294.
197. Стан та перспективи розвитку сфери послуг в умовах ринку / М. П. Войнаренко // Велика Волинь: минуле й сучасне : матеріали міжнар. наук. краєзн. конф., жовт. 1994 р. – Хмельницький-Ізяслав-Шепетівка, 1994. – С. 573-576.
198. Сфера послуг: до нової парадигми в теорії і практиці  / М. П. Войнаренко // Проблеми соціального розвитку в Україні : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т економіки. – К., 1994. – С. 82-114.
 

1993

199. Перспективи розвитку сфери послуг України за умов ринку / М. П. Войнаренко // Економіка України: минуле, сучасне, мабутнє : матеріали І конгр. міжнар. укр. екон. асоц. / відп. ред. М. Г. Герасимчук, Ю. Чучман. – К. : Наук. думка, 1993. – С. 300-305.
200. Роздержавлення та приватизація у сфері побутових послуг: проблеми та прогнози / М. П. Войнаренко // До нової України – шляхом реформ : респ. наук.-практ. конф. Секція економіки : тези виступів / відп. ред. В. М. Геєць [та ін]. – К. : НМК ВО, 1993. – С. 95-97.
 

1992

201. Инфляция в Украине: допишем в ценниках нули / М. П. Войнаренко // Контракт. – 1992. – № 22. – С. 1-2.
202. Перспективи розвитку сільської служби побуту / М. П. Войнаренко // Село в умовах формування ринкових відносин : зб. наук. пр. / АН України, Ін-т економіки. – К., 1992. – С. 99-104.
203. Приватизация в сфере бытовых услуг: предпосылки и перспективы / М. П. Войнаренко // Разгосударствление и приватизация в сфере бытовых услуг : тез. докл. науч.- техн. семинара. – М. : ЦП НТО, 1992. – С. 1-2.
204. Приватизація як шлях до структурної та інвестиційної перебудови економіки України / Л. Т. Верховодова, М. П. Войнаренко // До нової України – шляхом реформ : респ. наук.-практ. конф. Секція економіки : доповіді / відп. ред. В. М. Геєць [та ін]. – К. : НМК ВО, 1992. – С. 108-116.
205. Проблемы перехода предприятий бытового обслуживания населения к рыночной экономике / М. П. Войнаренко // Экономические основы развития отраслей непроизводственной сферы : сб. науч. тр. / АН Украины, Ин-т экономики. – К., 1992. – С. 69-74.
 
1991
206. Про державну податкову службу в Українській РСР : закон УРСР від 4.12.1990 р. № 509-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 6. – ст. 37. – С. 139-145.
(у співавторстві)
207. Про підприємства в службу в Українській РСР : закон УРСР від 27.03.1991 № 887-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 24. – ст. 272. – С. 611-629. (у співавторстві)
208. Становление новых организационных структур предприятий в сфере обслуживания населения / М. П. Войнаренко // Новые организационные структуры в экономике : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – Днепропетровск : ДГУ, 1991. – С. 30-31.
 

1990

209. Проблемы перевода научно-исследовательского сектора института на новые условия хозяйствования / М. П. Войнаренко, В. В. Ковалевский // Организация и финансирование вузовской науки в условиях радикальной экономической реформы : тез. докл. Всесоюз. науч. конф. – Николаев : НКСИ, 1990. – С.135-138.
210. Розповсюдження принципів госпрозрахунку на підрозділи апарату управління підприємства / М. П. Войнаренко // Внутрівиробничий госпрозрахунок на цукрових заводах : тези доп. обл. наук.-практ. конф. – Тернопіль : ТІНГ, 1990. – С. 72-74.
211. Структурные сдвиги в потреблении бытовых услуг / М. П. Войнаренко // Методология моделирования социально-экономического потенциала : сб. науч. тр. Моск. экон.-стат. ин-та. – М. : МЭСИ, 1990. – С. 56-60.
 

1989

212. Актуальні питання розвитку побутового обслуговування населення в нових умовах господарювання / В. Є. Козак, М. П. Войнаренко, В. В. Гайдук // Економіка Рад. України. – 1989. – № 1. – С. 3-10.
213. Пути повышения качества подготовки экономических кадров в новых условиях хозяйствования / М. К. Зварич, М. П. Войнаренко // Пути дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения качества специальной и экономической подготовки кадров бытового обслуживания : тез. докл. межвуз. науч.-метод. конф. (г. Шахты). – М. : ЦБНТИ, 1989. – С. 72-74.
214. Распространение принципов хозрасчета на структурные подразделения аппарата управления предприятий службы быта / М. П. Войнаренко, М. К. Зварич, Н. С. Худой // Хозяйственный расчет в сфере бытового обслуживания населения : тез. докл. респ. науч.-практ. конф., 26-28 сент. 1989 г. – Хмельницкий : ХТИ, 1989. – С. 176-179.
215. Создание кооперативных и арендных предприятий в отрасли бытового обслуживания населения / М. П. Войнаренко, О. Н. Костюк // Хозяйственный расчет в сфере бытового обслуживания населения : тез. докл. респ. науч.-практ. конф.,  26-28 сент. 1989 г. – Хмельницкий : ХТИ, 1989. – С. 206-208.
216. Соціальна ефективність сервісу / М. П. Войнаренко, О.О. Орлов // Економіка Радянської України. – 1989. – № 2. – С. 95-96.
217. Статистическое измерение влияния научно-технического прогресса на качество труда / М. П. Войнаренко, И. В. Лучковский // Социальные проблемы труда : тез. докл. респ. науч.-практ. конф. (г. Хмельницкий) / АН УССР, СОПС УССР. – К., 1989. – С. 85.
 

1988

218. Использование ЭВМ при нормировании труда управленческих работников и построении организационных структур предприятий бытового обслуживания / М. П. Войнаренко, М. К. Зварич, Н. С. Худой, О. Л. Снигурская // Автоматизация нормирования труда : тез. докл. респ. науч.-практ. конф. – Хмельницкий : ХТИБО, 1988. – С. 250-253.
219. Организация индивидуальной и самостоятельной подготовки студентов инженерно-экономических специальностей / М. К. Зварич, М. П. Войнаренко // Пути совершенствования СРС в свете основных направлений перестройки высшего образования : тез. докл. межвуз. науч. конф. – Алма-Ата : КазПТИ, 1988. – С. 32-34.
220. Совершенствование структур управления бытовыми предприятиями в условиях полного хозрасчета и самофинансирования / М. П. Войнаренко // Проблемы перевода бытового обслуживания населения на самоокупаемость и самофинансирование : тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. (г. Таллин). – М. : ВНТО, 1988. – С. 102-104.
 

1987

221. Статистическое моделирование ускорения развития отраслей сферы обслуживания / М. П. Войнаренко, И. В. Лучковский // Проблемы методологии стратегической оценки ускорения развития социально-экономического развития : тез. докл. Всесоюз. науч. конф. – М. : МЭСИ, 1987. – С. 103-105.
 

1986

222. В интересах каждого. Из опыта внедрения бригадной формы организации и оплаты труда на Хмельницкой фабрике "Индодежда" : буклет / М. П. Войнаренко, Е. Н. Стороженко, О. В. Гаус. – Хмельницкий : Облполиграфиздат, 1986. – 6 с.
223. Нормативный метод учета затрат в хозрасчетных бригада  / М. П. Войнаренко, Е. Н. Стороженко // Совершенствование бухгалтерского учета в народном хозяйстве : тез. докл. и выступлений Всесоюз. науч.-практ. конф. / АН УССР, Ин-т экономики промышленности. – Донецк, 1986. – С. 36-37.
224. Пути рационализации организационных структур бытовых предприятий в новых условиях хозяйствования / М. П. Войнаренко // Проблемы и перспективы развития производства товаров народного потребления и сферы услуг населения :  тез. докл. респ. науч.-практ. конф. / ЭНИИ Госплана УССР. – Винница, 1986. – Ч. 2. – С. 103-104.
 

1985

225. Опыт внедрения бригадной формы организации и нормирования труда на Хмельницкой фабрике "Индодежда" / В. А. Радомский, М. П. Войнаренко // Совершенствование теории и практики нормирования труда в новых условиях организации и стимулирования труда : тез. докл. обл. науч.-практ. конф. – Хмельницкий : ХТИБО, 1985. – С. 22-23.
226. Роль и задачи бытового обслуживания населения в формировании социалистического образа жизни / Т. Ф. Косянчук, М. П. Войнаренко // Непроизводственная сфера и совершенствование социалистического образа жизни / ИЭ АН УССР. – К., 1985. – С. 77-82.
227. Совершенствование управления предприятиями службы быта на этапе интенсивного развития отрасли / М. П. Войнаренко // Методические основы совершенствования структуры и функций управления / АН УССР, Ин-т экономики. – К., 1985. – С. 95-97.
 

1983

228. Исследование влияния процессов концентрации и специализации на эффективность работы и организационную структуру предприятий службы быта / М. П. Войнаренко // Статистические методы исследования функционирования сложных технических систем (качество, надежность, эффективность) : сб. тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. семинара. – М. : МЭСИ, 1983. – Ч. 2. – С. 365-367.
 

1982

229. Некоторые вопросы совершенствования организации бытового обслуживания населения / М. П. Войнаренко // Повышение эффективности и совершенствование методологии исследования основных фаз воспроизводства : сб. науч. тр. / АН УССР, Ин-т экономики. – К., 1982. – С. 138-143.
230. Повышение эффективности бытового обслуживания населения Украинской ССР / В. Н. Новиков, М. П. Войнаренко, Т. Ф. Косянчук // Повышение эффективности бытового обслуживания населения : тез. докл. и сообщ. Всесоюз. науч.-техн. семинара. – М. : ЦП НТО, 1982. – С. 44-47.
231. Развитие материально-технической базы бытового обслуживания УССР в условиях совершенствования организационной структуры его хозяйственных подразделений / Т. Ф. Косянчук, М. П. Войнаренко // Повышение эффективности социалистического воспроизводства : сб. науч. тр. / ИЭ АН УССР. – К., 1982. – С. 53-57.
232. Рентабельность бытовых услуг и внутрихозяйственный расчет на предприятиях бытового обслуживания населения / И. И. Федив, М. П. Войнаренко : тез. докл. и сообщ. Всесоюз. науч.-техн. семинара. – М. : ЦП НТО, 1982. – С. 18-21.
233. Социально-экономическая роль бытового обслуживания населения в развитом социалистическом обществе / М. П. Войнаренко // Интенсификация общественного производства : сб. науч. тр. / ИЭ АН УССР. – К., 1982. – С. 29-33.
 

1981

234. К вопросу о месте бытового обслуживания населения в социалистическом воспроизводстве / М. П. Войнаренко // Политико-экономические проблемы социалистического воспроизводства : тез. выступлений на респ. науч.-теорет. конф. – К. : КТИЛП, 1981. – С. 285-287.
235. Определение влияния производственно-территориальных факторов на технико-экономические показатели работы предприятий бытового обслуживания населения / М. П. Войнаренко // Совершенствовование технологии и организации производства на предприятиях бытового обслуживания : тез. материалов респ. науч.-техн. конф. – Хмельницкий : ХТИБО, 1981. – С. 146-149.
236. Установление оптимальной организационной структуры предприятий по индивидуальному пошиву обуви / А. П. Головня, М. П. Войнаренко // Совершенствование технологии и организации производства на предприятиях бытового обслуживания : тез. материалов респ. науч.-техн. конф. – Хмельницкий : ХТИБО, 1981.– С. 146-149.
 

1980

237. Совершенствование организационной структуры предприятий службы быта в сельской местности / А. П. Головня, М. П. Гайворонская, М. П. Войнаренко // Повышение эффективности и качества коммунально-бытового обслуживания на основе применения математических методов и средств вычислительной техники : тез. докл. науч.-техн. конф. мол. ученых и специалистов. – Уфа : УФМТИ, 1980. – Ч. 1. – С. 129-131.
238. Экономико-математическая модель планирования производства бытовых услуг / М. П. Войнаренко, Н. А. Ткаченко // Повышение эффективности и качества коммунально-бытового обслуживания на основе применения математических методов и средств вычислительной техники : тез. докл. науч.-техн. конф. молодых ученых и специалистов. – Уфа : УФМТИ, 1980. – Ч. 1. – С. 126-128.

ПРАЦІ, ОПУБЛІКОВАНІ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ ТА ЗА КОРДОНОМ

239. Cluster models in integration of small end middle business companies in Ukraine / M. Voynarenko // Techniczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiebiorczosci : Zbior prac II Polsko-ukrainskiej konferencji naukowej.– Krakow : Politechnika Krakowska, 2005. – P. 451-460.
240. Проблемы и перспективы экономического роста Украины / М. П. Войнаренко // Икономиките в преход : научни изследвания. – Болгария-Свищов : Академично издательство "Ценов", 2000. – С. 40-46.
241. Formulation and Decision of a Problem of Choice of Optimum Variants for Development of the Enterprise in Case of Change of the Form of the Property / M. Voinarenko, A. Kholodenko // 15 World Congress on Scientific Computation, Modelling and Applied Mathematics, Berlin, August 1997. – Berlin : Wissenschaft & Technik Verlag, 1997. – Vol. 3. – P. 733-738.
242. Formulation and Decision of a Problem of Choice of Optimum Variants for Development of the Enterprise in Case of Change of  the Form of the Property / M. Voinarenko, A. Kholodenko // 15 World Congress on Scientific Computation, Modelling and Applied Mathematics. Abstracts, Berlin, Аugust 1997. – Berlin : Wissenschaft & Technik Verlag, 1997. – Р. 395.
243.  Development of small Business in America / M. Voinarenko, R. Rino // The Problems of Accounting and Audit in the Conditions of Unstable Economy : Proceedings of the International science-practical conference. – Khmelnitskiy, 1996. – P. 21-24.

ДЕПОНОВАНІ РУКОПИСИ

244. Функціонально-вартісний аналіз: основи автоматизації  / М. П. Войнаренко, А. М. Холоденко ; ХТІ. – К., 1993. –164 с. – Бібліогр.: 51 назв. – Деп. в ДНТБ України 16.11.93, № 2287. 
245. Совершенствование организационной структуры и механизма управления предприятим службы быта УССР / В. Н. Новиков, М. П. Войнаренко ; ХИЭИ // В сб. материалов науч. конф. молодых ученых Харьк. инж.-экон. ин-та. – Деп. в УкрНИИНТИ 10.10.84,  № 1863.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

246. Основи бізнесу : метод. вказівки для самост. вивч. дисципліни і викон. контрол. роботи для студ. екон. спец. (друга вища освіта) / М. П. Войнаренко, Л. В. Григор’єва. –  Хмельницький : ХНУ, 2009. – 95 с.
247. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – "Економіка і підприємництво" / кол. авт. під заг. кер. А. Ф. Павленка. – К. :   КНЕУ, 2006. – 128 с.
248. Навчально-методичні рекомендації щодо оформлення текстових документів студентами спеціальності "Облік та аудит" / М. П. Войнаренко, В. А. Шпак, П. О. Магдійчук. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 43 с.
249. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 – "Економіка і підприємництво" / кол. авт. під заг. кер. А. Ф. Павленка. – К. : КНЕУ, 2002. – 51 с.
250. Магістерська робота : навч.-метод. рек. по підготовці магіст. робіт з економіки, обліку та аудиту в управлінні підприємницькою діяльністю за спец. 8.05.01.06 – "Облік та аудит" / М. П. Войнаренко, Г. О. Дарманська, Н. А. Хрущ. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 26 с.
251. Маркетинг : метод. вказівки і завдання до контрол. роботи для студ. заоч. форми навчання спец. "Облік і аудит" та "Фінанси і кредит" / М. П. Войнаренко, Т. С. Рохманійко. – Хмельницький : ТУП, 1999. – 25 с.
252. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 7.05.01.06 "Облік і аудит" /  уклад.:  М. П. Войнаренко, А. В. Хмелевська, В. А. Шпак, Т. Т. Дуда, М. С. Васьковська, К. Л. Ларіонова. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 23 с.
253. Методичні вказівки, завдання до контрольної роботи з дисципліни "Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку" для студентів заочної форми навчання спеціальності "Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності" /  уклад.: М. П. Войнаренко, Т. Т. Дуда, В. П. Сухораб. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 12 с.
254. Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з курсу "Економічний аналіз" для студентів денної форми навчання спеціальності 7.05.01.06 "Облік та аудит" / уклад.: М. П. Войнаренко, А. І. Склабінська, Л. В. Овод, К. Л. Ларіонова. – Хмельницький : ТУП, 1997. – 41 с.
255. Робоча програма з виробничої практики по економічному аналізу для студентів денної форми навчання спеціальності 7.05.01.06 "Облік та аудит" / М. П. Войнаренко, А. І. Склабінська, Л. В. Овод, К. Л. Ларіонова. – Хмельницький : ТУП, 1997. – 16 с. 
256. Основні поняття маркетингу : метод. розробка для студ. спец. "Облік та аудит" ден. та заоч. форм навчання / М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ТУП, 1996. – 25 с.
257. Програма та методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з курсу "Економіка підприємства" для студентів спеціальностей "Менеджмент виробничої сфери" і "Фінанси та кредит" заочної форми навчання / уклад.: М. П. Войнаренко, В. М. Полозова, А. Б. Грушевицька. – Хмельницький : ТУП, 1996. – 56 с.
258. Методические указания к занятиям и самостоятельной работе по русскому языку для студентов-иностранцев 2 курса специальности "Экономика управления машиностроением / М. П. Войнаренко, Л. Л. Станиславова. – Хмельницкий : ХТИ, 1991. – 48 с.
259. Программа, методические указания и контрольные работы по курсу "Организация и управление предприятием бытового обслуживания населения" для студентов специальности 1741 заочной формы обучения / М. П. Войнаренко, Н. В. Воробьева. – Хмельницкий : ХТИБО, 1988. – 59 с.
260. Рабочая программа преддипломной практики на предприятиях бытового обслуживания для студентов специальности 1741 "Экономика и организация бытового обслуживания" / М. П. Войнаренко, О. С. Новикова. – Хмельницкий : ХТИБО, 1987. – 14 с.
261. Рабочая программа технико-экономической практики на предприятиях бытового обслуживания для студентов 4-го курса специальности 1741 "Экономика и организация бытового обслуживания" / М. П. Войнаренко, Н. В. Воробьева, В. М. Царькова. – Хмельницкий : ХТИБО, 1987. – 20 с.
262. Организация, планирование и управление предприятием бытового обслуживания населения. Рабочая программа курса : метод. указания к выполнению практ. заданий, контрол. работ и курсового проекта для студентов специальности 1753 "Организация и нормирование труда" / М. П. Войнаренко, Л. В. Коровин. – Хмельницкий : ХТИБО, 1986. – 68 с.
263. Методические рекомендации к проведению практических занятий по курсу "Организация и планирование предприятий бытового обслуживания" для студентов специальности 1741 дневной и заочной форм обучения  / М. П. Войнаренко, В. И. Вдовина, М. Г. Черникова. – Хмельницкий : ХТИБО, 1985. – 124 с.
264. Методические указания к дипломному проекту для студентов специальности 1741 "Экономика и организация бытового обслуживания" / М. П. Войнаренко, В. И. Вдовина, Т. Г. Гайворонская. – Хмельницкий : ХТИБО, 1985. – 52 с.
265. Программа курса "Введение в специальность" для студентов специальности 1741 "Экономика и организация бытового обслуживания" / М. П. Войнаренко, О. А. Орлов, Л. С. Паньковская. – Хмельницкий : ХТИБО, 1985. – 18 с.


РЕЦЕНЗУВАННЯ МОНОГРАФІЙ,  НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ ТА НАУКОВИХ ЗБІРНИКІВ

266. Кулинич О. І. Теорія статистики : підручник / О. І. Кулинич,  Р. О. Кулинич. – 5-те вид., переробл. і доп. – К. : Знання, 2010. – 239 с.
267. Бідюк Н. М. Професійне навчання безробітних у США: теорія і практика : монографія / Н. М. Бідюк ; за ред. Н. Г. Ничкало. – Хмельницький : ХмЦНТІ, 2009. – 542 с. 
268. Дарманська Г. О. Облік розрахунків з оплати праці : навч. посіб. / Г. О. Дарманська, Т. В. Рижа. – К. : КНТ, 2009. – 336 с. 
269. Класифікація товарів – інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. /  за заг. ред. А. В. Макаренка. –  Хмельницький : ІНТРАДА, 2009. – 240 с.
270. Коваленко М. А. Економічна безпека корпоративного підприємства : навч. посіб. / М. А. Коваленко, І. І. Нагорна, Н. В. Радванська. – Херсон : Олді-плюс, 2009. – 404 с. 
271. Кулинич О. І. Теорія статистики : підручник / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. – 4-те вид., перероб і доп. – К. : Знання, 2009. – 311 с.
272. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : підручник / Т. В. Майорова. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. 
273. [Рецензія] / М. П. Войнаренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 6, т. 1. – С. 291-292. – Рец. на кн.: Демографічні процеси на Донбасі : монографія / В. М. Гончаров [та ін.]. – Донецьк : СПД Купріянов  В.С., 2009. – 188 с.
274. Управління інноваційним розвитком підприємств на основі реінжинірингу : монографія / А. В. Череп, Л. Г. Олейнікова, О. Г. Череп, О. В.  Ткаченко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – 270 с. 
275. Цивілізаційні виміри сучасного економічного розвитку світового господарства / М. П. Войнаренко // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. Екон. науки. – 2009. – № 4, т. 3. – С. 243-244. – Рец. на кн.: Международные стратегии экономического развития : підручник / Д. Т. Лукьяненко, Ю. В. Макогон, Ю. Н. Пахомов [и др.]. – Донецк : ДонНУ, 2008. – 449 с.
276. Шигун М. М. Розвиток моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і методологія : монографія / М. М. Шигун. – Житомир : ЖДТУ, 2009. – 632 с. 
277. Актуальні проблеми комп’ютерних технологій "АПКТ 2008" : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-техн. конф. "Актуальні проблеми комп’ютерних технологій  2008" Т. 1. / рецензенти : М. П. Войнаренко, В. Г. Камбург, В. Г. Каплун, Г. Б. Параска. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 182 с.
278. Актуальні проблеми комп’ютерних технологій "АПКТ 2008" : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Всеукр. наук.-техн. конф. "Актуальні проблеми комп’ютерних технологій  2008" Т. 2. / рецензенти : М. П. Войнаренко, В. Г. Камбург, В. Г. Каплун, Г. Б. Параска. –  Хмельницький : ХНУ, 2008. – 186 с.
279. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил : підручник / за заг. ред. А. Д. Войцещука. – Хмельницький : ІНТРАДА, 2008. – 328 с.
280. Михайловська І.  М.  Гроші та кредит : практикум / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. – Л. : Новий Світ-2000, 2008. – 312 с. – (Вища освіта в Україні).
281. Асаул А. Н. Управление высшим учебным заведением в условиях инновационной экономики : науч. и учеб.-метод. справ. пособие / А. Н. Асаул, Б. М. Капаров ; под ред. А. Н. Асаула. – СПб. : Гуманистика, 2007. – 280 с.
282. Лук'янова В.  В.  Економічний ризик : навч. посіб. / В. В. Лук'янова, Т. В. Головач ; рецензенти : М. П. Войнаренко, І. С. Ткаченко, В. В. Христіановський. – К. : Академвидав, 2007. – 464 с.
283. Нижник В. М. Економічна дипломатія та економічна безпека України : навч. посіб. / В. М.  Нижник. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 299 с.
284. Шершун А. А. Митне оформлення товарів та транспортних засобів : навч.-метод. посіб. / А. А.  Шершун. – К. : Кондор, 2007. – 330 с.
285. Актуальні проблеми комп’ютерних технологій "АПКТ 2006" :  зб. наук. пр. за матеріалами наук.-техн. конф.  "Актуальні проблеми комп’ютерних технологій  2006" / рецензенти : М. П. Войнаренко, В. Г. Камбург, В. Г. Каплун. –  Хмельницький : ХНУ, 2006. – 122 с.
286. Каленський М. М.   Митна вартість імпортних товарів : монографія / М. М. Каленський, А. Д. Войцещук, І. Г.  Бережнюк. – К. : Мануфактура, 2005. – 224 с.
287. Нижник В. М.  Міжнародний інноваційний менеджмент : конспект лекцій та метод. вказівки до вивч. курсу для студ. спец. "Міжнародні економічні відносини" / В. М. Нижник, Л. П. Теляча. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 166 с.
288. Нижник В. М. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка :  навч. посіб. / В. М. Нижник. – Хмельницький : ІВЦ ХДУ, 2004. – 327 с.
289. Радецька Л. П.  Управлінський облік : навч. посіб. / Л. П. Радецька, Л. В. Овод. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 275 с.
290. Слободянюк П. Я. Місцеве самоврядування Хмельниччини: історико-етнографічні витоки, сторінки минулого та сьогодення місцевих громад / П. Я. Слободянюк. – Хмельницький : Поділля, 2004. – 592 с.
291. Ткач Є. І. Загальна теорія статистики : підручник / Є. І. Ткач. – Тернопіль : Лідер, 2004. – 388 с.
292. Хрущ Н. А. Інвестиційна діяльність: сучасні стратегії та технології. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 309 с.
293. Шацька В.  М.  Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / В. М. Шацька, Р. С. Квасницька. – Хмельницький : ХДУ, 2004. – 263 с.
294. Шершун А. А. Основи митного законодавства в Україні / А. А. Шершун, В. П. Нездоровін, О. В. Миропольська. – К. : ТП Пресс, 2004. – 416 с.
295. Васьковська М. С. Інформаційні системи обліку :  навч. посіб. для студ. спец. "Облік та аудит" / М. С. Васьковська. – Хмельницький : Поділля, 2003. – 170 с.
296. Вельбой В. П. Системи технологій :  посіб. для екон. спец. вищ. навч. закладів / В. П. Вельбой. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 339 с.
297. Рзаєва Т. Г. Економічний аналіз :  навч. посіб. / Т. Г. Рзаєва. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 199 с.
298. Нижник В. М. Розміщення продуктивних сил України : . конспект лекцій / В. М. Нижник. – 2-е вид., випр. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 94 с.
299. Дарманська Г. О. Контролінг : навч. посіб. / Г. О. Дарманська, Л. В. Овод. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 107 с.
300. Нижник В. М. Розміщення продуктивних сил України : конспект лекцій / В. М.  Нижник. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 94 с.
301. Силин Р. И. Новые горизонты науки / Р. И. Силин. –  Хмельницкий, ТУП, 2002. – 50 с.
302. Вашків П. Г. Теорія статистики : навч. посіб. / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук. – К. : Либідь, 2001. – 320 с.
303. Ткач Є. І. Теорія статистики : підручник / Є. І. Ткач. – Тернопіль : Лідер, 2001. – 386 с.
304. Сілін Р. Практика стратегічного менеджменту / Р. Сілін, Р. Коуп. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 236 с.
305. Фінансове право : курс лекцій / В.  А. Предборський [та ін.]. – К. : Павлові джерела, 1998. – 319 с.
306. Дарманська Г. О. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі " Хмельницькмолоко") / Г. О. Дарманська, В. П. Осадчий. – Хмельницький : Поділля, 1997. – 63 с.

РЕДАГУВАННЯ КНИГ ТА ЖУРНАЛІВ

307. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки : наук. журн. / голова редкол. М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ХНУ, 2010 –
2010. – № 3, т. 1. – 247 с. ; 2010. – № 3, т. 2. – 239 с. ; 2010. – № 3, т. 3. – 212 с. ; 2010. – № 2, т. 1. – 242 с. ;  2010. – № 2, т. 2. – 216 с. ; 2010. – № 2, т. 3. – 216 с. ;   2010. – № 1, т. 1. – 204 с. ; 2010. – № 1, т. 2. – 309 с.
308. Хмельницький національний університет : проспект / відп. ред. М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 30 с.
309. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки : наук. журн. / голова редкол. М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ХНУ, 2009 –
2009. – № 6, т. 1. – 292 с. ; 2009. – № 6, т. 2. – ...  с. ; 2009. – № 6, т. 3. – 320 с. ; 2009. – № 5, т. 1. – 268 с. ; 2009. – № 5, т. 2. – 276 с. ; 2009. – № 5, т. 3. – 286 с. ; 2009. – № 4, т. 1. – 235 с. ; 2009. – № 4, т. 2. – 289 с. ; 2009. – № 3, т. 1. – 228 с. ; 2009. – № 3, т. 2. – 238 с. ; 2009. – № 2, т. 1. – 170 с. ; 2009. – № 2, т. 2. – 206 с. ; 2009. – № 1. – 246 с.
310. Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи : зб. наук. пр. студ. та молодих вчен. : у 2 т. / за заг. ред. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – Т. 1. – 174 с.
311. Облік, аудит і економічний аналіз: історія становлення, проблеми та перспективи : зб. наук. пр. студ. та молодих вчен. : у 2 т. / за заг. ред. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – Т. 2. – 163 с.
312. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки : наук. журн. / відп. ред. М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ХНУ, 2008 –
2008. – № 6, т. 1. – 300 с. ; 2008. – № 6, т. 2. – 232 с. ; 2008. – № 6, т. 3. – 162 с. ; 2008. – № 5, т. 1. – 268 с. ; 2008. – № 5, т. 2. – 337 с. ; 2008. – № 5, т. 3. – 230 с. ; 2008. – № 4, т. 1. – 212 с. ; 2008. – № 4, т. 2. – 197 с. ; 2008. – № 4, т. 3. – 230 с. ; 2008. – № 3, т. 1. – 267 с. ; 2008. – № 3, т. 2. – 264 с. ; 2008. – № 3, т. 3. – 238 с. ; 2008. – № 2, т. 1. – 226 с. ; 2008. – № 2, т. 2. – 236 с. ; 2008. – № 1, т. 1. – 186 с. ; 2008. – № 1, т. 2. – 186 с.
313. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки : наук. журн. / відп. ред. М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ХНУ, 2007 –
2007. – № 6, т. 1. – 267 с. ; 2007. – № 6, т. 2. – 284 с. ; 2007. – № 6, т. 3. – 290 с. ; 2007. – № 5, т. 1. – 265 с. ; 2007. – № 5, т. 2. – 245 с. ; 2007. – № 5, т. 3. – 288 с. ; 2007. – № 4, т. 1. – 229 с. ; 2007. – № 4, т. 2. – 223 с. ; 2007. – № 4, т. 3. – 164 с. ; 2007. – № 3, т. 1. – 227 с. ; 2007. – № 3, т. 2. – 238 с. ; 2007. – № 2. – 218 с. ; 2007. – № 1. – 226 с.
314. Думки творчий злет : художньо-публіцистичний альманах / ред.-уклад.: М. Войнаренко, В. Міхалевський. – Хмельницький : ПП Мельник А. А., 2007. – 112 с.
315. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки : наук. журн. / відп. ред. М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ХНУ, 2006 –
2006. – № 6, т. 1. – 180 с. ; 2006. – № 6, т. 2. – 190 с. ; 2006. – № 6, т. 3. – 284 с. ; 2006. – № 5, т. 1. – 154 с. ; 2006. – № 5, т. 2. – 212 с. ; 2006. – № 5, т. 3. – 288 с. ; 2006. – № 4, т. 1. – 220 с. ; 2006. – № 4, т. 2. – 208 с. ; 2006. – № 4, т. 3. – 228 с. ; 2006. – № 3. –  220 с. ; 2006. – № 2, т. 1. – 258 с. ; 2006. – № 2, т. 2. – 200 с. ; 2006. – № 1, т. 1. – 214 с. ; 2006. – № 1, т. 2. – 219 с.
316. Будівельний кластер – Європейський шлях розвитку / уклад.: В. Третяк, В. Севастянов ; заг. ред. М. Войнаренко, М. Малий.  – Хмельницький : Тріада-М, 2005. – 32 с.
317. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки : наук. журн. / відп. ред. М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ХНУ, 2005 –
2005. – № 6, т. 1. – 240 с. ; 2005. – № 6, т. 2. – 250 с. ; 2005. – № 6, т. 3. – 231 с. ; 2005. – № 5, ч. 2, т. 1. – 216 с. ; 2005. – № 5, ч. 2, т. 2. – 222 с. ; 2005. – № 5, ч. 2, т. 3. – 232 с. ; 2005. – № 4, ч. 2, т. 1. – 218 с. ; 2005. – № 4, ч. 2, т. 2. – 222 с. ; 2005. – № 4, ч. 2, т. 3. – 224 с. ; 2005. – № 3, т. 1. – 291 с. ; 2005. – № 3, т. 2. – 257 с. ; 2005. – № 2, т. 1. – 253 с. ; 2005. – № 2, т. 2. – 254 с.
318. Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки : наук. журн. / відп. ред. М. П. Войнаренко. – Хмельницький, 2004 –
2004. – № 6. – 270 с. ; 2004. – № 4, ч. 1, т. 1. – 236 с. ; 2004. – № 4, ч. 1, т. 2. – 244 с. ; 2004. – № 3, т. 1. – 246 с. ; 2004. – № 3, т. 2. – 226 с. ; 2004. – № 1, ч. 2, т. 1. – 226 с. ; 2004. – № 1, ч. 2, т. 2. – 256 с.
319. Хмельницький національний університет : рекламний проспект / відп. ред. М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – 31 с.
320. Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки : наук. журн. / відп. ред. М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ТУП, 2003 –
2003. – № 6, ч. 2. – 261 с. ; 2003. – № 5, ч. 2, т. 1. – 278 с. ; 2003. – № 5, ч. 2, т. 2. – 325 с. ; 2003. – № 4, ч. 1, т. 1. – 194 с. ; 2003. – № 4, ч. 1, т. 2. – 234 с. ; 2003. – № 2, т. 1. – 170 с. ; 2003. – № 2, т. 2. – 190 с. ; 2003. – № 1, ч. 2. – 246 с.
321. Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки : наук. журн. / відп. ред. М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ТУП,  2002 –
2002. – № 4, ч. 2. – 316 с.
322. Технологічний університет Поділля : буклет / уклад. В. О. Ткач ; відп. ред. М. П. Войнаренко. –  Хмельницький : ТУП, 2002. – 24 с.
323. Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки : наук. журн. / відп. ред. М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ТУП, 2001–
2001. – № 6. – 223 с.
324. Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки : наук. журн. / відп. ред. М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ТУП, 2000 –
2000. – № 5, ч. 2. – 243 с. ; 2000. – № 2. – 172 с.
325. Нижник В. М. Затрати і результати в транзитивній економіці / В. М. Нижник ; відп. ред. М. П. Войнаренко. – Хмельницький : Поділля, 2000. – 356 с.
326. Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки : наук. журн. / відп. ред. М. П. Войнаренко. – Хмельницький, 1999 –
1999. – № 4. – 168 с.
327. Проблеми облікута аудиту за умов нестабільної економіки : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 черв. 1999 р. / відп. ред. М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ТУП, 1999. – 132 с.
328. Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки : наук. журн. / відп. ред. М. П. Войнаренко. – Хмельницький, 1998 –
1998. – № 5. – 188 с. ; 1998. – № 3. – 164 с.
329. Проблеми економічної теорії і практики на сучасному етапі : зб. наук. пр. / відп. ред. М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 131 с.
330. Проблеми праці, економіки та моделювання : зб. наук. пр. / відп. ред. М. П. Войнаренко. – Хмельницький : Евріка, 1998. – Ч. 2. – 164 с.

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ДИСЕРТАЦІЯМИ

331. Єпіфанова І.  Ю.  Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / І. Ю. Єпіфанова ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2010. – 20 с.
332. Баксалова О. М. Мотивація робітників на основі вдосконалення тарифної системи оплати праці (на прикладі підприємств машинобудування) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. М. Баксалова ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2009. – 20 с.
333. Білик І. А. Управлінський облік витрат основної діяльності на плодовоовочевих переробних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / І. А. Білик ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2009. – 19 с.
334. Цебень Р. Л. Облік та внутрішній аудит основних засобів в енергопостачальних компаніях України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Р. Л. Цебень ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. – К., 2009. – 19 с.
335. Юрчишена Л. В. Управління формуванням виробничих запасів підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Л. В. Юрчишена ; Нац. ун-т харчових технологій. – К., 2009. – 19 с.
336. Яременко О. Ф. Механізм управління економічною безпекою машинобудівного підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. Ф. Яременко ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2009. – 20 с.
337. Лопатовський В. Г. Управління ризиками підприємств за умов нестабільного зовнішнього середовища : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. Г. Лопатовський ; Нац. ун-т харчових технологій. – К., 2008. – 20 с.
338. Скоробогата Л. В. Оцінка та технології обліку економічного потенціалу діяльності підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Л. В. Скоробагата ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2005. – 21 с.
339. Бобровник В. М. Трансформація організаційних структур управління підприємствами (на прикладі автотранспортних послуг) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / В. М. Бобровник ; Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2003. – 21 с.
340. Нижник В. М. Механізм регулювання затрат і результатів праці в перехідній економіці : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.09.01 / В. М. Нижник ; НАН України, Ін-т економіки. – К., 2001. – 36 с.
341. Рзаєва Т. Г. Оцінка ділової активності та механізм забезпечення результативної діяльності підприємств (на прикладі підприємств машинобудування) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Т. Г. Рзаєва ; Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2001. – 20 с.
342. Радецька Л. П. Управління витратами виробництва (на прикладі підприємств машинобудування) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Л. П. Радецька ; Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – 19 с.
343. Дарманська Г. О. Удосконалення економічного механізму підготовки управлінських рішень (на прикладі підприємств харчової промисловості) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Г. О. Дарманська ; Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 1997. – 16 с.


КЕРІВНИЦТВО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ РОБОТОЮ

344. Розробка наукових рекомендацій щодо оптимізації системи стимулювання персоналу ЗАТ "Вінницятурист" : звіт про НДР (заключ.) : 17-2008 / Хмельниц. нац. ун-т ; кер. М. Войнаренко ; викон.: Л. П. Радецька, А. В. Юр’єва-Юрій. – Хмельницький, 2009. – 68 с. – № ДР  0108U011029. – Інв. № 0209U006968.
345.  Розробка системи оплати та мотивації праці на промислових підприємствах : звіт про НДР (заключ.) : 8-2009 /  Хмельниц. нац. ун-т ; кер. М. П. Войнаренко ; викон.: А. С. Тельнов, С. І. Гребінська. – Хмельницький, 2009. – 74 с. – № ДР 0109U005059. – Інв. № 0210U001362.
346. Стратегічні напрями діяльності банківських установ за умов світових інтеграційних процесів : звіт про НДР (заключ.) : 12-2007 / Хмельниц. нац. ун-т ; кер. М. П. Войнаренко ; викон.: Л. М. Білорусець, В. П. Нікітюк. – Хмельницький, 2009. – 113 с. – № ДР 0107U004421. – Інв. № 0209U008588.
347. Сучасні концептуальні стратегії та технології управління організаційними структурами підприємств та їх об'єднань : звіт про НДР (заключ.). У 2 ч. Ч. 1 : 2Б-2006 / Хмельниц. нац. ун-т ; кер. М. Войнаренко ; викон.: Н. Хрущ [та ін.]. – Хмельницький, 2008. – 378 с. – № ДР 0106U001003. – Інв. № 0209U001506.
348.  Сучасні концептуальні стратегії та технології управління організаційними структурами підприємств та їх об'єднань : звіт про НДР (заключ.). У 2 ч. Ч. 2 : 2Б-2006 / Хмельниц. нац. ун-т ; кер. М. Войнаренко ; викон.: Н. Хрущ [та ін.]. – Хмельницький, 2008. – 392 c. – № ДР 0106U001003. – Інв. № 0209U001506.
349. Вдосконалення обліку відтворення та поліпшення основних засобів на промислових підприємствах Хмельницької області : звіт про НДР (заключ.) : 18-2007 / Хмельниц. нац. ун-т ; кер. М. Войнаренко ; викон.: Н. Пономарьова, А. Гуменюк. – Хмельницький, 2007. – 134 с. – № ДР 0107U004854. – Інв. № 0207U008766.
350. Розробка системи автоматизованого контролю та аналізу руху товарів через склад тимчасового зберігання : звіт про НДР (заключ.) : 20-2005 / Хмельниц. нац. ун-т ; кер. М. П. Войнаренко ; викон.: Л. В. Джулій, О. М. Кайдановська. – Хмельницький, 2007. – 136 с. – № ДР 0106U001007. – Інв. № 0207U008753.
351.  Розробка системи інформаційного забезпечення роботи Головного управління економіки Хмельницької облдержадміністрації : звіт про НДР (заключ.) : 18-2006 / Хмельниц. нац. ун-т ; кер. М. П. Войнаренко ; викон.: С. С. Ковальчук [та ін.]. – Хмельницький, 2007. – 192 с. – № ДР 0107U000959. – Інв. № 0207U008752.
352.  Розробка системи інформаційного забезпечення управління промисловими підприємствами : звіт про НДР (заключ.) : 16-2005 / Хмельниц. нац. ун-т ; кер.  М. П. Войнаренко ; викон.: Л. Васильчук, І. Білик, А. Черномазюк. – Хмельницький, 2007. – 116 с. – № ДР 0105U007610. – Інв. № 0208U000826.
353.  Удосконалення обліку основних засобів енергопостачальних компаній : звіт про НДР (заключ.) : 17-2006 / Хмельниц. нац. ун-т ; кер. М. Войнаренко ; викон.: Л. Скоробагата, Р. Цебень. – Хмельницький, 2007. – 191 с. – № ДР 0107U000958. – Інв. № 0207U008754.
354.  Дослідження макро- та мікроекономічних проблем розвитку підприємств, організацій та фінансових установ за умов трансформаційної економіки : звіт про НДР : 5-2005 / Хмельниц. нац. ун-т ;  кер. М. Войнаренко ; викон.: Л. Білорусець, В. Ченаш. – Хмельницький, 2005. – 148 с. – № ДР 0105U002955. – Інв. № 0206U007760.
355.  Концепція інформаційного забезпечення фінансово-інвестиційної та інноваційної діяльності : звіт про НДР (заключ.) : 4Б-2002 / Хмельниц. нац. ун-т ; кер. М. Войнаренко ; викон.: Н. Хрущ [та ін.]. – Хмельницький, 2004. – 461 с. – № ДР 0102U004047. – Інв. № 0205U002289.
356.  Проблеми та перспективи залучення інвестицій в Україну : звіт про НДР : 5Б-99 / Технол. ун-т Поділля ; кер. М. Войнаренко ; викон.: Н. Хрущ, В. Шпак, О. Костюк. – Хмельницький, 2000. – 133 с. – № ДР 0199U003037. – Інв. № 0201U005188.
357.  Реорганізація структури управління на Хмельницькому ВАТ "Термопластавтомат": звіт про НДР : 18-96 / Технол. ун-т Поділля ; кер. М. Войнаренко. – Хмельницький, 2000. – 34 с. – № ДР 0196U023506. – Інв. № 0201U005190.
358.  Проблеми трансформації сфери послуг в процесі реформування економіки України : звіт про НДР : 4Б-97 / Технол. ун-т Поділля ; кер. М. Войнаренко ; викон.: Н. Хрущ, Л. Радецька. – Хмельницький, 1998. – 130 с. – № ДР 0197U016015. – Інв. № 0299U000739.


ПУБЛІЦИСТИЧНІ СТАТТІ ТА БУКЛЕТИ

359. Відшукати у слові загублену гармонію / М. Войнаренко // Університет. – 2010. – № 3. – С. 16.
360.  Ентузіасти кластерної політики / М. Войнаренко // Діловий вісник. – 2009. – № 6. – С. 10.
361.  Михайло Войнаренко: "Проект підтримки військовослужбовців за Програмою "Україна-НАТО" продовжується" : [бесіда з М. П. Войнаренком / розмовляв П. Гаврилюк] // Українець. – 2009. – № 1-2. – С. 38-39.
362.  Семінар "Система управління якістю у вищій школі: міжнародний досвід та перспективи впровадження" у ХНУ / М. Войнаренко // Університет. – 2009. – № 4. – С. 7.
363.  Видатний українець  в Росії  / М.  Войнаренко, Н. Пономарьова // Українець. – 2008. – № 10. – С. 37-39.
364.  Виїзне засідання економічного форуму / М. Войнаренко // Українець. – 2008. – № 5. – С. 34.
365. НАТО далеке і близьке : [інтерв’ю з М. П. Войнаренком / розмовляв О. Олійник] // Українець. – 2008. – № 1. – С. 35-36.
366. Перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців / М. Войнаренко // Українець. – 2008. – № 7. – С. 44-45.
367. 7-й економічний форум Подільського регіону  / М. Войнаренко  // Університет. – 2008. – № 2. – С. 6.
368. "У нас можна отримати цікаву та перспективну спеціальність і незабутньо провести студентські роки…" : [бесіда з М. П. Войнаренком / розмову вела В. Стандрійчук] // Проскурів. – 2008. – 18 верес. (№ 75-76). – С. 13.
369. Хотів би краще знати англійську / М. Войнаренко // Є! Поділля. – 2008. – № 35. – С. 4.
370.  Як допомогти звільненим військовослужбовцям / М. Войнаренко // Університет. – 2008.  – № 1.  – С. 3.
371. Наш національний / М. Войнаренко // Думки творчий злет : художньо-публіцистичний альманах ХНУ. – Хмельницький : ПП Мельник А.А.,  2007. –  Т. 1. –  С. 4-9.
372. Північноатлантичний альянс (НАТО) стає зрозумілішим : [інтерв’ю з М. П. Войнаренком / інтерв’ювала Д. Середенко] // Університет. – 2007. – № 9. – С. 2.
373. Ювілейний випуск / М. Войнаренко // Університет. – 2007. – № 1. – С. 3.
374. Гість університету – Петро Тимофійович Тронько! / М. Войнаренко  // Університет. – 2005. – № 7. – С. 5.
375. Загальнодержавна справа / М. Войнаренко // Університет. – 2005. – № 4. – С. 7.
376. Студенти зустрілися з послом  / М. Войнаренко // Університет. – 2005. – № 8-9. – С. 6.
377. "Чим більше віддаєш ти людям, тим більше залишається тобі" / М. Войнаренко // Михайло Павловський – Людина. Вчений. Політик. –  К. : Муз. Україна, 2005. – С. 38-40.
378. Лиши шинель, іди... навчатись! : [інтерв’ю з М. П. Войнаренком / розмовляла Т. Слободянюк] // Поділ. вісті. – 2004. – 21 трав. (№ 68). – С. 3.
379. Михайло Войнаренко: "Підтримка уряду зростає" : [інтерв’ю з М. П. Войнаренком / вів розмову С. Лагунець // Колесо. – 2004. – 30 верес. (№ 40). – С. 5.
380. "Швидка допомога" налагоджена для колишніх військових офіцерів у Хмельницькому / М. П.  Войнаренко // БЛІЦ-ЗАХІД. – 2004. – 6 груд. (№ 49). – С. 10.
381. Важливі віхи історії Технологічного університету Поділля / М. П. Войнаренко, І. Х. Ткачук // Університет. – 2003. – № 4. – С. 3.
382. Професор Михайло Войнаренко : "Істина не розрізняє мундирів, а визнає лише працю в ім’я добра" : [інтерв’ю з М. П. Войнаренком / розмовляла Т. Слободянюк] // Поділ. вісті. – 2003. – 26 груд. (№ 167). – С. 3.
383. Українсько-Британський центр у ТУПі! / М. Войнаренко // Університет. – 2003. – № 3. – С. 2.
384. Вельмишановний мій університете / М. П. Войнаренко // Університет. – 2002. – № 5. – С. 6.
385. Вітаємо з новим 2003 роком. Вітання професора Войнаренко М. П. // Університет. – 2002. – № 9. – С. 2.
386. Міжнародне співробітництво університету :  буклет до 40-річчя ТУП / уклад.: М. П. Войнаренко, М. А. Йохна. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 8 с.
387. Навчально-виховна робота  : буклет до 40-річчя ТУП / уклад. М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 8 с.
388. Соціальний розвиток університету : буклет до 40-річчя ТУП / уклад.: М. П. Войнаренко, В. М. Нижник. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 4 с.
389. Фізична культура і спорт : буклет до 40-річчя ТУП / уклад.: М. П. Войнаренко, Є. М. Свіргунець. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 4 с.
390. Віра у молоді сили / М. П. Войнаренко // Проскурів. – 2001. – 28 верес. (№ 77-78). – С. 11.
391. Кластер – це об’єднання тих, хто хоче працювати ефективно : [ інтерв’ю з М. П. Войнаренком / розмовляв І. Бубен] // Проскурів. – 2001. – 27 лип. (№ 59-60). – С. 11.
392. Економічна освіта для офіцерів запасу та членів їх сімей – це цілком реально / М. П.  Войнаренко // Ваша газета. – 1998. – 8 січ. (№ 2). – С. 2.
393. Куди йти? Що будувати? Який вибрати шлях? / М. Войнаренко // Поділ. вісті. – 1997. – 13 берез. (№ 29). – С. 3.
394. Програма TACIS на Хмельниччині / М. Войнаренко // Проскурів. – 1997. – № 139. – С. 2.
395. Доброго ранку професоре! / М. Войнаренко, О. Григоренко // Поділ. вісті. – 1996. – 26 верес. (№ 111). – С. 3.
396. Хмельницький технологічний інститут : буклет / М. П. Войнаренко ; під заг. ред. Р. І. Сіліна, В. В. Ковалевського, В. П. Кошеля. – Хмельницький : Поділля, 1992. – 16 с.
397. Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговуваня : буклет / М. П. Войнаренко ; під заг. ред. Р. І. Сіліна,  Є. М. Свіргунця. – К. : Рад. Україна, 1988. – 16 с.
398. У студентську сім’ю : [інтерв’ю з М. П. Войнаренком / розмовляв А. Ненцінський ] // Рад. Поділля. – 1984. – 25 лип. (№ 145). – С. 4.
399. Розвиваючи активність / М. Войнаренко // Рад. Поділля. – 1979. – 28 жовт. (№ 207). – С. 2.
400. Компас надійності  / М. Войнаренко //  Корчагінець. – 1978. – 17 черв. (№ 72). – С. 2.
401. Профорієнтація – спільна справа / М. Войнаренко, А. Тишкун, М. Гарієвський // Корчагінець. – 1978. – 14 верес. (№ 118). – С. 1-2.
402. Тільки вперед / М. Войнаренко // Рад. Поділля. – 1978. – 17 листоп. (№ 223). – С. 4.
403. Визнання / М. Войнаренко // Рад. Поділля. – 1977. – 28 верес. (№ 193). – С. 4.
404. Тиждень слави / М. Войнаренко // Студентський гарт. – 1977. – 7 листоп. (№ 26-27). – С. 2.
405. Трудові тижні студентів / М. Войнаренко // Рад. Поділля. – 1977. – 1 квіт. (№ 64). – С. 4.
ПРОДОВЖЕННЯ

 
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail