Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

2016  2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   ...   1999  


Публікації викладачів університету за 2000 рік


Факультет інженерних і інформаційних технологійФакультет радіоелектронікиТехнологічний факультетІнженерно-економічний факультетГуманітарно-педагогічний факультетФакультет бізнесу і права

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

1. Абрамов О.О. Аналіз впливу параметрів моделі руху автомобіля на підшипник ковзання кульової опори О.О. Абрамов, В.М. Кушнір // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000.- № 5, Ч.1. - С.103-105.
2. Абрамов О.О. Кафедрі прикладної механіки технологічного університету Поділля 10 років // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 7-10.
3. Абрамов О.О. Підвищення ресурса роботи шарової опори автoмобіля / О.О. Абрамов, В.М. Кушнір // Надійність машин та прогнозування їх ресурсу: Доп. міжнар. наук.-техн. конф. - Івано-Франківськ, 2000.
4. Абрамов О.О. САПР прес-форми для виготовлення підшипника кульової опори ВАЗ-2109 / О.О. Абрамов, В.М. Кушнір // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С.197-198.
5. Алехнович В.Е. Расчет параметров подналадки металлорежущих станков большими импульсами / В.Е. Алехнович, А.А. Прошин // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 167-168.
6. Андрійчук А.Т. Вплив профілю дороги на довговічність деталей трансмісії автомобіля // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 52-55.
7. Андрійчук А.Т. Про частоти і форми крутильних коливань деталей трансмісії // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 56-59.
8. Бабак О.П. Лабораторные испытания по схеме "вращающийся цилиндр-плоскость" / О.П. Бабак,  А.Г. Кузьменко, А.А. Пасечник // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 87-89.
9. Бельдій М.М. Кінематика звортного перетворювача напрямку руху / М.М. Бельдій, Я.Т. Кіницький, Г.П. Черменський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С.7-13.
10. Бельдій М.М. Робочий об’єм і теоретична продуктивність гідромашин об’ємного витиснення, виконаних на основі зворотного перетворювача напрямку руху / М.М. Бельдій, Я.Т. Кіницький, Г.П. Черменський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000.- № 5, Ч.1. - С. 37-42.
11. Бохонько О.П.Оздоблення в жіночому одязі / О.П. Бохонько, П.В. Блажієвський, М.О. Кущевський, А.В. Кондратюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 140-141.
12. Бочков В.М. Обладнання автоматизованого виробництва : Учб. посіб. / В.М. Бочков, Р.І. Сілін. - Львів: Львівська політехніка, 2000. - 380 с.
13. Бурлаков А.А. Зносостійкість інструментальних матеріалів у водневому газовому середовищі та фізико-хімічні особливості водневодифузійної обробки: Автореф. дис. ... / Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький, 2000. - 19 с.
14. Василишин С.А. Кузнечно-прессовое оборудование для изготовления изделий из проволоки: Учеб. пособие / Технол. ун-т Подолья. - Хмельницкий: ТУП, 2000. - 260 с.
15. Васьков В.М. Проблеми компонування складальних систем для автоматизації процесу складання заготовок верху взуття / В.М. Васьков, Г.М. Драпак // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000.- № 5, Ч.1. - С. 27-28.
16. Гладкий Я.Н. Водородное изнашивание. Проблемы и реальность / Я.Н. Гладкий, А.А. Бурлаков, С.С. Бысь // Пробл. трибології.- 2000.- № 1.- С. 94-99.
17. Гладкий Я.Н. Водородное изнашивание. Проблемы и реальность. Ч.2 / Я.Н. Гладкий, А.А. Бурлаков, С.С. Бысь, Н.Д. Липский // Проблеми трибологїї. - 2000. - № 3-4. - С. 57-67.
18. Гладкий Я.Н . Износостойкость инструментальных материалов в среде газообразного водорода / Я.Н. Гладкий, А.А. Бурлаков, А.Н. Грипачевский, В.В. Тихонович // Пробл. трибології.- 2000.- № .-С. 61-66.
19. Гладкий Я.Н. Исследование особенностей разрушения конструкционных материалов под воздействием водорода с применением метода акустической эмиссии / Я.Н. Гладкий, А.А. Бурлаков, И.И. Ковтун, А.А. Пасечник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 198-202.
20. Гладкий Я.Н. Моделирование процесса водорододиффузионной обработки конструкционных материалов / Я.Н. Гладкий, А.А. Ковальчук, А.А. Бурлаков // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 170-173.
21. Гордєєв А.І. Інженерні підходи до проектування та виготовлення осиметричних насадок для устаткування гідродробоструменевого зміцнення / А.І. Гордєєв, В.В. Третько, О.Б. Лаврентьєв // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 161-164.
22. Гордєєв А.І. Розробка пакета прикладних програм по розрахунку і генерації креслень пневмокамери /  А.І. Гордєєв, Ю.В. Савицький, О.Б. Лаврентьєв // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки.– 2000. – № 3, Ч.2. – С. 148-150.
23. Горецкий В.Э. Базирование плоских деталей сложной формы / В.Э. Горецкий, С.В. Успаленко, Г.М. Драпак // Новое в технике и технологии текстильной и легкой промышленности: Сб. докл. междунар. науч. конф. - Витебск, 2000.
24. Двойнос І.В. Рух мокрих виробів в конічному роторі пральної машини / І.В. Двойнос, Г.П. Черменський, Г.М. Драпак // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.Техн. науки. – 2000. - № 3, Ч.2. – С. 23-27.
25. Двойнос І.В. Фізична інтерпретація процесу “прання-полоскання-віджимання” текстильних виробів в конічному роторі / І.В. Двойнос, Г.П. Черменський, Г.М. Драпак // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 42-45.
26. Диха О.В. Регулярний профіль поверхні і папілярні лінії // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 66-68.
27. Дыха А.В. Аналитическое определение площади и объема маслоудерживающего профиля переменной глубины // Пробл. трибології.- 2000.- № 1.- С. 54-57.
28. Дорофєєв О.А. Вплив внутрішнього тертя на процеси деформування і руйнування матеріалів різних класів / О.А.Дорофєєв, В.В.Ковтун // Пробл. трибології.- 2000.- № 1.- С. 46-53.
29. Драпак Г.М. Автоматизація складання верху взуття // Вісн. Держ. ун-ту технол. та дизайну. - 2000. - № 2. - С. 86-89.
30. Драпак Г.М. Базирование плоских деталей сложной формы / Г.М. Драпак, С. Успаленко // Новое в технике текстильной и легкой промышленности: Сб. докл. междунар. конф. - Витебск, 2000. - С. 406-410.
31. Драпак Г.М. Дослідження процесу попередньої фіксації деталей взуття у пакеті / Г.М. Драпак, С.Л. Горященко // Пробл. лег. і текст. пром-ті України. - 2000. - № 3. - С.74-76.
32. Каплун В.Г. Оптимізація технологічних параметрів іонного азотування інструментальної сталі 9ХФ з метою підвищення зносостійкості / В.Г. Каплун, Є.А. Урбанюк // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 182-184.
33. Каплун П.В. Влияние характеристик покрытия на величину и характер распределения касательных напряжений при контактном нагружении // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. -Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 246-251.
34. Каплун П.В. Вплив технології азотування на механіку руйнування, міцність і довговічність конструкційних елементів / П.В. Каплун, О.А. Донченко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С.35-38.
35. Каплун П.В. Дослідження трибологічних характеристик та довговічності конструктивних елементів з дифузійними і комбінованими покриттями / П.В. Каплун, В.В. Люховець, Г.С. Глущак // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 85-87.
36. Каразей В.Д. Розробка бази даних для автоматизованого проектування верстатних пристроїв // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 3, Ч.2. – С. 162-164.
37. Качурик І.І. Тричленні рекурентні формули для коефіцієнтів Рака квантової алгебри Uq(SU2) // Вісн.Ужгород. держ. ун-ту. Сер.Фізика. - 2000. - Вип. 6.
38. Кириченко В.І.Метод оптимізації мастильних композицій / В.І. Кириченко, В.П. Свідерський // Міжнар. семінар по моделюванню та оптимізації композитів - МОК-39. - Одеса, 2000.
39. Кириченко В.І.Раціональний метод оптимізації нових мастильних композицій / В.І. Кириченко, В.П. Свідерський, Г.О. Сіренко // Раціональний експеримент в матеріаловеденні.- 2000. - № 12. - С. 54-56.
40. Ковтун И.И. О возможности плоскостной локации дефектов паяных соединений печатных плат радиоэлектронной техники методом акустической эмиссии / И.И.Ковтун, В.П. Ройзман, А.В. Горошко // Надежность в радиоэлектронике: Сб. тр. междунар. науч.-техн. конф. - Сочи, 2000.
41. Ковтун И.И. О возможности плоскостной локации мест расположения источников акустической эмиссии / И.И. Ковтун, В.П. Ройзман, А.В. Горошко // Надійність машин і прогнозування їх ресурсу: Зб. пр. міжнар. конф. - Івано-Франківськ, 2000.
42. Ковтун І.І. Неруйнівний контроль і прогнозування характеристик міцності і пластичності матеріалів методом акустичної емісії / І.І. Ковтун, В.П. Ройзман, А.В. Горошко // Надійність машин і прогнозування їх ресурсу: Зб. пр. міжнар. конф. - Івано-Франківськ, 2000.
43. Коротич О.О. Дослідження і удосконалення клапанного механізму побутового компресора з метою покращення його експлуатаційних характеристик / О.О. Коротич, Т.Т. Маєвська // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 20-22.
44. Косіюк М.М. Інформаційні ресурси та технології інтенсифікації інженерної творчості // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 1. - С. 151-155.
45. Косіюк М.М. Формування творчого інженерного мислення як педагогічна проблема // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 175-178.
46. Костогриз С.Г. Внутрішнє тертя, недосконалий гістерезис та циклічна втома конструкційних матеріалів / С.Г. Костогриз, В.В. Мисліборський, О.В. Лютий // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - №6, Ч.3. - С. 83- 85.
47. Кузьменко А.Г. Испытания на износ тканей при неравномерном изнашивании / А.Г. Кузьменко, И.В. Белькова // Пробл. трибології. – 2000. - № 2. –С. 146-153.
48. Кузьменко А.Г. Метод испытаний на износ по схеме “вращающийся цилиндр-плоскость” / А.Г. Кузьменко, О.П. Бабак // Пробл. трибології. – 2000. - № 2. – С. 116-122.
49. Кузьменко А.Г. Метод испытаний на износ со смазкой по четырехшариковой схеме (теория износа шаров в ЧШМ) / А.Г. Кузьменко, А.В. Дыха // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 30-40.
50. Кузьменко А.Г. Методика испытаний на износ тканей при неравномерном изнашивании / А.Г. Кузьменко, И.В. Белькова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 120-122.
51. Кузьменко А.Г. Методика лабораторных испытаний на износ по схеме “клин-плоскость” клиньев трикотажных машин / А.Г. Кузьменко, Г.А. Нассер, О.П. Бабак // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 73-77.
52. Кузьменко А.Г. Многофакторные мультимодели изнашивания и методы определения их параметров // Пробл. трибології. – 2000. - № 2. – С. 123-145.
53. Кузьменко А.Г. Оценка точности определения износостойкости при испытаниях на приборе ТИ-IМ / А.Г. Кузьменко, И.В. Белькова // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 228-231.
54. Кузьменко А.Г. Развитие метода алгебраических уравнений в контактной механике // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 106-148.
55. Кузьменко А.Г. Расчетно-эксперементальная оценка износа одежды / А.Г.Кузьменко, И.В.Белькова // Пробл. трибології.- 2000.- № 1.- С.133-136.
56. Кузьменко А.Г. Система расчетно-экспериментальных методов оценки износа и надежности опор скольжения / А.Г. Кузьменко, А.Г Любин, Г.А. Кузьменко // Пробл. трибології.- 2000.- № 1.- С.30-45.
57. Кузьменко А.Г. Установка для модельных и полунатурных испытаний на износ шкворневого узла переднего колеса троллейбуса / А.Г. Кузьменко, А.Ю. Вусатый, В.В. Карпенко // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 102-105.
58. Кузьменко А.Г. Фреттинг-усталость стали 45Х с диффузионными покрытиями / А.Г. Кузьменко, П.В. Каплун, Ю.И. Шалапко // Пробл. трибології. – 2000. - № 2. – С. 16-20.
59. Ліствін К.В. Методика проектирования шаблонов пресс-форм для формирования следа обуви / К.В. Ліствін, О.Д. Казмірчук, Л.В. Присяжний, В.М. Цимбалюк // Зб. наук. пр. / Каун. технол. ун-т. - Каунас, 2000. - С. 33-35.
60. Любин А.Г. Износоконтактная задача для сопряжения "вал-втулка" (обратная пара трения) / А.Г. Любин, А.Г. Кузьменко // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 3-8.
61. Любин А.Г. К определению износоконтактных параметров цилиндрических опор скольжения в случае возвратно-вращательного движения (качательный режим) / А.Г. Любин, А.Г. Кузьменко // Пробл. трибології.- 2000. - № 3-4. - С. 149-153.
62. Мазур М.М. Про визначення сил і коефіцієнта тертя на задній поверхні різального інструмента / М.М. Мазур, Я.М. Гладкий, В.В. Милько // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 9-11.
63. Мазур М.П. Приводи технологічного устаткування металообробних виробів. Гідравлічні системи приводів та гідроавтоматика: Навч. посіб. / М.П. Мазур, В.Ф. Прокопчук, І.В. Прокопчук, Г.О. Фрімерштейн; Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький: ТУП, 2000. - Ч.2.- 253 с.
64. Мазур М.П. Про вплив загальмованого тіла-наросту на контактні процеси при різанні пластичних металів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 3, Ч.2. – С. 193-196.
65. Мазур Н.П. Моделирование контактного взаимодействия и изнашивания инструмента при обработке пластических материалов / Н.П. Мазур, М.О. Остафьев // Темр НП-2000 / Cocak universiter. - Serbia.-Yugoslavia, 2000. - P. 111-116.
66. Манзюк Е.А. Особливості взаємодії елементів ротаційного човникового комплекту при формуванні петлі / Е.А. Манзюк, П.Г. Капустенський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 32-35.
67. Манзюк Е.А. Особливості механіки трибоспряжень ротаційного човникового комплекту / Е.А. Манзюк, С.Г. Костогриз, П.Г. Капустенський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 100-103.
68. Марченко В.Л. Алгоритм розв’язку контактних нелінійних задач методом скінченних елементів / В.Л. Марченко, Ю.Є. Шамарін // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 243-246.
69. Марченко В.Л. Визначення оптимального тиску в гідроакумуляторі в пристрої для штампування з обертанням інструмента при зворотному русі // Наукові вісті КПІ. - 2000. - № 2. - С. 80-82.
70. Марченко В.Л. Визначення параметрів рушійного гідроакумулятора в пристрої для штампування з обертанням інструмента на кривошипному пресі / В.Л. Марченко, Ю.Є. Шамарін, С.Р. Красильников // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 48-52.
71. Марченко В.Л. Визначення параметрів силового гідроакумулятора із змінним тиском в пристрої для штампування з обертанням інструмента / В.Л. Марченко, Ю.Є. Шамарін // Вісн. Технол. ун-ту Поділлля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 60-63.
72. Марченко В.Л. Визначення ходу і робочої довжини гвинта в пристрої для штампування з обертанням інструмента // Вестник КПИ. - 2000. - № 38.
73. Марченко В.Л. Вплив параметрів пристрою для штампування інструментом, що обертається на силові умови деформуванння // Наукові вісті КПІ. - 2000. - № 5. - С. 81-87.
74. Марченко В.Л. Дослідження впливу діаграми деформування заготовки на кут повороту інструмента при штампуванні з крученням / В.Л. Марченко, Ю.Є. Шамарін // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 3, Ч.2. – С. 42-44.
75. Марченко В.Л. Контактна взаємодія декількох об'єктів / В.Л. Марченко, Ю.Є. Шамарін // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 22-25.
76. Марченко В.Л. Контактна взаємодія жорсткого інструмента з лінійчатою поверхнею з пружною заготовкою / В.Л. Марченко, Ю.Є. Шамарін, К.В. Ліствін // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 1. - С. 44-46.
77. Марченко В.Л. Порівняльний аналіз моделей пластичного тертя / В.Л. Марченко, Ю.Є. Шамарін // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 94-96.
78. Марченко В.Л. Силовий аналіз системи заготовка-інструмент при штампуванні із крученням осесиметричних деталей / В.Л. Марченко, Ю.Є. Шамарін, С.Р.Красильников // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 14-17.
79. Місяць В.П. Основи математичного моделювання технологічних процесів: Підручник / Київ. держ. ун-т технол. та дизайну.- К.: КДУТД, 2000. - 78 с.
80. Місяць В.П. Основи побудови математичних моделей процесів подрібнення матеріалів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 34-37.
81. Мохорт Г.Г. Вплив температури рідини на характеристику гідродемпфера // Вісн. Технол.ун-ту Поділлля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 64-66.
82. Мохорт Г.Г. До питання підвищення ККД лопатевих корабельних рушіїв (гвинтів) // Вісник Технологічного університету Поділлля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 70-72.
83. Мохорт Г.Г. Складові максимального напору відцентрового насоса // Вісник Технологічного університету Поділлля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 67-69.
84. Мохорт Г.Г. Теоретичний розрахунок витратних характеристик відцентрових насосів / Г.Г. Мохорт, І.О. Сідлецький // Вісник Технологічного університету Поділлля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 80-83.
85. Павлов В.С. Визначення границі витривалості матеріалу при несиметричному циклі / В.С. Павлов, Є.В. Хоптинський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 20-23.
86. Параска Г.Б. Наукові основи проектування пристроїв стабілізації натягу ниток основи в'язальних машин: Автореф. дис. ... / Київ. держ. ун-т технолог. та дизайну. - Хмельницький, 2000. - 33 с.
87. Параска Г.Б. Статичні дослідження комбінованих стабілізаторів натягу ниток основи в’язальних машин // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 7-10.
88. Пасічник О.А. Вплив водню на зносостійкість твердого сплаву, знос різального інструмента, обробляємість сталі // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 18-22.
89. Пасічник О.А. Вплив водню на стираючу властивість сталі // Пробл. трибології. – 2000. - № 2. – С. 66-71.
90. Пасічник О.А. Вплив водню на трибологічні характеристики твердого сплаву // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 2000. - № 1. – С.65-68.
91. Пасічник О.А. Зносостійкість швидкорізальної сталі Р6М5 після електролітичного наводнювання при терті ковзання без змащування // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 3, Ч.2. – С. 39-42.
92. Пасічник О.А. Підвищення працездатності швидкорізальної сталі // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 118-125.
93. Пасічник О.А. Покращання оброблюваності при різанні різьби // Пробл. трибології. - 2000. – № 1. – С. 73-75.
94. Пасічник О.А. Стохастична модель масштабного фактора при зношуванні: Автореф. дис. ... / Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький, 2000. - 19 с.
95. Пастух И.М. Ионные технологии нанесения диффузионных покрытий в плазме тлеющего розряда / И.М. Пастух, В.Г., Каплун // Докл. науч.-теорет. конф.- Запорожье, 2000. - С. 78-80.
96. Пастух И.М. Плазменно-диффузионные процессы модификации поверхности: технология и оборудование: Тр. междунар. наук-практ. семинара / И.М. Пастух, В.Г. Каплун. - Харьков, 2000. - С. 145-154.
97. Пастух И.М. Повышение надежности и долговечности конструкционных элементов упрочнением поверхности дифузионным ионно-плазменным методом / И.М. Пастух, В.Г. Каплун // Доп. міжнар. наук.-теорет. конф. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 435-444.
98. Пастух І.М. Моделювання деяких процесів електричного розряду в газі // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 3, Ч.2. –С. 172-177.
99. Пастух І.М. Оптимізаційні моделі проектування складених структур машин // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 3, Ч.2. – С. 178-180.
100. Пастух І.М. Оптимізація енергетики фази катодного розпилення процесу модифікації металевих поверхонь / І.М.Пастух, А.М. Давидов, О.С. Здибель, І.А. Лотоцька // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 203-206.
101. Пастух І.М. Процеси вакуумно-дифузійних газорозрядних технологій модифікації поверхні металевих сплавів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 126-135.
102. Поліщук Н.С. Математична модель технологічного процесу вирубування деталей взуття на електромагнітних пресах / Н.С. Поліщук, А.К. Кармаліта // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 23-28.
103. Поліщук О.С. Дослідження оптимального режиму роботи електромагнітного преса, призначеного для виконання операції вирубування деталей взуття та визначення його енергетичних параметрів / О.С. Поліщук, А.К. Кармаліта // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 17-20.
104. Поліщук О.С. Експериментальна установка для дослідження електромагнітного привода в пресовому обладнанні // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 93-96.
105. Присяжный Л.В. Методика проектирования шаблонов пресс-форм для формирования следа обуви / Л.В. Присяжный, В.Н. Цымбалюк, К.В. Листвин, А.Д. Казмирчук // Тр. Каун. политех. ин-та. - Каунас, 2000.
106. Присяжный Л.В. Поновлення циліндричних поверхонь валів та втулок: Інформ. л. № 48 / Л.В. Присяжный, А.Є. Безносов, Є.О. Горбатюк. - Хмельницький: ЦНТЕІ, 2000.
107. Присяжный Л.В. Способ предотвращения попадания заусениц в каналы точной аппаратуры гидросистем: Информ. л. № 3-00 / Л.В. Присяжный, А.Е. Безносов, Е.А. Горбатюк. - Хмельницкий: ЦНТЭИ, 2000.
108. Рибак Л.П. До питання визначення законів функціонування штучного інтелекту, або чому до цього часу не тільки не вивчена сутність людини, а навіть не визначений алгоритм процесу її пізнавання // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 30-35.
109. Рибак Л.П. Методика використання сучасного системного аналізу в медицині, біології, нормальній фізіології людини, молекулярній біології, генетиці, біохімії, біофізичній хімії, біофізиці // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 140-144.
110. Рибак Л.П. Перспективи розвитку техносфери XXI століття / Л.П. Рибак, Р.І. Сілін, В.Д. Кіптик // Машиностроение и техносфера на рубеже XXI века: Сб. тр. междунар. науч.-техн. конф., Севастополь, 11-17 сент.2000 г.– Донецк, 2000. – С. 104-109.
111. Ройзман В.П. Зниження вібрацій прально-віджимних машин методом випадково направленого пошуку збалансованості ротора / В.П. Ройзман, О.В. Малигін, Р.Г. Чоловський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 44-48.
112. Ройзман В.П. Исследование проскальзывания в подшипниках качения / В.П. Ройзман Р.І. Сілін // Механіка 2000: Зб. пр.- Жешув, 2000.
113. Ройзман В.П. Комп'ютеризація лабораторної роботи № 1 з опору матеріалів "Випробування на розтягування зразка круглого перерізу. Визначення характеристик міцності і пластичності" / В.П. Ройзман, Р.Г. Чоловський, І.І. Ковтун // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 48-51.
114. Ройзман В.П. Об эффективности балансировки гибких роторов вдали от критических частот вращения // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 31-35.
115. Ройзман В.П. О некоторых вопросах автоматической балансировки / В.П. Ройзман, Р.Г. Чоловський, .В. Малигін // ROOM: Зб. пр. - Івано-Франківськ, 2000.
116. Ройзман В.П. Розробка вузла вологозахисту конденсаторів: Зб. пр./ В.П. Ройзман, А. Лебідь. - М., 2000.
117. Рудницький В.Б. Розвиток програмно-аналітичних методів в вищих освітних закладах України / В.Б. Рудницький , С.Г. Костогриз // Інформація, аналіз рогноз - стратегічні важелі ефективного державного управління. - К., 2000. - С. 93-101.
118. Рудык А.Ю. Контроль качества термодифузионных покрытий / А.Ю. Рудык, М.С. Стечишин // Повышение надежности долговечности конструкторных элементов упрочнением поверхности диффузионным ионно-плазменным методом / Хмельн. акад. прикорд. військ України. - Хмельницький, 2000. - С. 43.
119. Свідерський В.П. Вплив технології виготовлення і природи матриці на механічні характеристики і ізносостійкість антифрикційних карбопластиків / В.П. Свідерський, В.В. Ковтун, Л.М. Кириченко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – 93-95.
120. Свідерський В.П. Підвищення зносостійкості і аналіз температурного режиму підп’ятника вимкнення механізму зчеплення автомобіля “ Москвич-2140 ” / В.П. Свідерський, Л.М. Кириченко, О.А. Мельник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 70-73.
121. Свірневський М.С. Алгоритми класифікації зображень // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 120-122.
122. Свірневський М.С. Параметризація та моделюваннія просторового об’єкта в середовищі AUTOCAD // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 3, Ч.2. – . 167-170.
123. Семенюк М.Ф. Коєфіцієнт тертя в металополімерних парах / М.Ф. Семенюк, К.С. Соколан // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 95-97.
124. Семенюк М.Ф. Кривизна у вершинах виступів поверхонь тертя поршневих ущільнень / М.Ф. Семенюк, К.С. Соколан // Пробл. трибології. – 2000. - № 2. – С. 28-41.
125. Сероштан В.В. Моделирование процесса получения плющенной лезвийной ленты / В.В. Сероштан, И.В. Смирнов, С.Я. Пидгайчук // Пробл. трибології. – 2000. - № 2. – С. 58-59.
126. Сідлецький І.О. Теорія і розрахунок пневмогідравлічних ударних механізмів з торцевим пневмозахватом ударного поршня / І.О. Сідлецький, Г.Г. Мохорт // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 26-31.
127. Сідлецький І.О. Теорія та розрахунок водяних гармат // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 17-25.
128. Сілін Р.І. Аналіз динамічних процесів у вібраційних гідропульсаторах / Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв, .В. Савицький, В.В. Третько // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 44-46.
129. Сілін Р.І. Гідравлічний вібратор пульсаційного типу / Р.І. Сілін, А.І. Гордєєв, Ю.В. Савицький // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 77-79.
130. Сілін Р.І. Наука, бізнес, влада: перспективи співробітництва // Економіст. – 2000. - № 1. – С. 36-38.
131. Сілін Р.І. Практика тотального менеджменту: Учб. посіб./ Р.І. Сілін, Р. Коуп ; Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький: ТУП, 2000. - 248 с.
132. Silin R.I. The Research of structural aspects of constructional materials orthogonal cutting under hydrogen snfluence with acoustic emission method use / R.I. Silin, A.A. Burlacov, P. Roisman // Надійність та прогнозування їх ресурсу: Доп. міжнар. наук.-техн. конф.- Івано-Франківськ, 2000. - Т.2.- С. 492-500.
133. Silin R.I. The structural aspects of instrumental materials hydroqen wear / R.I. Silin, A.A. Burlacov // The second international scientific conference mechanics. - Rzeszow, 2000. - P. 345-351.
134. Смутко С.В. Експериментальні дослідження універсального зубчато-важільного планетарного механізму / С.В. Смутко, Г.Б. Параска // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- C. 18-20.
135. Смутко С.В. Перспективи створення основ’язальної машини з високим ступенем уніфікації робочих органів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 89-93.
136. Смутко С.В. Удосконалення зубчато-важільного механізму для робочих органів текстильних машин / С.В. Смутко, Г.Б. Параска // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 23-27.
137. Смутко С.В. Удосконалення механізмів приводу робочих органів в'язальних машин / С.В. Смутко, Г.Б. Параска // Вісн. Держ. ун-ту технолог. та дизайну. - 2000. - № 2. - . 84-86.
138. Соколан К.С. Розрахунок фактичної площі контакту в беззмащувальних поршневих ущільненях / К.С. Соколан, М.Ф. Семенюк // RoM 2000: Зб. пр. міжнар. конф. - Івано-Франківськ: Факел, 2000. - С. 501-509.
139. Стадник Я.Ф. Механизм автоматического действия: Информ. л. № 30 / Я.Ф. Стадник, Р.И. Силин. - Хмельницкий: ЦНТЭИ, 2000.
140. Стадник Я.Ф. Уточненные условия использования способа для измерения радиального биения в призмах: Информ. л. № 06-00 / Я.Ф. Стадник, Р.И. Силин, .Н. Войтюк - Хмельницкий: ЦНТЭИ, 2000.
141. Стечишин М.С. До вимірювання довговічності захисних покриттів при їх кавітаційному зношуванні електролітах / М.С. Стечишин, В.С. Стечишин, А.Є. Дацко // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр. / Технол. ун-т Поділля.-Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 163-166.
142. Стечишин М.С. До електрохімічної поведінки металічних поверхонь у кислому середовищі / М.С. Стечишин, В. Лук'янюк, О.Ю. Рудик // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 97-101.
143. Стечишин М.С. Кавитационная износостойкость упрочненных лазером сплавов алюминия / М.С. Стечишин, А.А. Билецкий, Я.Р. Подоляк // Пробл. трибології. – 2000. - № 2. – С. 114-115.
144. Стечишин М.С. Кавитационно-эрозионная стойкость углеродистых сталей после комплексной ХТО / М.С. Стечишин, М.В. Лукьянюк, А.Е. Дацко // Пробл. трибології. – 2000. - № 2. – С. 89-92.
145. Стечишин М.С. Поліпшення екологічної ситуації на харчових підприємствах при спалюванні мазуту / .С. Стечишин, О.А. Литвиненко, О.І. Некоз // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 85-87.
146. Терещенко О.П. Визначення динамічних навантажень головного вала при пускові // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 28-30.
147. Терещенко О.П. Динаміка голкового вала швейної машини 876 класу // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 27-29.
148. Тимощук О.Г. Установка для дослідження герметичності циліндро-поршневих металополімерних ущільнень /.Г. Тимощук, М.В. Лук’янюк, М.Ф. Семенюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 98-99.
149. Урбанюк Є.А. Досвід створення спеціалізованих систем автоматизованого проектування вузлів металорізальних верстатів / Є.А. Урбанюк, В.В.Муха, Р.А.Семенюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 170-172.
150. Успаленко С.В. Визначення АЗФ для кругової апроксимації контуру та прямолінійного фіксуючого елементу: Тез. докл. наук.-техн. конф./ С.В. Успаленко, Г.М. Драпак, В.Е. Горецький. - Витебск, 2000.
151. Успаленко С.В. Дослідження процесу базування сліду взуття: Тез. доп. наук.-техн. конф. / С.В. Успаленко, Г.М. Драпак, В.Е. Горецький. - Хмельницький, 2000.
152. Хиблин А.М.Определение винтовой поверхности, сопряженной с круглым цилиндром // Резание и инструмент в технологических системах: Междунар. техн. сб. / Т.П. Николаенко, В.В. Марков; Харьк. гос. политехн. ун-т. - Харьков, 2000. - Вып. № 57. .
153. Хіблін О.М. Визначення розмірів прошарку, зрізаного торцевою фрезою при виготовленні гвинтових поверхонь // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 79-84. .
154. Хіблін О.М. Розмірний аналіз шарнірних вузлів механізмів / О.М. Хіблін, О.В. Столярчук // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. -. 168-170.
155. Хіблін О.М. Розрахунок розмірного ланцюга механізму замикання ливарної машини ДЕ 125Ц1 / О.М. Хіблін,.Д. Каразей, О.В. Столярчук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 165-167.
156 . Хіблін О.М. Розрахунок розмірного ланцюга механізму замикання ливарної машини ДЕ125Ц1 на підставі допусків геометричної форми деталей механізму // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 1. - С.47-49.
157. Цасюк В.В. Дослідження міцності паяних з'єднань у виробах радіоелектронної техніки / В.В. Цасюк, А.В. Горошко, Л.Е. Байдич // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 14-17.
158. Цасюк В.В. Механіка руйнування виробів електронної техніки // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 73-79.
159. Черменський Г.П. Механічний фактор в класифікації факторів і способів прання / Г.П. Черменський, Г.М. Драпак // Пробл. лег. і текст. пром-сті України. - 2000. - № 3. - С. 91-94.
160 . Шалапко Ю.І. Забезпечення зносостійкості і надійності номінально-нерухомих з'єднань / Ю.І. Шалапко, В.Г. Каплун // Надійність машин і прогнозування їх ресурсу:Пр. міжнар. конф. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 124-129.
161. Школяр М.Т. Моделирование и обработка изобретений в среде AutoCAD-2000: Учеб. пособие / М.Т. Школяр, Н.С. Свирневский;Технол. ун-т Подолья. - Хмельницкий: ТУП, 2000. - 359 с.

ФАКУЛЬТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

162. Андріяшин А.С. Аналіз методів розподілу каналів в інформаційних мережах на базі існуючих телефонних комунікацій // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 157-159.
163. Бойко Ю.М. Вимірювання параметрів конденсаторів з надвеликою ємністю на змінному струмі / Ю.М. Бойко, О.А. Вдовін, В.В. Мартинюк // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 63-67.
164. Бородай М.В. Температурна залежність оптичних властивостей розсіюючих матеріалів із синтетичних волокон / М.В. Бородай, І.Д. Коломієць // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 1. - С. 25-27.
165. Борячок Р.О. Аналіз методичних похибок методів вимірювання флуктуації частоти / Р.О. Борячок, І.В. Троцищин // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 221-227.
166. Борячок Р.О. Класифікація методів вимірювання частоти та її флуктуаційних характеристик // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 219-221.
167. Борячок Р.О. Порівняльний аналіз методів вимірювання нестабільності частоти генераторів / Р.О. Борячок, І.В. Троцишин // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 162-166.
168. Вдовін О.А. Комбінований метод вимірювання об’єктів з надвеликими ємностями / О.А. Вдовін, В.В. Мартинюк, Ю.М. Бойко // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля.– Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 34-38.
169. Войтюк О.П. Вимірювання частоти методом послідовного наближення як спосіб покращання точності та швидкості вимірювання частоти / О.П. Войтюк,І.В. Троцишин // Вимірюв. та обчислюв. Техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 175-177.
170. Войтюк О.П. Розгляд природи похибок у частотомірі послідовного наближення / О.П. Войтюк, Н.О. Аліфанова // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 1. - С. 77-79.
171. Глущак С.В. Адаптивна система ідентифікації динамічних несправностей КМДН схем ЕОМ / С.В. Глушак, О.В. Огнєвий // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 82-85.
172. Глущак С.В. Адаптивний підхід до ідентифікації динамічних несправностей комплементарних метал-діелектрик-напівпровідників схем ЕОМ // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 147-149.
173. Глущак С.В. Засоби ідентифікації динамічних несправностей КМДН-пристроєв обчислювальної техники // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 112-115.
174. Голоножка В.М. Використання кристалу CsCdCL2 для дозиметричних вимірювань слабих іонізуючих потоків / В.М. Голоножка, О.І. Єрьоменко // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 159-160.
175. Графов Р.П. Адаптивна топологічна перебудова інформаційної мережі в процесі її функціонування / Р.П. Графов, А.С. Андріяшин // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 119-121.
176. Джулій В.М. Автоматизація методу прогнозування прибутку підприємства / В.М. Джулій, Л.В. Джулій // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки.– 2000. – № 3, Ч.2. – С. 123-129.
177. Джулій В.М. Дослідження та аналіз питань теорії матричних ігор із нульовою сумою з використанням прямого методу / В.М. Джулій, О.С. Савенко, Л.В. Джулій // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 121-125.
178. Евтушок В.П. Множественное решение системы линейных уравнений С неопределенностью в обеих частях // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 183-189.
179. Калда Г.С. Исследование влияния микропластичности на фреттинкостойкость металлов / Г.С. Калда, В.В. Шевеля // Надійність машин і прогнозування їх ресурсу: Зб. пр. міжнар. конф. - Івано-Франківськ, 2000.
180. Калда Г.С. Об использовании характеристик внутреннего трения для оценки повреждений при микрофритинговании/ Г.С. Калда, В.В. Шевеля, В.А. Кирилков // Technolog, Economy, Mechanization Process, Organization in Conditions of Highland Production: Сб. тр. междунар. науч.-техн. конф. - Чачак, 2000.
181. Катричев Н.И. Избирательные фильтры и усилители / Н.И. Катричев, С.К. Пидченко, В.П. Евтушок // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 189-192.
182. Катричев Н.И. Избирательные фильтры и усилители / Н.И. Катричев, В.В. Попов, И.Н. Пастушок // Радіоаматор. - 2000.- № 1-2. - С. 23.
183. Кирилков В.А. Об использовании характеристик внутреннего трения для оценки повреждений при микрофритинговании / В.А. Кирилков, В.В. Шевеля, Г.С. Калда // Technolog, Economy, Mechanization Process, Organization in Conditions of Highland Production: Сб. тр. междунар. науч.-техн. конф. - Чачак, 2000.
184. Кльоц Ю.П. Аналіз переваг використання безсловникових процедур діагностування цифрових пристроїв / Ю.П. Кльоц, В.М.Чешун, Ю.Г. Савенко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 160-162.
185. Козлик Г.О. Представлення знань в експертній системі діагностування мікропроцесорних пристроїв / Г.О. Козлик, О.В. Поморова // Вимірюв. та обчислюв. Техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 116-119.
186. Колпаков Ф.Ф. Аналіз характеристик управляемого многочастотного кварцевого генератора / Ф.Ф. Колпаков, С.К.Пидченко, А.А. Акулиничев // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 70-75.
187. Колпаков Ф.Ф. Моделирование управляемой пьезорезонансной колебательной системы с низкодобротной RC-цепью / Ф.Ф. Колпаков, С.К. Пидченко, А.А. Акулиничев // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 148-151.
188. Косенков В.Д. Комбінований перетворювач лінійне переміщення / лінійна швидкість-напруга / В.Д. Косенков, Л.В. Скубій // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 91-93.
189. Костишина Г.І. Модульно-рейтингова технологія - шлях до підвищення його якості // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 108-110.
190. Локазюк В.М. Логіко-динамічна модель КМДН-схем ЕОМ як об'єктів діагностування з відображенням динамічних дефектів / В.М. Локазюк, С.В. Глущак // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 1. - С. 84-88.
191. Локазюк В.М. Методи та алгоритми генерації тестів комбінованого діагностування мікропроцесорних пристроїв / В.М.Локазюк, В.О. Бойчук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 3, Ч.2. – С. 118-120.
192. Локазюк В.М. Методи та алгоритми генерації тестів комбінованого діагностування мікропроцесорних пристроїв / В.М.Локазюк, В.О. Бойчук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 6, Ч.3. – С. 167-171.
193. Локазюк В.М. Модернізація АТС як один з основних факторів підвищення надійності телефонного зв'язку / В.М. Локазюк, А.О. Домінов // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 110-114.
194. Локазюк В.М. Підвищення ефективності телефонії на основі комплексної модернізації АТС та мереж зв'язку / В.М. Локазюк, В.О. Данілов, В.І. Харківський , А.О. Домінов // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 136-139.
195. Локазюк В.М. Принципи побудови та структура засобів фуцці-контролю і діагностування обчислювальних пристроїв та систем / В.М. Локазюк, О.В. Поморова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 139-141.
196. Локазюк В.М. Проблеми та методологія контролю і діагностування сучасних мікропроцесорних пристроїв та систем // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 10-17.
197. Локазюк В.М. Тестове комбіноване діагностування персональних комп’ютерів / В.М. Локазюк, О.М. Заєць // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 160-163.
198. Локазюк В.Н. Многоаспектный метод генерации тестов комбинированного диагностирования микропроцессорных устройств / В.Н. Локазюк, В.А. Бойчук // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 142-147.
199. Любчик В.Р. Застосування сигналів з прямокутною обвідною спектра для вимірювання АЧХ лінійних чотириполюсників / В.Р. Любчик, І.В. Троцишин // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 93-95.
200. Любчик В.Р. Розробка вимірювального радіосигналу з прямокутною обвідною енергетичного спектра // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 126-129.
201. Муляр І.В. Аналіз моделей представлення знань при тестовому комбінованому діагностуванні / І.В. Муляр, В.М. Джулій // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 215-218.
202. Муляр І.В. Процес створення гіпертексту для представлення інформації в базах діагностичних даних // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 154-157.
203. Нич А.А. Використання оптимізації локальних комп’ютерних мереж при їх діагностуванні // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 38-41.
204. Нич А.А. Моделі, стандарти, методи та принципи функціонування і діагностування локальних комп'ютерних мереж // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 150-154.
205. Огнєвий О.В. Застосування методу тестового комбінованого діагностування для дистанційного обслуговування ЕОМ / О.В. Огнєвий, А.М. Огнєва // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 145-147.
206. Огнєвий О.В. Проблеми автоматизації проектування структур розподілених баз даних / О.В. Огнєвий, .М. Огнєва // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 126-128.
207. Пивовар О.С. Використання миттєвих фазометрів на базі програмованих логічних інтегральних схем для вимірювання девіації частоти фазочастотними методами // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 235-239.
208. Підченко С.К. Динамічні властивості багаточастотних п’єзорезонансних коливальних систем: концепція двох рівнів // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 152-159.
209. Підченко С.К. Прецизійний кварцовий дискримінатор з підвищеною розрізнювальною здатністю / С.К. Підченко, В.І. Стецюк // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 147-148.
210. Поморова О.В. Використання компонентів штучного інтелекту для підвищення ефективності тестового комбінованого діагностування // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 72-69.
211. Поморова О.В. Використання нечітких знань в експертній системі діагностування мікропроцесорних пристроїв // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 117-120.
212. Савенко О.С. Метод антивірусного діагностування персональних комп'ютерів на основі матриць інцидентності / О.С. Савенко, В.М. Джулій, В.М. Стецюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 136-138.
213. Стремецький О.І. Особливості застосування напиленої фольги в електролітичних конденсаторах / О.І. Стремецький, Г.Ф. Гордієнко, Г.В. Трифонова // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. - 2000. - № 5.
214. Таранчук А.А. Аналіз методів поліпшення температурних характеристик прецизійних кварцових генераторів // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 196-199.
215. Таранчук А.А. Порівняльний аналіз методів покращання термодинамічних характеристик прецизійних п’єзорезонансних пристроїв / А.А. Таранчук, С.К. Підченко // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля.-Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 132-134.
216. Троцишин І.В. Вимірювальні та функціональні число-імпульсні перетворенння в контрольно-вимірювальній техніці / І.В. Троцишин, Валід Халіфа, Актам Ярбух // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 1. - С. 79-83.
217. Троцишин І.В. Застосування кумулятивного фазометра для ротаційного віскозиметра з торсіометричним перетворювачем / І.В. Троцишин, В.С. Петрушак // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. – С. 342-345.
218. Троцишин І.В. Порівняльний аналіз частотного та фазочастотного методів вимірювання девіації частоти / І.В. Троцишин, О.С. Пивовар // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 133-135.
219. Троцишин І.В. Теорія та практика фазочастотних вимірювань і перетворень радіосигналів // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 181-187.
220. Троцишин І.В. Фазочастотні вимірювання і перетворення параметрів радіосигналів і їх застосування в науці та техніці // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. № 7. – С. 227-233.
221. Trotsyshyn I.V. The radio-optical transformers methods end devaises // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 17-22.
222. Хмельницький Ю.В. Дослідження типів та методик діагностування кабельного середовища обчислювальних мереж // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 106-110.
223. Хмельницький Ю.В. Задачі які вирішуються при проєкутванні системи адаптивного діагностування // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр./ Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 134-138.
224. Чешун В.М. Дослідження особливостей сучасних цифрових обчислювальних пристроїв як об'єктів діагностування // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 114-117.
225. Чорненький В.І. Особливості побудови генераторів тест-векторів та ідентифікаторів несправностей на основі штучних нейронних мереж / В.І. Чорненький, В.М. Локазюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 142-144.
226. Шевеля В.В. Вивчення особливостей тертя металів в умовах фретингу / В.В. Шевеля, Г.С. Калда // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 89-93.
227. Шевеля В.В. Механизм разрушения металлов при фреттинг-усталости / В.В. Шевеля, Г.С. Калда // Пробл. трибології. – 2000. – № 2. – С. 72-76.
228. Яновицький С.О. Загальна характеристика методів і систем попередженя зіткнення літаків у повітрі // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 3. - С. 26-33.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ229. Балашова Ю.В. Міграція сільської молоді України в 1960-1980-х роках / Ю.В. Балашова, В.О. Григоренко, О.П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 2000. - № 1. – С. 163-165.
230. Баннова І.М. Оптимізація параметрів формоутворення при побудові конструкції швейних виробів / І.М. Баннова, Л.В. Краснюк, Г.М. Мандат // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 114-116.
231. Баннова І. Швейний кластер – перший на Поділлі, перший в Україні // Економіст. – 2000. - № 1. – С. 50-51.
232. Баран Б.А. Очистка стічних вод від іонів заліза в умовах магнітного поля / Б.А. Баран, В.Б. Дроздовський, М.О. Кондратюк, І.С. Чук // Вода и здоровье. - 2000. - Одесса: ЦНТИ, 2000. - С. 22-26.
233. Баран Б.А. Фотометрическое исследование скорости химических реакций в условиях магнитного поля // Вісн. Дніпропетров. держ. ун-ту. - 2000. - Вип. 5. - С. 91-96.
234. Баran B.А. Adsorption and ion-exchange from aqueous solution under magnetic field influense // V Ukrainien-Polish Symposium.- Odessa: SCSEIO, 2000. - P. 6-7.
235. Баркаускас Р.В.Взаимодействие роликового схвата с гибкой деталью / Р.В. Баркаускас, Ж.К. Шнираите, В.Н. Цимбалюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 9-12.
236. Блінова О.В. Аналіз ринку швейних виробів і окреслення передумов поліпшення їх виробництва / О.В. Блінова,В.С. Горобчишина // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 77-79.
237. Бойко Р.В. Програмне забезпечення бізнес-планування на підприємстві / Р.В. Бойко, Н.В. Мица // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.3. – С. 129-130.
238. Бохонько О.П. Оздоблення в жіночому одязі / О.П. Бохонько, П.В. Блажієвський, М.О. Кущевський, А.В. Кондратюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 140-141.
239. Бубенщикова Г.Т. Вплив процесу сушіння на властивості вовняних ниток, оброблених органічними розчинниками / Г.Т. Бубенщикова, А.П. Тараканова // Вісн. Торгів. акад. - 2000. - № 1. - С. 121-123.
240. Венгржановський В.А. Адгезивні системи на основі вторинних білкових сполук / В.А. Венгржановський, .І. Ганзюк, В.І. Семенюк // Тез. IX укр. конф. з високомолекуляр. сполук. - К., 2000.
241. Венгржановський В.А. Дидактична система вивчення хімії в контексті технології створення алгоритмізованого інформаційного середовища навчання / В.А. Венгржановський, В.І. Кириченко, В.М. Хрящевський // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2000. - № 2. - С. 213-223.
242. Венгржановський В.А. Проблеми вдосконалення дидактичної системи вивчення хімії / В.А. Венгржановський, В.І. Кириченко, В.М. Хрящевський // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2000. - № 1. - С. 121-129.
243. Венгржановський В.А. Синтез 2-[2-(1-тіоціанато-2-арилетоксі) етоксіметил] оксиранів та дослідження їх антимікробних властивостей / В.А. Венгржановський, Б.Д. Грищук, П.М. Горбовий, С.І. Климнюк // Наук. записки Терноп. держ. техн. ун-ту. Сер. Хімія. - 2000. - Вип.4. - С. 10-15.
244. Войнаренко М.П. Швейний кластер: програма діяльності, каталог підприємств: Буклет / М.П. Войнаренко, І.М. Баннова, Н.В. Кос . - Хмельницький: Міська друкарня, 2000. - 24 с. .
245 . Ганзюк Л.І. Технологія шліхтування та ткацтво льняних основ ошліхтованих модифікованими м'якими парафінами / Л.І. Ганзюк, Л.Д. Семенюк, С.А. Стасюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 107- 109.
246. Гладун О.П. Психоморфологічні особливості формування іміджу споживачів одягу // Тез. доп. наук. конф. молодих вчен. та студ. / Київ. держ. ун-т технолог. та дизайну. - К., 2000.
247. Григоренко В.О. Сільська молодь України у 1960-1980 роках / В.О. Григоренко, О.П. Григоренко, К.М. Скиба // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 71-76.
248. Домбровська О.М. Систематизація антропометричних вихідних даних для формування вузла “Пройма-окат” у жіночому одязі / О.М. Домбровська, А.Л. Славінська // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки.– 2000. – № 3, Ч.2. – С. 69-71.
249. Домбровська О.М. Удосконалення методики контактних антропометричних вимірів досліджуваної ділянки фігури людини // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1.- С. 110-112.
250. Казмирчук А.Д. Приспособление для определения поворота обувной колодки при ее нагружении: Информ. л. № 29-00. - Хмельницкий: ЦНТЭИ, 2000.
251. Калина В.М. Методика дослідження теплозахисних властивостей взуттєвих матеріалів / В.М. Калина, .М. Цимбалюк // Зб. наук. пр. / Каун. технол. ун-т. - Каунас, 2000.
252. Кириченко В.І. Метод оптимізації мастильних композицій / В.І. Кириченко, В.П. Свідерський // Міжнар. семінар по моделюванню та оптимізації композитів - МОК-39. - Одеса, 2000.
253. Кириченко В.І. Раціональний метод оптимізації нових мастильних композицій / В.І. Кириченко, В.П. Свідерський, Г.О. Сіренко // Раціональний експеримент в матеріаловеденні.- 2000. - № 12. - С. 54-56.
254. Кочетов О.П. Спосіб визначення інтегрального показника якості одягу / О.П. Кочетов, Л.О. Шаврова, А.Д. Макаркіна // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 151-152.
255. Краснюк Л.В. Методика оцінки динамічної відповідності конструкції спортивного теплозахисного одягу // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 30-32.
256. Кузьменко А.Г.Методика испытаний на износ тканей при неравномерном изнашивании / А.Г. Кузьменко, И.В. Белькова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 120-122.
257. Кузьменко А.Г.Оценка точности определения износостойкости при испытаниях на приборе ТИ-IМ / А.Г. Кузьменко, И.В. Белькова // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр. / Технол. ун-т Поділля. – Хмельницький, 2000. – Вип. № 7. – С. 228-231.
258. Кузьменко А.Г. Расчетно-эксперементальная оценка износа одежды / А.Г. Кузьменко, И.В. Белькова // Пробл. трибології.- 2000.- № 1.- С. 133-136.
259. Мандзюк И.А. Антрификционные материалы, наполненные микрокапсулированными маслами // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 85-86.
260. Мандзюк І.А. Дослідження застосування гумових відходів як добавки до хлоропренових клеїв / І.А. Мандзюк, О.Н. Осика // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 171-172.
261. Мандзюк І.А. Дослідження термостійкості газонаповнених теплоізоляційних матеріалів / І.А. Мандзюк, А.Б. Суровцев // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 105-106.
262. Мандзюк І.А. Експерементальні дослідження розробки композиційних матеріалів з використанням вториних матеріальних ресурсів. Повідомлення 2. // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 68-70.
263. Мандзюк І.А. Експериментальні дослідження при розробці композиційних матеріалів з використанням вторинних матеріальних ресурсів. Повідомлення 3. Теплоізоляційні матеріали / І.А. Мандзюк., А.Б. Суровцев // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки.– 2000. – № 3, Ч.2. – С. 110-111.
264. Марценюк В.І. Спектрофотометричні дослідження розчинів дисперсних барвників / В.І. Марценюк, Л.І. Тебляшкіна, Ю.В. Мигалина // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 2000. - № 1. – С. 48-51.
265. Мичко А.А. Класифікація методів дослідження проникності спеціальних текстильних матеріалів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 20-23.
266. Мица В.В. Синхронізація позначень розмірів побутового одягу для чоловіків // Тез. доп. наук. конф. молодих вчен. та студ. / Київ. держ. ун-т технолог. та дизайну. - Київ, 2000.
267. Надольний Г.В. Дослідження електризації взуттєвих матеріалів шляхом безконтактного зарядження / Г.В. Надольний, М.П. Савчук, В.М. Калина // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 149-151.
268. Овдій Л.І. Оцінка інвестиційної привабливості районів Тернопільської області / Л.І. Овдій, Г.П. Якимова, О.Я. Береза // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 163-166.
269. Орловська А.О. Виробничо-побутові умови праці і життя сільського населення України. 1960-1980-ті роки / А.О.Орловська, Т.А. Гордєєва, В.О. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 2. – С. 114-118.
270. Подоляник М.П. Синтез 2-(5-АРИЛФУРИЛ) бензоксазолів / М.П. Подоляник, О.І. Лесюк, М.І. Ганущак, В.А. Венгржановський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 176-178.
271. Поліщук Н.С. Математична модель технологічного процесу вирубування деталей взуття на електромагнітних пресах / Н.С. Поліщук, А.К. Кармаліта // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 23-28.
272. Привала В.О. Аналіз нетрадиційних методів з’єднання текстильних матеріалів / В.О. Привала, А.А. Мичко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. –№ 3, Ч.2. – . 104-106.
273. Присяжный Л.В. Методика проектирования шаблонов пресс-форм для формирования следа обуви / Л.В. Присяжный, В.Н. Цымбалюк, К.В. Листвин, А.Д. Казмирчук // Тр. Каун. политех. ин-та. - Каунас, 2000.
274. Ребрик В.Е. Семантична модель процесу художнього проектування взуття / В.Е. Ребрик, Т.Є. Корж // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 141-143.
275. Ребрик В.Е. Метод оценки конструктивных особенностей обуви по семантичной модели: Информ. л. № 27 / В.Е. Ребрик, Т.Е. Корж . - Хмельницкий: ЦНТЭИ, 2000.
276. Савчук М.П. Оцінка якості взуття за електропровідністю / М.П. Савчук, Г.В. Надольний // Зб. тез наук. конф. молодих вчен. та студ. / Київ. держ. ун-т технолог. та дизайну. - К., 2000. - Ч.1. - С. 76.
277. Савчук М.П. Натуральный метод оценки электризации обуви и человека: Информ. л. № 32-00. - Хмельницкий: ЦНТЭИ, 2000.
278. Савчук М.П. Порівняльна оцінка електропровідності взуттєвих матеріалів / М.П. Савчук, Р.О. Харківський // Зб. тез наук. конф. молодих вчен. та студ. / Київ. держ. ун-т технолог. та дизайну. - К., 2000. - Ч.1. - С. 17.
279. Сарана О.М. Інформаційна модель методології дослідження термозахисних властивостей матеріалів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 102-105.
280. Сарана О.М. Сучасні конструктивно-технологічні рішення термозахисного одягу. Повідомлення 1. Конструктивно-технологічні рішення одягу з нерегульованим мікрокліматом / О.М. Сарана, О.М. Троян, Д.С. Подлєсовський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 28-30.
281. Сарана О.М. Сучасні конструктивно-технологічні рішення термозахисного одягу. Повідомлення 2. Конструктивно-технологічні рішення кондиційного одягу / О.М. Сарана, О.М. Троян, Д.С. Подлєсовський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000.- № 3, Ч.2. – С. 74-77.
282. Семенюк В.І. До впровадження системи "CORINAIR" в Україні / В.І. Семенюк, В.Г. Камбург, В.В. Семенюк // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 1. - С. 176-178.
283. Скиба К.М. Стан та розвиток виробничо-побутових умов працівників тваринництва України. 1960-1980 роки / К.М.Скиба, В.О. Григоренко, О.П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 81-85.
284. Славінська А.Л. Вибір вихідних антропометричних даних для формування каркасу верхньої опорної ділянки манекена руки / А.Л. Славінська, О.М. Домбровська // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 98-102.
285. Славінська А.Л. Дослідження геометричної трансформації конструкції пройми жіночої сукні прилеглого силуету в границях ПС / А.Л. Славінська, О.М. Домбровська // Проблемы лег. и текст. пром-сти. - 2000.- № 3. - С. 88-91.
286. Славінська А.Л. Побудова лекал деталей одягу різного асортименту: Навч. посіб. / Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький: ТУП, 2000. - 116 с.
287. Славінська А.Л. Структура розмірів одягу для чоловіків в гармонізованій класифікації типових фігур // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 35-40.
288. Степанова Л.С. Розробка режимів відбілювання бавовняних тканин: Інформ. л. № 17-00 / Л.С. Степанова, О.В. Зелена. - Хмельницький: ЦНТЕІ, 2000. .
289. Степанова Л.С. Розробка технологічного режиму прання білизни: Інформ. л. № 16-00 / Л.С. Степанова, .Д. Перепичка. - Хмельницький: ЦНТЕІ, 2000.
290. Стоянов І.С. Випробування взуття з метою сертифікації: Інформ. л. № 25-00. - Хмельницький: ЦНТЕІ, 2000.
291. Стоянов І.С. Сучасні підходи до сертифікації продукції / І.С. Стоянов, В.П. Олександренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 125-126.
292. Стремецький О.І. Особливості застосування напиленої фольги в електролітичних конденсаторах / О.І. Стремецький, Г.Ф. Гордієнко, Г.В. Трифонова // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. - 2000. - № 5.
293. Тараканова Г.П. Дифузійна світлостабілізація капрону у середовищі органічних розчинників /А.П. Тараканова, С.А. Карван // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.-С. 54-56.
294. Тараканова Г.П. Зміна властивостей текстильних матеріалів під впливом процесів хімічного чищення // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – C. 162-170.
295. Терещенко Т.Д. Виявлення показників формостійкості трикотажних полотен методом експертних оцінок // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – C.. 127-129.
296. Терещенко Т.Д. Розробка національної малоопераційної технології виготовлення жіночих ділових суконь та блуз / Т.Д. Терещенко, Н.В. Гурш, О.В. Захожа // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 130-131.
297. Троян О.М. Визначення оптимального складу пакета матеріалів при проектування термозахисного спецодягу / О.М. Троян, О.М. Сарана, О.С. Засорнов // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 86-89.
298 . Хрящевський В.М. Проблеми керівництва науковою роботою школярів // Хімія і біологія в школі. - 2000. - трав. - С.2.
299. Якимова Г.П. Метод нормирования расхода обувных материалов: Информ. л. № 26-00 / Г.П. Якимова, М. Вели-Улла. - Хмельницкий: ЦНТЭИ, 2000. .
300. Ярощук О.В. Сертифікація спеціального одягу та засобів індивідуального захисту // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 88-90.

ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ301 . Бабак А.В. Системи розрахунку витрат та результатів на підприємствах Німеччини // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 44-48.
302. Бабий И.В. Анализ изменений, произошедших в содержании труда работников // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 49-51.
303. Бабич Л.М. Дивідендна політика акціонерного товариства в умовах ринку / Л.М. Бабич, В.В. Довбуш // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.2. – С. 15-17.
304. Бабич Л.М. Стратегічне управління і стратегічні рішення у діяльності підприємств / Л.М. Бабич, Л.Ю. Здихальська // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.3. – С. 56-59.
305. Бабич Л.М. Страхування - важливий економічний важіль стабілізації ринкової економіки / Л.М. Бабич, Т.В. Бойко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 41-45.
306. Бабич М.С. Теоретичні аспекти дослідження прибутку в умовах ринкової економіки / М.С. Бабич, В.В. Довбуш // Вісник Технологічного університетут Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 53-56.
307. Бакай В.И. Некоторые методологические основы и правила разработки стратегии организации // Проблемы лег. и текст. пром-сти Украины. - 2000. - № 3.
308. Бакай В.І. Деякі аспекти концепції державної амортизаційної політики // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.2. – С. 72-75.
309. Баранчук Т.В. Задачі і проблеми становлення менеджера в процесі освітньої підготовки / Т.В. Баранчук, .В. Михальчик // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-у. - Хмельницький, 2000.
310. Белевский К.Э. Общая структура автоматизированной системы определения норм времени // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 3, Ч.1. – С. 40-43.
311. Більовський К.Е. Дослідження структур трудових комплексів для побудови автоматизованих систем розробки нормативів та нормування // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 69-72.
312. Бобровник В.М. Методологія формалізації управлінського процесу // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 13-17.
313. Бобровник В.М. Науково-практичні засади соціально-орієнтованого реформування управління підприємницькими структурами / В.М. Бобровник, М.П. Войнаренко // Соціальна сфера в перехідній економіці: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т економіки. - Київ, 2000.
314. Бобровник В.М. Організаційний механізм регулювання ринку автотранспортних послуг (на прикладі підприємств Хмельницької області) // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 207-210.
315. Бобровник В.М. Розвиток транспортної логістики з точки зору оптимізації матеріало-потоку // Регіональні перспективи. - 2000. - № 2. - С. 13-16.
316. Бойко Л.Є. Інвестиційна політика у вирішенні проблем пожвавлення промисловості та підвищення добробуту населення / Л.Є. Бойко, В.О. Шипуліна, Т.Г. Гайворонська // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.2. – С. 129-130.
317. Бойко Л.Є. Формування політики доходів і соціальний стан суспільства / Л.Є. Бойко, Ю.В. Захарова, Т. Г. Гайворонська // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 197-199.
318. Бойко Р.В. Економічна оцінка інноваційного продукту // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.2. – С. 116-122.
319. Бойко Р.В. Критерії економічної оцінки інноваційних проектів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 94-97.
320. Бойко Р.В. Програмне забезпечення бізнес-планування на підприємстві / Р.В. Бойко, Н.В. Мица // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.3. – С. 129-130.
321. Бойко Т. Деякі аспекти практичного застосування мотиваційної теорії Герцберга / Т. Бойко, В.В. Стадник // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-у. - Хмельницький, 2000.
322. Бондар О.В. Використання трудового потенціалу на підприємствах харчової промисловості, що мають сезонний характер виробництва / О.В. Бондар, О.С. Новикова // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту. - Хмельницький, 2000.
323. Бондаренко М. Підготовка нової генерації фахівців / М. Бондаренко, Л.Торгова // Економіст. – 2000. - № 1. – C.  56-58.
324. Бурий В.М. Асимптотика розв'язку задачі Коші для одного класу диференціальних рівнянь / В.М. Бурий, О.Я. Кучерук // Матеріали VII міжнар. наук. конф. ім. Академіка М. Кравчука. - К., 2000. - С. 43.
325. Бурий С.А. Інтуїтивне та раціональне в процесі прийняття управлінських рішень / С.А. Бурий, Д.С. Мацьоха // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. –С. 39-40.
326. Бут О.В. Влада та стилі керівництва в організаціях України / О.В. Бут, В.В. Стадник // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту. - Хмельницький, 2000.
327. Вальков А.Б. Алгоритм поиска экономичных режимов резания // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 3, Ч.1. – С. 57-59.
328. Вальков О.Б. Управління економічністю обробки металів різанням // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 85-88.
329. Возний В.В. Проблеми дослідження методів досягнення конкурентоспроможності підприємств у постприватизаційний період / В.В. Возний, І.В. Сокирник // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту. - Хмельницький, 2000.
330. Войнаренко М.П. Асоціація "Поділля-Перший". Річний звіт - 2000: Буклет / М.П. Войнаренко, М.М. Іванюк. - Хмельницький: Міська друкарня, 2000. - 20 с. .
331. Войнаренко М.П. Деякі підходи щодо реформування бухгалтерського обліку / М.П. Войнаренко, С.С. Сіліна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 122-124.
332. Войнаренко М.П. До нової парадигми побудови бухгалтерського обліку в Україні / М.П. Войнаренко, .К. Леонтович-Пелих // Розвиток науки про бухгалтерський облік: Матеріали міжнар. наук. конф. - Житомир, 2000.
333. Войнаренко М.П. Застосування електронних таблиць EXCEL векономічному аналізі / М.П. Войнаренко.,Н.В. Іванова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.3. – С. 129-130.
334. Войнаренко М.П. Значення аналізу платоспроможності для оптимізації діяльності підприємства / М.П. Войнаренко, О.А. Запривода // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 148-151.
335. Войнаренко М.П. Концепція кластерів – шлях до відродження виробництва на регіональному рівні // Економіст. – 2000. - № 1. – С. 29-33.
336. Войнаренко М.П. Науково-практичні засади соціально-орієнтованого реформування управління підприємницькими структурами // Соціальна сфера в перехідній економіці: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т економіки. - Київ, 2000. - С. 11-27. .
337. Войнаренко М.П. Проблеми реформування і шляхи транзиції бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 9-13.
338. Войнаренко М.П. Проблемы и перспективы экономического роста Украины // Икономиките в прехол.: Научни изследвания. - Болгария-Свищов: Акадэмично издательство "Ценов", 2000. - С. 40-46.
339. Войнаренко М.П. Соціально-нормативні прогнози у сфері праці // Соціальні пріоритети на
ринку праці в умовах структурної модернізації економіки: Матеріали наук.-практ. конф./ НАН України. Рада по вивченню продуктив. сил України. - Київ, 2000. - С. 56-59.
340. Войнаренко М.П. Удосконалення системи менеджменту на підприємстві / М.П. Войнаренко, А.Г. Черномазюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 7-10. .
341. Войнаренко М.П. Швейний кластер: програма діяльності, каталог підприємств: Буклет / М.П. Войнаренко, І.М. Баннова, Н.В. Кос . - Хмельницький: Міська друкарня, 2000. - 24 с. .
342. Войтков В.Г. Потужність динамічного термопружного поля в ізотропній обмеженій кусково-однорідній тонкій пластинці // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: Матеріали V міжнар. наук. конф. - Львів, 2000.
343. Войтков В.Г. Стохастична динамічна задача термопружності для необмеженої кусково-однорідної циліндрично-анізортропної пластини з круговим отвором // Матеріали Всеукр. конф. з нелінійних проблем математичної фізики. - Кременчуг, 2000.
344 . Гавриш В.П. Розвиток інфраструктурного комплексу - важлива складова реформування аграрного сектору України / В.П. Гавриш, Г.І. Гавриш, Т.П. Драганова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 203-204.
345. Гавриш В.П. Фактор праці як складова економічного зростання в перехідній економіці / В.П. Гавриш, Т.П. Драганова , Г.І. Гавриш // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 12-16.
346. Гавриш Л.Г. Деякі проблеми аналізу факторів впливу на витрати виробництва: мікроекономічний аспект // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 45-50.
347. Гавриш Л.Г. До питання про методи прогнозування собівартості продукції // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 64-67.
348. Гой И.В. Об особенностях оценки и управления деятельностью в современном обществе // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 3, Ч.1. – С. 17-19.
349. Гой І.В. Проблеми інвестування підприємницьких проектів в сучасних умовах / І.В. Гой, Т.П. Смелянська // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 97-100.
350. Гончар О.І. Сегментування ринку праці і його вдосконалення на сучасному етапі // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 73-76.
351. Грабовская И.В. Анализ оценок стоимости человеческих ресурсов // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. – С. 96-99.
352. Грабовская И.В. Оценка интеллекта: анализ теорий измерения уровня интеллектуальных и творческих способностей научных работников // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 3, Ч.1. – С. 51-54.
353. Григорук П.М. Компьютерные тесты как средство эффективного контроля знаний / П.М. Григорук, О.В. Гришпенюк // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах .- 2000. - № 1. - С. 114-117.
354. Григорук С.С. Вибір форм та методів викладання курсу "Основи наукових досліджень" / С.С. Григорук, П.М. Григорук // Проблеми сучасної інженерної технології: Матеріали міжвуз. наук.-теорет. конф./ Нац. акад. прикорд. військ України. - Хмельницький, 2000. - С. 61-66.
355. Грищук В.М. Приватизація як необхідна умова переходу до ринкових відносин (на прикладі Хмельницької області) / В.М. Грищук, О.В. Савчук, В.М. Шавкун // Вісн. Технолог. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 38-41.
356. Данчук Л.І. Еволюційний розвиток теорії зайнятості / І. Данчук, В.Л. Співачук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 85-87.
357. Данчук Л.І. Нові орієнтири соціальної політики / .І. Данчук, Я.М. Мазуренко, В.Л. Співачук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 114-116.
358. Дарманська Г.О. До питання формування виробничих запасів на підприємствах харчової промисловості / Г.О. Дарманська, В.П. Осадчий // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 99-102.
359. Дарманська Г.О. Проблеми формування прибутку на підприємствах України в сучасних умовах переходу до ринку / Г.О. Дарманська, О.Г. Блощинський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 102-104.
360. Делей В.І. Система індивідуальних завдань як складова адаптації студентів перших курсів // Матеріали міжвузів. конф. АПВ. - Хмельницький, 2000.
361. Денега О.З. Бізнес-планування – вирішальний фактор підприємницького успіху // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч. 3. – С. 113-117.
362. Денега О.З. Проблемы развития малых предприятий в условиях конкуренции // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 68-71.
363. Дідик С.М. Роль процентної ставки в процесі реалізації грошово-кредитної політики держави // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 232-235.
364. Доберчак Н.І. Основні напрями розвитку агропромислової інтеграції // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. – С. 46-49.
365. Дуда Т.Т. Іноземна валюта як об’єкт сучасної системи обліку та звітності // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 24-27.
366. Дуда Т.Т. Необхідність впровадження нових принципів складання балансу на підприємствах України / Т.Т. Дуда, І.В. Зозуля // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 111-116.
367. Дуда Т.Т. Основи обліку зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Т.Т. Дуда, В.В. Пухальський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 119-121.
368. Дуда Т.Т. Проблеми викладання дисципліни "Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності " // Розвиток науки про бухгалтерський облік: Матеріали конф.- Житомир, 2000.
369. Дуда Т.Т. Проблеми обліку на підприємствах України в умовах його адаптації до вимог положень бухгалтерського обліку // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 56-58.
370. Дуда Т.Т. Проблеми та суперечливість реформування бухгалтерського обліку в Україні / Т.Т. Дуда, А.І Руденко// Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 128-132.
371. Дуда Т.Т. Процеси глобалізації діяльності підприємств України // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: Матеріали конф. / Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2000.
372. Жолобова К.С. Деякі аспекти розробки стратегії підприємства за умов розвитку ринкової економіки в Україні // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. -№ 2. – С. 151-153.
373. Жолобова К.С. Накопление стратегического потенциала успеха как фактор повышения эффективности деятельности фирмы // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.2. – С. 138-142.
374. Жолобова К.С. Некоторые методологические основы и правила разработки стратегии организации // Проблемы лег. и текст.пром-сти Украины. - 2000. - C. 3.
375. Журба І.Є. Оцінка земельно-ресурсного потенціалу Хмельницької області та ефективність його використання // Тез. II всеукр. наук.-метод. конф. - Чернівці, 2000.
376. Журба І.Є. Структура природоохоронних витрат Хмельниччини // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 91-93.
377. Журба І.Є. Сучасна концепція переходу України до сталого розвитку через призму праць академіка Рудницького // II Всеукр. конф. - Перемишль, 2000.
378. Журба І.Є. Територіальна диференціація та ефективність використання природно-ресурсного потенціалу Хмельницької області // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 205-208.
379. Завгородня Т.П. Дослідження для визначення затрат робочого часу і трудомісткості / Т.П. Завгородня, М. Клімова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 3, Ч.1. – С. 43-48.
380. Завгородня Т.П. Стохастичне моделювання норм управління / Т.П. Завгородня, Т.М. Клімова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 119-123.
381. Залогіна К.І. Проблема венчурного інвестування в українські підприємства // Економіст. - 2000. - № 10. - С. 18-20.
382. Залогіна К.І. Реструктуризація як інструмент стратегічного управління підприємством в умовах кризи // існ. Технол. ун-ту Поділля. – 2000. –№ 4, Ч.3. – С. 78-82.
383. Захарченко М.М. Використання індексів в фінансово-економічному аналізі діяльності підприємств /
М.М. Захарченко, А.І. Склабінська // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 44-46.
384. Захарченко М.М. Звіт про рух грошових коштів: причини виникнення, мета та концепція складання / .М. Захарченко, О.О. Мідонова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 125-127.
385. Захарченко М.М. Про використання показників динаміки / М.М. Захарченко, Г.Ф. Наконечна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 168-171.
386. Здихальська Л. Проблеми впровадження інформаційних технологій на підприємствах України / Л. Здихальська, М.А. Йохна // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту. - Хмельницький, 2000.
387. Игумнов Б.Н. Кибернетика труда: раздел структурных и статистических отклонений // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. –№ 3, Ч.1. – С. 7-9.
388. Игумнов Б.Н. Кибернетические основы построения экономических систем для предприятий: Учеб. пособие / Б.Н. Игумнов, Т.Т. Завгородняя; Технол. ун-т Подолья. - Хмельницкий : ТУП, 2000. - 344 с.
389. Игумнов Б.Н. Уменьшение разнообразия системы снабжения, как метод снижения издержек производства / Б.Н. Игумнов, В.В. Венгржановский // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 59-63.
390. Іванова Н.В. Облік матеріальних запасів за національними стандартами // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 10-13.
391. Ігумнов Б.М. Кібернетика праці: напрямок розвитку // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- C.  61-63.
392. Йохна М. Бізнес-інкубатор на Поділлі // Економіст. – 2000. – № 1. – С. 54-55.
393. Йохна М.А. Постіндустріальне суспільство: основні риси, проблеми та перспективи запровадження його елементів в Україну // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 129-132.
394. Камбург В.Г. Влияние температуры на механическую прочность электронных компонентов, герметизируемых компаундом / В.Г. Камбург, И.И. Ковтун, С.А. Григоренко // Надежность и качество: Тр. междунар. симп. - Пенза, 2000. - С. 348-351.
395. Камбург В.Г. Моделирование температурных полей в сложных микромодулях, герметизируемых компаундом / В.Г. Камбург, С.А. Григоренко, И.И. Ковтун // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - C. 10-13.
396. Камбург В.Г. Оптимізація режимів роботи ТДК у розв'язанні задач очищення газів / В.Г. Камбург, Л.О. Лисова // Вісник Харківського Національного технічного університету "ХПІ". - 2000. - № 8. - С. 81-84.
397. Камбург В.Г. Физико-математическое и компьютерное моделирование сложных инженерных систем на примерах из собственной практики / В.Г. Камбург, .В. Цымбалистая, А.А. Никитин // Дисперсные системы-2000: Тр. XIX Междунар. конф. - Одесса, 2000. - С. 83-85.
398. Кантемир І.І. Про стійкість стаціонарних станів у технічних та економічних системах / І.І. Кантемир, .О. Петров, Т.І. Кантемир, В.О. Петров // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 161-163.
399. Капінос Г.І. Використання стохастичних процесів для визначення обсягів робіт в експлуатації // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 3, Ч.1. – С. 54-56.
400. Каразей М.В. Мотивація персоналу в умовах кризи // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. – С. 94-95.
401. Кладницька Т.А. Аудит в Україні: його становлення, розвиток і перспективи / Т.А. Кладницька, В.В. Попик // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 116-119.
402. Кладницька Т.А. Зміст балансу в умовах впровадження національних стандартів / Т.А. Кладницька, О.М. Букацька // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 104-106.
403. Кладницька Т.А. Удосконалення методології досліджень в обслуговуванні цехів механічної обробки // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 3, Ч.1. – С. 115-117.
404. Клімова Т.М. Механізм економічного регулювання для системи оперативного управління і планування // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. – C.. 129-132.
405. Клімова Т.М. Моделювання процесів оперативного управління виробництвом на основі методів праці ( на прикладі машинобудування): Автореф. дис. ... / Технол. н-т Поділля . - Хмельницький, 2000. - 20 с.
406. Ковалевська Т.Б. Промислове виробництво та економічне зростання / Т.Б. Ковалевська, Т.Г. Гайворонська, .О. Шипуліна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. – С. 146-153.
407. Ковтун И.И. Влияние температуры на механическую прочность пассивных электронных компонентов, герметизируемых компаундом / И.И. Ковтун, В.Г. Камбург, С.А. Григоренко // Надежность и качество 2000: Тр. междунар. симп. - Пенза, 2000.
408. Ковтун И.И. О возможности плоскостной локации дефектов паяных соединений печатных плат радиоэлектронной техники методом акустической эмиссии / И.И.Ковтун, В.П. Ройзман, А.В. Горошко // Надежность в радиоэлектронике: Сб. тр. междунар. науч.-техн. конф. - Сочи, 2000.
409. Ковтун И.И. О возможности плоскостной локации мест расположения источников акустической эмиссии / И. Ковтун, В.П. Ройзман, А.В. Горошко // Надійність машин і прогнозування їх ресурсу: Зб. пр. міжнар. конф. - Івано-Франківськ, 2000.
410. Ковтун І.І. Неруйнівний контроль і прогнозування характеристик міцності і пластичності матеріалів методом акустичної емісії / І.І. Ковтун, В.П. Ройзман, А.В. Горошко // Надійність машин і прогнозування їх ресурсу: Зб. пр. міжнар. конф. - Івано-Франківськ, 2000.
411. Козак В.Є.Управління бюджетом рекламної діяльності / В.Є. Козак, С.М. Войнаренко, М.В. Давидчук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – C.. 200-202.
412. Косенкова О.В. Передумови міжнародної стандартизації обліку та звітності // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 2. – С. 21-24.
413. Косенкова О.В. Порівняльна характеристика принципів організації фінансового обліку // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 57-61.
414. Косянчук Т.Ф. Соціально-економічні наслідки реформування відносин власності у сфері послуг / Т.Ф. Косянчук, Н.І. Майорова // Соціальна сфера в перехідній економіці: Зб. наук. пр. / НАН України. Ін-т економіки. - Київ, 2000.
415. Костюк О.М. Застосування методик оцінки інвестиційної привабливості для підприємств Хмельниччини // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 2000. – № 5, Ч.2. – С. 216-219.
416. Косянчук Т.Ф. Прогнозування виробництва в залежності від ситуації на ринку / Т.Ф. Косянчук, Н.І. Майорова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. – С. 120-122.
417. Кузьменко А.Г. Система расчетно-экспериментальных методов оценки износа и надежности опор скольжения / А.Г. Кузьменко, А.Г. Любин, Г.А. Кузьменко // Пробл. трибології.- 2000.- № 1.- С. 10-45.
418. Кулинич О.А. Економічна статистика: Підручник.-Хмельницький: Поділля, 2000. - 280 с.
419. Лазаренко Л.А. Функция планирования в системе менеджмента // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. – С. 52-55.
420. Лазаренко Л.О. Проблема оцінки управлінських кадрів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 85-87.
421. Лановий А.О. Визначення та оцінка конкурентоспроможності продукції / А.О. Лановий, В.М. Полозова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 73-77.
422. Леонтович-Пелих О.К. Об'єкти інтелектуальної власності авторського та суміжних прав в системі обліку нематеріальних активів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – №5, Ч.2. - С. 76-79.
423. Литвинчук Т.В. Методологічні засади сутності контролю як функції управління // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 30-34.
424. Литвинчук Т.В. Оперативне управління як система впливу на економічні об'єкти // Регіональні перспективи. -2000. - № 2. - С. 11-13.
425 . Литвинчук Т.В. Оперативний облік в інформаційному забезпеченні процесу управління // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 79-84.
426. Литвинчук Т.В. Проблеми обліку основних засобів за умов запровадження національних стандартів бухгалтерського обліку / Т.В. Литвинчук, І.В. Лісовський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 84-87.
427. Лук’янова В.В. Методи визначення собівартості ціни на невеликих підприємствах невиробничої сфери // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. –C . 21-25.
428. Любин А.Г. Износоконтактная задача для сопряжения "вал-втулка" (обратная пара трения) / А.Г. Любин, .Г. Кузьменко // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 3-8.
429. Любин А.Г. К определению износоконтактных параметров цилиндрических опор скольжения в случае возвратно-вращательного тдвижения (качательный режим) / А.Г. Любин, А.Г. Кузьменко // Пробл. трибології.- 2000. - № 3-4. - С. 149-153.
430. Любохинец Л.С. Амортизаційна політика підприємств в сучасних умовах / Л.С. Любохинец, І.Ю. Пасічник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.2. – С. 83-88.
431. Любoхинец Л.С. Аналіз економічних наслідків приватизації в Україні / П.Г. Солом'янюк, Л.П. Солом'янюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 34-37.
432. Любохинець Л.С. Соціальні наслідки париватизації /Л.С. Любохинець, Л.М. Бабич // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 88-91.
 433. Магдійчук П.О. Моделювання показників ефективності використання ресурсів / П.О. Магдійчук, Т.П. Руда // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 155-158.
434. Мазарчук А.Ю. Моделювання процесів праці у плануванні виробництвом // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.1. – С. 117-119.
435. Мазарчук А.Ю. Предложения по построению информационной системы университета на базе SQL и WEB технологий / А.Ю. Мазарчук, В.В. Франчук // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 1. - С. 112-114.
436. Мазарчук А.Ю. Стохастичні моделі у нормуванні праці // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 174-175.
437. Майорова Н.І. Проблеми маркетингу у сфері туризму на Поділлі // Маркетинг: теорія і практика: Зб. - Луганськ, 2000. - Т.2.
438. Майорова Н.І. Проблеми подолання структурних диспропорцій в сфері послуг // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 176-180.
439. Майорова Н.І. Трансформація системи планування на підприємствах сфери послуг в умовах ринку // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.3. – С. 98-100.
440. Марченко В.Л. Силовий аналіз системи заготовка-інструмент при штампуванні із крученням осесиметричних деталей / В.Л. Марченко, Ю.Є. Шамарін, С.Р.Красильников // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 14-17.
441. Марценюк Н.М. Особливості антикризового менеджменту вітчизняних підприємств в сучасних умовах / Н.М. Марценюк, О.І. Гончар // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту. - Хмельницький, 2000.
442. Мельник С.І. Проблеми реформування міжбюджетних взаємин / С.І. Мельник, С.П. Гладій // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 192-195.
443. Михальчик С.О. Про зміну підходу до застосування технічних засобів в процесі управління / С.О. Михальчик, М.А. Йохна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 125-127.
444. Михальчик С.О. Теоретичні принципи і основи систем електронного документообігу / С.О. Михальчик, О.О. Орлов // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту. - Хмельницький, 2000.
445. Михальчик Т.В. Електронна комерція – історія, реалії, перспективи / Т.В. Михальчик, С.О. Михальчик // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.3.- С. 145-147.
446. Момот І.П. Чисельні методи оптимізації і стійкість положень рівноваги логістичних динамічних систем // Матеріали VII міжнар. конф. ім. Академіка М.Кравчука. - Київ, 2000. - С. 140.
447. Мороз В.С. Економетрія: Навч. посіб. / В.С. Мороз, В.В. Мороз ;Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький: ТУП, 2000. - 170 с.
448. Наконечна Г.Ф. Використання відносних показників у аналізі фінансового стану підприємства // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 139-142.
449. Нижник В.М. Дослідження динаміки затрат і результатів праці у циклі життя продукту // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.1. – С. 106-109.
450. Нижник В.М. Економіко-екологічний стан Хмельниччини та його нормативне регулювання // Україна на порозі XXI століття: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Вінниця, 2000. - С. 29-30.
451. Нижник В.М. Економічні, соціальні та демографічні особливості екологічно несприятливих районів Хмельниччини // Регіональна економіка. - 2000. - № 2. - С. 169-172.
452. Нижник В.М. Моделювання механізму нормативного регулювання затрат і результатів праці // Економіст. - 2000. - № 5. - С. 25-28.
453. Нижник В.М. Нормативна база механізму регулювання затрат і результатів праці // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 133-139.
454. Нижник В.М. Нормативне управління соціальним розвитком в перехідній економіці // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. –№ 3, Ч.1. – С. 19-23.
455. Нижник В.М. Оплата праці в ринковому механізмі регулювання її затрат і результатів // Оплата праці - проблеми теорії і практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф./ Волин. держ. ун-т. - Луцьк, 2000. - С. 214-217.
456. Нижник В.М. Оптимізація вибору систем за методом "затрати - результати праці"// Текстильна промисловість. - 2000. - № 3. - С. 12-14.
457. Нижник В.М. Порівняння й вибір оптимальнх соціально-економічних систем // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 63-66. .
458. Нижник В.М. Проблеми й перспективи розвитку машинобудування та металообробки Хмельниччини /В.М. Нижник, М.І. Приступа // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 10-14.
459. Нижник В.М. Структурна модель механізму регулювання затрат і результатів праці в транзитивній економіці // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 120-123.
460. Новікова О.С. До питання розподілу функцій між головними офісами банків та філіями у регіонах / О.С. Новікова, Л.М. Білорусець // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 100-102. .
461. Новікова О.С. Оцінка і визначення пріоритетних напрямків розвитку підприємств Хмельницької області після приватизації / О.С. Новікова, А.Б. Грушевицька // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.1. – С. 44-46.
462. Новікова О.С. Порядок фінансування бюджетних підприємств та установ через територіальні органи державного казначейства / О.С. Новікова,А.Б. Грушевицька // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.2. – С. 37-39.
463. Овдій Л.І. Оцінка інвестиційної привабливості районів Тернопільської області / Л.І. Овдій, Г.П. Якимова, О.Я. Береза // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 163-166.
464. Овод Л.В. Зв’язок амортизаційної системи підприємства та основних показників його діяльності // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 68-71.
465. Огнєва А.М. Використання нових інформаційних технологій / А.М. Огнєва, М.С. Васьковська // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - C. 182-183.
466. Орлов О.А.Проблемы планирования в условиях перехода к рыночной экономике // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.1. – С. 7-9.
467. Орлов О.А. Проблемы управления инновационным продуктом / О.А. Орлов, Р. Бойко, С. Ковальчук // Регіональні перспективи. - 2000. - № 9-10. .
468. Орлов О.О. Експрес-діагностика банкрутства на основі даних бухгалтерської звітності за новими національними стандартами України / О.О. Орлов, К.І. Залогіна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 51-53.
469 . Орлов О.О. Система планування на основі нормативів на початок планового періоду / О.О.Орлов, А.Б. Грушевицька // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 24-26.
470. Пасічник І.Ю. Перспективи формування української моделі менеджменту / І.Ю. Пасічник, В.В. Стадник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 127-129.
471. Пилипяк А.В.Дисконтирование чистых денежных потоков как предварительный этап оценки эффективности инвестиций // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.2. – С. 122-127.
472. Полозова В.М. Оцінка ефективності праці персоналу підприємства в умовах формування ринку // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 7. – С. 326-328.
473. Полозова В.М. Управління продуктивністю праці // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.1. – С. 99-102.
474. Пристопюк І.Ю. Проблеми економічної безпеки підприємств в сучасних умовах господарювання / І.Ю. Пристопюк, С.А. Бурий // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту. - Хмельницький, 2000.
475. Проданюк В.В. Особливості обліку реалізації електроенергії відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку / В.В. Проданюк, .Т. Дуда // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 59-61.
476. Пухальська Г.В. До питань обліку втрат від браку у виробництві // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 62-65.
477. Пухальська Г.В. Облік прямих матеріальних витрат в складі собівартості продукції за умов реформування бухгалтерського обліку // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 46-48.
478. Радецька Л.П. Система директ-костинг як інструмент регулювання витрат на виробництво // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 96-99.
479. Радецька Л.П. Управління витратами виробництва ( на прикладі підприємств машинобудування): Автореф. дис. .../ Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький, 2000. - 19 с.
480. Радецька Л.П. Управління витратами виробництва та проблеми ціноутворення / Л.П. Радецька, І.А. Починок, В.Р. Філінюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 51-53.
481. Радецька Л.П. Управління витратами виробництва у машинобудуванні // Економіст. - 2000. - № 1. - С. 69-72.
482. Рзаєва Т.Г. Менеджмент ділової активності суб’єктів господарювання та його функції // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.-С. 18-20.
483. Рзаєва Т.Г. Фінансові ресурси суб’єктів господарювання та проблеми їх аналізу // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 164-166.
484. Рудницький В.Б. Задача Фламана для пружної смуги з початковими напруженнями / В.Б. Рудницький, .М. Діхтярук // Математичне моделювання. - Херсон, 2000. - С. 85-95.
485. Рудницький В.Б. Нові напрями розв'язування контактних задач // Математика і механіка у Львівському університеті. Сучасні проблеми механіки. - Львів, 2000. - С. 128-140.
486. Рудницький В.Б. Одна задача коливання кусково-однорідної струни / В.Б. Рудницький, В.В. Мороз // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.Техн. науки. – 2000. - № 3, Ч.2. – С. 144-148.
487. Рудницький В.Б. Практичні заняття з курсу вищої математики / В.Б. Рудницький, І.І. Кантемир ;Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький: ТУП, 2000. - Ч. 2. - 315 с.
488. Рудницький В.Б. Розвиток програмно-аналітичних методів в вищих освітних закладах України / .Б. Рудницький , С.Г. Костогриз // Інформація, аналіз , прогноз - стратегічні важелі ефективного державного управління. - К., 2000. - С. 93-101.
489. Руснак В.В. Стратегічне планування діяльності підприємства на сучасному етапі // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.3. – С. 97-98.
490. Семенюк В.І. До впровадження системи "CORINAIR" в Україні / В.І. Семенюк, В.Г. Камбург, В.В. Семенюк // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 1. - С. 176-178.
491. Скальський В.В. Роль держави в регулюванні економічних відносин // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 3, Ч.3. - С. 10-12.
492 . Скальський В.В. Становлення тваринництва на Хмельниччині // Економіка АПК. - 2000. - № 10. - С. 52-55.
493. Скоробагата Л.В. Облікова система в механізмі використання потенціалу підприємства // Розвиток науки про бухгалтерський облік: Матеріали міжнар. наук. конф.- Житомир, 2000.
494. Скоробогата Л.В. Організаційно-процедурне забезпечення вибору облікової системи // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 35-39.
495. Скринник Н.В. Аналіз ліквідності комерційних банків України // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 221-231.
496. Скринник Н.В. Корпоративна культура і шляхи її розвитку в Україні // Міждержав. зб. наук. пр. / Ін-т економіки ім. Ценова. - Свіштов, 2000.
497. Скринник Н.В. Реформування відносин власності і фінансовий стан приватизованих підприємств Хмельницької області // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.2. – С. 25-29.
498. Скринник Н.В. Щодо концепції структурної перебудови економіки // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 187-189.
499. Cкринник Н.В. Щодо розробки регіональної політики сприяння розвитку малого підприємництва // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 215-220.
500. Скубій О.Л. Методи планування беззбитковості діяльності підприємства // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.1. – С. 140-142.
501. Скубій О.Л. Планування безбитковості як шлях забезпечення довготривалого існування підприємства у вибраній галузі діяльності // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 135-138.
502. Смагач Е.И. Позиционирование предприятий фарфоро-фаянсовой промышлености на основе среднеквадратической характеристики рыночных долей // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.1. – С. 141-146.
503. Смелянська Т.П. Шляхи підвищення ефективності ремонтного виробництва машинобудівних підприємств // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 77-79.
504. Сокирник І.В. Проблеми вибору стратегії розвитку підприємства в умовах нестабільного економічного середовища / І.В. Сокирник, Л.П. Швець, В.В. Возний // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.3. – С. 50-52.
505. Співачук Л. Регулювання заробітної плати і доходів: теорія і практика / Л. Співачук, Л.І. Данчук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.1. – С.109-111.
506. Стадник В.В. Економічні методи управління: необхідність, проблеми та перспективи використання для розбудови економіки України / В.В. Стадник, Т.В. Михальчик // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 123-125.
507. Стадник В.В. Особливості стратегічного планування у малому бізнесі / В.В. Стадник, М.А. Йохна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.3. – С. 86-89.
508. Стадник В.В. Умови виходу України на ринки ЕС /В.В. Стадник, М.А. Йохна // Вісн. Тероноп. акад. нар. госп-ва. - 2000. - № 15.
509. Степанюк Н.С. Ділова активність підприємців в малому бізнесі Хмельницької області // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 71-73.
510. Степанюк Н.С. Обмеженість планування на малих підприємствах України / Н.С. Степанюк, Л.Р. Прус // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.3. – С. 52-54.
511. Степанюк Н.С. Оперативно-календарне планування роботи малих робочих груп за замовленням // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.3. – С. 124-126.
512. Сухораб В.П. Основи розробки облікової політики // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 49-51.
513. Сухораб В.П. Управлінський облік у системі управління підприємством // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 87-91.
514. Тюріна Н.М. Аналіз стану нормування та нормативної бази // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 34-36.
515. Удальцова О.В. Тенденції розвитку організаційних структур та роль ресурсу інтернет у цьому процесі / О.В. Удальцова, В.В. Стадник // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту. - Хмельницький, 2000.
516. Франчук В.В.Имитационное моделирование задачи управления запасами / В.В. Франчук, С.А. Франчук// Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.1. – С. 77-79.
517. Franchuk V.P. Determination of tractive capacity of the drum of a mulltirope hoisting machine with due account of flexibiliti of its elastic liner / V.P.Franchuk, V.V. Franchuk // Proceedings of the 9th international symposium on mine planning and equipment selection.- Balkema, 2000.
518. Хмелевська А.В. Облік витрат за національними стандартами // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 17-21.
519. Хмелевська А.В. Розвиток теорії бухгалтерського обліку за умов впровадження національних стандартів // Розвиток науки про бухгалтерський облік: Матеріали міжнар. конф. - Житомир, 2000.
520. Хмелевська А.В. Формування облікової інофрмації про власний капітал підприємства за умов впровадження національних стандартів обліку / А.В. Хмелевська, І.О. Забурмеха // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 107-111.
521. Хрущ Н.А. Лізинг. Світовий та вітчизняний досвід // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале зростання: Пр. всеукр. наук. конф. студ. та мол. вчен. - Донецьк, 2000. - Ч.1.- С. 95-97.
522. Хрущ Н.А. Лізинг як інструмент ліквідації дефіциту інвестиційних ресурсів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 4, Ч.2. – С. 67-69.
523. Хрущ Н.А. Методи оцінки фінансового стану та інвестиційної привабливості підприємства / Н.А. Хрущ, Т.В. Каплун // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 219-221.
524. Хрущ Н.А. Стан інвестиційної та інноваційної діяльності на Хмельниччині та шляхи її активізації // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 199-200.
525. Цегелик Г.Г. Апарат некласичних мажорант заданих таблично та його застосування / Г.Г. Цегелик, Н.В. Федчишин // Автоматика-2000: Матеріали міжнар. конф. з управління. - 2000. - Т. 7. - С. 284-289.
526. Цегелик Г.Г. Нова формула мажорантного типу для наближеного обчислення подвійних інтегралів / Г.Г. Цегелик, Н.В. Федчишин // Волин. математ. вісн. - 2000. - Вип. 7. - С. 159-165.
527. Цегелик Г.Г. Про збіжність інтерполяційного методу мажорантного типу розв'язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь / Г.Г. Цегелик,Н.В. Федчишин // Вісн. Львів. ун-ту. - 2000. - Вип. 2.
528. Цегелик Г.Г. Про обчислювальну стійкість інтерполяційного методу мажорантного типу розв'язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь / Г.Г. Цегелик, Н.В. Федчишин // Вісн. Львів. ун-ту. - 2000. - Вип. 3.
529. Цегелик Г.Г. Чисельний метод відшукання негладких і розривних функцій / Г.Г. Цегелик, Н.В. Федчишин // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: Матеріали Всеукр. наук. конф. - Львів, 2000. - С. 84-85.
530. Шавкун В.М. Реалізація особистого економічного інтересу підприємця у сільському господарстві // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 112-114.
531. Швець Л.П. Аналіз проблеми оцінки економічної ефективності діяльності підприємства / Л.П. Швець, В.В. Руснак // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С.149-150.
532. Швид В.В. Задачі планування якості продукції в умовах ринкової економіки / В.В. Швид, Т.В. Головач // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 4, Ч.1. – С. 83-84.
533. Шпак В.А. Проблеми діагностики банкрутства підприємств в Україні / В.А. Шпак, Н.А. Пономарьова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 145-148.
534. Шпак В.А. Стандартизація обліку основних засобів / В.А. Шпак, Л.В. Скоробогата // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 5, Ч.2. - С. 91-93.
535. Ярушевская А.С. Проблемы разработки нормативов и норм времени / А.С. Ярушевская, М.С. Васьковская // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 30-34.
536. Яцков В.А. Задачі та напрямки застосування інформаційних технологій в Україні / В.А. Яцков, В.В. Стадник // Зб. наук. пр. студ. інж.-екон. ф-ту. - Хмельницький, 2000.

ФАКУЛЬТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА

537 . Байдич Н.А. Стратегія економічного розвитку України і можливі шляхи розв’язання проблеми / Н.А. Байдич, С.В. Ковальчук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 156-158.
538. Бондаренко М. Підготовка нової генерації фахівців / М. Бондаренко, Л.Торгова // Економіст. – 2000. - № 1. – С. 56-58.
539. Васильєв О.А. Освіта як фактор формування трудового потенціалу // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. № 8. – С. 291-293.
540. Васильєв О.А. Оцінка трудового потенціалу працівників при найманні на роботу // Підприємництво в Україні: проблеми і шляхи розвитку: Зб. тез доп. / Ін-т підприємництва та персп. технологій. - Львів, 2000. - С. 68-69.
541. Васильєв О.А. Система факторів формування трудового потенціалу // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 80-83.
542. Ведерников М.Д. Аналитическая оценка современных форм организации и оплаты труда рабочих // Мужвузов. сб. науч. тр. - Хабаровск: ДВГУПС, 2000.
543. Ведерников М.Д. К вопросу о стоимости и цене рабочей силы // Сб. науч. тр. - Донецк: Донеччина, 2000.
544. Ведерников М.Д. Методология качественной и количественной оценки необходимых затрат труда // Вестн. Гомельского гос. техн. ун-та. - 2000.
545. Ведерников М.Д. Проблематика организации заработной платы рабочих в условиях рыночной экономики // Зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2000.
546. Ведерников М.Д. Трансформация подходов к организации, планированию и управлению оплатой труда // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. – С. 102-106.
547. Ведерніков М.Д. Концептуальні підходи щодо визначення індивідуальної ціни робочої сили // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 83-85.
548. Ведерніков М.Д. Мікроелементне нормування та проектування праці як науковий метод визначення необхідних витрат праці // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 67-69.
549. Ведерніков М.Д. Недоліки методу хронометражних досліджень в оцінці необхідних витрат праці // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 3, Ч.1. – . 36-39.
550. Ведерніков М.Д. Теоретико-методологічна сутність різних концептуальних підходів щодо об'єкту купівлі-продажу в угоді роботодавця з найманим робітником // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: Зб. наук. пр. - Тернопіль: Економічна думка, 2000.
551. Горецкий В.Э. Базирование плоских деталей сложной формы / В.Э. Горецкий, С.В. Успаленко, Г.М. Драпак // Новое в технике и технологии текстильной и легкой промышленности: Сб. докл. междунар. науч. конф. - Витебск, 2000.
552. Данчук Л.І. Теоретичний підхід до сутності трудового потенціалу / Л.І. Данчук, Т.М. Федоркіна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 231-233.
553. Дідик С.М. Інструменти грошово-кредитної політики та проблеми їх застосування в сучасних економічних умовах /С.М. Дідик, С.Р. Красильніков // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.2. – С. 75-80.
554. Емельяненко Л.М. Стратегические приоритеты в политике управления рынком труда // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.3. – С. 75-78.
555. Ємельяненко Л.М. Маркетингові підходи до виявлення і реалізації трудових резервів на ринку праці / Л.М. Ємельяненко, Ж.В. Старцун // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. № 7. – С. 316-318.
556. Ємельяненко Л.М. Методологічні основи створення дієвої інформаційної технології дослідження ринку праці України // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 8.
557. Ємельяненко Л.М. Рівні зайнятості та доходів населення – індикатори реалізації трудової активності на ринку праці / Л.М. Ємельяненко, Г.В. Заремба // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. № 7. – С. 322-325.
558. Ємельяненко Л.М. Маркетингові підходи до виявлення та реалізації трудових резервів на ринку праці / Л.М. Ємельяненко, Ж.В. Старцун // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 7.
559. Ємельяненко Л.М. Рівні зайнятості та доходів населення - індикатори реалізації трудової активності на ринку праці / Л.М. Ємельяненко, Г.В. Заремба // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 7.
560. Ємельяненко Л.М. Теоретичні основи створення концептуальної теорії функціонування ринку праці України // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 77-80.
561. Єрохіна Н.А. Історія розвитку національної грошової одиниці України-гривни / Н.А. Єрохіна, О.Г. Микитіна // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 26-28.
562. Квасницька Р.С. Земельна реформа в Україні /Р.С. Квасницька, О.М. Рага // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 5, Ч.2. – С. 229-232.
563. Квасницька Р.С. Страхування банківських депозитів / Р.С. Квасницька, Р.І. Мубаракшина // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 5, Ч.2. – С. 235-237.
564. Ковальчук С.В. Проблеми впровадження та напрями удосконалення лізингових відносин в Україні / С.В. Ковальчук, Н.М. Валігура, В.О. Шевчук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 5, Ч.2. – С. 227-229.
565. Ковальчук С.В. Проблеми доцільності кредитування України міжнародними фінансовими організаціями / С.В. Ковальчук, А.В. Мазур // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.2. – С. 59-63.
566. Ковальчук С.В. Проблеми організації діяльності Хмельницького обласного управління Державного казначейства України / С.В. Ковальчук, В.Б. Панчак,І.І. Панчак // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 105-108.
567. Ковальчук С.В. Проблеми та шляхи вдосконалення реалізації бюджетної політики державним казначейством України / С.В. Ковальчук, В.Б. Панчак, І.І. Панчак // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.2. – С. 69-72.
568. Ковальчук С.В. Фінансова політика України на сучасному етапі / С.В. Ковальчук, О.С. Дземич // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 145-147.
569. Король В.Д. Регулююча роль (функція) податку на прибуток / В.Д. Король, Л.Д. Федорук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 5, Ч.2. – С. 65-67.
570. Коцур О.М. Автоматизація методики оцінки еластичності попиту на продукти в регіоні / О.М. Коцур, І.Т. Твердохліб // Сучасні економіко-математичні методи у ринковій економіці: Матеріали II Всесвіт. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. - К., 2000.
571. Кравець І.М. Проблеми підготовки і використання трудових резервів // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. № 7. – С. 278-280.
572. Лавриненко С.О. Оцінка відношення робітників до праці як критерій якості // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. - 2000. - № 3.
573. Лавриненко С.О. Поліпшення якісного складу персоналу підприємств // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 8.
574. Лавриненко С.О. Проблеми оплати праці та її вплив на якість у перехідному періоді // Зб. наук. пр. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2000.
575. Ларіонова К.Л. Зміни в організації планування та обліку витрат, пов’язані з прийняттям положень (стандартів) бухгалтерського обліку // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 27-30.
576. Ларіонова К.Л. Проблеми класифікації витрат на змінні та постійні // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. – С. 58-63.
577. Ларіонова К.Л. Проблеми планування постійних витрат за місцями їх виникнення та сферами відповідальності // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- . 138-142.
578. Марченко В.Л. Визначення параметрів рушійного гідроакумулятора в пристрої для штампування з обертанням інструмента на кривошипному пресі / .Л. Марченко, Ю.Є. Шамарін, С.Р. Красильников // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 48-52.
579. Мельник Т.Б. Підготовка підприємства до залучення інвестицій // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. № 7. – С. 338-341.
580. Микитіна О.Г. Перспективи розвитку грошового обігу в Україні // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 103-105.
581. М’ясіщев О.А. Використання CGI для організації пошуку інформації в базі даних на WWW-cервері / О.А. М’ясіщев , А.Ф.Фурманюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 180-182.
582. М’ясіщев О.А. Конфігурація NETWORK ADDRESS TRANSLATION B CISCO IOS / О.А. М’ясіщев , І.А. Ігнат // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. – № 3, Ч.2. – С. 152-155.
583. М'ясіщев О.А. Конфігурація проксі-серверу SQID / О.А. М'ясіщев, І.В. Білоус // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 127-128.
584. М’ясіщев О.А. Організація доступу в комп’ютерну мережу університету(організації) за допомогою дозвону // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки.- 2000.- № 2.- С. 153-154.
585. Ніколайчук М.В. Мотивація міграцій населення в контексті соціально-демографічної політики регіону // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 208-213.
586. Овчиннікова О.Р. Вплив демографічного стану населення України на трудовий потенціал країни / О.Р. Овчиннікова, А.Ю. Глощанюк // Матеріали III міжнар. конф. молод. вчених-екон. - Донецьк, 2000. - Т. 1.
587. Овчиннікова О.Р. До питання управління міждержавною міграцією робочої сили на Україні в сучасних умовах // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. № 7. – С. 313-315.
588. Овчиннікова О.Р. Застосування факторного аналізу при дослідженні якісного складу міграційних потоків // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 8.
589. Овчиннікова О.Р. Підприємництво та трудова міграція: проблеми взаємозв'язку // Підприємництво в Україні: проблеми і шляхи розвитку: Зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. - Львів, 2000. .
590. Олексійчук О.П. Освітня політика в Україні // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 100-103.
591. Олексійчук О.П. Проблеми вищої освіти України // Міжнар. наук.-практ. конф. - Полтава, 2000.
592. Олексійчук О.П. Проблеми вищої школи в перехідний період // Регіональні перспективи. - 2000. - № 2-3.
593. Орлов О.А. Проблемы управления инновационным продуктом / О.А. Орлов, Р. Бойко, С. Ковальчук // Регіональні перспективи. - 2000. - № 9-10. .
594. Полякова С.В. Дослідження взаємозв’язку ринку трудового резерву та доходів населення // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 7. – С. 319-321.
595. Полякова С.В. Особливості формування доходів сільського населення в умовах переходу до ринкових відносин // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 8. – С. 224-227.
596. Полякова С.В. Розвиток підприємництва в Україні - шлях до підвищення добробуту населення // Зб. наук. пр. - Львів, 2000.
597. Полякова С.В. Стратегічне планування рівня доходів населення // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.3. – С. 72-75.
598. Полякова С.В. Теоретичні аспекти формування доходів населення // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 56-59.
599. Пятін І.С. Визначення складу молочних продуктів багаточастотними вимірювачами параметрів зондуючих сигналів // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 146-148.
600. Ревякін О.С. Оцінка основних демографічних показників Хмельницької області / О.С. Ревякін, О.М. Ковальчук, В. Сисак // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 8.
601. Решмидилова С.Л. Синеритический аспект управления качественной работы // Проблемы легкой и текстильной промышленности на пороге нового века: Всеукр. науч.-техн. конф. - Херсон, 2000.
602. Решміділова С.Л. До питання інноваційних технологій творчого потенціалу // Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: Міжнар. наук.-практ. конф. - Полтава, 2000.
603. Решміділова С.Л. Експертний метод оцінки якості праці // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- C. 76-80.
604. Решміділова С.Л. Інтеграція людського фактору та систем управління якістю // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. № 7. – С. 351-354.
605. Рудык А.Ю. Контроль качества термодиффузионных покрытий / А.Ю. Рудык, М.С. Стечишин // Повышение надежности долговечности конструкторных элементов упрочнением поверхности диффузионным ионно-плазменным методом / Хмельн. акад. прикорд. військ України. - Хмельницький, 2000. - С. 43.
606. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту: Навч. посіб. / Е.Г. Рясних, Р.С. Квасницька. - Хмельницький: Тріада-М, 2000. - 211 с.
607. Рясних Є.Г. Про концепцію податкового кодексу // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.2. – С. 7-9.
608. Стечишин М.С. До електрохімічної поведінки металічних поверхонь у кислому середовищі / М.С. Стечишин, М.В. Лук'янюк, О.Ю. Рудик // Пробл. трибології. - 2000. - № 3-4. - С. 97-101.
609. Тараненко С.М. Мотиваційні механізми стратегічного управління // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 3, Ч.1. – С. 14-16.
610. Тельнов А.С. Взаимосвязь факторов синергетической работы в системе управления качеством труда на предприятии / А.С. Тельнов, С.Л. Решмидилова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.2. – С. 150-153.
611. Тельнов А.С. Принципи вивчення особистості в процесі психологічного тестування // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 7. – С. 302-304.
612. Тельнов А.С. Эргономический аспект качества средств труда // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 8.- С. 287-288.
613. Ткаченко І.С. Вища школа: моделювання вибору варіанту пріоритетного розвитку : Учб. посіб./ І.С. Ткаченко, А. Ткаченко. - Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 59 с.
614. Ткаченко І.С. Математичне программування: Навч. посіб./ І.С. Ткаченко, М.І. Шинкарук, Г.І. Кармелюк. - Тернопіль: Збруч, 2000. - 73 с.
615. Ткаченко І.С. Моделювання динамікою кредитного портфеля / І.С. Ткаченко, Б.І. Луців // Вісн. НБУ. - 2000. - № 5. - С. 15-17.
616. Торгова Л.В. Информационная система регионального рынка труда / Л.В. Торгова, В. Абрамов, С. Волощук // Сб. науч. тр.- Сочи, 2000.
617. Торгова Л.В. Інформаційне забезпечення маркетингу регіонального ринку праці / Л.В. Торгова, В. Абрамов, . Волощук // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. № 7.
618. Торгова Л.В. Концептуальні підходи до ринку праці: історичний аспект // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 73-76.
619. Торгова Л.В. Маркетинг ринку праці як основа управління та регулювання / Л.В. Торгова, Т. Вітко // Регіональні перспективи: Зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. - Львів, 2000. - № 2-3.
620. Торгова Л.В. Регіональний ринок праці: стан, тенденції, стратегія розвитку / Л.В. Торгова, О.Л. Ступарик // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.1. – C. 89-93.
621. Торгова Л.В. Специфіка формування регіонального ринку праці і політики зайнятості // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. – Вип. № 8.
622. Торгова Л.В. Стан і тенденції розвитку регіонального ринку праці (Хмельницька область) / Л.В. Торгова, О.Л. Ступарик // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 7. – С. 305-308.
623 . Торгова Л.В. Узгодження економічних інтересів суб'єктів ринку праці в умовах роздержавлення економіки // Регіональні перспективи: Зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. - Львів, 2000. - № 2-3.
624. Торгова Л.В. Управління соціальним розвитком регіону на основі його соціально-економічної моделі // Регіональні перспективи: Зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. - Львів, 2000. - № 2-3.
625. Торгова Л.В. Формування кадрової політики в умовах трансформації економіки / Л.В. Торгова, Н.Я. Чемера // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: Зб. наук. пр. – К., 2000. –Вип. № 7. – С. 275-277.
626. Троян Г.Ф. Математическое моделирование в решении проблем осаждения ионов металлов из промышленных отходов // Информационно-компьютерные технологии в решении проблем промышленности, строительства, коммунального хозяйства и экологии: Сб. материалов науч.-практ. конф. - Пенза, 2000. - С. 30-37.
627. Тудосан А.М. Реалізація економічної політики органами управління фінансами в зарубіжних країнах / А.М. Тудосан, С.В. Ковальчук // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 153-156.
628. Успаленко С.В.Визначення АЗФ для кругової апроксимації контуру та прямолінійного фіксуючого елементу: Тез. докл. наук.-техн. конф./ С.В. Успаленко, Г.М. Драпак, В.Е. Горецький. - Витебск, 2000.
629. Успаленко С.В. Дослідження процесу базування сліду взуття: Тез. доп. наук.-техн. конф. / С.В. Успаленко, .М. Драпак, В.Е. Горецький. - Хмельницький, 2000.
630. Федорук Л.Д. Напрями вдосконалення податкового законодавства України / Л.Д. Федорук, Ю.В. Балашова // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 148-153.
631. Федорук Л.Д. Нова бюджетна ідеологія / Л.Д. Федорук, С.П. Гладій // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 158-163.
632. Федорук Л.Д. Особливості податкової політики при формуванні державного бюджету України на 2000 рік / Л.С. Федорук, С.П. Гладій // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. - 2000. - № 6, Ч.2. - С. 137-145.
633. Франко В.М. Аналіз інвестиційної привабливості Хмельницької області 2000 р. / Франко В.М., Т.Б. Мельник // Підприємництво в Україні: Проблеми і шляхи розвитку: Міжнар. наук.-практ. конф. / Держ. ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 2000.
634. Хитра О.В. Аналіз розвитку спільних підприємств у світовому масштабі // Регіональні перспективи. - 2000. - № 2-3. - С. 332-334.
635. Хитра О.В. Дослідження сутності спільних підприємств // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. - № 4, Ч.3. – С. 155-159.
636. Хитра О.В. Основоположні принципи організації оцінки ефективності спільних підприємств // Економіка: Проблеми теорії та практики: Міжвуз. зб. наук. пр.-К., - 2000. - вип. 24. - С. 68-75.
637 . Хитра О.В. Роль спільних підприємств в економіці регіону (на прикладі Хмельницької області ) // Регіональні перспективи. - 2000. - № 5. - С. 101-105.

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

638. Антонюк С.М. Фразеологізми як носії лінгвокультурної інформації // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 121-123.
639. Балашова Ю.В. Міграція сільської молоді України в 1960-1980-х роках / Ю.В. Балашова, В.О. Григоренко, О.П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. – 2000. - № 1. – С. 163-165.
640. Балацька Л.М. Відео та навчання англійської мови /Л.М. Балацька, В.І. Козубай // Зб. наук. пр. / Львів. держ. ун-т. - Львів, 2000. - С. 6-7.
641. Балацька Л.М. Дистанційне навчання / Л.М. Балацька, С.А. Пасічник, В.І. Козубай // Зб. наук. пр. / Львів. держ. ун-т. - Львів, 2000.
642. Балацька Л.М. Мовне спілкування як аспект пізнавальної діяльності студентів у загально-культурному контексті // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1.
643. Балацька Л.М. Інтенсифікація вивчення граматики англійської мови в технічному вузі / Л.М. Балацька, З.В. Малюська, Н.П. Кульчинська // Лінгвістичні проблеми навчання мові, як іноземній: Матеріали конф. - Полтава, 2000.
644. Балацька Л.М. Learning to Speak // Зб. наук. пр./ Укр. держ. мед. стоматолог. акад. - Полтава, 2000. .
645. Бебякова Т.В. Робота над науковими текстами // Іноземна філологія на межі тисячоліть / Харк. ун-т. - Харків, 2000. - С. 44-45.
646. Бевз М.В. Методологічні засади вітчизняної психологічноїнауки: історико-психологічний аналіз // Виховна робота у ВНЗ: симбіоз нового і традиційного: Всеукр. наук.-практ. конф.- Кам'янець-Подільський, 2000.
647. Бідюк Н.М. Освіта у Великій Британії. Education in Great Britain: Навч. посіб./ Н.М. Бідюк, Л.М. Балацька; Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький: ТУП, 2000. - 127 с.
648. Бідюк Н.М. Teaching foregn language for students at British universities // Зб. наук. пр./ Укр. держ. мед. стоматолог. акад. - Полтава, 2000.
649. Бідюк Н.М. Тенденції розвитку вищої технічної освіти у західноєвропейських країнах // Зб. наук. пр. / Київ. держ. лінгв. ун-т. - Київ, 2000. .
650. Білецька Г.А. Екологічна хімія підземних вод Хмельницької області // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 114-115.
651. Боднар Р.В. Аналого-цифрові перетворювачі поодиноких і рідкоповторюваних сигналів на тунельних діодах // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах: Зб. наук. пр. / Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький, 2000. - Вип. №7. - С. 119-127.
652. Боднар Р.В. Методичні аспекти перекладу реалій // Іноземна філологія на межі тисячоліть / Харк. ун-т. - Харків, 2000. - С. 140-141.
653. Бондар О.В. Неологізми і запозичення / О.В. Бондар, В.Р. Бондар // Іноземна філологія на межі тисячоліть / Харк. ун-т. - Харків, 2000. - С. 118-119.
654. Bondar О. Structural and Semantic Interdependence of  Request Forms // 5 th National TESOL Ukrain conference: Conference papers / Lviv University. - Lviv, 2000.- P. 118-119/.
655. Bondar O. Graphic and Orphoepic Peculiarities of the English International Terms // 5 th National TESOL Ukrain conference: Conference papers / Lviv University. - Lviv, 2000.- P. 118.
656. Бойко А.М. Аналіз комунікативних намірів, необхідних для написання ділових листів // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. - 2000. - Вип. 2.
657. Бойко А.М. Уміння та навички, необхідні для написання писемних текстів // Тез. доп. міжнар. конф. / Харк. нац. ун-т. - Х., 2000.
658. Броженко В.О. Дипломатія Богдана Хмельницького / В.О. Броженко, М.П. Олійник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 54-56.
659. Булелик Р.І. Збільшення обсягу рухової активності - необхідна умова процесу оздоровлення майбутніх спеціалістів / Р.І. Булелик, М.І. Кравцов, А.А. Руснак // Проблеми фізичного та валеологічного виховання студенської молоді : Зб. нац. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 72.
660. Вальчук Г.В. Аксіологічний аспект текстів документів та газетних статей // Вісн. Чернів. держ. ун-ту. Сер. Романо-германські мови. - 2000. - № 4. - С. 48-52.
661. Василенко Л.І. Психофизиологические особенности формирования технико-тактических действий борцов / Л.І. Василенко, В.І. Попов, М.М. Рудніченко // Зб. Всеукр. наук.-пед. конф. - Полтава, 2000. - С. 43.
662. Вишпольська В.Ф. Психолінгвістичні особливості діалогічного мовлення // Іноземна філологія на межі тисячоліть / Харк. ун-т. - Харків, 2000. - С. 232-234.
663. Вільчинська С.Б. Планування у сфері малого бізнесу-розкіш чи необхідність? // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки.- 2000.- № 2.- С. 143-144.
664. Вільчинська Т.В. Проблеми національно-громадянського виховання сучасної молоді з огляду на концепції соціального виховання В.В. Зінківського // Філософські пошуки. - 2000. - № 4. - С. 25-30.
665. Вільчинська Т.В. Роль діалектичного поєднання трудового виховання в процесі становлення спеціаліста // Вісник Технологічного університетут Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 132-134.
666. Вусатюк М.А. Визначення деяких методик в обчисленні результатів державного тестування / М.А. Вусатюк, Р.Є. Савченко, О.Б. Садовий // Проблеми фізичного та валеологічного виховання студенської молоді : Зб. нац. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 93.
667. Гладкова В.М. Формування відповідальної професійної поведінки майбутнього спеціаліста // Виховна робота у ВНЗ: симбіоз нового і традиційного: Всеукр. наук.-практ. конф. - Кам'янець-Подільський, 2000.
668. Горбарчук О.О. Біотестування водних розчинів екотоксикантів // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 112-115.
669. Грабовський В.М. Врахування процесів самоокислення при аналітичному розрахунку аеротанків / В.М. Грабовський, А.А. Муляр, В.М. Панчук // Зб. тез доп. учасникыв конф. молод. вчен. / Київ. держ. ун-т технолог. та дизайну.- К., 2000.
670. Григоренко В.О. Сільська молодь України у 1960-1980 роках / В.О. Григоренко, О.П. Григоренко, К.М. Скиба // Вісник Технологічного університетут Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 71-76.
671. Григоренко О.П. Вода як животворне джерело очищення і загартування тіла людини / О.П. Григоренко, Я.І. Гнатчук, В.Д. Кисельов // Проблеми фізичного та валеологічного виховання студентської молоді: Зб. нац. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 19.
672. Григоренко О.П. Громадська думка як важливий чинник формування здорового способу життя студентської молоді/ О.П. Григоренко, О.В. Мозолюк, О.П. Недолужко, Є.М. Свіргунець // Проблеми фізичного та валеологічного виховання студентської молоді: Зб. нац. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 20.
673. Григоренко О.П. Питання фізичної культури і спорту у вузівському курсі "Історія України" / О.П. Григоренко, Є.М. Свіргунець // Університет та регіон: VII міжнар. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 13.
674. Григорчук М.М. Українська держава 1917-1920 років. Міжнародні відносини // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 52-54.
675. Григорчук М.О. Демократія і політична культура // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 140-143.
676. Грицева А.П. Технічна термінологія у вузі // Термінологія і час: Матеріали конф./ Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. - Київ, 2000. - С. 78-79.
677. Грицева О.Л. Переклад дієприкметників спеціальної лексики / О.Л. Грицева, А.П. Грицева // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 119-121.
678. Гуменна Л.В. Дипломатія Київської Русі / Л.В. Гуменна, М.П. Олійник // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 56-61.
679. Дармороз Г.А. Прийом формування та розвитку зрілого читання в курсі П. іноземної мови // Тез. доп. міжнар. конф. / Харк. нац. ун-т. - Х., 2000.
680. Демченко Н.В. До питання покращання роботи з фізичного виховання в процесі перебудови вищої школи / Н.В. Демченко, Л.М. Остапчук, В.О. Ткач // Проблеми фізичного та валеологічного виховання студенської молоді : Зб. нац. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 25.
681. Дем'янюк М.Б. Виражальні функції внутрішнього монологу (на прикладі оповідання М. Коцюбинського "Дебют") // Наука і сучасність. - Київ, 2000. - Вип.1, Ч.1.
682. Дем'янюк М.Б. Від внутрішньої мови - до плину свідомості // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2000. - № 1.
683. Дем’янюк М.Б. Диалектика вечного и временного в рассказе А.П. Чехова “Студент” // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 135-137.
684. Дем'янюк М.Б. До проблеми внутрішнього монологу в модерній українській і російській літературі кінця XIX-початку XX століття // Літературознавчі обрії: Пр. молодих вчен. України. - Київ, 2000. - Вип.1.
685. Дзіковська Н.Я. Деякі аспекти діалектики культури // Вісн.Технол. ун-ту Поділлля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 152-154.
686. Драпак О.З. Історія вивчення змін у лексиці української літературної мови 90-х років ХХ століття в українському мовознавстві // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 128-131.
687. Дроздова В.В. Проблема підготовки майбутніх випускників економічних факультетів до ділового спілкування з зарубіжними партнерами / В.В. Дроздова, І.Т. Островська // Зб. наук. пр. / Укр. держ. мед. стоматолог. акад. - Полтава, 2000.
688. Дудар М.А. Інформатизація суспільства і гуманітарні науки на рубежі тисячоліття // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 150-152.
689. Дудар М.А. Інформатизація України в контексті міжнародних відносин // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 150-152.
690. Дячок В.В. Джерела про Устима Кармалюка та опришківство на Поділлі (1813-1835р.р.): Автореф. дис. ... К., 2000. - 20 с.
691. Дячок В.В. Устим Кармалюк і Сіверський край // Северянський літопис. - 2000. - № 4. - С. 115-118.
692. Дячок В.В. Устим Карманюк (Кармалюк) у працях дослідників 90-х р.р. ХХ ст. / В.В. Дячок, М.В. Яцкевич // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 36-38.
693. Ємець О.В. Роль тропів у поетизації Томаса // Мова і культура. - Київ, 2000.
694. Ємець О.В. Семантика та прагматика гіперболічних та мейотичних тропів в оповіданнях Ділана Томаса // Іноземна філологія на межі тисячоліть: Тез. доп. міжнар. наук. конф. - Харків, 2000.
695. Ємець О.В. Тропеїчне поле як прояв поетичності в прозі Д. Томаса // Вісник Київ. держ. лінгв. ун-ту. - Київ, 2000. - Т. 3.
696. Ємець О.В. Фоностилістичні засоби у прозі Томаса // Вісник Київ. держ. лінгв. ун-ту. - К., 2000.
697. Жолобова Т.Д. Культурологические различия в оценке эффективности международного менеджмента // Мова і культура: Матеріали міжнар. конф. / Ін-т міжнар. відносин. - Київ, 2000.
698. Жолобова Т.Д. Научно-технические компоненты в процессе изучения терминологии по специальности экономики // Украина на пороге XXI столетия: Зб. наук. пр. / Винниц. торгово-эконом. ин-т. - Винница, 2000.
699. Жолобова Т.Д. Основні напрямки розвитку науково-технічної компетенції студентів в процесі вивчення термінології з економічних спеціальностей // Зб. наук. пр. / Вінн. торг.-екон. ін-т. - Вінниця, 2000.
700. Зазулина Л.В. Екологічна освіта: Метод. посіб. для вчителя / Л.В. Зазуліна, Л.С. Юглічек, Л.С. Мирна. - Кам'янець-Подільський, 2000. - 116 с.
701. Захарова Т.Й. Гуманістичний ідеал та особливості його реалізації в сучасній Україні / Т.Й. Захарова, О.В. Чернов // Вісник Технологічного університетут Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 138-140.
702. Земський Ю.С. Народні уявлення про життя та смерть у дослідженнях подільських краєзнавців кінця XIX - початку ХХ ст. // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 31-35.
703. Злотенко Б.М. Вирішення задачі про плин рідини з в’язкістю, що є функцією координат / Б.М. Злотенко, М.Є. Скиба, О.М. Синюк // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 46-48.
704. Злотенко Б.Н. Конечно-розностный метод исследования процесса заполнения прямоугольной пресс-формы путем визуализации потока расплава / Б.Н. Злотенко, О Н. Синюк, Н.Е. Скиба // Вісник Київ. держ. ун-ту технологій та дизайну. - 2000. - № 2.
705. Калда Г.С. Исследование влияния микропластичности на фреттинкостойкость металлов / Г.С. Калда, В.В. Шевеля // Надійність машин і прогнозування їх ресурсу: Зб. пр. міжнар. конф. - Івано-Франківськ, 2000.
706. Калда Г.С. Механизм разрушения металлов при фреттинг-усталости / Г.С. Калда, В.В. Шевеля // Зносостійкість і надійність вузлів тертя машин (ЗНМ-2000): Тез. доп. міжнар. наук.-техн. конф. - Київ, 2000.
707. Калда Г.С. Об использовании характеристик внутреннего трения для оценки повреждений при микрофритинговании/ Г.С. Калда, В.В. Шевеля, В.А. Кирилков // Technolog, Economy, Mechanization Process, Organization in Conditions of Highland Production: Сб. тр. междунар. науч.-техн. конф. - Чачак, 2000.
708. Kalda G.S. New approach to the classification of the surface geometric structures / G.S. Kalda, V.E. Lubimov // Механика- 2000: Тр. междунар. науч.-техн. конф. - Жешув, 2000.
709. Камбург В.Г. Влияние температуры на механическую прочность электронных компонентов, герметизируемых компаундом / В.Г. Камбург, И.И. Ковтун, С.А. Григоренко // Надежность и качество: Тр. междунар. симп. - Пенза, 2000. - С. 348-351.
710. Камбург В.Г. Физико-математическое и компьютерное моделирование сложных инженерных систем на примерах из собственной практики / В.Г. Камбург, И.В. Цымбалистая, А.А. Никитин // Дисперсные системы-2000: Тр. XIX Междунар. конф. - Одесса, 2000. - С. 83-85.
711. Каньковський І.Є. Випускна творча робота майбутніх вчителів трудового навчаня // Роль дипломних і магістерських робіт у підготовці спеціалістів і магістрів трудового навчання: Всеукр. наук.-практ. конф. / Полтав. обл. ін-т післядипломної освіти пед. працівників ім. М.А. Островського. - Полтава, 2000.
712. Каньковський І.Є. Розвиток художньо-творчих здібностей у майбутніх вчителів трудового навчання // Зб. наук. пр. / Херсон. держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000.
713. Каньковський І.Є. Шляхи підготовки вчителя трудового навчання до формування в учнів практичних умінь і навичок / І.Є. Каньковський, А.А. Яковлев // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр./ Вінниц. держ. пед. ун-т ім. . Коцюбинського. - Вінниця, 2000. .
714. Кирилков В.А. Об использовании характеристик внутреннего трения для оценки повреждений при микрофритинговании / В.А. Кирилков, В.В. Шевеля, Г.С. Калда // Technolog, Economy, Mechanization Process, Organization in Conditions of Highland Production: Сб. тр. междунар. науч.-техн. конф. - Чачак, 2000.
715. Кисельов В.Д. Організація клубів за інтересами як засіб активізації формування здорового життя студентської молоді // Проблеми фізичного та валеологічного виховання студентської молоді: Зб. нац. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 44.
716. Коваль І.В. Словотвір та проблеми перекладу термінів / І.В. Коваль, Л.А. Кухар // Зб. наук. пр./ Укр. держ. мед. стоматолог. акад. - Полтава, 2000.
717. Козубай В.І. Культурологічний аспект в процесі викладання англійської мови // Міжнар. наук.-практ. конф./ Київ. ун-т міжнар. відносин. - Київ, 2000.
718. Коржик О.М. Використання земельних ресурсів в басейнах лівобережних притоків р. Дністер в межах Хмельницької області // Проблеми раціонального використання охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України: Тез. доп. II Всеукр. наук.- метод. конф. - Чернівці, 2000. - С. 65.
719. Костогриз С.Г. Внутрішнє тертя, недосконалий гістерезис та циклічна втома конструкційних матеріалів / С.Г. Костогриз, В.В. Мисліборський, О.В. Лютий // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - №6, Ч.3. - С. 83- 85.
720. Коханко О.М. Про шляхи стандартизації профосвіти України // Внедрение стандартов в профессиональном техническом образовании: Междунар. семинар. - Минск, 2000.
721. Кочетов О.П. Методика визначення довговічності текстильних матеріалів для виготовлення термозахисного одягу / О.П. Кочетов, І.І. Ковтун // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 1. - С. 161-162.
722. Кочетов О.П. Побудова математичної моделі добової продуктивності цукрозаводу / О.П. Кочетов, Д.В. Аляб'єв, Ю.В. Головюк // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 149-150.
723. Красильникова Г.В. Розвиток художньо-конструкторських здібностей учнів засобами конструювання і моделювання одягу / Г.В. Красильникова, О.В. Голодинська // Особливості підготовки вчителя обслуговуючої праці в сучасних умовах: Всеукр. наук.-практ. конф. / Херсон. держ. пед. ун-т.- Херсон, 2000.
724. Красильникова Г.В. Творча особистість у системі неперервної професійної освіти / Г.В. Красильникова, О.Г. Кустова, О.В. Пащенко // Особливості підготовки вчителя обслуговуючої праці в сучасних умовах: Всеукр. наук.-практ. конф./ Херсон. держ. пед. ун-т. - Херсон, 2000.
725. Красильникова Г.В. Шляхи реалізації і системи неперервної освіти підготовки викладачів спеціальних дисциплін / Г.В. Красильникова, О.Г. Кустова, О.В. Пащенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр./ Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2000.
726. Кудлей О.П. Релігійно-національні джерела творчої спадщини Шевченка // Тарас Шевченко і українська культура XXI століття: Симпозіум. - Кам’янець-Подільський, 2000. .
727. Кулєшова О.В. Аналіз основних структурних одиниць мовленого аспекту діалогу // Виховна робота у ВНЗ: симбіоз нового і традиційного:Всеукр. наук.-практ. конф.- Кам'янець-Подільський, 2000.
728. Кустова О.Г. Структурно-логічна схема професійної підготовки як складової процесу формування особистості фахівця / О.Г. Кустова, О.В. Пащенко, Г.В. Красильникова // Творча особистість у системі неперервної професійної освіти: Міжнар. наук. конф. / Харк. держ. політех. ун-т. - Харків, 2000. - С. 225.
729. Кuts-Karpenko O. Joyce Carol Oates and Cynthia Ozick in Modern American Fiction // 5 National TESOL Ukrain conference: Conference papers / Lviv University. - Lviv, 2000.- P. 80-81.
730. Кшижинська І.І. Самостійні заняття фізичними вправами - невід'ємний засіб здорового способу життя студентської молоді / І.І. Кшижинська, Є.О. Павлюк, О.С. Філіпчук, Р.В. Романець // Університет та регіон: VII міжнар. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 87.
731. Лімбах Е.Н. Структурно-семантическая характеристика окказинального слова // Русский язык в учебных заведениях Украины.- 2000. - № 2. - С. 67-70.
732. Лімбах О.М. Прагматична настанова використання оказіоналізмів у мові газети // Семантика мови і тексту / Прикарпат. ун-т. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 62-66.
733. Ложкін Г.В. Концептуальна модель діяльності викладачів фізичного виховання / Г.В. Ложкін, О.О. Солтик // Проблеми фізичного та валеологічного виховання студенської молоді : Зб. нац. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 33.
734. Ложкін Г.В. Психология моделирования в спорте как аспект управления подготовкой спортсменов высокого класса / Г.В. Ложкін, Є.М. Свіргунець // Модельные психологические характеристики в спорте / Нац. ун-т фіз. виховання і спорту. - Київ, 2000. - С. 141-158.
735. Лук'яненко Г.І. Підготовка вчителя трудового навчання з естетичного виховання учнів під час вивчення теми "Кондитерські вироби" // Особливості підготовки вчителя обслуговуючої праці в сучасних умовах / Херсон. держ. пед.ун-т. - Херсон, 2000.
736. Лук'яненко Г.І. Формування базових знань і умінь з обробки і збереження харчових продуктів у майбутніх вчителів трудового навчання // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр./ Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2000.
737. Lulkun N.А. American Studies in Ukraine // TESOL Ukrain Newsletter. - Vinnytsya, 2000. - Vol.6, № 1-2. - P. 7.
738. Lulkun N.А. Assesing Progress in TESOL Events // TESOL Ukrain Newsletter. - Vinnytsya, 2000. - Vol.6, № 1-2. - P. 5.
739. Lulkun N.А. English as Foreign Language Through the Internet // Іноземна філологія на межі тисячоліть: Тез. доп. міжнар. наук. конф. / Харк. Нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2000. - С. 164-166.
740. Lulkun N.А. Language learning and teaching through online interaction // Лінгвістика і вербальна комунікація у 21 столітті: тенденції і перспективи: Матеріали конф. / Київ. нац. ун-т. - К., 2000. - С. 23.
741. Lulkun N.А. New URLs, New Ideas to surf the Internet// TESOL Ukrain Newsletter. - Vinnytsya, 2000. - Vol.5, № 4. - P. 6.
742. Lulkun N.А. The Internet in the EFL Clasrsroom // TESOL Ukrain Newsletter. - Vinnytsya, 2000. - Vol.5, № 3. - P. 7-8.
743. Lulkun N.А. The Internet for ELT/EFL // TESOL Ukrain Newsletter. - Vinnytsya, 2000. - Vol.6, № 1-2. - P. 12.
744. Lulkun N.А. The Future of English through the Internet // 5th National TESOL Ukrain conference: Conference papers / Lviv University. - Lviv, 2000.- P. 95-96.
745. Lulkun N.А. Current State of Training BE/ESP Teachers in Ukraine // 7 th Regional ESP Anti-Conference.- Lods( Poland), 2000.
746. Мазур Т.С. Місце і значення латинської мови у світовій культурній спадщині // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 114-116.
747. Мазур Т.С. Явище номіналізації в англійському словотворі / Т.С. Мазур, Л.П. Статкевич // Зб. наук. пр. / Укр. держ. мед. стоматолог. акад. - Полтава, 2000. - С. 58-59.
748. Matsyuk H. Vocabulary Presentation and revision // 5th National TESOL Ukrain conference: Conference papers / Lviv University. - Lviv, 2000.- P. 21-22.
749. Mazur T.S. English in My Future Profession: Career's Prospects // 5 th National TESOL Ukrain conference: Conference papers / Lviv University. - Lviv, 2000.- P. 38-39.
750. Mazur T.S. Homony on the syntactic Level / T.S. Mazur, T.D. Golobova // 5 th National TESOL Ukrain conference: Conference papers / Lviv University. - Lviv, 2000.
751. Малюзенко В.В. Рекомендації щодо управління дозуванням навантаження в тренуваннях / В.В. Малюзенко, О.Б. Садовий, В.В. Флерчук, В.В. Яремчук // Проблеми фізичного та валеологічного виховання студенської молоді : Зб. нац. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 114.
752. Малюська З.В. Введення граматичних явищ та формування граматичних навиків / З.В. Малюська, П. Кульчинська // Зб. наук. пр. / Укр. держ. мед. стоматолог. акад. - Полтава, 2000.
753. Малюська З.В. Інтенсифікація вивчення граматики англійської мови в технічному вузі / З.В. Малюська, Н.П. Кульчинська // Зб. наук. пр. / Укр. держ. мед. стоматолог. акад. - Полтава, 2000.
754. Матіїшин М.В. Періодичне пружне ковзання несучого канату по башмаку проміжної опори / М.В. Матіїшин,О.В. Снозик // Пробл. трибології.- 2000.- № 1.- С. 114-116.
755. Мацько Т.В. Лексико-стилістична характеристика сталих словосполучень в німецькій мові // Іноземна філологія на межі тисячоліть / Харк. ун-т. - Харків, 2000. - С. 98-99.
756. Мацько Т.В. Мовностилістичні особливості німецьких критичних статей на детектив в Інтернеті // Семантика мови і тексту / Прикарпат. ун-т. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 70-73.
757. Мацько Т.В. Стилістичні особливості німецької рецензії на детектив в Інтернеті // Функциональная лингвистика: Материалы конф. - Ялта, 2000. - С. 224-226.
758. Мацьоха Ю.П. Вивчення функціонального стилю статистичними методами // Вісн. Чернів. держ.ун-ту. Сер. Романо-германські мови. - 2000. - № 4. - С. 65-70.
759. Мацьоха Ю.П. Застосування квантитативних методів у лінгвістиці // Семантика мови і тексту / Прикарпат. ун-т. - Івано-Франківськ, 2000. - С. 68-71.
760. Мацьоха Ю.П. Способи синтаксичного зв'язку в англійській мові // Іноземна філологія на межі тисячоліть / Харк. ун-т. - Харків, 2000. - С. 160-162.
761. Мацьоха Ю.П. Функціонально-стилістична варіантність як основних параметрів індивідуального стилю письменника // Функциональная лингвистика: Материалы конф. - Ялта, 2000. - С. 226-228.
762. Matsyokha Yu. More about Clauses / Yu. Matsyokha. K. Svyatchyk // 5 th National TESOL Ukrain conference: Conference papers / Lviv University. - Lviv, 2000.- P. 138.
763. Мацюк І.Д. Деякі проблеми національного і інтернаціонального у взаєминах особистості і суспільства на сучасному етапі // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 152-156.
764. Мацюк І.Д. Деякі проблеми особистості в сфері міжнаціональних відносин на сучасному етапі // Вісник Технологічного університету Поділлля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 154-157.
765. Мельник В.В. Науково-дослідницька робота в освітньому закладі // Педагогічний вісник. - 2000. - № 3. - С. 11-15.
766. Мельник В.В. Теорія і практика аналізу уроку: Наук.-метод. посіб. - Кам'янець-Подільський: Астрая, 2000.- 68 с.
767. Мельник Л.М. Соціалізація і культура навчально-виховного процесу // Педагогічний вісник. - 2000. - № 3. - С. 25-27.
768. Миронова Н.Г. Влияние конструкций экструдеров на изменение углеводного комплекса и микроструктуры экструдатов / Н.Г. Миронова, В.Н. Ковбаса, .В. Кобылинская // Хранение и переработка сельхозсырья. - 2000. - № 9. - С. 66-69.
769. Миронова Н.Г. Деякі аспекти екологічної безпеки харчових продуктів // Проблеми сучасної екології: Зб. тез міжнар. конф./ Запоріз. держ. ун-т. - Запоріжжя, 2000. - С. 81.
770. Миронова Н.Г. Исследование влияния добавок-обогатителей на процесс экструзии при производстве сухих завтраков повышенной пищевой ценности / Н.Г. Миронова, В.Н. Ковбаса, Е.В. Кобылинская // Хранение и переработка сельхозсырья. - 2000. - № 8. - С. 67-69.
771. Мручко Є.Є. Зовнішня політика України: Історичні уроки // Вісн. Технол. ун-ту Поділлля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 38-40.
772. Нестер А.А. Аналіз процесів металізації плат та шляхів її прискорення / А.А. Нестер, О.В. Романішина // Вимірюв. та обчислюв. техніка в технол. процесах. - 2000. - № 2. - С. 45-46.
773. Нікітін О.О. Застосування швидкісної кінозйомки для дослідження взаємодії деталей герметичного ротаційного компресора в процесі роботи // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 67-68.
774. Олійник М.П. Альтернативи виходу із світової економічної кризи 1929-1933 років: досвід і уроки // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 18-21.
775. Островський К.С. До проблеми особистості у юнацькому віці // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 180-182.
776. Палюк Л.Г. Проблема обучения деловому общению будущих специалистов // Вісн. Київ. держав. лінгвістич. ун-ту. - 2000. - Вип. 2.
777. Парфенюк В.А. Особливості формування мотивації при виховних впливах за допомогою вербальної комунікації // Виховна робота у ВНЗ: симбіоз нового і традиційного:Всеукр. наук.-практ. конф.- Кам'янець-Подільський, 2000.
778. Пасинкова І.В. Компартивний аналіз демократичних та гуманістичних тенденцій в різних моделях освіти // Філософські пошуки. - 2000. - № 4. - С. 64-69.
779. Пасинкова І.В. Особливості організації навчально-виховного процесу в університеті США // Вісн. Чернів. держ. ун-ту. Сер. Педагогіка і психологія. - 2000. - № 3. -. 52-55.
780. Пасинкова І.В. Принципи розвитку університетської освіти // Матеріали конф. - Вінниця, 2000. - С. 118-119.
781. Пасічник С.А. Атрибутивный компонент в субстативном словосочетании (сравнительный аспект) // Зб. наук. пр. - Ялта, 2000.
782. Пащенко О.В. Рівнева диференціація професійно-практичної підготовки фахівців спеціальності 7.010104 "Професійне навчання" / О.В. Пащенко, О.Г. Кустова, Г.В. Красильникова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр./ Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2000.
783. Первушина А.В. Розвиток художньо-образного мислення в процесі формування риторичних умінь студентів // Вісник лінгвістичного університету. - 2000. - № 11.
784. Первушина А.В. Специфіка формування риторичних умінь у студентів технічного профілю університету // Вісник лінгвістичного університету. - 2000. - № 10.
785. Петренко Т.Ф. Використання методів біотестування в учбовому курсі по токсикології / Т.Ф. Петренко, О.О. Горбачук // Проблеми сучасної екології: Зб. тез міжнар. конф./ Запоріз. держ. ун-т. - Запоріжжя, 2000. - С. 9.
786. Петренко Т.Ф. Підбір тест-об'єктів для визначення парсульфанолу / Т.Ф. Петренко, О.О. Горбарчук // Екологія. Людина. Суспільство: Зб. тез доп. учасників II всеукр. наук.-практ. конф. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2000.
787. Петренко Т.Ф. Порівняльна характеристика тест-об'єктів по виявленню токсичності сульфанолу / Т.Ф. Петренко, О.О. Горбарчук // Зб. тез доп. учасників конф. молодих вчен. та студ./ Київ. держ. ун-т технолог. та дизайну. - К., 2000.
788. Петрук Н.К. Міжособистісне спілкування і формування ціннісних орієнтацій молоді // Вісню Технол. ун-ту Поділлля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 110-112.
789. Пісоцький С.І. Особливості прояву аналітико-синтетичної діяльності центральної нервової системи спортсменів / С.І. Пісоцький, М.М. Рудніченко, Є.М. Свіргунець // Університет та регіон: VII міжнар. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 69.
790. Пісоцький С.І. Про деякі питання негативного впливу занять з фізвиховання / С.І. Пісоцький, М.М. Рудніченко, Є.М. Свіргунець // Проблеми фізичного та валеологічного виховання студенської молоді : Зб. нац. наук.-практ. конф. - Луганськ, 2000. - С. 31.
791. Попов В.И. Методика развития силы в учебно-тренировочном процессе студентов / В.И. Попов, М.М. Рудниченко // Актуальная проблема организации физического воспитания и спорта студентов области: Зб. регіон. наук.-метод. конф./ Донец. держ. ун-т. - Донецьк, 2000. - С. 45.
792. Попов В.И. Обоснование програмы физической подготовки при самостоятельных занятиях методами единоборств и атлетизма / В.И. Попов, М.М. Рудниченко // Здоров'я та освіта: проблеми та перспективи: I Всеукр. наук.-практ. конф. - Донецьк, 2000. - С. 13.
793. Предборська І.М. Проблема суб' єкта соціальної зміни в новій парадигмі // Зб. наук. пр. - Харків, 2000.
794. Предборська І.М. Трансформаційні проблеми сучасного українського суспільства // Грані. - 2000. - № 5.
795. Присяжнюк М.П. Правове регулювання захисту національного товаровиробника // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 160-162.
796. Ребрик В.Е. Метод оценки конструктивных особенностей обуви по семантичной модели: Информ. л. № 27 / В.Е. Ребрик, Т.Е. Корж . - Хмельницкий: ЦНТЭИ, 2000.
797. Ребрик В.Є. Семантична модель процесу художнього проектування взуття / В.Є. Ребрик, Т.Є. Корж // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 141-143.
798. Ройзман В.П.Зниження вібрацій прально-віджимних машин методом випадково направленого пошуку збалансованості ротора / В.П. Ройзман, О.В. Малигін, Р.Г. Чоловський // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 44-48.
799. Ройзман В.П. Комп'ютеризація лабораторної роботи № 1 з опору матеріалів "Випробування на розтягування зразка круглого перерізу. Визначення характеристик міцності і пластичності" / В.П. Ройзман, Р.Г. Чоловський, І.І. Ковтун // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 48-51.
800. Ройзман В.П. О некоторых вопросах автоматической балансировки / В.П. Ройзман, Р.Г. Чоловський, О.В. Малигін // ROOM 2000: Зб. пр. - Івано-Франківськ, 2000.
801. Rozova Q. Communication. Basic Units // 5 th National TESOL Ukrain conference: Conference papers / Lviv University. - Lviv, 2000.- P. 145.
802. Руда Н.С. Рольова гра у викладанні ділової іноземної мови // Тез. доп. міжнар. конф. / Харк. нац. ун-т. - Х., 2000.
803. Руденко С.Ф. Екологічна свідомість - нова філософія життя III тисячоліття // Вісник Технологічного університету Поділлля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 76-78.
804. Рудніченко М.М. Медико-біологічні основи валеології / М.М. Рудніченко, П.Д. Плахтій // Матеріали конф. / Кам'янець-Подільський держ. педаг. ін-т. - Кам'янець-Подільський, 2000. - С. 23-47.
805. Сагач Г.М.Формування духовно-інтелектуальної культури студентів засобами риторики / Г.М. Сагач, А.В. Первушина // Вісник Київського університету ім. Т. Шевченка.-2000. - Вип. 32. - С. 76.
806. Садикова О.К. Пісенний матеріал на заняттях з іноземної мови // Тез. доп. міжнар. конф. / Харк. нац. ун-т. - Х., 2000.
807. Святчик К.В. Особливості перекладу термінв у науково-технічних текстах // Проблеми української термінології. - Львів: Львівська політехніка, 2000. - № 402. - С. 140-142.
808. Святчик К.В. Экспрессивное высказывание в газетной коммуникации // Функциональная лингвистика: Материалы конф. - Ялта, 2000. - С. 315-318.
809. Svyatchyk K. Grammar Structures in Language Teaching / K. Svyatchyk, Yu. Matsyokha // 5 th National TESOL Ukrain conference: Conference papers / Lviv University. - Lviv, 2000.- P. 21.
810. Семенова С.В. Проблема перевода фразеологизмов // Іноземна філологія на межі тисячоліть / Харк. ун-т. - Харків, 2000. - С. 28-30.
811. Семенюк Н.В. Джерела екологічної кризи та вплив забруднюючих факторів на здоров'я людини та біосферу // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. - 2000. - № 6, Ч.3. - С. 94-98.
812. Семенюк Н.В. Екологічно-чисте майбутнє – за альтернативними джерелами енергії // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 105-107.
813. Сергеєва Л.С. Відео із субтитрами: за і проти // Тез. доп. міжнар. конф. / Харк. нац. ун-т. - Х., 2000.
814. Sidorenko О.L. Mother tongue and target language in the classroom // Тез. доп. міжнар. конф. / Харк. нац. н-т. - Х., 2000.
815. Скиба К.М.Стан та розвиток виробничо-побутових умовпрацівників тваринництва України. 1960-1980 роки / К.М.Скиба, В.О. Григоренко, О.П. Григоренко // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Екон. науки. – 2000. – № 3, Ч.1. – С. 81-85.
816. Сметанський М.І. Діалог з опонентами // Педагогіка і психологія. - 2000. - № 1.
817. Сметанський М.И. Оценка эффективности организации труда учителя // Человек и общество на рубеже тысячелетий. - Воронеж, 2000.
818. Cметанський М.І. Методологічні засади активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів // Шлях освіти. - 2000. - № 4. - С. 9-13.
819. Сметанський М.І. Організація педагогічної практики студентів // Оновлення змісту освіти. - 2000. - № 12.
820. Соболь Н.М. Сучасні англійські прислів’я способи їх перекладу на українську мову // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 116-118.
821. Станіславова Л.Л. Курс сучасної української літератури у технічному вузі // Термінологія і час: Матеріали конф./ Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. - Київ, 2000. - С. 143-144.
822. Ткач В.О. Перекладацька діяльність Володимира Жили // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 125-127.
823. Ткачук І.Х. Універсальна локальність. До питання використання принципу партійності історичної науки: нове бачення // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 15-18.
824. Трубнікова О.Ю. Пісенний матеріал на заняттях з іноземної мови // Тез. доп. міжнар. конф. / Харк. нац. ун-т. - Х., 2000.
825. Федосьєв С.М. Я залишився би тут назавжди (принц Шарль Нассау-Зіген і Масандра) // Зб. наук. пр. - К., 2000. - Вип. 2. - С. 201-203.
826. Феодосьєв С.М. "Подорожі до Турції і Єгипту" в контексті сучасного сприйняття на Заході історії українсько-польських відносин // Матеріали X-ї Подільської історико-крвєзнавч. конф. - Кам'янець-Подільський, 2000.
827. Феодосьев С.Н. Малоизвестная дружба Никос Казандзакис и Григор Робакидзе // Зб. наук. пр. / Софиев. ун-т . - София, 2000. - С. 137-146.
828. Феодосьев С.Н. Une amitie peuconnue - Nikos Kazantzaki ot Grigor Rabikidze // Зб. наук. пр. / Тбіл. ун-т, 2000.
829. Хворостовська Н.В. Розвиток педагогічних здібностей як наукова проблема // Виховна робота у ВНЗ: симбіоз нового і традиційного: Всеукр. наук.-практ. конф.- Кам'янець-Подільський, 2000.
830. Цимбалістий В.Ф. Міжнародні відносини в історії соціально-політичної думки // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 178-180.
831. Чепелєва Н.В. Психологічна характеристика діалогічного тексту // Зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова.- К., 2000. - Вип. I. - С. 3-8. .
832. Чепелєва Н.В. Розвиток особистості психолога-практика в процесі навчання у вузі // Українська еліта та роль в державотворенні: Наук. записки / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - К., 2000. - С. 224-229.
833. Чепелєва Н.В. Спогади про вчителя // Творча спадщина Г.С. Костюка та сучасна психологія: Матеріали III з'їзду Т-ва психологів України. - К., 2000. - С. 298-299.
834. Чепелєва Н.В. Теоретичні засади психологічної герменевтики // Творча спадщина Г.С. Костюка: Матеріали II з'їзду Т-ва психологів України. - К., 2000. - С. 202-203.
835 . Шаран Р.В. Лексико-фонетичні особливості аналізу наукового тексту // Гуманітар. вісн. ЧІГІ.- Черкаси, 2000.
836. Шевеля В.В. Вивчення особливостей тертя металів в умовах фретингу / В.В. Шевеля, Г.С. Калда // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2000. - № 5, Ч.1. – С. 89-93.
837. Шевеля В.В. Механизм разрушения металлов при фреттинг-усталости / В.В. Шевеля, Г.С. Калда // Пробл. трибології. – 2000. – № 2. – С. 72-76.
838. Shepel V.P. Casstudies as a source for development of communication activities // Тез. доп. міжнар. конф. / Харк. нац. ун-т. - Х., 2000.
839. Щербатий С.П. Особливості припинення діяльності страхових організацій // Вісн. Технол. ун-ту Поділля.- 2000.- № 1.- С. 158-160.
840. Якимчук Ю.В. І. Франко як перекладач на українську мову творів давньоримських митців // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Соц.-гуманіт. науки. - 2000. - № 6, Ч.1. - С. 123-125.
841. Янцеловський В.В. Практичні аспекти формування дизайнерського мислення в межах профільного навчання / В.В. Янцеловський, В.Є. Ребрик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр./ Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2000.

.
 
.
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail.
.
.