Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Архів запитань

Кількість запитів: 1102

1.
2022-09-26 14:13:39
Добрий день. Як мені отримати довідку щодо перевірки методички на плагіат? Куди можна відправити роботу на перевірку? Дякую.
2.
2022-08-14 13:30:15
Добрий день. Визначте, будь ласка, загальне УДК для збірника наукових праць "Славістичні студії: лінгвістика, літературознавство, дидактика" (там переважно питання української та польської мов і літератур). Дякую.
3.
2022-06-25 18:41:32
Доброго дня! Прошу знайти УДК для статті "Граматичні особливості власних назв" (аналізується українськовний ономастикон). Дякую!
4.
2022-05-10 10:46:06
Добрий день! Прошу пошукати інформацію з історії бібліотечної справи в Україні та Хмельницькій області за роки незалежної України - з 1991 і до сьогодні. Дякую!
5.
2022-04-25 22:18:53
Добрий день чи є у вас книги на тему: "Твори Шекспіра в контексті посмодернізму в світовій культурі". Одразу дякую за відповідь!
6.
2022-04-11 21:30:36
Добрий день. Напишіть мені, будь ласка, УДК для статті "СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВЕРТАНЬ ЯК КОМПОНЕНТА ЧУЖОГО МОВЛЕННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ПРАВОСЛАВНИХ МОЛИТОВ)" (українська мова). Щиро дякую.
7.
2022-04-09 17:08:45
Добрий день. Визначте, будь ласка, УДК статті за темою "СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНІ Й СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЧУЖОГО МОВЛЕННЯ У ПРАВОСЛАВНИХ МОЛИТВАХ" Дякую.
8.
2022-02-23 14:07:37
Добрий день. Допоможіть мені, будь ласка, з УДК до теми статті: ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ. Дякую.
9.
2022-02-06 13:36:15
Добрий день, прошу Вас визначити УДК для статті на тему "ЕНДОФАЗНЕ МОВЛЕННЯ В ПОСТМОДЕРНОМУ ДИСКУРСІ (НА ПРИКЛАДІ ПОВІСТІ С. АНДРУХОВИЧ «ФЕЛІКС АВСТРІЯ»)". Це українська мова / розділ - чуже мовлення. Дякую Вам.
10.
2022-02-06 13:31:06
Доброго дня! Прошу Вас підібрати шифр УДК для статті "ВЛАСНІ НАЗВИ ПРИРОДНИХ СУПУТНИКІВ ПЛАНЕТ: ДЕНОТАТНО-ХАРАКТЕРИСТИЧНІ, ЕТИМОЛОГО-СЛОВОТВІРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ" (це українська мова, ономастика). Дякую Вам!
11.
2022-01-28 21:23:37
Порадьте,будь ласка, літературу до курсової роботи з методики викладання англійської мови на тему "Методика організації самостійної роботи учнів з Інтернет-ресурсами на уроках іноземної мови на старшому етапі".
12.
2021-11-23 19:14:44
Доброго дня, порадьте список актуальної літератури для курсової роботи на тему "Організаційні структури у сучасному менеджменті: тенденції, принципи, особливості побудови та оптимізації". Дякую
13.
2021-11-10 13:23:35
Доброго дня! Потрібен УДК для статті "Ознаки гармонійних шлюбних стосунків" Дякую!
14.
2021-11-07 09:14:21
Доброго дня! Підберіть, будь ласка, актуальну літературу на тему гармонійні сумейні стосунки. Дякую!
15.
2021-11-01 21:30:05
Добрий вечір! Потрібна нова література, щодо такого питання: рекомендації молоді щодо пошуку партнера на дошлюбному етапі. Дякую!
16.
2021-11-01 20:58:03
Порадьте, будь ласка, список літератури для написання реферату з зарубіжної літератури на тему « Літературний рух у Франції 50-70 р.19 ст., реалізм середини 19 ст.»
17.
2021-10-25 22:50:52
Чи можна отримати УДК до статті онлайн?
18.
2021-10-25 12:15:48
Добрий день, чи є у вас книги про літературні гурки "золотої доби" римської літератури?
19.
2021-10-23 22:25:25
Жаргонізми та варваризми у творах українських письменників
20.
2021-10-06 00:42:11
Доброго дня. Підскажіть, чи є у вас література пов`язана із застосуванням гімнастичних вправ в ігрових видах спорту?
21.
2021-10-02 21:14:37
Добрий день.. Підскажіть,будь-ласка, зарубіжні сучасні газети, журнали(Німеччина, Франція, Штати, Канада) в яких можливо отримати інформацію про зберігання тапереробку зерна
22.
2021-09-09 21:49:04
Заборона української мови в Австрійській імперії
23.
2021-09-03 18:06:59
Доброго дня! Потрібна актуальна література (2015-2021 рр) для магістерської роботи. Тема стосується міжособистісної сумісності партнерів, психологічна сумісність, фізична, сексуальна. Дякую!
24.
2021-09-02 18:28:45
література в яких є ці психодіагностичні методики: опитувальник «Інтереси-дозвілля» Т. М. Трапезнікової, самоактуалізаційний тест «САТ» Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовська; визначення типу темпераменту Айзенка, тест ММРІ, методика «Шкали любові і симпатії», тест-карта, методика на виявлення психологічної сумісності в подружі Ю. А. Решетняк. Дякую!
25.
2021-06-22 10:32:52
Доброго дня! Потрібні УДК і ББК для нашого видання. Скидаю дані: Магістр української філології: теорія і практика навчання: колективна монографія. За редакцією Торчинського М. М. Хмельницький : ХНУ, 2021. 195 с. Повідомте, будь ласка, що ще потрібно і як розрахуватися з бібліотекою за послугу. Дякую!
26.
2021-06-11 00:25:08
Доброго дня, цікавить література щодо написання наукової роботи з маркетинговго менеджменту
27.
2021-06-01 08:25:55
Доброго дня. Потрібен список актуальної літератури для курсової роботи на тему "Формування системи стабілізації фінансового стану підприємства". Дякую.
28.
2021-04-21 12:00:43
Доброго дня! Потрібен УДК для статті "Чинники міжособистісної сумісності майбутніх шлюбних партнерів"
29.
2021-04-21 10:15:13
Доброго дня! Можна отримати УДК для статті на тему "Чинники міжособистісної сумісності майбутніх шлюбних партнерів" Дякую!
30.
2021-04-16 18:34:45
Добрий день. Мені потрібен УДК до статті "СУЧАСНІ ГІДРОНІМІЧНІ СТУДІЇ В ПОЛЬСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ". Дякую.
31.
2021-04-09 12:12:32
Громадянське суспільство: поняття, структура, функції та моделі
32.
2021-03-30 15:06:13
Доброго дня! Потрібна література для магістерської роботи на тему "Міжособистісна сумісність пари як чинник гармонійних сімейних стосунків".
33.
2021-03-24 12:14:08
Професійна готовність майбутніх психологів для роботи з дітьми, позбавлених батьківського піклування
34.
2021-02-23 15:15:28
Прошу допомогти у пошуку інформації для написання курсового проекту тема курсової "Розробка проекту технології отримання ферментів з водоростей потужністю 1000 т/рік"
35.
2021-02-09 12:09:17
Добрий день! Чи можна дізнатися УДК для статті за назвою "Мовно-комунікативні особливості функціонування етикетних форм в українській та польській мовах" . Щиро дякую!
36.
2021-01-07 20:53:41
доброго дня, підскажіть список актуальної літератури для курсової роботи на тему "Аналіз використання робочого часу і стану трудової дисципліни на підприємстві."
37.
2020-11-09 16:15:56
де я можу бачити свою методичку Інноваційні моделі надання соціальних послуг : методичні вказівки з курсу для студентів напряму підготовки «Соціальна робота» В.Н.Багрій. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 135 с.
38.
2020-11-02 15:52:59
Добрий день, я не співробітник університету. Дуже прошу, чи не можете сказати УДК дисертації. Кошти перешлю на картку. Уклінно дякую за допомогу ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
39.
2020-10-30 15:45:38
Добрий день. Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему "Цінова політика підприємства: загальна характеристика, методи встановлення цін і регулювання" Дякую.
40.
2020-10-23 17:02:47
Добрий день. Прошу допомогти підібрати літературу для написання тез на наукову конференцію. Тема написання "Інноваційна та інвестиційна діяльність". Література повинна бути не старша 5-7 років. Дякую.
41.
2020-10-23 13:22:21
Доброго дня. Мені прийшли книжки по МБА? Як це можна дізнатися?
42.
2020-10-22 18:27:24
ТЕМА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРі ЗА КНИГОЮ ОКСАНИ РАДУШИНСЬКОЇ «МЕТЕЛИКИ В КРИЖАНИХ ПАНЦИРАХ»
43.
2020-10-07 18:38:43
Добрий день, допоможіть підібрати літературу для курсової на тему "Аналіз стану основних фондів підприємства"
44.
2020-10-06 13:07:38
Добрий день, цікавить доступ до роботи Клименюк, Наталія Василівна. Виховання гуманності у майбутніх соціальних працівників в умовах професійної підготовки [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Клименюк Наталія Василівна. Дана робота знаходиться у бібліотеці.Вернадського Скажіть будь ласка чи можу я ознайомитись із повною роботою, а не авторефератом. Дякую.
45.
2020-09-24 17:50:27
Здравствуйте! У меня вопрос такой... Нужна книга: Білан, М. С. Український стрій [Текст] : навч. посiб. / М. С. Білан, Г. Г. Стельмащук. Я из Болгарии, Софии и в нашей системе ее нет... Заказать сложно... Конечно не нужна полностю - нужна часть из книги... 01-65 и 295-325 стр. Пожалуйста объясните как можно достать необходимую часть книги?
46.
2020-09-04 10:35:10
Прошу підібрати літературу для курсової "Аналіз фінансового стану підприємства" для менеджерів. Дякую
47.
2020-07-21 10:32:33
Доброго дня, допоможіть мені будь ласка знайти літературу на магістерську роботу (Інтрент-залежність підлітків, профілактика Інтрент-залежності у підлітковому середовищі, міжнародний досвід профілактики підліткової Інтернет-залежності), але щоб літреатура була сучасною, протягом останіх 5 років, просто такі вимоги до написання роботи.
48.
2020-07-14 12:17:56
Емоційний інтелект Емоційний інтелект дітей дошкільного віку у багатодітних сімях
49.
2020-06-03 22:11:04
Добрий вечір. Чи не могли б ви підібрати літературу для курсової роботи з макроекономіки на тему "Соціальний добробут та соціальна політика" (2015-2020) Буду вдячна за допомогу)
50.
2020-05-18 14:23:26
Гриби-паразити рослин
51.
2020-05-01 16:52:59
Доброго дня, чи можите допомогти знайти інформацію що до місця у флористичному складі Вінницької області робини Бобові (Fabaceae)
52.
2020-04-29 18:09:16
Добрий день, допоможіть підібрати літературу на тему Діджетилізація гербарних динних Вінницької області
53.
2020-04-22 14:10:11
Доброго дня! Я студентка групи ПОшс-19-1 Чи можети мені допомогти з матеріалами на тему "Теоретичні основи побудови креслень похідних лекал з основного матеріалу для верхнього одягу"
54.
2020-04-21 15:53:13
Лытература на тему Дыджетилызацыя гербарних данних Вынницькоъ областы. Родина бобовы
55.
2020-04-01 10:11:19
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу( електр. варіант) про кластерні моделі країн ЄС , США та Канади і країн сходу.Буду дуже вдячна
56.
2020-04-01 10:10:39
Добрий день) Чи не могли б ви підібрати літературу для ІДЗ з державної служби на тему: "Державно правовий та соціальний статус державної служби"? Буду дуже вдячна за допомогу)
57.
2020-04-01 10:10:00
Доброго дня) Допоможіть будь ласка,підібрати літературу для ІДЗ , по темі " Упровадження гендерних стратегій у країнах ЄС". Буду дуже вдячна.
Доброго дня) Допоможіть будь ласка,підібрати літературу для ІДЗ , по темі " Упровадження гендерних стратегій у країнах ЄС". Буду дуже вдячна.
Добрий день)
Чи не могли б ви підібрати літературу для ІДЗ з державної служби на тему: "Державно правовий та соціальний статус державної служби"?
Буду дуже вдячна за допомогу)
Доброго дня знайдіть мені літературу для реферату за темою:
61.
2020-03-03 16:32:54
Добрий день, допоможіть підібрати літературу (2015-2020 рр.) до курсової роботи з макроекономіки на тему "Система сучасного ринкового господарства та її формування в економіці України" Дякую
62.
2020-03-02 20:11:07
Складіть будь ласка список літератури для курсової роботи на тему "Проблеми економічного зростання в Україні".
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу( електр. варіант) про кластерні моделі країн ЄС , США та Канади і країн сходу.Буду дуже вдячна
64.
2020-02-26 09:19:24
Доброго дня , чи не могли б ви підібрати мені літературу для курсової роботи(книжки,не давніше як 5-10р.)журнали,газети,статистичні видання не давніші 5 років. Тема курсової: "Світовий досвід використання кластерних моделей в Україні". Буду дуже вдячна.
65.
2020-02-25 19:20:23
Доброго дня ! Допоможіть , будь ласка , підібрати літературу для курсової роботи на тему : ,, Зовнішньоторговельна політика та шляхи її реалізації в Україні") Буду дуже вдячна)))
66.
2020-02-25 15:37:05
Добрий день. Потрібна література для курсової на тему "Сучасні можливості і шляхи розв`язання глобальних проблем людства" за 2015-2020 роки. Дякую.
67.
2020-02-20 20:09:27
Доброго дня, потрібен список актуальної літератури для курсової роботи на тему:"Мотивація персоналу на підприємстві і її ефективність". Дякую
68.
2020-02-20 20:05:33
Доброго дня, потрібен список літератури для курсової роботи на тему:"Шляхи і методи вирішення конфліктів у колективі". Дякую
69.
2020-02-11 21:29:42
Література для курсової роботи на тему "Мотивація - як функція підвищення результативності виробництва". Дякую
70.
2020-02-03 15:23:53
Зовнішнє та внутрішнє середовище ДП "Новатор"
71.
2020-01-29 15:09:53
регулювання інформаційних потоків і оптимізація системи документообігу на підприємстві
72.
2020-01-01 19:09:08
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти у збірнику наукових праць: Актуальні проблеми дошкільної освіти в Україні. Використання педагогічних ідей В. О. Сухомлинського в закладах дошкільної освіти: зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л. В. Зданевич, доц. Л. С. Пісоцької, Л. А. Машкіної, Розгон В. В., М. С. Колесникової.-Хмельницький : ХГПА, 2018. - статтю Поліщук О. В., Коновальчук І. І. Формування комунікативної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі
73.
2019-11-23 02:00:13
Допоможіть підібрати нову інформацію ( хоча б від 2017 року)на тему "Перспективи розвитку кредитування в Україні"
74.
2019-11-17 21:54:44
Доброго вечора,не могли б ви допомогти з підбором літератури,статей,електроних ресурсів на тему "Сфера публічного адміністрування та її діяльність". Буду дуже вдячна
75.
2019-11-17 21:51:41
Доброго дня, можете допомогти мені з підбором літератури,(електроними ресурсами) для звіту на тему "Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації"
76.
2019-11-15 19:49:35
Особливості будови пластид, їх типи та взаємоперетворення. предмет "ботаніка"
77.
2019-11-13 19:35:33
Особливості будови пластид, їх типи та взаємоперетворення
78.
2019-11-13 19:33:56
предмет "систематика рослин" все про родину Жовтеце́ві (Ranunculaceae)
79.
2019-11-08 00:11:43
креаціоністська теорія
80.
2019-11-04 12:09:41
Доброго дня, потрібна література з курсу "Технології підприємницької діяльності" для курсової роботи на тему "Технологія екскурсійної діяльності"
81.
2019-11-02 13:17:42
Література для курсової на тему "Державне регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі"
82.
2019-10-28 12:13:56
Будь-ласка складіть список літератури для курсової роботи з економіки підприємства на тему: "Політика підприємства в галузі оновлення і ефективного використання основних фондів"? Бажано за останніх 5 років
83.
2019-10-28 12:12:43
Будь-ласка складіть список літератури для курсової роботи з економіки підприємства на тему: "Амортизаційна політика підприємства"? Бажано за останніх 5 років
84.
2019-10-21 12:46:54
Технології культурного туризму
85.
2019-10-15 12:46:25
Прошу допомогти з підбором літератури для курсової роботи на тему:" Собівартість продукції і шляхи її зниження"
86.
2019-10-15 12:46:22
Доброго дня Прошу допомогти з підбором літератури для курсової роботи на тему "Обгрунтування підвищення ефективності використання не оборотних активів підприємства"
87.
2019-10-14 16:12:45
Доброго дня шановні працівники бібліотеки. Перш за все вітаю Вас із світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці. Бажаю Вам здоров`я, щастя, гарного настрою та миру. У мене наступне прохання. Наразі збираю усі свої публікації у єдиний список.І зіткнулась із ситуацією, коли маю назву конференції , де приймала участь, але сторінки публікації втрачені. Допоможіть будь ласка відновити дані. 1. Миколюк О.А. Проблемні аспекти діагностики рівня енергетичної безпеки машинобудівного підприємства / О.А. Миколюк // Матеріали 46 науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу університету за підсумками науково-дослідної роботи за 2017 р. 16–18 травня 2018 р. Хмельницький. (немає сторінок) 2. Миколюк О.А. (немає назви публікації).IV Міжнародна науково-практична конференція. Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти, 21-23 травня 2015 р. м.Хмельницький (сторінки?) Буду дуже вдячна за Вашу допомогу.
88.
2019-10-14 11:33:31
мені потрібна література на тему " Обгрунтування підвищення ефективності використання необоротних активів підприємства"
89.
2019-10-09 17:17:42
Прошу допомогти з підбором літератури для курсової роботи на тему " Підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства"
90.
2019-10-07 18:26:54
Нормативно-правове забезпечення обліку податку на додану вартість
91.
2019-10-07 18:26:10
Економічна сутність, визначення та елементи податку на додану вартість
92.
2019-10-04 19:35:52
Доброго дня, потрібна ваша допомога з пошуком джерел для курсової роботи з предмету "Економіка підприємства". Джерела повинні бути не раніше 2014 року, кількість - 20-25 штук. Тема курсової "Оцінка резервів зростання прибутків на підприємстві". Дякую за вашу допомогу.
93.
2019-10-04 14:41:34
Будь-ласка складіть список літератури для курсової роботи з економіки підприємства на тему: "Капітал підприємства: формування та використання"? Бажано за останніх 5 років
94.
2019-09-27 16:44:46
Доброго дня мені потрібна ваша допомога Чи не могли ви мені допомогти Мені потрібно за останні 5 років посібники та статті (15-20)шт. На тему " Аналіз світових моделей децентралізованого поділля" дякую
95.
2019-09-27 16:44:04
Доброго дня. Допоможіть мені підібрати літературу(посібники, статті), для есе. Тема есе:" органи виконавчої влади в системі публічного адміністрування "
96.
2019-09-27 16:44:01
Добрий день. Чи не могли б ви мені допомогти? Мені потрібно 15-20 посібників (за останні 5 років) та статей до теми: "Політико-адміністративна система: визначення та сутність" Буду вдячна за допомогу)
97.
2019-09-25 18:17:24
Доброго вечора! Допоможіть знайти літературу по темі "Поняття та принципи публічного адміністрування"
98.
2019-09-20 00:02:48
Доброго дня, допоможіть будь-ласка скласти список наукових джерел (монографії, автореферати дисертацій, наукові статті ) за темою: "Економічна безпека підприємства" за останні 5 років.Дякую.
99.
2019-09-13 11:59:14
Удосконалення обліку аналізу і аудиту розрахунків підприємства з бюджетом за податком на додану вартість.
100.
2019-09-06 14:33:39
Доброго дня.Є в наявності ОСТ 2003Размерные признаки женских фигур.
101.
2019-06-12 10:11:16
Матеріал для курсової роботи. Типи додатків в українській і англійській мовах. Зіставний аспект.
102.
2019-06-12 10:10:33
Матеріал для курсової роботи. Типи обставин в українській і англійській мовах. Зіставний аспект.
103.
2019-06-10 15:10:36
Курсова робота. Додаток. Типи додатків в англійській і українській мовах. Зіставний аспект.
104.
2019-06-10 15:09:00
Курсова робота. Типи обставин в англійській і українській мовах. Зіставний аспект.
105.
2019-05-27 07:42:11
Доброго дня!!!! Допомодіть мені з літературою Грошова маса та її складові. Дякую)))
106.
2019-05-17 11:15:02
Доброго дня, у мене виникли проблеми з написанням курсової роботи, чи не могли б ви мені знайти літературу, але вона повинна бути за 2015-2019рр. А саме: 1. Теоретичні основи становлення макроекономічної рівноваги. 1. Основні теоретичні підходи до проблеми встановлення макроекономічної рівноваги. 2. Неокласична модель макроекономічної рівноваги та її аналіз. 3. Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги та її модифікація. 4. Модель рівноваги трьох ринків Манделла-Флемінга та її практичне використання. 2 Світовий досвід встановлення та відновлення рівноваги розвитку економіки. 2.1 Світовий досвід макроекономічного регулювання в різних ринкових умовах. 2.2 Динаміка основних показників розвитку світової економіки. 3 Макроекономічна рівновага та економічна нестабільність в Україні. 3.1 Макроекономічна рівновага: вплив основних чинників. 3.2 Шляхи подолання диспропорції в розвитку національної економіки за умов поглиблення кризових явищ.
107.
2019-05-17 11:11:48
Доброго дня! У мене виникла проблема з написанням курсової роботи, а саме проблема з літературою, тому що необхідні джерела повинні бути за 2015-2019 роки. Чи не могли б ви допомогти мені знайти необхідну літературу? 1. Світове господарство. Міжнародна торгівля та торгова політика a)Виникнення, сутність та тенденції розвитку світогового господарства; b)Поняття міжнародної торгівлі, її структура та специфічні риси; c) Міжнародна торгівля та економічний розвиток. Теорії міжнародної торгівлі, торговельна політика та організаційні аспекти) 2. Міжнародний рух факторів виробництва. Валютно-розрахункові і фінансові відносини, їх сутність та механізм міжнародних розрахунків a) Міжнародний рух капіталу. Міграція Робочої сили. Міжнародна передача технологій; b) Еволюція світової валютної системи. Валютний курс та режими його регулювання. Платіжний баланс країни 3. Розвиток економіки в Україні a) Загальна оцінка та основні показники економіки України b) Порівняння економіки України з іншими економічно-розвиненими державами Буду дуже вдячна за допомогу.
108.
2019-05-15 11:35:44
Доброго дня!!!! Допоможіть мені з інформацією до питання з курсової роботи. Питання звучить: Аналіз стану та перспективи розвитку соціально-економічного потенціалу економіки України за умова поглиблення кризових явищ. Бажано за нові роки. Буду вдячна)))
109.
2019-05-08 17:02:13
Добрий день,допоможіть з літературою 2015-2018 років для курсової на тему: Заощадження та інвестиції :макроекономічний зв’язок
110.
2019-04-24 14:42:14
Література на тему "Українська мода, історія та сьогодення"
111.
2019-04-22 18:00:32
Допоможіть будь ласка знайти літературу для написання роботи на тему " Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації".
112.
2019-04-22 17:59:47
Допоможіть знайти літературу для написання роботи на тему: "Використання роботи інших фахівців при проведенні аудиту"
113.
2019-04-22 17:55:32
Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти літературу для написання роботи на тему "Система «якраз вчасно» в стратегічному обліку". Дякую.
114.
2019-04-18 13:38:44
"Реінженіринг бізнес-процесів в обліку"
115.
2019-04-08 13:07:50
"Висновок аудитора щодо фінансової звітності"
116.
2019-04-08 13:07:34
"Облік запасів та розкриття інформації про них у фінансовій звітності"
117.
2019-04-08 13:05:04
"Бенчмаркінг як інструмент стратегічного аналізу"
118.
2019-04-07 16:03:52
Допоможіть підібрати літературу для курсовою роботи за темою " Грошово-кредитна політика в Україні. Проблеми та перспективи.
119.
2019-04-05 12:23:28
Доброго дня! Прошу надати допомогу у підборі літератури (автореферати, дисертації, публікації статтей, підручники, посібники та ін.) для написання дисертації на тему "Адміністративно-правове забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності Державної прикордонної служби України в контексті євроінтеграції". Заздалегідь вдячний за співпрацю!
120.
2019-04-04 16:42:16
Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти літературу для написання курсової роботи на тему "Стратегічний аналіз у формуванні фінансової стратегії". Бажано статті та публікації. Дякую.
121.
2019-04-01 07:32:01
допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему: " Проблема дефляції: світова практика"
122.
2019-03-27 14:39:40
допоможіть підібрати літературу на курсову за темою: "Роль транснаціональних банків у світовому господарстві"
123.
2019-03-22 11:17:19
Доброго дня) Будь ласка, підскажіть із списком літератури для написання курсової з макроекономіки на тему "Проблема подолання бідності в умовах трансформаційної економіки в Україні"
124.
2019-03-14 18:14:29
Допоможіть будь-ласка із списком літератури для написання курсової на тему: "Соціальний добробут і соціальна політика"
125.
2019-03-14 17:57:02
Пов`язано з запитом 1. Література повинна бути починаючи з 2014 року. Дякую за вашу допомогу.
126.
2019-03-14 16:25:06
Можливий список джерел для курсової роботи з макроекономіки. На тему : Аналіз економічних ризиків макроекономічної політики в умовах глобалізації та транснаціоналізації.
127.
2019-03-13 13:48:34
Доброго дня. Підберіть будь ласка літературу до курсової роботи на тему "фіскальна політика української держави" і щоб роки були не пізніше ніж 2014 рік до сьогодення
128.
2019-03-11 14:14:28
прошу підібрати інформацію за темою "Концепція нової української школи"
129.
2019-03-10 18:09:31
Доброго дня !!!!! допоможіть будь ласка мені з літературою до моєї курсової роботи на тему " Економічний потенціал України"
130.
2019-03-05 11:20:01
Добрий день, допоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему: "Робоча сила як товар. Роль робочої сили в процесі формування ринкової економіки в Україні".
131.
2019-03-04 18:51:26
Добрий день, прошу підібрати мені літературу до моєї дипломної роботи на тему:"Особливості польської публіцистики". Дякую!
132.
2019-03-04 15:58:30
Допоможіть підібрати літературу на тему : "Шляхи підвищення інвестиційної привабливості України"
133.
2019-03-04 07:43:11
"Інвестиційна стратегія підприємства і ризик"
134.
2019-03-02 21:00:45
Доброго дня, допоможіть з літературою на тему : інноваційний механізм виробництва .
135.
2019-02-27 15:00:04
Курсова на тему :Заощадження та інвестиції: макроекономічний зв`язок
136.
2019-02-26 12:16:53
Доброго дня,яка є у наявності в бібліотеці література з проектування швейного виробництва (підготовчо-розкрійне виробництво, процеси експериментальних цехів, розрахунки швейних цехів, склад готової продукції)
137.
2019-02-15 10:27:48
УДК для "Екологічна безпека сільського господарства, територій та акваторій"
138.
2018-11-27 17:41:51
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу (бажано підручники) до теми "Економіко-математичне моделювання формування чистого прибутку".
139.
2018-11-27 09:36:20
Література до теми "Особливості формування і розвитку конфліктологічної компетентності сучасного керівника" Дякую
140.
2018-11-26 21:24:20
Дякую за відповідь, але я не можу знайти, наприклад, такого: Кваліфікаційна робота магістра : методичні вказівки щодо її виконання для студентів спеціальності 035.03 «Філологія. Слов’янські мови і літератури (переклад включно)» / укладачі Н. М. Торчинська, О. Б. Дутковська, Н. В. Подлевська; відповід. за випуск Н. В. Подлевська. – Хмельницький, 2018. – 37 с. Торчинський М.М. Культура наукової мови: електронний підручник. - Хмельницький, 2012. -264 с. Хочу зробити посилання на сайт бібліотеки для студентів з модульного, але не знаю, де це є.
141.
2018-11-25 15:14:48
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, де знайти електронні видання кафедр? Зокрема, мене цікавлять кафедри української і слов"янської філології
142.
2018-11-15 23:06:46
Напрямки розвитку управлінських інформаційних систем
143.
2018-11-15 21:20:30
Доброго дня. Допоможіть знайти літературу за темою "Автоматизація банківської діяльності в Україні". Дякую.
144.
2018-11-13 21:34:14
Доброго дня. Підберіть будь ласка список актуальної літератури для курсової роботи на тему: "Крудитний договір". Дякую
145.
2018-11-09 12:27:45
Доброго дня. Допоможіть знайти джерела для написання статті за темою "Обліково-аналітична підтримка безпеки трудового потенціалу". Дякую.
146.
2018-11-08 19:03:49
Обліково-аналітична інформація процесу підтримки безпеки формування доходів, витрат і фінансових результатів та їх обліково-аналітична підтримка
147.
2018-11-08 18:54:33
Податкова декларація з податку на прибуток з урахуванням останніх змін у законодавстві стосовно загального механізму її дії
148.
2018-11-08 18:52:42
Особливості податкового контролю за трансферним ціноутворенням
149.
2018-11-05 18:29:56
Доброго дня. Підберіть будь ласка актуальний список літератури для курсової роботи на тему: "Спадковий договір". Дякую.
150.
2018-10-30 20:56:55
Доброго дня. Підберіть будь ласка список літератури для курсової роботи на тему: Система інформаційного забезпечення стратегічної діяльності підприємства. Дякую.
151.
2018-10-21 16:05:55
Доцільні заходи для різних соціальних груп:пенсіонери, діти з малозабезпечених сім`яй, безбаченки, хворі або поранені.
152.
2018-10-21 11:16:32
Доброго дня. Я колишній студент Хмельницького національного університету (ФІМ), скажіть будь ласка, чи можу я зареєструватись на сайті бібліотеки і шукати та користуватись необхідними книгами в електронному варіанті?
153.
2018-10-10 08:20:05
Доброго дня. Підберіть будь ласка актуальний список літератури для курсової роботи на тему: Шляхи підвищення ефективності використання персоналу підприємства.
154.
2018-10-08 18:12:17
Мені потрібний для реферату журнал "Рідна школа" 1999 року видання І
155.
2018-10-07 12:33:10
Доброго дня. Підберіть будь ласка список літератури курсової роботи на тему: Сучасні системи оплати праці персоналу на підприємстві
156.
2018-10-05 09:27:58
Доброго дня. Підберіть будь ласка список літератури курсової роботи на тему: «вдосконалення політики підприємства в галузі оновлення і використання основних фондів».
157.
2018-10-02 15:43:43
Література до теми "Статистична оцінка ринку праці Хмельницької області в умовах реформування статистики"
158.
2018-10-02 15:42:27
Література до теми "Тенденції міграційних процесів"
159.
2018-10-02 15:40:24
Література до теми "Показники диференціації населення за рівнем доходів"
160.
2018-09-27 17:07:41
Доброго дня! Підберіть, будь ласка, літературу на тему: "Загальні засади здійснення екологічного аудиту". Вдячна.
161.
2018-09-26 18:28:47
Доброго дня! Підберіть будь ласка літературу для магістерської роботи на тему: "Управління фінансовими результатами діяльності підприємства"
162.
2018-09-23 10:06:48
Література для курсової на тему: Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства в ринкових умовах господарювання.
163.
2018-07-22 19:47:54
Доброго дня! Мені потрібно книжку з управлінського обліку Овод в електронному вигляді, можете мені надіслати посилання на неї у вашій бібліотеці? Дякую!
164.
2018-06-05 15:16:39
Шановні колеги, прошу знайти літературу за темою "бібліотечна справа на Хмельниччині у 20-30-ті рр. ХХ ст."
165.
2018-05-21 16:33:43
Література до теми реферату "Людський капітал в системі державного управління" Дякую.
166.
2018-05-20 18:54:11
Доброго дня , будь ласка підберіт літературу до реферату а тему :Характеристика ризиків в комерційній діяльності підприємства . Дякую
167.
2018-05-20 16:07:44
Доброго дня , можете підібрати літературу до реферату на тему ризиків збуту, прогнозування їх виникнення та способи їх попередження.
168.
2018-05-20 14:28:09
дошка пошани викладачiв та спiвробiтникiв
169.
2018-05-16 10:53:18
Доброго дня! "Облік формування витрат в контексті оподаткування" Вдячна.
170.
2018-05-08 00:28:50
"КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ БУДІВЛІ ІЗ ЗЕМЛЕЮ: ПОДАТКОВИЙ ТА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК"
171.
2018-05-07 16:16:16
Література до теми: "Основні проблеми мотивації інноваційної поведінки працівників в Україні". Дякую.
172.
2018-05-03 19:11:36
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу для курсової з економіки підприємства за темою: "Капітал підприємства, його формування та використання"
173.
2018-04-25 17:48:37
Доброго дня . Можете підібрати літературу до реферату на тему "документальне оформлення інвентаризації" Дякую
174.
2018-04-22 20:49:54
Добрий день, можете мені підібрати літературу за темою Макроекономічні моделі відкритої економіки?
175.
2018-04-17 10:37:17
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію для написання роботи за темою "Ревізія цінних паперів". Вдячна.
176.
2018-04-16 12:58:23
Доброго дня! Потрібна література, публікації на тему: "Ревізія матеріальних витрат". Вдячна.
177.
2018-04-16 10:24:48
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію для роботи за темою ``Методика та особливості аудиту касових операцій``. Дякую.
178.
2018-04-01 13:10:38
Доброго дня! Потрібна література, публікації на тему: "Проблеми та перспективи впровадження міжнародних стандартів аудиту в українську практику". Вдячна.
179.
2018-03-28 17:38:11
Доброго дня . потрібна література , публікації , закони , все що можливо , до п"ятниці на тему " Зайнятість та соціальний захист населення " або " Інтенсивний аналіз ринку праці " буду дуже вдячна !
180.
2018-03-25 18:34:35
Мені потрібна допомога у підборі літератури для курсової роботи- Трудовий потенціал та його використання суспільством.
181.
2018-03-25 18:34:31
Підберіть будь ласка список літератури для курсової роботи на тему "Зв`язок циклічного розвитку і безробіття"
182.
2018-03-15 13:22:32
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з літературою до проекту за такою тематикою "Як створити сайт шкільної бібліотеки"
183.
2018-03-15 13:02:05
порядок перерахунку пенсій
184.
2018-02-27 13:33:41
Література до теми: "Методологічні підходи до визначення чисельності безробітних та рівня безробіття" Дякую!
185.
2018-02-20 16:27:19
Література до теми реферату:" Роль лідерства у державному управлінні." Дякую
186.
2018-02-05 12:21:07
Добрий день, скажіть будь ласка в вас є ГОСТи або ОСТи ДСТУ по поверхневій густині матеріалів,розривального навантаження та відносного видовження матеріалів,жорсткості і т.д.???? Я студентка ХНУ,5 курс факультет ТіД, кафедра ТКШВ. Потрібно для магістерської стандарти. Інформацію можете кинути на пошту matrofailo.macha@gmail.com з повагою Марія
187.
2018-02-05 12:07:31
Добрий день, скажіть будь ласка в вас є ГОСТи або ОСТи ДСТУ по поверхневій густині матеріалів,розривального навантаження та відносного видовження матеріалів,жорсткості і т.д.???? Я студентка ХНУ,5 курс факультет ТіД, кафедра ТКШВ. Потрібно для магістерської стандарти.
188.
2018-02-03 12:47:17
Чому коли я хочу зареєструватися на сайті бібліотеки мені повідомляють що я не є читачем бібліотеки,хоча я правильно ввела шифр читацької карти?
189.
2017-11-23 14:10:51
Література до поняття "конфліктологічна компетентність керівника колективу". Дякую!
190.
2017-11-20 08:15:44
Потрібна література для дипломної роботи на тему: "Формування компетентності персоналу на сільськогосподарському підприємстві"
191.
2017-11-17 10:54:10
Вдосконалення програми аудиту витрат виробництва
192.
2017-11-17 10:52:22
Доброго дня! "Оцінка системи бухгалтерського обліку витрат виробництва". Буду вдячна.
193.
2017-11-16 13:25:12
Добрий день! Де я можу знайти відповідь на питання "Еволюція золота як світових грошей". Дякую.
194.
2017-11-15 11:12:24
Допоможіть знайти літературу на тему: "Оцінка системи внутрішнього контролю клієнта, аудиторський ризик та розрахунок рівня суттєвості витрат виробництва" Вдячна.
195.
2017-11-15 11:11:11
Доброго дня! "Організація та планування перевірки витрат виробництва" Дякую.
196.
2017-11-14 20:41:15
Добого дня! Допоможіть підібрати літературу актуальну на сьогодні, до диплому на тему: Фінансова звітність і порядок її формуванняю Дякую!!!
197.
2017-11-06 16:36:42
Доброго дня! Шукаю відомості про історію села Загірне, до 1960 року Десірівка, Старокостянтинівського району.
198.
2017-11-03 21:47:47
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу, щоб дати відповідь на такі питання: 1) Ринкова поведінка підприємства у короткостроковому періоді: максимізація прибутку, мінімізація збитків, закриття фірми. 2) Досконала та недосконала конкуренція: порівняльний аналіз.
199.
2017-11-02 17:26:00
Доброго дня, звертаюсь до вас із проханням щодо підбору матеріалів за темою "Педагогічна ергономіка" що стосується загальноосвітніх навчальних закладів. Щиро дякую.
200.
2017-10-30 00:20:22
Доброго вечора! Допоможіть підібрати літературу до питання "Мотивація та стимулювання персоналу" Дякую!
201.
2017-10-25 18:24:16
Доброго вечора допоможіть підібрати літературу до курсової роботи з економіки підприємства на тему "Політика підприємства в галузі оновлення і використання основних фондів"
202.
2017-10-25 18:21:11
Доброго вечора , допоможіть підібрати літературу до курсової роботи з предмету економіка підприємство , на тему " Результативність діяльності підприємства та шляхи її підвищення "
203.
2017-10-23 10:15:37
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу до питання "Нормативно правове забезпечення та міжнародна практика обліку, аудиту та аналізу фінансових результатів " Дякую.
204.
2017-10-10 00:12:18
Доброго вечора! Література на тему: "Роль ООН у вирішенні глобальних проблем людства". Дякую!
205.
2017-10-07 18:23:31
доброго вечора ! допоможіть будь ласка з літературою для статті за темою " Людський фактор в управлінні якістю продукції " . дякую !
206.
2017-10-07 12:38:51
"Міжнародна організація праці: її завдання та напрями діяльності"
207.
2017-10-07 12:37:57
Доброго дня! "Роль СОТ у міжнародній торгівлі та принципи її діяльності" Дякую!
208.
2017-10-03 15:43:28
Доброго дня. Допоможіть знайти літературу за темою "Сутність, мета і заавдання оплати праці, як об`єкта аудиту". Дякую.
209.
2017-10-01 16:31:03
Добрий день. Допожіть знайти літературу за темою "Аудит оплати праці". Дякую.
210.
2017-09-29 09:56:38
Доброго дня! Які у Вас є підручники по "Аудиту"?
211.
2017-09-25 18:30:23
Література до теми "Конфлікти в системі управління персоналом" Дякую!
212.
2017-09-21 14:40:03
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літератуту до магістерської роботи на тему: "Організація і методика обліку, аудиту та фінансового аналізу доходів, витрат та фінансових результатів на прикладі КП «Комбінат благоустрою»"
213.
2017-09-21 08:48:49
Літературв до теми курсової роботи "Витрати підприємства та чинники що впливають на їх формування"
214.
2017-09-19 17:18:20
Доброго дня. Допоможіть знайти літературу до теми "Аудит звіту про фінансові результати". Дякую.
215.
2017-09-08 09:39:00
Доброго дня. Допоможіть знайти публікації, монографії, підручники за темою статті "Індикатори оцінки трудового потенціалу відповідно до потреб економічного аналізу". Дякую.
216.
2017-09-05 21:15:15
Доброго вечора! Допоможіть підібрати літературу до теми: "Аудит витрат діяльності". Дякую!
217.
2017-09-05 21:12:44
Доброго вечора! Допоможіть підібрати літературу до теми: "Аудит виробничих витрат". Дякую!
218.
2017-06-01 00:36:26
Доброго вечора! Потрібна література та інформація на тему: "Використання вторинних енергетичних ресурсів в машинобудівній галузі"
219.
2017-05-29 18:42:44
Доброго вечора! Підкажіть, будь-ласка! як працює бібліотека влітку?
220.
2017-05-29 13:46:29
Потрібна література для реферату на тему: Сучасна аграрна політика: особливості формування та здійснення. Дякую!
221.
2017-05-24 13:38:14
Добрий день.Підкажіть будь ласка літературу до курсової .Тема:"Інвестиції в макроекономіці".Дякую.
222.
2017-05-11 23:03:50
Напишіть мені, будь ласка, список літератури до курсової роботи на тему "методи і засоби державного регулювання економіки" . щоб там ще були періодичні видання)
223.
2017-05-09 16:28:16
Доброго дня. Допоможіть знайти літературу за такими темами: 1. " Організаційно-правові основи обліку торгівлі нафтопродуктами" 2. " Види договірних цін на здійснення будівельно-монтажних робіт, їх характеристика" 3. " Організація оплати праці в сільському господарстві" Дякую.
224.
2017-05-05 12:19:37
чи є у Вас книга Геологічне дослідження Поділля рік випуску 1970р.
225.
2017-04-25 22:23:17
Стаття: "Необхідність призначення АРМ(автоматизованих робочих місць) фахівця з праці на підприємстві"
226.
2017-04-19 16:35:02
Особливості антиінфляційної політики в країнах перехідної економіки.
227.
2017-04-02 12:53:08
Допоможіть , будь ласка , знайти літературу до курсової ( статистичні дані по можливості ) по темі "Національна економіка та її найважливіші показники" за останні 5-10 років
228.
2017-04-02 12:15:54
Чи ви здійснюєте пошук літератури по ключовим словам ?
229.
2017-03-30 22:47:59
Тема статті "Удосконалення технології управління персоналом промислового підприємства"
230.
2017-03-26 22:04:43
Причини і види міжнародної міграції
231.
2017-03-20 22:18:55
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу за такою темою "Побутова лексика як об`єкт українського та зарубіжного мовознавства"
232.
2017-03-20 07:37:35
Доможіть підібрати літературу до теми:"Облік та аналіз виробничих запасів". Дякую
233.
2017-03-20 07:36:26
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до теми: "Облік та аудит виробничих запасів". Дякую!
234.
2017-03-17 21:23:37
Доброго дня. Допоможіть знайти публікації, монографії, статті (бажано в електронному вигляді) на тему: "Розуміння трудового потенціалу та критерії його оцінювання відповідно до потреб економічного аналізу".Дякую.
235.
2017-03-16 19:54:44
Доброго вечора! Публікації, статті (бажано в електронному вигляді) на тему: "Облік і аудит витрат організації відповідно до національних і міжнародних стандартів обліку і звітності" будь-якої організації
236.
2017-03-14 21:36:54
Доброго вечора. Допоможіть будь ласка з літературою до теми "Страхова організація: організаційно-правові форми, порядок діяльності". Бажано щоб була нова, 2012-2016 років. Дякую.
237.
2017-03-14 20:33:51
Доброого вечора!!Допоможіть будь ласка знайти літературу для написання дипломної роботи за темою "Облік та аудит власного капіталу" .Дякую за допомогу!!!)
238.
2017-03-14 20:29:13
Доброго вечора!!! Допоможіть будь ласка знайти літературу для написання магістерської роботи за темою:" Соціально- психологічі особливості формування соціальних стереотипів спілкування в сучасної української молоді" Дуже дякую!!!!
239.
2017-03-14 18:55:19
Доброго дня. Допоможіть знайти публікації, монографії, статті (бажано в електронному вигляді) на тему: "Облік і аудит дебіторської заборгованості у відповідності з національними та міжнародними стандартами обліку та звітності". Дякую.
240.
2017-03-13 18:26:02
Доброго дня. Допоможіть знайти літературу для курсової роботи з управлінського обліку на тему "Організація системи управлінського обліку на підприємстві". Дякую.
241.
2017-03-12 10:29:59
Публікації, статті (бажано в електронному вигляді) на тему: "Облік і аудит витрат організації відповідно до національних і міжнародних стандартів обліку і звітності"
242.
2017-03-10 13:17:25
Чи є у вашій бібліотеці книга: Власний капітал і подання інформації з фінансової звітності/ матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Хмельницький, 23 листопада 2001 р.- Хмельницький, Еврика, 2001
243.
2017-03-06 23:09:35
Література для статті " Психологічна сумісність працівників та керівників в організаціях як показник розвиненої організації"
244.
2017-03-01 23:31:44
Доброго вечора! Допоможіть підібрати літературу на реферат на тему: "Облік і аудит доходів організації у відповідності з національними стандартами обліку та звітності". Дякую.
245.
2017-02-27 18:09:51
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу, бажано монографії та різні публікації в наукових газетах та журналах на тему "Облік та аудит розрахунків з оплати праці відповідно до національних і міжнародних стандартів обліку і звітності". Дякую.
246.
2017-02-26 18:16:23
Загальна характеристика торговельної діяльності в бухгалтерському обліку
247.
2017-02-23 10:17:53
"Сутність нової управлінської парадигми, що формується в Україні"
248.
2017-02-20 20:49:21
Доброго вечора! Допоможіть підібрати літературу, бажано монографії та різні публікації в наукових газетах та журналах на тему "Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в будівництві". Дякую.
249.
2017-02-19 23:55:26
"Прогресивні методи обліку витрат в сільському господарстві за кордоном"
250.
2017-02-17 22:50:05
Потрібна інформація про Етнополітичні процеси на території України в 1 тис. до н.е.-9 століття до н.е.
251.
2017-02-16 22:54:32
Доброго вечора! Допоможіть підібрати літературу, бажано монографії та різні публікації в наукових газетах та журналах на тему "Нормативний метод обліку витрат і калькулювання собівартості в управлінському обліку". Дякую!
252.
2017-02-16 16:50:45
Облік в галузях економіки "Загальна характеристика торгівельної діяльності"
253.
2017-02-14 15:56:08
Яку літературу краще використати в курсовій роботі на тему "Модель грошового ринку та його рівновага"?
254.
2017-02-14 10:54:39
Доброго дня.Підберіть будь ласка літературу до теми курсової "Фіскальна політика держави та її особливості в Україні"
255.
2017-02-10 22:48:52
Підберіть мені, будь ласка, список літератури до курсової роботи з макроекономіки на тему "Роль інвестицій в структурній перебудові економіки України". Приблизно 25 шт. Бажано з монографіями і т.д і т.п Дякую завчасно)
256.
2017-02-10 21:30:21
Потрібен список літератури по темі "Макроекономічна рівновага : суть та шляхи досягнення". Дякую.
257.
2017-02-10 17:49:00
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу на реферат з дисципліни Основи наукових досліджень: проблеми обліку та аудиту на тему: "Облік і аудит доходів організації у відповідності з національними та міжнародними стандартами обліку та звітності". Дуже вдячна!
258.
2017-02-10 10:54:58
Доброго дня. Підберіть будь ласка літературу для теми курсової "інфляція як прояв макроекономічної нестабільності".Дякую
259.
2017-02-10 00:44:24
"Удосконалення обліку витрат в управлінському обліку сільськогосподарських підприємств"
260.
2017-02-09 17:25:55
Доброго вечора! Допоможіть підібрати літературу на тему "Організація первинного, аналітичного та синтетичного обліку процесу виробництва сільськогосподарської продукції". Дякую!
261.
2017-02-08 10:27:31
Класифікація витрат та завдання обліку процесу виробництва в сільському господарстві
262.
2017-02-08 10:26:33
Курсова на тему: "Економічний зміст обліку процесу виробництва, класифікація витрат та завдання обліку процесу виробництва сільськогосподарської продукції"
263.
2017-02-07 20:48:57
Реферат на тему: "Економічний зміст обліку процесу виробництва сільськогосподарської продукції".
264.
2017-02-07 13:24:10
Доброго дня,чи є у Вас в бібліотеці книги .Net
265.
2017-02-06 21:18:15
Доброго дня, допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу для курсової роботи з макроекономіки та тему "Бюджетна політика України як основа макроекономічної стабільності" Дякую!
266.
2017-01-28 21:09:40
Тема курсової роботи: "Стратегія і тактика управління людськими ресурсами у кризових умовах"
267.
2017-01-25 23:42:49
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка підібрати літературу до такого питання: "Багатомолюсність світу". Зарання дякую!
268.
2017-01-21 14:46:47
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу до курсової роботи з управлінського обліку на тему: "Облік нормативних витрат і аналіз відхилень". Перелік орієнтовних питань, які мені потрібно розгорнути: Розділ 1. Теоретичні основи нормативного обліку витрат 1.1 Поняття нормативних витрат і калькуляції нормативної собівартості 1.2 Аналіз відхилень як засіб контролю витрат. Розділ 2. Особливості організації обліку витрат з нормативним методом 2.1 Облік норм та відхилень від норм за нормативним методом 2.2 Відображення нормативних витрат і відхилень в облікових регістрах 2.3 Використання нормативних витрат в калькуляції собівартості продукції Розділ 3. Удосконалення управлінського обліку витрат на прикладі вітчизняного досвіду 3.1 Сутність системи калькулювання «стандарт-кост» 3.2 Переваги та недоліки системи калькулювання «стандарт-кост» 3.3 Виявлення впливу методів обліку змінних і повних витрат на формування фінансового результату
269.
2017-01-18 13:14:54
Тема ІДЗ "Шляхи та сценарії управління економічними процесами"
270.
2017-01-17 21:28:40
Механізм регулювання міжнародних міграційних потоків Державне регулювання міжнародної міграції
271.
2017-01-17 21:25:12
Трудова міграція в Україні Масштаби трудової міграції
272.
2017-01-17 21:24:16
Основні тенденції розвитку сучасних міграційних процесів
273.
2017-01-13 18:14:08
Бухгалтерський управлінський облік витрат на виробництво і реалізацію продукції на сільськогосподарських підприємствах.
274.
2017-01-13 18:13:32
Бухгалтерський управлінський облік витрат на виробництво і реалізацію продукції на сільськогосподарських підприємствах.
275.
2017-01-07 13:16:08
Доброго дня.Я пишу курсову роботу з макроекономіки за темою:"Міграційні трудові потоки: масштаби та шляхи регулювання". І прошу вас що ви мені допомогли з літературою для її написання.
276.
2016-11-28 16:14:48
Доброго дня! допоможіть підібрати літературу до дипломної роботи на тему "Удосконалення мотивації праці персоналу підприємства"
277.
2016-11-28 16:11:00
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу на тему "Удосконалення мотивації праці персоналу підприємства"
278.
2016-11-23 20:32:55
Доброго дня. Допоможіть знайти літературу для реферату на тему "Порядок оформлення податкового векселя при здійсненні зовнішньоекономічних операцій та механізм його відображення в обліку". Дякую.
279.
2016-11-23 17:11:40
Доброго дня!Допоможіть мені, будь ласка, підібрати літературу до такого питання:Визначення фінансової безпеки. Зарання дякую
280.
2016-11-20 19:38:26
Доброго вечора. Допоможіть з літературою (2010-2015 рр., по темі "Конверсійні валютні операції банків та механізм їх здійснення". Дякую.
281.
2016-11-18 13:52:01
Демографічні проблеми прогнозування попиту на товари і послуги
282.
2016-11-18 13:27:51
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу на тему: "Облік лізингових операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності" (бажано брати до уваги 2014-2015 рр.)
283.
2016-11-18 12:37:35
Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу (відповідно до даних 2013-2015 рр.) до курсової роботи згідно наступних пунктів: 1. Еволюція визначення категорії "ризик", його функції та класифікація 2. Методики здійснення аналізу ризиків в підприємництві (хоча б 10 авторів) 3. Ознаки оцінки ризиків для можливості подальшої ефективної діяльності підприємства 4. Завдання аналізу ризиків на рівні підприємства 5. Дослідження особливостей аналізу ризику в економіці підприємств та організація управління з метою його мінімізації 6 Удосконалення та можливість адаптації зарубіжних методик аналізу ризику до вітчизняних підприємств 7. Основні шляхи нейтралізації ризиків
284.
2016-11-18 12:26:36
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу для курсової роботи з дисципліни аналіз господарської діяльності на тему: "Аналіз рівня ризику підприємницької діяльності за показниками фінансової звітності на прикладі підприємства ТОВ "Українська металургійна компанія" А також підібрати літературу : - про актуальність вищезгаданої теми на сьогоднішній день - теоретичні основи аналізу ризику як економічної категорії - показники фін. звітності щодо аналізу рівня ризику підприємницької діяльності - аналіз рівня ризику підприємницької діяльності
285.
2016-11-17 21:33:48
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою на тему Актуалізація опорних знань і досвіду учнів з трудовового навчання.
286.
2016-11-16 16:10:10
Геометрична побудова за відповідною методикою, яка визначає вісь як геометричне місце точок рівноваги стопи, що проходить всередині кута, утвореного дотичними до зовнішньої та внутрішньої сторін відбитка стопи.
287.
2016-11-16 16:08:48
Експериментальне дослідження розподілу навантаження на опорній поверхні стопи та основі нього визначено положення осі .
288.
2016-11-16 10:09:05
доброго дня!допоможіть підібрати літературу до дипломної роботи на тему "Удосконалення системи управління персоналу на підприємстві".
289.
2016-11-15 22:43:26
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою для курсової "Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та оцінка трудового потенціалу підприємства". Дякую.
290.
2016-11-12 23:17:17
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до теми "Специфіка розрахунку та обліку митних платежів (мита та митних зборів)"
291.
2016-11-09 20:07:30
Доброго дня, допоможіть,будь ласка, з літературою для курсової роботи на тему "Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів та напрями їх впливу на виробничий потенціал підприємства"
292.
2016-11-08 21:59:02
Динаміка та структура виробництва в перехідній економіці: трансформаційний спад та перехід до економічного зростання.
293.
2016-11-07 20:42:09
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до теми "Банкрутство підприємства"
294.
2016-11-07 13:48:05
допоможіть будь-ласка підібрати літературу( в основному статті, дослідження,книги) по темі "Соціальне сирітство в Україні" Дякую
295.
2016-11-03 21:06:20
Доброго вечора. Допоможіть будь ласка з літературою щодо питання "Теоретичні основи та особливості здійснення конверсійних операцій у банках". Література 2012-2016 років.
296.
2016-10-31 11:14:23
Допоможіть мені будь ласка підібрати літературу на написання магістерської роботи за темою: Соціально-педагогічна реабілітація дітей-інвалідів в загальноосвітньому навчальному закладі Дякую!
297.
2016-10-21 17:36:00
1.Теорії оподаткування потрібно 5 джерел 2.Теоретичні концепції виникнення та сутності грошей 3.Особливості та необхідність структурних зрушень в Україні (все має відноситись до економічної теорії) допоможіть будь ласка
298.
2016-10-19 01:27:34
Література на курсову роботу: "Аналіз динаміки показників доходів і витрат та оцінка їх впливу на фінансовий потенціал підприємства".
299.
2016-10-13 22:05:52
Стаття: "Якісне делегування завдань як риса менеджера-професіонала"
300.
2016-10-09 13:13:21
Доброго дня, допоможіть найти матеріал, до теми Особливості системного та ситуаційного підходів в управлінні.
301.
2016-10-05 17:36:39
Доброго дня. Допоможіть у підборі літератури для написання дипломної роботи на тему "Цитогенетичні порушення в клітинах кореневих меристем Iris pseudacorus L.водойм Чорнобильської зони відчуження".Цікавить інформація про вплив радіаційного забруднення, хромосомні аберації, вищі водяні рослини у ролі індекаторів (Півник болотний), цитогенетичний моніторинг.Дякую.
302.
2016-10-02 17:57:36
Політичні системи світу та їх типи
303.
2016-09-29 18:52:12
Реферат "Соціальний контракт як інструмент соціального захисту населення"
304.
2016-09-29 02:20:21
Тема реферату: "Роль лідера на різних стадіях розвитку команди"
305.
2016-09-27 21:42:06
Тема статті: "Активне працевлаштування інвалідів як альтернативна форма соціального захисту"
306.
2016-09-22 00:25:52
"Дослідження вісі стопи для проведення антропологічних досліджень"
307.
2016-09-20 14:49:57
Скиньте будь ласка літературу для написання дипломної магістерської роботи по конкурентоспроможності підприємства та її підвищення. А саме літературу - наукові статті, монографії та видання...
308.
2016-09-20 14:47:57
Доброго дня, допоможіть будь ласка з літературою для курсової роботи на тему - Управління організацією на основі інжинірингового підходу. Мені потрібно джерела в яких описано значення терміну "інжиніринг" у монографіях та книгах і вислови науковців про цей термін...
309.
2016-09-19 18:59:32
Практикум з Політології під редакцією Кирилюка 2003 р Київ
310.
2016-09-16 10:54:42
Поділ і кооперування управлінської праці
311.
2016-09-15 14:55:07
Допоможіть найти літературу до теми "Сучасні шляхи формування доходів та прибутків підприємства." Будласка
312.
2016-09-08 18:31:08
Доброго дня! Підберіть будь ласка літературу для магістерської роботи на тему "Мовна картина світу в поезії О. П. Радушинської. Лексичні, синтаксичні та фонетичні особливості творів".
313.
2016-07-02 17:27:56
Доброго дня. Потрібна докладна інформація опису рослини дзвоники розлогі та тварини лунь лучний. Дякую.
314.
2016-06-23 16:12:59
Доброго дня. Я колишня студентка Хмельницького національного університету (ФТіД), скажіть будь ласка, чи можу я брати книги і опрацьовувати їх в читальному залі і що для цього потрібно, адже на скільки мені відомо проходити можна тільки по перепусткам, і чи можна зареєструватись на сайті і в електрономму варіанті шукати і користуватись відповідними книгами?
315.
2016-06-16 15:40:08
Добрий день! Цікавить інформація щодо наявності книг: 1) Чернілевський Д.В. та інші. Технічна механіка. Книга 2. Опір матеріалів.-К., НМК ВО, 1992.-216с. 2) Чернілевський Д.В. та інші. Технічна механіка. Книга 4. Деталі машин.-К., НМК ВО, 1992.-267с. Щиро дякую!
316.
2016-06-08 16:04:00
Добрий день! Цікавить інформація що до наявності книги: Механическая технология и оборудование производства нетканых текстильных материалов [Учеб. для сред. спец. учеб. заведений текстил. и лег. пром-сти Перепелкина М. Д., Щербакова М. Н., Золотницкая К. Н., Огарь Я. П.] издание 1973 г. или М. Легпромбытиздат 1993 301,[3] с. 21 см. Завчасно дякую!
317.
2016-06-06 02:17:57
Командний менеджмент: поняття й базові принципи
318.
2016-05-29 22:48:26
"Документальне оформлення амортизації основних засобів у бухгалтерському та податковому обліку"
319.
2016-05-23 17:47:25
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературу, енциклопедичні та довідкові видання на тему "Кредитний ризик та методи його аналізу"
320.
2016-05-17 10:06:40
Хотів би отримати через можливості нашої бібліотеки електронну версію журналу "Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы Том 6 №1 2016". На сайті університету (м Гродно)отримати не вдається, але електронний варіант вже передано в "Национальную библиотеку Беларуси". Можливо Ви маєте до них доступ. Буду вдячний. З повагою до Вас Нестер А.А.-кафедра охорони праці та БЖД
321.
2016-05-14 17:37:33
Доброго дня! допоможіть будь ласка підібрати літературу до дипломної роботи на тему " вдосконалення кадрової політики на підприємстві"
322.
2016-05-12 22:54:56
Добрий вечір!!! Прошу літературу на таке питання : Використання різних методів та засобів планування
323.
2016-05-10 13:50:12
Прошу допомогти знайти інформацію за темою дисертаційного дослідження "Архітектурно-планувальна організація багатофункціональних районів найкрупніших міст України". Дякую.
324.
2016-05-03 12:42:31
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка підібрати літературу та наукові публікації до теми "Відображення виробничих запасів на рахунках бухгалтерського обліку".
325.
2016-04-18 19:20:31
Доброго дня, допоможіть з літературою для статті на тему: "Вплив ЗМІ та телебачення на кількісне та якісне відтворення населення"
326.
2016-04-17 17:40:08
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, визначитися з УДК статті. Назва статті:"Теоретические подходы к анализу брачно-семейных отношений как методологическая основа психологии семьи" Ключові слова:психология семьи, теоретический подход, методологическая основа, семейная психотерапия, семейное консультирование Дякую!
327.
2016-04-14 15:33:09
Доброго дня! Необхідно написати реферат на тему : " Формування Доходів і видатків місцевого бюджету" на прикладі Хмельницької обл.використовуючи дані 2015р.- 2016р. Допоможіть будь ласка!
328.
2016-04-10 21:06:42
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, з літературою (бажано дані за останні 3-5 років, не старіше) для реферату на тему: "Особливості регулювання оплати праці в Японії" Дуже дякую!
329.
2016-03-29 14:43:11
Мені потрібно підготувати доповідь про екологічну ситуацію в мікрорайоні Озерна нашого міста. Можливо Ви знаєте джерела, які мені допоможуть. Дякую.
330.
2016-03-28 10:21:42
Курсова робота на тему: Особливості соціально - психологічної реабілітації військовослужбовців
331.
2016-03-28 10:20:43
Магістерська робота на тему: Підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціально - психологічної реабілітації військовослужбовців
332.
2016-03-25 12:46:44
Доброго дня! Мені потрібна література на тему реферата "Транспортний потенціал України і його використання". Дякую
333.
2016-03-24 14:28:19
Доброго дня. Допоможыть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему: "Сучасні тенденції розвитку світового ринку робочої сили". Дякую
334.
2016-03-21 10:51:38
Добрго дня! Чи можна на сайті бібліотеки ознайомитися з віртуальними виставками? Де саме?
335.
2016-03-19 10:15:11
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для портфоліо "Стимульний матеріал до розвиваючих вправ для дітей від 1-7 років, тестові методики до розвиваючих та розвивальних вправ для кожного вікового періоду (молодший шкільний, середній, підлітковий, старший та юнацький." Дякую!
336.
2016-03-18 16:18:05
Доброго дня. Можна літературу для статті на тему: "Організаційні особливості роботи HR-менеджера в стартапі" Дуже вдячний
337.
2016-03-17 19:13:59
Доброго дня. Допоможіть з літературою для статті на тему: "Інноваційний цикл, роль HR- менеджера в інноваційній діяльності персоналу"
338.
2016-03-17 12:23:37
Доброго дня. Мене цікавлять публікації , або якась інформація про цікаві, незнайомі і маловідомі туристичні місця в Великобританії.
339.
2016-03-17 12:23:22
вплив соціуму на психологічний стан людини у 21 столітті
340.
2016-03-17 12:22:29
Екологічні проблеми Англії
341.
2016-03-13 12:23:04
Доброго дня! Можете, будь ласка, надати список літератури на тему: Бібліотека - центр відродженна національної самосвідомості молоді. Для курсової роботи. Заздалегідь дякую.
342.
2016-03-10 17:23:22
Бренд-менеджмент на підпприємстві(на прикладі Наша Ряба). Дякую.
343.
2016-03-08 22:08:27
Доброго вечора! Поможіть підібрати літературу до теми "Аудит касових операцій". Дякую!
344.
2016-03-03 19:22:57
Доброго вечора! :) Мені потрібна допомога для написання курсової роботи з дисципліни "Маркетинг" на тему "Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень". Допоможіжіть, будь ласка, підібрати літературу. Заздалегідь дякую! ;)
345.
2016-03-03 19:21:40
Доброго вечора! :) Мені потрібна допомога для написання курсової роботи з дисципліни "Маркетинг" на тему "Виставкова діяльність підприємства". Допоможіжіть, будь ласка, підібрати літературу. Заздалегідь дякую!
346.
2016-03-02 22:21:01
Здраствуйте! допоможіть будь ласка підібрати літературу до питань: 1. роль груп у структурі трудової організації 2. феномен групового мислення та його вплив на результати діяльності групи 3. критерії ефективності функціонування групи в організації
347.
2016-03-02 17:59:54
Доброго дня! Допоможіть будь ласка із списком літератури до курсової роботи. (Тема: "Стратегія забезпечення конкурентоспроможності продукції підприємства, як чинник формування його потенціалу"). Дякую
348.
2016-02-25 14:32:46
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до курсової роботи по темі "Процес бюджетного планування ЗЕД" Вдячна!
349.
2016-02-23 15:23:29
Доброго дня. Допоможть, будь ласка, підібрати літературу для написання реферату з права на тему: "Проблемні правові аспекти реформування економічної сфери України та шляхи їх вирішення". Дуже дякую.
350.
2016-02-23 11:18:49
Чи не могли б Ви допомогти з літературою на тему курсової роботи "Внутрішній потенціал підприємства: формування та оцінювання"?
351.
2016-02-23 09:16:30
ефективність функціонування комунального підприємства в україні та по Хмельницькій області допоможіть підібрати матеріал
352.
2016-02-22 12:39:05
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з літературою для статті на тему: "Проблеми формування дієвої системи мотивації праці в організації." Дякую
353.
2016-02-22 12:38:11
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з літературою для статті на тему: "Успішна кар’єра менеджера: необхідні риси, якості, передумови." Дякую
354.
2016-02-22 12:25:50
Допоможіть будь ласка з літературою для ІДЗ на тему: "Управління ризиком в інноваційній діяльності." Дякую.
355.
2016-02-22 12:25:04
Допоможіть будь ласка з літературою для ІДЗ на тему: "суть ліцензійної діяльності в науково-технічній сфері" Дякую.
356.
2016-02-18 10:51:21
Доброго дня. Допоможіть з літературою для реферату на тему: "Службовець: юридичний статус, види та організація їх роботи" Інформація про держслужбовців не потрібна, так як цікавлять саме службовці на підприємствах. Дуже дякую!
357.
2016-02-17 18:34:17
Допоможіть будь ласка в пошуці інформації для курсової роботи з дисципліни "Міжнародна економіка" на тему : Спеціальні економічні зони в інституціональній системі світової економіки.Завчасно вдячна!
358.
2016-02-16 20:31:54
Доброго дня. Потрібні наукові публікації за темою "Суб`єкти фінансового права"
359.
2016-02-15 16:23:29
Фактори, які негативно впливають на діяльність підприємств з іноземними інвестиціями та стримують залучення іноземних інвестицій
360.
2016-02-15 15:31:55
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу для написання рефератів з фінансів на теми: 1) "Об`єкти і суб`єкти розподілу та перерозподілу вартості суспільного продукту" 2) "Характеристика основних блоків фінансової науки" 3) "Управління фінансами на рівні міністерств, відомств, підприємств та організацій " ДУЖЕ ДЯКУЮ.
361.
2016-02-15 15:20:46
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу до курсової роботи з бухгалтерського обліку на тему: "Облік формування фінансових результатів та використання прибутку". ДЯКУЮ!
362.
2016-02-11 19:58:30
Доброго дня, можете підібрати, будь ласка, літературу на тему "Аналіз балансу підприємства"
363.
2016-02-10 13:26:07
Доброго дня! Можна літературу для ІДЗ на тему: "Шляхи раціоналізації режимів праці і відпочинку" Дуже вдячна!
364.
2016-02-10 10:11:59
Допоможіть будь ласка з літературою для ІДЗ на тему: "Методи праці: поняття, дослідження, аналіз методів праці" Дякую
365.
2016-02-09 16:12:51
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу та наукові публікації до теми курсової "Методика бухгалтерського обліку виробничих запасів"
366.
2016-02-09 14:31:11
Добрий день!!! Дуже прошу літературу на ці питання. 1. Характеристика концепцій нормування праці? 2. Автоматизована система розробки нормативів часу? Предмет: системи нормування в управлінні виробничою діяльністю.
367.
2016-02-09 14:21:32
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для реферату з управління ризиками на тему "Математичні методи: побудова “дерева рішень”, використання елементів теорії ігор". Дуже дякую.
368.
2016-02-09 11:36:13
Доброго дня,будь ласка підскажіть літературу до курсової роботи на тему: Ризик-менеджмент на підприємстві. Дякую!
369.
2016-02-08 09:47:43
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з літературою для статті на тему: "Нормування праці в апаратурних процесах" Дякую
370.
2016-02-06 13:44:07
Доброго дня. Допоможіть знайти книги за темою " Аудит консолідованої фінансової звітності". Дякую.
371.
2016-02-05 15:38:36
Доброго дня,допоможіть знайти літературу по таким питанням: Методологічні підходи до проблеми зайнятих і незайнятих робочих місць. Регіональні резерви ринку праці.
372.
2016-02-05 11:36:52
Доброго дня. "Облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності" на курсову роботу.
373.
2016-02-05 00:18:32
Доброго вечора! Допоможіть знайти: "Специфічні ознаки фінансів і їх взаємозв`язок з іншими вартісними економічними категоріями". Дякую.
374.
2016-02-03 14:31:19
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для доповіді на тему: "Фінанси України в умовах реформ". Завчасно дякую)! І доброго вам робочого дня.
375.
2016-02-03 14:15:13
Доброго дня. Потрібні наукові публікації за темою "Сутність фінансів як економічної категорії".
376.
2016-02-03 14:10:04
Доброго дня. Допоможіть знайти книги за темою " Сутність фінансів як економічної категорії". Дякую.
377.
2016-02-03 14:06:19
Доброго дня! Допоможіть з літературою до теми "Еволюція бюджету залежно від історичних етапів розвитку суспільства" і бажано щоб ці книги були в електронній бібліотеці.
378.
2016-02-03 01:04:55
Доброго вечора! Прошу надіслати мені літературу до теми курсової з аудиту "Аудит витрат за економічними елементами. Завчасно дякую!
379.
2016-02-02 22:09:35
Доброго дня Допоможіть підібрати літературу до курсової роботи "Аудит звіту про рух грошових коштів". дякую))
380.
2016-02-02 21:36:08
Доброго дня Допоможіть підібрати літературу на тему курсової "Аудит звітності податку на прибуток". ДЯкую)
381.
2016-02-02 13:14:53
Доброго дня! Підберіть будь ласка літературу до курсової роботи на тему "Консолідована фінансова звітність". Дякую!
382.
2016-02-01 20:48:59
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до такого питання: Аудит виробничих запасів. Зарання дякую.
383.
2016-01-21 19:34:45
Доброго дня . Не можу зареєструватися в електроній бібліотеці , постійно вибиває - Вибачте, але Ви не являєтесь читачем нашої бібліотеки. Право на реєстрацію мають тільки читачі нашої бібліотеки Що робити?
384.
2016-01-20 23:30:21
Допоможіть будь ласка з літературою для курсової з дисципліни "Організація праці" на тему: "Основні напрямки вдосконалення організації праці керівників, фахівців і службовців". Дякую
385.
2016-01-16 19:10:52
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему `Ступеневість професійно-технічної та вищої освіти, освітньо-професійна післядипломна підготовка` (предмет - управління розвитком персоналу).Дякую!
386.
2016-01-16 19:10:20
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему `Взаємозв’язок стратегії розвитку персоналу та стратегії управління організації` (предмет - управління розвитком персоналу).Дякую!
387.
2016-01-14 13:30:27
Цілі і принципи публічного адміністрування.
388.
2016-01-03 15:39:59
Доброго дня, підкажіть будь ласка літературу для наукової статті "Вплив батареек на навколишнє ссередовтще"
389.
2015-11-28 00:04:29
Допомжіть знайти джерела для питань: 1. Облік витрат діяльності з урахуванням їх класифікації за економічними елементами (одночасне використання рахунків 8, 9 класу) 2. Відображення інформації про витрати за елементами у фінансовій звітності (у повній і спрощеній звітності) Дякую)
390.
2015-11-25 10:01:00
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи з макроекономіки на тему: "Міжнародний валютний фонд: роль у світовому господарстві".
391.
2015-11-23 18:23:33
Доброго вечора,будь ласка підскажіть літературу до курсової роботи на тему:Аналіз фінансового стану підприємства.Дякую!
392.
2015-11-20 01:07:05
Доброго вечора! Чи не могли б ви підсказати літературу до курсової роботи на тему: "Формування амортизаційної політики підприємства". Дякую.
393.
2015-11-19 22:11:50
Допоможіть з літературою для статті на тему "Трудова поведінка як форма реалізації професійних здібностей особистості"
394.
2015-11-15 12:23:55
Доброго дня. Допоможіть знайти літературу з макроекономіки "Зовнішня торгівля і рівноважний ВНП. Мультиплікатор відкритої економіки". Дякую
395.
2015-11-10 10:04:55
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему `Критерії ефективності функціонування команди (групи)`. Предмет - управління командами (групами). Дякую!
396.
2015-11-09 18:00:44
Допоможіть з літературою для реферату на тему: " Глобалізація: її сутність, розвиток, переваги, недоліки" Дякую
397.
2015-11-05 20:54:22
Доброго вечора. підскажіть будь- ласка як знайти ДСТУ ISO 4916:2005 у електроній бібліотеці в електроному вигляді?
398.
2015-11-01 23:22:04
1. СУТНІСТЬ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОДУКТИВНСТІ ПРАЦІ 2. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ І МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 3. РЕЗЕРВИ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
399.
2015-11-01 20:17:03
Доброго вечора.Допоможіть з новою літературою на тему "Хлібопекарська галузь України: стан,тенденції та перспективи". Дякую.
400.
2015-10-30 00:44:24
Доброго вечора,підскажіть будь ласка літературу до курсової роботи з теми "Аналіз втрат від браку підприємства".Дякую
401.
2015-10-27 22:30:21
Доброго дня. Допоможіть знайти з економіки підприємства інформацію для реферату за темою "Цінова політика як елемент загальної стратегії підприємства ". Дякую.
402.
2015-10-24 22:05:17
Доброго вечора. Допоможіть будь ласка, з інформацією на тему "Нормативно-правове регулювання інститутів спільного інвестування". Дякую.
403.
2015-10-22 20:59:36
Доброго дня. Допоможіть знайти з економіки підприємства інформацію для реферату за темою "Система цін. Види цін і їх структура ". Дякую.
404.
2015-10-20 14:57:15
доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему: " Розвиток компетенції персоналу в умовах стратегічного управління"
405.
2015-10-06 20:10:20
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи з предмету економіка підприємства на тему: "Практика оцінки ефективності господарської діяльності підприємства". Буду дуже вдячним
406.
2015-10-04 12:02:28
Доброго дня. Я шукаю матеріал для курсової на тему "Витратна політика в сучасних умовах" з предмету Економіка підприємства
407.
2015-10-01 08:55:02
Доброго вечора. Допоможіть з літературою для статті на тему "Незалежність профспілок як чинник сталого розвитку персоналу". Дякую
408.
2015-10-01 08:09:45
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, з літературою для статті на тему: "Підвищення продуктивності праці працівників сільськогосподарського підприємства". Дякую
409.
2015-09-28 21:44:18
яку літературу можна використати для написання курсової роботи з економіки підприємства, на тему "Конкурентноспроможність підприємства ТОВ "Хмельницьклегпром"?
410.
2015-09-28 18:23:00
Доброго вечора. Допоможіть з літературою для статті з Економіки праці в організації на тему: "Місце і роль внутрішнього та зовнішнього ринку праці в системі ринкового механізму" Дякую
411.
2015-09-28 18:22:05
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, з літературою для курсової з Управління персоналом на тему: "Застосування систем оплати праці на основі грейдів"
412.
2015-09-24 16:41:35
доброго дня! порадьте будь ласка список джерел інформації для написання магістерської на тему: Управління позиковим капіталом підприємства
413.
2015-09-24 12:01:34
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до такого питання " Міжнародні і національні стандарти бухгалтерського обліку". Зарання дякую.
414.
2015-09-24 11:59:54
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до такого питання "Концепції бухгалтерського обліку". Зарання дякую.
415.
2015-09-22 18:12:54
Доброго дня! Допоможіть будь ласка зі списком літератури на тему курсової роботи: "Б`юджетування - як метод планування діяльності підприємства" з економіки підприємства.
416.
2015-09-21 20:53:51
Добрий день. Допоможіть будь ласка знайти літературу по темі курсової робогти з економіки підприємства "Сучасні підходи у розробці цінової політики підприємства". Дякую.
417.
2015-09-20 19:45:26
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, знайти літературу до курсовоі роботи з Економіки підприємства на тему: "Особливості сучасних систем оплати праці: український та закордонний досвід"
418.
2015-09-18 23:42:14
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для курсової на тему: "Комп’ютерні технології аналізу рентабельності продукції підприємства"
419.
2015-09-18 15:08:31
Потрібна література на тему курсової роботи: 1. "Комп`ютерні технології аналізу в малому бізнесі" 2. "Комп’ютерні технології аналізу в управлінні та його основні функції"
420.
2015-09-18 08:57:52
Доброго дня, допоможіть будь ласка підшукати інформацію на реферат з менеджменту "Ігор Ансофф і теорія організаційного потенціалу"
421.
2015-09-17 15:46:49
Доброго дня! ТЕРМІНОВО! Допоможіть мені, будь-ласка, знайти літературу до курсовоі роботи з Економіки підприємства на тему: "Структура капіталу підприємства: джерела формування та чинники зміни". ДЯКУЮ! )
422.
2015-09-16 11:20:30
Доброго дня! Допоможіть будь ласка зі списком літератури на тему курсової роботи: "Чинники та резерви зростання продуктивності праці на підпрємстві" з економіки підприємства. Буду вам вдячна.
423.
2015-09-13 20:06:14
Доброго дня! Допоможіть будь ласка зі списком літератури на тему: "Традиційний і логістичний підходи до управління розподілом матеріалів і готової продукції.Проблеми і перспективи формування логістичної системи в економіці України".(Дякую)
424.
2015-09-13 19:35:53
Потрібна література до реферату на тему:"Управління розробкою річного кошторису. Етапи розробки кошторису" Допоможіть будь ласка!
425.
2015-09-13 17:12:54
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему: "Організація робочого місця менеджера". Дякую.
426.
2015-09-06 22:04:42
"осбливості формування місцвих бюджетів" допожіть с літературою для магістерської роботи
427.
2015-08-01 13:41:11
Я аспірантка ХНУ, шифр читацької картки ASO314, проте я не можу зайти в електронну бібіліотеку.Підскажіть в чрму проблема?Дякую.
428.
2015-07-09 22:02:11
Чи є в наявності в бібліотеці книга, точно не знаю назви,але приблизно так- "Довідник по археології в Хмельницькій, Чернівецькій і Закарпатській областях 1980-х років випуску?
429.
2015-06-23 14:07:35
Доброго дня. Потрібні книжки з економіки підприємства, можете щось підказати? Дякую.
430.
2015-06-23 14:01:07
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка якісь книжки з макроекономіки, або ті що користуються великим попитом з цієї дисципліни в нашому університеті.
431.
2015-06-18 16:54:48
допоможіть підібрати літературу до дипломної роботи на тему: Управління мотивацією праці персоналу промислового підприємства
432.
2015-06-10 21:40:48
Допоможіть знайти літературу до теми: "соціально-педагогічна робота, спрямована на гармонізацію сімейних стосунків" дякую!
433.
2015-06-08 18:09:04
Доброго дня допоможіть зареєструватись
434.
2015-06-02 19:10:04
Доброго дня,допоможіть будь ласка із списком літератури для написання статті з філософії на тему: "Філософські аспекти соціалізації особистості."
435.
2015-06-02 10:20:49
Доброго дня, допоможіть будь ласка із списком літератури для написання статті на тему: "Образ сучасної жінки : соціокультурний аспект". Предмет: філософія
436.
2015-05-28 16:17:54
Добрий день, допоможіть з літературою до курсової "Ефективність діяльності підприємства: вимірювання і чинники підвищення". Дякую
437.
2015-05-25 17:34:11
Доброго дня. Допоможіть будь ласка з літературою для статті на тему "Синергетичне трактування інвестицій" Дякую
438.
2015-05-21 18:09:40
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Атрактори соціально-економічних систем мікро і макрорівня" (предмет синергетика).Дякую.
439.
2015-05-20 13:31:27
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Оцінка фінансового стану фізичної особи при видачі кредиту". Дякую
440.
2015-05-19 00:16:44
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Удосконалення бухгалтерського обліку операцій банків з цінними паперами". Дякую
441.
2015-05-18 12:47:56
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка підібрати літератуту до дипломної роботи, тема :"Формування ефективної стратегії розвитку підприємства" Буду дуже вдячна)
442.
2015-05-17 12:28:48
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з літературою до курсової роботи з економіки підприємств на тему "Об’єднання підприємств: особливості функціонування та розвитку".
443.
2015-05-15 18:00:09
Доброго дня. Підскажіть будь ласка літературу до курсової роботи,на тему "Витрати підприємства та чинники що впливають на їх формування".Дякую
444.
2015-05-14 15:17:50
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до магістерської роботи на тему "Облік і аудит біологічних активів та шляхи вдосконалення". Дякую!
445.
2015-05-12 20:17:39
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Аналіз необоротних активів в бюджетних установах та щляхи його вдосконалення". Дякую.
446.
2015-05-12 20:15:44
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Методика аудиту звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід): шляхи вдосконалення". Дякую.
447.
2015-05-10 17:30:00
Доброго дня. Допоможіть будь ласка з літературою на тему "Оптимізація боргової безпеки України 2010-2014 рр. " Дякую.
448.
2015-05-07 20:51:26
Доброго дня. Допоможіть з літературою для статті на тему: "Аутстаффінг в кризових умовах як інструмент оптимізації в управлінні персоналом" Дякую
449.
2015-05-05 22:47:01
Доброго вечора!Допоможіть будь ласка з літературою на тему "Оцінка рівня фінансової безпеки України 2010-2015 рр". Дякую!
450.
2015-05-04 17:03:28
Доброго дня!Підберіть будь ласка літературу до тему: " Конструктивний маркетинг: теорія і практика". Дякую!
451.
2015-05-01 14:12:38
Історія створення вашої бібліотки
452.
2015-04-29 21:49:54
Доброго вечора. Допоможіть будь ласка з літературою, на тему "Зовнішньоекономіча безпека України 2010-2014 рр.". Дякую.
453.
2015-04-29 01:35:18
Допоможіть, будь ласка, підібрати список літератури для курсової роботи з дисципліни "Менеджмент" на тему - Система планування в організації. Буду дуже вдячна!
454.
2015-04-28 22:25:15
Доброго дня. допоможіть знайти інформацію з мікроекономіки"Аналіз невизначеності сучасної ринкової економіки". Дякую.
455.
2015-04-27 19:37:38
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію з мікроекономіки"Управління ризиками в сучасній ринковій економіці та способи її зниження"
456.
2015-04-27 14:09:26
У якому відділі ББК зашифована книги поукраїнській біографістиці
457.
2015-04-26 22:09:17
Допоможіть знайти інформацію з мікроекономіки"Невизначеність: її характеристика, рівні та природа виникнення".
458.
2015-04-25 20:13:40
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію "Ретроспективний аналіз ризику як економічної категорії". Дякую.
459.
2015-04-24 19:13:44
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію"Невизначеність: її характеристика, рівні та природа виникнення". Дякую.
460.
2015-04-24 09:17:29
Доброго дня! Допоможіть мені,будь-ласка, підібрати ЛІТЕРАТУРУ ЗА 2013-2015 РОКИ на курсову роботу з дисципліни мікроекономіка на тему: "Мікроекономічний аналіз ризику підприємництва та шляхи його зниження". Література за інші роки НЕ ПІДХОДИТЬ. БУДЬ-ЛАСКА ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО!!!
461.
2015-04-21 21:24:04
Гендерне становлення у Італії
462.
2015-04-21 13:23:19
Доброго дня. Допоможіть найти інформацію "Ризики сучасності: її характеристика, рівні та природа виникнення". Дякую.
463.
2015-04-20 17:02:55
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію "Ретроспективний аналіз розвитку як економічної категорії". Дякую.
464.
2015-04-20 14:26:52
Доброго дня! Допоможіть будь ласочка знайти літературу для написання курсової роботи за темою :"Попередження відхилень поведінки старшокласників засобами дозвіллєвої діяльності" ДЯКУЮ!
465.
2015-04-17 14:01:39
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти наступні публікації: 1. Йохна М.А. Технологічна та логістична доцільність інтегрування постачальників машинобудівного підприємства в процес створення інновацій / М.А. Йохна, А.М. Гончарук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 4, т.2. – С. 120-125; 2. Йохна М.А. Тенденції та ефективність техніко-технологічного розвитку промислових підприємств України / М.А. Йохна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – № 5, т.3. – С.228-233. Дякую!
466.
2015-04-16 14:33:11
Азіатсько-тихоокеанський регіон наприкінці XX століття
467.
2015-04-15 18:20:31
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію на тему: Яблуко в науці і техніці. Дякую
468.
2015-04-14 13:14:00
Доброго дня! Допоможіть мені,будь-ласка, підібрати літературу на курсову роботу з дисципліни мікроекономіка на тему: "Мікроекономічний аналіз ризику підприємництва та шляхи його зниження"
469.
2015-04-12 15:34:01
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до реферату на тему "Управління персоналом на засадах синергізму"
470.
2015-04-08 14:03:17
Еволюція розвитку страхування.
471.
2015-04-07 18:51:12
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Способи творення прикметників у сучасній англійській мові". Дякую!
472.
2015-04-06 22:06:35
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему "Романістика на великому континенті. Улас Самчук". Буду дуже вдячна.
473.
2015-04-06 20:16:40
Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, літературу до курсової роботи на тему "Мемуарна спадщина Олеся Гончара". Дякую!
474.
2015-04-06 18:03:37
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової на тему: "Мікроекономічна трансформація в Україні". Дякую.
475.
2015-04-04 20:42:03
Допоможіть будь ласка підібрати літературу до реферату на тему"Управління персоналом на засадах синергізму."
476.
2015-04-02 17:20:01
Доброго дня мені потрібен список літератури до курсової "Сатирикон та гумористика Оситапа Вишні"
477.
2015-04-02 14:15:31
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до такого питання:Роль СОТ у міжнародній торгівлі та принципи її діяльності. Зарання дякую.
478.
2015-04-02 10:30:49
Допоможіть підібрати літературу до теми "Взаэмодія вітчизняних та закорданних страховиків при проведннні страхування зовнішньоекономічної діяльності". Дякую!
479.
2015-04-01 08:39:56
Допоможіть підібрати літературу до теми "Облік та аналіз витрат у рослинництві". Дякую!
480.
2015-04-01 07:08:48
Доброго дня! Допоможіть знайти хоч якусь інформацію з теми: "Краса змалювання людини праці, господаря на своїй землі на прикладі образів Топилки, Масюка, Сухобруса у романі І. Нечуя-Левицького "Хмари". Буду дуже вдячна!
481.
2015-03-31 11:39:38
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до курсової на тему: "Аналіз динаміки показників продуктивності праці"
482.
2015-03-28 17:51:55
Доброго дня. Порадьте, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему: "Структура зовнішньої торгівлі України, її географія та динаміка". Наперед дякую.
483.
2015-03-25 18:11:08
до запиту: Доброго дня, допоможіть підшукати інформацію для реферату за темою "Організаційно-правовий механізм функціонування МОП" дякую) дисципліна - Міжнародна організація праці
484.
2015-03-24 21:05:19
Допоможіть будь ласка підібрати літературу для дипломної роботи на тему "Методика і організація обліку праці, її оплати та контроль використання фонду оплати праці".
485.
2015-03-24 16:43:54
Допоможіть підібрати список літератури на тему "Дослідження ефективності управління персоналом на підприємстві"
486.
2015-03-24 16:21:35
Доброго дня, допоможіть підшукати інформацію для реферату за темою "Організаційно-правовий механізм функціонування МОП" дякую)
487.
2015-03-23 17:25:14
Доброго дня, допоможіть будь ласка підшукати нову літературу до теми "Лідерство як ключовий фактор ефективності роботи команди" Буду дуже вдячна!
488.
2015-03-23 16:00:13
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до такого питання як: "Поняття продуктивності праці, методика її аналізу." Дякую!
489.
2015-03-16 12:14:34
Доброго дня! Знайшла на вашому сайті такий бібліографічний опис: Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 18-19 жовтня 2012р. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. - 207с. Скажіть будь ласка чи є в електронному вигляді матеріали цієї конференції, адже вони дуже б мені пригодились у курсовому дослідженні. Буду вдячна за відповідь!
490.
2015-03-14 18:11:09
Доброго дня. Допоможіть з літературою для статті з маркетингу на тему: "Маркетинговий контроль як запорука ефективної діяльності підприємства" Дякую
491.
2015-03-14 14:54:57
Доброго дня! Підберіть будь ласка літературу до теми "Сучасні напрями дослідження обліку та аудиту".Дякую!
492.
2015-03-13 13:22:12
Доброго дня! чи могли б вимені допомогти підібрати інформацію для підготування реферату з дисципліни "Синергетика та самоорганізація трудової діяльності" на тему: "Енропійний аналіз соціально-економічних трансформацій в Україні" Дякую
493.
2015-03-10 22:00:30
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Процес прийняття управлінських рішень з урахуванням факторів вартості".
494.
2015-03-06 18:37:56
Допоможіть будь ласка підібрати літературу докурсової роботи на тему " Поділ та кооперування праці на підприємстві"
495.
2015-03-05 23:51:01
Доброго вечора! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу на тему `Інноваційний конфлікт і його вплив на якість інноваційної діяльності колективу` (предмет - мотивація інноваційної діяльності).Дякую!
496.
2015-03-05 23:50:38
Доброго вечора! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу на тему `Мотивація генерації творчих ідей` (предмет - мотивація інноваційної діяльності).Дякую!
497.
2015-03-05 21:07:54
надайте інформацію про проективання технологічної оснастки для виготовлення жіночих черевиків литьового методу кріплення на підошві з ПУ
498.
2015-03-04 18:19:29
Доброго вечора, допоможіть знайти літературу для курсової. Тема курсової: Мікроекономічні аспекти аналізу інформації в ринковій економіці. Буду дуже вдячна.
499.
2015-03-04 16:30:53
Передумови становлення туризму. Дякую!
500.
2015-03-04 16:15:28
Доброго дня! Чи є в наявності у Вас в електронному варіанті: - ДСТУ 2023-91 Деталі швейних виробів. Терміни та визначення; - ДСТУ 2027-92 Вироби швейнi й трикотажнi. Термiни та визначення; - ДСТУ 2033-92 Вироби швейні. Дефекти. Терміни та визначення; - ДСТУ 2119-93 Технологія швейно-трикотажного виробництва. Терміни та визначення; - ДСТУ 2162-93 Технологія швейного виробництва. Терміни та визначення . Як я можу отримати доступ до цих документів у Вашій електронній бібіліотеці, якщо я завершила навчання в ХНУ два роки назад. Чи можу я знову отримати доступ до електронної бібілотеки ХНУ? Спасибі.
501.
2015-03-03 19:58:31
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему `Синергетичний погляд на роль держави в економіці`.Дякую!
502.
2015-03-02 17:48:09
Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Маркетинг туризму", зокрема автореферати дисертацій.
503.
2015-03-02 16:49:07
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "конкурентоспроможність продукції". Дякую.
504.
2015-02-27 15:02:10
Допоможіть будь-ласочка знайти літературу для підготовки презентаціі з предмету (соціалізація особистості) за темою "Концепціі соціалізаціі З. Фрейда, Міда,Долларда". Щиро дякую!
505.
2015-02-27 14:07:21
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для ІДЗ з мікроекономіки "Як показати технологічний перелив та соціальний оптимум?" Дякую.
506.
2015-02-26 15:29:02
тема реферату із дисципліни Регіональна економіка "Геоекономічні пріоритети регіонального розвитку України та їхнє значення у формуванні зовнішньоекономічних зв`язків", допоможіть будь ласка підшукати літературу ( як книги, так і періодмчні видання) буду вдячна)
507.
2015-02-26 11:10:46
Добрий день .Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання доповіді на тему: Предмет та об*єкт фінансової науки. Дякую. Попередній раз у Вас проблеми зі шрифтом
508.
2015-02-26 07:39:17
Доброго дня! Я навчаюсь в Українській академії друкарства. Зараз працюю над дипломною роботою. Мені для наукової роботи потрібні статистичні дані книги Борецька Є.Я. Технологія виготовлення легкого жіночого та дитячого одягу/Є. Я. Борецька, П. М. Малюга. - 1991. Чи можете мені написати точну (або хоча б приблизну) кількість читачів, що скористались цією книгою у Вашій бібліотеці за весь період перебування книги у Вас. Спасибі. З повагою, Христина.
509.
2015-02-25 16:05:58
Добрий день .Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання доповіді на тему: Предмет та об*єкт фінансової науки. Дякую.
510.
2015-02-25 13:08:36
Доброго дня,допоможіть будь ласка знайти літературу до моєї магістерської роботи,тема "Формування морально-вольових якостей ділової людини у майбутніх працівників менеджерів соціальної сфери" Дякую!
511.
2015-02-24 19:25:23
Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему Авіаційне страхування в зарубіжних країнах
512.
2015-02-24 15:24:43
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію для ІДЗ з мікроекономіки " Проаналізуйте ціноутворення по Рамсею для природних монополістів" Дякую.
513.
2015-02-24 12:51:40
Доброго дня! Тема моєї магістерської роботи: "Організація і управління діяльністю соціальних служб Польщі та України: порівняльний аналіз"
514.
2015-02-24 07:20:19
Доброго ранку. Допоможіть знайти літературу з філософії "Ніхто не постає хорошою людиною випадково (Платон)".
515.
2015-02-23 20:55:24
Доброго вечора.Допоможіть будь ласка знайти інформацію для реферата з філософії "Мудрість - найточніша серед наук(Аристотель)". Дякую.
516.
2015-02-23 15:21:41
Доброго дня.Допоможіть знайти інформацію на реферат з соціально-економічної безпеки на тему :"Стратегія кадрового забезпечення підприємств в умовах захисту інформації"
517.
2015-02-23 13:56:24
Доброго дня,тема моєї магістерської роботи:"Формування морально-вольових якостей ділової людини у майбутніх менеджерів соціальної сфери"
518.
2015-02-15 17:47:36
Доброго вечора.Допоможіть будь-ласка з літературою до рефрату на тему "Рекреаційне господарство України".
519.
2015-02-13 15:46:49
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію для ІДЗ з мікроекономіки:"Оцінка функцій попиту та еластичності, ринкові експерименти та опитування; проблема ідентифікації". Дякую.
520.
2015-02-12 12:28:43
Доброго дня. Мені потрібний план і література (не раніш 2008 року) з дисципліни "Фінанси" для курсової роботи на тему: "Оцінка та регулювання рівня фінансової безпеки країни".
521.
2015-02-12 12:11:48
Доброго дня.Допоможіть знайти інформацію на реферат з соціально-економічної безпеки на тему :. Вплив техніко-технологічної складової соціально-економічної безпеки на сталий розвиток підприємства.
522.
2015-02-11 20:52:21
Доброго вечора. Допоможіть знайти інформацію на реферат з соціально-економічної безпеки на тему : "Осоливості забезпечення національної економічної безпеки".
523.
2015-02-11 18:41:27
Доброго дня. Знайдіть, будь ласка, літературу для курсової з предмету Економіка праці і соціально-трудові відносини на тему: Удосконалення мотивації трудової поведінки робітників
524.
2015-02-11 14:11:41
Добрий день. Можна літературу для реферату на тему Синергетичне трактування інвестицій Спасибі
525.
2015-02-11 13:27:01
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію для ІДЗ з мікроекономіки "Проблеми регулювання виробництва і споюивання суспільних благ". Дякую.
526.
2015-02-10 20:48:35
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка з літературою для реферату з дисципліни "Синергетика" на тему: "Діалектика і синергетика: спільне і відмінне" Дуже дякую
527.
2015-02-10 18:10:21
добрий день. допоможіть ,будь ласка, підібрати літературу для написання доповіді з фінансів на тему: суть вторинного розподілу фінансів. Дякую.
528.
2015-02-10 17:03:40
Доброго дня! допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової на тему "Види та сучасний стан обов’язкового авіаційного страхування"
529.
2015-02-09 18:44:25
Доброго вечора. Допоможіть будь ласка, знайти інформацію на тему реферату "Розвиток обліку у сільському господарстві"з курсу історі обліку і аудиту.Дякую.
530.
2015-02-09 14:55:16
Доброго дня. Я шукаю літературу на ІДЗ з мікроекономіки "Механізм рівноваги на ринку землі". Буду вам вдячна.
531.
2015-02-08 21:36:23
Добрий вечір! Підберіть будь ласка список літератури до такої теми "Альтернативні функції фінансів". Дякую!
532.
2015-02-08 21:33:44
Підберіть будь ласка список літератури до теми "Еволюція позабюджетних фондів". Дякую
533.
2015-02-08 21:32:20
Добрий вечір! Підберіть літературу будь ласка до теми "Об’єктивна необхідність фінансів в умовах товарного виробництва". Дякую
534.
2015-02-07 17:04:48
Доброго дня, допоміжь будь ласка, знайти інформацію на тему реферата "Характеристика сучасних міжнародних стандартів аудиту"з курсу історії обліку та аудиту. Дякую.
535.
2015-02-06 13:42:56
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему реферата "Національні системи бухгалтерського обліку та звітності: спільне та відмінності" з курсу історії обліку та аудиту. Дякую.
536.
2015-02-06 09:36:14
Допоміжь будь ласка з літературою до питань з дисципліни "Мотивація інноваційної діяльності персоналу": 1. Структура персоналу і її вплив на різноманітність мотивації інноваційної діяльності 2. Роль соціально-психологічного клімату в системі мотивації інноваційної діяльності
537.
2015-02-05 14:25:53
Доброго дня! Я шукаю інформацію на ІДЗ з мікроекономіки "Ринок фінансового капіталу". Буду вам вдячна.
538.
2015-02-05 13:16:55
Курсова робота - "Невизначеність і ризики сучасної ринкової економіки"
539.
2015-02-04 14:11:07
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу на курсову роботу з економіки підприємства на тему "Інвестиційна політика підприємства в умовах невизначеності економічного оточення."
540.
2015-02-02 19:24:00
Допоможіть підібрати літературу для курсової роботи на тему "Методика обліку та аналізу витрат у рослинництві". Дякую!
541.
2015-01-30 09:50:50
Допоможіть будь ласка з літературою на питання по дисципліні Фізіологія і психологія праці: 1 Вольові якості людини та їх роль у досягнення поставлених цілей 2 Темперамент і характер людини
542.
2015-01-29 19:31:08
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової на тему "Власний капітал банку".
543.
2015-01-29 16:36:10
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка,підібрати літературу з предмету `Проектування трудових процесів`ю.Дякую!
544.
2015-01-29 13:03:11
Доброго дня. Складіть мені, будь-ласка, список літератури(включаючи журнали за останні роки) для курсової на тему: "Характеристика впливу факторів зовнішнього середовища на діяльність підприємства." з дисципліни "Економіка підприємства". Заздалегідь вдячна.
545.
2015-01-28 20:29:44
Доброго вечора.Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу на тему: "Організація виробничого навчання і підготовки робітничих кадрів в Україні" (фізіологія та психологія праці).Дякую!
546.
2015-01-28 20:29:22
Доброго вечора.Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу на тему: "Особистість людини та умови її формування" (фізіологія та психологія праці).Дякую!
547.
2015-01-27 17:47:32
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на магістерську роботу: "Тенденції в розвитку туризму".
548.
2015-01-27 17:18:20
Доброго дня. Потрібні фахові статті і монографії по темі Подальший розвиток та вдосконалення мотивації праці. Дякую за інформації.
549.
2015-01-27 11:27:01
література на тему реферата: Синергізм соціально-трудових відносин
550.
2015-01-26 13:06:52
Допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему: Основні способи посередництва в конфліктах
551.
2015-01-24 21:43:46
Потрібна література (газети, журнали, статті) для курсової роботи "ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА"
552.
2015-01-24 21:42:26
Потрібна література на тему "ФОРМУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА"
553.
2015-01-21 15:24:29
Допоможіть знайти літературу для курсової роботи з теми "Процес розробки виробничої програми підприємства та шляхи її оптимізації". Підручники, періодичні видання, наукові статті, нормативні акти, газети та журнали не раніше 2012 року. Дякую.
554.
2015-01-19 21:17:30
Доброго вечора! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу для виконання задач з предмету "Проектування трудових процесів".Дякую.
555.
2015-01-15 16:07:06
Доброго дня! підкажіть джерела на курсову по темі:"Роль транснаціональних банків у світовому господарстві"
556.
2015-01-11 23:52:13
література для статті на тему "Поняття та оцінка нематеріальних активів"
557.
2015-01-10 18:11:19
Здрастуйте! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Нормування праці в апаратурних процесах"(предмет - нормування праці). Дякую.
558.
2015-01-10 18:10:59
Здрастуйте! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Проектування та впровадження раціональних прийомів та методів праці"(предмет - нормування праці). Дякую.
559.
2015-01-06 16:45:42
Добрий день. Чи можна є в наявності газета "Бухгалтерія: бюджет" № 51-52 декабрь 2014. Дякую
560.
2015-01-05 16:50:57
З Новим Роком! підкажіть джерела на курсову по темі:"Оптимізація витрат на виробництво і реалізацію продукції в умовах конкуренції"
561.
2015-01-04 17:39:48
Добрий день допоможіть знайти літературу по темі Методика аналізу основних засобів у бюджетних установах
562.
2015-01-04 17:38:37
Добрий день допоможіть знайти інформацію на тему "Удосконалення обліку основних засобів бюджетних установ"
563.
2015-01-01 17:20:02
Добрий день допоможіть знайти інформацію на тему "Методика обліку та аналізу основних засобів бюджетних установ"
564.
2014-11-28 10:14:57
Доброго дня, чи є у Вас література на тему: "Пізніші класичні ліричні жанри". Дякую!
565.
2014-11-26 22:48:40
Доброго вечора! Чи є у вас література, що допоможе у написанні курсової роботи на тему: "Технологія надання консалтингових послуг"?
566.
2014-11-26 21:01:59
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти інформацію за темою: "Пізніші класичні ліричні жанри". Дякую!!!!!
567.
2014-11-23 17:18:38
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Ключові учасники корпоративних відносин в постсоціалістичних країнах (Україна, Польща, Росія)". Дякую.
568.
2014-11-23 15:01:53
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу на тему "ДЕМОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" (предмет демографія).Дякую!
569.
2014-11-20 14:51:08
Доброго дня! допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для магістерської роботи на тему:"Волонтерська діяльність як складова суспільної активності майбутніх соціальних педагогів". дякую!
570.
2014-11-20 14:48:30
Доброго дня! допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для магістерської роботи на тему :"Молодіжний рух та студентське самоврядування як чинники сприяння участі майбутніх соціальних педагогів у суспільному житті". дякую!
571.
2014-11-20 14:46:50
Доброго дня! допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для магістерської роботи на тему :"Формування інформаційної культури майбутнього соціального педагога". дякую!
572.
2014-11-20 14:43:25
підготовка соціальних педагогів до реалізації соціально-захисної функції (магістерська робота)
573.
2014-11-18 13:24:41
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи з макроекономіки на тему: "Сучасні аспекти класифікації та причини банкрутства".
574.
2014-11-18 05:21:51
Потрібна література з електронного ресурсу та назву книг з бібліотеки ХНУ на тему:"Закономірності економічної поведінки виробника". Знайдіть будь ласка ще і наукові статті присвячені цій темі. PS раніше запит подавав, знайшли дуже мало літератури, пишу курсову, на вас вся надія, інтернет з темою не справляється, мало корисних даних видає
575.
2014-11-17 19:39:22
Колективний договір як засіб регулювання трудових та соціально-економічних відносин.
576.
2014-11-17 19:11:19
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Технологія фінансування підприємницької діяльності.". Дякую!
577.
2014-11-17 15:59:28
Допоможіти, будь ласка, знайти літературу для реферату на тему: "Особливості побудови системи управління персоналом з урахуванням управлінського менталітету вітчизняних керівників".
578.
2014-11-16 18:33:47
Це тема курсової, чи є матеріали до неї? Лінгводидактичні засади вивчення будови слова і словотвору у школі.
579.
2014-11-15 20:48:01
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка з підбором літератури для курсової роботи з дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини" на тему: Інвестування у персонал та його ефективність Щиро дякую!
580.
2014-11-15 15:49:17
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему реферату: Особливості використання мотивації маркетинговими менеджерами Дякую!
581.
2014-11-15 15:48:04
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему реферату: Управління людськими ресурсами в міжнародній фірмі Дякую!
582.
2014-11-12 13:55:06
Доброго дня! Чи є у вас література, що допоможе у написанні курсової роботи на тему: "Особливості вивчення творів на історичну тему в школі"?
583.
2014-11-12 09:36:13
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до такого питання як: Принципи стратегічного обліку. Зарання дякую!
584.
2014-11-11 19:09:11
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для магістерської роботи "Механізм бюджетного планування в Україні" >>> Дуже вдячна!
585.
2014-11-11 19:06:50
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему: "Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства та шляхи її удосконалення" Дякую!
586.
2014-11-11 17:50:39
Доброго вечора, допоможіть будь-ласка знайти літературу 2010-2014 років на такі питання 1 Світові та вітчизняні тенденції розвитку технології автомобільних турів 2 Аналіз технології автомобільних турів в Україні 3 Перспективи розвитку автомобільних турів в Україні та Хмельницькій області дякую!
587.
2014-11-11 16:32:24
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до такої теми статті як: " Проблеми обліку в управлінні витратами підприємства з метою підвищення економічної безпеки". Зарання дякую!
588.
2014-11-11 15:57:14
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до реферату на тему: "ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХ ЇЇ РОЗВИТКУ." Дякую)
589.
2014-11-11 13:32:05
Планування доходів і видатків місцевих бюджетів
590.
2014-11-11 13:30:17
бібліотеки вузів
591.
2014-11-10 23:46:31
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до такого питання:Аналіз результативності діяльності підприємства кількісні і якісні аспекти.Зарання дякую.
592.
2014-11-10 23:44:09
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Оцінка діяльності центів інвестицій". Дякую!
593.
2014-11-10 01:52:32
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи за темою "Структурна модель системи управління матеріальними ресурсами". Дякую.
594.
2014-11-09 22:58:55
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Прогресивні методи обліку витрат в управлінському обліку". Завчасно дякую.
595.
2014-11-09 22:57:17
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Оцінка ступеня нестабільності зовнішнього середовища за шкалою І. Ансоффа"(бажано приклад конкретного підприємства). Дякую!
596.
2014-11-09 18:05:57
скажіть будь ласка літературу до таких питань : підходи до оптимізації управлінських рішень; оцінка ефективності прийняття управлінських рішень. дякую.
597.
2014-11-08 18:16:30
ПІДСКАЖІТЬ ЛІТЕРАТУРУ ДО СТАТТІ НА ТЕМУ "формування облікової політики на малих підприємствах" ДЯКУЮ.
598.
2014-11-08 17:32:47
матеріали для курсової роботи з методики викладання української мови на тему:"Збагачення писемного мовлення учнів 5-7 класів українською фразеологією". Заздалегідь дякую.
599.
2014-11-07 18:28:53
В мене прохання допомогти з літературою для написання курсової роботи на тему:Система калькулювання «дірект-костінг» як найважливіша підсистема управлінського обліку та її варіанти. Дякую!
600.
2014-11-07 18:26:37
доброго дня, допоможіть, будь ласка, з написання статті на тему: Аналіз використання виробничих ресурсів в контексті ресурсної безпеки. Дуже потрібні визначення понять ресурсна, технологічна і виробнича безпеки. Буду дуже вдячний за допомогу.
601.
2014-11-05 13:25:34
література для статті на тему "Сутність та складові економічної безпеки підприємства"
602.
2014-10-30 15:49:55
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка підібрати літературу для написання курсової роботи по темі «Організація контролю виконання управлінських рішень.» Наперед дякую)
603.
2014-10-30 11:50:53
Література для курсової роботи "Вплив факторів і порядок ціноутворення на підприємстві."
604.
2014-10-29 23:38:41
Доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, літературу для статті на тему "Вплив іноземних інвестицій на ринок праці України". Дякую
605.
2014-10-29 14:16:18
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до такого питання як: Вдосконалення планування по центрах відповідальності на підприємстві. Дякую! З стратегічного управлінського обліку.
606.
2014-10-29 14:14:16
Доброго дня! Допоможіть підібра ти літературу до такого питання як: Вдосконалення організації стратегічного облвку на підприємстві. Дякую!
607.
2014-10-28 20:21:44
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для магістерської роботи "Планування доходів і видатків місцевих бюджетів" Дуже вдячна!
608.
2014-10-27 18:00:36
Доброго вечора допоможіть будь-ласка з літературою не раньше 2009 року, на теми "Проблеми економічного зростання країн що розвиваються", "Аналіз показників економічного зростання розвинених країн". Дякую
609.
2014-10-27 17:58:44
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до Курсової роботи на тему: «Аналіз обсягу випуску та реалізації продукції». Дякую!
610.
2014-10-27 12:41:41
Доброго дня. Потрібні інтернет джерела для написання курсової роботи на тему: " Технологія створення малого підприємства ". Обсяг: 60 стр. Дякую!
611.
2014-10-26 22:03:40
допоможіть знайти матеріали на тему "Взаємодія України та світового банку"
612.
2014-10-24 20:32:42
Доброго вечора! Допоможіть знайти літературу для курсової "ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ". економічні журнали, газети, статті тільки за 2014 рік.
613.
2014-10-24 20:31:01
Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу для курсової роботи на тему "Макроекономічний аналіз економічного зростання",не раньше 2008 року.
614.
2014-10-23 18:50:26
Доброго вечора! Домоможіть підібрати літературу до курсової роботи на тему "Внутрішньофірмове планування: значення, необхідність, основні принципи» Дякую!
615.
2014-10-23 18:45:54
Доброго вечора! Допоможіть підібрати літкратуру до теми "Характеристика Житомирської області" Дякую
616.
2014-10-23 15:23:54
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літратуру на тему `Особливості формування моделі ринку праці в Україні` (ринок праці).Дякую!
617.
2014-10-23 15:20:47
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка підібрати літературу на тему `Особливості застосування системи грейдингу як інноваційної форми оплати праці`. Дякую.
618.
2014-10-23 12:48:26
Доброго дня! Підскажіть,будь ласка, літературу до статті на тему "Прийняття управлінських рішень у розробці бізнес-стратегій підприємства". Дякую!
619.
2014-10-23 09:39:52
Література до курсової на тему "Аналіз результативності діяльності підприємства"
620.
2014-10-22 21:55:35
"Дослідження творчості Галини Малик (нововведеного письменника у програму) в середній школі на основі повісті "Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії" (методика викладання української літератури). Заздалегіть дякую!
621.
2014-10-22 18:39:10
Доброго вечора! Допоможіть мені будь ласка з пошуком літератури до курсової роботи з макроекономіки на тему"Національний дохід, його рух та проблема рівноваги".Завчасно дякую!
622.
2014-10-22 17:06:58
Добрий вечір. Допоможіть з статтями з економічних журналів та газет, тема "Принципи бюджетно-податкового регулювання економіки України в умовах соціальних та економічних зрушень 2014 року"
623.
2014-10-22 17:01:31
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Формування показників, організація та методика заповнення Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)". Дякую.
624.
2014-10-22 16:57:53
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Організація обліку відповідальності за методом "тариф-година-машина". Дякую.
625.
2014-10-22 16:25:18
Допоможіть, будь, ласка підібрати літературу для реферату: Особливості зарубіжних систем менеджменту.
626.
2014-10-21 17:56:31
Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи можна отримати в електронному режимі доступ до статті Герц А. А. Застава цінних паперів // Українське право. – 2009. - №1. – С. 99-104?
627.
2014-10-21 17:22:53
Література до курсової роботи за темою:" Функції і види бюджетів на підприємстві "
628.
2014-10-15 23:09:44
Доброго вечора! допоможіть знайти літературу для курсової на тему:" Взаємодія бізнесу та влади, як спосіб подолання кризових явищ?"
629.
2014-10-15 12:20:26
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до такого питання як: Сутність моделі "С-цикл". З стратегічного обліку. Дякую!
Доброго дня!Я студент заочної форми навчання 6 курсу магістратури. Підкажіть будь ласка як мені отримати доступ до електронної бібліотеки університету?

Буду вдячний якщо Ви мені відповісте на електронну пошту: medicinejob@ukr.net

З повагою, Антон

631.
2014-10-13 18:44:04
Доброго вечора. Допоможіть з літературою для ІДЗ з Ринку праці для 2-х питань. 1. Структура фонду оплати праці за галузями економіки 2. Структура фонду оплати праці за галузями промисловості Дякую
632.
2014-10-13 16:09:01
Допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему: Особливості стандартних методів аудиторського тестування
633.
2014-10-10 15:53:18
Доброго дня!!! Будь-ласка допоможіть знайти літературу до розділу з Курсової роботи "Динаміка розвитку роздрібної торгівлі в Україні". Мені потрібна тільки статистична інформація за 2010-2013 роки. Велике Вам дякую)))))
634.
2014-10-09 14:21:02
Тема курсової роботи- "Технологія міжнародного туризму" Зміст ВСТУП РОЗДІЛ І ТЕХНОЛОГІЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 1.1 Основні поняття та й управлінські категорії у туризмі 1.2 Міжнародне середовище туристичної діяльності 1.3 Основні міжнародні туристичні організації РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ РИНКУ НАДАННЯ ПОСЛУГ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ 2.1 Аналіз тенденцій розвитку міжнародного туризму в Україні 2.2 Технологія міжнародного туризму 2.3 Перспективи розвитку технологічної складової міжнародного туризму РОЗДІЛ ІІІ РОЗРАХУНКОВО–АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА КУРСОВОЇ РОБОТИ 3.1 Завдання 1 ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА
635.
2014-10-08 19:15:00
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу на тему `Аудит розвитку посади` (дисципліна аудит персоналу).Дякую!
636.
2014-10-08 09:07:22
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до такого питання як: Організація стратегічного обліку у структурі управління підприємством. Дякую`
637.
2014-10-08 09:05:09
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до такого питання як: Сутність моделі "С-цикл".Дякую!
638.
2014-10-07 22:46:03
Добрий вечір. Допоможіть з статтями з економічних журналів та газет, тема "становлення фінансово-промислових груп в Україні", видавництво не раніше ніж 2008 рік
639.
2014-10-07 21:28:37
Макроекономічна нестабільність та методи її подолання
640.
2014-10-07 18:06:11
Потрібен список літ-ри на тему "Моделі економічних циклів"
641.
2014-10-07 16:10:40
Доброго дня допоможіть будь ласка підібрати літературу до такого питання: Переваги та недоліки застосування комп*ютерної форми обліку.
642.
2014-10-07 12:24:38
Доброго дня. Потрібна література на курсову з макроекономіки з теми "Становлення фінансово-промислових груп в Україні ".
643.
2014-10-07 10:23:42
Доброго дня, допоможіть будь-ласка знайти літературу на курсову "Технологія автомобільних турів" якщо можна з таким планом Вступ РОЗДІЛ І ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ТУРІВ 1.1 Історія виникнення та розвитку автомобільних турів 1.2 Характеристика автомобільних турів 1.3 Логістика автомобільних турів РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ТУРІВ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНИХ ТУРІВ В УКРАЇНІ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 2.1 Світові та вітчизняні тенденції розвитку технології автомобільних турів 2.2 Аналіз технології автомобільних турів в Україні 2.3 Перспективи розвитку автомобільних турів в Україні та Хмельницькій області Дякую!)
644.
2014-10-06 17:35:41
Стаття на тему: "Вплив народної педагогіки на формування духовної культури учнів"
645.
2014-10-06 16:15:01
Чомусь не можу зайти у електронну бібліотеку???
646.
2014-10-06 12:51:27
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу на тему `Аудит розвитку посади`.Дякую!
647.
2014-10-05 14:44:50
Стратегії маркетингу персоналу.
648.
2014-10-03 21:42:17
Доброго вечора) Допоможіть будт ласка підібрати літературу на тему реферату: ФОРМИ ВЛАДИ ТА ВПЛИВУ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ПРАКТИЦІ КЕРІВНИЦТВА. ДЯякую)
649.
2014-10-02 17:39:13
Доброго вечора! Допоможіть,будь ласка, з літературою на тему `Особливості формування моделі ринку праці в Україні`.Дякую!
650.
2014-10-02 12:21:47
основні тенденції сучасного культурного розвитку України
651.
2014-10-02 09:00:32
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Облік та аналіз резервів банку у грошовій та негрошовій формах". Дякую.
652.
2014-10-01 19:03:28
Доброго вечора. Підскажіть,будь ласка, літературу до статті "Економічна безпека підприємства".
653.
2014-10-01 18:31:50
Підкажіть літературу для курсової роботи на тему «Держава в системі макроекономічного регулювання», приблизно на 40 сторінок, джерела починаючи з 2008 року.
654.
2014-10-01 17:36:24
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до такого питання:Мета та завдання стратегічного обліку. Зарання дякую!!!
655.
2014-10-01 13:21:09
Допоможіть знайти інформаію. "Проблеми обліку і контролю основних засобів в бюджетних установах"
656.
2014-10-01 11:34:42
Дорого дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до такого питання : Сутність та принципи стратегічного обліку. Зарання дякую!!!
657.
2014-10-01 06:23:50
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для реферату (приблизно на 8 сторінок) за темою "Вплив глобалізаційних процесів на культуру сучасного світу"
658.
2014-09-29 08:25:56
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Взаємодія мистецтва і техніки в сучасній культурі" Дякую!
659.
2014-09-28 22:22:45
Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему "Методи аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища фірми".
660.
2014-09-28 18:33:58
Взаємодія мистецтва і культури
661.
2014-09-28 15:20:03
Стратегічний маркетинг персоналу.
662.
2014-09-26 17:28:33
Дякую за всю надану інформацію. Допоможіть ще будь ласка з економічни підручниками про монополію та досконалу конкуренцію
663.
2014-09-26 14:30:42
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу на тему: Доходи населення та фактори, що їх визначають
664.
2014-09-26 09:40:48
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на застосування SWOT-аналізу, PEST-аналізу, SPACE-аналізу, методу складання профілю середовища та методу аналізу ланцюжка цінностей. Дякую.
665.
2014-09-26 06:56:56
Реферат на тему: державна реєстрація нового підприємства
666.
2014-09-25 15:25:10
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу до питань: "У чому полягає специфіка ціноутворення, що використовується у практичній діяльності ТНК"? та "Охарактеризувати основні проблеми економічного розвитку, повязані з різним типом відтворення в них". Дякую.
667.
2014-09-25 13:31:56
Дякую вам за інформацію щодо економічних журналів та газет на тему "Соціальний захист населення України". Але допоможіть ще будь ласка з підручниками та газетами 2014 року
668.
2014-09-25 13:25:04
Дякую вам за інформацію щодо економічних журналів та газет на тему "Монополія та досконала конкуренція: порівняльний аналіз". Але допоможіть ще будь ласка з підручниками та газетами 2014 року
669.
2014-09-25 13:09:37
Доброго дня. Потрібна література для курсової роботи на тему "Закономірності економічної поведінки виробника" (Якщо можна інтернет джерела). Обсяг 70 стор.
670.
2014-09-25 09:57:38
Допоможіть будь ласка з літературою для курсової з Ринку праці на тему "Структура фонду оплати праці в Україні". Дякую
671.
2014-09-24 17:40:17
Система соціального захисту населення України
672.
2014-09-24 14:17:33
Допоможіть підібрати літературу для курсової роботи з фінансовго обліку 2 на тему "Особливості фінансового обліку витрат і доходів основної діяльності підприємств-виробників". Дякую.
673.
2014-09-23 19:17:13
Надайте мені,будь-ласка інформація для виконання курсової роботи з макроекономіки на тему:Державне антициклічне регулювання.Дякую
674.
2014-09-23 14:13:48
допоможіть будь ласка з літературою на курсову. тема"Монополія і доскунала конкуренція: порівняльний аналіз" потрібні економічні журнали та газети
675.
2014-09-21 19:46:15
Аналіз ринкових можливостей та формування маркетингової стратегії туристичного підприємства
676.
2014-09-21 19:45:23
Аналіз ринкових можливостей підприємства та формування його маркетингової стратегії
677.
2014-09-21 18:20:30
Важливість тактичного планування для досягнення найближчих цілей підприємства.
678.
2014-09-19 12:48:30
Розробка ефективної рекламної кампанії як передумова успішної діяльності підприємства.
679.
2014-09-19 12:47:01
Створення іміджу та розроблення торгової марки.
680.
2014-09-18 19:53:48
Вітаю! Допоможіть будь ласка знайти літературу для курсової на тему "Стратегія детінізації української економіки"
681.
2014-09-18 19:27:31
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему "Класифікація і поведінка витрат в управлінському обліку". Дякую!
682.
2014-09-17 15:53:25
я неможу зарегиструватись
683.
2014-09-17 15:47:45
Доброго дня!!! Мені дуже потрібна література до Курсової роботи на тему "Технологія дитячого туризму". А також літературу до питання "Фінансові категорії як форма пізнання сутності фінансових відносин". Дуже велике Вам ДЯКУЮ!!!!!
684.
2014-09-16 22:26:28
Надайте будь ласка джерела до курсової з макроекономіки на тему "Теорія суспільного вибору".
685.
2014-09-16 19:29:23
Доброго дня, Допоможіть будь ласка знайти інформацію про Гарріссона Емерсона. Дякую
686.
2014-09-16 14:55:44
Доброго дня! Порекомендуйте літературу на тему "Зміст, цілі та інструменти макроекономічного регулювання"
687.
2014-09-16 13:54:05
Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу на тему "Сутність системи калькулювання повних витрат". Завчасно дякую.
688.
2014-09-15 17:12:01
Планування маркетингової товарної політики туристичної фірми. Дякую!
689.
2014-09-15 13:42:57
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літерату до курсової роботи на тему:Центри відповідальності та їх характеристика, з дисципліниький управлінський облік. Зарання дякую!
690.
2014-09-15 12:43:44
Доброго дня.Допоможіть будь ласка з літературою для реферату з менеджменту на тему: "Едгар Шейн і системна модель організаційної мотивації" Дякую
691.
2014-09-15 09:04:18
Доброго дня! Потрібна література для курсової роботи на тему: " Технологія створення малого підприємства ", обсяг: 60 стр. Дякую!
692.
2014-09-14 20:04:16
Допоможіть підібрати літературу до курсової роботи з управлінського обліку на тему: "Порядок нормування, планування витрат виробництва на підприємстві, їх аналіз та контроль". Дякую)
693.
2014-09-14 20:00:12
Планування маркетингової політики комунікацій в туризмі.
694.
2014-09-14 13:47:57
Література для курсової роботи "Нетрадиційні методи навчання на уроках української літератури"
695.
2014-09-14 12:31:21
Планування маркетингової політики комунікацій підприємства.
696.
2014-09-14 01:08:26
Підскажіть,будь ласка,літературу до курсової роботи на тему "Класифікація управлінських рішень та процес їх прийняття".
697.
2014-09-13 18:54:33
Доброго дня! Підберіть пожалуста мені літературу до теми "Перспективи розвитку літакобудування України". Дякую!
698.
2014-09-13 09:52:58
Доброго ранку! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової на тему: "Роль теорії літератури у процесі вивчення художніх творів у школі"
699.
2014-09-12 23:03:21
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової на тему:Внутріфірмове планування:значення, необхідність, основні принципи. Зарання дякую!!!
700.
2014-09-12 23:00:02
Доброго дня допоможіть будь ласка підібрати літературу до такого питання:ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАВДЯКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ . Зарання дякую !!!
701.
2014-09-12 22:50:15
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літерату до курсової роботи на тему:Центри відповідальності та їх характеристика. Зарання дякую!
702.
2014-09-12 22:04:18
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до курсової роботи на тему "Перспективи реалізації кластерних моделей і технологій в економіці України". Дякую.
703.
2014-09-11 20:37:58
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до реферату на тему `Нематеріальні ресурси підприємства, її формування та ефективність використання.`.Дякую!
704.
2014-09-11 20:35:27
Допоможіть, будь-ласка підібрати літературу до курсової роботи за темою "Технологія лізингу". Дякую.
705.
2014-09-11 19:52:43
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на КР "Макрооточення підприємства та його стратегічна оцінка". Дякую.
706.
2014-09-11 17:01:41
Тема: Психологічна культура взаємних відносин- реферат Предмет : Етика ділового спілкування
707.
2014-09-10 23:52:32
Доброго вечора! Буду Вам дуже вдячна, якщо підберете літературу для курсової роботи на тему "Виразне читання на уроках української літератури як методична проблема". І підкажіть, будь ласка, на який поверх звертатися, щоб отримати цю необхідну літературу.
708.
2014-09-10 20:18:59
Доброго дня) потрібний матеріал на курсову "Проблема бідності в Україні: причини та шляхи подолання."
709.
2014-09-09 18:03:00
Організація роботи з стандартизації.
710.
2014-09-05 16:51:04
Доброго вечора! Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу на тему курсової `Регулювання оплати праці управлінського персоналу`.Дуже вдячна!
711.
2014-09-05 15:10:43
Екологічна безпека та формування і розвиток людського потенціалу.
712.
2014-09-05 13:27:58
Доброго дня! Підскажіть,будь ласка, літературу до теми курсової " Технологія діяльності туристичних агенств"
713.
2014-09-05 13:27:11
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Аналіз грошових потоків у довгостроковій перспективі" Дякую.
714.
2014-09-05 13:26:08
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для курсової роботи на тему "Стратегічна оцінка імовірності банкрутства підприємства". Дякую.
715.
2014-08-01 10:20:23
Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, при складанні бібліографічного покажчика хочемо розмістити також покажчик назв. Як Покажчик назв правильно укладати, які саме документи до нього включають: які взагалі не мають авторів, чи які описані під назвою та мають редактора, 4-Х, 5- ти авторів тощо? Дякую?
716.
2014-07-09 17:25:39
Самоорганізація, самомотивація й самоконтроль студента. Дякую.
717.
2014-06-15 16:05:27
добрий день допоможіть найти потрібну літературу для написання дипломної роботи, на тему: "управління персоналом виробничого підприємства"
718.
2014-06-05 11:13:09
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему - Фінансове планування на підприємстві (планування, виникнення планування, розвиток планування і т. д.). Дякую!
719.
2014-06-02 19:19:57
Доброго дня. Мене цікавить книга "Макеев Р.В. Постановка систем внутреннего контроля: от проверок отчетности к эффективности бизнеса"
720.
2014-06-01 16:20:18
Доброго дня. Допоможіть, будь-ласка підібрати літературу до курсової роботи за темою "Моделювання прибутку промислового підприємства" (що таке прибуток, механізм його формування і розподілу, методи аналізу і моделювання тощо). Буду дуже вам вдячна.
721.
2014-05-28 20:44:20
Звітність підприємства як інформаційна основа фінансового аналізу
722.
2014-05-27 14:09:17
Доброго дня. Порадьте будь-ласка літературу на бакалаврську роботу на тему: "Удосконалення товарної політики підприємства"
723.
2014-05-23 14:00:32
Доброго дня! Потрібна література для курсової роботи на тему "Банкрутства банків"… Об`єм курсової 60 стр.,
724.
2014-05-22 22:28:15
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу за темою "Моделювання господарської діяльності виробничого підприємства". Дякую.
725.
2014-05-22 01:07:22
Допоможіть, будь ласка, з літературою до курсової роботи на тему: "Оцінка ресурсів підприємства та шляхи підвищення ефективності їх використання".Дякую!
726.
2014-05-21 21:37:36
Оцінка ресурсів підприємства та шляхи підвищення ефективності їх використання
727.
2014-05-20 21:49:58
Допоможіть знайти літературу на тему курсової "Розробка системи стратегічного менеджменту на підприємстві (за методикою SWOT-аналізу)". Дякую!!!
728.
2014-05-19 19:42:53
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до питань: 1)вдосконалення обліку основних засобів 2)вдосконалення аудиту основних засобів Дякую!
729.
2014-05-18 19:16:33
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Аналіз фінансового потенціалу підприємства та методика його оцінки". Якщо можна, то літературу не старішу за 2010 рік. Дякую!
730.
2014-05-15 17:09:33
Допоможіть знайти літературу для курсової роботи з дисципліни аналіз господарської діяльності на тему "Аналіз фінансового стану в контексті фінансового потенціалу підприємства"
731.
2014-05-15 17:08:09
Доброго дня ! Допоможіть будь- ласка знайти літературу з валеології на теми: 1."Шкідливі звички, їхній вплив на здоров"я". 2."Методичне проведення аутогенного тренування". 3. "Характеристика гормональної статі людини".
732.
2014-05-13 17:51:23
Доброго дня! Допоможіть знайти необхідну літературу для написання курсової роботи з маркетингу. Тема: Рекламні стратегії в системі маркетингу. Дякую!
733.
2014-05-13 14:12:11
Організація комунікаційної політики підприємства
734.
2014-05-13 09:03:04
допоможіть знайти літературу на реферат з регіональної економіки на тему "Система органів управління в регіоні" Дякую)
735.
2014-05-12 23:01:20
Знайдіть, будь ласка, матеріал, що розкрити суть такого питання: "Модель екологічно збалансованої національної економіки"
736.
2014-05-12 11:56:02
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до дипломної роботи на тему: "Розвитоки маркетингового інструментарію у реалізації стратегії діяльності підприємства"
737.
2014-05-11 00:58:40
Доброго дня! Порадьте, будь ламка, літературу для написання реферату обсягом 20-25 ст. на тему "Міжнародне прикордонне співробітництво України та Російської Федерації". Дякую.
738.
2014-05-10 12:33:55
Допоможіть будь ласка з літературою. Напрямки покращення клімату та комунікацій в колективі.
739.
2014-05-08 18:01:29
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформаційно-аналітичний матеріал чи статтю, в якій йдеться про міжнародні відносини, економіку, розвиток США(чи Сінгапуру) або промову/заяву одного з лідерів країни (на англійській мові). Наперед дякую!
740.
2014-05-08 15:20:53
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до реферату на тему `Теоретичні та практичні питання формування системи соціального захисту населення`.Дякую!
741.
2014-05-08 13:55:38
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до реферату на тему `Методи статистичного дослідження відмінностей ринків праці різних регіонів`.Дякую!
742.
2014-05-07 22:26:50
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайли літературу для курсової роботи на тему "Державна інноваційна політика України"! Дякую!!!!
743.
2014-05-07 19:31:44
Знайдіть будь-ласка літературу, на тему: Прогнозування обсягів реалізації продукції
744.
2014-05-07 16:17:58
Допоможіть будь-ласка підібрати літературу до дипломної роботи на тему "Сутність, види та перспективи розвитку споживчого кредиту на прикладі ПАТ"А-Банк"
745.
2014-05-07 10:49:27
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для курсової роботи на тему: "Типи функціональної стратегії підприємства – фактори вибору та організації". Дякую
746.
2014-05-05 13:07:03
Вплив групових процесів на результати роботи трудового колективу.
747.
2014-05-05 11:57:38
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу по темі :"Управління процесами групової динаміки"
748.
2014-05-03 13:23:51
Доброго дня ! потрібно кілька джерел, з яких можна взяти матеріал, на такі питання : 1)Сучасні методи модифікації цін 2)Критерії обґрунтування та особливості застосування методів ціноутворення 3)Напрямки удосконалення ціноутворення на підприємстві Щиро дякую !))
749.
2014-05-02 20:30:05
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з літературою для реферату зі страхових послуг на тему "Страхування космічних ризиків". Дякую
750.
2014-04-28 23:00:17
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу для курсової. 1. Економічна суть та значення оплати праці працівників підприємства. 2. Характеристика форм та видів оплати праці. 3. Економічний механізм мотивації та оплати праці. Дуже дякую.
751.
2014-04-28 01:33:14
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Сучасні особливості кредитування населення в Україні". Дякую.
752.
2014-04-26 19:29:12
Абсентеїзм як феномен політичного процесу
753.
2014-04-25 17:07:43
Допоможіть із списком літератури для написання дипломної роботи на тему "Оцінка беззбитковості діяльності підприємства". Завчасно дякую.
754.
2014-04-25 15:49:49
Надайте, будь ласка, літературу до дипломної роботи на тему "облік і аудит основних засобів"
755.
2014-04-24 09:34:45
Шановні колеги! Підкажіть, будь ласка, адресу електронної пошти Шинкарука Олега Миколайовича.
756.
2014-04-24 00:34:56
Допоможіть знайти інформацію для статті. "Соціальні мережі як інструмент формування політичної свідомості" або "Особливості впливу соціальних мереж на формування громадської думки чи думки студентів"
757.
2014-04-23 15:34:30
можу я дізнатися, чи є у бібліотеці періодичні видання зі статтями по темі яка мене цікавить, через інтернет?
758.
2014-04-22 12:34:36
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти кілька статей(обсягом 2-3ст. кожна) з наукових чи історичних журналів на тему "Український націогенез"("Українські національно-визвольні змагання XIXст.").Дякую
759.
2014-04-21 11:20:30
Доброго дня. порекомендуйте літературу до дипломної роботи "Облік і контроль запасів" за такими питаннями: 1. запаси як об`єкт обліку і контролю 2. Класифікація запасів та порядок їх оцінки 3. Документальне оформлення операції пов`язаних з запасами 4.Синтетичний та аналітичний облік запасів 5. Контроль наявності та руху запасів 6. недоліки в організації обліку 7. недоліки в організації контролю 8. вдосконалення порядку обліку вдосконалення порядку контролю. Дякую.
760.
2014-04-18 16:04:00
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Аналіз відсоткових ставок на банківські депозити для приватних осіб". Дякую!
761.
2014-04-18 00:47:30
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературні джерела до курсової роботи на тему "Політика підприємства в галузі оновлення і ефективного використання основних фондів."
762.
2014-04-17 20:42:24
Доброго дня! Допоможіть, буль ласка, підібрати літературу на тему: Правовий статус платників податку. Дякую!
763.
2014-04-14 20:41:05
Форми експорту.
764.
2014-04-14 20:40:45
Особливості міжнародного маркетингу.
765.
2014-04-12 23:46:11
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературні джерела до дипломної роботи на тему "Управління прибутком банку"
766.
2014-04-10 16:29:04
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до дипломної роботи на тему: "Формування ефективної системи управління виробничим потенціалом підприємства"
767.
2014-04-09 21:19:21
Маркетинговий комунікативний процес на міжнародних ринках.
768.
2014-04-08 19:09:52
Доброго вечора. Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу до статті на тему `СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ`.Дуже вдячна!
769.
2014-04-08 03:01:32
Стратегії ціноутворення на ринку страхових послуг.
770.
2014-04-07 10:52:13
Доброго дня! Мені потрібен список використаних джерел для курсової роботи на тему "Stylistic use of word Collocations in W.S Maugham`s stories". Завчасно дякую.
771.
2014-04-01 00:40:09
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для курсової роботи на тему:"Виробнича програма підприємства: сучасні прийоми обгрунтування та комплектування". Дякую!
772.
2014-03-31 11:09:20
Допоможіть із публікаціями у періодичних виданнях для написання дипломної роботи на тему "Дослідження шляхів вирішення проблем розвитку підприємства". Спеціальність "Економіка підприємства". Завчасно дякую.
773.
2014-03-26 09:28:21
Доброго дня, допоможіть мені будь ласка підібрати літературу по моій темі "Об`єднання підприємств, іх внутрішня структура, форми організаціі та взаємодіі" з дисципліни економіка підприємства. Буду дуже вдячна.
774.
2014-03-24 22:12:56
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти список літератури на тему: "Аналіз фінансово-економічного стану підприємств та шляхи його удосконалення". Буду дуже вдячний.
775.
2014-03-24 17:00:22
Грейдова ситема оплати праці
776.
2014-03-24 16:59:28
Система оплати праці стимулюючого типу
777.
2014-03-24 10:51:28
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до реферату на тему: "Менеджмент на радіотехнічному заводі"
778.
2014-03-24 00:14:39
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему "Облік, аналіз та контроль виробничих запасів". Дякую!
779.
2014-03-23 18:57:36
Допоможіть знайти літературу для курсової роботи з дисципліни "Фінанси" на тему "Методи обслуговування та управління державним боргом України".
780.
2014-03-20 20:58:42
Допоможіть будь-ласка з літературою для курсової роботи на тему : "Валютний ринок та його вплив на вітчизняну економіку"
781.
2014-03-20 09:32:16
Доброго дня. Допоможіть знайти літературу на тему "Облік і аудит виробничих запасів". Дякую.
782.
2014-03-18 21:50:40
Дорого вечора. Прошу дати список літератури для курсової роботи з економіки підприємства на тему: "Пошук резервів підвищення продуктивності праці персоналу на підприємстві". Дякую.
783.
2014-03-18 19:37:54
Допоможіть, будь-ласка, підбрати літературу до курсової з економіки підприємства, на тему "Оцінка фінансово-економічного стану підприємства та обгрунтування шляхів його покращення"
784.
2014-03-18 18:34:17
Скажіть, будь ласка, чи є у Вашій бібліотеці "Матеріали до словника писемної та книжної української мови 15-18 ст." Євгена Тимченка? Дякую.
785.
2014-03-18 08:52:25
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу на тему: фнансовий потенціал та напрями його дослідження через показники фінансової звітності. Дякую)
786.
2014-03-17 16:43:16
Доброго дня! Підберіть будь ласка літературу до теми моєї курсової з дисципліни ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМНИЦТВА: "шляхи удосконалення системи управління підприємством"
787.
2014-03-17 15:48:03
Доброго дня, напишіть будь-ласка літературу на курсову роботу з аудиту на тему :"Аудит розрахунків з заробітної плати"
788.
2014-03-17 11:14:03
Добрий день. Допоможіть підібрати літературу до випускної роботи на тему: "Облікові та аналітичні аспекти розрахунків з оплати праці". Дякую за допомогу!
789.
2014-03-17 09:56:41
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з підбором літератури для реферату з дисципліни Організаційна поведінка на тему "МОТИВАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ". Дуже вдячна!
790.
2014-03-16 18:45:46
Доброго вечора!Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Нормативно-правове регулювання аудиту запасів". Дякую.
791.
2014-03-15 23:27:05
Добрий день! Допоможіть підібрити літературу до випускної роботи, на тему "Проблемні аспекти обліку, контролю і аналізу запасів в бюджетній установі" Прохання, щоб були якомога нові видання. Дуже Дякую!
792.
2014-03-15 12:38:33
економіка США
793.
2014-03-14 18:31:53
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до реферату `Зернове господарство України`. Дуже дякую.
794.
2014-03-14 00:15:45
Доброго дня! Потрібра література для курсової роботи на тему:"Аналіз та оцінка ресурсного потенціалу підприємства". Завчасно дякую за допомогу!
795.
2014-03-13 17:26:21
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему "Бюджет підприємства" (сутність, види, особливості і т. д.). Дякую!
796.
2014-03-13 09:52:39
Доброго дня, ви б не могли мені допомогти підібрати літерату до моєї курсової роботи на тему: " Мотоди оцінки фінансового стану підприємства"? Дякую.
797.
2014-03-13 00:18:40
Потрібна літерату ра до курсової роботи на тему:" Підвищення ефективності використання ресурсів підприємства".Завчасно дякую за допомогу!
798.
2014-03-12 20:49:25
Доброго вечора, допоможіть будь-ласка із списком літератури для написання Випускної роботи на тему: "Методика складання балансу та аналіз фінансового стану підприємства". Особливе прохання, щоб були як можна новіші видання. Дуже дякую
799.
2014-03-11 18:44:46
Доброго вечора. Допоможіть знайти літературу на тему: Контроль за дотриманням законодавства в сфері зовнішньоекономічної діяльності (відповідальність та порядок обліку). Дякую.
800.
2014-03-11 17:51:18
Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу на тему: Облік, аналіз і аудит кредитних операцій банку". Дякую
801.
2014-03-11 11:00:07
Доброго дня, напишіть будь-ласка список літератури на курсову роботу з аудиту на тему: "Аудит розрахунків з оплати праці на підприємстві" .Дякую
802.
2014-03-10 13:05:57
Прошу допомогти з вибором літератури для курсової з економіки підприємства на тему "Методи калькулювання продукції на підприємстві:особливості застосування та напрями вдосконалення"
803.
2014-03-09 23:20:10
Доброї пори доби. Допоможіть з літературою для реферату на тему: Зв’язок трудової поведінки зі структурою особистості . Наперед велике спасибі
804.
2014-03-09 22:28:45
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу для магістерської роботи з Психології. Тема магістерської роботи: "Особливості гуманістичної срямованості майбутніх психологів". Дякую!!!
805.
2014-03-09 17:21:21
історико-географічні і етнографічні землі України та регіонів
806.
2014-03-06 19:03:13
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, підібрати літературу для курсової роботи з Економіки підприємства. Тема курсової роботи: "Політика підприємства в галузі оновлення і використання основних фондів". Дякую!!!
807.
2014-03-06 18:01:00
Допоможіть, будь ласка, підібрати матеріал для написання статті на тему: "Структура міжнародного ринку та умови ринкової конкуренції".
808.
2014-03-06 15:26:41
Доброго дня! Прошу Вас допомогти підібрати літературу для написання курсової роботи.Моя тема: "Характеристика методів оцінки нематеріальних ресурсів та активів підприємства."
809.
2014-03-05 22:09:59
доброго вечора. підскажіть літературу для курсової роботи на тему"сучасні підходи до планування розвитку діяльності підприємства".дякую.
810.
2014-03-05 12:33:18
Добрий день! Допоможіть підітбати літературу для курсової на тему: "система збалансованих показників і вибір стратегічних пріоритетів розвитку підприємства" Дякую!)
811.
2014-03-05 10:20:24
Добрий день! допоможіть підібрати літературу до моєї курсової на тему: "Основний капітал: методи, способи та прийоми натуральної та вартісної оцінки". Дякую)
812.
2014-03-05 10:14:42
Доброго дня, допоможіть підібрати будь - ласка літературу для моєї курсової роботи на тему: "Ефективність використання ресурсів підприємства".
813.
2014-03-05 08:21:56
Потрібно знайти літературу для курсової на тему:"Оцінка фінансового стану підприємства та визначення шляхів покращення".
814.
2014-03-04 20:33:05
Доброго дня!!! Знайдіть мені будь-ласка, літературу для курсової роботи з Економіки підприємства. Тема курсової роботи: Ефективність діяльності підприємства та шляхи її підвищення. Дякую!!!
815.
2014-03-04 14:32:46
добрий день)))))мені потрібні розмірні ознаки на типову чоловічу фігуру 170-100-88. буду дуже вдячна))))))
816.
2014-03-04 11:43:59
доброго дня! підскажіть,будь ласка літературу для доповіді на тему "діяльність органів місцевого самоврядування" або про міністерство фінансів України. дякую.
817.
2014-03-03 23:13:41
Доброго вечора! Підберіть, будь ласка, літературу до теми "Витратна політика підприємства в сучасних умовах", бажано за останні роки. Дуже вдячна Вам за допомогу!
818.
2014-03-03 20:49:24
Доброго вечора!!! допоможіть будь ласка з підбором літератури для написання реферату з дисципліни Регіональна економіка на тему "Вплив науково-технічного прогресу на розвиток і розміщення продуктивних сил". Завчасно ДЯКУЮ!
819.
2014-03-03 20:35:05
Доброго дня!допоможіть мені будь ласка підібрати літературу для курсової роботи за темою:"Аналіз і шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства"
820.
2014-03-03 11:17:00
Доброго дня. Допоможіть підібрати літературу для курсової роботи на тему " Обгрунтування вибору організаційно-правової форми ведення вітчизняного бізнесу"( дякую).
821.
2014-03-02 20:20:47
Допоможіть будь - ласка з літературою для реферату на тему "Економічний зміст й проблеми виміру продуктивності праці".
822.
2014-03-02 14:03:00
Привіт! Допоможіть будь ласка з підбором літератури для реферату з дисципліни Економіка підприємства на тему "Дефіцит кваліфікації й навичок на ринку праці". Наперед ДЯКУЮ!!!
823.
2014-03-02 11:19:49
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, з літературою для реферату з Економіки підприємства на тему "Товарна політика фірми". Дякую
824.
2014-02-27 23:57:09
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до такого питання: "Сутність та значення бюджетування на підприємстві". Зарання дякую.
825.
2014-02-27 23:54:03
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до такої теми курсової: "Бюджетування - як метод планування діяльності підприємства".Бажано підручники. Зарання дякую !
826.
2014-02-27 19:46:19
Привіт! Допоможіть будь ласка мені з підбором літератури для курсової роботи з дисципліни Економіка підприємства на тему "Показники платоспроможності підприємства й планування їхнього поліпшення". Дякую!!!
827.
2014-02-27 18:09:51
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Гендерна соціологія: минуле і сьогодення". Дякую.
828.
2014-02-26 21:20:13
Допоможіть ,будь-ласказнайти щось про: "Ціни або Ціоноутворення в оптовій торгівлі".Дякую!!!
829.
2014-02-26 18:36:58
Література до курсової роботи за темою "Результативність діяльності підприємства та шляхи її підвищення"
830.
2014-02-26 12:20:46
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на тему: "Аудит товарних операцій в оптовій торгівлі". Дуже дякую!
831.
2014-02-26 10:24:55
Добрий день. Допоможіть знайти інформацію по темі: "Особлисості ревізії основних засобів на прикладі бюджетної установи"
832.
2014-02-25 18:17:56
Допоможіть будь-ласка з літературою для курсової роботи на тему: "Основні економічні проблеми підприємства й можливі шляхи їхнього вирішення".
833.
2014-02-25 14:57:53
Доброго дня, допоможіть будь-ласка підібрати літературу до теми "Ефективність менеджменту організації, критерії і методи її оцінювання". Зарання дякую!
834.
2014-02-25 11:23:07
Персональний продаж у туризмі.
835.
2014-02-25 09:46:48
Доброго дня, чи можете ви допомогти мені зі списком літератури до курсової на тему "Організаційна структура підприємства та оцінка її ефективності"? (дякую)
836.
2014-02-24 20:56:47
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для курсової роботи на тему: "Персонал підприємства: методи відбору, оцінки та ефективності використання". Зарання дякую!
837.
2014-02-24 10:41:25
Доброго дня!! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему "Виробнича програма підприємства:сучасні прийоми та комплектування".
838.
2014-02-23 23:43:50
Допоможіть будь ласка знайти літературу для написання дипломної роботи на тему: "Ревізія розрахунків з оплати праці у бюджетних установах на прикладі закладу освіти".
839.
2014-02-23 12:30:23
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підшукати літературу до курсової роботи "Професійні якості керівника і оцінка ефективності їх реалізації в управлінні сучасною організацією". Бажано щоб більшість джерел були монографії або статті. Буду вдячна)
840.
2014-02-22 20:56:54
Допоможіть, будь ласка, з літературою до курсової, тема якої: "Обґрунтування амортизаційної політики на підприємстві". Буду дуже вдячний
841.
2014-02-22 13:12:08
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для написання статті на тему"ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ ЗГІДНО З ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ". дякую.
842.
2014-02-22 10:29:01
Формування якості послуг.
843.
2014-02-21 22:29:59
Доброго вечора! Мені потрібна література на тему курсової:" Мотивація - як функція підвищення результативності виробництва". Дякую!
844.
2014-02-21 11:34:46
Формування і використання капіталу підприємства в умовах ринку
845.
2014-02-21 10:18:17
Допоможіть знайти літературу на тему: облік кредитних операцій банку. Дякую
846.
2014-02-21 00:54:49
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу на тему: "Оцінка кредитоспроможності позичальника, як завдання з надання впевненості". Дякую.
847.
2014-02-20 17:27:47
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на тему статті: Аналіз виробничих витрат та формування цінової політики підприємтсва
848.
2014-02-20 12:03:06
Допоможіть будь ласка з пошуком літератури на курсовий проект на тему "Принцип роботи пральної машини та її будова" та "Принцип роботи зливу води із пральної машини".
849.
2014-02-20 11:41:53
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до курсової роботи на тему: " Персональний продаж продукції підприємства". Дякую!
850.
2014-02-20 11:40:38
Доброго дня! Порадьте будь ласка літературу для написання реферату на тему «Держава як організатор конкурентних відносин. Особливості американського та європейського антимонопольного законодавства».
851.
2014-02-20 08:38:49
"Сучасні методи модифікації цін: критерії обґрунтування та особливості застосування" : тема курсової можна одержати список літератури ? (максимально можливу кількість) Дякую.
852.
2014-02-19 10:00:27
Допоможіть будь ласка з пошуком літератури на курсовий проект на тему "Технічна характеристика хлібопечі", "Як працює хлібопіч?", "Принцип роботи хлібопечі", "Будова хлібопечі". Дякую!
853.
2014-02-19 09:26:03
Допоможіть знайти літературу на тему "Еволюція класичної політекономії в країнах Західної Європи в першій половині ХІХ ст.". Дякую.
854.
2014-02-19 09:23:04
Допоможіть знайти літературу на тему "Становлення та розвиток мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи". Дякую.
855.
2014-02-19 08:34:00
курсова робота з Обчислювальної техніки та програмування,по темі:"йогуртниця"
856.
2014-02-19 08:05:43
Допоможіть будь-ласка з літературою для реферату на тему "Регіональна економіка в системі економічних та природничих наук".
857.
2014-02-18 19:10:32
Добрий вечір! Допоможіть знайти літературу на тему "Економічна думка в творчості Т. Г. Шевченка". Дякую.
858.
2014-02-18 10:23:29
Методи мотивації персоналу на сучасних підприємствах: переваги і недоліки.
859.
2014-02-18 09:32:01
Допоможіть будь-ласка знайти наукові статті по темі "Валовий національний продукт в економічній системі: проблеми формування та напрями використання" бажано не старіше ніж 2010 року. Щиро дякую!
860.
2014-02-18 01:01:28
Добрий вечір! Допоможіть знайти літературу на тему "Аудит виробничих запасів підприємства"! Дякую.
861.
2014-02-18 00:59:20
Добрий вечір! Знайдіть, будь ласка, літературу на тему "Виробничі запаси як об`єкт завдання з надання впевненості"!Дякую!
862.
2014-02-17 23:40:52
Допоможіть, будь ласка, з матеріалом для реферату на тему: Сучасні проблеми розвитку ринку землі в Україні
863.
2014-02-17 23:40:32
література для курсової роботи на тему " Ефективність діяльності підприємства: проблеми визначення,методологічні підходи до оцінки "
864.
2014-02-17 23:39:36
Література до курсової роботи за темою:"Структура капіталу підприємства: джерела формування та чинники зміни".
865.
2014-02-17 21:24:05
Література на курсову з оргназіцаії праці. Психофізіологічні основи раціоналізації трудових процесів .Дякую
866.
2014-02-17 16:19:12
Допоможіть будь ласка з пошуком літератури на курсовий проект на тему "Технічна характеристика мікрохвильової печі", "Як працює мікрохвильова піч?", "Принцип роботи мікрохвильової печі", "Будова мікрохвильової печі". Дякую!
867.
2014-02-15 18:07:58
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу на тему статті `ЦІНОУТВОРЕННЯ В КОМПЛЕКСІ МАРКЕТИНГУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ`.Дуже дякую!
868.
2014-02-14 16:52:13
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до дипломної роботи на тему "Управління пасивними операціями комерційних банків", бажано не старішу ніж 2010 року. Щиро дякую!
869.
2014-02-14 11:20:01
Типові порушення трудової дисципліни, аналіз причин їх виникнення
870.
2014-02-13 17:50:38
Доброго дня ! Допоможіть підібрати літературу до такої теми реферата : "Бюджетний контроль: поняття і сутність". Зарання дякую !
871.
2014-02-13 17:24:27
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до реферату на тему: "Правове регулювання аудиторського контролю в Україні як виду фінансового контролю". Зараня дякую
872.
2014-02-12 18:21:02
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи, за темою: "Валовий національний продукт в економічній системі: проблеми формування та напрями використання"
873.
2014-02-12 18:16:06
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературу по темі: "Модель IS-LM з фіксованими та гнучкими цінами". Дякую!
874.
2014-02-12 18:15:19
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературу по темі: "Суть національного ринку. Моделі кругообігу в макроекономіці. Товарний ринок як важливий елемент національного ринку.". Дякую!
875.
2014-02-12 17:59:41
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до такої теми курсової: "Бюджетування - як метод планування діяльності підприємства". Зарання дякую
876.
2014-02-12 17:56:35
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової роботи, за темою: "Особливості сучасних систем оплати праці: український та закордоний досвід.
877.
2014-02-05 12:17:35
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка з літературою для написання статті за темою:"Проблема формування толерантності в сім`ї" Дякую!
878.
2014-02-03 09:15:07
Доброго дня, чи є в бібліотеці: Заяць Т.А. Продуктивність людських ресурсів України та регіональні можливості її забезпечення // Україна: аспекти праці, № 3, 2004. – 0,6 др.арк. . Заяць Т.А. Соціально-демографічний і трудовий потенціал України: особливості формування, проблеми та перспективи// Продуктивні сили України. Науково-теоретичний економічний журнал. – 2006. – №1. Бандур С.І. Трудоресурсна безпека України в контексті глобалізації світової економіки: наук.видання / Бандур С.І., Цимбал О.І.. – К.: РВПС України НАН України, 2007. – 68 с. Бандур С.І. Трудовий потенціал України: проблеми формування, загрози та пріоритети розвитку / С.І. Бандур, О.І. Цимбал // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб.науч.тр. – Донецк: ДонНУ, 2008. – Ч ІІ. – С. 456-459. Бандур С.І. Трудоресурсна безпека України в контексті глобалізації економіки та розвитку світового ринку праці / С.І. Бандур, О.І. Цимбал // Вісник Донецького ун-ту: Наук.журнал. – Серія В: економіка і право. – 2007. – № 1. – Т.1. – С.15-20.
879.
2014-01-29 21:01:41
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію про "формування облікової політики на підприємстві оптової торгівлі". Дуже дякую!!!
880.
2014-01-29 20:30:52
Доброго дня. Забув пароль до читацької картки. Як мені його змінити?
881.
2014-01-28 21:10:09
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію по темі:"Облік торгових операцій в оптовій торгівлі" або "Облік придбання та реалізації товарів в оптовій торгівлі". Дуже дякую!
882.
2014-01-13 19:08:24
Тенденції розвитку туристичного ринку.
883.
2014-01-08 14:25:47
Допоможіть будь-ласка знайни наукові статті по темі "Облік та контроль основних засобів бюджетних установ" Дякую.
884.
2014-01-07 22:17:32
Доброго дня. можете надіслати літературу останніх років. Тема роботи:"Кадрова політика підприємства в системі зовнішньоекономічної діяльності" Дякую
885.
2014-01-07 14:08:38
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературу по темі: "Економіко-матиматична модель управління капіталом державного підприємства". Дякую!
886.
2014-01-02 17:28:26
Доброго вечора. Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу для написання курсової роботи з предмету Фінансовий облік 2 на тему: "Облік витрат іншої операційної діяльності".Дякую.
887.
2014-01-02 17:26:54
Доброго вечора. Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу для написання курсової роботи на тему: "Засоби і прийоми ефективного рекламування персональних продажів".Дякую
888.
2014-01-01 09:55:55
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературу по темі: "Економіко-матиматична модель управління капіталом підприємства". Дякую!
889.
2013-11-28 23:17:03
Доброго дня! Порадьте будь ласка літературу для: "Загальна характеристика феодального ладу та його періодизація у країнах Західної Європи." Дякую.
890.
2013-11-27 10:28:35
Де можна знайти матеріал: Модель двопартійної конкуренції Г. Хоттелінга і Е. Доунса.
891.
2013-11-27 10:18:48
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу до питання: Соціальний напрям політичної економії в Україні (кін. 19-поч. 20ст.) Дякую!
892.
2013-11-26 20:45:03
Доброго вечора, допоможіть будь ласка підшукати інформацію для реферату з Університетської освіти: "Праця як соціальна діяльність людини"
893.
2013-11-26 15:09:27
доброго дня допоможіть будь ласка підібрати літературу до даної теми курсової роботи : "Державне регулювання підприємницької діяльності у сфері надання овітніх послуг"
894.
2013-11-25 23:40:06
Допоможіть будь ласка з літературою для повідомлення на тему "Аналіз аграрних відносин і сімейного селянського господарства в працях А.В. Чаянова". Наперед дякую!
895.
2013-11-25 23:37:41
Доброго вечора. Порадьте будь ласка літературу для написання реферату на тему "Економічні ідеї раннього християнства. Августин Блаженний".
896.
2013-11-25 19:15:06
Доброго вечора! Допоможіть будь-ласка з літературою до курсової роботи на тему:"Моделі визначення рейтингів субєктів господарювання як важливого критерію інвестиційної привабливості". Предмет- моделі і методи в управлінні.
897.
2013-11-25 15:04:35
Гійом Левассер де БОПЛАН ОПИС УКРАЇНИ
898.
2013-11-25 15:03:42
Праця як соціальна діяльність людини
899.
2013-11-24 14:07:54
Допоможіть будь ласка знайти літературу для написання магістерської роботи на тему: "Розробка методу модифікованих перетворень групових структур жіночого жакета". Дякую
900.
2013-11-23 21:51:45
Економічна думка Стародавньої Греції дякую.
901.
2013-11-21 19:18:18
вклад чинних нобелістів у розвиток теорії економічних механізмів
902.
2013-11-20 09:30:24
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Особливості ведення бізнеса в країнах південної Європи". Дякую.
903.
2013-11-18 09:14:39
Система управління персоналом на підприємстві
904.
2013-11-17 11:30:17
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Національне багатство". Дякую.
905.
2013-11-17 11:27:53
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Суть грошей та їх функції". Дякую.
906.
2013-11-15 16:38:40
питання: Екологічний аудит мінерально-сировинних ресурсів України. видавництво "Альма-матер" книжка Економічний менеджмент і аудит.
907.
2013-11-14 10:38:22
Підберіть, будь-ласка, матеріал(бажано в електронній фомі) по темі дипломної роботи "Ділова активність підприемства". Дуже вдячна.
908.
2013-11-10 10:21:27
Доброго дня, допоможіть будь-ласка підібрати літературу до курсової роботи на тему: аналіз забезпеченості й використання сировини і матеріалів на підприємстві. Зарання дякую!
909.
2013-11-10 08:11:48
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка підібрати літературу для теоретичної частини до курсової по темі Аналіз прибутку підприємства від реалізації продукції. Наперед вдячна
910.
2013-11-08 18:48:30
Господарство України у період національно-визвольної війни (1948-1954) дякую.
911.
2013-11-07 22:05:23
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Облікова політика як основа організації обліку на підприємстві: проблеми формування і шляхи вирішення". Дякую.
912.
2013-11-07 19:38:26
сутність та особливості управління персоналом підприємства
913.
2013-11-06 20:01:28
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до реферату з психології на тему "Виховання особистості в сімї" Дякую
914.
2013-11-05 20:44:18
Доброго дня! допоможіть мені будь ласка підібрати літературу до курсової роботи "Соціальні складові економічного зростання в Україні". Бажано за 2013 рік. З зарання дякую!
915.
2013-11-04 21:56:09
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати літературу "Основні принципи та інструменти "бережливого виробництва". дякую
916.
2013-11-04 21:51:54
теоретичні підходи до поняття "управління" та "управління персоналом"
917.
2013-11-04 16:13:08
Доброго дня, допоможіть будь-ласка підібрати літературу до теми “ Ліцензування туристичної діяльності. Основні умови для отримання ліцензії”
918.
2013-11-03 21:33:24
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Управлінський облік як один з елементів(факторів) формування економічної безпеки підприємства". Дякую
919.
2013-11-03 09:00:04
Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до реферату на тему "Структура управління на різних стадіях функціонування організації" Дякую!
920.
2013-10-31 11:00:59
Знайдіть будь ласка літературу за темою "Щляхи підвищення трудового потенціалу рекреаційного комплексу" дякую
921.
2013-10-31 11:00:00
Підкажіть, будь ласка, літературу по темі "Методи підвищення трудового потенціалу організації" дякую
922.
2013-10-31 09:45:57
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу `РОЛЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ`. Дякую!
923.
2013-10-30 21:34:40
Логістика туризму. Дякую!
924.
2013-10-30 16:03:11
управління фінансовими ризиками
925.
2013-10-29 23:06:20
Знайдіть будь ласка літературу по темі "Показники ефективності використання і розвитку трудового потенціалу рекреаційного комплексу Подільського регіону" дякую
926.
2013-10-29 23:04:40
Підкажіть літературу по темі "Оцінка факторів впливу на підвищення рівня обслуговування в рекреаційному комплексі" дякую
927.
2013-10-29 23:03:24
Підкажіть будь ласка літературу по темі "Аналіз основних показників і використання трудового потенціалу рекреаційного комплексу Подільського регіону." дякую
928.
2013-10-29 22:56:10
Знайдіть , будь ласка літературу по темі "Сучасна парадигма розвитку рекреації в Україні в системі дотримання євростандартів". дякую
929.
2013-10-29 22:54:22
Знайдіть, будь ласка, літературу по темі "Методи та критерії застосування ефективного кадрового менеджменту в рекреаційному коммплексі", дуже дякую.
930.
2013-10-29 22:52:30
Знайдіть, будь ласка, літературу по темі "Сутність трудового потенціалу та еволюція наукових поглядів на його формування", дякую.
931.
2013-10-29 21:06:55
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу до такого питання: Суть і види інвестицій ,їх похідні в макроекономічному аналізі
932.
2013-10-29 16:59:01
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, літературу для написання курсової роботи на тему: "Діагностика ліквідності та фінансової стійкості підприємства" з дисципліни Економічна діагностика.
933.
2013-10-29 12:23:51
Доброго дня допоможіть будь ласка підібрати літературу до такого питання : інвестиції в макроекономіці Франції . Дякую!
934.
2013-10-28 19:41:06
Доброго вечора! Допоможіть будь-ласка підібрати літературу до реферату на тему: "Сучасні аспекти лідерства в управлінні організацією". Зарання дякую!
935.
2013-10-28 18:47:17
Доброго дня! допоможіть будь ласка підібрати літературу до такого питання : Аналіз інвестицій в макроекономіці Великобританії.
936.
2013-10-28 18:43:11
Доброго дня! допоможіть будь ласка підібрати літературу до такого питання : Інвестиції в макроекономіці США
937.
2013-10-26 00:37:21
Доброго дня, допоможіть будь-ласка з вибором літератури на тему: "Циклічні коливання економіки та її особливості в США, Канаді, Японії, країнах ЄС та України". Заздалегідь дякую!
938.
2013-10-24 00:33:22
Допоможіть, будь ласка, з літературою для курсової роботи з макроекономіки "Зовнішньоторгівельна політика та шляхи її реалізації в Україні". Дякую.
939.
2013-10-23 17:57:48
ДОБРИЙ ВЕЧІР, ДОПОМОЖІСТЬ ЗНАЙТИ ЛІТЕРАТУРУ НА ТАКЕ ЗАПИТАННЯЯ: " Характеристика пристроїв, що використовуються для напівавтоматичного і автоматичного встановлення координат точок деталей." ДЯКУЮ.
940.
2013-10-23 15:44:43
Допоможіть мені будь ласка з пошуком інформації на реферат "Розмітка", "Розмітка металів", "Інструменти для розмітки".
941.
2013-10-23 09:10:03
Сутність реклами та її роль у формуванні попиту населення
942.
2013-10-23 08:21:27
Конкурентоспроможність персоналу організації та шляхи її підвищення
943.
2013-10-23 08:20:10
Тарифна система оплати праці і шляхи її удосконалення
944.
2013-10-21 09:06:19
Допоможіть будь ласка з літературою для реферату з Міжнародної організації праці "Міжнародний досвід захисту прав трудящих"
945.
2013-10-20 13:39:18
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка з літературою для реферату. Тема: "Міжнародний досвід захисту прав трудящих". Дякую!
946.
2013-10-19 17:25:49
Доброго дня! Прошу вашої допомоги у написанні курсової роботи з мікроекономіки. Тема: "Сучасні теорії постіндустріального (інформаційного)суспільства".
947.
2013-10-19 13:57:18
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, з пошуком літератури на тему: "Довгострокова дебіторська заборгованість як об’єкт фінансового обліку: вітчизняна та міжнародна практика" Дякую!
948.
2013-10-18 19:55:02
Допоможіть будь ласка з літературою 1.Макроекономічна політика держави США і України 2. Особливості економічної політики в Росії і Україні. Дякую
949.
2013-10-18 19:52:35
Допоможіть будь ласка з літературою 1. Макроекономічна політика: необхідність, і мена 2. Основи макроекономічної політики в економічних процесах. Види макроекономічної політики.
950.
2013-10-18 14:49:04
Допоможіть будь ласка з літературою для реферату "Міжнародна організація праці і проблеми безробіття". Дякую!
951.
2013-10-18 14:41:55
Корпоративна соціальна відповідальність
952.
2013-10-18 08:56:03
Удосконалення системи управління персоналом на промисловому підприємстві
953.
2013-10-17 22:27:35
Допоможіть будь-ласка найти наукові статті на тему "Матеріальна допомога"
954.
2013-10-16 22:04:36
Допоможіть будь ласка знайти літературу до питань: 1. поняття туризму 2.1 Туристичний продукт та технологічний процес його виробництва, реалізації та споживання 2.2 Інформаційні технології в туризмі 2.3 Технологічний процес реалізації туристичного продукту.
955.
2013-10-16 17:43:13
Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти список літератури на тему "Монетаристика модель регулювання економіки". Завчасно дякую.
956.
2013-10-14 16:10:00
Добрий день, допоможіть, будь-лакса, знайти літературу до теми: "Соціальна робота з людьми, які мають психічні розлади. Історія становлення. Хто із вчених досліджував цю проблему?". Дякую.
957.
2013-10-11 18:34:51
Допоможуть підібрати літературу до питання: Економічний розвиток українських земель в польсько-литовську добу(друга половина XIVст - перша половина XVII ст)
958.
2013-10-11 13:36:01
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до реферату на тему : "Завдання стрес - менеджменту". Предмет - самоменеджмент
959.
2013-10-10 23:09:47
Допоможіть підібрати літературу до такого питання : Теоретична система Дж. Кейнса. Зарання дякую .
960.
2013-10-10 23:06:29
Доброго дня , допоможіть будь ласка підібрати літературу до такого питання : Загальна характеристика господарського розвитку країн стародавнього світу в період рабовласництва. Зарання дякую!
961.
2013-10-10 23:01:25
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу! До такого питання :Економічні погляди С. Подолинського(1850-1891).Зарання дякую !
962.
2013-10-10 22:48:01
Доброго вечора. Допоможіть мені підібрати список літератури на курсову по темі "Фіскальна політика держави та її особливості в Україні"
963.
2013-10-10 17:25:50
Доброго дня, допоможіть із списком літератури для написання курсової роботи на тему "Діагностика інвестиційної привабливості підприємства". Предмет - Економічна діагностика.
964.
2013-10-10 13:21:55
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до таких питань: 1) Особливості промислової реклами; 2) Міжнародний кодекс рекламної діяльності. Предмет -Рекламний менеджмент. Дякую
965.
2013-10-09 23:27:40
Яким чином ономастика взаємодіє з географією, етнографією, історією, астрономією
966.
2013-10-09 18:29:05
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на тему курсової "Суб`єкти макроекономічної системи, її взаємодія та взаємозвязок". Завчано дякую.
967.
2013-10-09 18:17:57
Допоможіть будь-ласка підібрати літературу до курсової роботи з макроекономіки на тему "Проблема легалізації доходів на ринку капіталів"
968.
2013-10-09 17:25:57
Прошу допомогти мені підібрати літературу по темі "взаємозв`язок товарного і грошового ринків"
969.
2013-10-09 16:44:48
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для курсової на тему: "Теорія ігор" в економічній поведінці. Дякую!
970.
2013-10-09 10:41:28
Допоможіть будь ласка знайти літературу до питань: 1. Класифікація туризму. Місце та значення внутрішнього туризму в загальній системі видів туризму 2. Фактори, що впливають на розвиток туризму Система управління та регулювання туристичної діяльності
971.
2013-10-09 01:07:23
Допоможіть будь ласка знайти літературу до написання питань. 1. Організація роботи приймальної офісу 2. Мистецтво ставити запитання дякую
972.
2013-10-09 01:05:37
Допоможіть будь ласка знайти літературу до написання питань. 1.Дослідження цілей реклами 2.Основні організаційні принципи діяльності рекламних агенств. дякую
973.
2013-10-09 01:03:20
Допоможіть будь ласка з літературою до написання реферату на тему "Репутація та імідж офісу"
974.
2013-10-08 21:03:00
Допоміжіть будь-ласка зі списком літератури для курсової на тему " Небанківські фінансові та кредитні установи як суб`єкти грошово-кредитної системи"
975.
2013-10-08 20:43:20
Теорія суспільного вибору і мікроекономічна політика уряду
976.
2013-10-08 19:34:38
Основні концепції державного регулювання економіки
977.
2013-10-08 11:28:47
Літературу на курсову. Регулювання пропозиції на ринку праці.Дякую
978.
2013-10-08 01:09:38
Закономірності економічної поведінки виробника
979.
2013-10-07 18:31:10
Допоможіть будь ласка підібрати джерела інформації для написання плану курсоової роботи з предмету - технології підприємницької діяльності на тему "Технології автомобільних турів".
980.
2013-10-06 18:46:37
МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКУ В ПІДРИЄМНИЦТВІ ТА ШЛЯХІВ ЙОГО ЗНИЖЕННЯ
981.
2013-10-04 03:45:17
Прошу допомогти знайти літературу для написання реферату з логістики: Історичний аспект розвитку логістики. Відображення логістики в Україні. Дякую!
982.
2013-10-03 23:02:51
Потрібен список літератури для курсової роботи з предмету - технології підприємницької діяльності на тему: "Технологія автомобільних турів".
983.
2013-10-03 22:55:27
Список літератури для курсової роботи на тему : "Технологія автомобільних турів"
984.
2013-10-03 14:17:31
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до реферату на тему : "Процедури реструктуризації кредиторської заборгованості підприємства". Предмет -антикризове управління.
985.
2013-10-03 12:16:59
Допоможіть будь ласка з літературою до написання реферату на тему "Директ маркетинг, або особисті прямі продажі "
986.
2013-10-02 11:41:30
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до таких двох питань: 1) Етикет проведення офіційних прийомів; 2) Організація роботи приймальної офісу. Питання з предмету "Офісний менеджмент"
987.
2013-10-02 00:01:06
Доброго вечора! Допоможіть підібрати літературу на тему `ЛІДЕРСТВО ЯК ОСНОВА УСПІШНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ`. Предмет - основи лідерства, менеджмент. Дуже дякую.
988.
2013-10-01 22:54:49
Державний борг та його вплив на національну економіку
989.
2013-10-01 17:08:35
Здрастуйте! Підберіть,будь ласка,літературу на тему реферату з міжнародної економіки`Туреччина`.Дякую!
990.
2013-09-28 22:58:41
Добрий вечір!!! Допоможіть будь-ласка віднайти літературу на написання індивідуальної роботи за темою:"Проблеми сучасної соціально-антропологічної науки в Україні"... Велике дякуююю!!!!!!!!!
991.
2013-09-28 22:55:20
Добрий вечір!Допоможіть будь-ласка знайти літературу на написання реферату з соціальної психології на тему: "Статус і престиж особистості в студентській групі"
992.
2013-09-28 22:04:56
Здрастуйте! Підберіть,будь ласка,літературу на тему реферату `Туреччина`.Дякую!
993.
2013-09-27 20:01:57
Доброго дня, допоможіть мені, буль ласка, підібрати літературу до теми "Проблема ресурсозбереження у сучасній економіці". Зарання дякую.
994.
2013-09-26 21:14:57
Допоможіть знайти інформацію на тему "Аудиторська вибірка"
995.
2013-09-26 17:30:23
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для курсової на тему: Інвестиції в макроекономіці. Дякую!
996.
2013-09-26 17:28:55
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для курсової на тему: Макроекономічні основи економічної політики держави. Дякую!
997.
2013-09-26 14:57:55
Допоможіть знайти літературу для реферата з історії менеджменту на тему: Діяльність Тейлора. Дякую
998.
2013-09-25 19:21:01
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для курсової роботи на тему: Регулювання міжнародної торгівлі. Дякую
999.
2013-09-25 18:50:57
НЕФОРМАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ
1000.
2013-09-24 19:15:36
Маркетинг туристичної фірми.
1001.
2013-09-24 17:01:28
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для курсової роботи з технології підприємницької діяльності, на тему: Технологія внутрішнього туризму. Дякую
1002.
2013-09-23 23:32:29
День добрий. допоможіть з літературою для курсової роботи з макроекономіки. Тема: Аналіз джерел монопольної влади та соціальної ціни. Дякую за допомогу, вже не раз виручаєте
1003.
2013-09-23 18:48:35
Доброго дня, допоможіть із списком періодики за останній рік-два, що пов`язана з темою "Вдосконалення системи управління персоналом підприємства". Предмет - економічна діагностика.
1004.
2013-09-23 18:47:46
Доброго дня, допоможіть із списком періодики за останній рік-два, що пов`язана з темою "Діагностика трудового потенціалу". Предмет - економічна діагностика.
1005.
2013-09-21 21:28:08
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: Факторингові операції: особливості застосування на практиці та відображення в обліку. Дякую.
1006.
2013-09-21 11:27:55
Допоможіть будь-ласка знайти літературу на тему "Сімейно-демографічна політика в сучасних умовах" (з демографії)
1007.
2013-09-18 21:56:36
Реклама закладів харчування.
1008.
2013-09-18 19:45:57
Торговельно-виробнича діяльність. Дякую!
1009.
2013-09-17 19:37:12
Рекламування в торгово-виробничих мережах.
1010.
2013-09-17 14:41:39
Доброго дня. Чи не могли б Ви підібрати літературу для написання реферата(на 25-30ст.) з дисципліни Вступ до спеціальності на тему "Міжнародний ринок послуг". Наперед дякую.
1011.
2013-09-17 09:14:42
Доброго дня . Допоможіть будь ласка з літературою до курсової роботи з фінансового обліку II на тему "Податкові векселі: механізм використання в розрахунках та облік".
1012.
2013-09-16 23:26:50
добрий день допоможіть знайти літературу по темі "специфіка наукового дослідження в соціальній психології
1013.
2013-09-16 20:48:56
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка з літературою до реферату на тему: "Форми раціонального використання трудових ресурсів у закордонних країнах"
1014.
2013-09-16 17:43:40
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до теми курсової: "Застосування мерчандайзингу у роздрібній торгівлі" з дисципліни Технології підприємницької діяльності. Безмежно дякую)))))
1015.
2013-09-16 17:14:40
Будь ласка, допоможіть з літературою для реферату з Психолоії, тема: "Відчуття як психічний пізнавальний процес"
1016.
2013-09-15 18:26:30
структура витрат українських підприємств: сучасні тенденції та перспективи
1017.
2013-09-15 17:14:53
напишіть будь-ласка список літератури на тему курсової роботи з фінансового обліку 2 "Розрахунки в іноземній валюті як об’єкт фінансового обліку" . Дякую
1018.
2013-09-15 17:00:57
Вікова структура населення і вибори
1019.
2013-09-14 18:11:05
Будь ласка, допоможіть з літературою для реферату з дисципліни Менеджмент освітньої діяльності, тема: "Мотивація діяльності працівників освітніх організацій як чинник успішності управління"
1020.
2013-09-13 22:01:36
Добрий вечір! Чи не могли б ви порадити літературу для доповіді на тему: "Людина як основний фактор соціально-економічного прогресу"
1021.
2013-09-13 18:23:54
Концепція людського капіталу та її соціально-економічне значення
1022.
2013-09-13 17:21:42
банківське кредитування малого та середнього бізнесу стаття
1023.
2013-09-13 11:30:42
Допоможіть будь-ласка знайти літературу (періодичні видання)на тему "Діагностика трудового потенціалу"
1024.
2013-09-13 11:28:00
Діагностика трудового потенціалу
1025.
2013-09-12 13:21:50
Доброго дня. Чи не могли б ви порадити літературу для короткої доповіді (1-2ст.) на тему: "Рівні, що присвоювалися студентам та системи оцінювання, що існували до запровадження Болонської системи", а також "Програми, що діють в Україні для навчання студентів за кордоном"
1026.
2013-09-11 22:25:29
Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему "Логістична політика та її відображення в системі фінансового обліку на підприємстві". Дякую
1027.
2013-09-10 20:39:42
Доброго вечора! Хочу звернутися до вас за допомогою щодо літератури для написання курсової роботи з курсу: Технології підприємницької діяльності, на тему: "Технологія реклами в торгівлі". Буду дуже вдячна! Дякую!
1028.
2013-09-09 22:22:43
Методика фінансового обліку готової продукції та незавершеного виробництва
1029.
2013-09-09 21:38:43
Доброго дня, допоможіть із списком періодики за останній рік-два, що пов`язана з темою "Шляхи вирішення проблем розвитку промислових підприємств" (повна назва теми: "Шляхи вирішення проблем розвитку підприємства на прикладі підприємств з виробництва молочних продуктів"). Предмет - економічна діагностика.
1030.
2013-09-09 20:18:56
Допоможіть знайти інформацію для курсової роботи по темі "Методика фінансового обліку запасів, виготовлених власними силами"
1031.
2013-09-09 18:30:52
Допоможіть, будь ласка, з літературою на тему: "Шляхи підвищення ефетивності використання основних фондів на прикладі підприємств по виготовленню рибної продукції". Дякую.
1032.
2013-09-08 22:24:07
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу на тему: Парадокси колективного вибору (предмет - національна економіка). Дякую.
1033.
2013-09-08 12:32:10
Будь ласка, допоможіть з літературою для реферату з дисципліни Міжнародна Організація праці, тема: "Сучасні тенденції розвитку світового ринку праці"
1034.
2013-09-07 15:36:13
Доброго вечора! Допоможіть,будь ласка,підібрати літературу до курсової на тему «Макроекономічні проблеми регулювання заробітної плати в Україні».Дякую!
1035.
2013-09-06 20:16:47
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка з літературою до реферату на тему:"Форми раціонального використання трудових ресурсів у закордонних країнах"
1036.
2013-09-05 11:12:31
Доброго дня! Чи не могли б Ви допомогти з літературою до курсової роботи на тему:"Менеджмент та адміністрування у готельному господарстві"
1037.
2013-09-04 20:51:24
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка з літературою до реферату на тему:"Особливості німецького офісу "
1038.
2013-09-04 18:05:57
Секції з фіскультури
1039.
2013-09-03 19:08:46
Діагностика економічної ефективності виробництва
1040.
2013-09-03 19:01:46
Доброго дня, допоможіть із списком періодики за останній рік-два, що пов`язана з темою "Діагностика ліквідності та фінансової стійкості підприємства". Предмет - економічна діагностика.
1041.
2013-06-26 16:52:06
Наявність підручників з дисципліни "Державний фінансовий контроль"
1042.
2013-06-14 08:49:51
Доброго дня!Допоможіть будь-ласка підібрати літературу на тему Оцінка фінансового стану підприємства
1043.
2013-06-13 11:55:27
Доброго дня!Допоможіть мені будь-ласка підібрати літературу на тему "Формування асортименту підприємства як основи його цінової політики на прикладі підприєств з виробництва виробів з бетону для будівництва"
1044.
2013-06-01 18:25:34
Удосконалення методів оцінки трудового внеску у колективний результат
1045.
2013-05-29 22:19:16
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу за темою "Основні підходи до визначення сутності позиціювання торгівельної марки". Дякую.
1046.
2013-05-29 10:49:18
Тема: Мережне планування. Його параметри.
1047.
2013-05-28 19:12:04
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу для реферату: "Методи комунікацій в закупівлі матеріально-технічних ресурсів" Дякую
1048.
2013-05-24 14:50:40
будьласка надайте перелік літератури для написання випускної на тему "Облік і аудит основних засобів".
1049.
2013-05-23 10:34:20
Доброго дня, у вас є література на тему ПРОПАГАНДА ТА РЕКЛАМА ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ЗАХОДІВ?
1050.
2013-05-19 23:35:51
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу для курсової роботи на тему: «Маса грошей в обороті: склад, поняття, чинники зміни динаміки маси грошей в обороті» ДЯКУЮ!
1051.
2013-05-18 18:07:42
сучасні проблеми у сфері мотивації працівників та шляхи їх розвязання.
1052.
2013-05-18 11:46:18
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріал на питання: основні засади аудиту балансу! Дякую!
1053.
2013-05-17 09:36:25
Доброго дня! Надайте мені, будь ласка, перелік джерел для написання випускної роботи на тему "Облік і аудит основних засобів"
1054.
2013-05-16 00:43:35
Доброго вечора.Допоможіть будь-ласка знайти лытературу до написання курсової роботи з натупних запитань 1. Інструменти регулювання грошово-кредитної політики. 2. Вплив грошово-кредитної політики НБУ на інфляційні процеси в Україні. Дуже потрібно матеріал із вісників, журналів, книжок за 2008-2012 роки. Дуже Вам вдячна)))))))
1055.
2013-05-15 17:26:37
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до курсової роботи на тему:"Обгрунтування ефективності застосування основних типів організаційних структур управління"
1056.
2013-05-15 17:20:45
Доброго дня! Чи не могли би Ви мені допомогти з літературою до даних питань!? 1.Еволюція концептуальних підходів до інноваційного розвитку.Вплив інноваційного розвитку на економічне зростання. 2.Методи управління вибором інноваційних стратегій.
1057.
2013-05-15 17:12:01
Доброго дня! Допоможіть будь ласка з літературою до курсової роботи на тему: "Організація як відкрита соціально-економічна система:дослідження системних компонентів і елементів"
1058.
2013-05-15 16:49:21
Назви періодичних видань для курсової на тему - система соціального захисту в україні.
1059.
2013-05-14 22:12:04
Допоможіть знайти літературу до наступих запитань: 1 "Розкрийте особливості управління інноваціями на фірмах Японії і США." 2. "Охарактеризуйте принципи оцінювання і показники ефективності інноваційної діяльності"
1060.
2013-05-14 22:08:55
Допоможіть знайти літератури до реферату на тему: " Ризик і особа: психологічна теорія рішень"
1061.
2013-05-14 18:55:19
Допоможіть будь- ласочка знайти літературу для написання індивідуальної роботи з психології за темою : "Онтопсихологія.А. Менегетті "Жінка ХХІ століття""... Красно дякуююю!!!!!!!!!!!
1062.
2013-05-14 16:57:54
Література для курсової роботи на тему:"Аналіз використання НБУ інструментів грошово-кредитного регулювання економіки"
1063.
2013-05-14 16:54:22
Книги для курсовой роботи на тему "Система соціального захисту в Україні"
1064.
2013-05-13 22:26:19
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу деяку на `Еволюція праці як чинника виробництва`.Дуже дякую)
1065.
2013-05-13 21:02:46
Класична школа в Україні. Історичні передумови та основні методологічні принципи кейнсіанства. Українська економічна думка на рубежі XIX-XXст
1066.
2013-05-13 20:36:23
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературу до питання "Вплив грошово-кредитної політики на економіку України".Бажано щоб була література за 2008-2012роки
1067.
2013-05-13 15:40:14
Характеристика Харківської області. (ІДЗ з регіональної економіки).
1068.
2013-05-13 12:00:17
Трудова організація та трудовий колектив як об`єкт дослідження соціології праці
1069.
2013-05-12 21:22:12
Допоможіть знайти літературу для курсової із Фінансів підприємства на тему "Формування власних фінансових ресурсів підприємства, їх роль у розширеному відтворенні". дякую!
1070.
2013-05-12 00:50:56
Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію для реферату на тему: "Основи неокласичної та класичної теорій ризику". Дякую
1071.
2013-05-10 13:55:15
Допоможіть знайти літературу на тему:"Джерела зовнішнього фінансування країн з перехідною економікою"
1072.
2013-05-08 17:38:02
Екологія як комплексна наука про навколишнє середовище.
1073.
2013-05-08 17:34:35
Доброго дня. Допоможіть,будь ласка, підібрати літературу на реферат `Динаміка і шляхи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України`.Дякую!
1074.
2013-05-06 14:12:00
Доброго дня! Чи не могли би Ви мені надати перелік літератури до курсової роботи на тему: "Форми та методи використання принципів управління на різних етапах розвитку організації"
1075.
2013-05-02 16:59:49
Характеристика, права та обов’язки підприємця
1076.
2013-04-26 13:03:41
Доброго дня! Домоможіть будь-ласка знайти літературу до такого питання: " Механізм реалізації та тенденції розвитку грошово-кредитної політики України в умовах світової кризи та в посткризовий період"
1077.
2013-04-25 18:08:12
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературу до такого питання: "Світова практика грошово-кредитної політики, вплив грошово кредитної політики НБУ на інфляційні процеси в Україні"
1078.
2013-04-24 13:11:05
Доброго дня!. Допоможіть будь-ласка знайти літературу до такого питання: "Суть , цілі та види грошово-кредитної політики та інструменти її регулювання". ДЯКУЮ!!!
1079.
2013-04-22 21:04:02
Доброго вечора! Допоможіть підібрати літературу на тему статті `Пенсійна реформа в Україні`.Дякую!
1080.
2013-04-22 11:02:45
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Застосування інформаційних технологій в управлінні персоналом та бюджетуванні витрат." Дякую!
1081.
2013-04-21 19:08:32
Доброго вечора. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу на статтю на тему `Пенсійна реформа та її особливості в Україні`.Дуже дякую!
1082.
2013-04-20 20:16:17
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературу по таким питанням: 1) Агрегати грошового ринку та грошові мультиплікатори. 2) Макроекономічний аналіз грошового попиту. 3) Інвестиційна пастка та пастка ліквідності 4) Грошова пропозиція та фактори впливу на неї. 5) Трансмісійний механізм. ДЯКУЮ!!!
1083.
2013-04-19 13:50:28
Оптично активні середовища. Цукрометрія. Ефект Фарадея.
1084.
2013-04-19 07:55:49
Переробка і повторне використання полімерних відходів легкої промисловості. А особливо способи подрібнення полімерів.
1085.
2013-04-18 18:44:54
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературу до Курсової роботи на тему: "Грошово-кредитна політика в Україні: проблеми і перспективи" План Курсової роботи 1. Макроекономічні основи становлення грошово-кредитної політики та інструменти її регулювання. 2. Суть, цілі та види грошово-кредитної політики. 3. Інструменти регулювання грошово-кредитної політики. 4. Вплив грошово-кредитної політики на економіку країни. 5. Вплив грошово-кредитної політики НБУ на інфляційні процеси в Україні. 6. Світова практика грошово кредитної політики. 7. Механізм реалізації та тенденції розвитку грошово- кредитної політики України в умовах світової кризи та в посткризовий період. Дуже Вам вдячна.
1086.
2013-04-17 18:18:00
Доброго дня! Чи не могли би Ви мені надати список літератури до реферату на тему:"Основи неокласичної та класичної теорій ризику. "
1087.
2013-04-16 19:37:38
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературу на такі питання: (Економічна система суспільства) 1. Становлення інформаційного суспільства та економічних знань. 2. Основні тенденції розвитку сучасних економічних систем. 2.1. Структурні зрушення в розвитку економічної системи.2.2. Стратегічні пріорітети розвитку національної економіки. Дякую!
1088.
2013-04-15 19:54:40
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти літературу для ІІІ розділу курсової: Конкуренто спроможність національної економіки в умовах глобалізації.
1089.
2013-04-14 19:16:51
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для курсової роботи на тему: "Страхові резерви, умови їх формування і роміщення" Дякую!!!
1090.
2013-04-13 21:55:12
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу для курсової роботи на тему: "Грошові реформи: необхідність, сутність та сучасна класифікація". Дякую!!!
1091.
2013-04-13 21:19:53
Характеристика Поліського регіону.
1092.
2013-04-12 20:34:30
Вплив інновацій на господарську діяльність підприємтсв
1093.
2013-04-12 20:18:00
Правовий захист нематеріальних ресурсів підприємств
1094.
2013-04-09 15:21:46
Порекомендуйте, будь-ласка, список літератури для курсової роботи з аудиту на тему : "Аудит готової продукції та її реалізації" Дякую.
1095.
2013-04-09 14:34:40
Сучасний урок української мови
1096.
2013-04-09 14:33:59
інтерактивні технології
1097.
2013-04-08 21:00:59
Доброго Дня. Знайдіть будь-ласка літературу на тему: Зарубіжний досвід проведення амортизаційної політики. Дякую.
1098.
2013-04-08 18:43:17
Потрібні карти Хмельницького району різних часів
1099.
2013-04-06 21:19:36
інтерактивна дошка
1100.
2013-04-04 11:15:00
Доброго дня, допоможіть будь-ласка із списком літератури для написання курсової на тему: "Дослідження економічного потенціалу підприємства та формування перспектив розвитку". > Предмет: потенціал і розвиток підприємства
1101.
2013-04-04 11:13:26
Адміністрування єдиного соціального внеску в Україні: історія появи, переваги, недоліки. (соціальне страхування)
1102.
2013-04-04 11:11:23
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу для реферату Роль малих підприємств у розвитку господарського комплексу. Дякую!
  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail