Наукова бібліотека Хмельницького національного університету

2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   ...   2000   1999  


Публікації викладачів університету за 2001 рік

Передмова

   Сьогодні про Технологічний університет Поділля, про наукові здобутки його викладачів та студентів знають далеко за межами України. Серед викладацького складу університету – 49 докторів наук та професорів, працює Спеціалізована рада по захисту дисертацій.
   Бібліографічний покажчик ’’Публікації викладачів Технологічного університету Поділля за 2001 рік’’ відображає наукову, педагогічну діяльність професорсько-викладацького складу університету, їх вклад в українську науку.
   В покажчику відображені навчальні посібники , статті з періодичних видань, автореферати дисертацій, які вийшли з друку на протязі 2001 року.
   Для зручності користування інформація розташована за алфавітом прізвищ авторів. Бібліографічний опис матеріалів, опублікованих українською, російською мовами здійснюється мовою орігіналу, згідно з ГОСТ 7.1-84 ’’Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления’’. Слова та словосполучення скорочуються відповідно до ДСТУ 3582-97 ’’Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила’’; ГОСТ 7.12-93 ’’Библиографическая запись.Сокращение слов на русском языке. Общие правила и требования’’.
   Видання має іменний покажчик , який відображає призвища авторів мовою оригіналу. При прізвищах авторів зазначені номери записів, під якими подана інформація.
    Бібліографічний покажчик розрахований на викладачів, наукових працівників , аспірантів, студентів, всіх хто цікавиться науковою діяльністю університету.
    Відбір матеріалу закінчений до 1.02.2002 року.          

Публікації викладачів університету за 2001 рік

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я

 1. Абрамов О.О. Факультету інженерних та інформаційних технологій (механічному) 35 років // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.9-12.
 2.  
 3. Алехнович В.О. Розрахунок статистичних методів підналагодження металорізальних верстатів/ В.О.Алехнович, О.О.Прошин // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.116-118.
 4.  
 5. Афтаназів І.С. Підвищення надійності деталей машин поверхневим пластичним деформуванням / І.С. Афтаназів, А.П. Гавриш, П.О. Китичок та ін. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 516 с.
 6.  
 7. Бабич Л.М. Необхідність реформування державного регулювання оплати праці, передумови і напрями його реалізації // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.2. - С.90-93.
 8.  
 9. Бабич Л.М. Соціально-економічні особливості становлення і перспективи розвитку малого бізнесу на Хмельниччині/ Л.М.Бабич, Л.А.Рибчинська // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.122-127.
 10.  
 11. Бабич М.С. Заробітна плата - головний елемент стимулювання праці/ М.С.Бабич, В.А.Домбровський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.2. - С.116-118.
 12.  
 13. Бабич М.С. Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності економіки України на сучасному етапі/ М.С.Бабич, В.П.Гавриш, В.Л.Співачук // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.98-100.
 14.  
 15. Бабій І.В. Оцінка складності праці з позиції уніфікації // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С. 108-111.
 16.  
 17. Балацька Л.М. Використання сугестопедичного напряму в процесі навчання іноземної мови/ Л.М.Балацька, Н.М.Бідюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.50-52.
 18.  
 19. Баран Б.А. Метод ПМР при вивченні дії магнітного поля на воду/ Б.А.Баран, В.Б.Дроздовський // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №1. - С.64-66.
 20.  
 21. Бацукіна Т.В. Розробка прогнозної моделі стану безробіття у Хмельницькій області // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2. - С.28-31.
 22.  
 23. Бельдій М.М. Визначення сил інерції, що діють на ланки гідромашин, виконаних на основі зворотного перетворювача руху/ М.М.Бельдій, Я.Т.Кіницький, Р.А.Марчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №1,Ч.1.- С.7-11.
 24.  
 25. Бельдій М.М. Розрахунок зусиль, що діють на ланки гідромашин, виконаних на основі зворотного перетворювача руху/ М.М.Бельдій, Я.Т.Кіницький, Р.А.Марчук, Г.П.Черменський // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.28-35.
 26.  
 27. Білецька Г.А. Екологічний стан м. Хмельницького/ Г.А.Білецька, Л.В.Шаврова // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.191-192.
 28.  
 29. Більовський К.Е. Аналіз відхилень при спрощенні структур рухів в автоматизованій системі нормування та оплати праці // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.3. - С.128-131.
 30.  
 31. Більовський К.Е. Структура автоматизованої системи проектування та нормування трудових процесів/ К.Е.Більовський, Т.П.Завгородня // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.112-116.
 32.  
 33. Богач В.А. Основні етапи та напрямки удосконалення мотиваційних основ управління підприємством/ В.А.Богач, А.Г.Черномазюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.134-137.
 34.  
 35. Бойко Р.В. Використання маржинального прибутку при прогнозуванні фінансових показників нового товару // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.120-123.
 36.  
 37. Бойко Ю.М. Комбінований інтегратор із синхронним детектуванням // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №1. - С.108-110.
 38. Бойчук В.А. Структура программной поддержки систем тестового комбинированного диагностирования на основе многоаспектного метода генерации тестов/ В.А.Бойчук, А.В.Бойчук, О.С.Савенко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №1. - С.122-124.

 39. Бондар К.І. Вплив споживчих властивостей на вибір матеріалів для жіночого верхнього одягу/ К.І.Бондар, Л.С.Степанова, І.Ф.Хальзова // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №5. - С.82-84.

 40. Бондар О.В. Хронологічні і глоттогенетичні аспекти становлення і функціонування системи англійських термінів - інтернаціоналізмів/ О.В.Бондар, В.Р.Бондар // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.147-150.

 41. Бондаренко М.І. Постіндустріальний розвиток і перебудова організаційно-виробничої структури підприємства // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.214-217.

 42. Бондарь П.О. Новий підхід до рішення проблеми класифікації показників якості швейних виробів/ П.О.Бондарь, К.І.Бондар // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №5. - С.79-81.

 43. Бондарь П.О. Розробка методики, алгоритму та математично графічної програми для розробки креслень конструкцій чоловічої та жіночої вихідної спортивної форми/ П.О.Бондарь, К.І.Бондар // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.135-137.

 44. Бурковська Л.Д. Внутрішня і зовнішня форми інтернаціональних слів. Класифікація інтернаціоналізмів в залежності від їх внутрішньої та зовнішньої форм // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.142-145.

 45. Бурмістенков О.П. Вплив структури литих полімерних деталей/ О.П.Бурмістенков, Б.М.Злотенко, М.Є.Скиба // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №1,Ч.1.- С.104-107.

 46. Буряк В.Г. Методика визначення шляху тертя в локальному контакті процесу механообробки/ В.Г.Буряк, А.А.Нестер, О.В.Романішина // Проблеми трибології.- 2001.- №1.- С.3-5.

 47. Валькова Н.В. Роль логістичних систем в оптимізації матеріальних потоків промислових підприємств // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.143-145.

 48. Васильєв О.А. Вплив демографічного розвитку на трудовий потенціал України/ О.А.Васильєв, О.В.Нечепорук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2.- С.151-154.

 49. Васильківський Д.М. Стратегічне управління підприємством в умовах ринкових відносин // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.81-83.

 50. Ведерніков М.Д. Контракт як основна форма договірних відносин між роботодавцями і найманими робітниками в ринковій економіці // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2.- С.9-11.

 51. Ведерніков М.Д. Особливості організації, нормування та оплати праці робітників у поточно-конвейєрному виробництві // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.196-200.

 52. Ведерников М.Д. Теоретико-методологические аспекты организации труда рабочих на принципах рыночной экономики // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.1.- С.175-178.

 53. Вельбой В.П. Вдосконалення конструкції і гехнологія виготовлення деталей вузлів тертя дозувально-пакувальних машин/ В.П.Вельбой, Г.О.Сіренко, Л.М.Кириченко, В.П.Свідерський // Проблеми трибології.- 2001.- №1.- С.64-66.

 54. Вельбой В.П. Вдосконалення підготовки інженерів інструментального виробництва // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.196-199.

 55. Вельбой В.П. Загально-освітня технологічна підготовка бакалаврів економіки // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.207-210.

 56. Вільчинська Т.В. Актуальні питання педагогіки народознавства // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.26-28.

 57. Водотовка В.І. Ущільнення вимірювальних циклів як метод зменшення динамічної похибки/ В.І.Водотовка, С.В.Бех // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №2. - С.48-50.

 58. Войнаренко С.М. Маркетингові аспекти розвитку підприємництва // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.207-210.

 59. Войнаренко М.П. Моделювання бізнес-процесів при реформуванні промислового комплексу/ М.П.Войнаренко, О.М.Косіюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.16-25.

 60. Войнаренко М.П. Организация предпринимательской деятельности: Учеб. пособие. / М.П. Войнаренко, А.Н. Асаул. - Санкт-Петербург-Хмельницкий: Универ, 2001. - 392 с.

 61. Войнаренко М.П. Прогнозування діяльності підприємства з урахуванням фінансових результатів/ М.П.Войнаренко, О.В.Косенкова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.1. - С.31-35.

 62. Гаврилюк А.В. Аналіз стану проблеми нормування праці і основні напрямки її розвитку // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.68-72.

 63. Гапченко О.В. Е.Гуссерль про кризу науки як відображення "Радикальної життєвої кризи Європейського суспільства" // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.115-117.

 64. Герц А.А. Окремі проблеми вдосконалення правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання в Україні // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.77-78.

 65. Герц А.А. Укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.96-98.

 66. Гірний С.І. Термодинаміка процесу корозії заліза в карбонат - бікарбонатних розчинах/ С.І.Гірний, В.І.Капінос // Проблеми трибології.- 2001.- №1.- С.30-34.

 67. Гладкий Я.Н. Трибология резания в водородовоздушной среде/ Я.Н.Гладкий, Н.П.Мазур, А.А.Бурлаков, С.С.Бысь // Проблеми трибології.- 2001.- №1.- С.159-165.

 68. Гладкий Я.М. Комплекс для дослідження процесів в зоні різання/ Я.М.Гладкий, М.П.Мазур, С.К.Підченко, В.В.Мілько // Проблеми трибології.- 2001.- №1.- С.157-158.

 69. Гладкий Я.М. Підвищення зносостійкості хімічно зміцнених ріжучих інструментів/ Я.М.Гладкий, Є.О.Горбатюк, А.Є.Безносов // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1.- С.41-43.

 70. Гладкий Я.М. Хіміко-термічні методи нанесення зносотійких покрить/ Я.М.Гладкий, Є.О.Горбатюк, В.Д.Каразей, С.С.Бись // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1.- С.47-49.

 71. Гладун О.П. Характеристика конституційних типів тілобудови жінок/ О.П.Гладун, А.Л.Славінська // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №1,Ч.1.- С.51-57.

 72. Гой І.В. Про систему соціально-екологічних показників для оцінки результатів діяльності людей // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.105-108.

 73. Головач Т.В. Стан розвитку малого підприємництва на Хмельниччині/ Т.В.Головач, А.Б.Грушевицька // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.99-102.

 74. Голодинська Л.В. Диференційований підхід до організації процесу вивчення майбутніми педагогами професійного навчання спец. дисциплін/ Л.В.Голодинська, Г.В.Красильникова // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.133-134.

 75. Гончар О.І. Матеріальне стимулювання і його вплив на ринок праці та зайнятість населення // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.1.- С.55-57.

 76. Гончар О.І. Проблеми соціального захисту населення України з точки зору міжнародної практики // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2. - С.31-34.

 77. Горбатюк К.В. Особливості формування структури системи економічного регулювання для підприємств // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.158-161.

 78. Гордєєв А.І. Теоретичні основи проектування насадків вібраційних пульсаторів устаткування для чищення облою з пластмасових деталей // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.130-134.

 79. Гордієнко Г.Ф. Дослідження граничних значень величин питомої ємності конденсаторів/ Г.Ф.Гордієнко, В.Є.Гавронський // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №2. - С.16-22.

 80. Горецький В.Е. Групи із слабкою умовою мінімальності для неінвентарних абелевих підгруп // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.210-211.

 81. Горященко С.Л. Експериментальне дослідження процесу транспортування попередньо складеного пакету деталей взуття/ С.Л.Горященко, К.Л.Горященко, Г.М.Драпак // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.154-157.

 82. Грабовська І.В. Особливості формування оцінки потенціалу спеціалістів НТО // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.100-102.

 83. Григоренко О.П. Мотивація праці в сільськогосподарському виробництві/ О.П.Григоренко, В.О.Григоренко, К.М.Скиба // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.101-103.

 84. Григорук П.М. Статистична обробка результатів виконання/ П.М.Григорук, О.В.Гришпенюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.140-143.

 85. Григорук С.С. Шляхи застосування нових комп'ютерних технологій як засобу активізації пізнавального інтересу/ С.С.Григорук, П.М.Григорук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.153-158.

 86. Григорчук М.М. Соціально-економічний розвиток східних слов'ян в світлі матеріалів ювелірного виробництва V-VIII ст. н.е. // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.32-34.

 87. Григорчук М.О. Проблеми інтернаціоналізації при вирішенні питань збереження навколишнього середовища/ М.О.Григорчук, І.Д.Мацюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.103-105.

 88. Гудзь А.Н. Контактное взаимодействие предварительнонапряженных тел / А.Н. Гудзь, В.Б. Рудницкий. - Київ: Вища шк., 2001. - 486 с.

 89. Декалюк О.В. Управління операційними системами виробничого підприємства // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.111-114.

 90. Дем'янюк М.Б. Джеймс Дойс і література ренесансу (за романом Д.Джойса "Улісс") // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.105-107.

 91. Диха М.В. Вільні економічні зони як важливий фактор покращання підприємницького середовища України // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2.- С.182-188.

 92. Диха О.В. Дослідження триботехнічних властивостей граничних мастильних шарів/ О.В.Диха, Г.В.Ільчишена // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.99-104.

 93. Диха О.В. Модернізація чотирикулькової машини тертя/ О.В.Диха, В.І.Мокрицький // Проблеми трибології.- 2001.- №4. - С.193-195.

 94. Дідик С.М. Місце та роль грошово-кредитної політики у загальноекономічній політиці країни // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2.- С.195-199.

 95. Доберчак Н.І. Внутрішні ціни підприємства та методи їх формування // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.197-198.

 96. Домінов А.О. Стратегії комбінованого поетапного діагностування пристроїв системи модернізації АТС // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №1. - С.141-145.

 97. Драпак Г.М. Теоретический анализ напряженного состояния мембраны/ Г.М.Драпак, Г.Н.Федосеев, Д.Р.Амирханов, А.В.Радкевич // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №5. - С.54-56.

 98. Дробот О.С. Розробка режиму термоциклічної обробки для сталі 13Х/ О.С.Дробот, С.Я.Підгайчук, В.І.Гудзь, Г.А.Покришко // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.105-109.

 99. Дячок В. Устим Кармалюк (Карманюк): літературно-історіографічний міф та історична реальність // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.122-126.

 100. Емельяненко Л.М. Особенности реализации стимулирующей функции заработной платы на рынке труда Украины/ Л.М.Емельяненко, Н.Д.Скрипник, И.А.Томилина // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.2.- С.112-115.

 101. Єжевська О.С. Використання узагальнюючого підходу при вивченні курсу органічної хімії/ О.С.Єжевська, М.А.Баран // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.21-24.

 102. Ємельяненко Л.М. Маргінал і суспільство: сутність соціально-економічного конфлікту/ Л.М.Ємельяненко, Н.Д.Скрипник, І.О.Томіліна // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2.- С.144-147.

 103. Єфремова О.О. Екотоксилогічна оцінка якості питної води за допомогою гідробіонтів/ О.О.Єфремова, Т.Ф.Петренко // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.188-189.

 104. Жолобова К.С. Сутність процесу формування стратегії фірми // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.131-134.

 105. Жук Р.С. І згоріла третина землі (До 15 річниці трагедії на Чорнобильській АЕС) // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.209-212.

 106. Завгородня Т.П. Процеси формування мір і норм управління в постачанні, підготовці виробництва, виробництві і реалізації продукції/ Т.П.Завгородня, М.С.Шевчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.72-78.

 107. Залогіна К.І. Криза підприємства в межах загального розуміння кризи // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.89-94.

 108. Заспа Ю.П. Параметри характеристики серійних напівпровідникових лазерів видимого випромінювання // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №2. - С.27-32.

 109. Захарова Т.Й. Соціальна інтеграція молоді в сучасне українське суспільство/ Т.Й.Захарова, О.В.Чернов // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.119-121.

 110. Захарченко М.М. Деякі аспекти аналізу показників СНР/ М.М.Захарченко, А.І.Склабінська // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.169-170.

 111. Земський Ю.С. Освіта та студенство в суспільно-політичному житті наддніпрянської України XIX століття // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.41-43.

 112. Зозуля І.В. Фінансова звітність підприємства як інформаційна база фінансового аналізу // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.160-162.

 113. Ігумнов Б.М. Організація моделювання на основі мір і норм керування для процесів реалізації продукції // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.127-131.

 114. Йохна М.А. Неокласична теорія: загальна характеристика та висновки щодо застосування у процесі інституційної трансформації перехідної економіки // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.7-16.

 115. Кабашнюк В.О. Навчальний процес в рамках реалізації програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.72-73.

 116. Кайдановська О.М. Лібералізація і гуманізація митного режиму, як один із шляхів удосконалення оперативної роботи митниць // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.94-96.

 117. Калда Г.С. Визначення температури контактуючих поверхонь в умовах фретингу // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.195-199.

 118. Каньковський І.Є. Дизайн-освіта на базі спеціалізованої школи/ І.Є.Каньковський, А.Б.Долинський // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.24-25.

 119. Каньковський І.Є. Формування естетичного смаку в процесі трудового навчання/ І.Є.Каньковський, І.В.Данькова // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.121-122.

 120. Капінос Г.І. Прогнозування експлуатаційних характеристик на стадії проектування машин/ Г.І.Капінос, К.Л.Ларіонова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.119-122.

 121. Каплун В.Г. Механізм руйнування та зношування твердосплавного інструменту, зміцненого іонним азотуванням/ В.Г.Каплун, О.В.Снозик, Н.С.Стрийвус // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.193-195.

 122. Каплун П.В. Кинетика износа сталей с диффузионными покрытиями при контактном циклическом нагружении // Проблеми трибології.- 2001.- №1.- С.119-124.

 123. Каплун П.В. Вплив покриттів на процесі зношування при циклічному контактному навантаженні/ П.В.Каплун, А.В.Паршенко, В.І.Кухар // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.12-16.

 124. Каплун П.В. Швидкості проковзування в упорних підшипниках кочення/ П.В.Каплун, Я.Т.Кіницький, А.Г.Кузьменко // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №1,Ч.1.- С.110-115.

 125. Квасницька Р.С. Концептуальні основи збереження капіталу суб'єктів господарювання // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.158-160.

 126. Квасницька Р.С. Оцінка фінансового стану підприємств через призму структури їх капіталу // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2.- С.206-208.

 127. Кирилков В.А. Пристрій для передачі обертального руху у герметичну камеру // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.204-207.

 128. Кириченко Л.М. Нові мастильно-охолоджуючі засоби для механічної обробки металів: проблеми одержання і застосування/ Л.М.Кириченко, В.І.Кириченко, В.П.Свідерський // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.95-99.

 129. Кіницький Я.Т. Короткий курс теорії механізмів і машин: Підруч. - Хмельницький: НАПВУ, 20021. - 326 с.

 130. Кіницький Я.Т. Основи курсу теорії механізмів і машин: Навч. посіб. - К.: ВДККІТ, 2001. - 357 с.

 131. Кіницький Я.Т. Практикум з теорії механізмів і машин: Навч. посіб. - Львів: Афіша, 2001. - 465 с.

 132. Кіницький Я.Т. Теорія механізмів і машин: Підруч. - К.: Наукова думка, 2001. - 666 с.

 133. Клімова Т.М. Типізація процесів підготовки імітаційного моделювання виробництва // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.93-97.

 134. Ковальчук С.В. Маркетинговий підхід стосовно визначення конкурентоспроможності нової продукції // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.3. - С.150-153.

 135. Ковальчук С.В. Маркетиногові аспекти організації реінжинірингу бізнес-процесів // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.218-222.

 136. Ковальчук С.С. Реалізація об'єктивно-орієнтований підходу проектування технологічних процесів а прикладі деталі типу "ВАЛ"/ С.С.Ковальчук, Р.В.Багрій // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №5. - С.117-120.

 137. Ковтун В.В. Випробування матеріалів із суттєвим внтуршнім тертям в умовах осесиметричного напруження/ В.В.Ковтун, О.А.Дорофєєв // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.16-25.

 138. Ковтун В.В. Деформування та руйнування матеріалів з суттєвим проявом внутрішнього тертя/ В.В.Ковтун, О.В.Колесникова // Проблеми трибології.- 2001.- №3 - С.38-43.

 139. Ковтун В.В. Обгрунтування вибору реологічної моделі матеріалів з суттєвим внутрішнім тертям/ В.В.Ковтун, О.А.Дорофєєв // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №1,Ч.1.- С.11-19.

 140. Ковтун В.В. Проблема функціонування системи "машина - дискретне середовище"/ В.В.Ковтун, О.А.Дорофєєв // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.25-28.

 141. Комаров Г.М. Скінчені гібридні інтегральні перетворення, породженні диференціальним рівнянням 2-го порядку / Г.М. Комаров, М.П. Ленюк, В.В. Мороз. - Чернівці: Прут, 2001. - 228 с.

 142. Кондратюк В.І. Використання природного каменю у машинобудуванні // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.213-216.

 143. Кондратюк В.І. Фактичні енерговитрати на підготовку блоків природного каменю до виїмки // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №5. - С.25-28.

 144. Кондратюк М.О. Розвиток наукового мислення студентів в процесі складання і розв'язування диференціальних рівнянь інженерно-технічних задач/ М.О.Кондратюк, О.В.Гуменюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.199-200.

 145. Копилець В.І. Комп'ютерний пошук хімічного складу нержавіючих сталей/ В.І.Копилець, Г.А.Білецька // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.169-171.

 146. Король С.В. Основні тенденції розвитку освіти в Німеччині/ С.В.Король, О.Б.Павлик, О.Е.Кулик // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.159-162.

 147. Коротич О.О. Дослідження процесу теплообміну поршневого компресора з метою збільшення його продуктивності/ О.О.Коротич, А.О.Медвєдєва // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.166-169.

 148. Косенков В.Д. Метод вимірювання ємності конденсаторів за допомогою генератора лінійно-наростаючої напруги/ В.Д.Косенков, В.В.Мартинюк, О.А.Вдовін // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №2. - С.58-60.

 149. Косенкова О.В. Аналіз методів та моделей діагностики банкрутства на підставі фінансових результатів // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.200-205.

 150. Косенкова О.В. Концепція організації структури системи моделей для оцінки станів підприємства за фінансовими результатами // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.38-43.

 151. Косіюк М.М. До питання змісту інженерної освіти // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.199-202.

 152. Косіюк М.М. Обладнання та технологія промивання будівельного піску/ М.М.Косіюк, І.О.Сідлецький // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.144-146.

 153. Косіюк М.М. Педагогічна технологія формування творчого мислення у студентів технічних вузів // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.202-207.

 154. Косіюк М.М. Формування корозійно-зміцненого поверхневого шару на металевих поверхнях дротяним інструментом/ М.М.Косіюк, О.О.Світловський // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.82-91.

 155. Косіюк М.М. Формування творчого фахівця у технічному вузі // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.17-21.

 156. Костогриз С.Г. Від Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування до Технологічного університету Поділля/ С.Г.Костогриз, М.Є.Скиба // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №5. - С.7-11.

 157. Костогриз С.Г. Тангенційна жорсткість та пластичність номінально нерухомого фрикційного контакту/ С.Г.Костогриз, О.В.Романішина, В.В.Мисліборський // Проблеми трибології.- 2001.- №1.- С.130-133.

 158. Костогриз С.Г. Триботехнічні аспекти працездатності номінально-нерухомих з'єднань деталей машин/ С.Г.Костогриз, В.В.Мисліборський // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.36-39.

 159. Кочетов О.П. Аналіз методик системи раннього попередження та реагування при діагностиці банкрутства підприємств/ О.П.Кочетов, В.М.Шацька, Л.Д.Федорук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.210-213.

 160. Кочетов О.П. Використання методу трикутників для інтегральної оцінки якості роботи персоналу/ О.П.Кочетов, В.М.Шацька, І.В.Несторишен // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.207-210.

 161. Кочетов О.П. Методика обчислення оптимального розміру кредиту для інвестиційного розвитку підприємств/ О.П.Кочетов, Л.Д.Федорук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.213-215.

 162. Кочетов О.П. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства за концепцією загального менеджменту якості/ О.П.Кочетов, О.М.Капітанець, С.Д.Федюніна // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.225-233.

 163. Кочетов О.П. Оцінка розмірів ринку збуту продукції в залежності від її конкурентоспроможності // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.191-194.

 164. Кочетов О.П. Порівняльна характеристика типової методики та методу PERT при проведенні гармонійного аналізу/ О.П.Кочетов, А.К.Кармаліта, Л.В.Торгова // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №1. - С.206-207.

 165. Кошарська Л.В. Вплив одночасної дії електромагнітних полів і високошвидкісного тертя на трибологічні властивості сталей: Автореф. дис-ції на здобуття наук.ступеня к.т.н. Спец.05.02.04-тертя та зношування в машинах.- Хмельницький: ТУП, 2001.- 19 с.

 166. Кравчук С.Й. Посадові злочини, як основна складова економічної злочинності в Україні // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.73-75.

 167. Кравчук С.Й. Економічна безпека як імператив соціальної політики: регіональні аспекти/ С.Й.Кравчук, Н.С.Кравчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.137-139.

 168. Кравчук С.Й. Економічна злочинність в Україні: причини її поглиблення // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.93-94.

 169. Крамар В.Б. Національне самоствердження і особиста гармонія. Досвід Каталонського літературного бачення/ В.Б.Крамар, І.М.Кустова // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.137-139.

 170. Кругляк Б.С. Бухгалтерський облік: організаційно-методичний аспект: Навч. посіб. / Б.С. Кругляк, Т.П. Боднар, О.Б. Зайцева та ін. - Хмельницький: ТУП, 2001. - 286 с.

 171. Кузьменко А.Г. Вероятность превышения в задачах сравнения распределений (критерии оценки уровня технологий и качества изделий) // Проблеми трибології.- 2001.- №4. - С.166-188.

 172. Кузьменко А.Г. Выбор схемы лабораторных испытаний при оценке износа кулачковых пар/ А.Г.Кузьменко, О.П.Бабак, А.А.Пасечник // Проблеми трибології.- 2001.- №1.- С.152-156.

 173. Кузьменко А.Г. Износ и надежность шкворневого узла переднего колеса троллейбуса/ А.Г.Кузьменко, А.Ю.Вусатый, В.В.Карпенко // Проблеми трибології.- 2001.- №3. - С.94-102.

 174. Кузьменко А.Г. Контакт сферических тел, покрытых тонкими слоями // Проблеми трибології.- 2001.- №1.- С.89-118.

 175. Кузьменко А.Г. Метод ускоренных испытаний тканей на износ/ А.Г.Кузьменко, И.В.Белькова // Проблеми трибології.- 2001.- №2.- С.110-121.

 176. Кузьменко А.Г. Методы определения обрабатываемости металлов/ А.Г.Кузьменко, А.А.Пасечник // Проблеми трибології.- 2001.- №2.- С.97-109.

 177. Кузьменко А.Г. Механика контактной среды и метод конечного элемента в контактных задачах // Проблеми трибології.- 2001.- №2.- С.135-171.

 178. Кузьменко А.Г. Трение гибкой полосы на жестком цилиндре при наличии адгезии (развитие формулы Эйлера) // Проблеми трибології.- 2001.- №1.- С.137-151.

 179. Кухар Л.А. Зіставний переклад у процесі навчання іноземної мови/ Л.А.Кухар, Л.А.Молотай // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.52-55.

 180. Кшижинська І.І. Формування рухового потенціалу стрибунів у довжину на етапах попередньої і спеціальної базової підготовки(11-16 років): Навч. посіб. - Київ: Норма-прінт, 2001. - 38 с.

 181. Лавриненко С.О. Сучасні тенденції формування якості праці // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2.- С.24-27.

 182. Ларіонова К.Л. Аналіз та оцінка існуючих систем управління витратами // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2.- С.137-144.

 183. Леонтович-Пелих О.К. Сучасні проблеми кредитування житлового будівництва // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.171-175.

 184. Литвинчук Т.В. Підходи до оперативного управління виробничими запасами // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.182-186.

 185. Лісовський В.С. Наукове викладання господарського права // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.82-83.

 186. Лісовський В.С. Поняття принципів державного управління суспільним виробництвом в ринкових умовах // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.91-93.

 187. Лісовський І.В. Проблеми бухгалтерського обліку при переході на національний стандарт // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.3. - С.198-201.

 188. Ліствін К.В. Автоматизація викреслювання проекцій // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.139-141.

 189. Ложкін Г.В. Динаміка "Образу професіонала" спортивного педагога/ Г.В.Ложкін, Н.Ю.Волянюк, Е.М.Свіргунець, О.О.Солтик // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.173-177.

 190. Локазюк В.М. Інтелектуальне діагностування мікропроцесорних пристроїв та систем: Навч. посіб. для вузів / В.М. Локазюк, О.В. Поморова, А.О. Домінов. - Хмельницький-Київ: Такі справи, 2001. - 286 с.

 191. Локазюк В.М. Мікропроцесори та мікроЕОМ у виробничих процесах: Навч. посіб. для вузів. - Хмельницький: ТУП, 2001. - 244 с.

 192. Локазюк В.М. Сучасні методи та засоби діагностування обчислювальних пристроїв на основі сервісних плат/ В.М.Локазюк, О.М.Заєць // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №1,Ч.1.- С.185-188.

 193. Локазюк В.Н. Алгоритм формирования компонентнх структур цифровых устройств/ В.Н.Локазюк, С.И.Перевозников // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №1. - С.111-114.

 194. Лук'яненко Г.І. Естетичне виховання як засіб розвитку творчих здібностей майбутніх вчителів обслуговуючої праці // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.134-135.

 195. Лучковська С.І. Інститут обмудсмана в правовій системі Україні // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.80-83.

 196. Лучковська С.І. Інститут судового конституційного контролю в механізмі захисту правл людини // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.89-91.

 197. Любин А.Г. Износ подшипника скольжения при переменной нагрузке/ А.Г.Любин, А.Г.Кузьменко // Проблеми трибології.- 2001.- №1.- С.76-79.

 198. Любин А.Г. Методика и результаты оценки ресурса опорных дейдвудных подшипников гребных валов/ А.Г.Любин, А.Т.Кузьменко // Проблеми трибології.- 2001.- №4. - С.160-165.

 199. Любин А.Г. Термоизносоконтактная задача для сопряжения "вал-втулка" в случае двухфакторного закона изнашивания/ А.Г.Любин, А.Г.Кузьменко // Проблеми трибології.- 2001.- №2.- С.40-47.

 200. Любохинець Л.С. Заборгованість заробітної плати: часткове подолання на локальному рівні/ Л.С.Любохинець, С.В.Годнєва // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.2. - С.122-124.

 201. Любохинець Л.С. Залучення іноземних інвестицій в економіку України (на прикладі Подільського регіону)/ Л.С.Любохинець, В.М.Бабич, В.М.Шавкун // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.143-145.

 202. Любчик В.Р. Дослідження показників точності та швидкість вимірювання АЧХ // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №1. - С.222-225.

 203. Любчик В.Р. Дослідження методів вимірювання АЧХ лінійних чотириполюсників/ В.Р.Любчик, О.Г.Гуцало // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №2. - С.60-65.

 204. Лябик С.І. Синоніміка та варіантність мовних одиниць у перекладі/ С.І.Лябик, О.І.Марисик // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.70-72.

 205. Мазарчук А.Ю. Проблеми автоматизації сітьового планування на ЕОМ/ А.Ю.Мазарчук, П.М.Білоокий // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2.- С.104-110.

 206. Мазур М.П. Металы и сплавы зарубежных стран и их аналоги отечественных стандартов / М.П. Мазур, Б.С. Волинський. - Хмельницкий: ТУП, 2001. - 43с.

 207. Мазур М.П. Приводи технологічного устаткування металообробних виробництв. Кн. 2. Гідравлічні системи приводів / М.П. Мазур,П.Ф. Прокопчук, І.В. Прокопчук, Г.О. Фрімерштейн . - Хмельницький: ТУП, 2001. - 253 с.

 208. Майорова Н.І. Муніципальні аспекти планування розвитку комунальних підприємств // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.140-142.

 209. Малюська З.В. Вивчення типових ситуацій ділового англійського мовлення для майбутніх економістів/ З.В.Малюська, І.Т.Островська // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.59-60.

 210. Мандзюк І.А. Дослідження реологічних характеристик шляхтуючих препаратів, що містять дріжджовий розщеплюючий агент // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №5. - С.44-46.

 211. Мандзюк І.А. Композиційні матеріали на основі промислових відходів вініпласту // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №1,Ч.1.- С.128-130.

 212. Манталюк О.В. До питання про оптимальність економіки // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.161-167.

 213. Марченко В.Л. Дослідження впливу співвідношення швидкостей при складному відносному русі на величину сил тертя/ В.Л.Марченко, Ю.Є.Шамарін, В.В.Хмель // Проблеми трибології.- 2001.- №3. - С.103-105.- 198.

 214. Матіїшин М.В. До питання охорони праці при транспортуванні деревини в гурських умовах // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.213-215.

 215. Мельник Т.Б. Стратегія інвестицій в процесі прийняття управлінських рішень // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2. - С.89-94.

 216. Мельничук С.В. Енергозберігаючі рекуперативні системи для випробувань тіл обертання: Автореф. дис-ції на здобуття наук. ступегня к.т.н. Спец. 05.02.02 - машинознавство.- Хмельницький: ТУП, 2001.- 17с.

 217. Микитина О.Г. Структурні зміни грошових доходів населення в період трансформації економіки // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.1. - С.112-115.

 218. Миронова Н.Г. Радіоекологічна оцінка району Раково м. Хмельницького/ Н.Г.Миронова, Н.В.Машталер // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.189-190.

 219. Михайловська І.М. Економічні та організаційні основи проведення добровільного медичного страхування/ І.М.Михайловська, Т.С.Рохманійко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2.- С.223-226.

 220. Михайловська І.М. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні/ І.М.Михайловська, І.М.Дрозд // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.97-99.

 221. Михальчик С.О. Використання маркетингових досліджень при розробці стратегії фірми // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.123-126.

 222. Мица Н.В. Гральний бізнес як галузь економіки // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.108-110.

 223. Мичко А.А. Вивчення впливу сірчаної кислоти на захисні властивості спеціальних матеріалів/ А.А.Мичко, Н.А.Мичко // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №1,Ч.1.- С.101-103.

 224. Мичко А.А. Вивчення впливу сірчаної кислоти на захисні властивості спеціальних матеріалів/ А.А.Мичко, Н.А.Мичко // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.181-184.

 225. Мичко А.А. Вивчення впливу сірчаної кислоти на захисні властивості спеціальних матеріалів. Повідомлення №3./ А.А.Мичко, Н.А.Мичко // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №5. - С.132-135.

 226. Мручко Є.Є. Російсько-українські відносини: сторінки історії // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.38-41.

 227. Муляр І.В. Гіпертекстова модель представлення інформації в базах діагностичних даних/ І.В.Муляр, В.М.Джулій // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №1,Ч.1.- С.189-192.

 228. Мясищев А.А. Использование INTERNET технологий APACHE+PHP+MYSQL // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.1.- С.162-167.

 229. Нассер Г.А. Методи прискорених лабораторних випробувань на знос за схемою клин-площина: Автореф. дис-ції на здобуття наук. ступеня к.т.н. Спец.05.02.04-тертя та зношування в машинах.- Хмельницький: ТУП, 2001.- 19с.

 230. Нассер Г.А. Методы ускоренных лабораторных испытаний на износ по схеме клин-плоскость: Диссертация на соискание уч. ст. к.т.н. Спец.05.02.04-трение и износ в машинах.- Хмельницкий: ТУП, 2001.- 176с.

 231. Нестер А.А. Автоматизація виготовлення плат та створення замкнених циклів/ А.А.Нестер, О.В.Романішина // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.205-208.

 232. Нестер А.А. Зменшення потреб води для розчинів хроматування/ А.А.Нестер, С.Р.Красільніков // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №2. - С.32-35.

 233. Нестер М.А. Вимірювання параметрів вібрацій за допомогою оптичного квантового генератора // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.201-203.

 234. Нижник В.М. Автоматизовані системи регулювання праці: структура, забезпечення // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.25-27.

 235. Нікітін О.О. Аналіз матеріалів швидкісної кінозйомки роботи ротаційного герметичного компресора // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.224-226.

 236. Новікова О.С. Актуальність підвищення ролі заробітної плати при стимулюванні праці найманних працівників/ О.С.Новікова, А.Б.Грушевицька // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.2. - С.153-156.

 237. Новіцька Л.Л. Визначення оптимального побутового фільтру для доочистки водопровідної води в м. Хмельницькому/ Л.Л.Новіцька, Т.Ф.Петренко // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №1,Ч.1.- С.164-167.

 238. Носовський В.Б. Гідроімпульсний холодновисадочний автомат // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.141-144.

 239. Носовський В.Б. Пуансон для різки профілей // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.129-130.

 240. Овод Л.В. Роль методів амортизації основних засобів в амортизаційній політиці підприємства // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.117-120.

 241. Овчиннікова О.Р. Розробка системи управління міграційними процесами на основні моделі автоматичного управління // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2.- С.154-157.

 242. Огнєвий О.В. "Інтелектуальне" дистанційне технічне обслуговування обчислювальних систем/ О.В.Огнєвий, С.В.Глущак // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №1,Ч.1.- С.192-194.

 243. Олександренко В.П. К методике определения химического состава материалов рентгенофлуоресцентным спектрометром/ В.П.Олександренко, О.С.Дробот, С.Н.Скробач, В.В.Калинушка // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №1. - С.61-64.

 244. Олександренко В.П. Рентгеноспектральный анализ металлов и сплавов/ В.П.Олександренко, О.С.Дробот, С.Н.Скробач // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.112-116.

 245. Олексійчук О.П. Формування трудового потенціалу Хмельницької області/ О.П.Олексійчук, А.В.Прокоф'єв // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2.- С.157-158.

 246. Олійник М.П. До питання про початки дипломатії // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.34-36.

 247. Орлов О.А. О соотношении темпов роста производительности труда и заработной платы // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.2. - С.32-34.

 248. Орловська О.В. Зооморфізми як засіб портретної характеристики персонажів та їх переклад // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.150-155.

 249. Островський К.С. Реформування вищої освіти - одна із складових елементів трансформації українського суспільства // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.117-118.

 250. Павлов В.С. Розрахунки на міцність при динамічних навантаженнях // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.134-139.

 251. Параска Г.Б. Динамічні дослідження вагових стабілізаторів середнього натягу ниток основи в'язальних машин // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №5. - С.122-126.

 252. Пасечник А.А. Дослідження фізико-механічних властивостей вуглецевих сталей, їх обробляємості під впливом водню/ А.А.Пасечник, А.Г.Кузьменко // Проблеми трибології.- 2001.- №1.- С.125-129.

 253. Пасечник А.А. Електролітичне наводнювання в процессі різання // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №1,Ч.1.- С.157-160.

 254. Пасечник А.А. Метод оценки обрабатываемости материалов и трибологических характеристик смазочно-охлаждающих технологических средств/ А.А.Пасечник, А.Г.Кузьменко // Проблеми трибології.- 2001.- №3. - С.53-60.

 255. Пасинкова І.В. Університетська освіта в США: витоки, закономірності та перспективи розвитку // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.157-158.

 256. Пасічник А.Й. Аналіз причин руйнування залізобетонних опор ліній електропередач/ А.Й.Пасічник, А.М.Корбут, О.О.Молдован, Є.В.Грановський // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.146-148.

 257. Пасічник О.А. Вибір схеми лабораторних трибологічних випробувань та врахування масштабного фактора/ О.А.Пасічник, А.Г.Кузьменко, О.П.Бабак // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1.- С.39-41.

 258. Пасічник С.А. Субстантивне словосполучення в науковому тексті // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.145-147.

 259. Пастух И.М. Факторы управляемости вакуумно-диффузионными газоразрядными технологиями модификации поверхности металлов // Проблеми трибології.- 2001.- №2.- С.93-96.

 260. Пастух І.М. Алгоритми та компоненти моделювання газоразрядних процесів вакуумно-дифузійних технологій // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №5. - С.99-107.

 261. Пастух І.М. Зовнішні локальні винятки металевих поверхонь та їх вплив на параметри режиму модифікації // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1.- С.43-47.

 262. Пастух І.М. Організаційно-економічні передумови впровадження газоразрядних вакуумно-дифузійних технологій модифікації поверхні металів // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.126-133.

 263. Пастух І.М. Структура та конструктивні схеми машин для вакуумно-дифузійної модифікації поверхні металів // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №1,Ч.1.- С.168-175.

 264. Пащенко О.В. Структура теоретичної та практичної підготовки вчителя трудового навчання з технології швейних виробів/ О.В.Пащенко, О.Г.Кустова // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.128-130.

 265. Первушина А.В. Особливості гуманітарної підготовки студентів технологічного університету/ А.В.Первушина, В.В.Ілюшин // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.11-13.

 266. Петренко О.М. Аналітичні розрахунки процесів біологічної очистки стічних вод з використанням пакету МАТHCAD/ О.М.Петренко, В.М.Грабовський // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.182-184.

 267. Петров О.О. До питання про проектування, конструювання та реалізацію машин резонансної дії/ О.О.Петров, В.Б.Носовский, В.О.Петров // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.123-129.

 268. Петрук Н.К. Діалог як засіб спілкування і розвитку особистості в вищій школі/ Н.К.Петрук, Н.Я.Дзіковська // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.110-113.

 269. Петрушак В.С. Аналіз методів та засобів визначення та контролю динамічної в'язкості речовини/ В.С.Петрушак, О.М.Оліферчук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №1. - С.68-71.

 270. Пивовар О.С. Фазочастотний підхід до побудови калібраторів девіації частоти // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №1. - С.105-108.

 271. Поліщук О.С. Визначення впливу швидкості вирубування на технологічне зусилля/ О.С.Поліщук, А.К.Кармаліта // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.160-166.

 272. Полозова В.М. Доходи населення Хмельницької області: сучасний стан, тенденції розвитку // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.1. - С.152-154.

 273. Полозова В.М. Економічна доцільність створення web-сайту комерційної фірми та питання його автоматизації/ В.М.Полозова, В.М.Шацька, А.В.Фурманюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.3. - С.163-165.

 274. Полякова С.В. Дослідження впливу факторів на процес формування доходів населення // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.2. - С.153-156.

 275. Поморова О.В. Комбінована функціонально-експертна модель як засіб діагностування мікропроцесорних пристроїв і систем // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №1,Ч.1.- С.198-202.

 276. Пономарьова Н.А. Приватизація в регіоні: досвід і перспективи (на прикладі Хмельницької області) // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.152-154.

 277. Предборський В.В. Інформування в системі місцевого самоврядування // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.85-87.

 278. Предборський В.В. Природні права людини та вища міра покарання // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.83-85.

 279. Привала В.О. Пристрій для отримання пористої структури в полімерних матеріалах // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №5. - С.162-164.

 280. Привала В.О. Проблеми дослідження капілярності текстильних матеріалів/ В.О.Привала, А.А.Мичко // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №1,Ч.1.- С.91-94.

 281. Приступа М.І. Cоціальні аспекти переходу до ринкової економіки // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2.- С.7-9.

 282. Приступа М.І. Соціально-економічний розвиток Хмельниччини: підсумки перетворень та перспективи зростання // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.60-62.

 283. Присяжнюк М.П. Правове регулювання прав виконавців та організацій виробників фонограм у всесвітній мережі інтернет // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.75-77.

 284. Присяжнюк М.П. Проблеми вдосконалення поняття суміжних прав в законодавстві України // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.87-89.

 285. Прошина Н.В. Вивчення умов експлуатації спецодягу та дослідження їх впливу на гігієнічні властивості/ Н.В.Прошина, Т.М.Бондарчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №1,Ч.1.- С.64-67.

 286. Прошина Н.В. Вплив виробничих забруднень на механізм руйнування та зносостійкості тканин/ Н.В.Прошина, В.Й.Рокицька // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.176-181.

 287. Прошина Н.В. Дослідження впливу конструкції на зносостійкість спецодягу/ Н.В.Прошина, О.П.Стоянова, Н.Г.Сачук // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.174-176.

 288. Пухальський В.В. Лізинг: економічний зміст, історія та перспективи становлення в Україні // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.151-153.

 289. Пухальський В.В. Стан та перспективи розвитку машинобудівної промисловості // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.148-150.

 290. Пятін І.С. Математичні моделі вимірювальних каналів // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №1. - С.22-26.

 291. Радецька Л.П. Мотиваційні аспекти управлінського обліку як інформаційного середовища управління підприємством // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2. - С.53-56.

 292. Ребрік В.Є. Метод активізації творчого мислення студентів при вивченні художніх дисциплін/ В.Є.Ребрік, Т.Є.Корж // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.130-131.

 293. Ревякин А.С. Задачи подсистемы "Управление трудовыми ресурсами" АСУ машиностроительных предприятий // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.1. - С.191-193.

 294. Репида Л.Е. Рост населения как фактор формирования трудовых ресурсов/ Л.Е.Репида, И.Д.Мацюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.2. - С.28-32.

 295. Рзаєва Т.Г. Оцінка ділової активності та механізм забезпечення результативної діяльності підприємств (на прикладі підприємств машинобудування): Автореф. дис-ції на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спец.08.06.01-ек-ка підпр. і організ. виробн.- Хмельницький: ТУП, 2001.- 20с.

 296. Рзаєва Т.Г. Оцінка ділової активності та механізм забезпечення результативної діяльності підприємств (на прикладі підприємств машинобудування): Дисертація на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спец.08.06.01-ек-ка підпр. і організ. виробн.- Хмельницький: ТУП, 2001.- 252с.

 297. Рзаєва Т.Г. Рівні ділової активності підприємств та методика їх визначення // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.44-46.

 298. Рибак Л.П. Концепція виникнення, побудови та функціонування біологічної системи планети Земля // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №5. - С.21-25.

 299. Ройзман В.П. Просторова локація джерел акустичної емісії/ В.П.Ройзман, І.І.Ковтун, А.В.Горошко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №2. - С.84-86.

 300. Ройзман В.П. Розрахунок контактного тиску, що виникає у вузлах захисту від вологи тонкоплівкових конденсаторів/ В.П.Ройзман, А.В.Лебідь // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1.- С.53-60.

 301. Ройзман В.П. Стан питання та задачі проектування устаткування для поверхневого пластичного зміцнення виробів/ В.П.Ройзман, А.І.Гордєєв, О.Б.Лаврентьєв // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1.- С.49-53.

 302. Романішина О.В. Залежність попереднього зміщення пружного контакту шорстких ізотропних поверхонь від умов контактування/ О.В.Романішина, М.Ф.Семенюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.184-187.

 303. Рохманійко Т.С. Оподаткування доходів громадян як фіскальний та регулюючий інструмент фінансового механізму // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.72-75.

 304. Рубан Т.Є. Економічне стимулювання підвищення ефективності виробництва: Автореф. дис-ції на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спец.08.06.01-ек-ка підприємства і організ. виробн.- Хмельницький: ТУП, 2001.- 16с.

 305. Рудницкий В.Б. Локально-однородный контакт предварительно напряженных композитов при изнашивании их поверхности/ В.Б.Рудницкий, В.В.Можаровский, С.Ю.Бабич // Проблеми трибології.- 2001.- N3. - С.72-75.- 296.

 306. Рясних Є.Г. Про деякі аспекти державного регулювання фінансової діяльності підприємств // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2. - С.71-72.

 307. Рясних Є.Г. Фінанси підприємства: Навч. посіб. / Є.Г. Рясних, Р.С. Квасницька, С.М. Дідик . - Хмельницький: ТУП, 2001. - 80 с.

 308. Савченко Ю.Г.Методика та алгоритми діагностування цифрових пристроїв з використанням безсловникових процедур/ Ю.Г.Савченко, Ю.П.Кльоц, О.С.Савенко, В.М.Чешун // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №1,Ч.1.- С.195-198.

 309. Сакун В.І. Закріплення лексики при навчанні читанню/ В.І.Сакун, Т.С.Мазур, Т.Д.Жолобова // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.57-58.

 310. Свєтловський О.Б. Геометричний синтез симетричних лямбдоподібних механізмів Чебишева за заданою тривалістю зупинки вихідної ланки чисельним методом/ О.Б.Свєтловський, Я.Т.Кіницький // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №1,Ч.1.- С.20-24.

 311. Свєтловський О.Б. Кінематичне дослідження симетричних лямбдоподібних механізмів Чебишева, у яких для наближення до дуги кола використовується верхня ділянка шатунної кривої/ О.Б.Свєтловський, Я.Т.Кіницький // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1.- С.73-77.

 312. Свиноус І.В. Аналіз становлення особистих підсобних господарств на Хмельниччині/ І.В.Свиноус, В.В.Король // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.87-93.

 313. Свідерський В.П. Методика дослідження зносотійкості полімерних композиційних матеріалів для поршневих ущільнень компресорів в умовах обмеженого мащення/ В.П.Свідерський, Г.О.Сіренко, Л.М.Кириченко, В.І.Кириченко // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.92-94.

 314. Свіргунець Є.М. Покращання властивостей довільної уваги студентів спеціального відділення засобами фізичної культури // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.177-182.

 315. Свіргунець Є.М. Створення ефективної системи фізичного виховання у вузі/ Є.М.Свіргунець, В.Д.Кисельов // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.162-168.

 316. Святчик К.В. Просторіччя та можливості його передачі у перекладі/ К.В.Святчик, Р.В.Бондар // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.140-141.

 317. Семенюк В.В. До питання моделювання техніко-еколого-економічних задач ресурсозбереження/ В.В.Семенюк, В.І.Семенюк, В.Г.Камбург, В.В.Венгржановська // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №5. - С.160-162.

 318. Семенюк М.Ф. Визначення параметрів зсувної міцності молекулярного зв'язку фрикційної пари/ М.Ф.Семенюк, К.С.Соколан, О.А.Пасічник // Проблеми трибології.- 2001.- №2.- С.19-20.

 319. Силин Р.И. Влияние дефектов на долговечность крышек цилиндров малооборотных двигателей морских судов/ Р.И.Силин, В.П.Сторожев // Проблеми трибології.- 2001.- №2.- С.128-130.

 320. Сілін Р.І. Важливий напрямок ринкового реформування економіки України // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2, Ч.1.- С.7-9.

 321. Сілін Р.І. Погляд на вищу технічну освіту // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.7-9.

 322. Скальський В.В. Вплив соціально-економічних перетворень в державі на рівень життя населення на прикладі Хмельницької області // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.3. - С.189-192.

 323. Скальський В.В. Зайнятість та динаміка заробітної плати в період переходу до ринку на прикладі Хмельницької області // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.145-150.

 324. Скиба К.М. Деякі питання професійної орієнтації і підготовки молоді до праці в сільському господарстві. 1960-1980-ті роки/ К.М.Скиба, В.О.Григоренко, О.П.Григоренко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2. - С.120-127.

 325. Скиба М.Є. Гуманітарно-педагогічний факультет: досягнення та перспективи // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.9-10.

 326. Скубій О.Л. Оплата праці як складова управління беззбитковістю діяльності підприємства // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2.Ч.2. - С.75-76.

 327. Славінська А.Л. Топологічний підхід до технічної структури серії моделей конструктивно-уніфікованого ряду/ А.Л.Славінська, М.П.Березенко // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №5. - С.19-21.

 328. Славінська А.Л. Аналіз впливу історичного розвитку крою одягу на форму і конструкцію рукава/ А.Л.Славінська, О.М.Домбровська // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №5. - С.130-132.

 329. Славінська А.Л. Дослідження актуальності службового одягу для співробітників технологічного університету Поділля як об'єкту художнього проектування/ А.Л.Славінська, О.Г.Дубіневич // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.171-174.

 330. Смагач Е.И. Конкурентное потребление и его роль в общественном воспроизводстве в условиях переходной экономики // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.3. - С.166-170.

 331. Смелянська Т.П. Тенденції та регулювання інвестиційних процесів в Україні // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.137-140.

 332. Смолінська Т. Дослідження якості трудового потенціалу/ Т.Смолінська, С.Л.Решміділова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2. - С.20-24.

 333. Смутко С.В. Оцінка точності зубчато-важільного планетарного механізму/ С.В.Смутко, Г.Б.Параска // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.149-154.

 334. Соболь Н.М. Стимулююча функція попереднього контролю у процесі формування знань, умінь і навичок студентів вищої школи з англійської мови // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.155-157.

 335. Сокирник І.В. До питання оцінки інвестиційної привабливості сфери малого підприємництва/ І.В.Сокирник, Н.С.Степанюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.166-168.

 336. Соколан К.С. Розробка на основі теорії стохастичних процесів методу розрахунку коефіцієнту тертя ковзання беззмащувальних поршневих ущільнень: Дисертація на здобуття наук. ступеня к.т.н. спец. 05.02.04-тертя та зношування в машинах.- Хмельницький: ТУП, 2001.- 203с.

 337. Соколан К.С. Розробка на основі теорії стохастичних процесів методу розрахунку коефіцієнту тертя ковзання беззмащувальних поршневих ущільнень: Автореф. дис-ції на здобуття наук. ступеня к.т.н. Спец.05.02.04-тертя та зношування в машинах.- Хмельницький: ТУП,   2001.- 24с.

 338. Стадник В.В. Про важливість системного підходу до мотивації та стимулювання праці/ В.В.Стадник, Т.В.Михальчик // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.3. - С.55-57.

 339. Статкевич Л.П. Теоретичне обгрунтування новітніх технологій у процесі реферування та анотування науково-технічної літератури. // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.66-70.

 340. Стечишин М.С. Визначення струмів корозії шляхом комп'ютерного аналізу поляризаційних кривих/ М.С.Стечишин, В.П.Терещенко, О.Ю.Рудик // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №2. - С.82-84.

 341. Стечишин М.С. Зносостійкість конструкційних сталей в яблучному сокові/ М.С.Стечишин, А.Є.Дацко, І.М.Береговий, П.В.Пшоняк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №1. - С.183-185.

 342. Стечишин М.С. Методи оцінки та прогнозування довговічності при корозійно-механічному руйнуванні металів і сплавів // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1.- С.61-69.

 343. Сургунд Н.А. Проблема необхідності психологічного професійного відбору на психологічні спеціальності та визначення меж професійної придатності абітурієнтів // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.28-32.

 344. Сухораб В.П. Теоретичні підходи до визначення поняття заробіної плати в системі ринкових відносин // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.175-177.
 345. Тараненко А.М. Вплив мастильного середовища на зносостійкість полімерних матеріалів пар тертя // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.208-209.

 346. Тараненко А.Н. Проблемы и перспективы трения в условиях ограниченой смазки // Проблеми трибології.- 2001.- №1.- С.56-57.

 347. Тараненко С.М. Стратегії науково-технічного розвитку на підприємствах України // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.103-105.

 348. Тарасова Г.І. Використання емульсій у замкнених схемах очищення вовни/ Г.І.Тарасова, І.Г.Брюхова, О.І.Кулаков // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №5. - С.91-93.

 349. Тельнов А.С. Евристичний метод оцінки якості трудового потенціалу/ А.С.Тельнов, С.Л.Решміділова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.3.- С.124-127.

 350. Терещенко О.П. Визначення власних коливань головного вала швейної машини ланцюгового типу // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.158-159.

 351. Ткач В.О. Оптимізація рухової активності та управління процесом розвитку фізичних якостей студенток/ В.О.Ткач, Р.Є.Савченко, Л.М.Остапчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.168-173.

 352. Ткачук І.Х. Технологічний університет Поділля: напередодні отримання статусу (1993-1994 р.р.) // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.43-46.

 353. Торгова Л.В. Особливості формування системи "ціна праці"- заробітна плата - зайнятість" в економіці перехідного періоду/ Л.В.Торгова, О.Л.Ступарик // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.1. - С.39-42.

 354. Торгова Л.В. Соціально-економічна сутність ринку праці та його функціональні особливості // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2. - С.127-133.

 355. Торгова Л.В. Спільні підприємства в Україні: Організаційно-економічний механізм і ефективність функціонування / Л.В. Торгова, О.В. Хитра. - Київ: ФАДА ЛТД, 2001. - 218 с.

 356. Торгова Л.В. Сутність поняття "кадровий потенціал і його відтворення"/ Л.В.Торгова, Н.Я.Чемера // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2.- С.133-137.

 357. Троцишин І.В. Застосування теорії фазочастотних вимірювань та перетворень радіосигналів для розробки технологій та засобів захисту інформації/ І.В.Троцишин, Л.В.Троцишина // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2001.- №1. - С.215-218.

 358. Троцишин І.В. Формування ортогональних сигналів на основі дискретного фазочастотного перетворення // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №5. - С.14-18.

 359. Тюріна Н.М. До питання про підвищення фінансової стійкості підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств м. Хмельницького) // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. С.97-100.

 360. Федик О.П. Професійна підготовка майбутнього соціального педагога як предмет психологічного аналізу // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.14-17.

 361. Федоркіна Т.М. Харакетеристика трудового потенціалу Хмельниччини: кількісні та якісні аспекти // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.3. - С.51-55.

 362. Федорук Л.Д. Амортизаційна політика, як складова частина інвестиційної політики в м'ясо-молочній промисловості/ Л.Д.Федорук, С.П.Гладій // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2.- С.208-214.

 363. Федорук Л.Д. Проблеми і шляхи розвитку м'ясо-молочної промисловості АПК // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.83-88.

 364. Феодосьєв С.М. Принц Шарль де Нассау-Зіген в творчості Адама Міцкевича // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.61-63.

 365. Фрадинський О.А. Тіньова економіка України: закономірності розвитку та методи оцінки // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2.- С.192-195.

 366. Франко В.Н. Взаимодействие оперативного и бухгалтерского учета при автоматизации/ В.Н.Франко, Л.В.Осаволюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.3. - С.147-150.

 367. Хитра О.В. Аналіз методологічних підходів до питання розподілу прибутків спільного підприємства // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №1,Ч.2. - С.85-89.

 368. Хіблін О.М. Визначення параметрів шорсткості профілю гвинтової поверхні/ О.М.Хіблін, К.А.Паршенко // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №5. - С.143-147.

 369. Хмелевська А.В. Трансформація обліку заробітної плати в умовах застосування національних стандартів бухгалтерського обліку/ А.В.Хмелевська, Т.В.Штокалюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.3. - С.57-61.

 370. Хмельницький Ю.В. Засоби діагностування кабельного середовища комп'ютерних мереж // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №1,Ч.1.- С.206-210.

 371. Хрущ Н.А. Україна під призмою іноземної економічної оцінки, або чому інвестори не вкладають кошти в економіку України // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №4. - С.116-119.

 372. Хрущ Н.А. Фінансові інвестиції - додаткове джерело одержання прибутку підприємства // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.114-116.

 373. Хрящевський В.М. Вивчення сорбції іонів хрому (VI) гідратованими диоксидами титану та цирконію/ В.М.Хрящевський, А.П.Квашенко, Г.В.Гриньов // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.220-221.

 374. Хрящевський В.М. Дослідження можливості регенерації неорганічних сорбентів для побутових фільтрів очистки питної води./ В.М.Хрящевський, А.П.Квашенко, Т.В.Хрящевська // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.215-220.

 375. Цимбалістий В.Ф. Взаємодія права і моралі у міжнародних відносинах // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.46-48.

 376. Чепелева Н.В. Психология личности: Словарь-справочник. - К.: Рута, 2001.

 377. Чорненький В.І. Реалізація поліхотономічних процедур діагностування цифрових пристроїв штучними нейронними мережами/ В.І.Чорненький, В.М.Чешун // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №1,Ч.1.- С.202-206.

 378. Шалапко Ю.І. Системний підхід до використання лазерного опромінювання з метою модифікування конструкційних матеріалів/ Ю.І.Шалапко, В.В.Гончар // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №3,Ч.1. - С.109-112.

 379. Шаран Р.В. Лінгвістичні труднощі сприйняття мови на слух // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С. 55-57.

 380. Швец Л.П. Налоговая политика и ее влияние на работу предприятия/ Л.П.Швец, В.В.Руснак // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №2,Ч.3. - С.153-156.

 381. Шевеля В.В. Взаємозв'язок корозійних явищ та субструктури металів при втомленості/ В.В.Шевеля, А.Джимала, Г.С.Калда, В.П.Олександренко // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №1,Ч.1.- С.70-76.

 382. Шевеля В.В. Микропластичность и коррозионная активность стали как факторы фреттингостойкости/ В.В.Шевеля, И.В.Шевеля, Г.С.Калда, В.П.Олександренко // Проблеми трибології.- 2001.- №2.- С.14-18.

 383. Шевеля В.В. Электрохимические явления при фреттинг-коррозии металлов/ В.В.Шевеля, А.Джімала, Г.С.Калда, В.П.Олександренко // Проблеми трибології.- 2001.- №1.- С.23-29.

 384. Шевчук М.С. Огляд систем управління постачанням, виробництвом та реалізацією продукції в Україні та за кордоном // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.52-56.

 385. Щавінська Г.В. Завдання інвестиційного менеджменту за умов реструктуризації підприємств Хмельниччини // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2001.- №6. - С.66-69.

 386. Щепетов В.В. Износостойкость детонационных покрытий в условиях повышенных температур/ В.В.Щепетов, Г.Г.Голембиовский, В.Ю.Громенко, Я.Н.Гладкий // Проблеми трибології.- 2001.- №3. - С.86-89.

 387. Юрчик С.А. "Комплекс катастрофізму" та його вплив на політичне мислення в Україні // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.113-115.

 388. Якимова Г.П. Особливості нормування витрат взуттєвих матеріалів для малих підприємств/ Г.П.Якимова, О.М.Веллі-Улла // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №5. - С.77-78.

 389. Яковлев А.А. Методика та технологія виготовлення творчих робіт студентів // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.131-133.

 390. Яременко В.І. Християнська етика в релігієзнавстві: методологія спрямування спецкурсу // Вісник Технологіч ного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.36-38.

 391. Ярош В.Ю. Конституційно-правовий статус Президента України та механізм стримувань і противаг в системі розподілу влади // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.78-80.

 392. Ярош В.Ю. Способи припинення хабарництва // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.95-96.

 393. Ярощук О.В. До проблеми уніфікації швейних виробів/ О.В.Ярощук, О.П.Бохонько // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2001.- №5. - С.12-15.

 394. Яцкевич М.В. Календарні свята і обряди Поділля // Вісник Технологічного університету Поділля. Соціально-гуманітарні, психолого-педагогічні науки.- 2001.- №3,Ч.2. - С.48-50.

Іменний покажчик

Абрамов О.О. 1 Кабашнюк В.О. 97 Перевозников С.И. 175
Алехнович В.О. 2 Кайдановська О.М. 98 Петренко О.М. 248
Асаул А.Н. 42 Калда Г.С. 99, 363-365 Петренко Т.Ф. 85, 219
Афтаназів І.С. 3 Калинушка В.В. 225 Петров В.О. 249
Бабак О.П. 154, 239 Камбург В.Г. 299 Петров О.О. 249
Бабич Л.М. 4, 5 Каньковський І.Є. 100, 101 Петрук Н.К. 250
Бабич М.С. 6, 7 Капінос В.І. 48 Петрушак В.С. 251
Бабич С.Ю. 287 Капітанець О.М. 144 Пивовар О.С. 252
Бабій І.В. 8 Каплун В.Г. 103 Підгайчук С.Я. 80
Багрій Р.В. 118 Каплун П.В. 104-106 Підченко С.К. 50
Балацька Л.М. 9 Каразей В.Д. 52 Покришко Г.А. 80
Баран Б.А. 10 Кармаліта А.К. 146, 253 Поліщук О.С. 253
Баран М.А. 83 Карпенко В.В. 155 Полозова В.М. 254, 255
Бацукіна Т.В. 11 Квасницька Р.С. 107, 108 Полякова С.В. 256
Безносов А.Є. 51 Квашенко А.П. 355, 356 Поморова О.В. 172, 257
Бельдій М.М. 12, 13 Кирилков В.А. 109 Пономарьова Н.А. 258
Белькова И.В. 157 Кириченко В.І. 110, 295 Предборський В.В. 259, 260
Береговий І.М. 323 Кириченко Л.М. 35,110, 295 Привала В.О. 261, 262
Березенко М.П. 309 Кисельов В.Д. 297 Приступа М.І. 263, 264
Бех С.В. 39 Китичок П.О. 3 Присяжнюк М.П. 265, 266
Бись С.С. 52 Кіницький Я.Т. 12, 106, 111-114, 292 Прокопчук І.В. 189
Бідюк Н.М. 9 Клімова Т.М. 115 Прокопчук П.Ф. 189
Білецька Г.А. 14, 127 Кльоц Ю.П. 290 Прокоф'єв А.В. 227
Білоокий П.М. 187 Ковальчук С.В. 116-117 Прошина Н.В. 267-269
Більовський К.Е. 15, 16 Ковальчук С.С. 118 Пухальський В.В. 270, 271
Богач В.А. 17 Ковтун В.В. 119-122 Пшоняк П.В. 323
Боднар Т.П. 152 Ковтун І.І. 281 Пятін І.С. 272
Бойко Р.В. 18 Колесникова О.В. 120 Радецька Л.П. 273
Бойко Ю.М. 19 Комаров Г.М. 123 Ребрік В.Є. 274
Бойчук А.В. 20 Кондратюк В.І. 124, 125 Ревякин А.С. 275
Бойчук В.А. 20 Кондратюк М.О. 126 Репида Л.Е. 276
Бондар В.Р. 22 Копилець В.І. 127 Решміділова С.Л. 314, 331
Бондар К.І. 21-25 Корбут А.М. 238 Рзаєва Т.Г. 277-279
Бондар О.В. 22 Корж Т. Є. 274 Рибак Л.П. 280
Бондар Р.В. 298 Король С.В. 128 Рибчинська Л.А. 5
Бондаренко М.І. 23 Коротич О.О. 129 Ройзман В.П. 281-283
Бондарчук Т.М. 267 Косенков В.Д. 130 Рокицька В.Й. 268
Бондарь П.О. 24, 25 Косенкова О.В. 43, 131, 132 Романішина О.В. 28, 139,213, 284
Бохонько О.П. 375 Косіюк М.М. 133-137 Рохманійко Т.С. 201
Брюхова І.Г. 330 Косіюк О.М. 41 Рохманійко Т.С. 285
Бурковська Л.Д. 26 Костогриз С.Г. 138-140 Рубан Т.Є. 286
Бурлаков А.А. 49 Кочетов О.П. 141-146 Рудик О.Ю. 322
Бурмістенков О.П. 27 Кошарська Л.В. 147 Рудницкий В.Б. 287
Буряк В.Г. 28 Краcильніков С.Р. 214 Руснак В.В. 362
Бысь С.С. 49 Кравчук Н.С. 149 Рясних Є.Г. 288, 289
Валькова Н.В. 29 Кравчук С.Й. 148-150 Савенко О.С. 20, 290
Васильєв О.А. 30 Крамар В.Б. 151 Савченко Р.Є. 333
Васильківський Д.М. 31 Красильникова Г.В. 56 Савченко Ю.Г. 290
Вдовін О.А. 130 Кругляк Б.С. 152 Сакун В.І. 291
Ведерников М.Д. 34 Кузьменко А.Г. 106, 153-160, 179-181, 234, 236,239 Сачук Н.Г. 269
Ведерніков М.Д. 32, 33 Кулаков О.І. 330 Свєтловський О.Б. 292, 293
Веллі-Улла О.М. 370 Кулик О.Е. 128 Свиноус І.В. 294
Вельбой В.П. 35-37 Кустова І.М. 151 Свідерський В.П. 35, 110, 295
Венгржановська В.В. 299 Кустова О.Г. 246 Свіргунець Є.М. 171, 296, 297
Вільчинська Т.В. 38 Кухар В.І. 105 Світловський О.О. 136
Водотовка В.І. 39 Кухар Л.А. 161 Святчик К.В. 298
Войнаренко М.П. 41-43 Кшижинська І.І. 162 Семенюк В.В. 299
Войнаренко С.М. 40 Лаврентьєв О.Б. 283 Семенюк В.І. 299
Волинський Б.С. 188 Лавриненко С.О. 163 Семенюк М.Ф. 284, 300
Волянюк Н.Ю. 171 Ларіонова К.Л. 102,164 Силин Р.И. 301
Вусатый А.Ю. 155 Лебідь А.В. 282 Сідлецький І.О. 134
Гаврилюк А.В. 44 Ленюк М.П. 123 Сілін Р.І. 302, 303
Гавриш А.П. 3 Леонтович-Пелих О.К. 165 Сіренко Г.О. 35, 295
Гавриш В.П. 7 Литвинчук Т.В. 166 Скальський В.В. 304, 305
Гавронський В.Є. 61 Лісовський В.С. 167, 168 Скиба К.М. 65, 306
Гапченко О.В. 45 Лісовський І.В. 169 Скиба М.Є. 27, 138, 307
Герц А.А. 46, 47 Ліствін К.В. 170 Склабінська А.І. 92
Гірний С.І. 48 Ложкін Г.В. 171 Скрипник Н.Д. 82, 84
Гладій С.П. 344 Локазюк В.М. 172-174 Скробач С.Н. 225, 226
Гладкий Я.Н. 49-52, 368 Локазюк В.Н. 175 Скубій О.Л. 308
Гладун О.П. 53 Лук’яненко Г.І. 176 Славінська А.Л. 53, 309-311
Глущак С.В. 224 Лучковська С.І. 177, 178 Славінська А.Л. 
Годнєва С.В. 182 Любин А.Г. 179-181 Смагач Е.И. 312
Гой І.В. 54 Любохинець Л.С. 182, 183 Смелянська Т.П. 313
Голембиовский Г.Г. 368 Любчик В.Р. 184, 185 Смолінська Т 314
Головач Т.В. 55 Лябик С.І. 186 Смутко С.В. 315
Голодинська Л.В. 56 Мазарчук А.Ю. 187 Снозик О.В. 103
Гончар В.В. 360 Мазур М.П. 50, 188, 189 Соболь Н.М. 316
Гончар О.І. 57, 58 Мазур Н.П. 49 Сокирник І.В. 317
Горбатюк Є.О. 51, 52 Мазур Т.С. 291 Соколан К.С. 300, 318, 319
Горбатюк К.В. 59 Майорова Н.І. 190 Солтик О.О. 171
Гордєєв А.І. 60, 283 Малюська З.В. 191 Співачук В.Л. 7
Гордієнко Г.Ф. 61 Мандзюк І.А. 192, 193 Стадник В.В. 320
Горецький В.Е. 62 Манталюк О.В. 194 Статкевич Л.П. 321
Горошко А.В. 281 Марисик О.І. 186 Степанова Л.С. 21
Горященко К.Л. 63 Мартинюк В.В. 130 Степанюк Н.С. 317
Горященко С.Л. 63 Марченко В.Л. 195 Стечишин М.С. 322-324
Грабовська І.В. 64 Марчук Р.А. 12, 13 Сторожев В.П. 301
Грабовський В.М. 248 Матіїшин М.В. 196 Стоянова О.П. 269
Грановський Є.В. 238 Мацюк И.Д. 276 Стрийвус Н.С. 103
Григоренко В.О. 65, 306 Мацюк І.Д. 69 Ступарик О.Л. 335
Григоренко О.П. 65, 306 Машталер Н.В. 200 Сургунд Н.А. 325
Григорук П.М. 66, 67 Медвєдєва А.О. 129 Сухораб В.П. 326
Григорук С.С. 67 Мельник Т.Б. 197 Тараненко А.М. 327
Григорчук М.М. 68 Мельничук С.В. 198 Тараненко А.Н. 328
Григорчук М.О. 69 Микитина О.Г. 199 Тараненко С.М. 329
Гриньов Г.В. 355 Миронова Н.Г. 200 Тарасова Г.І. 330
Гришпенюк О.В. 66 Мисліборський В.В. 139, 140 Тельнов А.С. 331
Громенко В.Ю. 368 Михайловська І.М. 201, 202 Терещенко В.П. 322
Грушевицька А.Б. 55, 218 Михальчик С.О. 203 Терещенко О.П. 332
Гудзь А.Н. 70 Михальчик Т.В. 320 Ткач В.О. 333
Гудзь В.І. 80 Мица Н.В. 204 Ткачук І.Х. 334
Гуменюк О.В. 126 Мичко А.А. 205-207 Томилина И.А. 82
Гуцало О.Г. 185 Мичко Н.А. 205-207 Томіліна І.О. 84
Данькова І.В. 101 Мілько В.В. 50 Торгова Л.В. 146, 335-338
Дацко А.Є. 323 Можаровский В.В. 287 Троцишин І.В. 339, 340
Декалюк О.В. 71 Молдован О.О. 238 Троцишина Л.В. 339
Дем’янюк М.Б. 72 Молотай Л.А. 161 Тюріна Н.М. 341
Джимала А. 363, 365 Мороз В.В. 123 Федик О.П. 342
Джулій В.М. 209 Мручко Є.Є. 208 Федоркіна Т.М. 343
Дзіковська Н.Я. 250 Муляр І.В. 209 Федорук Л.Д. 141, 143, 344, 345
Диха М.В. 73 Мясищев А.А. 210 Федосьєв С.М. 346
Диха О.В. 74, 75 Нассер Г.А. 211, 212 Федюніна С.Д. 144
Дідик С.М. 76 Нестер А.А. 28, 213, 214 Фрадинський О.А. 347
Доберчак Н.І. 77 Нестер М.А. 215 Франко В.Н. 348
Долинський А.Б. 100 Несторишен І.В. 142 Фрімерштейн Г.О. 189
Домбровська О.М. 310 Нечепорук О.В. 30 Хальзова І.Ф. 21
Домбровський В.А. 6 Нижник В.М. 216 Хитра О.В. 337, 349
Домінов А.О. 78,172 Нікітін О.О. 217 Хіблін О.М. 350
Дорофєєв О.А. 119, 121, 122 Новікова О.С. 218 Хмелевська А.В. 351
Драпак Г.М. 63, 79 Новіцька Л.Л. 219 Хмель В.В. 195
Дробот О.С. 80, 225, 226 Носовський В.Б. 220, 221, 249 Хмельницький Ю.В. 352
Дрозд І.М. 202 Овод Л.В. 222 Хрущ Н.А. 353, 354
Дроздовський В.Б. 10 Овчиннікова О.Р. 223 Хрящевська Т.В. 356
Дубіневич О.Г. 311 Огнєвий О.В. 224 Хрящевський В.М. 355, 356
Дячок В. 81 Олександренко В.П. 225, 226, 363, 365 Цимбалістий В.Ф. 357
Емельяненко Л.М. 82 Олексійчук О.П. 227 Чемера Н.Я. 338
Єжевська О.С. 83 Олійник М.П. 228 Чепелева Н.В. 358
Ємельяненко Л.М. 84 Орлов О.А. 229 Черменський Г.П. 13
Єфремова О.О. 85 Орловська О.В. 230 Чернов О.В. 91
Жолобова К.С. 86 Осаволюк Л.В. 348 Черномазюк А.Г. 17
Жолобова Т.Д. 291 Островська І.Т. 191 Чешун В.М. 290,359
Жук Р.С. 87 Островський К.С. 231 Чорненький В.І. 359
Завгородня Т.П. 16, 88 Павлик О.Б. 128 Шавкун В.М. 183
Заєць О.М. 174 Павлов В.С. 232 Шаврова Л.В. 14
Зайцева О.Б. 152 Параска Г.Б. 233, 315 Шалапко Ю.І. 360
Залогіна К.І. 89 Паршенко К.А. 350 Шамарін Ю.Є. 195
Заспа Ю.П. 90 Паршенко Н.В. 105 Шаран Р.В. 361
Захарова Т.Й. 91 Пасечник А.А. 154, 158, 234-236 Шацька В.М. 141, 142
Захарченко М.М. 92 Пасинкова І.В. 237 Швец Л.П. 362
Земський Ю.С. 93 Пасічник А.Й. 238 Шевеля В.В. 363-365
Злотенко Б.М. 27 Пасічник О.А. 239, 300 Шевеля И.В. 364 
Зозуля І.В. 94 Пасічник С.А. 240 Шевчук М.С. 88, 366, 366
Ігумнов Б.М. 95 Пастух И.М. 241 Штокалюк Т.В. 351
Ілюшин В.В. 247 Пастух І.М. 242-245 Щавінська Г.В. 367
Йохна М.А. 96 Пащенко О.В. 246 Щепетов В.В. 368
  Первушина А.В. 247 Юрчик С.А. 369
    Якимова Г.П. 37
    Яковлев А.А. 371
    Яременко В.І. 372
Ярош В.Ю. 373, 374
Ярощук О.В. 375
Яцкевич М.В. 376

Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail