Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   ...   2002   2001   2000   1999  


Публікації викладачів університету за 2003 рік

Передмова   
Публікації викладачів Хмельницького державного університету за 2003 рік  
Додаток до бібліографічного покажчика "Публікації викладачів Хмельницького державного університету за 2003 рік"  

 

ПЕРЕДМОВА

   Сьогодні про Хмельницький державний університет, про наукові здобутки його викладачів та студентів знають далеко за межами України. Серед викладацького складу університету - 49 докторів наук і професорів та 319 кандидатів наук і доцентів, працює Спеціалізована рада по захисту дисертацій.
   Бібліографічний покажчик "Публікації викладачів Хмельницького державного університету за 2003 рік" відображає наукову, педагогічну діяльність професорсько-викладацького складу університету, їх вклад в українську науку.
   В покажчику відображені навчальні посібники , статті з періодичних видань, автореферати дисертацій, які вийшли з друку на протязі 2003 року.
   Для зручності користування інформація розташована за алфавітом прізвищ авторів. Бібліографічний опис матеріалів, опублікованих українською, російською мовами здійснюється мовою оригіналу, згідно з ГОСТ 7.1- 84 ''Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления''. Слова та словосполучення скорочуються відповідно до ДСТУ 3582-97 ''Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила''; ГОСТ 7.12-93 ''Библиографическая запись.Сокращение слов на русском языке. Общие правила и требования''.
   Видання має іменний покажчик , який відображає прізвища авторів мовою оригіналу. При прізвищах авторів зазначені номери записів, під якими подана інформація.
   Бібліографічний покажчик розрахований на викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, всіх хто цікавиться науковою діяльністю університету.
   Відбір матеріалу закінчений до 1.02.2004 року.

Публікації викладачів Хмельницького державного університету за 2003 рік

Алехнович В.Е. Оптимальный по точности алгоритм подналадки технологического процесса// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2003.- №2.- С. 182-184.
Алєхнович В.О. Розрахунок параметрів двостороннього підналагодження металорізальних верстатів// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №4,Ч.2.- С. 60-62.
Андрощук І.В. Краса як засіб формування гармонійно розвиненої особистості // Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи: Матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2003. - С.244-247.
Андрощук І.П. Вплив національних традицій на формування особистості учня у трудовому навчанні // Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи: Матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2003. - С.221-227
Антонюк О.П.Економічний аналіз (виробничі ситуації та ділові ігри): Навчальний посібник/ О.П.Антонюк, О.Б.Зайцева, Г.В.Скиба, В.Д.Слободян; За ред. Кругляка Б.С.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 408с.
Антонюк С.М. Комунікативний метод вивчення мови // Зб. наук. пр.:Матеріали Всеук. наук.-практ. конф. “Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми перспективи”. -Хмельницький: ТУП, 2003. – С.107-109.
Бабич Л.М. Аналіз венчурного капіталу в інноваційно-інвестиційному процесі/ Л.М.Бабич, Л.С.Любохинець// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.1.- С. 32-35.
Бабич Л.М. Аналіз напрямків підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств в умовах економічного глобалізму// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №6,Ч.2.- С. 78-81.
Бабич Л.М. Аналіз напрямків підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств в умовах економічного глобалізму// Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва: Матеріали Українсько-Польської наук. конф. –Хмельницький, 2003.- С.203-204.
Бабич Л.М. Проблеми реформування механізму мотивації праці в умовах трансформації економіки України/ Л.М.Бабич, Л.А.Рибчинська// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №4,Ч.1,Т.2.- С. 58-61.
Бабич М.С. Аналіз теорії податків в працях представників різних течій економічної теорії в умовах розвитку ринку/ М.С.Бабич, В.М.Шавкун// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.1.- С. 35-37.
Бабій І.В. До питання управління працею// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.2.- С. 31-34.
Бакай В.Й. Теоретичний аспект аналізу амортизації як основи формування амортизаційної політики// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.1.- С. 139-141.
Баннова І.М. Композиція як засіб відтворення гармонії/ І.М.Баннова, М.І.Мазур// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №5,Ч.1.- С. 196-198.
Баннова І.М. Місце дисципліни "Проектування художніх систем одягу" в підготовці спеціалістів з вищою освітою/ І.М.Баннова, О.М.Троян // Забезпечення наступності змісту освіти і навчання в системі ступеневої освіти. – Хмельницький: ТУП, 2003. – С.64-67.
Баран Б.А. Деякі аспекти дії магнітного поля на водні системи/ Б.А.Баран, В.М.Голоножка, З.Т.Драпак, В.Б.Дроздов// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- Ч.1.- С. 184-187.
Баран Б.А. Для магнітного поля на воду/ Б.А.Баран, В.М.Голоножка, З.Т.Драпак, В.Б.Дроздовський// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №5,Ч.1.- С. 153-156.
Бастричев В.С. Основні пріоритети розвитку страхових послуг в Україні // Фінансово-правові засади перспектив розвитку економіки України: Матеріали 1 Міжнар. наук.-практ.конф. – Хмельницький: ТУП, 2003.- С.117-119.
Бегняк В.І. Практична конструкторська підготовка студентів-взуттєвиків денної форми навчання // Забезпечення наступності змісту освіти і навчання в системі ступеневої освіти:Зб. наук.-метод. та наук. пр. – Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 19-21.
Белас О.Н. Методика определения противоизносных свойств смазочных масел/ О.Н.Белас, И.А.Кравец, В.В.Щепетов, Я.Н.Гладкий// Проблеми трибології.- 2003.- №1.- С. 70-73.
Бичікова Л.А. Проблеми формування збалансованого територіального ринку праці // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №4,Ч.1,Т.2.- С. 191-197.
Бідасюк Н.В. Особливості вживання власних назв у сленгізмах/ Н.В.Бідасюк, Л.Д.Бурковська // Зб. наук. пр.:Матеріали Всеук. наук.-практ. конф. “Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми перспективи”. -Хмельницький: ТУП, 2003. – С.111-112.
Бідасюк Н.В. Структурні зміни в семантичному ядрі власних назв в процесі їх апелятивації // Зб. наук. пр.:Матеріали Всеук. наук.-практ. конф. “Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми перспективи”. -Хмельницький: ТУП, 2003. – С.109-111.
Бідюк Н.М. Оцінка якості вищої освіти у Великій Британії // Зб. наук. пр.:Матеріали Всеук. наук.-практ. конф. “Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми перспективи”. -Хмельницький: ТУП, 2003. – С.113-115.
Бідюк Н.М. Англійська мова: Збірник тестів та завдань для абітурієнтів спеціальностей "Переклад", "Міжнародна інформація" та "Міжнародні економічні відносини"/ Н.М. Бідюк, В.Б. Крамар, К.В. Святчик, С.А. Пасічник.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 339с.
Білик І.А. Актуальні проблеми вибору амортизаційної політики підприємства// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.1.- С. 132-135.
Білик Л.В. Військовий ПР чи ПР в умовах терористичних актів// Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали наук.-практ. конф.- Хмельницький: ТУП, 2003.- Ч.2.- С. 68-74.
Білорусець Л.М. Страхування та гарантування внесків приватних осіб під час регулювання їх доходності у банківських фінансово-кредитних інститутах// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.2.- С. 164-167.
Білоус І.П. Використання персонального комп'ютера як ТЗН у навчальному процесі// Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали наук.-практ. конф.- Хмельницький: ТУП, 2003.- Ч.1.- С.16-19.
Більовський К.Е. Визначення відхилень тривалості процесів праці в залежності від розмірів та розташування зон розміщення предметів// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.2.- С. 161.
Бобровник В.М. Теоретико-методологічні засади формування критеріїв ефективності організаційних структур управління підприємствами/ В.М.Бобровник, В.С.Ченаш, О.В.Тарашевська// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.2.- С. 72-75.
Боднар Р.В. Семантична та структурно-граматична класифікація фразеологічних емотивів (на матеріалі англійської мови) // Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 115-117.
Бойко М.Р. Особливості інформаційного забезпечення співробітництва України з НАТО// Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали наук.-практ. конф.- Хмельницький: ТУП, 2003.- Ч.2.- С. 62-68.
Бойко Ю.М. Моделювання процесу вимірювання електричних параметрів конденсаторів надвеликої ємності з допомогою системи LABWIEW/ Ю.М.Бойко, В.В.Мартинюк// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2003.- №2.- C.91-94.
Бондар К.І. Довідник швейного обладнання провідних фірм: Навчальний посібник/ К.І.Бондар, Т.Д.Терещенко, В.С.Дубач.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 166с.
Бондар К.І. Новий підхід до використання прокладкових матеріалів в жіночому одязі/ К.І.Бондар, Н.В.Мазур// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- Ч.1.- С. 59-62.
Бондар К.І. Особливості викладання дисциплін з технології виготовлення швейних виробів для студентів скороченої форми навчання/ К.І.Бондар, О.В.Пащенко // Забезпечення наступності змісту освіти і навчання в системі ступеневої освіти:Зб. наук.-метод. та наук. пр. – Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 37-40.
Бондаренко М.І. Аналіз позитивних та негативних наслідків вступу до СОТ для окремих галузей економіки як фактор національної безпеки України/ М.І.Бондаренко, Л.А.Рибчинська// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №6,Ч.2.- С. 247-256.
Бондаренко М.І. Реформування податкової системи України в контексті розв'язання екологічних проблем/ М.І.Бондаренко, Л.А.Рибчинська// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.1.- С. 11-13.
Бондаренко М.І. Економічна і соціальна географія: Збірник тестів і завдань для абітурієнтів економічних спеціальностей/М.І. Бондаренко, Г.В.Сарафін , Л.О. Іващенко, В.М.Шацька. - 2-е изд., випр.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 214с.
Бохонько О. Вдосконалення форм та методів самостійної роботи студентів при вивченні спеціальних дисциплін // Забезпечення наступності змісту освіти і навчання в системі ступеневої освіти:Зб. наук.-метод. та наук. пр. – Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 49-51.
Бохонько О.П. Дослідження формувальних властивостей сітчастих матеріалів/ О.П.Бохонько, О.В.Ярощук, В.В.Заїкіна// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №5,Ч.1.- С. 105-107.
Боярчук Т.В. Вплив євроінтеграційних процесів соціального захисту населення на рівень безробіття в Україні// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №6,Ч.2.- С. 176-180.
Боярчук Т.В. Структура системи соціального захисту найбільш вразливих верств населення в Україні// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.2.- С. 191-195.
Брндаренко М.І. Економічна і соціальна географія: Збірник тестів та завдань для абітурієнтів/ М.І. Бондаренко, Г.В. Сарафін, Л.О. Іващенко, В.М. Шацька.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 234с.
Бубенщикова Г.Т. Визначення продуктів термоокислення у вовняних нитках після обробки в органічних розчинниках/ Г.Т.Бубенщикова, В.М.Хрящевський, Г.С.Сарібеков, О.А.Толстюк// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- Ч.1.- С. 36-38.
Бугаєв В.Т. Розрахунок конструкцій у матричній формі: Навчальний посібник/ В.Т.Бугаєв, В.В.Ковтун.- Одесса: ОНМУ, 2003.- 130с.
Бурковська Л.Д. Дистанційне навчання в системі освіти/ Л.Д.Бурковська, Н.В.Бідасюк // Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 117-118.
Буханцова Л.В. Визначення впливу основних факторів на міцність ниткових з'єднань/ Л.В.Буханцова, Н.В.Михайлова, А.А.Мичко// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- Ч.1.- С. 42-45.
Вальчук Г.В. Моделювання вербалізованих знань про європейську інтеграцію (досвід концептуального аналізу) // Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 118-122.
Варивода Я.О. Інформаційне супроводження зовнішньополітичних рішень// Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали наук.-практ. конф.- Хмельницький: ТУП, 2003.- Ч.1.- С.71-79.
Василишина В.Г. Дослідження міцності ниткових швів при виготовленні спецодягу // Забезпечення наступності змісту освіти і навчання в системі ступеневої освіти. – Хмельницький: ТУП, 2003. – С.98-102.
Васильчук Л.В. Проблема організації інформаційних потоків при підвищенні якості та конкурентоспроможності продукції// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №6,Ч.2.- С. 186-189.
Васьковська М.С. Методологічні аспекти побудови моніторингу оцінки демографічного стану поселень// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.2.- С. 213-216.
Ведерніков М.Д. Вимір здібностей робітників до праці// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.2.- С. 319-321.
Ведерніков М.Д. Методологія оцінки управлінського персоналу в системі мотивації ефективної праці/ М.Д.Ведерніков, О.А.Гарват// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.2.- С. 15-18.
Веллі-Улла О.М. Дослідження впливу конструкції заготовки на процес формування при виготовленні взуття на індзамовлення// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- Ч.1.- С. 21-22.
Вельбой В.П. Системи технологій: Посібник для студ. економ. спец.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 339с.
Вишпольська В.Ф. Способи перекладу модальних дієслів // Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 123-126.
Власенко В.И. Изучение барьерных свойств текстильных материалов для медицинской защитной одежды/ В.И.Власенко, Н.П.Березненко, О.Г.Дубиневич// Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва: Матеріали Українсько-Польської наук. конф. –Хмельницький, 2003.- С.132-133.
Власенко В.І. Вивчення бар'єрних властивостей текстильних матеріалів для медичного захисного одягу/ В.І.Власенко, Н.П.Березненко, О.Г.Дубіневич// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.Спецвипуск.- 2003.- №6,Ч.1,Т.2.- С. 129-132.
Войнаренко М.П. Кафедра обліку та аудиту: від перших кроків до наших днів/ М.П.Войнаренко, І.Х.Ткачук// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.1.- С.7-11.
Войнаренко М.П. Кластерні технології в системі підтримки конкурентоздатності та розвитку підприємницьких структур// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №6,Ч.2.- С. 7-10.
Войнаренко М.П. Кластерні технології в системі підтримки розвитку підприємництва// Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва: Матеріали Українсько-Польської наук. конф. –Хмельницький, 2003.- С.181-182.
Войнаренко М.П. Особливості впровадження комп'ютерної форми обліку на підприємстві/ М.П.Войнаренко, В.Г.Лопатовський// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.1.- С. 72-76.
Войнаренко М.П. Управління дебіторською заборгованістю в системі аналізу та управління грошовими потоками підприємства/ М.П.Войнаренко, І.В.Зозуля// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.1.- С. 185-190.
Войнаренко М.П. Функціонування малого та середнього бізнесу за умов стабілізації національної економіки/ М.П.Войнаренко, Н.М.Валігура// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.2.- С. 85-89.
Волік В.В. Розвиток комунікативних навичок у студентів економічних спеціальностей на базі текстового матеріалу // Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 126-128.
Волчелюк О.І. Рекламне мовлення англійської мови як засіб масової комунікації// Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали наук.-практ. конф.- Хмельницький: ТУП, 2003.- Ч.1.- С. 117-121.
Волчелюк О.І. Характеристика структурних елементів рекламного оголошення в англомовній рекламі // Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 128-129.
Воронін Г.Ф. Моделювання систем управління автоматизованих пристроїв для складання взуття/ Г.Ф.Воронін, С.Л.Горященко// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №4,Ч.2.- С. 103-106.
Врона І.Т. Прилад для вимірювання коефіцієнту спресування матеріалів верху взуття/ І.Т.Врона, А.Б.Домбровський// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №5,Ч.1.- С. 191-193.
Врона І.Т. Розрахунок параметрів затягувальної кромки у формованих підошвах/ І.Т.Врона, А.Б.Добровський// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- Ч.1.- С. 22-24.
Гавловська Н.І. Проблеми використання деяких показників операційного аналізу// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.2.- С. 124-126.
Гавловська Н.І. Роль операційного аналізу у сучасній економічній діяльності та напрямки його удосконалення// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.2.- С. 98-102.
Гаврилюк О.О. Технології соціально-педагогічної діяльності майбутнього соціального педагога // Зб. наук. пр.:Матеріали Всеук. наук.-практ. конф. “Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми перспективи”. -Хмельницький: ТУП, 2003. – С.63-65.
Гавриш В.П. До проблеми відродження виробництва у національній економіці: фінансові та інвестиційні аспекти/ В.П.Гавриш, І.М.Радзіховський// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.2.- С. 269-272.- [Залучення інвестицій в економіку України].
Гавриш В.П. Дослідження зв'язку доходів та споживання в економіці України/ В.П.Гавриш, Г.І.Гавриш, Т.П.Драганова// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.1.- С. 17-20.
Гавриш В.П. Інтелектуальний потенціал в системі відносин інформаційного суспільства/ В.П.Гавриш, Г.І.Гавриш, Т.П.Драганова // Зб. наук. пр.:Матеріали Всеук. наук.-практ. конф. “Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми перспективи”. -Хмельницький: ТУП, 2003. – С.65-67.
Гавриш В.П. Перехідна економіка в Україні: макроекономічні аспекти системних перетворень: Навчальний посібник/ В.П. Гавриш, Т.М. Чаус.- Хмельницький: ХІРУП, 2003.- 103с.
Гавронський В.Є. Проблеми покращення об'ємно-масових показників конденсаторів// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- Ч.1.- С. 206-209.
Ганущак М.І. Застосування похідних нафтохінону для фарбування текстильних матеріалів/ М.І.Ганущак, А.Л.Романюк, В.А.Венгржановський, І.Г.Брюхова// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №5,Ч.1.- С. 150-152.
Гапченко О.В. Філософія Г.Фреге як одна з передумов виникнення аналітичної філософії/ О.В.Гапченко, О.П.Недолужко // Зб. наук. пр.:Матеріали Всеук. наук.-практ. конф. “Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми перспективи”. -Хмельницький: ТУП, 2003. – С.237-239.
Гарват О.А. Дослідження світового досвіду регулювання оплати праці в системі стратегічного управління сучасними підприємствами// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №6,Ч.2.- С. 197-200.
Гвоздева И.Г. Моделирование процессов в объемнопористых электродах при малых поляризующих токах/ И.Г.Гвоздева, Г.Ф.Троян, А.Н.Кошев, В.В.Заикина// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №4,Ч.2.- С. 184-186.
Герніченко І.І. Нелінійне структурування навчального матеріалу при розробці дистанційних курсів дисциплін/ І.І.Герніченко, Г.В.Красильникова // Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи: Матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2003. - С.364-372.
Гладій С.П. Нормативно-правове забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №6,Ч.2.- С. 200-208.
Гладій С.П. Формування української моделі конкурентної економіки інноваційного типу: теоретичний аспект// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.2.- С. 184-188.
Гладкий Я.М. Вплив водню на формування поверхні тертя та трибологічні властивості матеріалу/ Я.М.Гладкий, С.С.Бись// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- Ч.1.- С. 90-95.
Гладкий Я.М. Вплив механічних характеристик на тертя та зношування матеріалів/ Я.М.Гладкий, С.С.Бись// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №4,Ч.2.- С. 14-18.
Гладкий Я.М. Вплив мікропластичності та поверхневої міцності на трибологічні характеристики матеріалів/ Я.М.Гладкий, Б.С.Волинський, С.С.Бись// Проблеми трибології.- 2003.- №2.- С. 158-162.
Гладкий Я.М. Роль дистанційної освіти в формуванні сучасної особистості // Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи: Матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2003. - С.47-53.
Гладун О.П. Розробка варіаційних рядів гармонічних членувань жіночого легкого одягу/ О.П.Гладун, А.Л.Славінська// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №5,Ч.1.- С. 22-26.
Глущак С.В. Метод діагностування на основі адаптивних правил // Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 116-120.
Гнатюк П.В. Податкові аспекти макроекономічного зростання// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.2.- С. 43-48.
Гой І.В. Методичні аспекти формування стратегії управління персоналом підприємства/ І.В.Гой, Т.П.Смелянська// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.2.- С. 25-28.
Головач Т.В. Чинники зовнішнього середовища в дослідженні інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання/ Т.В.Головач, А.Б.Грушевицька, В.В.Швид// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.1.- С. 155-156.
Головишина В.П. Показник економічного потенціалу підприємства та його місце в системі оцінок діяльності господарської системи// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.1.- С. 247-251.
Головко Г.С. Розробка геометричного ядра та його тестування на базі методики конструювання одягу ЄМКО РЕВ для створення САПРО/ Г.С.Головко, Ю.Б.Михайловський, В.В.Мица // Забезпечення наступності змісту освіти і навчання в системі ступеневої освіти. – Хмельницький: ТУП, 2003. – С.108-111.
Гомонюк О.М. Етнопедагогічний та етнопсихологічний аспект національного виховання молоді/ О.М.Гомонюк, В.М.Гречковська //Зб. наук. пр.:Матеріали Всеук. наук.-практ. конф. “Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми перспективи”. -Хмельницький: ТУП, 2003. – С.68-70.
Гомонюк О.М. Етнопедагогіка: Курс лекцій.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 118с
Гондюл В.П. Аналіз структурної та динамічної конфліктності суб'єктів міжнародних відносин// Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали наук.-практ. конф.- Хмельницький: ТУП, 2003.- Ч.2.- С. 13-18.
Гондюл Д.В. Модель методики навчання інформатики// Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали наук.-практ. конф.- Хмельницький: ТУП, 2003.- Ч.1.- С.12-26.
Гонта А.В. Особливості державної підтримки інноваційної діяльності в Україні// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.1.- С. 127-128.
Гончар В. Фретингостійкість електроіскрових покриттів// Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва: Матеріали Українсько-Польської наук. конф. –Хмельницький, 2003.- С.65-66.
Гончар В.В. Моделювання фретингу для дослідження триботехнічних властивостей матеріалів та покриттів// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №4,Ч.2.- С. 25-29.
Гончар О.І. Економічна освіта в системі професійної підготовки // Забезпечення наступності змісту освіти і навчання в системі ступеневої освіти:Зб. наук.-метод. та наук. пр. – Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 51-54.
Гордєєв А.І. Вивчення механізму вібраційної гідрокавітації та її вплив на склад рідини/ А.І.Гордєєв, О.О.Нікітін, В.В.Третько, І.І.Сорока// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №4,Ч.2.- С. 257-260.
Горобчишина В.С. Аналіз та систематизація дефектів зовнішнього виду тканини для розробки методів автоматизованого їх розпізнавання// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- Ч.1.- С. 82-83.
Горобчишина В.С. Дослідження чинників, які впливають на ефективність виявлення текстильних дефектів на тканинах// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- Ч.1.- С. 83-85.
Горобчишина В.С. Забезпечення оптимального випуску якісної продукції з використанням методу автоматизованого розбракування тканин// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №5,Ч.1.- С. 188-191.
Горобчишина В.С. Особливості виконання дипломного проекту технологічного типу // Забезпечення наступності змісту освіти і навчання в системі ступеневої освіти:Зб. наук.-метод. та наук. пр. – Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 41-44.
Горошко А.В. Комп'ютерні акустико-емісійні методи і засоби технічної діагностики/ А.В.Горошко, В.П.Ройзман, В.В.Цасюк// Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва: Матеріали Українсько-Польської наук. конф. –Хмельницький, 2003.- С.92-95.
Горященко К.Л. АЦП послідовного наближення із розділенням у часі для вимірювання сигналів у імпульсної рефлектометрії// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №4,Ч.2.- С. 70-75.
Горященко К.Л. Імпульсно-фазовий метод вимірювання відстані до пошкоджень низькочастотних ліній зв'язку/ К.Л.Горященко, В.Р.Любчик// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- Ч.1.- С. 196-200.
Горященко К.Л. Імпульсно-фазові вимірювання для лінії із двома неоднорідностями// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2003.- №1.- С. 80-82.
Горященко К.Л. Розробка структурної схеми вимірювача відстаней до неоднорідностей на основі імпульсно-фазового методу/ К.Л.Горященко, В.Р.Любчик// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №3,Ч.2.- С. 162-165.
Горященко С.Л. Розробка інтелектуальних систем управління пристроями для складання взуття// Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва: Матеріали Українсько-Польської наук. конф. –Хмельницький, 2003.- С.163-164.
Горященко С.Л. Розробка систем автоматизованого керування процесом транспортування деталей при складанні взуття// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.Спецвипуск.- 2003.- №6,Ч.1,Т.2.- С. 202-205.
Графов Р.П. Формирование экспертных оценок в моделях обучения на тренажерах/ Р.П.Графов, А.Р.Берников// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №3,Ч.2.- С. 56-60.
Григорук П.М. Візуальне об'єктне програмування: Навчальний посібник.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 115с.
Григорук П.М. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навчальний посібник.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 156с.
Григорчук М.О. З проблеми національно-державної політики України/ М.О.Григорчук, І.Д.Мацюк // Зб. наук. пр.:Матеріали Всеук. наук.-практ. конф. “Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми перспективи”. -Хмельницький: ТУП, 2003. – С.239-242.
Григорчук М.О. Особистість як суб'єкт міграційної політики в Україні/ М.О.Григорчук, І.Д.Мацюк // Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи: Матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2003. - С.167-175.
Гриневич Т.М. Аналіз результатів випробувань взуття з метою сертифікації та шляхи забезпечення їх відповідності нормативним вимогам/ Т.М.Гриневич, І.С.Стоянов// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №5,Ч.1.- С. 52-57.
Гринчишин О.М. Комунікативна спрямованість навчання іноземної мови майбутніх фахівців міжнародних відносин// Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали наук.-практ. конф.- Хмельницький: ТУП, 2003.- Ч.1.- С. 121-126.
Грицева А.П. Культура мови у контексті ринкової економіки // Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 132-135.
Грицева А.П. Культура слова викладача, його вплив на формування особистості фахівця // Зб. наук. пр.:Матеріали Всеук. наук.-практ. конф. “Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми перспективи”. -Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 70-72.
Грицева А.П. Лінгвостилістичний аналіз тексту як засіб формування мовної особистості/ А.П.Грицева, Л.Л.Станіславова // Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи: Матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2003. - С.167-175.
Грицева А.П. Українська мова і література: Збірник тестів і завдань для абітурієнтів нефілологічного профілю/ А.П. Грицева , Л.Л.Станіславова, Л.В.Терещенко , В.О. Ткач, Н.М. Галган.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 71с.
Грицева А.П. Українська мова і література: Збірник тестів та завдань для абітурієнтів спец. "Переклад", "Міжнародна інформація", "Міжнародні економічні відносини"/ А.П. Грицева, Л.Л. Станіславова, Л.В. Терещенко, Н.М. Галган.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 155с.
Грушевицька А.Б. Основні пріоритети і напрями соціальної політики держави/ А.Б.Грушевицька, В.В.Руснак// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.2.- С. 198-202.
Гулько Л.Г. Особливості постійних витрат в період виробничого освоєння нових видів продукції// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.1.- С. 160-162.
Гуменюк О.Б. Енергетика XXI століття. Шляхи розвитку та перспективи/ О.Б.Гуменюк, Н.В.Семенюк// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №4,Ч.2.- С. 152-156.
Декалюк О.В. Методика проектування операційної системи виробничого підприємства// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.2.- С. 42-45.
Дем'янюк М.Б. Екзистенційна реальність героїв А.П. Чехова (на прикладі оповідання "Архієрей") // Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 135-137.- [Розглянуто сучасні засоби діагностування обчислювальних пристроїв та ситем].
Дем'янюк М.Б. Церковний лад запорізьких козаків/ М.Б.Дем'янюк, А.М.Гнап // Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 131-132.- [Розглянуто сучасні засоби діагностування обчислювальних пристроїв та ситем].
Денега О.З. Особливості планування на малих підприємствах// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.1.- С. 123-126.
Джигун Л.М. Проблеми підготовки соціального працівника // Зб. наук. пр.:Матеріали Всеук. наук.-практ. конф. “Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми перспективи”. -Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 20-21.
Джулій В.М. Модель опису структури об'єктно-орієнтованих баз даних/ В.М.Джулій, Н.О.Малигіна// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №3,Ч.2.- С. 76-80.
Джулій В.М. Об'єктно-орієнтовані бази даних: переваги та недоліки/ В.М.Джулій, Н.О.Малигіна// Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали наук.-практ. конф.- Хмельницький: ТУП, 2003.- Ч.1.- С.3-8.
Джулій В.М. Системне програмне забезпечення: Навчальний посібник/ В.М.Джулій, О.С.Савенко, І.В.Муляр.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 270с.
Джулій В.М. Структура типового класу контролю та керування об'єктно-орієнтованими базами даних/ В.М.Джулій, О.С.Савенко // Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С.93-96.
Джулій Л.В. Особливості організації фінансового аналізу на підприємствах в сучасних економічних умовах/ Л.В.Джулій, С.В.Годнєва// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.1.- С. 223-227.
Дзіковська Н. Творчий потенціал особистості: поняття, структура // Зб. наук. пр.:Матеріали Всеук. наук.-практ. конф. “Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми перспективи”. -Хмельницький: ТУП, 2003. – С.22-24.
Диха М.В. Надходження прямих іноземних інвестицій через злиття і поглинання компаній в умовах глобалізаціїї// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.2.- С. 294-298.
Диха О.В. Визначення деформацій та зусиль при динамічному змащеному контакті кульки і площини/ О.В.Диха, А.Г.Кузьменко// Проблеми трибології.- 2003.- №2.- С. 227-231.
Диха О.В. Про зв'язок енергетичного і напруженого стану змащеної поверхні з її зносотійкістю/ О.В.Диха, А.Г.Кузьменко// Проблеми трибології.- 2003.- №№3,4- С. 195-197.
Диха О.В. Розрахунково-експериментальна оцінка параметрів процесу створення маслорозподільного профілю// Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва: Матеріали Українсько-Польської наук. конф. –Хмельницький, 2003.- С. 76-77.
Диха О.В. Спосіб визначення коефіцієнта тертя змащених поверхонь/ О.В.Диха, А.Г.Кузьменко// Проблеми трибології.- 2003.- №1.- С. 136-139.
Длугунович Н.А. Перспективи впровадження САПР на підприємствах в сучасних умовах організації виробництва/ Н.А.Длугунович, С.С.Ковальчук// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.2.- С. 244-246.
Добржанська О.Л. Аналіз напрямків використання психологічних методів в сучасній освіті України// Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали наук.-практ. конф.- Хмельницький: ТУП, 2003.- Ч.2.- С. 50-56.
Доманіцький В.В. Класифікація дебіторської заборгованості підприємств торгівлі // Фінансово-правові засади перспектив розвитку економіки України: Матеріали 1 Міжнар. наук.-практ.конф. – Хмельницький: ТУП, 2003.- С. 54-57.
Доманіцький В.В. Передумови функціонування оборотних коштів підприємств// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.2.- С. 112-115.
Доманіцький В.В. Суспільне призначення оборотних коштів та принципи їх організації на підприємствах в сучасних умовах господарювання// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №6,Ч.2.- С. 192-194.
Домбровська О.М. Використання комп'ютерних технологій в підготовці інженерів-конструкторів швейної промисловості // Забезпечення наступності змісту освіти і навчання в системі ступеневої освіти. – Хмельницький: ТУП, 2003. – С.73-77.
Домбровський А.Б. Факультет технологій і дизайну - минуле і перспектива/ А.Б.Домбровський, В.А.Венгржановський// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №5,Ч.1.- С. 7-12.
Дорофеева Е.Н. Специфика газетно-журнальной комуникации в аспекте ее прагматической направленности// Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали наук.-практ. конф.- Хмельницький: ТУП, 2003.- Ч.1.- С. 111-117.
Дорофєєва О.М. Актуальні проблеми прагмалінгвістики // Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 137-142.
Драпак Г. Основи інтелектуальної власності: Навч. посібник/ Г.Драпак, М.Скиба.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 135с.
Драпак Г.М. Використання безнасосних вакуумних захватів у взуттєвій промисловості/ Г.М.Драпак, Т.П.Романець, В.О.Онофрійчук// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.Спецвипуск.- 2003.- №6,Ч.1,Т.2.- С. 254-257.
Драпак Г.М. Дослідження процесу автоматизованого маніпулювання м'якими плоскими деталями верху взуття/ Г.М.Драпак, В.І.Онофрійчук// Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва.- 2003.- С.160-161.
Дубова В.В. Фразеологізми як мовні знаки національної культури та їх зв'язок з національною психологією // Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 140-142.
Дунець Л.М. Психологія спілкування: Навчальний посібник.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 142с.
Дунець Л.М. Формування навичок професійного спілкування як психологічний аспект підготовки соціального педагога/ Л.М.Дунець, О.С.Дунець // Зб. наук. пр.:Матеріали Всеук. наук.-практ. конф. “Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми перспективи”. -Хмельницький: ТУП, 2003. – С.72-74.
Євтушок В.П. Розв'язок систем лінійних рівнянь з невизначеністю в обох частинах із використанням INTERVAL ARITHMETIC TOOLBOX// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2003.- №2.- С. 184-190.
Ємельяненко Л.М. Конфліктологія: Навч. посібник/ Л.М.Ємельяненко, В.М.Петюх, Л.В.Торгова, А.М.Гриненко; За заг. ред. В.М. Петюха, Л.В. Торгової.- К.: КНЕУ, 2003.- 315с.
Ємець О.В. Особливості тропеїки поетичної творчості Д.Томаса // Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 142-144.
Ємець О.В. Англійська мова = English For First-Year Students: Навч. посібник для студ. 1 курсу/ О.В.Ємець, Л.М.Балацька, Н.В.Школяр, О.О.Шлапак.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 75с
Єрохіна Н.А. Перспективи розвитку ринку карток в Україні/ Н.А.Єрохіна, О.Г.Микитина// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.2.- С. 119-121.
Жолобова Т.Д. Алюзії як засіб створення полісемантизму в поезії Т.С. Еліота/ Т.Д.Жолобова, Л.П.Статкевич // Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 144-146.
Журба І.Є. Економічна ефективність використання продуктивного потенціалу сільськогосподапрських земель Хмельницької області// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.2.- С. 59-63.
Журба І.Є. Ефективність інвестиційних процесів в Подільському регіоні/ І.Є.Журба, Т.В.Куйдан// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №6,Ч.2.- С. 142-144.
Журба І.Є. Прогнозування перспектив співпраці України-Польщі на регіональному рівні (на прикладі Хмельницької області)// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №6,Ч.2.- С. 66-70.
Журба І.Є. Прогнозування перспектив співпраці України-Польщі на регіональному рівні (на прикладі Хмельницької області)// Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва: Матеріали Українсько-Польської наук. конф. –Хмельницький, 2003.- С. 192-194.
Журба І.Є. Стан та перспективи використання рекреаційних ресурсів Хмельницької області// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.1.- С. 48-51.
Журба І.Є. Шлях України до Європейського союзу - крізь призму вирішення проблем малого та середнього підприпємництва/ І.Є.Журба, О.І.Приймак// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №6,Ч.2.- С. 220-222.
Завгородня Т.П. Дослідження зовнішніх міграційних переміщень населення за допомогою стохастичних моделей/ Т.П.Завгородня, О.Р.Овчиннікова// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №6,Ч.2.- С. 36-46.
Заверач М.М. Бази даних. Лабораторний практикум: Навч. посібник/ М.М.Заверач, В.В.Третько.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 210с.
Завирач М.М. Проблеми та перспективи використання біометричних систем безпеки// Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали наук.-практ. конф.- Хмельницький: ТУП, 2003.- Ч.1.- С.51-57.
Заїкіна В.В. Про особливості методичного забезпечення дисциплін математичного циклу // Забезпечення наступності змісту освіти і навчання в системі ступеневої освіти:Зб. наук.-метод. та наук. пр. – Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 33-36.
Залогіна К.І. Механізм банкрутства як складова антикризового управління підприємством// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.1.- С. 129-133.
Залогіна К.І. Побудова матриці фінансової рівноваги на базі моделі економічного прибутку в рамках системи антикризового управління підприємством // Фінансово-правові засади перспектив розвитку економіки України: Матеріали 1 Міжнар. наук.-практ.конф. – Хмельницький: ТУП, 2003.- С. 58-61.
Замазій О.В. Інтеграція малих підприємств як засіб підвищення їх технологічних можливостей// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №6,Ч.2.- С. 226-230.
Замазій О.В. Інтеграція малих підприємств як засіб підвищення їх технологічних можливостей// Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва.- 2003.- С. 209-210.
Зарудинська Н.Є. Вивчення впливу небезпечних чинників на спецвзуття в молочній промисловості/ Н.Є.Зарудинська, А.А.Мичко, А.Б.Домбровський// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- Ч.1.- С. 26-27.
Засорнов О.С. Математична модель процесу теплопередачі крізь матеріали спецодягу та її програмне забезпечення/ О.С.Засорнов, О.М.Сарана// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №5,Ч.1.- С. 19-22.
Захарова Т.Й. Система освіти як фактор соціальної мобільності молоді/ Т.Й.Захарова, О.В.Чернов // Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи: Матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2003. - С.210-213.
Захарова Ю.В. Стратегія якості як складова виробничої стратегії розвитку підприємства// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.2.- С. 156-159.
Захарченко М.М. Відображення змін в економіці країни за допомогою сучасних класифікацій// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.2.- С. 70-72.
Захарченко М.М. Про вивчення змін в економіці України/ М.М.Захарченко, Т.В.Литвинчук// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.2.- С. 97-98.
Захарченко М.М. Статистика: Курс лекцій для студентів економічних спец./ М.М.Захарченко, Г.Ф.Наконечна.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 177с.
Захарченко М.М. Статистична характеристика зовнішньоекономічної діяльності/ М.М.Захарченко, А.І.Склабінська// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №6,Ч.2.- С. 123-126.
Захарченко М.М. Умови та шляхи забезпечення економічної заможності суб'єктів підприємницької діяльності/ М.М.Захарченко, А.І.Склабінська// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.2.- С. 83-85.- [Фінансовий стан підприємства].
Захарчук К.О. Ономасіологічна структура складених термінів підприємництва // Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 146-147.
Здихальська Л.Ю. Проблеми врахування факторів впливу на економічну ефективність діяльності підприємств// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.2.- С. 202-205.
Земський Ю.С. Навчально-виховний процес, його проблеми та методи їх розв'язання гімназійними закладами XIX ст.(на прикладі Кам'янець-Подільської чоловічої гімназії).- С.224-226.
Земський Ю.С. Формування історичної свідомості особистості як проблема і завдання вищої школи // Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи: Матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2003. - С.143-146
Іванюк М.М. Дослідження операцій. Практикум з курсу для студентів економічних спеціальностей: Навч. посібник/ М.М.Іванюк, В.М.Підгородецька, О.А.Поплавська.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 103с.
Іжевський П.Г. Організаційно- економічні аспекти трансферу технологій у сфері малого бізнесу// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №6,Ч.2.- С. 222-225.
Іжевський П.Г. Трансферт технологій: суть, етапи та витрати обміну// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.1.- С. 147-150.
Іщенко Д.В. Дослідження можливостей вдосконалення стратегій заміни елементів кеш-пам'яті// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2003.- №1.- С. 112-114.
Йохна М.А. Координація та інтеграція досліджень інституційних перетворень в країнах Центральної та Східної Европи// Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва: Матеріали Українсько-Польської наук. конф. –Хмельницький, 2003.- С.188-189.
Йохна М.А. Неоінституціональна теорія прав власності: загальна характеристика та висновки щодо застосування у процесі інституціональної трансформації перехідної економіки// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.1.- С. 14-16.
Йохна М.А. Перспективні напрямки досліджень інституційних трансформацій у країнах центральної та східної Європи// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №6,Ч.2.- С. 33-35.
Камбург В.Г. Двовимірна модель процесу заростання металами поверхні об'ємно-пористих проточних електродів в технологічному електролізі/ В.Г.Камбург, Р.В.Сорокатий// Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва: Матеріали Українсько-Польської наук. конф. –Хмельницький, 2003.- С.127-128.
Камбург В.Г. Системний підхід до оцінки впливу промислових підприємств на навколишнє середовище/ В.Г.Камбург, В.І.Семенюк, В.В.Семенюк, В.А.Венгржановський// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №4,Ч.2.- С. 189-191.
Каньковський І.Є. Особистісно-орієнтоване вивчення учнями професійно-технічних навчальних закладів будови автомобіля/ І.Є.Каньковський, В.М.Приймак // Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи: Матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2003. - С.167-175.
Капінос Г.І. Соціально-економічні передумови вдосконалення нормування праці на стадіях НДДКР і підготовки виробництва/ Г.І.Капінос, К.Л.Ларіонова// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.2.- С. 48-52.
Капінос Л.В. Металографічний та фрактографічний аналіз руйнування сталей у хлоридних сірководневих розчинах/ Л.В.Капінос, В.І.Капінос// Проблеми трибології.- 2003.- №2.- С. 41-45.
Каплун В.Г. Вплив легування поверхні азотом на її зносостійкість// Проблеми трибології.- 2003.- №3,4- С. 104-106.
Каплун В.Г. Вплив параметрів іонного азотування на зносостійкість при терті кочення в агресивних середовищах/ В.Г.Каплун, В.О.Павлик// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.Спецвипуск.- 2003.- №6,Ч.1,Т.2.- С. 39-42.
Каплун В.Г. Досвід використання іонних технологій в плазмі тліючого розряду для зміцнення деталей машин і інструментів// Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва: Матеріали Українсько-Польської наук. конф. –Хмельницький, 2003.- С. 26-27.
Каплун В.Г. Особенности формирования диффузионного слоя при ионном азотировании в безводородных средах// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.Спецвипуск.- 2003.- №6,Ч.1,Т.2.- С. 17-21.
Каплун В.Г. Технологічні і фізичні процеси формування дифузійних шарів при іонному азотуванні титанових сплавів/ В.Г.Каплун, В.К.Яценко, Н.С.Машовець // Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва: Матеріали Українсько-Польської наук. конф. –Хмельницький, 2003.- С.66-68.
Каплун П.В. Вплив покриттів на зносостійкість і довговічність підшипників кочення// Проблеми трибології.- 2003.- №3,4-С. 130-139.
Капустенський П.Г. Дослідження динаміки приводного механізму човникового комплекту у перехідних режимах роботи швейної машини/ П.Г.Капустенський, С.Г.Костогриз, Е.А.Манзюк// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №4,Ч.2.- С. 84-90.
Капустенський П.Г. Устаткування для виготовлення виробів (технологічне устаткування підприємств): Тези лекцій та метод. вказ. до викон. лаб. і самост. роб. студ. спец. "Швейні вироби" та "Професійне навчання"/ П.Г. Капустенський , Г.Б. Параска,О.С. Поліщук, Ю.Б. Михайловський,С.В. Смутко, С.П. Лісевич; Від. за вип. М.Є. Скиба.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 107с.
Капучак І.О. Порівняльний аналіз досвіду побудови активу балансу в Росії та Україні за умов трансформації фінансової звітності до міжнародних стандартів/ І.О.Капучак, А.В.Хмелевська// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.1.- С. 52-57.
Каразей М.В. Аналітичні критерії оцінки кризового стану підприємства// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.1.- С. 227-230.
Карван С.А. Вплив жирових і водорозчинних забруднень на фізичні властивості ниток/ С.А.Карван, Г.Т.Бубенщикова, О.А.Параска// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №5,Ч.1.- С. 129-131.
Карван С.А. Застосування плану плакетта-бермана для оптимізації процесів хімічної чистки/ С.А.Карван, В.М.Хрящевський, О.І.Кулаков, В.М.Голоножка// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2003.- №2.- С. 55-60.
Кармаліта А.К. Дослідження процесу вирубування деталей взуття в статистичному режимі/ А.К.Кармаліта, О.С.Поліщук, Д.В.Прибега// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.Спецвипуск.- 2003.- №6,Ч.1,Т.2.- С. 199-202.
Кармаліта А.К. Дослідження процесу вирубування деталей взуття в статичному режимі/ А.К.Кармаліта, О.С.Поліщук, Д.В.Прибега// Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва: Матеріали Українсько-Польської наук. конф. –Хмельницький, 2003.- С.161-162.
Карпенко В.Л. Екзогенні та ендогенні фактори активізації інноваційної діяльності підприємств/ В.Л.Карпенко, М.А.Йохна// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.1.- С. 92-95.
Карпо В.Л. Інформаційні матеріали по вивченню проблеми східного питання в контексті зовнішньої політики Російської імперії середини XIX ст./ В.Л.Карпо, А.В.Стецюк// Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали наук.-практ. конф.- Хмельницький: ТУП, 2003.- Ч.2.- С. 34-42.
Квасницька Р.С. Забезпечення фінансової стійкості підприємства раціональною структурою його капіталу // Фінансово-правові засади перспектив розвитку економіки України: Матеріали 1 Міжнар. наук.-практ.конф. – Хмельницький: ТУП, 2003.- С. 42-44.
Квасницька Р.С. Світові тенденції структуризації елементів капіталу підприємств на основі конкретизації майнового втілення// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №6,Ч.2.- С.145-151.
Кириченко В.І. Інженерно-технічна освіта: досконалість методико-дидактичного забезпечення курсу хімії та ефективність і якість її фундаментального етапу/ В.І.Кириченко, О.Г.Ярошенко// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- Ч.1.- С. 220.
Кириченко В.І. Хімія в інженерно-технічній освіті: навчально-методичний комплекс як центральна ланка навчального процесу// Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва: Матеріали Українсько-Польської наук. конф. –Хмельницький, 2003.- С.109-110.
Клімова Т.М. Управління інноваційною діяльністю підприємств// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.2.- С. 55-57.
Кльоц Ю.П. Оцінка трудомісткості безсловникового методу діагностування цифрових та мікропроцесорних пристроїв// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №3,Ч.2.- С. 91-93.
Ковальчук І.А. Уточнення моделі життєвого циклу програмного забезпечення // Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С.111-116.
Ковтун В.В. Короткий довідник з опору матеріалів: Навч. посібник/ В.В.Ковтун, В.С.Павлов.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 126с.
Ковтун В.В. Прилад і методика проведення дослідів з визначення механічних характеристик дискретиних матеріалів в умовах плоскої деформації/ В.В.Ковтун, О.В.Колесникова// Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва: Матеріали Українсько-Польської наук. конф. –Хмельницький, 2003.- С.125-126.
Ковтун І.Ю. Ключові аспекти формування концепції обліку корпоративних операцій// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.1.- С. 173-178.
Козак В.Є. Людський інформаційний ресурс як елемент конкурентоспроможності підприємства/ В.Є.Козак, Л.В.Васильчук// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.2.- С. 90-93.
Колесник В.И. Методологические основы повышения эффективности восстановления деталей авиационной наземной техники детонационной наземной техники детонационными покрытиями/ В.И.Колесник, В.В.Щепетов, Я.Н.Гладкий, С.С.Бысь// Проблеми трибології.- 2003.- №1.- С. 74-76.
Колесникова О.В. Формулювання плоскої задачі контактної взаємодії пружної конструкції з фізично нелінійним дискретним середовищем// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №4,Ч.2.- С. 213-220.
Коломієць В.Ф. Класифікація міжнародних інформаційних технологій// Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали наук.-практ. конф.- Хмельницький: ТУП, 2003.- Ч.2.- С. 3-13.
Колпаков Ф.Ф. Вплив анізотропних властивостей кристалу кварцу на розрахунок температурно-наведених зсувів частоти кварцових п'єзорезонаторів/ Ф.Ф.Колпаков, С.К.Підченко, А.А.Таранчук// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №3,Ч.2.- С. 116-120.
Коляденко Н.Г. Методика спектрофотометричних досліджень текстильних матеріалів спеціального призначення/ Н.Г.Коляденко, С.М.Дозінська, П.С.Поліщук// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №5,Ч.1.- С. 73-75.
Кондратюк М.О. Розвиток інтелектуальних здібностей студентів в процесі розв'язування задач прикладного характеру/ М.О.Кондратюк, О.В.Гуменюк// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- Ч.1.- С. 209-211.
Коньковська В.Л. Лексичні запозичення у системі сучасної української літературної мови // Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 150-152.
Кордонець Г.М. Сучасні проблеми мотивації праці на підприємствах України// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.2.- С. 64-67.
Корницька Л.А. Роль і місце курсу "Історія моди і костюму" в професійному становленні майбутнього інженера-педагога швейного профілю // Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи: Матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2003. - С.401-405.
Король С.В. До питання про перекладацькі трансформації у сучасному перекладознавстві/ С.В.Король, О.П.Павлик // Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 153-155.
Коротич О.О. Дослідження і вдосконалення плісирувальної техніки// Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва: Матеріали Українсько-Польської наук. конф. –Хмельницький, 2003.- С. 164-165.
Косенков В.Д. Практикум з теорії лінійних електричних кіл: Навч. посібник/ В.Д.Косенков, Л.В.Пастернак.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 150с.
Косенков В.Д. Теорія електричних та магнітних кіл: Навчальний посібник.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 199с.
Косіюк М.М. Актуальні проблеми і досвід впровадження системи працевлаштування та адаптації до ринку праці майбутніх фахівців // Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи: Матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2003. - С.199-203.
Косіюк О.М. Розробка нових моделей і технологій управління підприємствами: передумови, напрямки та особливості реалізації// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.2.- С. 129-134.
Косіюк О.М. Тенденції змін у методах і моделях ведення бізнесу// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.2.- С. 36-39.
Костогриз С.Г. Практичні шляхи інтегрування вищої освіти України в Європейський освітянський простір на прикладі Технологічного університету Поділля/ С.Г.Костогриз, Г.В.Красильникова.- С.3-7.
Косянчук Т.Ф. Проблеми реформування освіти в Україні/ Т.Ф.Косянчук, Н.І.Майорова// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.1.- С. 106-109.
Коханко О.М. Підготовка і роль соціального педагога в системі виховної роботи // Зб. наук. пр.:Матеріали Всеук. наук.-практ. конф. “Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми перспективи”. -Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 24-27.
Коханко О.М. Формування педагогічної культури майбутнього соціального педагога // Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи: Матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2003. - С.152-158.
Кочетов О.П. Теоретичне обгрунтування сучасної моделі розвитку економіки України/ О.П.Кочетов, Л.Б.Шуляк, І.О.Кочетова // Фінансово-правові засади перспектив розвитку економіки України: Матеріали 1 Міжнар. наук.-практ.конф. – Хмельницький: ТУП, 2003.- С С.144-146.
Кошев А.Н.Разработка теоретических основ управления окислительно-восстановительными процессами в электрохимических реакторах с поточными объемно-пористыми электродами/ А.Н.Кошев, В.Г.Камбург, С.С.Ковальчук, В.К.Варенцов// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №4,Ч.2.- С. 172-178.
Кошонько Г.А. Діти в студентській сім'ї // Зб. наук. пр.:Матеріали Всеук. наук.-практ. конф. “Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми перспективи”. -Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 27-28.
Кравець М.В. Явище сексизму в англійській мові // Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 155-158.
Кравцова Л.В. Дослідження зносу тканин для спортивних костюмів зимових видів спорту/ Л.В.Кравцова, Л.А.Шаврова, А.Д.Макаркина // Забезпечення наступності змісту освіти і навчання в системі ступеневої освіти. – Хмельницький: ТУП, 2003. – С.103-107.
Кравчук Н.С. Поточний платіжний баланс України: проблеми та шляхи розв'язання// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №5,Ч.2,Т.2.- С. 217-218.
Кравчук Н.С. Шляхи вирішення проблеми безробіття на ринку праці України// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №4,Ч.1,Т.2.- С. 229-230.
Кравчук С.Й. Господарське законодавство України: Навчальний посібник.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 222с.
Крамар В.К. Англійська мова: Збірник тестів та завдань для абітурієнтів спеціальностей "Переклад", "Міжнародна інформація" та "Міжнародні економічні відносини"/ В.К. Крамар, К.В. Святчик , Н.М. Бідюк, С.А. Пасічник .- 2-ге вид., випр.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 254с.
Красильников С.Р. До питання розробки аналітичних технологій підтримки прийняття рішень/ С.Р.Красильников, Ю.В.Форкун, І.В.Форкун// Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах.- 2003.- Ч.1.- С.62-66.
Красильникова Г.В. Пропедевтична професійно-практична підготовка фахівців інженерно-педагогічних спеціальностей/ Г.В.Красильникова, О.В.Голодинська // Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи: Матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2003. - С.415-417.
Красильникова С.В. Шляхи створення системи віддаленного управління віртуальними хостами WEB-сервера/ С.В.Красильникова, О.Ю.Хілінська// Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах: Матеріали наук.-практ. конф.- Хмельницький: ТУП, 2003.- Ч.1.- С.66-71.
Кудрявцева Н.В. Використання маркетингових досліджень для визначення психофізичних та антропометричних особливостей дітей юнацької вікової групи// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №5,Ч.1.- С. 49-52.- [Використане маркетингове дослідження для проектування одягу ].
Кудрявцева Н.В. Особливості викладання дисципліни "Конструювання трикотажних виробів"/ Н.В.Кудрявцева, Л.В.Краснюк // Забезпечення наступності змісту освіти і навчання в системі ступеневої освіти:Зб. наук.-метод. та наук. пр. – Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 44-47.
Кудрявцева Н.В. Практикум з конструювання трикотажних виробів: Навчальний посібник/ Н.В.Кудрявцева, Л.В.Краснюк, Н.П.Кравчук.- Хмельницький: ТУП, 2003.- 137с.
Кузик Ю. Україно-польські відносини в 90-х роках XX століття - на початку XXI століття/ Ю.Кузик, М.Олійник // Зб. наук. пр.:Матеріали Всеук. наук.-практ. конф. “Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми перспективи”. -Хмельницький: ТУП, 2003. - С.226-229.
Кузина В.В. Использование пространственных моделей для оценки распространения загрязнеющих веществ в водной среде/ В.В.Кузина, И.Ф.Сухов, А.Н.Кошев, А.А.Лисова// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №4,Ч.2.- С. 164-167.
Кузина В.В. Математическое моделирование массопереноса пассивной примеси в стационарной движущейся среде/ В.В.Кузина, А.Н.Кошев, И.Ф.Сухов, А.А.Лисова// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №4,Ч.2.- С. 167-169.
Кузьменко А.Г. Вдавливание конуса/ А.Г.Кузьменко, Д.Я.Кащук, А.В.Дыха// Проблеми трибології.- 2003.- №3,4- С. 112-129.
Кузьменко А.Г. Контактная квантовая механика резания металлов/ А.Г.Кузьменко, В.Д.Каразей// Проблеми трибології.- 2003.- №2.- С. 215-226.
Кузьменко А.Г. Механика вырубки/ А.Г.Кузьменко, В.А.Сторощук// Проблеми трибології.- 2003.- №1.- С. 145-159.- [Решена задача определения давлений при вырубке острым клином методом экспериментально-теоретического равновесия.].
Кузьменко А.Г. Оценка износа подшипников скольжения при сопряжении вала и втулки с предварительным натягом/ А.Г.Кузьменко, С.В.Псёл// Проблеми трибології.- 2003.- №1.- С. 16-23.
Кузьменко А.Г. Приближенное алгебраическое Q преобразование функций// Проблеми трибології.- 2003.- №3,4- C. 181-194.
Кузьменко А.Г. Проблема точки металлораздела на резце при резании/ А.Г.Кузьменко, В.Д.Каразей// Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва: Матеріали Українсько-Польської наук. конф. –Хмельницький, 2003.- С.97-98.
Кузьменко А.Г. Упруго-пластический контакт шара с плоскостью.Раздел 2// Проблеми трибології.- 2003.- №1.- С. 101-131.
Кузьменко А.Г. Установка для испытаний на износ по схеме: перекрещивающиеся цилиндры/ А.Г.Кузьменко, С.Ф.Посонский// Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва: Матеріали Українсько-Польської наук. конф. –Хмельницький, 2003.- С. 70-71.
Кулаков О.І. Оцінка ефективності забарвлення поліестерових волокнистих матеріалів в процесі фарбування/ О.І.Кулаков, А.Я.Ганзюк, О.А.Параска// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №4,Ч.2.- С. 137-140.
Кулешова О.В. Властивості особистості психолога-консультанта як фактор успішності професійної діяльності // Зб. наук. пр.:Матеріали Всеук. наук.-практ. конф. “Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми перспективи”. -Хмельницький: ТУП, 2003. – С.29-30.
Кулешова С.Г. Сучасні підходи при вивченні дисциплін творчого характеру // Забезпечення наступності змісту освіти і навчання в системі ступеневої освіти:Зб. наук.-метод. та наук. пр. – Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 55-59.
Кулєшова С.Г. Аналіз форм головних уборів і їх розвиток у часі// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №5,Ч.1.- С. 44-46.
Кулєшова С.Г. Представлення об'єктів дизайну одягу в автоматизованих промислових системах// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- Ч.1.- С. 69-
Кулик О.Є. Добір мовних засобів вираження у текстах розмовного стилю// Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 158-160.
Куляк Т.Д. Самоврядування - це наше майбутнє/ Т.Д.Куляк, М.О.Кущевський // Забезпечення наступності змісту освіти і навчання в системі ступеневої освіти. – Хмельницький: ТУП, 2003. – С.93-98.- [Освітянські послуги].
Кустова О.Г. Модульний подход при изучении дисциплины "Материаловедение швейного производства" // Професійне становлення особистості: Проблеми і перспективи: Матеріали II Міжнар.наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2003. - С.418-419.
Кустовська І.М. Лексико-синтаксичні особливості вираження авторської думки в байках Г.Лессінга // Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 162-162.
Кустовський С.М. Новаторство В.Голдінга у визначенні поняття "модель оповіді" // Зб. наук. пр.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.” Мікропроцесорні пристрої та системи в автоматизації виробничих процесів”.- Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 162-163.
Кухар Л.А. Лексико-семантичні шляхи творення сучасної економічної термінології // Зб. наук. пр.:Матеріали Всеук. наук.-практ. конф. “Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми перспективи”. -Хмельницький: ТУП, 2003. – С.164-165.- [Німецька мова].
Кучман І.М. Механізм утворення фразеологізмів з власноіменним компонентом // Зб. наук. пр.:Матеріали Всеук. наук.-практ. конф. “Підготовка соціального працівника: надбання, проблеми перспективи”. -Хмельницький: ТУП, 2003. – С.165-167.- [Англійська мова].
Кущевський М.О. Виховання як складова освіти// Забезпечення наступності змісту освіти і навчання в системі ступеневої освіти. – Хмельницький: ТУП, 2003. – С.87-93.
Кущевський М.О. Дослідження фізичної сутності способу формування текстильних матеріалів/ М.О.Кущевський, М.П.Березненко// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2003.- №5,Ч.1.- С. 100-105.
Кущевський М.О. Особливості проведення практичних занять з дисципліни "Основи технічної творчості та патентознавства" // Забезпечення наступності змісту освіти і навчання в системі ступеневої освіти. – Хмельницький: ТУП, 2003. – С.59-63.
Лазаренко Л.О. Проблеми менеджменту підприємств України в умовах трансформаційної економіки// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.2.- С. 45-48.
Ларіонова К.Л. Система планування собівартості продукції промислових підприємств // Фінансово-правові засади перспектив розвитку економіки України: Матеріали 1 Міжнар. наук.-практ.конф. – Хмельницький: ТУП, 2003.- С.140-142.
Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail