Телячий Ю. В. Українська художня книга 1917-1920 pp.: навч. посібн. / Юрій Телячий. - Хмельницький : ХГПА, 2015. - 124 с

ЗМІСТ
Вступні зауваження.................................4
Видавництво української художньої книги як складова національно-культурного відродження 1917-1921 рр...................11
Українська художня книга 1917-1920 pp.: матеріали до бібліографічного покажчика………..............28
1917 р... 28
1918 р... 49
1919 р........................................81
1920 Р…………………..100
Тематичний тезаурус... 113
Перелік українських видавництв (1917-1920 pp.)... 116
Теми рефератів і повідомлень 120
Контрольні запитання та завдання 121
Список рекомендованої літератури.. 122- бібліографія
- видавнича діяльність
- бібліографічні ресурси=бібліографічна продукція=бібліографічні покажчики