Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Патенти

(Повнотекстову версію вказаних нижче патентів можна переглянути за адресою:
http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html)


130. Пат. 104529 Україна, МПК H 02 K 41/02. Безконтактний лінійний електричний двигун / В. Д. Косенков ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201506540 ; заявл. 03.07.2015 ; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3.
131. Пат. 104530 Україна, МПК G 06 F 3/0338, G 01 B 7/00. Трансформаторний датчик лінійних переміщень / В. Д. Косенков, В. П. Паюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201506542 ; заявл. 03.07.2015 ; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3.
132. Пат. 104531 Україна, МПК G 01 L 1/04, G 01 L 1/08, G 01 L 1/06. Спосіб визначення залишкових напружень в дифузійних покриттях / В. Г. Каплун, А. В. Гончар, А. В. Паршенко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201506544 ; заявл. 03.07.2015 ; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3.
133. Пат. 104568 Україна, МПК G 01 R 29/00, G 01 R 9/00. Пристрій для вимірювання амплітуди періодичного сигналу / В. С. Петрушак ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201506993 ; заявл. 14.07.2015 ; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3.
134. Пат. 104570 Україна, МПК G 01 L 1/00. Спосіб визначення модуля пружності дифузійного покриття / П. В. Каплун, В. А. Гончар, А. В. Паршенко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201506997 ; заявл. 14.07.2015 ; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3.
135. Пат. 106181 Україна, МПК G 01 L 1/00. Спосіб випробувань на контактну витривалість при коченні з проковзуванням / П. В. Каплун, В. А. Гончар, А. В. Паршенко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201507871 ; заявл. 07.08.2015 ; опубл. 25.04.2016 , Бюл. № 8.
136. Пат. 106237 Україна, МПК A 43 D 1/00. Спосіб розмірної трансформації деталей / І. М. Пастух, Т. А. Надопта ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 20150888 ; заявл. 15.09.2015 ; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8. 
137. Пат. 107663 Україна, МПК B 02 C 4/02. Голкофрезовий подрібнювач текстильних відходів / Ю. Б. Михайловський, Е. О. Золотенко, В. В. Заєць, Ю. А. Михайловський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201506545 ; заявл. 03.07.2015 ; опубл. 24.06.2016, Бюл. № 12.
138. Пат. 108238 Україна, МПК G 06 F 21/55. Мультиагентний спосіб локалізації бот-мереж у корпоративних комп'ютерних мережах / О. В. Поморова, О. С. Савенко, А. Ф. Крищук, С. М. Лисенко, К. Ю. Бобровнікова, А. О. Нічепорук ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201600127 ; заявл. 04.01.2016 ; опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13.
139. Пат. 108871 Україна, МПК F 16 H 21/00. Шарнірний чотириланковий прямолінійно-напрямний механізм, побудований з використанням точки розпрямлення 4-го порядку / В. О. Харжевський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201506992 ; заявл. 14.07.2015 ; опубл.  10.08.2016, Бюл. № 15.
140. Пат. 108872 Україна, МПК F 16 H 21/00. Шарнірний чотириланковий прямолінійно-напрямний механізм, побудований з використанням точки Чебишева / В. О. Харжевський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201506995 ; заявл. 14.07.2015 ; опубл. 10.08.2016, Бюл. № 15.
141. Пат. 110822 Україна, МПК G 01 R 25/00, H 03 D 3/02. Пристрій вимірювання фазового зсуву між двома сигналами за методом багатократної коінциденції / К. Л. Горященко, С. Л. Горященко, І. В. Гула, І. В. Троцишин ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201603437 ; заявл. 04.04.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.
142. Пат. 110845 Україна, МПК B 01 J 20/30, B 0 J 20/10, C 01 B 33/00. Спосіб отримання гідрофобного органо-мінерального адсорбенту на основі сапонітової глини / Г. М. Дейчук, А. Я. Ганзюк, С. А. Карван, Х. А. Ганзюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201603500 ; заявл. 04.04.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.
143. Пат. 110846 Україна, МПК F 16 C 33/10. Радіальний підшипник ковзання / О. В. Диха, В. П. Вельбой, С. Ф. Посонський, К. О. Диха ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201603501 ; заявл. 04.04.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.
144. Пат. 110847 Україна, МПК B 24 B 39/04. Пристрій для формування маслоутримувальної канавки змінної глибини / О. В. Диха, В. П. Вельбой, М. О. Диха, В. В. Синюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201603502 ; заявл. 04.04.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.
145. Пат. 110850 Україна, МПК H 02 K 41/02. Лінійний двигун постійного струму / В. Д. Косенков ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201603513 ; заявл. 04.04.2016 ; опубл. опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.
146. Пат. 110851 Україна, МПК G 01 B 7/00. Датчик лінійних переміщень / В. Д. Косенков ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201603514  ; заявл. 04.04.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.
147. Пат. 110852 Україна, МПК A 41 H 3/00. Спосіб побудови шаблона плечового одягу з рукавом покрою реглан / Л. В. Краснюк, О. О. Юзюк, О. М. Троян ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201603515 ; заявл. 04.04.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.
148. Пат. 110855 Україна, МПК G 01 R 5/28, H 02 N 13/00. Електростатичний кріпильний пристрій зі струмопровідною основою / В. П. Ройзман, В. А. Мороз, Є. В. Коробко, В. А. Кузьмін, А. О. Коробко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201603571 ; заявл. 04.04.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.
149. Пат. 110856  Україна, МПК C 10 M 107/04, C 10 M 101/00, C11C 3/06, C 10 N 40/02. Склад консистентного мастила / І. А. Мандзюк, К. О. Присяжна заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201603572 ; заявл. 04.04.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.
150. Пат. 110857 Україна, МПК C 10 M 1 07/04, C 10 M 101/00, C 11 C 3/06, C 10 N 40/02. Консистентне мастило / І. А. Мандзюк, К. О. Присяжна ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201603574 ; заявл. 04.04.2016 ; опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20.
151. Пат. 111253 Україна, МПК G 01 R 25/00. Спосіб вимірювання фазового зсуву між періодичними сигналами довільної тривалості / К. Л. Горященко, С. Л. Горященко, І. В. Гула, І. В. Троцишин ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201603446 ; заявл. 04.04.2016 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.
152. Пат. 111501 Україна, МПК F 16 H 21/00. Шарнірний чотириланковий прямолінійно-напрямний механізм, побудований з використанням точки розпрямлення 5-го порядку / В. О. Харжевський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201605297 ; заявл. 16.05.2016 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21.
153. Пат. 111949 Україна, МПК C 23 C 8/00, C 23 C 8/48, C 23 C 8/68. 3. Спосіб підвищення корозійної стійкості металевих поверхонь / І. М. Пастух, Г. М.  Соколова, В. В. Люховець, О. С. Здибель ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201606058 ; заявл. 03.06.2016 ; опубл. 25.11.2016, Бюл. № 22.
154. Пат. 111976 Україна, МПК D 06 F 71/18, D 06 F 73/00. Пневморідинний спосіб формування деталей швейних виробів об'ємно-просторової форми / М. О. Кущевський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201606470 ; заявл. 13.06.2016 ; опубл. 25.11.2016, Бюл. № 22.
155. Пат. 111986 Україна, МПК D 06 F 71/18, D 06 F 73/00. Пневмопульсуючий спосіб формування складних просторових форм / М. О. Кущевський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201606486 ; заявл. 13.06.2016 ; опубл. 25.11.2016, Бюл. № 22.
156. Пат. 112078 Україна, МПК F 42 B 1/02, F 42 B 3/04, F 42 D 3/04. Кумулятивний заряд для видобутку блоків природного каменя / В. І. Кондратюк ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201513074 ; заявл.  30.12.2015 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.
157. Пат. 112246 Україна, МПК C 09 D  127/00. Антиадгезійне, зносостійке покриття / В. П. Свідерський, Л. М. Кириченко ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201605670 ; заявл. 26.05.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.
158. Пат. 112247 Україна, МПК F 24 H 1/20. Трифазний електродний нагрівач рідини / В. Р. Любчик, О. П. Рибалко, С. Л. Горященко, Г. Б. Параска ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201605672 ; заявл. 26.05.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.
159. Пат. 112572 Україна, МПК F 24 H 1/20. Електродний нагрівач рідини із зворотним зв'язком / В. Р. Любчик, О. П. Рибалко, С. Л. Горященко, Г. Б. Параска ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201605671 ; заявл. 26.05.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.
160. Пат. 112598 Україна, МПК G 01 N 25/16. Спосіб визначення коефіцієнта лінійного теплового розширення неметалевих твердих тіл / В. П. Свідерський, В. С. Яремчук ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201605932 ; заявл. 01.06.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.
161. Пат. 112613 Україна, МПК C 23 C 8/36, C 23 C 8/48. Спосіб азотування в тліючому розряді оберненої полярності з періодичною очисткою поверхні / І. М. Пастух, Г. М. Соколова, В. В. Люховець, О. С. Здибель ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201606139 ; заявл. 06.06.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.
162. Пат. 112656 Україна, МПК D 06 F 87/00, D 06 F 71/00, A 42 C 1/02. Установка для формування головок головних уборів пневмопульсуючим способом формування / М. О. Кущевський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201606418 ; заявл. 13.06.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.
163. Пат. 112657 Україна, МПК D 06 F 87/00, D 06 F 71/00, A 42 C 1/02. Установка для формування деталей головних уборів об'ємно-просторової форми пневморідинним способом / М. О. Кущевський ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201606419 ; заявл. 13.06.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.
164. Пат. 112818 Україна, МПК F 16 N 7/00, F 16 N 7/36. Спосіб мащення вузлів тертя / О. П. Бабак, В. П. Вельбой, О. В. Диха ; заявник і патентовласник Хмельниц. нац. ун-т. – № u 201607751 ; заявл. 13.07.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24.


Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;

e-mail