Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


2016   2015   ...   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999  


Публікації викладачів університету за 2014 рік

Зміст
Передмова
Монографії та навчальні посібники
Дисертації, автореферати дисертацій
Навчально-методичні посібники та збірники наукових праць
Наукові праці іноземними мовами
Патенти
Публікації викладачів університету
Додаток


ПЕРЕДМОВА

   Бібліографічний покажчик "Публікації викладачів Хмельницького національного університету за 2014 рік" відображає наукову, педагогічну діяльність професорсько-викладацького складу університету, їх вклад в становлення наукових здобутків університету.
   У покажчик включено бібліографічні описи навчальних та методичних посібників, монографій, авторефератів дисертацій, статей з періодичних видань, наукових збірників, опублікованих матеріалів і тез доповідей конференцій, які вийшли з друку протягом 2014 року. Окремо виділено наукові праці іноземними мовами (англійською, польською тощо). У покажчику представлено перелік описів патентів, отриманих співробітниками Хмельницького національного університету за 2014 р.
   Інформація розташована в абетковому порядку прізвищ авторів. Список патентів наводиться за номерами.
   Під час відбору документів джерельною базою слугували фонди наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Національної парламентської бібліотеки України, а також матеріали, надані кафедрами. Укладачами покажчика здійснено перегляд літератури de visu, бібліографічне редагування і систематизацію описів. Праці, не переглянуті de visu, позначені зірочкою (*). Бібліографічний опис здійснено згідно чинних в Україні стандартів.
   У покажчик включено документи, що мають електронну версію, яку можна переглянути у пошукових системах відповідних баз даних. Адреса доступу:
   • БД "Електронна бібліотека"- НБ ХНУ (http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php)
   • Інституційний репозитарій Хмельницького національного університету (http://elar.khnu.km.ua/jspui/)
   • БД "Наукова періодика України" - Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua/portal/)
   • Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні" (http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html)

   Бібліографічний покажчик розрахований на викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, всіх хто цікавиться науковою діяльністю університету.
   Відбір матеріалу закінчений до 1.01.2016 року.


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail