Величко Т.В.,
заступник директора бібліотеки
Українського державного морського
технічного університету ім. адм. Макарова,
м. Миколаїв
Використання Internet - технологій
в роботі бібліотеки УДМТУ

   Сучасні бібліотеки - це не тільки сховища паперових документів, а й власники змішаних - традиційних і нових електронних ресурсів. Проте, на відміну від традиційних фондів, які створюються повільніше, електронні ресурси створюються значно швидше і вже сьогодні виникає проблема не їх накопичення, а їх зберігання і спільного використання. Насправді, жодна бібліотека не мріє мати все, що видається в світі, будь то традиційні книги чи електронні видання. Розуміючи утопічність цієї задачі, бібліотеки намагаються встановити зв'язок один з одним і використовувати те, що є у інших. Бібліотека нового типу - це віртуальна бібліотека, де читач знаходить не тільки те, що складає фонд даного сховища, але й має змогу миттєво отримати будь-яку інформацію із будь-якої бібліотеки світу. Таку можливість і дає бібліотекам Internet.
    Internet - це глобальна система, що об'єднує понад 100 тис. локальних, корпоративних і відомчих мереж, більш 10 млн. комп'ютерів і 200 млн. користувачів. Інформаційні ресурси зберігаються в Internet на WWW-серверах, а програмна продукція на FTP-серверах. Для встановлення місцезнаходження потрібної інформації в Internet створено понад 200 спеціалізованих пошукових серверів, які можна розглядати як каталоги ресурсів глобальних комп'ютерних мереж. В Україні понад 1100 серверів. Це досить велика цифра для України.
    Сучасні інформаційні Internet-техноглогії розвиваються у бібліотеках за двома напрямками:
    " надання доступу до корпоративних каталогів бібліографічних даних;
    " створення інформаційних Web-сайтів.
    Ці напрямки автоматизації бібліотечних процесів спираються на два варіанти рішень:
    " автоматизація внутрішніх бібліотечних процесів, пов'язаних з технологічним циклом традиційної роботи бібліотеки з паперовими джерелами - замовлення, обробка, зберігання, видача літератури користувачам;
    " автоматизація процесів, орієнтованих на створення повнотекстових електронних документів, їх зберігання, пошук і видача безпосередньо в електронній формі.
    Крім того, Internet-технології, які використовуються при створенні сайтів, суттєво розширюють бібліотечний сервіс, поєднуючи пошук по внутрішнім ресурсам бібліотек з відсилкою користувача до інформації, яка знаходиться безпосередньо в Intertet. По суті сучасна бібліотека починає функціонувати одночасно, як зовнішня і внутрішня електронна бібліотека.
    За допомогою Internet користувач може отримати наступні послуги:
    " дізнатися, які книги знаходяться у будь-якій бібліотеці світа і замовити їх;
    " ознайомитися з усіма книгами, що вийшли по видавничим ЕК;
    " ознайомитися з повним бібліографічним описом видання в електронній бібліографії або у будь-якому каталозі центрів бібліографічної обробки видань;
    " користуватися багаточисельними тематичними базами даних, які акумулюють інформацію з усіх сфер практичної і наукової діяльності;
    " переглядати, а при необхідності і імпортувати на свої комп'ютери файли повнотекстових БД оцифрованих документів;
    " обмінюватись звуковою і мультимедійною інформацією;
    " брати участь в телеконференціях (що звучить просто фантастично).
    Все це можно мати просто зараз, завдяки використанню основних режимів Internet. В першу чергу до них відносяться базові програмні засоби:
    -електронна пошта (використовується бібліотеками для відсилки і отримання кореспонденції, доставки електронних виданнь в операціях МБА, в електронних конференціях);
    -віддалений доступ, який дозволяє місцевому комп'ютеру підключатися до віддаленого комп'ютера, також підключеного до Internet в якості термінала (бібліотеки користуються їм для підключення до чужих каталогів, баз даних, університетських інформаційних і громадських мереж);
    -передача файлів, або FTP (використовується бібліотеками для електронної доставки документів, "анонімного" розповсюдження інформації і передачі каталогізаційних записів).
    Знайомство нашої бібліотеки з Internet відбулося у 1998 р. На буденну свідомість обрушився великий потік інформації. І тільки через деякий час вдалося звикнути до нової реальності. Першою сервісною послугою Internet, яку ми освоїли, була, звичайно, електронна пошта. Нарешті ми отримали можливість щоденного спілкування з колегами із різних куточків України, і не тільки. Сьогодні ми вже звикли до оперативного обміну поточною кореспонденцією і біблографічними списками.
    Крім цього, електронну пошту ми використовуємо у комплектуванні бібліотеки. По E-mail ми отримуємо прайс-релізи, електронні каталоги підписки періодичних видань, відправляємо замовлення на літературу в книготоргові фірми і організації. Електронна пошта використовується для отримання інформаційних і бібліотечних розсилок Міжнародного фонду Відродження.
    Впроваджуючи Internet-технології в свою роботу, ми пережили ті ж самі труднощі і проблеми, які зазнає кожний, опановуючи нові технології. Навіть, якщо ваша бібліотека підключилася до Internet, це зовсім не означає, що ви миттєво зможете скористатися всіма благами цього нововведення. В першу чергу необхідно взяти в штат професійного мережевого адміністратора і навчити телекомунікаційний штат, який буде здатийі працювати із різноманітними операційними системами і підтримувати функціонування технічних засобів та программного забезпечення. Крім того, робота в Internet потребує кардинальної перебудови всіх традиційних бібліотечних служб, і в першу чергу інформаційно-бібліографічного відділу та підрозділів аналітичної обробки інформації, а з часом вплив Internet відіб'ється на технології традиційних бібліотечних процесів - каталогізації і зберіганні. Бібліотека зобов'язана не тільки мати спеціально підготовлені кадри, які орієнтуються у багаточисельних каталогах і БД, що представлені в Internet, але й здатних навчити роботі в Мережі будь-якого читача.
    На практиці освоєння Internet і подолання труднощів відбувалося швидко. В штат бібліотеки було введено посаду заступника директора з автоматизації, інженера за фахом. На базі відділу бібліотечного маркетингу та інноваційно-методичної роботи було організовано сектор інформаційно-технічного забезпечення, в який увійшли програміст та провідний інженер, в обов'язок яких було введено підготовку співробітників до роботи в Мережі. Сьогодні в Internet працюють відділ комплектування, бібліотечного маркетингу, інформаційно-бібліографічний відділ та відділ обслуговування електротехнічного факультету.
    Важливим напрямком нашої роботи є тренінг бібліотечних фахівців. В практику було введено Дні Інформатизації "Доторкнись до Internet" з обов'язковим представленням новинок літератури "Знайомтесь - Internet" та експрес-оглядів "Internet і бібліотека".
    У 2001 р. було підготовлено і проведено презентацію "Введення в Internet", метою якої було загальне ознайомлення співробітників бібліотеки з Internet, можловостями on-line бібліотек та отримання практичних навичок пошуку інформації в Мережі.
    У 2002 році було проведено семінар-практикум "Електронні інформаційні ресурси" для співробітників бібліотеки, де було представлено презентацію навчального CD "Інтернет для бібліотечних і інформаційних працівників".Ч.2. Практичний курс. Фахівців бібліотеки було ознайомлено з web-калогами і бібліографічними БД російських бібліотек; ресурсами Internet для спеціальних відділів бібліотек; електронною доставкою документів; віртуальною колекцією текстів, електронними бібліотеками; іноземними ЕК і бібліографічними БД.
    Бібліотека сьогодні стала важливим ресурсним центром інформації в університеті. Робота із спеціалістами - нова перспектива в роботі з Internet. Інформаційна підтримка наукової діяльності вузу і проведення семинарів-практикумів займають все більше місце у роботі бібліотеки.
    Традицією для бібліотеки стає проведення семінарів-практикумів "Переклад в Internet" для перекладачів Миколаєва. Ці семінари проводяться спільно із кафедрою прикладної лінгвістики університету та ОУНБ. Під час цих заходів перекладачі міста можуть отримати інформацію про електронні словники, представлені на компакт-дисках і у Мережі, ознайомитися з прикладами пошуку окремих слів і висловлювань в on-line словниках Lingvo i Multilex, з лінгвистичними on-line ресурсами, мережевими перекладачами текстів тощо.
    Отримавши доступ до Internet, ми не відразу змогли використати Мережу для розвитку своєї бібліотеки. Паралельно з підготовкою кадрів освоювалися технології, ресурси, прийоми пошуку інформації. Цей напрямок роботи супроводжувався збором web-адрес наукової, освітньої та інформаційної тематики. В результаті у 2000 р. було створено і введено в дію розділ "Бібліотека" на університетському web-сайті, який мав такі підрозділи:
    Бібліотеки України, Росії, світу, електронні бібліотеки (більш 60 посилань на сайти відповідних бібліотек);
    Патентний пошук (з посиланнями на web-сайти міжнародних і російських патентних організацій);
    Словники (посилання на on-line ресурси: тлумачні, багатомовні словники та перекладачі);
    Правова сторінка (посилання на сайти Верховної Ради, Liga-online, ЗАТ Інформресурс, Інститут проблем законодавства та ін.).
    Внутрішню бібліотечну інформацію було представлено на сторінках: Наша історія, Реквізити, Платні послуги, Періодичні видання. Це була перша спроба і web-сторінка була лише обличчям нашої бібліотеки.
    Сьогодні ми маємо свій web-сайт, розроблений на основі нових інтерактивних технологій, де ми не тільки розповідаємо про себе, а і проводимо популярізацію своїх ресурсів для віртуальних читачів.
    Основні файли сайту представляють собою типовий "бібліотечний набір": Про бібліотеку (структура бібліотеки, розпорядок роботи, правила користування), Наша історія, Платні послуги, Нові надходження (щомісячні бюлетені та тематичні списки літератури), Періодичні видання, Інформаційні ресурси бібліотеки (перелік каталогів, картотек, баз данних, РЖ, бібліографічних покажчиків, електронних енциклопедій на CD та інформація про ресурси на нетрадиційних носіях), Ресурси Internet (перелік посилань на інші сайти), Віртуальні виставки, Дистанційне навчання ( список електронних навчальних методичних посібників викладачів УДМТУ та ресурси Інтернет з дистанційного навчання), Методичне об'єднання. В планах бібліотеки представити свій ЕК для доступу читачам. Зараз він створюється і робота з ним можлива лише в режимі off-line.
    Для успіху бібліотечного сайту необхідний гарний зміст (content) і уміння організувати та представити інформацію на його сторінках. Створення Web-сайту - це не "одноразова" акція. Це безперервний процес протягом всього часу, доки Web-сайт знаходиться в Internet. Web-сторінки повинні постійно підтримуватися та оновлюватися. Посилання (links) на інші Internet-ресурси потребують регулярної перевірки на предмет їх активності, а значить і актуальності інформації. Нові посилання і новий зміст повинні бути цікавими для основної маси користувачів. Ми активно застосовуємо Web-технології для організації on-line'ових версій традиційних бібліотечних виставок. Віртуальні виставки мають певні переваги: вони доступні не лише тим, хто відвідує бібліотеку під час проведення виставки, а й усім користувачам, у будь-який час, з будь-якого терміналу. Web-версії бібліотечних виставок не пов'язані з фізичними обмеженнями, яких зазнають традиційні виставки, і з часом вносяться до електронних архівів - тобто створюються комплекси мультимедійної продукції, інтерактивні елементи якої неможливо внести до традиційного виставкового матеріалу.
    Сьогодні на нашому Web-сайті ви можете ознайомитися з виставками, створеними у рамках університетських заходів, присвячених 100-річчю кораблебудівної освіти в Україні: "Раритети бібліотеки УДМТУ" та "Вчений, який прославив кораблебудівну науку" до 70-річчя від дня народження професора М.М.Александрова, колишнього ректора нашого вузу.
    Суттєво трансформуються і процеси бібліграфічного інформування. Internet надає можливість кардинально підвищити ефективність використання науково-інформаційних матеріалів, насамперед бібліографічних покажчиків. Із списком бібліографічних покажчиків створених нашими бібліографами ви можете ознайомитися на сайті нашої бібліотеки і замовити їх для використання.
    Завдяки Internet відкрилися можливості дистанційного навчання. У 2000 р. на базі УДМТУ створено Інститут заочної та дистанційної освіти, з яким наша бібліотека співпрацює. Ведеться регулярний пошук в Мережі інформації і ресурсів дистанційної освіти. Сформовано електронні БД "Дистанційна освіта", "Методичні посібники викладачів УДМТУ". Остання є повнотекстовою. Плануємо, що вона стане основою самостійної роботи студентів у комп'ютерному залі дистанційного навчання на базі нашої бібліотеки. Сподіваємося, що здійснення наших планів не лежить у далекому майбутньому.
    Необхідною умовою підтримки високого творчого потенціалу науки, розвитку міжнародного наукового співробітництва, основаного на знанні тенденцій світової науки, є широкий доступ до наукової інформації. Тому наша бібліотека взяла на себе обов'язок по розробці, створенню та підтримці каталогу сайтів за спеціалізацією вузу. Фахівцями бібліотеки розроблена розгалужена структура каталогу, що створюється. Ведеться активний збір інформації в Мережі Інтернет. У цій роботі бібліотека тісно співпрацює з деканатами, кафедрами й інститутами університету. У допомогу бібліотеці виділені комп'ютерні класи, студенти. Студентами електротехнічного факультету і Гуманітарного інституту (прикладна лінгвістика) протягом року підготовлено курсові та дипломні роботи, пов'язані із створенням каталогу сайтів за своїми спеціальностями. Ці дані було передано в бібліотеку для подальшої обробки. Проект створення каталогу сайтів є частиною загальноосвітньої програми нашого університету.
    Internet надає можливість отримати не тільки бібліографічну інформацію, а й тексти першоджерел. Важливим напрямком інформаційного обслуговування першоджерелами з використанням Internet - є електронна доставкак документів. Це можна розглядати як розвиток традиційного МБА, коли можна провести on-line пошук потрібної інформації віддалених ЕК, замовити необхідні першоджерела і отримати документ за допомогою факсимільного апарату або по E-mail. Сьогодні електронна доставка є дуже актуальною в Україні в зв'язку із неналежною повнотою комплектування.
    На серверах Internet представлено біля 10 тис. on-line журналів, однак лише частина з них є загальнодоступною, більшість потребують паролів та грошей для отримання текстів.
    Активний розвиток Internet-технологій відкриває реальні можливості для ефективних шляхів реалізації бібліотечних систем інформаційного обслуговування користувачів в режимі on-line. Плюси Internet очевидні: тільки за допомогою глобальної інформаційної Мережі буде забезпечена загальнодоступність світових інформаційних ресурсів, тому доступ в Internet найближчим часом стане необхідним кожній бібліотеці. Internet - це ідеальне середовище, що дає можливість географічно віддаленим організаціям створювати спільні проекти, координувати та об'єднувати свої ресурси.
    Проте, використовувати цю можливість заважають деякі проблеми:
    " в Україні в жодній бібліотеці ще немає повного ЕК;
    " каталоги доступні лише на державних мовах;
    " в Україні дуже мало електронних видань наукового і навчального профілю;
    " невеликі обсяги інформації українською і російською мовами;
    " платність доступу до серйозних баз даних;
    " низька швидкість пошуку в Internet;
    " низька мережева грамотність, як користувачів, так і співробітників бібліотек;
    " пошук по ключовим словам, що не відповідає вимогам більшості користувачів.
    Наш досвід роботи з Internet дозволив зробити свої висновки.
    Internet - це використання сучасних технологій для об'єднання бібліотек в інформаційному просторі. Це подолання кордонів не тільки інформаційних, а й кордонів людської замкнутості. Це подарунок кожного кожному, де ніхто не може загубити, а придбати можуть усі. Але Internet не може замінити інших форм інформаційного обслуговування користувачів. Мережа повинна стати складовою частиною інформаційних ресурсів бібліотеки, яка компенсує нестачу інформації, що надходить по іншим каналам.