Скленар, I. М.
Історія видавничої справи та редагування: навч. посібник / І.М.Скленар, М.В.Лозинський. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. - 192 с.


ЗМІСТ
Передмова 3
Тема 1. Видавнича справа у давнину (II тис. до н. е.-І ст. н. е.) 6
Тема 2. Давньоукраїнська рукописна книга. Книгописання в Україні після прийняття християнства 15
Тема 3. Поширення друкарства у світі (кінець XIII-XVII ст.) 27
Тема 4. Концепції джерел вітчизняного друкарства. Постать Івана Федоровича 38
Тема 5. Осередки раннього українського друкарства та його визначні представники (XVI-перша половина XVII ст.) 46
Тема 6. Видавничо-друкарська справа у світі та в Україні (друга половина XVII-XVIII ст.) 55
Тема 7. Друкарство й книговидання у світі та Україні (XIX ст.): новації, тематика, мовні особливості 67
Тема 8. Занепад української видавничої справи (друга половина XIX ст.-початок XX ст.). Відродження книговидання в 1917-1920 рр 76
Тема 9. Розвиток видавничої справи в Західній Україні (кінець XIX ст.-30-ті роки XX ст.) 88
Тема 10. Видавнича справа періоду радянської влади (1919-1990): організаційний, ідеологічний аспекти 97
Тема 11. Видавнича справа в незалежній Україні: організаційний, тематичний, законодавчий аспекти 108
Тема 12. Українська видавнича справа в Західній Європі та Північній Америці (на прикладі Німеччини та Канади) 118
Висновки 130
Додатки до тем 134
Взірець тестових завдань 182
Список літератури 186


- Львівський національний університет ім. Івана Франка
- історія книгодрукування в Україні
- видавнича справа