Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   ...   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999  


Публікації викладачів університету за 2007 рік

Зміст
Передмова
Монографії та навчальні посібники
Дисертації, автореферати дисертацій
Навчально-методичні посібники та збірники наукових праць
Наукові праці іноземними мовами
Патенти
Публікації викладачів університету
Наукові праці студентів університету


ПЕРЕДМОВА

   Бібліографічний покажчик "Публікації викладачів Хмельницького національного університету за 2007 рік" відображає наукову, педагогічну діяльність професорсько-викладацького складу університету, їх вклад в становлення наукових здобутків університету. Видання містить перелік наукових праць викладачів, співробітників, а також аспірантів та студентів університету.
    У покажчик включено бібліографічні описи навчальних та методичних посібників, монографій, авторефератів дисертацій, статей з періодичних видань, наукових збірників, опублікованих матеріалів і тез доповідей конференцій, які вийшли з друку протягом 2007 року українською та російською мовами. Окремо виділено наукові праці іноземними мовами (англійською, польською тощо). У покажчику представлено перелік описів патентів, отриманих співробітниками Хмельницького національного університету за 2007 р.
    Інформація розташована в абетковому порядку прізвищ авторів. Список патентів наводиться за номерами.
    Бібліографічний покажчик підготовлено на основі матеріалів, наданих кафедрами. Укладачами покажчика здійснено перегляд літератури de visu, бібліографічне редагування і систематизацію описів. Праці, не переглянуті de visu, позначені зірочкою (*). Бібліографічний опис здійснено згідно чинних в Україні стандартів.
    У покажчик включено книги, методичні посібники, статті з журналів та збірників, що мають електронну версію. Адреса доступу:
      • БД "Електронна бібліотека" (http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php)
      • "Вісник Хмельницького національного університету"(http://lib.khnu.km.ua/pdf/visnyk_hnu/results1.php),
      • "Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права" (http://www.univer.km.ua/journal.php)
      • Научные интернет-конференции. Архив конференций (http://www.rusnauka.com/Page_ru.htm)
   Бібліографічний покажчик розрахований на викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, всіх хто цікавиться науковою діяльністю університету.
   Відбір матеріалу закінчений до 1.10.2008 року.


  Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail