Наукова бібліотека Хмельницького національного університету


Дисертації, автореферати дисертацій

29. Васильківський, Д. М.    Формування та реалізація механізму підвищення економічного потенціалу підприємства : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / Васильківський Дмитро Миколайович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 31-37.
30. Васильківський, Д.М.    Формування та реалізація механізму підвищення економічного потенціалу підприємства : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / Васильківський Дмитро Миколайович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. – 411с.
31. Войнаренко, С. М.    Формування рекламної стратегії в маркетинговій політиці підприємств мобільного зв’язку : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Войнаренко Сергій Михайлович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16-19.
32. Гордєєв, О.А.    Обґрунтування параметрів вібраційної машини струменевої дії для нанесення мастилоутримуючих лунок : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.02.02 / Гордєєв Олексій Анатолійович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. – 152 с.
33. Гордєєв, О. А.    Обґрунтування параметрів вібраційної машини струменевої дії для нанесення мастилоутримуючих лунок : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.02.02 / Гордєєв Олексій Анатолійович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16-17.
34. Данілкова, А. Ю.    Управління енергоефективістю промислових підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Данілкова Анастасія Юріївна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2016. – 221 с.
35. Данілкова, А. Ю.    Управління енергоефективністю промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Данілкова Анастасія Юріївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2017. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15–18.
36. Замазій, О. В.    Формування ціннісно-орієнтованого управління промисловими підприємствами : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / Замазій Оксана Василівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 40 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 33-37.
37. Зембицька, М. В.    Педагогічне наставництво у системі середньої освіти США : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Зембицька Марина Володимирівна. – Тернопіль, 2016. – 324 с.
38. Зембицька, М. В.    Педагогічне наставництво у системі середньої освіти США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Зембицька Марина Володимирівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2016. – 20 с.
39. Квасницька Р. С. Формування та використання інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку України : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.08 / Квасницька Раїса Степанівна ; ДВНЗ ”Ун-т банк. справи”. — Київ, 2016. — 41 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 30–38.
40. Лісовський, І. В.    Інформаційно-аналітичне забезпечення управління витратами промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Лісовський Ігор Вікторович ; Херсон. нац. техн. ун-т. — Херсон, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16–18.
41. Олійник М. П. Поділля в роки нової економічної політики: політичні, соціально-економічні та культурно-духовні процеси (1921-1928) : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Олійник Микола Петрович ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2016. — 35 с. — Бібліогр.: с. 27-32.
42. Осіпова, А. Ю.    Механізм забезпечення ефективного управління персоналом підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Осіпова Анастасія Юріївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 21 с., включ. обкл. : табл. — Бібліогр.: с.16-19.
43. Ревякін, В. О.    Математичні моделі та методи визначення тривалості реалізації проектів будівництва в умовах заданих обмежень (на прикладі житлового будівництва) : дис. … канд. екон. наук : 08.00.11 / Ревякін Валентин Олександрович ; Хмельн. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. – 241 с.
44. Ревякін, В. О.    Математичні моделі та методи визначення тривалості реалізації проектів будівництва в умовах заданих обмежень (на прикладі житлового будівництва) : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.11 / Ревякін Валентин Олександрович ; Хмельн. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16-18.
45. Руденок, А. І. Формування у майбутніх психологів готовності до запобігання та подолання сімейних конфліктів : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Руденок Алла Іванівна ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. — Хмельницький, 2016. — 16 с. : табл. — Бібліогр.: с. 12–15.
46. Свідерська, А. В.    Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Свідерська Антоніна Владиславівна ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 290 с.
47. Свідерська, А. В.    Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Свідерська Антоніна Владиславівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15–17.
48. Сидорчук, І. П.    Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку промислових підприємств :  дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Сидорчук Іванна Петрівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. – 263 с.
49. Сидорчук, І. П.    Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Сидорчук Іванна Петрівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16-19.
50. Соколан, Ю. С.    Вплив термообробки сталі на реолого-дисипативні властивості та зносостійкість трибосистем : дис. … канд. техн. наук : 05.02.04 / Соколан Юлія Сергіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016.  – 217 с.
51. Соколан, Ю. С.    Вплив термообробки сталі на реолого-дисипативні властивості та зносостійкість трибосистем : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.02.04 / Соколан Юлія Сергіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16–18.
52. Троц, І. В.    Система попередження та економічні напрями запобігання банкрутству підприємств : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Троц Ірина Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. – 240 с.
53. Троц, І. В.    Система попередження та економічні напрями запобігання банкрутству підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Троц Ірина Вікторівна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 15–19.
54. Химич, Г. М.    Розроблення технології просторового формування головних уборів у рідинному середовищі : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.18.19 / Химич Галина Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 21 с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17–19.
55. Химич, Г.М.    Розроблення технології просторового формування головних уборів у рідинному середовищі : дис. … канд. техн. наук : 05.18.19 / Химич Галина Миколаївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. – 215 с.
56. Чубар, М. М.    Механізм підвищення експортного потенціалу підприємства за умов членства України в СОТ : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Чубар Максим Михайлович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький,  2016. – 322 с.
57. Чубар, М. М.    Механізм підвищення експортного потенціалу підприємства за умов членства України в СОТ : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Чубар Максим Михайлович ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 21 с., включ. обкл. — Бібліогр.: с. 16-19.
58. Шелудько, І. В.    Підготовка майбутніх учителів технологій до навчання варіативних модулів художнього спрямування учнів 5-9 класів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Шелудько Інна Віталіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. – 305 с.
59. Шелудько, І. В.    Підготовка майбутніх учителів технологій до навчання варіативних модулів художнього спрямування учнів 5-9 класів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Шелудько Інна Віталіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельницький, 2016. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 15–17.
60. Шеремет, А. М. Формування професійної готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з клієнтами соціальних центрів матері і дитини : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Шеремет Алла Михайлівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. — Хмельницький, 2016. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15–18.


Наші координати: м.Хмельницький
вул. Кам'янецька 110/1
тел.: 77-30-38;

e-mail