02
Б59
Бібліотечний раритет Хмельниччини.- Хмельницький, 2006.- 136с


Від укладачів................................................................................................................................................................3
Найдавніші видання......................................................................................................................................................7
Краєзнавчий раритет....................................................................................................................................................28
Довідкова література....................................................................................................................................................50
Із серії "Жизнь замечательньїх людей"..........................................................................................................................69
З колекції М.І. Радзієвського.........................................................................................................................................76
Періодичні видання.......................................................................................................................................................89
Післямова……………………………………......................................................................................................................110
Алфавітний покажчик назв творів..................................................................................................................................109
Іменний покажчик.........................................................................................................................................................121
Хронологічний покажчик................................................................................................................................................130
Література, використана при підготовці довідкового матеріалу.......................................................................................133

Додаткову літературу за темою ви знайдете в ЕК бібліотеки за такими предметними рубриками:
- Бібліотечна справа/ новітні інформаційні технології
- Бібліотечна справа/ історія бібліотечної справи
- Бібліотечна справа/ бібліотечний менеджмент/ ефективність роботи бібліотек
- Бібліотечна справа/ загальне бібліотекознавство/ технологічні процеси бібліотеки