Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   ...   2004   2003   2002   2001   2000   1999  


Публікації викладачів університету за 2005 рік

Зміст
Передмова
Публікації викладачів університету за 2005 рік
Наукові праці іноземними мовами
Наукові праці студентів Хмельницького національного університету за 2005 рік


ПЕРЕДМОВА

   Сьогодні про Хмельницький національний університет, про наукові здобутки його викладачів та студентів знають далеко за межами України. Серед викладацького складу університету - 49 докторів наук, професорів і 319 кандидатів наук, доцентів, працюють дві спеціалізовані вчені Ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій.
   Бібліографічний покажчик "Публікації викладачів Хмельницького національного університету за 2005 рік" відображає наукову, педагогічну діяльність професорсько-викладацького складу університету, їх вклад в українську науку. Видання містить перелік наукових праць викладачів, співробітників, а також аспірантів та студентів університету.
   В покажчик включено бібліографічні описи навчальних та методичних посібників, монографій, авторефератів дисертацій, статей з періодичних видань, наукових збірників, опублікованих матеріалів і тез доповідей на конференціях, які вийшли друком на протязі 2005 року.
   Для зручності користування інформація розташована за алфавітом прізвищ авторів. Бібліографічний опис здійснено згідно чинних в Україні стандартів.
   Бібліографічний покажчик розрахований на викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, всіх хто цікавиться науковою діяльністю університету.
   Відбір матеріалу закінчений до 1.10.2006 року.


Created by zahar.biz
Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;
e-mail