Кунанець Н.Е.
Бібліотечна справа на західноукраїнських землях (XIII ст. - 1939 p.): консолідований інформаційний ресурс: монографія / Н.Е. Кунанець.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. - 448 с.


ЗМІСТ

Вступ............................................. 5
Розділ 1. Організаційні та методичні засади діяльності бібліотек на західноукраїнських землях. Фахова освіта................................ 9
Розділ 2. Бібліотеки монастирів та братств.................................................. 40
 1. Бібліотеки монастирів... 41
 2. Бібліотека Ставропігійського братства............................................. 88
Розділ 3. Бібліотеки вищих навчальних закладів....................................... 102
3.1.  Книгозбірні світських навчальних закладів...................................... 102
 1. Бібліотека Львівського університету...................................... 102
 2. Бібліотека Львівської політехніки........................................... 116
 3. Бібліотека аграрної академії................................................... 121
 4. Бібліотеки інших вищих навчальних закладів......................... 123
3.2.  Бібліотеки теологічних навчальних закладів................................... 124
 1. Бібліотека Богословської Академії........................................ 124
 2. Бібліотеки інших теологічних навчальних закладів................. 126
Розділ 4. Бібліотеки товариств 130
 1. Бібліотека Наукового товариства ім. Шевченка.............................. 130
 2. Бібліотека товариства "Просвіта"................................................... 151
 3. Бібліотека Наукового богословського товариства......................... 182
 4. Бібліотеки "Союзу українок"............................................................ 186
 5. Бібліотеки інших товариств............................................................. 190
Розділ 5. Педагогічні бібліотеки................................................................... 203
 1. Бібліотеки товариства "Рідна школа".............................................. 203
 2. Бібліотеки товариства "Взаїмна Поміч українського вчительства"....212
 3. Державна центральна педагогічна бібліотека у Львові.................... 218
 4. Інші педагогічні бібліотеки .............................................................. 222
Розділ 6. Бібліотеки установ.... 226
 1. Бібліотека Національного музею..................................................... 226
 2. Бібліотека Природознавчого музею ім. Дідушицьких...................... 230
 3. Бібліотеки інших музеїв................................................................... 238
 4. Бібліотека "Студіону".. 239
 5. Бібліотека "Народного дому".......................................................... 241
 6. Бібліотека Ставропігійського інституту........................................... 266
 7. Бібліотека Національного закладу ім. Оссолінських....................... 272
 8. Міська публічна бібліотека.............................................................. 285
 9. Бібліотеки військових установ........................................................ 288
 1. Бібліотеки архівів....... 289
 2. Бібліотеки інших установ................................................................ 291

Розділ 7. Студентські бібліотеки................................................................. 292
Розділ 8. Концептуальні засади формування фондів приватних бібліотек на західноукраїнських землях...................................... 317
 1. Бібліотека Володимира Васильковича........................................... 317
 2. Бібліотека родини Алембеків.......................................................... 322
 3. Бібліотека графа Баворовського яскравий приклад публічної приватної бібліотеки .. 328
 4. Інші приватні бібліотеки.................................................................. 336
Розділ 9. Бібліографічний покажчик "Бібліотечна справа у Галичині": консолідований інформаційний продукт.................................... 412
Іменний покажчик..................... 428

Додаткову літературу за темою ви знайдете в ЕК бібліотеки за такими предметними рубриками:
   - типологія бібліотек
   - бібліотечна справа на Україні до 1917р.
   - бібліотечна справа на Україні після 1917р.