Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Навчально-методичні посібники та збірники наукових праць

(Повнотекстову версію вказаних нижче навчально-методичних посібників можна переглянути за адресою:
http://lib.khnu.km.ua/asp/php_f/p1age_lib.php)


61. Визначення індексів УДК для наукових документів : метод. рек. / уклад.: М. Й. Ахвердова, В. М. Муравйова, Ю. О. Набхан. – Київ, 2016. – 32 с.
62. Виробнича практика : метод. вказівки щодо її орг. та викон. для студентів спец."Хімія" / уклад. Д. С. Матвейцова. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 16 с.
63. Виробнича практика : метод. вказівки щодо її орг. та викон. для студентів спец. "Дизайн" (спеціалізація "Дизайн інтер`єру і меблів" ) / уклад. Г. М. Дмитришина. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 27 с.
64. Виробнича практика : метод. вказівки щодо її орг. та викон. для студентів спец. "Дизайн" (спеціалазація "Графічний дизайн та реклама") / уклад. Г. М. Дмитришина. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 23 с.
65. Генерування та формування сигналів : лаб. практикум з дисціпліни для студентів спец. "Телекомунікації та радіотехніка". Ч. 1 / уклад. Ю.М. Бойко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 89 с.
66. Дизайн інтер'єру і меблів : метод. вказівки до курс. проекту з дисципліни для студентів напрямку підгот. "Дизайн" / уклад. І. М. Когут. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 36 с.
67. Дипломна робота : метод. вказівки щодо її викон. та оформлення для студентів спец. "Дизайн" (спеціалізація "Графічний дизайн та реклама") / уклад. О. В. Бобровський. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 24 с.
68. Дипломний проект : метод. вказівки щодо його викон. та оформлення для студентів спец. "Дизайн" (спеціалізація "Графічний дизайн та реклама") / уклад. О. В. Бобровський. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 32 с.
69. Загальна та неорганічна хімія : метод. вказівки до лаб. робіт для студентів спец. "Хімія". Ч. 1 : Неорганічна хімія / уклад.: В. М. Хрящевський, О. Г. Бойко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 63 с.
70. Загальноекологічна навчальна практика : метод. вказівки щодо орг. та викон. для студентів напрямку підгот. "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / уклад. Л. П. Казімірова. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 128 с.
71. Зрозуміти Польщу : метод. вказівки до вивч. дисципліни "Лінгвокраїнознавство" для студентів спец. "Переклад" (польська мова) / уклад.: І. С. Сашко, Ю. І. Серкова. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 88 с.
72. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією : метод. вказівки до лаб. робіт для студентів спец. "Менеджмент" / уклад.: В. В. Лук'янова, С. О. Михальчик. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 59 с.
73. Історія англійської мови : метод. вказівки до проведення семінар. та практ. занять для студентів спец. "Філологія" / уклад. Ю. П. Бойко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 32 с.
74. Коливання і хвилі, оптика та теплове випромінювання : метод. вказівки до лаб. робіт для студентів напрямів підгот., що вивч. загальну фізику. Ч. 3 / уклад.: О. І. Єрьоменко, М. В. Федула. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 58 с.
75. Комп'ютерна обробка економічної інформації : метод. вказівки до лаб. робіт для студентів спец. "Менеджмент" / уклад.: В. В. Лук'янова, С. О. Михальчик. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 65 с.
76. Кредитування і контроль : метод. вказівки до вивч. дисципліни для студентів спец. "Фінанси, банківська справа та страхування" / уклад.: К. Л. Ларіонова, С. В. Безвух, Т. В. Донченко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 112 с.
77. Макетування та моделювання : метод. вказівки до викон. і оформлення курс. проекту з дисціпліни для студентів спец. "Дизайн" (спеціалізація "Графічний дизайн та реклама") / уклад. О. В. Бобровський. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 23 с.
78. Макро- і мікроструктура матеріалів та сплавів : ілюстр. матеріали з дисципліни "Матеріалознавство" до практичних та лаб. робіт для студентів інж.- техн. напрямків підгот. / уклад.: О. С. Дробот, О. П. Бабак, О. О. Нікітін. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 53 с.
79. Малюнок і основи художньої графіки : метод. вказівки до лаб. робіт для студентів спец. "Технології легкої промисловості" / уклад.: О. М. Лущевська, О. М. Троян. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 78 с.
80. Математичне моделювання економічних та природничих процесів : метод. вказівки до лаб. робіт для студентів спец. "Прикладна математика" / уклад.: С. В. Чернишенко, Р. В. Рузич. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 53 с.
81. Матеріалознавство : метод. вказівки з дисципліни до самост. роботи студентів інж.-техн. напрямів підгот. / уклад. О. С. Дробот. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 140 с.
82. Матеріалознавство. Основи виробництва та фізичні властивості матеріалів : лаб. практикум для студентів спец. "Технології легкої промисловості" / уклад. В. М. Цимбалюк. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 39 с.
83. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : метод. вказівки до вивч. дисципліни для студентів спец. "Менеджмент" / уклад.: Н. С. Карвацька, Є. О. Шелест. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 117 с.
84. Металорізальні верстати з ЧПК. Вивчення будови та налагоджування токарно-револьверного верстата з ЧПК моделі 1В340Ф30 з програмуванням обробки деталей : метод. вказівки до викон. лаб. роботи для студентів напряму підгот. "Прикладна механіка" / уклад.: Є. А. Урбанюк., В. П. Ткачук. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 48 с.
85. Міжнародні економічні відносини : метод. вказівки до самост. вивч. дисципліни для студентів напрямку підгот. "Менеджмент" / уклад.: В. М. Шивкун, Н. В. Новікова. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 52 с.
86. Моделювання технологічних процесів : лаб. практикум з дисципліни для студентів напрямку підгот. "Технологія виробів легкої промисловості" / уклад.: Н. Г. Савчук, Ю. В. Кошевко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 62 с.
87. Напруження та деформації при зварюванні : метод. вказівки до викон. лаб. робіт для студентів напрямку підгот. "Зварювання" / уклад.: С. Ф. Посонський, О. П. Бабак. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 32 с.
88. Нарисна геометрія : бланк-конспект лекцій для студентів всіх напрямів підгот. / уклад.: С. Я. Підгайчук, С. В. Успаленко, Н. М. Яворська. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 83 с.
89. Науково-дослідна робота студента : метод. вказівки щодо її орг. та викон. для студентів спец. "Міжнародні економічні відносини" та "Міжнародний бізнес" / уклад.: О. В. Рибак. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 37 с.
90. Операційні системи : метод. вказівки до лаб. робіт для студентів спец. "Інженерія програмного забезпечення" / уклад. І. В. Гурман. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 47 с.
91. Організація торгівлі : метод. вказівки до вивч. дисципліни та викон. курс. роботи для студентів спец. "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / уклад. О. І. Гончар. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 40 с.
92. Основи метрології та електричних вимірювань : лаб. практикум з дисципліни для студентів спец. "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / уклад.: А. М. Залізецький , В. І. Мельник. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 166 с.
93. Основи наукових досліджень : метод. вказівки до вивч. дисціпліни для студентів спец. "Середня освіта (Англійська мова і література)" та "Філологія (Прикладна лінгвістика)" / уклад. Г. О. Лисак. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 34с.
94. Основи теорії "Спорт для всіх" : метод. вказівки до практ. занять та самопідгот. для студентів спец. "Фізична культура і спорт" / уклад.: Ю. В.Дутчак, В. Б. Базильчук. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 44 с.
95. Політологія : плани семінар. занять та метод. вказівки до їх проведення для студентів усіх напрямів підгот. / уклад.: О. О. Заславська, Н. В. Лютко, В. В. Мудраков, О. А. Посвістак. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 52 с.
96. Природоохоронне законодавство та екологічне право : метод. вказівки до семінар. роботи для студентів спец. "Екологія" / уклад. О. Ф. Доценко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 34 с.
97. Програмування : метод. вказівки до викон. лаб. робіт для студентів спец. "Комп`ютерна інженерія" / уклад.: О. С. Савенко, А. О. Нічепорук, К. Ю. Бобровнікова. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 52 с.
98. Проектування : метод. вказівки щодо викон. і оформлення курс. проекту з дисціпліни для студентів спец. "Дизайн" ( спеціалізація "Графічний дизайн та реклама") / уклад. О. В. Бобровський. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 17 с.
99. Проектування фірмового стилю : метод. вказівки до викон. і оформ. курсового проекту з дисципліни "Проектування фірмового стилю" для студентів спец. "Дизайн" (спеціалазація "Графічний дизайн та реклама" / уклад. Г.М. Дмитришина. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 49с.
100. Психологія лідерства : метод. вказівки до вивч. дисціпліни для студентів спец. "Практична психологія" / уклад. З. О. Антонова. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 47 с.
101. Радіаційний захист : метод. вказівки до самост. роботи і викон. практ. завдань для студентів спец. "Цивільна безпека" / уклад.: В.В. Шевеля, Г.С. Калда, Ю.С. Соколан. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 50с.
102. Сигнали та процеси в радіотехніці : практикум з дисціпліни для студентів спец. "Телекомунікації та радіотехніка" / уклад. І. С. Пятін. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 107 с.
103. Системи на програмованій логіці : лаб. практикум для студентів спец. "Комп`ютерна інженерія" / уклад.: В. О. Бойчук, І. В. Муляр. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 64 с.
104. Судово-бухгалтерська експертиза : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи студентів напряму підгот. "Облік і аудит" / уклад. В. С. Ченаш. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 41 с.
105. Сучасна українська література : метод. вказівки до проведення практ. занять для студентів спец. "Філологія (Українська мова і література)", "Середня освіта (Англійська мова та література)" / уклад. І. В. Приймак. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 32 с.
106. Теорія електропривода : лаб. практикум для студентів спец. "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / уклад.: А. М. Залізецький, В. І. Мельник. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 146 с.
107. Теорія здоров'я та здорового способу життя : метод. вказівки до практ. занять та самопідгот. для студентів спец. "Фізична реабілітація" / уклад. О. В. Базильчук. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 16 с.
108. Термодинамічні властивості та процеси водяної пари : метод. вказівки до практ. занять та самост. роботи студентів інж.-техн. і технол. спец. / уклад.: Г. О. Сіренко, В. С. Яремчук, В. П. Свідерський. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 73 с.
109. Технічна експертиза, стандартизація сировини та товарної продукції : метод. вказівки до лаб. робіт для студентів напряму підгот. "Хімічна технологія" / уклад. О.А. Параска. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 54с.
110. Технологічне проектування автотранспортних підприємств : метод. вказівки до курс. проектування для студентів спец. "Професійна освіта. Транспорт" / уклад.: В. В. Славін, В. М. Приймак. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 35 с.
111. Типографіка : метод. вказівки до викон. і оформлення курс. роботи з дисціпліни для студентів спец. "Дизайн" (професійне спрямування "Графічний дизайн та реклама") / уклад. А. К. Кармаліта. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 14 с.
112. Університетська освіта : метод. вказівки щодо орг. та проведення навч. практики для студентів спец. "Готельно-ресторанна справа" / уклад.: О. А. Миколюк, Г. І. Лук`яненко. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 16 с.
113. Фахова практика : метод. вказівки щодо орг. та проведення для студентів напрямку підгот. "Здоров'я людини" / уклад.: Т. В Чопик, О. С. Павлюк. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 32 с.
114. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи : метод. вказівки до лаб. робіт для студентів спец. "Фізична реабілітація" / уклад. Н. П. Вольєва. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 36 с.
115. Фінансовий облік 1 : завдання і метод. вказівки до лаб. робіт для студентів напряму підгот. "Облік і оподаткування" / уклад.: Н. В. Василькова, І. Ю. Фесун. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 40 с.
116. Хімія : зошит для лаб. робіт та метод. вказівки до їх викон. / уклад. Г. С. Ткачук. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 32 с.
  Збірники наукових праць
117. Актуальні проблеми економіки в умовах глобальних викликів : зб. наук. пр. – Вип. 11. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 178 с.
118. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. – Вип. 10,  т. 1 (А-І). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 314 с.
119. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. – Вип. 10, т. 2 (К-П). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 312 с.
120. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. – Вип. 10, т. 3 (Р-Я). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 316 с.
121. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. – Вип. 11. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 127 с.
122. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (ВОТТП-16-2016) : матеріали ХVІ наук.-техн. конф., 10-15 черв. 2016 р., м. Одеса (Затока). – Одеса-Хмельницький : ХНУ, 2016. – 221 с.
123. Лідерство як стиль життя : студентське самоврядування – школа лідерства ХХІ ст. : зб. матеріалів ІІ Всеукр. студ. форуму, 21-24 квіт. 2016 р. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 128 с.
124. Міжнародні економічні відносини в розвитку бізнес-процесів, підвищенні людського потенціалу та забезпеченні ефективності євроінтеграції України : матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 30 листоп. 2016 р. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 174 с.
125. Наука и образование=Science and education : сб. тр. IX Междунар. науч. конф., 3–10 янв. 2016 г., Хайдусобосло (Венгрия). – Хмельницкий : ХНУ, 2016. – 122 с.
126. Проблеми розвитку підприємництва в Україні в контексті активізації процесів євроінтеграції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (м. Хмельницький, 18-19 квіт. 2016 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 207 с.
127.   Современные достижения в науке и образовании=Modern achievements of science and education : сб. тр. XI Междунар. науч. конф., 29 сент. - 6 окт. 2016 г., г. Иерусалим, Израиль / редкол.: Г. И. Костюк [и др.]. - Хмельницкий : ХНУ, 2016. - 163 с.
128. Суспільство, держава і церква у спектрі міждисциплінарних досліджень : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 9-10 верес. 2016 р.). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 171 с.
129. Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. (2-4 черв. 2016 р., м. Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 260 с.


Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;

e-mail