Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   ...   2003   2002   2001   2000   1999  


Публікації викладачів університету за 2004 рік

Передмова 
Публікації викладачів Хмельницького національного університету за 2004 рік
Додаток до бібліографічного покажчика "Публікації викладачів Хмельницького національного університету за 2004 рік"
Іменний покажчик

 

ПЕРЕДМОВА

   Сьогодні про Хмельницький національний університет, про наукові здобутки його викладачів та студентів знають далеко за межами України. Серед викладацького складу університету - 49 докторів наук, професорів і 319 кандидатів наук, доцентів, працюють дві спеціалізовані вчені Ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій.
   Бібліографічний покажчик "Публікації викладачів Хмельницького національного університету за 2004 рік" відображає наукову та педагогічну діяльність професорсько-викладацького складу університету, їх вклад в українську науку.
   В покажчику відображені навчальні посібники, статті з періодичних видань, автореферати дисертацій, які вийшли з друку на протязі 2004 року.
Для зручності користування інформація розташована за алфавітом прізвищ авторів. Бібліографічний опис матеріалів, опублікованих українською, російською та іншими мовами здійснюється мовою оригіналу, згідно з ГОСТ 7.1-84 "Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления" та змін № 1 до ГОСТ 7.1-84. Слова та словосполучення скорочуються відповідно до ДСТУ 3582-97 "Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила"; ГОСТ 7.12-93 "Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие правила и требования".
   Видання має іменний покажчик, який відображає прізвища авторів мовою оригіналу. При прізвищах авторів зазначені номери записів, під якими подана інформація.
   Бібліографічний покажчик розрахований на викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, всіх хто цікавиться науковою діяльністю університету.
   Відбір матеріалу закінчений до 1.05.2005 року.


Публікації викладачів Хмельницького національного університету за 2004 рік

1. Nagnybida L.S. Linguistic and non-linguistic forms of human communication// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- С. 136-138.
2. Алексенко С.В. Англійські неологізми та переклад оказіональних слів// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- С. 111-115.
3. Алехнович В.Е. Оптимальное управление технологическими процессами со случайной интенсивностью смещения настройки станка// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2004.- №2.- С.94-98.
4. Антонішен О.О. Аналіз та перспективи іноземної інвестиційної діяльності підприємств Хмельниччини // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.1.- С. 70-72.
5. Антонішен О.О. Еволюція організаційно-економічного регулювання іноземної інвестиційної діяльності підприємств// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.55-59.
6. Антонюк С.М. Особливості науково-технічних текстів і інструкцій та їх переклад// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 115-117.
7. Асаул А.Н. Развитие строительства в Украине и России на основе реализации кластерной концепции / А.Н. Асаул, М.П. Войнаренко// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.1.- С. 15-22.
8. Бабич Л.М. Аналіз інвестиційної привабливості регіону / Л.М.Бабич, В.М.Шавкун // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2.Т.1.-С. 55-58.
9. Бабич С.Ю. Контактные задачи для упругих тел с начальными напряжениями применительно к жестким и упругим штампам / С.Ю.Бабич, А.Н.Гузь, В.Б.Рудницкий// Прикладная механика.- 2004.- №7.- С. 41 - 69.
10. Бадер Н. (Бадер, Наим)  Структурная оптимизация некоммутируемых цифровых сетей связи// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.3.- С. 133-137.
11. Базильчук О.В. Система контролю за рівнем фізичної підготовленості кваліфікованих гандболісток/ О.В.Базильчук, Є.М.Свіргунець, Н.В.Кудріна//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 201-204
12. Баран Б.А.    Дослідження впливу надвисокочастотних електромагнітних полів на біохімічні процеси/ Б.А.Баран, О.Я.Березюк, Г.А.Покришко// Довкілля та здоров'я.- 2004.- №4.- С.12-14.
13. Баран Б.А. Дослідження омагнічених водних систем оптичними методами/ Б.А.Баран, З.Т.Драпак, В.Б.Дроздовський//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 208-211.
14. Баран Б.А. Ефект дії мікрохвильового випромінювання на водні системи/ Б.А.Баран, В.М.Голонжка// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.145-148.
15. Бастричев В.С. Визнання пріоритетів у розвитку видів страхової діяльності/ В.С.Бастричев, А.З.Вовнянко// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 176-178.
16. Бевз М.В. Соціально-педагогічні ідеї етичної філософії кініків//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 20-23.
17. Бичікова Л.А. Методичні аспекти оцінки збалансованості територіального ринку праці// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 96-99.
18. Бідасюк Н.В. Особливості культурних гібридів в оповіданнях Бгараті Мухерджі //Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 101-103.
19. Білецький О.О. Синтез закону руху веденої маси кулачково-важільного механізму з торсіонними навантажувачами// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.63-67.
20. Білик І.А.    Місце і роль інформаційного моделювання в управлінському обліку витрат// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.100-103.
21. Бойко Ю.П. Типологія складнопідрядного речення в аглійській мові //Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 117-119.
22. Бондар К.І. Дослідження споживчих властивостей пакету матеріалів для виготовлення чоловічих піджаків// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2004.- №1.- С.178-180.
23.

Бондаренко О.І. Механізми сучасних політичних технологій корекції свідомості великих соціальних груп// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 80-81.

24. Боярчук Т.В.    Напрями удосконалення системи соціального захисту економічно активних верств населення в Україні// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.2.- С. 42-46.
25. Боярчук Т.В. Регулювання системи соціального захисту населення та напрями її удосконалення // Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.257-260.
26. Броженко В.О.    Європейський інформаційний простір: проблеми становлення і тенденції розвитку//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 84-87.
27. Булат Г.В. Особливості методології формування оборотних активів підприємства // Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.164-166.
28. Бурковська Л.Д. Дистанційна освіта в Україні//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 43-45.
29. Буханцова Л.В. Комплексне дослідження "грубої" структури текстильного матеріалу при об'ємному формуванні/ Л.В.Буханцова, М.О.Кущевський // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 111-115.
30. Вальчук Г.В.    Структура лексично-семантичного поля "Інтеграція" (на матеріалі англійської мови)//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 144-146.
31. Ванжула Н.Г. Організаційна поведінка як чинник конкурентоспроможності суб'ектів ринку// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.203-206.
32. Васильківський Д.М.    Застосування фінансового менеджменту при формуванні оптимальної виробничої програми підприємства в сучасних умовах господарювання // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.1.- С. 219-223.
33. Васильківський Д.М.    Концепція тимчасової цінності грошей і її застосування до формування виробничої програми підприємства// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2.Т.1.- С. 209-212.
34. Васильчук Л.В. Вплив інформаційних потоків на вдосконалення тарифної системи підприємств машинобудування// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.144-147.
35.

Войнаренко М.П. Регіональні аспекти відшкодування податку на додану вартість експортерам: проблеми та шляхи вирішення/ М.П.Войнаренко, В.Д.Король, Ю.Ю.Ярмоленко// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2.Т.1.- С. 31-35.

36. Войнаренко М.П. Соціально-економічні пріоритети розвитку Подільського регіону // Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.7-10.
37. Волков Г.П.    Формування зносостійких поверхневих шарів на сталях масового призначення в умовах СВС/ Г.П.Волков, Н.В.Ошур, М.М.Свирид// Проблеми трибології.- 2004.- №3-4.- С.23-27.
38. Волобуєва О.Ф. Методи і прийоми навчання лінгвокраїнознавства /                        О.Ф. Волобуєва, С.О. Пілішек //Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-              С. 11-13.
39. Волчелюк О.І.    Розвиток літературного деконструктивізму в США//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 103-104.
40. Воронін Г.Ф. Характеристики точності синфазних систем магістрального дросельного регулювання руху механічних частин гідродвигунів// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.73-77.
41.   Вплив структуры на закономірності припрацювання евтектичних сплавів/ М.В.Кіндрачук, М.Е.Кульгавая, А.О.Корнієнко, Г.К.Веласкес// Проблеми трибології.- 2004.- №3-4.- С.113-117.
42. Врона І.Т. Дослідження міцності кріплення формованих підошов з бортиком клейового методу кріплення// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.136-138.
43. Гавронський В.Є.    Дослідження впливу параметрів електрохімічної обробки на питому ємність фольги при імаульсному режимі травлення// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 164-167.
44. Гавронський В.Є. Про перспективні схеми машин травлення та формовки алюмінієвої фольги для електролітичних конденсаторів// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.1.- С. 184-190.
45. Ганзюк А.Я.   Вплив різних факторів на граничну нафарбованість поліефірного волокна/ А.Я.Ганзюк, О.І.Кулаков // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 107-111.
46. Гереловський О.Г. Регулювання соціального розвитку підприємств за умов ринку// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.2.- С. 190-193.
47. Гладкий Я.М. Комплексні покриття для водневодифузійної обробки конструкційних матеріалів/ Я.М.Гладкий, О.М.Маковкін // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 45-47.
48. Глущак С.В. Аналіз корпоративних інформаційних систем як об'єкт діагностування // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.1.- С. 68-71.
49. Горященко К.Л. Визначення оптимальних частот зондування для комбінованого імпульсно-фазового методу вимірювання відстаней до неоднорідностей // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.3.- С. 137-140.
50. Горященко К.Л.    Генератор сигналів заданої форми на базі мікросхем пам'яті великої ємності// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 171-174.
51. Горященко С.Л. Моделювання процесів маніпулювання деталями легкої промисловості/ С.Л. Горященко, К.Л. Горященко// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2004.- №2.- С.132-134.
52. Горященко С.Л. Тенденції розвитку сучасної силової елементарної бази для керування пристроями легкої промисловості/ С.Л.Горященко, К.Л.Горященко// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.-С.174-177.
53. Грабовська І.В.    Роль інженерної системи у розвитку інноваційної діяльності// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.2.-С. 46-50.
54. Графов Р.П. Ортогональная система уплотнения узкополосных каналов/ Р.П.Графов, О.С.Савенко, С.Е.Майоров// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.3.- С. 128-132.
55. Григорчук М.О.    Авторитаризм і тоталітаризм порівняльний аналіз сутнісних аспектів/ М.О.Григорчук, І.Д.Мацюк//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 162-165
56. Гриневич Т.М.    Прогнозування міцності ниткових швів при скріпленні деталей верху взуття/ Т.М.Гриневич, І.С.Стоянов// Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.1.- С. 233-238.
57. Гринчишин О.М.   Іншомовні здібності як компонент структури мотивації оволодіння іноземною мовою в немовному вузі//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 7-9.
58. Гузь О.М.    Контактна взаємодія тіл початковими (залишковими) напруженнями/ О.М.Гузь, Т.В.Рудницький// Проблеми математичного моделювання сучасних технологій: Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-технічної конференції.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- С. 5-35.
59. Данілов О.Д.   Із історії становлення та розвитку банківської справи/ О.Д.Данілов, В.М.Шацька // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 10-14.
60. Дарманська Г. Управління матеріальними потоками підприємства/ Г.Дарманська, Т.Литвинчук// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет). Економічні науки.- 2004.- №6.-С.123-126.
61. Демченко Н.В.    Деякі аспекти індивідуалізації фізичної підготовки студенток ВНЗ технічного профілю/ Н.В.Демченко, О.В.Базильчук//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 204-206.
62. Дем'янюк М.Б.    До питання пошуку оповідної прози в російській літературі наприкінці ХІХ- початку ХХ століття//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 152-154.
63. Джигун Л.М.    Робота соціального працівника з дітьми в інтернатних умовах/ Л.М.Джигун, Н.В.Синюк//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- С. 26-29.
64. Дзіковська Н.Я.    Моральні межі науково-технічної творчості/ Н.Я.Дзіковська, С.М.Козаченко//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 155-157.
65. Диха О.В.Модель динамічної контактної взаємодії змащених поверхонь// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.7-9.
66. Дмитрук О.Я.    Міжнародний досвід проведення реструктуризації підприємств// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.2.- С. 86-88.
67. Довбня Н.П. О граничних условиях движения качением и скольжением/ Н.П.Довбня, Л.Н.Бондаренко, С.В.Ракша// Проблеми трибології.- 2004.- №3-4.- С.168-171.
68. Довгалюк В.І. Виробнича практика та фінансовий аналіз у посиленні взаємозв'язку процесу навчання з практичною діяльністю фінансових установ// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 122-124.
69. Доманіцький В.В. Класифікація дебіторської заборгованості підприємств торгівлі// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2.Т.1.- С. 78-82.
70. Доманіцький В.В. Систематизація контролю в процесі управління/ В.В.Доманіцький, О.Є.Маліновська// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 151-156.
71. Домбровська О.М.    Методологічні основи побудови тривимірних моделей для цілей конструювання одягу/ О.М.Домбровська, В.В.Мица// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.139-141
72. Дорофєєв О.А. Визначення особливостей технічної системи "машина-середовище" при її моделюванні// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 156-158.
73. Дорофєєва О.М.    Активні словотворчі процеси у мові мас-медійної комунікації//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 97-99.
74. Дубіневич В.Л. Значення розуміння істоти культури для моделювання міжнародних відносин//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- С. 87-90.
75.

Дубова В.В. Формування у студентів комунікативної компетентності до міжнародної діяльності//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 9-11.

76. Дуда Т.Т.Прозорість звітності українських компаній як її якісна характеристика/ Т.Т.Дуда, Г.Ф.Наконечна// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.111-115.
77. Дыха А.В.    Расчетно-экспериментальная оценка свойств пластичных материалов ( смазок)/ А.В.Дыха, А.Г.Кузьменко// Проблеми трибології.- 2004.- №2.- С. 149-153.
78. Дячок Л.В.    Імідж України на міжнародній арені//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 182-185.
79. Єжевська О.С.    Активізація процесу вивчення екології і хімії/ О.С.Єжевська, М.А.Баран//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 193-195.
80. Ємельяненко Л.М. Актуалізація конфліктологічної компоненти в системі управлінського персоналу/ Л.М.Ємельяненко, В.М.Петюх, О.В.Корчевна// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 93-96.
81. Ємельяненко Л.М. Детермінанти формування мотиваційного механізму трудової поведінки молоді// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 100-103.
82. Ємець О.В.    Взаємодія тропів у рамках художнього тексту як засіб стилістичної та образної когезії//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 95-97.
83. Журба І.Є. Вплив євроінтеграції на розвиток регіонів України/ І.Є.Журба, В.В.Барановська// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.1.- С. 129-131.
84. Журба І.Є.    Інтегральний природно-ресурсний потенціал Хмельницької області: європейський вимір// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.1.- С. 155-160.
85. Журба І.Є.    Мінерально-ресурсний потенціал Хмельницької області. Проблеми та перспективи.// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 76-78.
86. Журба І.Є.   Регулювання зовнішньоекономічних зв'язків між Україною та ЄС/ І.Є.Журба, О.Д.Чубата// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.1.- С. 151-154.
87. Заверач М.М.    До проблеми комп'ютерного піратства в Україні/ М.М.Заверач, М.М.Краснікова//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 69-73
88. Заверач М.М.   Проектування міжнародних інформаційних систем/ М.М.Заверач, Є.М.Заверач//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 74-76.
89. Залогіна К.І. Матриця фінансової рівноваги на базі моделі економічного прибутку та ефекту фінансового важеля в рамках системи антикризового управління підприємством// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2.Т.1.- С. 143-147.
90. Замазій О.В. Чинники вибору форм та способу взаємодії суб'ектів господарювання в умовах перехідної економіки// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.253-256.
91. Замойська О.А. Сюжетно-образна та ідейна трансформація традиційного сюжету у романі Томаса Манна "Доктор Фауст"//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 129-131.
92. Засорнов О.С. Практичне використання математичної моделі процесу теплопередачі крізь матеріали спецодягу/ О.С.Засорнов, О.М.Сарана// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.3.- С. 51-53.
93. Заспа Ю.П.    Контактный резонанс в номинально неподвижном фрикционном соединении при тангенциальном вибронагружении// Трение и износ.- 2004.- №2.-              С. 161-171.
94. Захарова Т.Й.    Соціальна утопія як предмет соціологічного аналізу//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 185-187.
95. Захарченко М.М. Динамічні ряди у прогнозуванні явищ/ М.М.Захарченко, А.І.Склабінська// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.1.- С. 165-169.
96. Захарченко М.М. Конкурентоспроможність продукції та якість праці/ М.М.Захарченко, А.І.Склабінська// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.227-229
97. Захарченко М.М. Про вивчення змін в економіці України/ М.М.Захарченко, Т.В.Литвинчук// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2.Т.1.- С. 212-214.
98. Захарченко М.М. Щодо використання статистичних методів при вивченні споживання населенням продуктів харчування// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.115-117
99. Злотенко Б.М. Використання обчислювальної техніки при вивченні курсу надійності машин/ Б.М.Злотенко, Б.П.Корнієнко// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2004.- №2.- С.123-127
100. Іжевський П.Г.    Визначення комплексу фінансово-економічних показників для порівняння ефективності організаційних форм трансферу технологій виробничого підприємства// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.60-62.
101. Кабашнюк В.О. Сучасні аспекти формування здорового способу життя у майбутніх соціальних педагогів//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-               С. 29-31.
102. Камінська М.В. Модель системи передачі з використанням завадостійкого кодування// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2004.- №2.- С.75-77.
103. Каньковська В.Л. Структурно-семантичні особливості науково-технічного терміна//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 131-134.
104. Капінос Г.І.    Основні аспекти розробки стратегії сталого розвитку міста// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.263-266
105. Капінос Л.В.    Про необхідність введення в дію системи менеджменту якості QS-9000 на українських підприємствах/ Л.В.Капінос, А.З.Кіпіш// Проблеми трибології.- 2004.- №3-4.- С.13-15.
106. Каплун В.Г.    До розрахунку енергетичних втрат у контакті кочення в період припрацювання/ В.Г.Каплун, В.О.Павлик// Проблеми трибології.- 2004.- №3-4.- С.16-22.
107. Каплун В.Г.   Експериментальні дослідження властивостей і процесу зношування матеріалів з структурою метастабільного аустеніту при терті кочення/ В.Г.Каплун, К.А.Паршенко// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.9-13
108. Карван С.А. Роль якості хімічного чищення в зберіганні споживчих властивостей текстильних виробів/ С.А.Карван, Г.Т.Бубенщикова// Легка промисловість.- 2004.- №2.- С.56-57
109. Карпенко В.Л. Чинники та результати інноваційної діяльності вітчизняних підприємств в умовах перехідної економіки/ В.Л.Карпенко, М.А.Йохна, В.В.Стадник// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.11-17.
110. Квасницька Р.С.   Забезпечення фінансової стійкості підприємства раціональною структурою його капіталу// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2.Т.1.- С. 204-209.
111. Кіницький Я.Т.    Навчально-методичний комплекс з теорії механізмів і машин// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 21-24.
112. Кладницька Т.А. Вдосконалення статистичних досліджень в організації нормування праці// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.233-235.
113. Кльоц Ю.П. Система комбінованого діагностування з використанням безсловникового методу пошуку несправностей цифрових пристроїв// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.2.- С. 132-135.
114. Коваль І.В.   Значення когнітивних стилів в процесі оволодіння іноземною мовою у вищому навчальному закладі//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 48-51.
115. Ковальчук С.В. Фінансові аспекти формування економічної стратегії підприємства/ С.В.Ковальчук, Н.А.Байдич// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2.Т.1.- С. 137-141.
116. Козак В.Є. Основні тенденції у реформуванні постачальницького середовища промислових підприємств України/ В.Є.Козак, О.О.Радецька// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.1.- С. 53-57.
117. Козак О.С.    Застосування методів економіко-математичного моделювання для аналізу рівня інвестиційної привабливості підприємств// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.2.- С. 66-73.
118. Козубай В.І. Функціонально-комунікативний метод та мотиваційне моделювання у процесі навчання навичкам іншомовного спілкування/ В.І.Козубай, Л.М.Морська //Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 52-54.
119. Колпаков Ф.Ф. Математична модель п'єзорезонансного діелькометричного перетворювача вологості/ Ф.Ф.Колпаков, В.В.Мішан// Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.1.- С. 180-184.
120. Кондратов В.Т.    Проблеми вимірювання потужності електротепловим методом і шляхи їх вирішення/ В.Т.Кондратов, О.О.Ананьїва// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2004.- №2.- С.130-132
121. Кондратюк В.І.    Проблема радіаційно-гігієнічної оцінки родовищ будівельних матеріалів України та шляхи їх вирішення// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.196-200
122. Косенков В.Д.    Лінійний кроковий електродвигун/ В.Д.Косенков, Л.В.Скубій// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2004.- №1.- С.172-174.
123. Кочетов О.П.    Теоретичне обгрунтування сучасної інноваційно-інвестиційної політики в Україні/ О.П.Кочетов, Л.Б.Шуляк, І.О.Кочетова// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2.Т.1.- С. 159-161.
124. Кошонько Г.А. Молода сім'я в період адаптації//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 31-34.
125. Кравець М.В. Способи творення неологізмів сучасної англійської мови//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 105-108.
126. Краснюк Л.В. Дослідження стильового вирішення сучасного одягу/ Л.В.Краснюк, О.М.Троян, О.О.Демко// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 98-104.
127. Краснюк Л.В. Структуризація процесу проведення досліджень по вибору параметрів формоутворення одягу для гірських туристів/ Л.В.Краснюк, О.М.Троян// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 85-88.
128. Крук С.Л.    О.І. Реріх про основні принципи виховання та освіти: огляд епістолярної спадщини/ С.Л.Крук, І.О.Ерметов, В.К.Гаврилькевич//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 23-26.
129. Ксьондз С.М.    Сучасні проблеми у формування собівартості продукції// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет). Економічні науки.- 2004.- №6.- С.166-170.
130. Кузьменко А. Визначення контактних тисків у шарі граничного мастила методом експериментально-теоретичної рівноваги/ А.Кузьменко, О.Диха// Машинознавство.- 2004.- №3.- С. 31 - 34.
131. Кузьменко А.Г.    Верчение конуса/ А.Г.Кузьменко, С.Ф.Посонский// Проблеми трибології.- 2004.- №1.- С. 75-92.
132. Кузьменко А.Г. Износ и контактная ползучесть шара на плоскости/ А.Г.Кузьменко, А.В.Дыха// Проблеми трибології.- 2004.- №1.- С. 54-66.
133. Кузьменко А.Г.    Контактная механика изнашивания замков буровых колонн и обсадных труб/ А.Г.Кузьменко, И.В.Голубчак// Проблеми трибології.- 2004.- №2.-   С. 20-52.
134. Кузьменко А.Г.   Метод определения параметров диаграммы сдвига тонких слоев смазки/ А.Г.Кузьменко, А.В.Дыха// Проблеми трибології.- 2004.- №3-4.- С.148-155.
135. Кузьменко А.Г. Методы испытаний на износ конических образцов/ А.Г.Кузьменко, В.Д.Каразей, Д.Я.Кащук// Проблеми трибології.- 2004.- №1.-С. 18-41.
136. Кузьменко А.Г. Механика вырубки. Часть 2. Развитие представлений// Проблеми трибології.- 2004.- №3-4.- С.56-99.
137. Кузьменко А.Г.    О погрешности при сравнении распределений вероятностей моды// Проблеми трибології.- 2004.- №2.- С. 154-157.
138. Кузьменко А.Г. Ползучесть и износ в контакте тел конической формы/ А.Г.Кузьменко, Д.Я.Кащук// Проблеми трибології.- 2004.- №3-4.- С.134-147.
139. Кузьменко А.Г.   Развитие методов испытаний клина на износ/ А.Г.Кузьменко, В.Д.Каразей// Проблеми трибології.- 2004.- №2.- С. 73-103.
140. Кульгавый Э.А.    Трибосистемы в случайных средах// Проблеми трибології.- 2004.- №3-4.- С.9-12.
141. Кухар Л.А.   Взаємозв'язок словотворення і стилістики в теоріях мови і стилю//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 147-149.
142. Ларінова К.Л. Система планування собівартості продукції промислових підприємств// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 145-147.
143. Ларіонова К.Л.    Аналіз виробничого потенціалу як основа розробки стратегії сталого розвитку м.Хмельницького// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.267-270
144. Ларіонова К.Л.    Аналітико-управлінський аспект системи управління витратами "Директ-костинг"// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 148-151.
145. Липов В.В. Соціально-культурні чинники інтеграції України у ЄС// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.1.- С. 73-79.
146. Лисак В.М. Економіко-математичне моделювання в системі прогнозування інвестиційної діяльності підприємств// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.2.- С. 187-190.
147. Лозінська С.М. Дослідження динаміки зношування текстильних матеріалів спектрофотометричним методом/ С.М.Лозінська, Н.В.Прошина, Н.Т.Коляденко// Проблеми трибології.- 2004.- №2.- С. 122-123.
148. Локазюк В.М. Вихідні параметри прогнозування технічного стану мікропроцесорних пристроїв та систем на етапі експлуатації/ В.М.Локазюк, Д.М.Медзатий// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.2.- С. 117-120.
149. Локазюк В.М. Категорійна модель процесу повторного тестування дефектів програмного забезпечення/ В.М.Локазюк, Т.О.Пантелєєва// Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.1.- С. 53-58.
150. Лопатовський В.Г. Альтернативні підходи до поняття ризик // Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет). Економічні науки.- 2004.- №6.- С.193-198
151. Любохинець Л.С. Тенденції консолідації світових банків та фондових бірж/ Л.С.Любохинець, М.С.Бабич// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 32-36.
152. Любчик В.Р.   Розробка фазового методу вимірювання відстаней до двох об'єктів// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №2, Ч.1,Т.3.- С. 108-114.
153. Любчик В.Р.    Фазові ітераційні методи вимірювання відстаней/ В.Р.Любчик, А.С.Моставлюк// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.163-168
154. Майорова Н.І. Принципи сучасного маркетингу// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 36-39.
155. Малигін О.В. Про деякі проблеми математизації міжнародних відносин//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 67-69.
156. Малишева Л.В. Методологія визначення оцінки інвестиційного потенціалу регіону// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.2.- С. 64-66.
157. Малюська З.В.    Навчання студентів формуванню аудитивних навичок та вмінь//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 54-56.
158. Манзій А.М. Мова і мислення як рекурентні моделі світу//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 134-136.
159. Мартинців М.П. Розробка методики та електровимірювальних приладів для оцінки ступеня зношування канатів лісових машин/ М.П.Мартинців, М.В.Матіїшин// Проблеми трибології.- 2004.- №2.- С. 134-137.
160. Мартинюк В.В. Дослідження ємності подвійного електричного шару електрохімічних суперконденсаторов / В.В.Мартинюк, Д.А.Макаришкін // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2004.- №2.- С.54
161. Мартинюк В.В. Імпедансний спектрометр для вимірювання електричних параметрів електрохімічних суперконденсаторів// Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.1.- С. 169-172.
162. Мартинюк В.В. (Мартинюк, Ю.М.. Сельський А.А.) Багатоканальна вимірювальна система для тестування LI-іонних батарей/ В.В.Мартинюк, Ю.М.С.А.А.Бойко// Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.1.- С. 206-210.
163. Марчук А.Р. Особливості взаємодії рухомих направляючих з нитками основи в пружній системі заправки в'язальних машин/ А.Р.Марчук, Г.Б.Параска// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 82-85.
164. Матіїшин М.В.Оцінка ефективності використання і надійності роботи канатних лісотранспортних установок/ М.В.Матіїшин, М.П.Мартинців// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.200-203
165. Матюх С.А. Особливості колективно-договірного регулювання заробітної плати в країнах ЄС// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.222-227
166. Матюх С.А.    Особливості розвитку системи заробітної плати в україні за умов ринку// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.2.- С. 174-179.
167. Матюх С.А. Оцінка змістовності праці та мотивація в системі оплати: аналіз перспектив розвитку// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 88-93.
168. Мельник А.О. Економічна адаптація підприємств у механізмі підвищення їх конкурентоздатності// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.206-211.
169. Мельник А.О. Становлення та розвиток поняття "Адаптація підприємств"// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 135-138.
170. Митасов И.И. Линеаризация характеристики таймерного преобразования температуры с терморезисторным датчиком/ И.И.Митасов, В.А.Гуляева// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.177-181
171. Михайловська І.М.    Небанківські фінансові установи та їх роль у фінансовому забезпеченні соціально-економічного розвитку України/ І.М.Михайловська, П.П.Антонюк// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2.Т.1.- С. 58-62.
172. Михайловська І.М.    Соціально-економічне значення та стан страхування життя в Україні/ І.М.Михайловська, О.О.Кучер// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 241-243.
173. Михайловська І.М. Шляхи активізації та перспективи розвитку страхового посередницького ринку України/ І.М.Михайловська, С.І.Брейтер// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 48-52.
174. Михайловська І.С. Маркетингові дослідження як засіб підвищення ефективності страхового бізнесу/ І.С.Михайловська, М.О.Гостюхіна// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 69-71.
175. Михальчик С.О. Організаційно-структурні форми планування і реаізації інновацій на основі міжфункціональної взаємодії// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.69-74.
176. Мица В.В.    Дослідження контурів конструкції чоловічного піджака в системі додатків до основи/ В.В.Мица, О.М.Домбровська, А.Л.Славінська// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 119-122.
177. Міронова Н.Г.    Дослідження вмісту нітратів у сільськогосподарській сировині, вирощеній у Хмельниціькій області/ Н.Г.Міронові, О.О.Дуднік//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 188-189.
178. Мітасов І.І. Діагностичні можливості таймерної моделі багатоточкового контролю виробничо-технологічних параметрів// Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.1.- С. 62-68.
179. Міщенко Т.Ю.    Управління діяльністю підприємств у системі оцінки, мотивації та оплати високопродуктивної праці// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.2.- С. 81-85.
180. Мороз С.В. Моделювання фінансового стану енергопостачальної компанії// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2.Т.1.- С. 186-190.
181. Мороз С.В. Прогнозування фінансового стану підприємств// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2.Т.1.-С. 182-185.
182. Мороз С.В. Стохастичні моделі оцінки фінансового стану// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.148-152.
183. Муляр І.В. Представлення моделі ООБД інформаційного забезпечення тестового діагностування мікропроцесорних пристроїв/ І.В.Муляр, В.М.Джулій // Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.1.- С. 79-83.
184. Нагачевська О.О. Словотворчий процес в сучасній англійській мові. Класифікація словотворчих моделей неологізмів Луї Гілберта//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 120-125.
185. Назарчук Т.В. Аналіз зарубіжних та вітчизняних витрат у формуванні собівартості продукції// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.2.- С. 105-109.
186. Наконечна Г.Ф. Використання індексного методу у факторному аналізі економічних показників/ Г.Ф.Наконечна, П.О.Магдійчук// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.117-119.
187. Наконечний П.М. Фінансовий стан підприємства як об'єкт аналізу// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2.Т.1.- С. 113-117.
188. Неймак В.С. Зрівноваження одноступеневого зубчасто-важільного планетарного механізму/ В.С.Неймак, Г.Б.Параска// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.60-63.
189. Нестер А.А.    Контроль покриття при автоматизованому виготовленні плат/ А.А.Нестер, О.В.Романішина// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2004.- №2.- С.102-105
190. Нестер А.А. Очишення відновлених водних травильних розчинів/ А.А.Нестер, О.В.Романішина// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 168-170.
191. Нигора В.Н.    Разработка принципов формирования показателей эффективности гидроочистных машин модульной структуры/ В.Н.Нигора, М.В.Киндрачук// Проблеми трибології.- 2004.- №3-4.- С.100-103.
192. Нижник В.М. Інноваційні особливості забезпечення євроінтеграційного розвитку соціально-трудових відносин в Україні// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.1.- С. 7-15.
193. Никитенко І.М. Економіко-організаційні аспекти процесу оновлення основних фондів машинобудівних підприємств Хмельницької області в сучасних умовах// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет). Економічні науки.- 2004.- №6.- С.140-144.
194. Никитенко І.М. Економіко-організаційні особливості процесу ремонту та облсуговування основних виробничих фондів машинобудівних підприємств в сучасних умовах// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.2.- С. 202-205.
195. Ніколайчук М.В. Зовнішні міграційні фактори в мотиваційному механізмі руху населення// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.2.- С. 57-60.
196. Ніколайчук М.В. Оцінка факторів зовнішнього середовища в системі сільських міграцій// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет). Економічні науки.- 2004.- №6.- С.38-42.
197. Нікулін В.В. Міжнародний досвід застосування методів визначення фінансових результатів діяльності підприємства// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.2.- С. 96-100.
198. Овод Л.В. Проблеми визначення прогнозованого строку корисного використання основних засобів підприємства// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.170-174.
199. Овсяніков В.В. (Овсяніков, Вікт.В.)  Радіохвильовий експрес - контроль якості рідких моторних нафтових палив/ В.В.Овсяніков, В.В.Овсяніков, О.М.Письменюк// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.111-115
200. Овсяніков В.В. (Овсяніков, Вікт.В.)  Радіохвильовий метод експрес-контролю якості сипучих речовин в потоці/ В.В.Овсяніков, В.В.Овсяніков// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2004.- №1.- С.92-95.
201. Овчиннікова О.Р. Механізм організації дослідження міждержавних трудових міграційних переміщень населення// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.1.- С. 170-174.
202. Огнева А.М.    Моделювання заповнення інформацією тематичних сховищ даних системи підтримки прийняття рішень/ А.М.Огнева, О.В.Огневий// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.3.- С. 13-16.
203. Олійник А.В. Ліквідація банків як інструмент фінансового оздоровлення банківської системи України// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 110-113.
204. Олійник Г.С. Опорядження текстильних матеріалів на ділянці друкування з допомогою повторного використання водних ресурсів// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 123-125.
205. Олійник М.П. Проблема трудової міграції в Європейському Союзі/ М.П.Олійник, Н.М.Олійник//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 169-171.
206. Онищук А.С. Проблеми перекладу інтернаціоналізмів та псевдоінтерна­ціона­лізмів у технічній літературі// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- С. 138-140.
207. Опольська Г.Є.    Дослідження працездатності алгоритму оцінювання кількості близько розташованих джерел випромінювання по просторово-часовій виборці при зміні числа виборок/ Г.Є.Опольська, А.Г.Федосєєв// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2004.- №2.- С.107-112
208. Орловська О.В.    Криза системи вищої освіти США//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 46-47.
209. Островський К.С. Проблеми формування політичної еліти в Україні//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 178-182.
210. Павлик В.О. До розрахунку енергетичних втрат в контакті кочення при екстремальному пуску механізму// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.40-42
211. Павлов В.С.    Розрахунки на витривалість при складному опорі, що спричиняє лінійний напружений стан/ В.С.Павлов, В.І.Євдокименко// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 64-70.
212. Павлов П.В.   Методологія обліку матеріальних ресурсів// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 156-159.
213. Паньковська Л.С. Витоки і перспективи зовнішньоекономічної політики України в сучасних інтеграційних умовах/ Л.С.Паньковська, С.В.Ліщук// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.1.-С. 139-141.
214. Паньковська Л.С.    Оцінка впливу тарифних та нетарифних обмежень на обсяги та структуру експорту підприємств Хмельницької області до нових країн-членів ЄС/ Л.С.Паньковська, Л.А.Грицина//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 90-92.
215. Паньковська Л.С. Проблеми активізації банківського маркетингу/ Л.С.Паньковська, І.Міходуй// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.235-237
216. Пасечник С.В.    Методичні підходи до демократизації взаємовідносин на уроці іноземної мови//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 60-61.
217. Пасічник А.Й. Забезпечення величини заданого попереднього напруження арматури/ А.Й.Пасічник, О.А.Пасічник// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 41-45.
218. Пасічник О.А.    Порівняльний аналіз статистичних пакетів SPSS та STATISTICA з точки зору їх застосування для аналізу міжнародної інформації/ О.А.Пасічник, О.М.Синюк//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 77-79.
219. Пастух И.М.    Модификация металлов с применением азотирования в тлеющем разряде: состояние и перспективы// Проблеми трибології.- 2004.- №3-4.- С.42-55.
220. Пастух І.М. Кінетика прикатодних процесів як фактор формування енергетичного спектру падаючого потоку// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 53-64.
221. Пастух І.М. Особливості технології моделювання багатофакторних залежностей // Проблеми трибології.- 2004.- №1.- С. 97-119.
222. Пастух І.М.    Теоретичні положення енергетичного спектру падаючого потоку в газорозрядних дифузійних технологіях// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.19-35
223. Пашечко М.І. Підвищення довговічності дискових затворів трубопровідної арматури/ М.І.Пашечко, Т.Ф.Ковальчук// Проблеми трибології.- 2004.- №3-4.- С.35-41.
224. Пашечко М.І. Трибологія машинобудівної кераміки/ М.І.Пашечко, Т.Ф.Ковальчук// Проблеми трибології.- 2004.- №3-4.- С.27-129.
225. Пащенко О.В.    Сучасні технології виготовлення одягу із натуральної шкіри/ О.В.Пащенко, Н.П.Кирилюк//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- С. 198-200.
226. Пащенко О.В. Характеристика сучасної шкіри для виготовлення одягу/ О.В.Пащенко, В.В.Гриценко//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- С. 195-197.
227. Пєшкова Т.В. Комунікативні особливості критичної статті// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 108-110.
228.   Підвищення щільності і зносостійкості поршневих кілець автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій/ В.П.Свідерський, Г.О.Сіренко, Л.М.Кириченко, М.Б.Квич// Проблеми трибології.- 2004.- №3-4.- С.156-167.
229. Підченко С.К.    Принципи побудови багаточастотних кварцових генераторів на базі багатоканальних цифрових систем автоматичного підстроювання частоти/ С.К.Підченко, О.А.Лаба, А.А.Таранчук// Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.1.- С. 139-141.
230. Побережна О.В.    Роль фінансовго контролю в системі управління державою// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2.Т.1.- С. 147-151.
231. Подкоритова Л.О.    Теоретичний аналіз антиципації як об'єкта психологічних досліджень//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 35-37.
232. Поморова О.В.    Аналіз методів представлення знань у базах знань експертних систем діагностування/ О.В.Поморова, Є.Г.Гнатчук// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.2.- С. 140-143.
233. Поморова О.В. Концепція створення інтелектуальної інформаційно-діагностичної системи моніторингу комп'ютерних пристроїв//Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.2.- С. 157-160.
234. Пономарьова Н.А. Цінні папери як об'єкт бухгалтерського обліку//Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.2.- С. 220-225.
235. Попелюшко Р.П. Батьківські установки як фактор формування негативної самооцінки в юнацькому віці//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- С. 37-38.
236. Попов С.Н. Решение задач трибоматериаловедения на основе системных многокритериальных методов математического анализа износостойкости сталей и сплавов/ С.Н.Попов, Д.А.Антонюк, Т.А.Попова// Проблеми трибології.- 2004.- №3-4.- С.172-181.
237. Прибега Д.В.    Застосування аналого-цифрових перетворювачів при проведенні експериментальних досліджень по визначенню параметрів вирубування взуттєвих матеріалів/ Д.В.Прибега, А.К.Кармаліта, О.С.Поліщук// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.99-103
238. Привала В.О. Новий прилад для визначення капілярності волокнистих матеріалів/ В.О.Привала, А.А.Мичко, Н.В.Михайлова// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.126-128.
239.   Пристрій для формування профілю поверхні з поліпшеними мастилоутримуючими властивостями/ А.Г.Кузьменко, О.П.Бабак, О.С.Пивовар, О.А.Пасічник// Проблеми трибології.- 2004.- №3-4.- С.123-127.
240. Приступа М.І.    Оцінка індексу якості соціально-трудового потенціалу регіону// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.17-23.
241. Приступа М.І.    Оцінка рівня розвитку соціально-трудових відносин в регіоні: міжнародні вимоги// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.1.- С. 62-66.
242. Прошина Н.В.    Прогнозування процесу зношування спецтканин/ Н.В.Прошина, Т.Г.Шаран, Н.О.Прошина// Проблеми трибології.- 2004.- №1.- С. 121-124.
243.   Психічна компонента здоров'я людини і її вплив на якість психологічного добору/ С.М.Злепко, С.А.Петрушин, Ю.В.Кімаковський, Н.М.Попенко// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.2.- С. 27-29.
244. Пухальська Г.В.    Податковий облік: причини виникнення, суть та організація на підприємстві// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.94-96.
245. Пухальський В.В. Концептуальні основи інвестиційної діяльності підприємства// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.2.- С. 7-10.
246. Пятін І.С.    До питання визначення складових комплексного опору ємнісного перетворювача// Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.1.- С. 190-195.
247. Радецька Л.П. Оцінка ризиків та управління ними в практиці діяльності промислових підприємств// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет). Економічні науки.- 2004.- №6.- С.191-193.
248. Радецька О.О. Оцінка факторів витратних характеристик у логістичних системах// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2.Т.1.- С. 200-204..
249. Решетніков Ю.М.    Корпоративні логістичні стратегії і технології: проблеми впровадження, вибір і способи реалізації// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.2.- С. 179-183.
250. Решміділова С.Л.    Актуальні проблеми матеріальної мотивації праці в умовах реформування економіки/ С.Л.Решміділова, А.А.Тельнов// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.2.- С. 150-154.
251. Рзаева Т.Г.    Обгрунтування вибору машинобудівних підприємств Хмельницької області для оцінки рівня ділової активності// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.158-161.
252. Рибак Л.П.    Визначення можливості виникнення автоколивань в структурній схемі моделі нейрона з пороговою функцією активації з метою розробки медичного інтелектуального наноробота моделюванням нанотехнічної систем// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.186-190
253. Рибак Л.П.    Дослідження можливості виникнення автоколивальних процесів в структурній схемі моделі нейрона з пороговою функцією активації та розробка конструкції моделі з метою створення конструкції медичного ...// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2004.- №1.- С.189-193.
254. Ройзман В.П.    Влияние формовки выводов резисторов на величину монтажных напряжений и передачу нагрузок на резисторы при деформациях объединительной платы/ В.П.Ройзман, В.В.Стрельбицкий// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2004.- №2.- С.127-129
255. Ройзман В.П. Деякі проблеми надійності радіоелектронної апаратури/ В.П.Ройзман, А.К.Бережнюк// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 181-186.
256. Ройзман В.П.    Исследование влияния времени выдержки под нагрузкой платы функционального узла на деформации смонтированных на ней плат микромодулей/ В.П.Ройзман, В.В.Стрельбицкий// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.191-196
257. Ройзман В.П.    Исследование передачи деформаций функциональных плат на смонтированные на них микромодули/ В.П.Ройзман, В.В.Стрельбицкий// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2004.- №1.- С.148-154.
258. Романовська Л.І.    До питання підготовки соціальних працівників//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 39-41.
259. Романюк В.В.   Еквідистантна фазова комутація за алгоритмом на основі системи нециклічних бінарних елементів при використанні чотирьох активних фаз із восьми// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.169-174
260. Рохманійко Т.С. Фінансове забезпечення реалізації державної політики розвитку регіонів// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2.Т.1.- С. 102-107.
261. Руденко С.Ф.    Екологічний стан Хмельниччини та шляхи його покращення//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 189-193.
262. Рудницкий В.Б. Периодическая задача для упругой полосы с начальними (остаточными) напряжениями/ В.Б.Рудницкий, Н.Н.Дихтярук// Проблеми математичного моделювання сучасних технологій: Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-технічної конференції.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- С. 35-40.
263. Рудницький В.Б. Построение функции влияния для упругой полосы с начальными (остаточными) напряжениями/ В.Б.Рудницький, Н.Н.Дихтярук// Проблеми математичного моделювання сучасних технологій: Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-технічної конференції.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- С. 41-46.
264. Савенко О.С.    Підхід впорядкування документів, отриманих за запитами з мережі INERNET/ О.С.Савенко, І.В.Шкробот// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.2.- C.154-157.
265. Савицький Ю.В. Параметризація при конструюванні штампової оснастки// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.16-19
266. Савченко Р.Є. Зміни критеріїв оцінки студентів з дисципліни "фізичне виховання"- вимога сьогодення/ Р.Є.Савченко, В.О.Ткач//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 206-208.
267. Свирневский Н.С.   Оценка возможностей имитации интеллекта на компьютере// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 137-142.
268. Свідерський В.П.   Підвищення зносостійкості підшипника різального механізму кормозбирального комбайна "Марал-Поділля"/ В.П.Свідерський, Л.М.Кириченко// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.78-80
269. Святчик К.В. Структура та функції заголовків англомовних текстів (на матеріалі англійської преси)//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 93-94.
270. Синюк О.М.    Захист інтелектуальної власності в інформаційному середовищі/ О.М.Синюк, О.А.Пасічник, К.А.Паршенко//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 81-84.
271. Синюк О.М.    Числове моделювання процесу заповнення порожнини прес-форми складної конфігурації/ О.М.Синюк, М.Є.Скиба// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.49-52
272. Синюк О.М. (Синюк, . Злотенко В.М.)  Технологічно орієнтоване викладання хімії у вищих навчальних закладах// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 174-177.
273. Сідлецький І.О.    Розрахунок на стійкість центрально-стиснутих стрижнів із застосуванням коефіцієнта форми перерізу/ І.О.Сідлецький, О.А.Дорофєєв// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.89-96
274. Сідлецький І.О.    Теорія та розрахунок водяних гармат (частина 4)// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.96-99
275. Сілін Р.І.    Вібраційні коливання та їх вплив на склад води/ Р.І.Сілін, А.І.Гордєєв// Вібрації в техниці та технологіях.- 2004.- №3.- С. 104 - 108.
276. Сіренко Г.О. Ефективність впливу органічних пігментів як загусників в пластичних мастилах на сооснові перфторполіефірів/ Г.О.Сіренко, Н.І.Луцишин// Проблеми трибології.- 2004.- №3-4.- С.118-122.
277.

Скальський В.В. Всеукраїнський перепис населення 2001 року// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 29-31.

278. Скальський В.В.    Іноземні інвестиції - шлях до економічного зростання Хмельницької області// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2.Т.1.- С. 36-39.
279. Скиба Г.В.    Аналіз публікацій пріоритетних напрямів зовнішньоекономічної політики України для інтеграції в світове господарство// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 234-240.
280. Скиба М.    Моделювання процесу подрібнення та послаблення структури композиційного матеріалу у валковому механізмі з профілем трикутника Рьоло/ М.Скиба, Ю.Михайловський, Г.Головко// Вісник Тернопільського державного технічного університету.- 2004.- №1,т.9.- С.34-39
281. Скиба М.Є. Ослаблення структури шкіряних відходів перед їх розволокненням// Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.1.- С. 211-217.
282. Скиба М.Є.    Структурні основи технології розволокнення натуральної шкіри/ М.Є.Скиба, В.В.Кострицький// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 92-97.
283. Скоробогата Л. Облікові технології діагностики економічного потенціалу підприємства// Економіст.- 2004.- №11.- С.76-78.
284. Скринник Н.В. Підходи до моделювання та прогнозування структурних зрушень в економіці регіону// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.1.- С. 84-89.
285. Славінська А.Л.    Комплексна оцінка претензійної якості при модульному проектуванні одягу// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 115-119.
286. Славінська А.Л.    Методичні основи формалізації модифікаційних перетворень в трансформації базових форм одягу// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.129-132
287. Слєпко І.І.    Контактні напруження в несучих канатах із пластично обтиснутих пасом/ І.І.Слєпко, А.І.Береговий// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.210-214
288. Слєпко І.І.    Прогнозування конкурсу абітурієнтів у ВНЗ III-IV рівня акредитації на регіональному рівні// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.2.- С. 215-220.
289. Слєпко Т.І.    Зусилля в незамкнутому тяговому канаті при зачепленні вантажу за перепону// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.203-210
290. Соболь Н.М.    Форми, методи та засоби організації навчально-виховної діяльності, спрямованої на формування індивідуального стилю професійного спілкування майбутніх перекладачів//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 18-19.
291. Сопілко Н.В.    Реалія як джерело культурно-історичної інформації//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 99-101.
292. Співачук В.О.    Хронотоп города в рассказах Пантелеймона Романова//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 150-152.
293. Степанова Л.С.    Застосування ферментів у пранні для видалення білкових забруднень/ Л.С.Степанова, І.Ю.Кужель// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.148-150
294. Стецюк В.І.    Метод гребінчастої фільтрації в системі СЕКАМ// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2004.- №1.- С.185-189.
295. Стрижова О.П. Застосування прийомів проектної та функціональної трансформації у проектуванні головних уборів/ О.П.Стрижова, І.М.Баннова// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.132-135
296. Сурду М.М.    Особливості побудови прецизійних ємнісних мостів/ М.М.Сурду, В.В.Мартинюк, Є.Б.Олексюк// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2004.- №2.- С.41-46
297. Сухораб В.П.    Облік в системі управління// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.97-99.
298. Тараненко А.Н. Антифрикционные покрытия - один из путей снижения износа пар трения// Проблеми трибології.- 2004.- №2.- С. 7-9.
299. Тарасова Г.І.   Визначення кінетичних характеристик реакції розкладу пероксиду водню в емульсійному середовищі/ Г.І.Тарасова, І.Г.Брюхова, О.І.Шевчук// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.150-153
300. Тарасова Г.І.    Дослідження процесів дифузії та визначення середніх розмірів крапель у відбілюючих емульсійних системах/ Г.І.Тарасова, І.Г.Брюхова, Н.І.Фролова// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.153-155.
301. Теляча Л.П.    Державне регулювання інноваційного співробітництва за умов техноглобалізму// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.1.- С. 211-215.
302. Тельнов А.А. Мотиваційні основи матеріального стимулювання// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 39-47.
303. Тельнов А.С.   Проблеми активізації якісних характеристик інтелектуальної праці// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.1.- С. 110-114.
304.   Теорія вимірювання та перетворення фазочастотних параметрів радіосигналів (принципи, методи, практичні застосування)/ І.В.Троцишин, В.Р.Любчик, О.П.Войтюк, О.І.Полікаровських// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2004.- №2.- С.158-175
305. Терещенко В.П.    Визначення кавітаційної стійкості металів в нейтральних середовищах методами теорії подібності та розмірностей/ В.П.Терещенко, М.С.Стечишин// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №5.- С.43-46
306. Терновий Р.П.    Використання експертних систем в управлінні матеріальними потоками// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.175-178
307. Ткачук В.П.    Вібрації автомобілів і можливості балансування їх коліс// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 178-181.
308. Ткачук І.Х.    Становлення незалежницького руху на території області в роки ІІ світової війни//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 157-161
309. Торгова Л.В.    Прогнозування зайнятості молоді в регіоні з регульованим її зростанням/ Л.В.Торгова, І.І.Слєпко// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.42-47.
310. Третько В.В. Розвиток електронної комерції в Україні/ В.В.Третько, О.М.Синюк, Н.Г.Точанська//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- С. 65-67.
311. Троцишин І.В.    Генератори секвентності сигналів та їх основні недоліки/ І.В.Троцишин, О.І.Полікаровських// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2004.- №1.- С.79-84.
312. Тюріна Н.М.   Удосконалення системи управління витратами для підвищення конкурентоспроможності продукції українських підприємств на зовнішніх ринках/ Н.М.Тюріна, Т.П.Смелянська// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.1.- С. 227-231.
313. Флентін С.В.    Оцінка розвитку економічних систем за критерієм валової доданої вартості// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.1.- С. 67-70.
314.

Форкун І. Проблеми забезпечення збалансованості бюджетів як основи соціально-економічного розвитку регіонів/ І.Форкун, Ю.Литвиненко// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2.Т.1.- С. 95-98.

315. Форкун І.В. Прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку/ І.В.Форкун, Л.Д.Федорук, Ю.В.Форкун// Проблеми математичного моделювання сучасних технологій: Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-технічної конференції.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- С. 49-52.
316.   Формування моделей зношування при випробуванні протизношувальних і мастильних властивостей бурових розчинів на чотирикульковому приладі тертя/ А.Г.Кузьменко, С.О.Овецький, О.В.Диха, Я.М.Догомирецький// Проблеми трибології.- 2004.- №1.- С. 125-129.
317. Фрадинський О.А.    Протидія відмиванню "брудних" грошей в Україні// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2.Т.1.-                     С. 166-171.
318. Фролова Н.Л.    Регулювання розрахунків між бюджетами різних рівнів: теорія, практика та перспективи/ Н.Л.Фролова, І.В.Форкун// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2.Т.1.- С. 62-66.
319. Харжевський В.О.   Синтез важільних механізмів за заданою тривалістю зупинки вихідної ланки та межі їх існування// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №1,Ч.1.- С. 10-20.
320. Хитра О.В. Управління інтернаціональним синергізмом як складова міжнародного менеджменту// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.1.- С. 142-147.
321. Хмелевський О.В. Прогнозування стійкого економічного зростання промислового підприємства за показниками прибутковості : міжнародний та вітчизняний досвід і напрями удосконалення// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.2.- С. 138-143.
322. Хмельницький Ю.В.    Забезпечення стійкості діагностичного процесу в системі адаптивного діагностування// Вісник Технологічного університету Поділля.Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.1.- С. 83-89.
323. Хрущ Н.А. Статегія підприємства: сутність, принципи формування та класифікація// Вісник Технологічного університету Поділля. (Хмельницький національний університет).Економічні науки.- 2004.- №6.- С.126-131.
324. Хрущ Н.А.    Сучасний стан та проблеми розвитку ринку телекомунікацій України// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 164-168.
325. Цимбалістий В.І. Методологічні принципи теорії міжнародних відносин та класифікація основних методів теоретичних досліджень//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 171-174
326. Чернец М.В. Расчетная оценка износа и ресурса косозубых эвольвентных цилиндрических передач/ М.В.Чернец, Ю.Келбиньски// Проблеми трибології.- 2004.- №3-4.- С.104-112.
327. Чешун В.М.    Застосування комбінаційних пристроїв зсуву для прискорення операції множення двійкових чисел// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.2.- С. 97-101.
328. Чорненький В.І. Введення допоміжних ознак для підвищення функційних можливостей апаратно-реалізованих нейромережних засобів діагностування цифрових пристроїв/ В.І.Чорненький, В.М.Чешун// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.2.- С. 147-150.
329. Шавкун В.М.   Відкритість економіки України в умовах глобалізації// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.1.-С. 208-211.
330. Шамарін Ю.Є.   Вибір покриття й дослідження його товщини для відповідальних деталей виробів морського приладобудування/ Ю.Є.Шамарін, М.Г.Штанько// Проблеми трибології.- 2004.- №3-4.- С.28-34.
331. Шаран Р.В. Формування навчального процесу в умовах інформаційного середовища на основі управління самостійною навчально-пізнавальною діяльністю студентів// Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 57-59.
332. Шацька В.М.    Аналіз джерел фінансово-кредитного забезпечення інноваційного розвитку економіки України/ В.М.Шацька, Л.Д.Федорук, С.П.Гладій// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.-№1,Ч.2.Т.1.- С. 47-55.
333. Шацька В.М.    Ринок цінних паперів України: становлення моделі та роль банків у цьому процесі/ В.М.Шацька, Д.В.Андрощук// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №1,Ч.2,Т.2.- С. 141-144.
334. Швець В.П.    Методологічні особливості прогнозування витрат виробництва: зарубіжний досвід// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.2.- С. 183-187.
335. Шевеля В.В.    О природе повышения фреттингостойкости стали некоторыми видами поверхностной обработки/ В.В.Шевеля, Г.С.Калда, В.П.Олександренко// Трение и износ.- 2004.- №2.- С. 140 - 147.
336. Школяр Н.В.   Використання Інтернету при навчанні читанню іноземною мовою//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 62-64.
337. Шупта О.В.    Переклад заперечних лексичних одиниць//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 125-128.
338. Щуйко Я.В.   Комбінований метод визначення напруженого стану вакуумних йонно-плазмових покриттів/ Я.В.Щуйко, В.М.Голубець, О.Б.Гасій// Проблеми трибології.- 2004.- №3-4.- С.3-8.
339. Юркевич Р.М.   Вплив сірководню і вуглекислого газу на ерозійну корозію сталей нафтовидобудівного обладнання/ Р.М.Юркевич, В.І.Капінос// Проблеми трибології.- 2004.- №1.- С. 93-96.
340. Якимчук Ю.В.    Лексичний аспект професійної комунікативної компетенції//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 140-143.
341. Якубова Л.А.    Основні напрямки формування творчих здібностей підлітків//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 41-43.
342. Яновицький С.А. Исследование точностных характеристик вычислителя временного критерия опасности в системах предупреждения столкновений методом математического моделирования/ С.А.Яновицький, А.К.Яновицький, В.И.Слободзян // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2004.- №2,Ч.1,Т.3.- С. 114-117.
343. Яременко В.І.    Росія як центральна константа української зовнішньої політики/ В.І.Яременко, Г.І.Яременко//Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.-С. 175-178.
344. Яременко О.Ф. Використання чутливості при аналізі економічної безпеки суб'єктів господарювання// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2004.- №3,Ч.1.- С. 223-224.

Додаток до покажчика “Публікації викладачів Хмельницького національного університету за 2004 рік”

345. Англійська мова = English: Навчальний посiбник/ Л.М.Морська, О.В.Ємець, З.В.Малюська, З.В.Шаран.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 122с.
346. Англо-російсько-український словник з хімії, фізики і механіки антифрикційних полімерів = English-Russian-Ukrainian Dictionary of chemistry, physics and mechinics of antifriction polimers: 13.000 термінів/ Укладачі: Сіренко Г.О., Ємець О.В., Козубай В.І., Гавришків О.В.; За заг. ред. Сіренка Г.О.- ІванФранківськ, 2004.- 249с.
347. Артамонов Б.Б. Метеорологія і кліматологія: Навчальній посібник/ Б.Б.Артамонов, В.П.Штангрет, І.Ю.Науменко.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 133с.
348. Бідюк Н.М.   Підготовка майбутніх інженерів в університетах Великої Британії: Монографія/ За ред. Ничкало Н.Г.- Хмельницький: Хмельницька міська друкарня, 2004.- 306с.
349. Бондар К.І. Практикум з технології швейних виробів: Навч. посібник.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- 94с.
350. Васильківський Д.М. Формування виробничої програми підприємства на засадах фінансового менеджменту: Дисертація на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спец.08.06.01-ек-ка, організація і управління підприємствами.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 197с.
351. Васильківський Д.М. Формування виробничої програми підприємства на засадах фінансового менеджменту: Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спец.08.06.01-ек-ка, організація і управління підприємствами.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- 17c.
352. Венгржановський В.А.  Хімічна технологія опоряджувальних матеріалів. (Хімія барвників): Навч. посібник.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- 199с.
353. Вольвач І.Ю. Організаційно-економічний механізм внутрішньофірмових трудових відносин у ринкових умовах (на прикладі підприємств бавовняної галузі): Автореферат дисертації на зобуття наук. ступеня к.е.н. Спец. 08.06.01-ек-ка, організація і управління підприємствами.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 19c.
354. Гавловська Н.І. Планування прибутку підприємств в умовах ринкового реформування економіки (на прикладі підприємств машинобудування): Дисертація на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спец.08.06.01-економіка, організація і управління підприємсвами.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- 197с.
355. Гаврилюк О.О. Основи психології та педагогіки: Навч. посібник.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- 217с.
356. Гой І.В. Організація підприємницької діяльності: Навчально-методичний посібник/ І.В.Гой, Т.П.Смелянська; Рецензенти: Скальська В.В., Проскурович О.В.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- 247с.
357. Градація лекал одягу за методикою ЄМКО РЕВ: Альбом схем для студ. спец. "Швейні вироби" спеціалізації "Конструювання швейних виробів"/ Укл.: А.Л. Славінська, О.М. Домбровська.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 92с.-[ Існує електронна копія ]
358. Декалюк О.В. Організаційно-економічний механізм функціонування операційної системи виробничого підприємства (на прикладі підприємств машинобудування): Автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спец.08.06.01-ек-ка, організація і управління підприємствами.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 18с.
359. Декалюк О.В. Організаційно-економічний механізм функціонування операційної системи виробничого підприємства (на прикладі підприємств машинобудування): Дисертація на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спец. 08.06.01-ек-ка, організація і управління підприємствами.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 240с.
360. Денега О.З. Особливості функціонування і розвитку малих підприємств в умовах конкуренції: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спец. 08.06.01-ек-ка, організація і управління підприємствами.- Хмельницький: Хмельницький державний ун-т, 2004.- 18с.
361. Денега О.З. Особливості функціонування і розвитку малих підприємств в умовах конкуренції: Дисертація на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спец. 08.06.01-ек-ка, організація і управління підприємствами.- Хмельницький: Хмельницький державний ун-т, 2004.- 264с.
362. Динамика роторных систем и вибрационных процессов = Dynamics of rotor systems and vibration: Сборник трудов III Международной научно-технической конференции 12-19 декабря 2004 года Хургада, Египет/ Ред. кол.: Йонушас Р.А., Силин Р.И., Берник П.С., Ройзман В.П., Урьев Е.В., Сокол В.М.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- 86с.
363. Дмитриева Т. Ощущение-функция души.- Х.:ХГУ, 2004.-89с.- [Існує електронна копія ].
364. Ємельяненко Л.М. Економічний аналіз підприємств: Навчальний посiбник/ Б.С.Кругляк, Т.П.Бондар, О.Б.Зайцева, А.І.Ковальов.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 420с.
365. Жолобова Т.Д.   Психологія та педагогічні науки = Psychology and pedagogical sciences: Навчальний посібник.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 156с.
366. Залогіна К.І.   Антикризове управління промисловим підприємством в умовах перехідної економіки України: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спец.08.06.01-ек-ка, організація та управління підприємствами.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 20с.
367. Залогіна К.І.   Антикризове управління промисловим підприємством в умовах перехідної економіки України: Дисертація на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спец.08.06.01-ек-ка, організація та управління підприємствами.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 220с.
368. Іванюк М.М.   Системи обробки економічної інформації: Практикум з курсу для студентів спеціальності "Економічна кібернетика"/ М.М.Іванюк, Н.А.Длугунович, В.М.Підгородецька.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- 128с.
369. Катрічев М.І. Пристрої підсилення сигналів: Навчальний посібник / М.І.Катрічев, В.І.Стецюк.- Хмельницький: Хм. ЦНТЕІ, 2004.- 569с.
370. Кириченко В.І.   Зміст і методика навчання загальної хімії у вищій технічній школі: Монографія.- Хмельницький: Хмельницький державний університет, 2004.- 315с.
371. Комар Р.В.   Обгрунтування параметрів з'єднувальних компенсуючих муфт з пружними гвинтовими елементами: Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня к.т.н. Спец.05.02.02-машинознавство.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 21с.
372. Корпоративне управління: Конспект лекцій з курсу/ Укл. О.С. Новікова.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 100с.- [ Існує електронна копія ]
373. Кривий С.Л.   Методологія розробки програм і програмних систем: Конспект лекцій.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 97с.
374. Локазюк В.М. Латиноамериканська література: Конспект лекцій з курсу "Сучасна література.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 62с.
375. Локазюк В.М. Основи інформатики: Навчальний посібник/ В.М.Локазюк, В.І.Спиридонов, В.М.Джулій.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- 175с.
376. Любохинець Л.С. Історія економічних вчень: Навчальний посібник/ Л.С.Любохинець, В.М.Шавкун.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- 147с.
377. Магістерські програми освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності "Менеджмент організацій".- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 74с.
378. Менеджмент організацій: Підручник/ Л.І.Федулова, І.В.Сокирник, В.В.Стадник, М.А.Йохна; За ред. Л.І. Федулової.- К.: Либідь, 2004.- 448с.
379. Механіка та інформатика: Матеріали міжнародної україно-польської конференції (13-14 травня 2004 р. м. Хмельницький)/ Ред. кол.:Костогриз С.Г., Ройзман В.П., Ковтун В.В., Кіницький Я.Т., Драпак Г.М., Мазур М.П., Калда Г.С., Кузьменко А.Г.; Голова ред. кол. Скиба М.Є.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 145с.
380. Михальчик С.О. Стратегічне планування в реалізації інновацій на підприємстві: Дисертаціяї на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спец.08.06.01-ек-ка, організація і управління підприємствами.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- 198с.
381. Мороз В.В. Обчислювальна математика: Навч. посібник/ В.В.Мороз, Л.М.Трасковецька.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- 123с.
382. Надійність, контроль, діагностика та модернізація ПК: Посібник/ В.М.Локазюк, Ю.Г.Савченко.- К.: Академія, 2004.- 376c.
383. Нижник В.М.  Міжнародний інноваційний менеджмент: Конспект лекцій та метод. вказівки до вивчення курсу для студ. спец. "Міжнародні економічні відносини"/ В.М.Нижник, Л.П.Теляча.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- 166с
384. Організація праці: Практикум для вивчення курсу/ Укл.: А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова, П.А. Шведюк.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 71с.- [ Існує електронна копія ]
385. Практикум з курсу "Ринок праці": Навч. посібник/ Л.М.Ємельяненко, О.А.Васильєв.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- 126с.
386. Проблеми математичного моделювання сучасних технологій: Збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-технічної конференції.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 117с.
387. Пухальський В.В. Механізм управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства (на прикладі машинобудування): Дисертація на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спец.08.06.01-ек-ка, організація і управління підприємствами.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 209с.
388. Пухальський В.В. Механізм управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства (на прикладі машинобудування): Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спец.08.06.01-ек-ка, організація і управління підприємствами.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 20c.
389. Радецька Л.П. Управлінський облік: Навчальний посібник/ Л.П.Радецька, Л.В.Овод.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 275с.
390. Редькін О.С. Сучасні стратегїї та технологїї корпоративного управління: Монографія/ О.С.Редькін, В.Реген, Н.А.Хрущ.- Одесса: "Евен", 2004.- 216с.
391. Ройзман В.П.   Прикладна механіка. Опір матеріалів: Навчальний посібник.- К.: ЦНЛ, 2004.- 124с.
392. Рудницький В.Б.Вища математика у вправах і задачах: Навчальний посібник.- Хмельницький: ТУП, 2004.- 130с.  
393. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту: Навчальний посібник.- К.: Скарби, 2004.- 238с.- (Verba magistri)
394. Скиба М.Є. Обладнання для переробки відходів.- Хмельницький: ПП Ковальський, 2004.- 124с.
395. Соціально-гуманітарні та психолого-педагогічні науки: Збірник наукових праць викладачів гуманітарного інституту, підготовлений за результами науково-дослідної роботи 2004 року.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- 211с.
396. Сторож Б.Д.   Точність верстатних пристроїв машинобудівного виробництва: Навчальний посібник/ Б.Д.Сторож, Р.Т.Карпик, А.І.Гордєєв.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- 230с.
397. Сучасні тенденції у навчанні та викладанні англійської мови в Україні = Modern trends in teaching and studying english in Ukraine: Матеріали 3-ї Західноукраїнської регіональної науково-методичної конференції 29 жовтня 2004 р.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- 107с.
398. Наконечна Г.Ф. Т еорія економічного аналізу: Навчальний посібник/ Г.Ф.Наконечна, П.О.Магдійчук.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 200с.
399. Теоретична механіка. Розділ "Статика": Тексти лекцій для студ., що навчаються за напрямками "Інженерна механіка", "Зварювання"/ Укл.: А.Й. Пасічник.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 75с.
400. Техніка і технологія машинобудування: Лабораторний практикум; Навч. посібн./ К.С.Соколан, Ю.В.Савицкий, В.Д.Каразей, Л.В.Присяжнюк.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 117с.
401. Технологічні основи машинобудування: Навчальний посiбник/ Б.Д.Сторож, М.П.Мазур, Р.Т.Карпик, В.Д.Каразей.- Ів.-Франк.-Хмельницький: ХДУ, 2004.- 153с.
402. Трасковецька Л.М. Прикладна математика: Навчальний посібник/ Л.М.Трасковецька, Г.Я.Стопень.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- 135с.
403. Троцишин І.В.   Фізичні основи електронних приладів: Навчальний посiбник.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 488с.
404. Фізика: Робоча програма, контрольні завдання та лабораторний практикум для студ. інженерно-техн. спец. заочної та дистанційної форм навчання/ В.Б. Дроздовський, В.М. Голонжко.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 231с.
405. Харжевський В.О. Синтез важільних прямолінійно-напрямних механізмів та механізмів із зупинкою вихідної ланки на базі шарнірного чотириланкового механізму: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня к.т.н. Спец.05.02.02-машинознавство.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 22с.
406. Харжевський В.О. Синтез важільних прямолінійно-напрямних механізмів та механізмів із зупинкою вихідної ланки на базі шарнірного чотириланкового механізму: Дисертація на здобуття наук. ступеня к.т.н. Спец.05.02.02-машинознавство.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 258с.
407. Хрущ Н.А. Інвестиційна діяльність: Сучасні стратегії та технології.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- 309с.
408. Цасюк В.В. Теоретична механіка: Курс лекцій для немеханічних спец.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- 216с.
409. Чоловський Р.Г.   Комп'ютерний дизайн: Навчальний посібник/ Р.Г.Чоловський, І.М.Грищенко, П.В.Будяй.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 80с.- [ Існує електронна копія ]
410. Шацька В.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник/ В.М.Шацька, Р.С.Квасницька.- Хмельницький: ХДУ, 2004.- 263с.
411. Штангрет В.П. Охорона навколишнього природного середовища на підприємствах промислового комплексу: Навчальний посібник/ В.П.Штангрет, Н.Г.Міронова, Б.Б.Артамонов.- Хмельницький: ХНУ, 2004.- 191с.
Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail