Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю НБ ХНУ, 15-16 берез. 2012 / редкол.: О. Б. Айвазян [та ін.]. - Хмельницький : ХНУ, 2012. - 263 сЗМІСТ
Айвазян О.Б.
Історія та сучасність наукової бібліотеки Хмельницького національного університету......................... 6
Прокопчук В.С.
Наукова бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка за двадцять років незалежності України: тенденції, проблеми, перспективи …………………. 9
Глухенька В.О.
Комплексні інформаційні рішення у науковій бібліотеці Хмельницького національного університету......................... 17
Трунова І.М., Чабан К.А.
Інновації публічних бібліотек області у розвитку нових послуг та в організації взаємодії з користувачем.............................. 21
Синиця Н.М.
Бібліотека - територія успіху: досвід Хмельниччини у реалізації соціальних програм........ 25
Готовцева Л.С., Ткаченко Н.О.
Наукові засади процесу трансформації бібліотеки НТБ ДонНТУ у бібліотечно-інформаційний центр....................................... 29
Цвіркун І.О.
Організаційна культура наукової бібліотеки: за матеріалами дослідження НБ Львівського національного університету ім. І. Франка ………… 36
Бунда В.М.
Управління кадрами у науковій бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка ……………………………………… 43
Великосельська О.М.
Інноваційні процеси та система якості у НБ ХНУ …………. 50
Грищенко Т.Б., Влащенко Л.Г., Нікітенко О.М.
Методи оцінювання показників якості роботи університетської бібліотеки …………………………………………………………. 56
Дікунова О.А.
Діалогічна взаємодія бібліотечних фахівців
і користувачів бібліотеки ВНЗ як чинник у підвищенні якісної освіти ………………………………………………………………66
Білоус В.С.
Престиж і привабливість бібліотечної професії та бібліотеки вищого навчального закладу............................. 71
Кантлін С.О.
Електронні інформаційні ресурси наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка: стан і перспективи розвитку   ………………… 84
Таланчук О.Б.
Електронна бібліотека— потреба часу.................................... 90
Шахова М.І.
Бібліотека як електронно-інформаційний центр ВНЗ............. 96
Івах О.С.
Технології формування та використання електронних інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки ……….. 100
Марчак Т.Ф., Мельник Т.Б.
Інформаційні технології в обслуговуванні читачів: досягнення та перспективи...................................................... 115
Панасюк Т.Г.
Служба міжбібліотечного абонементу в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету: нові реалії....... 120
Костирко Т.М., Бєлодєд О.В.
Підсумки міжвузівського соціологічного дослідження "Молодий працівник бібліотеки ВНЗ: погляд у майбутнє"... 124
Ржевцева Н.Л.
Бібліометричне дослідження публікацій міжнародних конференцій "КриМіко" (1991-2011 рр.)......... 134
Мацей О.О.
Методичне забезпечення діяльності наукової бібліотеки Хмельницького національного університету: нові підходи................. 142
Веселовська О.В.
Наукова робота наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка        149
Петрова Г.О.
Бібліотеці Донецької політехніки — 90 років......................... 153
Дитинник Л.В.
Роль товариства "Просвіта" у розвитку бібліотечної справи на Поділлі (початок XX ст.) 160
Козак С.Б.
Покажчик "Українські вісті" в Європі та Америці (1945-2000 рр.) як джерело до вивчення історії української еміграції............. 165
Кравчук Н.М.
Грані видавничої діяльності наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова …………...172
Опря Т.М.
Участь наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка у формуванні системи кооперативного реферування в Україні........... 175
Лебедюк О.О.
Науково-дослідна робота як джерело формування інформаційних потреб студентів ……………………………           179
Григоренко О.П.
Професійні і лідерські якості директора наукової бібліотеки ХНУ Олени Борисівни Айвазян …………………………….    186
Бичко О.М.
Створення електронної бібліографічної продукції та її використання у довідково-бібліографічному обслуговуванні наукової бібліотеки … 194
Тіщенко І.І., Герасименко Л.Є.
Пріоритетні напрями наукової бібліографії у науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка. …… 202
Бєлоус І.О.
Бібліографічні видання бібліотеки Львівської політехніки - важлива складова джерельної бази з історії університету... 206
Шевченко Т.Є.
Словники у нашому житті: історія та сьогодення................. 211
Гощанська І.С.
Проблеми ефективного управління формуванням бібліотечного фонду .......................................... 220
Фоміних В.В.
Комплектування фонду наукової бібліотеки ВНЗ на сучасному етапі - мистецтво чи наука? ……………………226
Макутра В.О., Фоміних В.В.
Дарчі видання як джерело поповнення фонду наукової бібліотеки Хмельницького національного університету …… 232
Іщенко Л.І.
Просвітницька робота: час пошуку триває ………………….. 236
Драчук Р.В.
Збереження документів на традиційних носіях у НБ ХНУ … 239
Беєглєцова І.О.
Формування інформаційної культури читачів засобами бібліотеки        243
Литвиненко О.В.
Бібліотечні фонди. Проблеми формування та збереження фонду наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка  .....  248
Майструк С.В., Панасюк Т.Г.
Зберегти дивосвіт Землі.......................................................... 251
Марчак Т.Ф.
Найстаріший, але вічно молодий............................................ 255
Відомості про авторів............................................................. 260


Додаткову літературу за темою ви знайдете в ЕК бібліотеки за такими предметними рубриками:
   - новітні інформаційні технології в бібліотечній справі
   - автоматизація бібліотек
   - бібліотека як суспільний інститут